Page 34

životní prostor Bič na černé skládky

PODLE ZÁKONA může být ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, postihnut pokutou do 50 000 Kč. Ilustrační foto: archiv

Cílem ekologického projektu ZmapujTo.cz je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice. Je určen všem, jimž se nelíbí nepořádek ve městech, vesnicích, v přírodě a především s tím chtějí něco udělat. Uživatel chytrého telefonu dokáže skládku nahlásit jednoduše a rychle díky mobilní aplikaci TrashOut, dostupné pro platformy Android a iPhone. Uživatelé si ji mohou stáhnout zcela zdarma přímo z jejich telefonu. Nahlášení černé skládky netrvá ani 30 sekund, přičemž každé hlášení obsahuje GPS polohu, fotografie, velikost a typy odpadů nelegální skládky a případně může i obsahovat volitelný komentář. A proč je důležité monitorovat černé skládky, tedy nelegální uložení odpadů? Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody, a mohou tak vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat například zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo. Na skládkách se rovněž vyskytují hlodavci, kteří mohou přenášet různá infekční onemocnění. Podle druhu „uskladněného“ materiálu může hrozit i nebezpečí vznícení a požáru hořlavých objektů (budov, lesa apod.). (red)

Trápí vás rozbité chodníky? Zimní počasí se opět podepíše na stavu našich chodníků. Vzhledem k tomu, že drtivá většina z nich je ve vlastnictví hlavního města Prahy, je nejsnadnější možnou cestou ke zjednání opravy dlažby, výtluku či propadliny kontaktovat magistrátní společnost Technická správa komunikací. Nejlépe pomocí www. tsk-praha.cz, sekce Hlášení poruch a závad. Lze také informovat dispečink IIKS, evidující havarijní závady – e-mail: iiks@tsk-praha.cz, tel.: 224 231 950, 224 231 856. (md) 34

Autobusy rychleji i přes Barrandovský most Barrandovský most je jižně od centra jediným ze dvou silničních mostů, druhým je až most Závodu míru na Zbraslavi, a je tak určujícím pro průjezdnost oblastí. Proto již od roku 2004 vznikala preferenční opatření na branickém břehu (buspruh na Modřanské před nájezdem na most, buspruh v ulici Ke Krči, aktivní preference na světelných signalizacích), výraznou úlevu oblasti přineslo zprovoznění jižní části Pražského okruhu na podzim 2010. Od kamionů uvolněnou kapacitu Jižní spojky však

postupně obsadily osobní automobily, a tak byly prověřovány možnosti, jak urychlit průjezd autobusů. I sami řidiči autobusů linek 118, 125, 196, 197 a 253 používali některé fi nty. Ve směru na branický břeh tak často podél kolon vyjíždějících ze Zlíchovského tunelu jezdily autobusy v „chuchelských“ pruzích až na předpolí mostu a teprve zde se zařazovaly mezi vozidla. Takto se urychlil průjezd od Zlíchovského tunelu o 2–3 minuty, ale současně se omezoval provoz v levém „chuchelském“ pruhu.

NOVÝ PRUH určený pouze pro autobusy. Foto: ROPID

Pozor na krmítkovou nákazu! Zimní přikrmování ptáků je již v plném proudu. Na krmítcích se však šíří onemocnění, které může být pro ptáky smrtelné. „S úhyny ptáků přímo na krmítcích jsme se setkali poprvé v loňském roce, od té doby zaznamenáváme stále další případy onemocnění,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Nákazu způsobují cizopasní prvoci bičenky drůbeží (Trichomonas gallinae), které způsobují ptákům rozsáhlé zduřeniny v zadní části zobáku. Ptáci nemohou polykat potravu a postupně hynou hladem. Trichomonóza, jak se nákaze bičenkami říká, se dosud vyskytovala především u holubů. Nově začaly bičenky napadat i pěnkavovité ptáky, především zvonky. „K přenosu nákazy dochází na krmítcích, kde se ptáci dostávají do těsného kontaktu,“ vysvětluje Vermouzek. „Pokud pozorujeme v okolí krmítka viditelně nemocné ptáky nebo dokonce nacházíme uhynulé, je nejlepší okamžitě přestat přikrmovat a nechat krmítko

vyschnout. Právě vyschnutí bičenky spolehlivě zabije.“

Pozorujete nemocné ptáky? Nahlaste je! Odborníci z České společnosti ornitologické v případě zjištění nákazy doporučují přerušit přikrmování alespoň na dva týdny, aby se z krmítka ne-

Provoz po úpravě Letos v říjnu byly po předchozím projednání realizovány úpravy dopravního značení, kterými byl místo původního dopravního stínu vyznačen cca 100 metrů dlouhý jízdní pruh určený pouze pro autobusy MHD. Spolu s dalšími úpravami dopravního značení tato změna umožňuje autobusům plynule z levého „chuchelského“ pruhu pokračovat směrem na most s tím, že k zařazení do průběžného pruhu dochází až pod mostem rampy od Barrandova. Z bezpečnostních důvodů sice není nový pruh značen jako vyhrazený (omezenější rozhledové poměry v oblouku a délka úseku nejsou vhodné pro aplikaci přednosti při výjezdu z vyhrazeného pruhu), ale běžný provoz v této oblasti dává naději na solidní fungování opatření díky vzájemné vstřícnosti řidičů. Ve špičkové ranní hodině se pouze v tomto směru s průjezdností potýká přes 50 autobusových spojů. Komplikace při průjezdu se však vyskytují i na dalších místech oblasti Barrandovského mostu, proto jsou prověřovány možnosti preference autobusů i pro další úseky. (red) tvořilo centrum přenosu nákazy. Pokud se viditelně nemocní ptáci vyskytují v okolí i nadále, je potřeba pauzu prodloužit. Lidé se trichomonózy obávat nemusejí, ptačí bičenky nejsou přenosné na savce, tedy ani na člověka. I u domácích ptáků se objevují jen zcela výjimečně. Ornitologové výskyt trichomonózy sledují. Prosí každého, kdo se s nemocnými ptáky setká, aby svá pozorování zaznamenal do Faunistické databáze České společnosti ornitologické avif.birds.cz. (red)

NAKAŽENÉ PTÁKY poznáte snadno – jsou neteční, mají rozčepýřené peří, často vyplivují potravu, mohou mít mokré peří okolo zobáku. Na snímku je nemocný zvonek zelený. Foto: Luděk Petrilák/avif.birds.cz.

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka
Advertisement