Page 1

1 2

Nieuwsbrief nr.  2  ,  juni  2012    

Nieuwsbrief 2  

Ippel Dredging  

Ippel   Dredging    –    Kreaasje  fan  Lân  en  Wetter    

Baggeren Melkvaart                    2  

Baggeren Dijksvaart                      3    

Algemene   Informatie                    4  

Ippel Dredging  heeft  begin   maart  in  Makkum  (sanerings)   baggerwerk  verricht.  Tot  volle   tevredenheid  van  de   opdrachtgever  

Ippel Dredging  heeft  met   verschillende  baggermethodes   voor  wetterskip  Fryslân  een   gedeelte  Dijksvaart   gebaggerd,  waaronder  ook   het  dorp  Gaast  

Hier treft  u  algemene   informatie  aan  van  Ippel   Dredging.  

Ippel Dredging  Behaald  BRL  7000   Certificaat.   Ippel  Dredging  kan  u  nu  nog  beter  van  dienst   zijn.   KWALITEIT  -­‐  ARBO  -­‐  MILIEU     Ippel  Dredging  tracht  haar   bedrijfsprocessen  en   milieuprestaties  continu  te   verbeteren.  Daarbij  is  een  grote   veiligheid  tijdens  de   bedrijfsvoering  en  daaraan   gerelateerd  een  goede  gezondheid   en  welzijn  van  haar  medewerkers   en  derden  zéér  belangrijk.  Ippel   Dredging  is  gecertificeerd  op  basis  

1

van het    ISO  9001:2008   kwaliteitssysteem,  en  VCA**   2008/5.1  systeem.     In  juni  2012  heeft  Ippel   Dredging  tevens  het   certificaat  mogen  ontvangen     van  de  BRL  SIKB  7000  voor  het   uitvoeren  van  (water)   bodemsaneringen.  


1 2 3

Ippel   Dredging    –    Kreaasje  fan  Lân  en  Wetter    

Nieuwsbrief nr.  2  ,  juni  2012    

2

(Sanerings) Baggerwerk    Makkum   In  opdracht   e  gemeente   te  van   Mdakkum   Sûdwest  Fryslân  en  onder   directievoering  van  Tijhuis  Ingenieurs,   is  Ippel  Dredging  in  maart  gestart  met   baggerwerkzaamheden  van   gedeeltes  Melkvaart  in   Makkum.    

In opdracht  van  de  gemeente   Sûdwest  Fryslân  en  onder   directievoering  van  Tijhuis   Ingenieurs,  is  Ippel  Dredging  in   maart  gestart  met    (sanerings)   baggerwerkzaamheden  van   gedeeltes  Melkvaart  in  Makkum.   Een  totale  hoeveelheid  van  circa   7000  m3  baggerspecie  is  met   behulp  van  een  schuifboot   verwijderd,  opgeladen  en  per  as   afgevoerd.  Ongeveer  3000  m3   verontreinigde  baggerspecie  is   afgevoerd  naar  een  daarvoor   erkend  verwerkingsbedrijf.  De   resterende  4000    m3    is  afgevoerd   en  gestort  in  een  tijdelijk  

opslagdepot in  de  buurt.  Deze   hoeveelheid  bagger,  kan  na   indroging  opnieuw  toegepast   worden.    

meerdere oplaadpunten   geschoven  en  met  een  mobiele   kraan  in  vrachtauto’s  geladen  en   afgevoerd.  Na  de   baggerwerkzaamheden  is  nog   drijvend  materiaal  verzameld  en   afgevoerd.  Ook  zijn  een  aantal   duikers  in  het  werk  aanwezig,   gereinigd.    

                                                                                         

Aangezien  de  te  baggeren   gedeeltes  zich  in  woonbuurten   bevonden,  moest  extra  zorg   worden  besteed  aan   verkeersvoorzieningen,  veiligheid   en  milieu  en  transportroutes,  om   overlast  voor  de  bewoners  tijdens   de  uitvoering  tot  een  minimum  te   beperken.  Met  een  schuifboot  is   de  te  verwijderen  bagger  naar  


Ippel Dredging    –    Kreaasje  fan  Lân  en  Wetter    

Nieuwsbrief nr.  2  ,  juni  2012    

3

Baggeren Dijksvaart   Gaast  e.o.   In  november  2011  is  Ippel  Dredging   gestart  met  de  bagger   werkzaamheden  van  een  gedeelte   Dyksfeart  tussen  Makkum  en  Gaast   in  opdracht  van  Wetterskip   Fryslân.  

In november  2011  is  Ippel  Dredging   Tijdens  de  winterperiode  in   gestart  met  de   februari  2012  is  overhangende   baggerwerkzaamheden  van  een   gedeelte  Dyksfeart  tussen  Makkum   en  Gaast  in  opdracht  van   Wetterskip  Fryslân.  Met  een   rupskraan  met  lange  giek  is  ter   hoogte  van  de  Kooireed  bij  Piaam   een  gedeelte  teelaarde  verwijderd   en  is  over  een  lengte  van  ca.  1,5  km   de  bagger  uit  de  Dyksfeart   begroeiing  bij  Gaast  verwijderd  en   afgevoerd.  In  maart  is  tussen  de   Djippert  Ferwoude  en  Gaast   gebaggerd.  Hier  is  gewerkt  vanaf   een  ponton  en  is  de  baggerspecie   rechtstreeks  in  de  plas-­‐dras   stroken  en  rietvelden   ontgraven  en  in  depot  gedraaid  om   na  indroging  in  het  talud  en   aanwezige  kade  verwerkt  te   worden.  Ook  een  perceel  bij  Gaast   is  in  november  uitgevoerd.    

van het  Fryske  Gea  gespoten   middels  een  baggerpomp.  In  mei  is   begonnen  met  het  resterende   gedeelte  tussen  Piaam  en  Gaast  en  

het dorp  Gaast.  Dit  gedeelte  is   gebaggerd  met  een  mobiele  kraan   met  lange  Giek  en  is  de  bagger  in   vrachtauto’s  geladen  en  verderop   via  de  baggerpomp  over  de   Dyksfeart  in  een  tijdelijk   baggerdepot  gespoten  om  ter   plaatse  na  indroging  in  een   aanwezige  laagte  van  het  perceel   verwerkt  te  worden.  De  bagger  in   Gaast  is  verwijderd  met  een   schuifboot.    


1 2

Ippel   Dredging    –    Kreaasje  fan  Lân  en  Wetter    

Nieuwsbrief nr.  2  ,  juni  2012    

Ippel Dredging  veelzijdig  in  baggerwerk,  innovatief  en   gespecialiseerd  in  stedelijk  (sanerings)  Baggerwerk  en   hydraulisch  baggerwerk.   Ippel  Dredging  maakt  gebruik  van  een  uitgebreid  machinepark   voor  mechanisch  baggeren,    waaronder  hydraulische   graafmachines  (met  of  zonder  lange  giek)  en  schuifboten.  Hierbij   kan  eventueel  op  verzoek  gebruik  worden  gemaakt  van                                 Global  Position  System.      Ook  beschikken  wij  over  verschillende   hydraulische  baggersystemen  o.a.  middels  een  baggerpomp,  

Ippel Dredging  B.V.   Bezoek  adres:       Bovenburen  4   8723  ED    Koudum       Post  adres:       Postbus  7   8723  ZJ    Koudum       Mob.  +31  (0)6-­‐48088813   Tel.          +31  (0)514-­‐523350   Fax.        +31  (0)514-­‐523359       mailto:Info@ippeldredging.nl   www.ippeldredging.nl       KvK  nr.  18075901   BTW  nr.  NL.8137.04.509.B.01  

waarmee ook  de  smalle  watergangen  hydraulisch  kunnen   worden  opgeschoond.  De  uitkomende  specie  kan  over  een   afstand  tot  ca.  50  m1  direct  worden  verspreid.  Ook  kan  de   bagger  over  een  afstand  tot  2500  mtr.  worden  verpompt  zonder   tussenstation.    Graag  nodigen  wij  U  uit  om  op  de  website  van   ons  een  kijkje  te  gaan  nemen.          

4

Nieuwsbrief 2 juni 2012 Ippel Dredging  

Nieuwsbrief 2 juni 2012 - Ippel Dredging

Advertisement