Page 25

Pětka

www.ipetka.cz

senioři charita

koncert podpoří archu pomoci Praha pro závěr letošního roku je připraven adventní koncert, který se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 v 17 hodin v motlitebně Církve adventistů s. d.

hudby, touha objevovat nové hudební přístupy a pravidelná podpora charitativních projektů. Koncert se uskuteční za účelem podpory činnosti Archy pomoci Praha, která pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle v prostředí vlastního domova. Zveme vás na koncert, který může každého z návštěvníků obohatit nejen krásou hudby a slovem naděje, ale i možností podpořit Archu pomoci Praha. Dopravní spojení: metro trasa B – stanice Anděl (výstup směr Na Knížecí), dále bus č. 137 – stanice Urbanova. 

V

ystoupí Smíchovský pěvecký sbor a komorní soubory Fides a Laudes se skladbami G. F. Händela, M. A. Charpentiera, G. Bizeta, A. Corelliho, A. Vivaldiho, E. Morriconeho, P. Simona a dalších skladatelů. Pozvání k vystoupení přijal vynikající klarinetista Jiří Hlaváč. Všechny účinkující charakterizuje radost z přirozeného muzikantství, vědomí duchovního rozměru

Koncert pomůže seniorům žít co nejdéle v prostředí vlastního domova

pavel Bláha, koordinátor práce s veřejností sboru církve adventistů sedmého dne smíchov

25

Pětka - prosinec leden 2016  
Pětka - prosinec leden 2016  
Advertisement