Page 17

17 | pětka KVĚTEN 2015

Napsali jste nám… Reakce na článek „Začátek konce, nebo záchrany usedlosti Cibulka?“ Přijde mi líto, jak jsou squatteři v médiích prezentováni. Většinově jako mladí a konzumní společností nezkažení, kteří obětují svůj vlastní život v pohodlí, aby mohli statečně a nezištně bránit kulturní dědictví národa. A průměrný občan, který s nimi nepřijde do styku a nebydlí v jejich blízkosti, jim pak nadšeně tleská za tuto jejich společensky prospěšnou činnost. Já jim tleskat nemohu, neboť bydlím hned vedle usedlosti Cibulka. Bohužel už se totiž v žádném z těch článků nepíše, že jejich kulturní akce jsou koncerty „alternativních“ a punkových skupin, jejichž dunění začíná skoro každý víkend ve 21.00 a nese se do následujícího dopoledne. Nevím, pane Velku, jakými „místními“ obyvateli se ve Vašem článku zaštiťujete, ale možná by bylo prospěšné udělat si reálnější obrázek tím, že se zeptáte na názor skutečných sousedů, jako jsem to udělal já. Pak Vám všichni, bez výjimky, řeknou, co si o těch Vašich „kulturních squatterech“ myslí a rozhodně nebudou používat slovo kulturní. Skuteční sousedé také mají jasnější obrázek o prospěšnosti squatterů pro záchranu Cibulky, protože vidí, že se její stav za dobu jejich pobytu nijak zásadně nezměnil. Která část usedlosti je zkolaudována pro pořádání koncertů? Jsou splněny bezpečnostní požadavky na tuto místnost, kde se ty koncerty pořádají (únikové východy, hasicí přístroje apod.). Kdo bude zodpovědný za případné neštěstí? Budou se pak politici, kteří je podporují, znát k této zodpovědnosti? Přesto pořád, asi naivně, doufám, že se najde politik, který se bude starat o zájmy skutečných obyvatel Prahy 5. Se srdečným pozdravem, Jakub Hrdina, občan Prahy 5 (redakčně kráceno)

Občané z Barrandova protestují proti výstavbě OC Kaufland

Zbytečně drahé rekonstrukce veřejných ploch, masová výstavba ohrožující Prokopské údolí, zároveň ale nedostatek vhodných prostor pro kulturní a jiné aktivity, to jsou jen některé body ze seznamu křivd, které dnes pálí obyvatele sídliště Barrandov. Proto se pomalu ale jistě i v této části Prahy 5 začínají sdružovat občanští aktivisté, jimž není lhostejný stav prostředí, které obklopuje jejich domovy. Za účelem občanské kooperace a prohloubení veřejné diskuze vznikl v minulém roce Spolek za lepší Barrandov (SLB). Počátečním impulsem se stala zpráva o podobě plánované výstavby obchodního centra Kaufland na jihozápadním okraji sídliště, hned pod okny obytného bloku Barrandovské Kaskády. Pro místní by provoz hypermarketu představoval zvýšení dopravní a hlukové zátěže, další zvýšení znečištění jejich okolí a pochopitelně s tím spojené znehodnocení kvality života na Barrandově. Se společností Rent Group s.r.o., která se přípravou stavby OC a její realizací zabývá, spolek navázal kontakt a požadoval některé dílčí úpravy projektu, zejména umístění parkovacích ploch do suterénu, navýšení zelené plochy nebo přesun prostoru určeného ke skladování od okolní obytné zástavby. Rozhořčení vyvolala i architektonická vize obchodního centra v podobě primitivní prefabrikované krabice, která zdaleka nezapadá do okolní zástavby a na které je na první pohled patrná jen snaha o ušetření nákladů. Snaha o diskuzi neměla hmatatelné výsledky a tak se občané obrátili na zastupitele MČ Praha 5, kteří 16. 9. 2014 na svém 34. zasedání jednohlasně přijali usnesení č. 34/14/2014, jímž podpořili místní obyvatele a deklarovali „nesouhlasné stanovisko k záměru stavby Obchodního centra Kaufland (OCK) v lokalitě Prahy 5 Hlubočepy – Pražská čtvrť (pozemek, k. ú. Hlubočepy, č.p. 1798/17).“ Vedení Rent Group s.r.o. odmítlo vyjádření zastupitelstva, reagovalo zastrašujícím dopisem a neustoupilo ze svých představ.

Přitom výstavba Kauflandu, alespoň podle vizualizace, kterou společnost Rent Group poskytla SLB, zřejmě nesplňuje územní plán. A to zejména ve smyslu způsobu využití stavby a splnění koeficientu zeleně. Dle platného územního plánu mohou být budovy na tomto pozemku využity pro komerční účely nejvýše z 60 %, zbylých nejméně 40 % musí být využito pro jiné než komerční účely (sport, vzdělání, kultura, jiné volnočasové aktivity, administrativa, byty apod.). Podíl zeleně na ploše investičního záměru musí být minimálně 35 %. Místo zeleně je však ve skutečnosti naplánováno parkoviště. V únoru roku 2015 se proto obyvatelé Barrandova obrátili přímo na vedení společnosti Kaufland v České Republice, přesto jejich návrhy nebyly vyslyšeny. Navíc vyšlo najevo, že pro české vedení Kauflandu představuje udělování výjimek z platného územního plánu standardní postup při vyřizování územních a stavebních povolení v ČR a nevidí v tom žádné „nevhodné jednání.“ Provoz hypermarketu v dané lokalitě zcela naruší její rozumný rozvoj a kvalitu života v ní a zároveň zadusí slibně se rozvíjející projekty malých a středních živnostníků, jejichž přínosy jsme si teprve nedávno začali uvědomovat. Spolek proto nyní zvažuje další kroky a apeluje nejen na místní obyvatele, ale i na ostatní občany, jimž záleží na kvalitě prostředí, ve kterém žijí, aby se zapojili do protestů proti nekoncepční, odpudivé, zbytečné a vůči okolí zcela bezohledné výstavbě. Prvním krokem může být podpis petice na našem webu: www.lepsibarrandov/petice

Děkujeme. Spolek za lepší Barrandov

Pětka pro vás - květen 2015  
Pětka pro vás - květen 2015  
Advertisement