Page 16

inzerce

/PWĂ?KFTMFBĂ?LPMLB OBQSBäTLĂ?N4NĂ“DIPWĹž  "ESFTB6/JLPMBKLZ 1SBIB  KFTMFQSPEĹžUJPENĹžTĂ“DƉ  Ă?LPMLBQSPEĹžUJPEEPMFU  QSPGFTJPOĂˆMOĂ“QĂ?Ĺ˜F  LWBMJUOĂ“W[EĹžMĂˆWBDĂ“QSPHSBN  LMJEOĂ?QSPTUĹźFEĂ“KFONJODIƉ[F

36+5& ;"3&(*45 4&7Ä—"4

PETUBOJDFNFUSB"OEĹžM

 MPHPQFEJDLĂˆQĂ?Ĺ˜F  LBäEâQSBDPWOĂ“EFOPEEPIPE  KB[ZLPWĂ? QPIZCPWĂ?BWâUWBSOĂ?LSPVäLZ  LWBMJUOĂ“TUSBWPWĂˆOĂ“

XXXTLPMLBKFTMFD[  UFM 

SC-321988/01

GASTROTIP

Ĺ˜Ă­zkĂĄrna lĂĄkĂĄ na 25 řízkovĂ˝ch variacĂ­ Ĺ˜Ă­zek je Ä?eskĂĄ klasika – nikoho neurazĂ­, lidĂŠ ho majĂ­ rĂĄdi teplĂ˝, studenĂ˝, s bramborovĂ˝m salĂĄtem nebo s chlebem. Je vĂ˝bornĂ˝ ihned po usmaĹženĂ­, ale i odleĹželĂ˝ druhĂ˝ den. AĹĽ chceme nebo ne, řízek si naĹĄel mĂ­sto v kaĹždĂŠ Ä?eskĂŠ kuchyni. Kultura přípravy řízkĹŻ v Ä?eskĂ˝ch restauracĂ­ch je vĹĄak vĹĄeobecnÄ› ĹĄpatnĂĄ, obalujĂ­ se v nekvalitnĂ­ch strouhankĂĄch a smaŞí ve fritĂŠzĂĄch. Proto je Ĺ˜Ă­zkĂĄrna v Koťířích svou poctivou přípravou tak vĂ˝jimeÄ?nĂĄ. BohudĂ­k, v tĂŠto dobÄ› podivnĂ˝ch surovin a nĂĄhraĹžek se naĹĄla restaurace, kterĂĄ se vracĂ­ ke starĂ˝m kuchaĹ™skĂ˝m zvyklostem. JejĂ­ zamÄ›stnanci se v maximĂĄlnĂ­ moĹžnĂŠ mĂ­Ĺ™e snaŞí vĹĄe pĹ™ipravit a vyrobit poctivĂ˝m zpĹŻsobem, od domĂĄcĂ­ majonĂŠzy na bramborovĂ˝ salĂĄt, domĂĄcĂ­ch ĹĄkvarkĹŻ na pomazĂĄnku aĹž po upeÄ?enĂ­ jablkovĂŠho zĂĄvinu. SmaĹženĂ˝ telecĂ­ řízek na mĂĄsle s brusinkami znĂĄ asi kaĹždĂ˝, kdo obÄ?as zavĂ­tĂĄ do VĂ­dnÄ›. Za touto klasickou uĹž nemusĂ­te jezdit k naĹĄim zahraniÄ?nĂ­m 16

sousedĹŻ m, staÄ?Ă­ navĹĄtĂ­vit prĂĄvÄ› koĹĄĂ­Ĺ™skou Ĺ˜Ă­zkĂĄrnu. JistÄ› nebudete litovat. Pro mlsnĂŠ jazyky, co se nespokojĂ­ s běŞnĂ˝mi dru-

hy smaĹženĂ˝ch specialit, nabĂ­zĂ­ aĹž 25 druhĹŻ řízkovĂ˝ch variacĂ­ - například smaĹženĂ˝ vepĹ™ovĂ˝ řízek plnÄ›nĂ˝ vejci a Ä?abajkou, kuĹ™ecĂ­ řízek obalovanĂ˝ v sezamu a parmazĂĄnu a dalĹĄĂ­. „VracĂ­me se ke starĂŠ dobrĂŠ

klasice,“ říkĂĄ majitel restaurace VladimĂ­r Krulec. „Doba mezinĂĄrodnĂ­ch kuchynĂ­ je na Ăşstupu, ÄŒeĹĄi se po letech postupnÄ› vracĂ­ k nĂĄrodnĂ­m tradicĂ­m a k tomu patří i gastronomie. ZĂĄkaznĂ­ci by mÄ›li ocenit kvalitu jĂ­del a na druhou stranu odsoudit nekvalitnĂ­ restaurace k zĂĄniku.“ DalĹĄĂ­ specialitou Ĺ˜Ă­zkĂĄrny je rozvoz jĂ­del pomocĂ­ www.privezto.cz. Web nabĂ­zĂ­ nadstandardnĂ­ formu rozvozovĂ˝ch řízkovĂ˝ch menu a domĂĄcĂ­ho uzenĂŠho, doplnÄ›nĂŠho nĂĄpojem podle vĂ˝bÄ›ru a jablkovĂ˝m zĂĄvinem. To vĹĄe si mohou zĂĄkaznĂ­ci objednat dennÄ› od 11.00 do 03.00 hod.! Servis rozvozu je v rĂĄmci Prahy 5 a Prahy 6 zdarma. Shrnuto a podtrĹženo, v pĹ™edvĂĄnoÄ?nĂ­m shonu stojĂ­ za to si udÄ›lat Ä?as na posezenĂ­ s přåteli v Ĺ˜Ă­zkĂĄrnÄ›, jistÄ› budete mile pĹ™ekvapeni. VĂ­ce na www.restaurace-rizkarna.cz, www.restaurace-udirna.cz, tel. 773 686 865. (pr)

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka
Advertisement