Page 1

IPMIT d.o.o.

Verzija 2.6 / 1.1.2007 Oznaka OB - 14

Avtor dokumenta:

Mitja

Verzija dokumenta:

1.0

Datum izdelave dokumenta:

14.02.2008

Datum zadnje spremembe:

10.10.2009

Naziv dokumenta

Namen projektnega vodenja, zakaj projektno vodenje

Osnovni namen projektnega vodenja je zagotoviti uspešne projekte in kakovostne rezultate projektov. Kako je projektno vodenje povezano s kakovostnimi rezultati projektov? Projektno vodenje skozi planiranje in nadzorovanje zagotavlja usmerjen napor, ki je za uspešne projekte nujno potreben. Projekti imajo takšne značilnosti, da brez usmerjenega napora sploh ne pridemo do rezultatov ali pa so ti rezultati nekakovostni oz. projekti neuspešni. Uspešnost projekta je ocenjevana skozi: 

zmožnost, da rezultat projekta doseže načrtovane koristi

zadovoljstvo naročnika in

izvedbo v okviru časa, stroškov in kakovosti rezultatov.

Namen projektnega vodenja bi lahko utemeljili skozi vsako od naslednjih koristi: 

Skozi projektno vodenje se zagotovi povečano razumevanje projekta in njegovega namena.

Projektno vodenje povečuje razumevanje poslovnih ciljev na projektu in usklajenost projekta s poslovnimi cilji.

S projektnim vodenjem se definira in obvladuje obseg projekta.

Projektno vodenje je orodje za razmejitev in določanje prioritet med projektnimi in neprojektnimi, operativnimi aktivnostmi.

Projektno vodenje omogoča bolj natačno predvidevanje potrebnih virov.

Projektno vodenje je sposobnost in orodje za merjenje učinkovitosti.

Projektno vodenje vključuje ovrednotenje in obvladovanje tveganj.

S projektnim vodenjem se izboljša komunikacija na projektih.

Projektno vodenje spodbuja evidentiranje, komuniciranje in razreševanje problematičnih področij.

© 2008 IPMIT d.o.o.

www.ipmit.si

1


IPMIT d.o.o.

Svoj namen dosega projektno vodenja na dejavnostih, ki imajo značilnosti projektov. Med značilnosti projektov lahko štejemo naslednje: 

Projekt je omejen v času, virih in stroških.

Rezultat projekta je enkratne narave ali pa so vsaj okoliščine nastajanja rezultata enkratne narave.

Projekt je multidisciplinarne narave, kjer je potrebna integracija aktivnosti in znanj več organizacij ob upoštevanju logičnega procesa nastajanja rezultata in hitrem odpravljanju problemov.

Kompleksnost obvladovanja projekta je velika, ker je vključenih več udeležencev, cilji se izključujejo z omejitvami, cilji različnih udeležencev se razlikujejo, uporabljena tehnologija se spreminja.

Na dejavnostih, ki nimajo značilnosti projektov, projektno vodenje ne dosega svojega namena.

© 2008 IPMIT d.o.o.

www.ipmit.si

2

Zakaj projektno vodenje  

Osnovni namen projektnega vodenja je zagotoviti uspešne projekte in kakovostne rezultate projektov. Kako je projektno vodenje povezano s kak...

Zakaj projektno vodenje  

Osnovni namen projektnega vodenja je zagotoviti uspešne projekte in kakovostne rezultate projektov. Kako je projektno vodenje povezano s kak...

Advertisement