Page 1


Javno-zasebno partnerstvo na področju zagotavljanja informacijske infrastrukture  

Informatika je postala temelj združevanja in sodelovanja različnih institucij na različnih področjih. Ker so potrebe in pričakovanja uporabn...