Page 1


JZP kot morebitna alternativa realizacije projektov informatizacije javnega sektorja  

Javno-zasebno partnerstvo kot morebitna alternativa realizacije projektov informatizacije javnega sektorja