Page 21

zdravĂ­ ProtĂĄhnete si tÄ›lo, nebo procviÄ?Ă­te mozek?

LeksellĹŻv gama nĹŻĹž v Nemocnici Na Homolce oslavil dvacetiny

„CELKOVĂ? POÄŒET onemocnÄ›nĂ­, kterĂĄ se dajĂ­ gama noĹžem lĂŠÄ?it, je na pÄ›t desĂ­tek,“ říkĂĄ primĂĄĹ™ doc. MUDr. Roman LiĹĄÄ?ĂĄk, CSc., kterĂ˝ pracuje s gama noĹžem Perfexion. Foto: NNH protĂ­najĂ­ v jedinĂŠm prĹŻseÄ?Ă­ku – jsou zacĂ­leny do mĂ­sta, kde se nachĂĄzĂ­ chorobnĂŠ loĹžisko. JednotlivĂŠ paprsky jsou natolik slabĂŠ, Ĺže nepoĹĄkozujĂ­ okolnĂ­ mozkovou tkĂĄĹˆ. V mĂ­stÄ› jejich soustĹ™edÄ›nĂ­ se vĹĄak daří docĂ­lit dĂĄvky schopnĂŠ vyvolat hojivĂ˝ proces. LĂŠÄ?ebnĂĄ dĂĄvka pokryje jen nemocnou Ä?ĂĄst, kopĂ­ruje co nejvÄ›rnÄ›ji jejĂ­ tvar a objem. OzaĹ™ovacĂ­ lĂŠÄ?ba v mnoha případech nahrazuje otevĹ™enou operaci anebo umoĹžnĂ­ lĂŠÄ?it pacienty, u nichĹž otevĹ™enĂ˝ zĂĄ-

V domĂĄcĂ­m prostĹ™edĂ­ se lĂŠpe uzdravuje DomĂĄcĂ­ zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e nenĂ­ urÄ?ena pouze nemohoucĂ­m seniorĹŻm, ale mohou ji efektivnÄ› vyuŞívat i lidĂŠ v produktivnĂ­m vÄ›ku a dÄ›ti. LĂŠÄ?enĂ­ v domĂĄcĂ­m prostĹ™edĂ­ mĂĄ příznivĂ˝ vliv na psychiku pacienta a prakticky nulovĂŠ je riziko nozokomiĂĄlnĂ­ch nĂĄkaz (tj. nĂĄkaz pĹ™enĂĄĹĄenĂ˝ch v nemocnici z pacienta na pacienta). Na druhou stranu je domĂĄcĂ­ pĂŠÄ?e oproti nemocniÄ?nĂ­ organizaÄ?nÄ› o nÄ›co nĂĄroÄ?nÄ›jĹĄĂ­. DomĂĄcĂ­ zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e je vhodnĂĄ pro osoby, kterĂŠ ji vyĹžadujĂ­, je moĹžnĂŠ ji kvalitnÄ› poskytnout v domĂĄcĂ­ch podmĂ­nkĂĄch a nenĂ­ racionĂĄlnĂ­ ji poskytovat v nemocnici Ä?i v ambulanci, kam by pacient musel dochĂĄzet. V případÄ›, Ĺže vĂĄĹĄ příbuznĂ˝ prodÄ›lal nÄ›jakĂŠ zĂĄvaĹžnĂŠ onemocnÄ›nĂ­ Ä?i Ăşraz (infarkt myokardu, mozkovĂĄ mrtvice, zlomenina stehennĂ­ kosti, ale i mnoho jinĂ˝ch zdravotnĂ­ch situacĂ­) a vy mĂĄte zĂĄjem o domĂĄcĂ­ pĂŠÄ?i, obraĹĽte se na svĂŠho praktickĂŠho lĂŠkaĹ™e nebo oĹĄetĹ™ujĂ­cĂ­ho lĂŠkaĹ™e v nemocnici. „Ti by vĂĄm mÄ›li pomoci s vybrĂĄnĂ­m kvalitnĂ­ agentury domĂĄcĂ­ pĂŠÄ?e. Nebo si mĹŻĹžete takovou agenturu najĂ­t sami, například na internetu. StejnÄ› jako ve vĹĄech oborech i zde platĂ­, Ĺže nÄ›kterĂŠ agentury jsou vĂ˝bornĂŠ a nÄ›kterĂŠ horĹĄĂ­. V případÄ›, Ĺže nebudete s kvalitou poskytovĂĄnĂ­ sluĹžeb spokojeni, nebojte se ozvat a případ-

nÄ› agenturu vymÄ›nit. Jde pĹ™ece o zdravĂ­,“ říkĂĄ MUDr. Ferdinand PolĂĄk, nĂĄmÄ›stek pro zdravotnĂ­ pĂŠÄ?i Ministerstva zdravotnictvĂ­ ÄŒR, lĂŠkaĹ™ pro intenzivnĂ­ pĂŠÄ?i ve VFN. Pokud je domĂĄcĂ­ zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e lĂŠkaĹ™em indikovĂĄna, je v pĹ™edepsanĂŠm rozsahu plnÄ› hrazena ze zdravotnĂ­ho pojiĹĄtÄ›nĂ­. „Pokud Ĺžadatel chce pĂŠÄ?i Ä?astÄ›ji, coĹž je velmi Ä?astĂŠ, tak si ji musĂ­ uhradit. V praxi to vypadĂĄ tak, Ĺže lĂŠkaĹ™ tĹ™eba pĹ™edepĂ­ĹĄe dvÄ› nĂĄvĹĄtÄ›vy dennÄ›, ale zĂĄjem je o nĂĄvĹĄtÄ›vy tĹ™i. V takovĂŠm případÄ› si jednu hodinu Ĺžadatel doplatĂ­. KvalitnĂ­ agentury domĂĄcĂ­ pĂŠÄ?e majĂ­ svĂŠ cenĂ­ky transparentnÄ› vyvěťeny tĹ™eba na svĂ˝ch internetovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch. A i zde platĂ­ – s cenou roste vĂ˝kon. RozhodnÄ› se vyhnÄ›te podezĹ™ele levnĂ˝m a nesrozumitelnĂ˝m nabĂ­dkĂĄm,“ uzavĂ­rĂĄ MUDr. Ferdinand PolĂĄk. (red)

krok nenĂ­ vĹŻbec moĹžnĂ˝. ObecnÄ› je Ăşspěťnost lĂŠÄ?by gama noĹžem kolem 90 procent. V dneĹĄnĂ­ dobÄ› se tato metoda nejÄ?astÄ›ji vyuŞívĂĄ pĹ™i lĂŠÄ?bÄ› zhoubnĂ˝ch (40 procent) a nezhoubnĂ˝ch (40 procent) nĂĄdorĹŻ mozku, dĂĄle funkÄ?nĂ­ch onemocnÄ›nĂ­ mozku – zejmĂŠna k odstranÄ›nĂ­ bolesti trojklanĂŠho nervu (10 procent), k lĂŠÄ?bÄ› cĂŠvnĂ­ch anomĂĄliĂ­ mozku (sedm procent) a zbytek pĹ™edstavuje lĂŠÄ?ba oÄ?nĂ­ch onemocnÄ›nĂ­ a dalĹĄĂ­ch vzĂĄcnÄ›jĹĄĂ­ch diagnĂłz. (red)

ZĂĄvÄ›reÄ?nĂ˝ potlesk po cviÄ?enĂ­ ve FakultnĂ­ zĂĄkladnĂ­ umÄ›leckĂŠ ĹĄkole Music Art Barrandov – V RemĂ­zku 7 je vzĂĄjemnĂ˝m podÄ›kovĂĄnĂ­m cviÄ?encĹŻ i cviÄ?itele za snahu dostat ze sebe co nejlepĹĄĂ­ vĂ˝kon. Potlesk vĹždy bĂ˝vĂĄ spontĂĄnnĂ­, a jak říkĂĄ cviÄ?itel ve FZUĹ na BarrandovÄ› Jan Ĺ iml, cviÄ?Ă­ tady rĂĄd, protoĹže jsou tu fajn lidĂŠ. Chcete-li do tĂŠto spoleÄ?nosti patĹ™it i vy, navĹĄtivte cviÄ?enĂ­ kaĹždĂ˝ Ä?tvrtek od 10 do 11 hodin. 7. prosince bude cviÄ?enĂ­ v bazĂŠnu v RadlicĂ­ch od l2 do 13 hod. Cena je pro Ä?leny SeniorďŹ tnes 40 KÄ?, pro neÄ?leny 50 KÄ?. Pokud si radÄ›ji trĂĄpĂ­te hlavu neĹž tÄ›lo a chcete najĂ­t novĂŠ přåtele se stejnĂ˝m konĂ­Ä?kem, nauÄ?te se bridĹž. Kurzy jsou pořådĂĄny v novÄ› otevĹ™enĂŠm centru Senior ďŹ tnes v poliklinice PetĹ™iny, Praha 6, Stamicova 1968 v suterĂŠnu a probĂ­hajĂ­ v ĂşterĂ˝ od 10 do 12 hod. (mĂ­rnÄ› pokroÄ?ilĂ­) a 12.15–14.15 hod. (zaÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ci). ZĂĄjemci se mohou hlĂĄsit na tel.: 732608268 a e-mailech: lamil@tiscali.cz a seniorďŹ tnes@seznam.cz. (red)

Festival JĂ­m pro charitu spojuje dobrĂŠ jĂ­dlo s dobrĂ˝m skutkem JĂ­m pro charitu. Tak se jmenuje novĂ˝ gastronomickĂ˝ festival z dĂ­lny Alakarte.cz, kterĂ˝ probĂ­hĂĄ do 19. 12. ve vĂ­ce neĹž 160 restauracĂ­ch po celĂŠ ÄŒeskĂŠ republice. HlavnĂ­ myĹĄlenkou festivalu je spojit dobrĂŠ jĂ­dlo s dobrĂ˝m skutkem. StaÄ?Ă­ jedinĂŠ, zdarma si na www.jimprocharitu.cz rezervovat stĹŻl v restauraci. Za kaĹždĂŠho usazenĂŠho hosta vÄ›nuje Alakarte.cz 10 KÄ? NadaÄ?nĂ­mu fondu Kapka nadÄ›je. Za vybranĂŠ penĂ­ze se pořídĂ­ dÄ›tskĂĄ herna na TransplantaÄ?nĂ­ jednotce FakultnĂ­ nemocnice v Motole. „Pobyt v nemocnici nenĂ­ pro dÄ›ti nikdy jednoduchĂ˝. Jsou v cizĂ­m prostĹ™edĂ­, chybĂ­ jim rodina a domov. O to dĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­ je, aby si tu naĹĄly kousek svĂŠho vlastnĂ­ho svÄ›ta plnĂŠho odreagovĂĄnĂ­ a zĂĄbavy. PrĂĄvÄ› tĂ­m bude dÄ›tskĂĄ herna. Jsme rĂĄdi, Ĺže ji dĂ­ky festivalu JĂ­m pro charitu budeme moci hezky zařídit,“ pĹ™iblĂ­Ĺžila Elen Ĺ varcovĂĄ, Ĺ™editelka NadaÄ?nĂ­ho fondu Kapka nadÄ›je. LidĂŠ, kteří nechtÄ›jĂ­ vyrazit do restaurace, ale pĹ™esto by festival JĂ­m pro charitu a vĂ˝stavbu dÄ›tskĂŠ herny rĂĄdi podpoĹ™ili, majĂ­ takĂŠ moĹžnost. Mohou posĂ­lat penĂ­ze na speciĂĄlnĂ­ ĂşÄ?et Ä?Ă­slo 8900188447/2600 zřízenĂ˝ NadaÄ?nĂ­m fondem Kapka nadÄ›je pod variabilnĂ­m symbolem 1111. (red) INZERCE

B+B VĂ?FUKY KATALYZĂ TORY

s e r v i c e s. r. o.

%5='<7/80,Ă˝(

6(59,6./,0$7,=$&( VĂ?FUKY

3Ä&#x153;tSUDYDYR]ĤD]DMLĂŁWÄ&#x152;Qt67.

31(86(59,6

3UDKD3O]HÄ&#x2013;VNi% DUHiO67.0RWRO

U\FKOpRGVWUDQÄ&#x152;Qt]MLĂŁWÄ&#x152;QĂŞFK]iYDG

SC-310682/19

PrvnĂ­ operace LeksellovĂ˝m gama noĹžem, tedy pĹ&#x2122;Ă­strojem, kterĂ˝ pomocĂ­ zĂĄĹ&#x2122;enĂ­ dokĂĄĹže lĂŠÄ?it zejmĂŠna nĂĄdorovĂĄ onemocnÄ&#x203A;nĂ­ v oblasti hlavy, se uskuteÄ?nila v Nemocnici Na Homolce 26. Ĺ&#x2122;Ă­jna 1992. Od tĂŠ doby zde lĂŠkaĹ&#x2122;i provedli jiĹž pĹ&#x2122;es 13 300 zĂĄkrokĹŻ. â&#x20AC;&#x17E;SlouĹžily pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m k lĂŠÄ?bÄ&#x203A; zhoubnĂ˝ch a nezhoubnĂ˝ch mozkovĂ˝ch nĂĄdorĹŻ, mozkovĂ˝ch cĂŠvnĂ­ch malformacĂ­ (vĂ˝vojovĂ˝ch anomĂĄliĂ­) Ä?i nÄ&#x203A;kterĂ˝ch funkÄ?nĂ­ch mozkovĂ˝ch onemocnÄ&#x203A;nĂ­,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ primĂĄĹ&#x2122; OddÄ&#x203A;lenĂ­ stereotaktickĂŠ a radiaÄ?nĂ­ neurochirurgie Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Roman LiĹĄÄ?ĂĄk, CSc. LĂŠÄ?ba je zaloĹžena na ozaĹ&#x2122;ovĂĄnĂ­ nemocnĂŠho mĂ­sta v hlavÄ&#x203A; za pomoci pĹ&#x2122;esnÄ&#x203A; zacĂ­lenĂ˝ch gama paprskĹŻ. LĂŠÄ?ebnĂ˝ vĂ˝kon se obejde bez otevĹ&#x2122;enĂ­ lebky, bez pĹ&#x2122;Ă­mĂŠ manipulace s mozkovĂ˝mi strukturami, jde tedy o maximĂĄlnÄ&#x203A; ĹĄetrnou metodu. NovĂ˝ typ gama noĹže Perfexion, kterĂ˝ mĂĄ Nemocnice Na Homolce, obsahuje 192 kobaltovĂ˝ch zĂĄĹ&#x2122;iÄ?ĹŻ. Jejich paprsky se

7HO 3RýW3i

21

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka
Advertisement