Page 20

školství

Žáci z Barrandova důkladně poznali Londýn

BARRANDOVŠTÍ ŽÁCI před Buckinghamským palácem. Foto: ZŠ Barrandov Žáci Základní školy a mateřské školy Barrandov se na konci října vypravili na jazykový a poznávací kurz do Londýna a do jižní Anglie. Část pobytu byla věnovaná výuce v jazykové škole v Brightonu a část návštěvám a prohlídce historických památek Velké Británie. Po cestě autobusem a trajektem si školáci nejprve prohlédli Londýn. Z předměstí Greenwich, kde si vlastnoručně sáhli na nultý poledník a navštívili i námořní Maritime Museum, se přesunuli do City of London. Časově nejnáročnější byla prohlídka pevnosti Tower, bývalého královského sídla, vězení a popraviště. Ve večerních hodinách je pak

čekalo ubytování v hostitelských rodinách. Následují dny čeští žáci navštěvovali jazykovou školu v Brightonu. Program byl velmi pestrý a obsahoval i výuku a praktická cvičení venku v ulicích městečka. Každé odpoledne následovaly po škole poznávací výlety - například křídové útesy Beachy Head, městečko Portsmouth, kde si prohlédli historickou loď HMS Victory - vlajkovou loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru či námořní muzeum a Spinnaker Tower. Závěr pobytu byl opět věnován prohlídce hlavního města Velké Británie, která byla zakončena večerní projížďkou lodí po Temži. (red)

Budoucnost ZŠ Kořenského po modernizaci: informatika na maximum ZŠ Kořenského zve rodiče a děti na tradiční Vánoční zpívání ve středu 19. prosince od 17 hodin, které se uskuteční v sále školy. Při této příležitosti bude možné si prohlédnout školu, pohovořit s jejím vedením a zároveň si zakoupit žákovské výrobky s (nejen) vánoční tematikou. jsou připravena místa pro počítačové koutky – tudíž lze velmi efektivně střídat klasickou výuku s výukou sk upi novou za podpory ICT vybavení. O zázemí školy si moZŠ KOŘENSKÉHO nabízí novým předmětem Svět informací povinnou výuku ICT v rozsahu 1 až 2 hodiny týdně od 4. do 9. hou zájemci ročníku. Zároveň na druhém stupni nabízí volitelné předměty udělat předz oblasti informatiky, vždy dvě hodiny týdně pro každý ročník. stavu při dni Foto: ZŠ Kořenského ote v ře ných dveří 9. ledObjekt školy prošel za podpo- na 2013, kdy se stanou i soury Prahy 5 rozsáhlou a dlouho částí otevřeného vyučování. očekávanou rekonstrukcí fa- (red) sády, oken a elektrorozvodů. Fasáda výrazně zvedá celkový dojem z budovy, okna šetří energii na vytápění a vkusně doplňují jak interiér budovy, tak podtrhují venkovní vzhled stavby. Elektrorozvody přinášejí nové možnosti ve vzdělávání. Škola se specializuje na výuku informačních a komunikačních technologií, každá učebna už je vybavena nejen interaktivní tabulí, ale NOVÁ fasáda na objektu školy. Foto: archiv

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 - základní školy MČ Praha 5 Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 den otevřených dveří: 11. 12. 2012 od 10.00 do 14.00 hod. a 9. 1. 2013 od 8.00 do 10.00 hod.

17. a 18. 1. 2013

16.00-19.00 hod.

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 7/919 den otevřených dveří: 4. 12. 2012 a 9. 1. 2013 od 9.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 17.00 hod.

15. a 16. 1. 2013

14.00- 18.00 hod.

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 *

7. 1. 2013 (písemná část v čase dle pozvánky) 15. 1. 2013 (ústní část v určeném čase)

Základní škola a mateřská škola Praha 5- Smíchov, Kořenského 10/760 den otevřených dveří: 9.1.2013 od 8.00 do 11.40 hod., od 14.00 do 18.00 hod.

17. a 18. 1. 2013 13. 2. 2013

14.00-18.00 hod. 14.00- 17.00 hod. náhradní termín

Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 den otevřených dveří: 20. 12. 2012 od 14.00 do 18.00 hod., jinak kdykoliv po předběžné domluvě

16. a 17. 1. 2013

14.00-18.00 hod.

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 16. a 17. 1. 2013 den otevřených dveří: 10. 12. 2012 od 8.00 do 10.00 hod. ukázka výuky v 1. třídách, od 15.00 do 17.00 hod. prohlídka školy, 9. 1. 2013 od 8.00 do 10.00 hod. ukázka výuky v 1. třídách, od 15.00 do 17.00 hod. prohlídka školy, od 17.00 hod. beseda s rodiči

13.00- 17.00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 den otevřených dveří: kdykoliv po předběžné domluvě

16. 1. 2013

14.00-17.30 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 den otevřených dveří: 8. 1. 2013 od 8.00 do 17.00 hod., jinak kdykoliv po tel. domluvě

29. a 30. 1. 2013

14.00-17.00 hod.

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 den otevřených dveří: 17. 1. 2013 od 8.00 do 16.00 hod.

6.a 7. 2. 2013

14.00-18.00 hod.

Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 den otevřených dveří: 17. 4. 2013 od 8.15 do 12.00 hod. Základní škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 den otevřených dveří: 15. a 16. 1. 2013 (při zápisu), 1. 6. 2013 od 9.00 do 13.00 hod.

(12. 1. 2013 od 9.00 celodenní seminář pro rodiče budoucích prvňáčků) 14. 1.–30. 1. 2013 po a st od 16.00 hod. a od 17.00 hod. 15. a 16. 1. 2013

13.00-17.00 hod. * příjem přihlášek do 30.11.2012

20

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka
Advertisement