Page 32

Pětka

prosinec /2016

konteJnery

stanoviště velkoobjemových kontejnerů na Praze 5 co do velkooBjeMového kontejneru Patří? rozhodně ano: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a Wc mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. rozhodně ne: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. Další informace vám poskytne Petra Kokošková z ÚMČ Praha 5, Odbor správy veřejného prostranství, tel. 257 000 121, e-mail: petra.kokoskova@praha5.cz Kontejnery budou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hod. a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu nejpozději v 15.00 hod.

StanoviŠtě velKooBJemových KonteJnerů datum 2. 12. - 3. 12. 9. 12. - 10. 12. 16. 12. - 17. 12. 23. 12. - 24. 12. 30. 12. - 31. 12.

Stanoviště Fráni Šrámka - mezi č. 21 - 28 Brdlíkova - parkoviště u zdi hřbitova U Nikolajky - proti č. 33 Musílkova x Schodová Na Homolce - proti č. 16 Grafická x Kobrova - u zátarasů Pod hájem x U Pernikářky Štorkánova - parkoviště U Klavírky - proti č. 2 Nádražní - proti č. 68

Kontejnery budou přistaveny vždy od 14.00 do 18.00 hod. a po uplynutí této doby budou odvezeny a již se nebudou vracet. Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy. V pondělí 6. června byl opět otevřen sběrný dvůr pro občany v ulici Puchmajerova s provozní dobou po–pá 8.30–18.00 hod., So 8.30–15.00 hod. a v zimním čase do 17.00 hod, tel. 731 142 348. Sběrný dvůr v ulici Klikatá je již od 15. září opět v provozu. Další sběrné dvory k využití naleznete v příloze na www.praha5.cz. Kontaktní osoba Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení odpadů a ekologické výchovy RVP – Ing. Lukáš Janda, tel. 236 00 42 63, e-mail: lukas.janda@praha.eu.

StanoviŠtě velKooBJemových KonteJnerů datum 28. 11. 29. 11. 30. 11. 1. 12. 2. 12. 5. 12. 6. 12. 7. 12. 8. 12. 9. 12. 12. 12. 13. 12. 14. 12. 15. 12.

32

Stanoviště Zahradníčkova - proti č. 34 Gabinova - slepá část nám. 14. října x Preslova Na Pomezí - proti č. 17 Borského - parkoviště u supermarketu Janáčkovo nábřeží - proti č. 19 Lumiérů x Barrandovská U železničního mostu x Nádražní U Dívčích hradů x Tetínská Kroupova x Kutvirtova Slivenecká x Kosořská Vrchlického x Starokošířská Ke Kotlářce č. 14 U Nikolajky - za stadionem u separace

StanoviŠtě velKooBJemových KonteJnerů 16. 12. 19. 12. 20. 12. 21. 12. 22. 12. 23. 12. 27. 12. 28. 12. 29. 12. 29. 12.

U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu Pod Vidoulí x Butovická V Klukovicích x Bublavská Janáčkovo nábřeží - proti č. 19 Baldové x Vejražkova Butovická x Mezi lány Holečkova - souběh s ulicí plzeňská Geologická - mezi č. 13 a 15 Holubova x Pechlátova V Remízku x Voskovcova

co do BioodPadu Patří? rozhodně ano: pouze bioodpad (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu) rozhodně ne: živočišné zbytky pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, tak bude přistaven kontejner nový.

rozpis na leden 2017 sledujte na www.praha5.cz

Pětka - prosinec leden 2016  
Pětka - prosinec leden 2016  
Advertisement