Page 1


Pomen priprave projekta za uspešnost investicij v informacijske rešitve  

Namen prispevka je predstaviti pomen in pristope k investicijskemu načrtovanju projektov informatizacije. Pogosto se dogaja, da managerji na...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you