Page 10

téma

Radní navrhli přizpůsobit bytovou Rada městské části Praha 5 odsouhlasila nový návrh zásad bytové politiky, který lépe reaguje na současnou situaci v oblasti bydlení v Praze 5. Mezi hlavní problémy podle nové podoby tohoto strategického dokumentu patří nedostatek bytů pro seniory a občany v nízkých příjmových skupinách, velmi dlouhá návratnost investicí do bytů k pronájmu nebo trojnásobný nárůst nákladů na správu bytových domů v přepočtu na jeden byt za posledních 11 let. Klíčovým úkolem pro vedení radnice je naopak vybudování kapacity pro dočasné ubytování občanů v kritických situacích a stavba moderního domu pro seniory. Financování investic mají pokrýt právě peníze získané privatizací bytového fondu. Návrhem se dále budou zabývat zastupitelé na svém zasedání 11. prosince 2012. Novou podobou dokumentu zásady bytové politiky MČ Praha 5 v období 2012-2014 se radní zavázali k dokončení privatizace bytového fondu ve správě městské části. Praha 5 si ponechá pouze 321 bytů ve 13 bytových domech, které nabízejí malometrážní prostory vhodné k pronájmu například seniorům či sociálně potřebným žadatelům, což je jedním ze záměrů zásad. Radnici zůstanou také byty, o jejichž privatizaci nemůže být rozhodnuto vzhledem ke specifickým podmínkám, mezi které patří například věcná břemena v katastru nemovitostí, podmínky svázané s čerpáním dotací, probíhající stavební úpravy či byty s nevypořádanými vlastnickými vztahy. Prodej se netýká ani domu s pečovatelskou službou v ulici Zubatého a bytů s pečovatelskou službou v ostatních domech.

Dokončení privatizace je také ekonomickým cílem radnice Ačkoliv již není podnikání s bytovým fondem pro městskou část prodělečné, jako tomu bylo v minulosti, výnos z bytového majetku činí v průměru 2,38 % ročně a investice do nájemního bydlení mají velmi dlouhou návratnost (v roce 2011 činily náklady na opravy a správu domů 71 mil. Kč a návratnost při průměrné ceně bytu v současnosti 1,111 mil. Kč je v tomto případě 42 let). „Jen náklady na správu bytových domů městské části Praha 5 tvořily v roce 2000 celkem 24,6 milionu Kč ročně, v roce 2011 byla tato částka ve výši 17,3 milionu. Zdánlivý pokles nákladů je ale nesmysl, ve vztahu k počtu bytových 10

jednotek ve spravovaných domech vzrostly náklady téměř na trojnásobnou hodnotu,“ zdůvodnil argumenty pro dokončení privatizace zástupce starosty Ing. Jiří Vejmelka (VV), který má bytovou politiku ve svých kompetencích. Radnice Prahy 5 si od prodeje domů a bytů oprávněným nájemcům slibuje výrazné zlepšení úrovně bydlení v městské části, neboť soukromí investoři z řad oprávněných nájemců mají největší zájem na zvýšení kvality bytů a disponují více prostředky než veřejný vlastník, kterým je například městská část.

Rozšíří se nabídka bydlení pro potřebné

PRAHA 5 chce zvýšit počet bytů určených pro seniory. Ilustrační foto: archiv

Bytové domy, které si městská část Praha 5 ponechá ulice

č.o.

k.ú.

č.p.

důvod k ponechání domu ve vlastnictví

Hlubočepská

33

HL

2

Mrázovka

11

SM

964

nově zrekonstruované, vysoké investice

Nádražní

82

SM

42

vysoké investice do domu v posledních letech, výnos z nájmu bytů a nebyt. prostor

Nepomucká

2C

KO

442

malometrážní byty

nemovitá kulturní památka

Nepomucká

4C

KO

445

malometrážní byty

Plzeňská

174

SM

2076

malometrážní byty

Plzeňská

209

KO

442 a

malometrážní byty

Plzeňská

211

KO

442 b

malometrážní byty

Plzeňská

213

KO

445 a

malometrážní byty

Plzeňská

215

KO

445 b

malometrážní byty

Pod Kesnerkou

1

SM

189

Švédská

39

SM

107

nemovitá kulturní památka nemovitá kulturní památka

Zubatého

10

SM

330

nemovitá kulturní památka

Na druhou stranu stále se snižující počty bytů ve správě městské části znamenají omezené možnosti případné pomoci občanům, kteří se dostanou do složitých životních situací. Cílem radnice je proto vybudovat kapacity pro dočasné ubytování v kritických případech, vždy ponechat alespoň 4 bytové jednotky v rezervě pro nenadálé případy a nalézt pozemky pro vybudování zhruba 300 nových nájemních bytů, které poslouží především seniorům a žadatelům v nízkopříjmových skupinách. „Základním problémem je ztížená dostupnost bydlení pro skupiny obyvatel s podprůměrným příjmy, mezi nimiž jsou nezaměstnaní občané, senioři a občané ze sociálně vyloučených skupin. V městské části Praha 5 v roce 2011 žilo 12 369 lidí starších 65 let, což je téměř 15 % obyvatelstva. Pro tyto občany téměř chybí nabídka vhodného bydlení. Rostoucí náklady na nájem a ostatní životní náklady spolu s demografickým vývojem vytvářejí významné riziko propadu životní úrovně nezanedbatelné části obyvatelstva, především seniorů v jednočlenných domácnostech,“ upozorňuje zástupce starosty Ing. Jiří Vejmelka. Jednou z významných zásad je také přestavba jednoho z domů ponechaných ve správě Prahy 5 na dům určený čistě pro seniory.

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka
Advertisement