Page 19

Pětka

www.ipetka.cz

r.d. doc. Judr. StaniSlav PřiByl, Ph.d., Jcd., th.d. není typickým venkovským farářem, je spíše katolickým intelektuálem. Je totiž také vysokoškolským pedagogem a teologem, vědeckým pracovníkem, odborníkem na církevní právo a autorem řady publikací. Dlouho byl farářem ve smíchovském kostele svatého Gabriela, nyní si ponechal v praze 5 alespoň dvě mše týdně, u svatého Václava.

formy, do kterých se pak odívá, mají být důstojné, niterné, vyrovnané; ano, mají být tou kotvou, nikoli povrchní senzací, která jak rychle zaujme, tak rychle také vyprchá.

Foto: karolina Sýkorová

 co

do roku 1919, kdy jej sestry benediktinky prodaly státu a odstěhovaly se do Rakouska. Územně spadá sv. Gabriel pod správu farnosti kostela sv. Václava. Teď tam dochází a věrně slouží smíchovský pan farář Gapski.  Jste

stále také výpomocným duchovním u svatého václava? máte Smíchov rád? Jaký k němu máte vztah? Na Smíchově už formálně nepůsobím, od 1. července letošního roku jsem byl jmenován rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie na Karlově. Ke sv. Václavu ale stále docházím na dvě ranní mše týdně, jak jsme se dohodli s farářem Gapským.  co

nejlepšího a naopak nejhoršího jste na Smíchově zažil? Tahle otázka zní tak vyostřeně, jakoby

ode zdi ke zdi. Tak odpovím asi také tak. Jistě nejlepší byli mnozí skvělí farníci a nejhorší byli zase někteří exponenti, kteří si o sobě myslí, že pozřeli Šalamouna.  myslíte

si, že by se církev měla v nové době změnit a přizpůsobit, anebo právě naopak – být kotvou v časech, které jsou až příliš rychlé? To přizpůsobení se vždycky nejdříve líbí, získává povrchní potlesk, avšak pevnou kotvou pro víru se v dlouhodobější časové perspektivě nestane. Církev je běžkyně na dlouhé tratě. Jejími časovými obdobími jsou celá dlouhá staletí, nikoli čtyřleté volební cykly. Zvěst o Kristu je kotvou v jakýchkoli časech, je stará dva tisíce let, ale je zároveň nová každý den a bude nová každý další den. Bohoslužebné

Stanislav Přibyl zůstal Smíchovu věrný. Kdo chce navštívit jeho mši, můžezavítat do kostela svatého Václava

si myslíte o roce 2016? a v co doufáte a co si přejete v roce následujícím? Mám zásadu, že o politice nikdy nekážu, alespoň ne přímo, nejvýše jen ve smyslu onoho: chytrému napověz… Tady však řeknu, že dochází k pozoruhodnému obratu v západním světě, čehož je koncentrovaným svědkem právě rok 2016. Ti, kdo si myslí, že jsou elita, se ve svých preferencích a očekáváních šeredně pletou, jak dokázal vývoj v Británii a v Americe, a vůbec jim nedojde, proč se pletou. Je zřejmé, že se budou plést i nadále, což bych si přál do roku 2017 i let následujících. Hrozně nesnáším pohrdání prostým člověkem. Autoopravář nemá načteno, ale ví o fungování základních životních parametrů daleko více než profesor sociologie. a

ještě vánoce. ty katolíci, pokud se nemýlím, nepovažují za svůj hlavní svátek, tím jsou velikonoce. Přesto – jak je slavíte vy a co pro vás znamenají? Nejprve se vždycky musím zbavit alergie na to, co se prožívá jako Vánoce tak dlouho před nimi. Už jsou tady zase všude stromky, přičemž ještě ani nenastal advent. Na Štědrý den chodím ke známé rodině, která mě k sobě již dlouhá léta zve. Jinak jsou moje Vánoce pracovní. Letos poprvé po letech nebudu muset sloužit půlnoční. Zatímco lid si ji obvykle přeje, pro mě je nesmírně únavná. Hezky odpověděl jeden můj spolubratr kněz na dotaz, proč neslouží půlnoční: já v noci spím.  anna Vančová

19

Pětka - prosinec leden 2016  
Pětka - prosinec leden 2016  
Advertisement