Page 37

politikum

ů ze strany městské části byste uvítali? Ing. Ondřej Velek Zelení podporují dotace z veřejných rozpočtů radnice pro podnikatele Prahy 5 tam, kde selhává „neviditelná ruka trhu“ a kde je zajištěna veřejná kontrola přínosu občany Prahy 5. Jančíkova radnice podporovala

RNDr. Milan Macek, CSc. Podpora podnikatelů od městské části byla, a i v současnosti je, skutečně velkorysá. Určitě jsem tímto tvrzením nadzdvihl celou řadu podnikatelů, proto hned dodávám: ale jen některých! Pro ilustraci dva konkrétní příklady této podpory:

roky podivné privátní projekty typu Smíchovská pláž, Podnikatelské centrum, Hospodářská komora Prahy 5, různé zakázky (CrazyWeb), charitativní golf a večírky podnikatelů-voličů. Nová koalice od roku 2010 část penězovodů zrušila nebo omezila. Zelení požadují plnou transparenci u všech zakázek, a navíc spolufinancování u grantů a darů pro podnikatele. Podpoříme odpovědné malé a střední

podnikatele z Prahy 5 například přes zakázky radnice na adaptace obecních budov do šetrného provozu, odběrem šetrných výrobků a pohoštěním z biopotravin od sociálních dodavatelů (typu Junův statek). Oceňujeme i velké podniky a úřady, které provozují dobrovolnictví pro Prahu 5. Zelení navrhují úspory i v propagaci radnice – například na místo různých tiskovin (Almanach restaurací) nabízet na www.

praha5.cz zdarma elektronický e-Katalog neziskových sdružení i privátních fi rem, které slouží občanům Prahy 5.

Městská část několik let prodávala Agentuře Praha 5, a. s., pohledávky za občany, kteří dlužili za nájem nebo služby tak, že Agentura platila jen za pohledávky, které vymohla a jen ve výši 60% jejich ceny v době prodeje, za nevymožené pohledávky neplatila nic. Pokud Agentura nějaký čas počkala, až příslušenství k pohledávce ještě více naroste, byl její zisk skutečně zajímavý… Městská část také již léta podporuje podnikatele z řad

zastupitelů. Každý měsíc si mohou účtovat náhrady ušlého výdělku, aniž by museli ztrátu při podnikání prokazovat. V minulém roce za tyto náhrady Praha 5 zaplatila přes 5 milionů korun, což je průměrně 329 000 Kč na zastupitele, který o náhradu požádal… Skutečná podpora podnikatelů ze strany městské části je ale prakticky nulová. Velice bych uvítal podporu podnikatelů, kteří jsou schopni

zajišťovat pro občany cenově přijatelné zásobování a služby, včetně sociálních a zdravotnických, například výhodným pronájmem nebytových prostor na dobu, po kterou budou tyto potřeby zajišťovat.

Zastupitelský klub SZ Diskuse klubu SZ s veřejností jsou (po dohodě) každé pondělí od 19.00 h v místnosti 330 ÚMČ, nám. 14. října 4, Praha 5, tel.: 604 334 424 e-mail: ondrej.velek@praha5.cz www.praha5.zeleni.cz skype: ondrej55

Sekretariát OV Praha 5 Zborovská 44, 150 00 Praha 5 tel.: 257 211 963 e-mail: ov.praha5@kscm.cz www.praha5.kscm.cz

Informace o životě v Praze 5 najdete také na www.nasepraha5.cz 

Víte, že městská část Praha 5 komunikuje také na Facebooku? Stačí se připojit: www.facebook.com/UMCPraha5 • • • •

Nejrychlejší informace Pozvánky na výstavy Aktuální reportáže TVP5 a mnohé další…

„Jsme tu pro vás a váš názor nás zajímá!“ Vedení radnice Prahy 5

Za tento kupón obdržíte na pokladně Království železnic 1 ks dětské vstupenky zdarma. Nelze uplatnit pro skupiny

37

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka
Advertisement