Page 1


Javno-zasebno partnerstvo na področju zagotavljanja informacijske infrastrukture  

Informatika je postala temelj združevanja in sodelovanja različnih institucij na različnih področjih. Ker so potrebe in pričakovanja uporabn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you