Page 8

aktuálně Přehled termínů 1. zasedání okrskových volebních komisí Volbu prezidenta zajišťují okrskové volební komise (OVK). Na jejich prvním zasedání budou jednotliví delegovaní a jmenovaní členové skládat slib a vylosují si v jednotlivých komisích ze svých členů předsedu a místopředsedu. Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka. (red)

1. zasedání OVK: I. 18. prosince 2012 (úterý) 1/ OVK č. 285–298 od 8.30–9.30 hod.

Na Barrandově se představí fotbalové hvězdy Městská část Praha 5 zve na první ročník společensko-kulturní akce pod záštitou radního pro školství, sport a kulturu Michala Šestáka s názvem Hvězdy na Barrandově. Dne 15. prosince se ve sportovní hale na Chaplinově náměstí na Barrandově představí vedle fotbalových nadějí ze škol a okolních fotbalových týmů také známí reprezentanti a hráči nejvyšších soutěží fotbalu klasického, sálového (futsalu) i plážové kopané. Od 9 hodin můžete přihlížet nejen fotbalovým zápasům v několika kategoriích, ale také si zasoutěžit v různých dovednostních soutěžích, které jsou připraveny pro hráče i diváky. Nejlepší výkony budou odměněny

a použity jako vstupní rekordy pro překonávání v dalších ročnících. Jelikož má hala omezený počet míst (cca 250 lidí), vstup je podmíněn vstu-

Účast na akci předběžně přislíbili: Týmy futsalu, plážové kopané a fotbalu: Šírl, Chalupa, Stejskal, Fillinger, Dlouhý, Müller, Sláma, Víšek a mnoho dalších. Tým Barrandova: Jun, Starec, Majer, Šmerda, Karnay, Kopta, Gabriel, Latka, Dort Tým starých gard: Sparta - Zítka, Novotný, Baranek, Lokvenc, Straka, Svoboda, Lavička, Jarošík Slavia - Ulich, Petrouš, Jindráček, Jiráček, Kuchař, Jeslínek, Kuka

Na Smíchově bude první tramvajová zastávka na znamení

2/ OVK č. 299–312 od 10.00–10.45 hod. 3/ OVK č. 313–326 od 11.15–12.00 hod. 4/ OVK č. 327–339 od 13.00–13.45 hod. II. 20. prosince (čtvrtek) 1/ OVK č. 340–352 od 8.30–9.30 hod. 2/ OVK č. 353–365 od 10.00–10.45 hod.

Otevřena nová sběrna nebezpečného odpadu Na podzim bylo otevřeno již 26. stabilní sběrné místo nebezpečného odpadu, a to v Praze 5 v ulici Ke Kotlářce 4. Provozovatelem sběrny je společnost Pražské služby, a.s. Provozní doba je pondělí - pátek 6.00– 14.00 hod., kontaktní telefon: 284 098 476. Stabilní sběrné místo nebezpečného odpadu slouží obyvatelům Prahy k bezplatnému odkládání všech druhů nebezpečného odpadu, mezi které patří: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) a zářivky a výbojky. (red) 8

penkami, které bude možné objednat nebo vyhrát. Více informací se dozvíte od 1. prosince na webu barrandovských novin (www.barrandoviny.cz). (red)

Foto: Martin Dudek

Od 8. prosince se změní charakter zastávky ČSAD Smíchov ze „stálé“ na „na znamení“. Důvodem je dlouhodobě velmi nízké využití této zastávky a cílem je rovněž vyzkoušet režim na znamení i v tramvajové dopravě. Zajistí se tím jak úspora času pro cestující, tak i nákladů pro dopravce. Tramvajová zastávka na znamení ČSAD Smíchov bude první svého druhu v Praze a bude fungovat naprosto stejně jako autobusová. Před nástupem není nutné mávat na řidiče, pouze při výstupu se musí stisknout tlačítko ovládání dveří s dostatečným předstihem, aby řidič věděl, že má na zastávce zastavit. (red)

Děti se utkaly v pěvecké soutěži První ročník pěvecké soutěže Hvězdy Prahy 5 se uskutečnil v prostorách ZŠ V Remízku. Vysoká účast soutěžících jasně prokázala, že podobné akce jsou mezi dětmi ze základních a mateřských škol velmi oblíbené. O nejlepších zpěvácích rozhodovala pětičlenná komise složená ze zástupců Prahy 5 a z hudebních odborníků v čele s předsedou komise, operním zpěvákem Vratislavem Křížem. „Naším záměrem bylo podpořit děti, které nezpívají v žádných profesionálních souborech,“ uvedla jako hlavní důvod pořádání soutěže zastupitelka Mgr. Diana Bubníková. V kategorii pěvecké sbory MŠ zvítězil sbor Veverky z Ba-

PŘI VYHLAŠOVÁNÍ výsledků se většina dětí upřímně radovala ze svého úspěchu. Foto: Michal Fairaizl

rrandova, pěveckým sborům 1. stupně ZŠ vévodily DPS Drtinka a 2. stupně Sbor waldorfské školy 8. a 9. třída. S nejlepšími účinkující-

mi z této soutěže se můžete setkat na vánočních trzích u Anděla, kdy svým vystoupením obohatí předvánoční atmosféru. (red)

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka
Advertisement