Page 32

ThajskĂĄ kuchynÄ› v restauraci Erpet

$KRMGĒWL 93UD]HQD6PtFKRYĒY\URVWOD v jednÊ XOLĀFHQRYiPDWHĢVNi äNROND7RPiäHN A je WXMHQ DMHQSUR9iVPLOpGĒWL ÿHNiWXVSRXVWD QDXĀQpL RGSRĀLQNRYp]iEDY\ XVPtYDMtFtVHNDPDUiGL EH]SHĀQp]i]HPtD PQRKRGDOätFKREMHYĪ

SC 322152/01

1 hodina Parking zdarma Platí při konzumaci v restauraci Erpet Golf Centra.

Platnost kuponu do 31.1. 2013

~ originålní suroviny ~ thajskÊ kuchařky ~ wok to walk

Kupon lze uplatnit na recepci po pĹ™edloĹženĂ­ ĂşÄ?tenky z restaurace Erpet Golf Centra.

PĹ™ijÄ?te ochutnat kromÄ› soboty, kaĹždĂ˝ den od 11.00 do 21.00 h

www.mstomasek.webnode.cz tel: 723 880 065

StrakonickĂĄ 2860/4 150 00 Praha 5

Rezervace: +420 296 373 140 | restaurace@erpet.cz

www.erpetgolfcentrum.cz

inzerce

Inzerce v Ä?asopise PÄšTKA

pro vĂĄs

InzertnĂ­ poradce

S tĂ­mto kuponem 10% zvĂ˝hodnÄ›nĂ­ na celĂ˝ sortiment a sluĹžby v naĹĄich prodejnĂĄch. NabĂ­dka platĂ­ do 31. l. 2013. VĂ˝hody nelze sÄ?Ă­tat.

Pavel

BendĂ­k tel.: 777 956 858

www.jk.cz

wagen s lk o V y z o v ĂŠ Skladov X LKQHGNRGEĂ„U Golf Comfort Edition

Golf Comfort Edition

76,N: N VWXSÊRYš

76,N: N VWXSÊRYš

QDYĂ•vHQĂ…

QDYĂ•vHQĂ…

ėĞĞĞĕĕ �

ĘĕęĞĕĕ �

&HQ\YÀ'3+ hLURNšQDEÅGNDVNODGRYÕFKYR]Ñ 1DEÅGNDSODWÅGRY\SURGšQÅ]šVRE .RPELQRYDQšVSRW�HEDDHPLVH&22: ONPJNP

$XWRUL]RYDQĂ•SURGHMFH9RONVZDJHQ $XWRVDORQ.ORNRĂ€ND&HQWUXPDV .DUORYDUVNš3UDKD°HS\WHO ZZZNORNRFNDF]HPDLOYRONVZDJHQ@NORNRFNDF] %RUVNĂ KR3UDKD%DUUDQGRYWHO ZZZNORNRFNDF]HPDLOSURGHMEDUUDQGRY@NORNRFNDF] SC-311831/12

32

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka
Advertisement