Pětka pro vás - listopad 2013

Page 5

aktuálně

Nové třídy v MŠ poskytly místa všem dětem Městská část Praha 5 otevřela v září osm nových tříd pro 192 dětí v mateřských školách. Vyřešila tak dlouholetý problém s dětmi, kterým nebylo možné z kapacitních důvodů zajistit předškolní vzdělávání. Koncem října proběhlo vyhodnocení, ze kterého vyplývá, že se podařilo do mateřských škol umístit všechny děti, jejichž rodiče o tuto formu předškolního vzdělávání projevili zájem. Městská část Praha 5 dokonce aktuálně disponuje rezervou v podobě 36 volných míst v mateřských školách. Hlavním cílem zvýšení kapacity mateřských škol bylo včas reagovat na výrazný převis poptávky rodičů po místech pro své děti nad nabídkou volných míst. A otevření osmi tříd se Praze 5 vyplatilo. „Jsme rádi, že k 21. říjnu 2013 máme v našich mateřinkách ještě 36 volných míst. Není to samozřejmě závratná cifra, ale mnohem důležitější je, že se podařilo poskytnout našim dětem předškolní vzdělávání, které je nenahraditelné především z pohledu socializačního vývoje dítěte,“ komentoval úspěch radnice starosta Prahy 5 Miroslav Zelený (UNP). Z přehledu naplněnosti kapacit jednotlivých mateřských škol vyplývá, že v MŠ Chaplinovo náměstí a V Remízku je aktuálně po 15 volných místech, v MŠ Kořenského čtyři a MŠ Radlická nabízí dvě volná místa. „Podařilo se nám tak splnit jeden z cílů Rady MČ Praha 5, pro kterou je školství a vzdělávání v městské části naprosto zásadní prioritou,“ sdělil radní pro školství, sport a kulturu Michal Šesták (UNP).

Praha 5 má 89 tříd mateřských škol Městská část Praha 5 během letních měsíců dobudovala celkem 8 tříd s celkovým počtem 192 míst. Vyhověla tak přáním zákonných zástupců o umístění dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5. Nových tříd se dočkala tato školská zařízení: MŠ při ZŠ Chaplinovo náměstí (2 třídy, celkem 56 dětí), MŠ při FZŠ V Remízku – objekt v ulici Záhorského (2 třídy, celkem 56 dětí), MŠ při ZŠ Radlická (1 třída 16 dětí), MŠ při ZŠ U Santošky (1 třída, 24 dětí), MŠ při ZŠ Tyršova (1 třída, 24 dětí) a MŠ při ZŠ Weberova (1 třída 20 dětí). „Městská část Praha 5 nyní celkově zři-

zuje 89 tříd mateřských škol, které navštěvuje dohromady téměř 2300 dětí, a je tak jednou z mála pražských městských částí, které dokázaly zcela uspokojit poptávku svých občanů po této služ- Radní pro školství, sport bě. Současně pro pří- a kulturu Michal Šesták ští rok ve svém in- (UNP) v MŠ V Remízku. vestičním výhledu Foto: MČ Praha 5 počítá s vybudováním dalších tříd mateřských škol v návaznosti na aktuální potřeby,“ dodal radní Michal Šesták (UNP). (red)

V MŠ WEBEROVA se dětem dobře odpočívá. Foto: MČ

KRÁSNÝ INTERIÉR MŠ U Santošky si užívá 24 dětí.

Praha 5

Foto: MČ Praha 5

Akce konané nebo zaštítěné Prahou 5 – listopad Pá 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu 7.00–19.00 hod. Farmářské trhy u Anděla

Ne 3. listopadu 14.00 hod. Smuteční tryzna za utonulé Přístaviště lodí Pražské paroplavební společnosti u Palackého mostu. Pořádá Spolek Vltavan.

Po 4. listopadu 16.00 hod. Hrátky se dřevem a drátky Vernisáž výstavy ve výstavní síni ÚMČ Praha 5, Štefánikova 15. Info na str. 25.

Po 4. listopadu 18.00 hod. Vernisáž výstavy architekta Ladislava Vrátníka Galerie Portheimka. Info na str. 34.

St 6. listopadu 14.00–17.00 hod. Setkání členek Obvodních organizací ČSŽ Praha 5 Zasedací místnost Úřadu MČPraha 5.

Pá 8. listopadu Slavnostní otevření haly na squash FZŠ V Remízku.

Pá 8. listopadu Pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů a obětí válek Nám. Kinských.

So 9. listopadu 8.00–17.30 hod.

Čt 14. listopadu 18.00 hod.

Mezinárodní turnaj všech generací Turnaj v rapid šachu pro mládež i dospělé. Sál ZMČ Štefánikova 13/15, pod záštitou zástupce starosty Petra Lachnita (ČSSD).

Diskuze o problematice Metropolitního plánu Sál ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, 6. p.

So 9. listopadu 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod. Večerníčkovský pohádkový les V zahradě Kinských u Národopisného muzea (vstup z Holečkovy ulice). Pod záštitou zástupce starosty Petra Lachnita (ČSSD). Info na str. 20.

Po 11. listopadu 16.45 hod. Martinský průvod Průvod se světly od MŠ Holečkova 38. Následuje táborák na dolní zahradě MŠ, kde si rodiče s dětmi opečou přinesené buřty.

Út 12. listopadu Praštíme do toho! 60+ Společenské setkání seniorů v IC Praha 5, Štefánikova 30.

Čt 14. listopadu 14.00 hod. Kolumbus a Izabela Divadelní hra pro seniory z MČ Praha 5 v Paspově sále pivovaru Staropramen. Pod záštitou zástupce starosty Petra Lachnita (ČSSD).

Út 19. listopadu Hvězdy Prahy 5 Semifinále amatérských pěveckých sborů základních a mateřských škol v ZŠ Kořenského. Finále bude 4. 12.

St 20. listopadu 19.30 hod. Koncert pro Prahu 5 Národní dům na Smíchově. Akce pod záštitou radního pro oblast kultury Michala Šestáka (UNP).

21.–24. listopadu Mezinárodní festival alpinismu Národní dům na Smíchově. Pod záštitou starosty Miroslava Zeleného a radního Michala Šestáka (oba UNP).

So 23. listopadu Mistrovství ČR v licitovaném mariáši KD Mlejn.

23. listopadu–23. prosince 10.00-19.00 hod. Vánoční trh u Anděla Kulturní program od 3. do 23. prosince, vždy 15.30–18.30 hod.

St 27. listopadu Koncert k životnímu výročí skladatele Jiřího Kollerta Sál Bohuslava Martinů v Hudební a taneční fakultě AMU, Malostranské náměstí 13. Info na str. 25.

St 27. listopadu 9.00–11.30 hod. Agresivní chování u dětí Setkání učitelů a odborníků v KC Prádelna.

St 27. listopadu 18.00 hod. Diskuze k „Transparenci, participaci a pluralitě“ názorů na radnicích Veřejná panelová diskuze v sále ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15. Pořádá Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu (předseda Miroslav Kazda, e-mail: miroslav.kazda@praha5.cz).

So 30. listopadu 8.00–17.30 hod. 11. ročník Mikulášské šachové nadílky Turnaj v rapid šachu pro mládež do 16 let. Sál ZMČ Štefánikova 13-15, pod záštitou zástupce starosty Petra Lachnita (ČSSD).

Více informací na www.praha5.cz a www.ipetka.cz

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.