Page 1

PĚTKA

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 9/2011

ZDARMA

pro vás www.ipetka.cz

Po prázdninách bezpečně do školy čtěte na straně 9

Aktuálně: Deregulace nájemného v Praze 5

Rozhovor: Rozhovor: Hobojista a horolezec Vilém Veverka

Představujeme: Rodinné centrum Andílek

strana 5

strana 8

strana 11


inzerce

SC-310916/2

2


slovo starosty

Drazí spoluobčané, vítám vás po návratu z dovolených a prázdnin. Věřím, že jste si volné dny užili a nenechali jste si zkazit náladu vrtošivým počasím, které tomuto létu vládlo. Měli jsme velké štěstí, že se poslední srpnovou neděli

na nás usmálo slunce a mohli jsme si vychutnat zajímavou akci Dostihový den s Prahou 5. Kdo jste využili šance zhlédnout dostihy elegantních tříletých plnokrevníků, známé hudební kapely nebo večerní velkolepý ohňostroj, určitě jste neprohloupili. Vy ostatní, kteří jste to letos ne-

stihli, nezoufejte, příští rok plánujeme podobnou akci znovu podpořit. Prázdniny už jsou bohužel za námi a dospělí i děti si zase musí zvykat na každodenní povinnosti v práci a ve škole. Naše městská část pro vás všechny připravila mnoho kulturních i sportovních akcí, díky kterým bude zářijový start do pracovně-školního koloběhu příjemnější. Celý měsíc můžete například navštívit výstavu fotografky Liby Taylor, která v Galerii Portheimka představí svoji tvorbu Moje Afrika. Ve druhé polovině září je pro vás připraven již tradiční koncert vážné hudby v Národním domě na Smíchově. V září si také můžete vybrat ze široké nabídky sportovních akcí. Připravujeme pro vás například Běh přes motolské jamky, na kterém se můžete přesvědčit, že gol-

fová hřiště nepatří jen vyvoleným, nebo Císařský samovar, což je všestranný závod základních škol. Nesmím opomenout ani nevládní neziskové organizace, kterým bude patřit třetí zářijový týden. Během Týdne NNO se na pěší zóně Anděl představí ty, které působí v naší městské části. Myslím, že neziskové organizace jsou v dnešní době nenahraditelné a odvádí velmi bohulibou práci. Přeji všem dospělým, aby si co nejrychleji zvykli na běžný pracovní proces, dětem úspěšný start do nového školního roku a nám všem hodně sil a krásné babí léto! Váš starosta MUDr. Radek Klíma

Čtenářská anketa Jste spokojeni s úrovní základních škol v Praze 5? a)

jsem velmi spokojen(a)

b)

jsem spokojen(a)

c)

nejsem spokojen(a)

Vedení radnice záleží na názorech občanů. V pravidelné rubrice se nyní můžete vyjadřovat k aktuálnímu dění na území Prahy 5. Výsledky ankety budou publikovány na www.praha5.cz a v časopise Pětka pro vás. Hlasujte na www.praha5.cz do 15. 9. 2011.

V srpnové Pětce pro vás byla vyhlášena anketní otázka „Chybí vám v Praze 5 sportoviště? Pokud ano, jaké?“. Do ankety se zapojilo celkem 807 občanů, z nichž 145 hlasovalo pro víceúčelovou halu ledních sportů. Výsledky (počet odpovědí v procentech):

82

145 (17,97 %) víceúčelová hala ledních sportů (hokej, krasobruslení, curling, bruslení pro veřejnost apod.), 125 (15,49 %) dráhy pro in-line bruslení, 103 (12,76 %) počet sportovišť v P 5 považuji za dostatečný, 99 (12,27 %) cyklostezky, 87 (10,78 %) golfová hřiště, 86 (10,66 %) víceúčelový sportovní areál (fotbal, apod.),

80

145 hala

jiné

86

125

sport. areál

in-line dráhy

87

golf. hřiště

99

103

cyklostezky

82 (10,16 %) jiné sportoviště, 80 (9,91 %) nesportuji, nezajímá mě to.

3


aktuálně

Foto měsíce: Tábor připravoval děti na život

PŘES TŘI DESÍTKY DĚTÍ ze sociálně slabších rodin se sešly v táboře neziskové organizace Člověk v tísni nedaleko Mnichova Hradiště. Během týdenního pobytu se děti učily, jak správně žít v reálném životě. Čas zbyl i na táborovou olympiádu, kterou navštívili také zastupitelé Prahy 5. Více se dočtete na straně 7. Foto: archiv

Výstava fotografií Moje Afrika Praha 5 zve občany na výstavu fotografií Liby Taylor Moje Afrika, která se uskuteční v Galerii Portheimka od 5. září do 1. října 2011.

Poradna pro občany na úřadě Prahy 5 Potřebujete poradit ve svízelných životních okamžicích? Využijte bezplatnou diskrétní poradenskou pomoc na úřadě Prahy 5, nám. 14. října 4, 3. patro, dveře 328. Věnovat se vám bude Mgr. Jeklová, a to každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci, 13–18 hodin. Na stejném místě lze získat i pracovně-právní a sociální poradenství (netýká se problematiky rozvodů a dědictví), Mgr. Sedlačíková a JUDr. Kociánová, každé úterý 14–18 hod. Telefon: 257 000 265. (red)

Kulatý stůl o cyklistice

Foto: Liba Tailor

Vystavené fotografie jsou průřezem díla autorky, která už od 70. let pracuje pro významné humanitární organizace. Liba Taylor, nositelka celé řady světových cen, dle svých slov na fotkách ukazuje životy lidí, kteří mají jenom jinou barvu pleti a rozdílnou kulturu, ale jinak jsou stejní jako ostatní lidé. Procestovala velkou 4

část Afriky, od Somálska po Ghanu, od Zimbabwe po Alžírsko, a její snímky patřily k těm, které upozorňovaly na nutnost další pomoci Africe a spolupráce na jejím rozvoji. Vstupné na výstavu je pro dospělé 30 Kč, důchodci a studenti platí poloviční částku. Cena pro skupiny je 10 Kč. (red)

V rámci Evropského týdne mobility se v sále zastupitelstva Prahy 5 (Štefánikova 13/15, 6. patro) uskuteční 19. září od 15 hod. „kulatý stůl“ k budoucnosti cyklistické a bezpečné pěší dopravy v naší městské části. Na besedě, kterou organizuje Praha 5, budou prezentovány příklady progresivních řešení z velkých měst (Graz, Budapešť aj.), diskutováno vyznačení nových cyklotras v Praze 5, představena pomoc Praze 5 z mezinárodního projektu www. bicy.it a z projektu Bezpečné cesty do škol. Vstup volný. (red)

Foto: www.bicy.it


aktuálně

Deregulace nájemného: Praha 5 ochrání sociálně slabší občany Radní Prahy 5 rozhodli kromě ponechání nájemného ve všech bytech a domech zvláštního určení (ve kterých bydlí například handicapování spoluobčané) na jednotné sazbě 40 Kč/m2/měsíc. Senioři a sociálně slabí, kteří v těchto bytech ale nežijí, si mohou navíc zažádat o slevu z ekonomických důvodů. Tento krok vychází ze zastupitelstvem schválené Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5, kterou zastupitelé přijali již v červenci.

Radnice nabízí seniorům pomoc Slevu na nájemném mohou uplatnit senioři žijící v bytech ve vlastnictví MČ Praha 5, kteří v den podání žádosti dosáhli věkové hranice 65 let a nejsou současně vlastníky či nájemci jiných nemovitostí určených k trvalému bydlení. Nájemné za m2 podlahové plochy bude v jejich případě činit 90 Kč za měsíc. Žadatelé o slevu nesmí mít ke dni podání žádosti žádné dluhy na nájemném. Poskytnutí slevy bude vázáno na příjem domácnosti seniorů, který v případě jednočlenné domácnosti nesmí být vyšší než 4násobek životního minima (pro rok 2011 se jedná o částku ve výši 12 504 Kč). V případě dvojčlenné domácnosti seniorů je hranice pro poskytnutí slevy na nájemném ohraničena příjmem ve výši 18 018 Kč (do příjmů

domácnosti se nezapočítává příspěvek na péči). „Tato sleva bude poskytována do rozlohy 50 m2 u jednočlenných a 60 m2 u dvojčlenných domácností. Pokud senioři bydlí v bytech větších, zvýšené nájemné uhradí pouze z m2 nad tuto stanovenou výměru a mohou si požádat výměnu za menší obecní byt. V individuálních případech může radnice poskytnout i příspěvek na stěhování,“ říká předsedkyně sociálního výboru Ing. Vlasta Váchová.

Výměna bytu pomůže ke slevě Slevy poskytované sociálně slabším občanům budou vycházet z obdobného principu – opět bude podstatné to, aby žadatel o slevu neměl dluhy na nájemném a výše příjmu jeho domácnosti nepřesáhla stanovenou hranici odvozenou od počtu členů domácnosti. Pokud žadatel slevu získá, nájemné za m2 podlahové plochy bude činit 100 Kč za měsíc. Slevy budou poskytovány na dobu určitou jednoho roku a bude možné o ně opakovaně požádat. Žadatel na slevu ztratí nárok v případě, že mu bude nabídnut ke směně menší, ale přiměřený byt ve vlastnictví MČ Praha 5, a on tuto nabídku

Ilustrační foto: archiv

odmítne. Konkrétní podmínky pro přidělení bytů ze sociálních důvodů stanoví Rada Prahy 5 na návrh sociálního výboru. Byty, které nebudou přidělovány ze sociálních důvodů, budou přidělovány na základě výběrových řízení a pronajímány za obvyklé nájemné.

Zvýšení nájemného krokem k deregulaci nájmů Současná průměrná hodnota nájemného v bytech MČ Praha 5 činí 80,223 Kč/m2/měs. (u bytů se sníženou kvalitou dokonce 68,241 Kč/m2/měs.). Dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, je cílová možná výše nájemného pro příští rok 141,02 Kč za m2 za měsíc. K 31. prosinci 2012 pak skončí na území hl. m. Prahy regulace nájemného úplně. Následně se bude nájemné stanovovat na základě dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Z těchto důvodů Rada Prahy 5 odsouhlasila

(po třech etapách prodloužení slevy na regulovaném nájemném v bytech a domech MČ Praha 5) zvýšení nájemného v předmětných bytech, a to ve výši 80 % dle sazeb vypočítaných pro rok 2011 dle cenového předpisu ministerstva pro místní rozvoj, s platností od 1. prosince 2011. „Dle původního usnesení z roku 2009 měla být sleva poskytována pouze do 31. 12. 2010. Následně bylo její poskytování prodlouženo nejprve do konce února 2011 a poté do 30. 6. 2011. Rada poté rozhodla o poskytování slevy až do 30. 11. 2011. K tomuto dni sleva na regulovaném nájemném končí a ceny se přiblíží sazbám stanoveným cenovým předpisem ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k blížícímu se ukončení regulace nájemného je vhodné rok 2012 využít jako přechodné období k dílčí úpravě výše nájemného,“ doplnil zástupce starosty Mgr. Patrik Havlíček. (red)

Fotbalový turnaj o pohár sv. Štěpána v partnerském městě Pětka bez bariér Stalo se již tradicí, že se zástupci MČ Praha 5 účastní turnaje v malé kopané o Pohár svatého Štěpána, který každoročně pořádá partnerské město Prahy 5 - Budapešť´-Újbuda. Budapešť-Újbuda je naším partnerským městem od roku 2005 a bylo českým velvyslanectvím vybráno pro svoji nezaměnitelnou podobnost právě s Prahou 5. Újbuda, neboli Nová Buda, se nachází na levém břehu Dunaje, jižně od historického centra Budapešti. Stejně jako pro Prahu 5 je pro současnou Újbudu charakteristický dynamický územní rozvoj. Ve fotbalovém turnaji, který se uskutečnil 20. srpna na svátek svatého Štěpána, zakladatele uherského státu, skončil tým Prahy 5 na 10. místě. Naši fotbalisté se také seznámili s novým starostou Budapešti Újbudy doktorem Tamásem Hoff mannem, prohlédli si újbudskou moderní radnici a nově zrekultivovanou zátoku Dunaje – Kopaszi Gát. „Věříme, že se nám v budoucnu podaří více přiblížit život v této zajímavé maďarské metropolitní městské části našim spoluobčanům,“ uvedla zastupitelka Prahy 5 a předsedkyně Komise zahraniční a fondů EU Mgr. Martina Atlasová. (red)

Foto: Karel Novotný

Na pěší zóně Anděl se ve čtvrtek 15. 9. od 14 hod. uskuteční charitativní akce Pětka bez bariér, která občanům přiblíží život zrakově a sluchově postižených. Také podpoří dvě organizace sídlící v Praze 5 – Školu pro sluchově postižené v Holečkově ulici a Domov Palata pro zrakově postižené. Návštěvníci si za symbolický poplatek projdou se zavázanýma očima připravenou trasu, a to buď za doprovodu hostesky, nebo s pomocí slepecké hole. Dále bude probíhat ukázka a soutěž ve znakové řeči – účastníkům budou předváděna slova a soutěžící musí poznat jejich význam. Během celého odpoledne budou přítomni i zástupci obou organizací, kteří zodpoví případné dotazy týkající se života zrakově a sluchově handicapovaných lidí. (red) 5


aktuálně Soutěž Talent roku 2011 Praha 5 vyhlásila 5. ročník hudební soutěže Talent roku 2011 pro žáky základních uměleckých škol Prahy 5 a další žáky Prahy 5, organizačně zajištěnou Pražskou komorní filharmonií, o. p. s. Pokyny k soutěži spolu s formulářem pro přihlášení jsou k dispozici na www. praha5.cz v nabídce „Formuláře ke stažení“ pod odborem školství a kultury. Přihlášky nutno zaslat do 18. listopadu 2011 na adresu: Pražská komorní filharmonie, o.p.s., Husova 7, 110 00 Praha 1 s heslem na obálce: „Talent“. Za ZUŠ zašle vyplněné přihlášky pro jednotlivé účastníky soutěže ředitel školy. Hudební soutěž Talent roku 2011 navazuje na několikaletou úspěšnou tradici koncertů vážné hudby na území Prahy 5 a je dobrou prezentací mladých začínajících umělců s významným hudebním tělesem Pražskou komorní fi lharmonií. První cenu soutěže Talent roku 2011 bude předávat starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma. (red)

6

Nová autobusová linka č. 558 pro školáky Rada Prahy 5 schválila na svém zasedání 16. srpna zavedení školní autobusové linky č. 558. Ta od ranních hodin 1. září zajistí přímé spojení Žvahova a Hlubočep se základními školami na Barrandově. Dohoda vznikla na základě jednání mezi městskou částí a organizací ROPID, která je organizátorem Pražské integrované dopravy. Linka bude v provozu pouze ve dnech školního vyučování a bude jezdit jen směrem na Barrandov. V 7.18 hod. vyjede stávající linka č. 128 ze stanice Hlubočepy po své okružní trase na Žvahov, kde se změní na linku č. 558, sjede zpět do stanice Hlubočepy a bude pokračovat až na Cha-

plinovo náměstí na Barrandově. Poté se autobus vrátí zpět a bude opět fungovat jako linka č. 128. „Městská část Praha 5 bude dále jednat s organizací ROPID o dalších variantách, jak pro školáky i obyvatele Hlubočep zlepšit spojení na Barrandov a do centra.

Za nejvhodnější považujeme prodloužení trasy autobusové linky č. 104 alespoň ve špičkách až na Barrandov. Toto řešení je však organizačně a cenově náročnější. Vyžádá si proto delší čas na projednání,“ doplnil zástupce starosty Ing. Jiří Vejmelka. (red)

Eva a Vašek zazpívají seniorům Pod záštitou zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita uspořádá Praha 5 pro své občany Podzimní den seniorů 2011. Akce konaná u příležitosti Mezinárodního dne seniorů se odehraje 6. října v Paspově sále uvnitř budovy Pivovaru Staropramen. Našim starším spoluobčanům přijde pogratulovat pěvecká dvojice Eva a Vašek – Eva a Václav Ševčíkovi. „Dvojice patří mezi komerčně úspěšné české hudební interprety. Svým repertoárem se obracejí zejména na starší a střední generaci občanů, kteří se rádi zaposlouchají do hudby svého mládí,“ doplnil zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit. (red)

POPULÁRNÍ dvojice Eva a Vašek. Foto: archiv


radnice

Ověřit podpis lze i v nemocnici Většina občanů, obchodních společností a různých dalších institucí se nepochybně setkává se službami Czech POINTu nebo využívá agendu ověřování pravosti podpisů a listin. Oddělení, které tyto práce poskytuje na ÚMČ Praha 5, je umístěno v přízemí budovy Štefánikova 13-15. Na tomto pracovišti může klient získat ověřené kopie z originální listiny a může si zde nechat ověřit podpisy na téměř jakékoliv listině. Zároveň s ověřováním mají občané možnost požádat si o výpisy z veřejných i neveřejných registrů, a to u kterékoliv obsluhující úřednice, bez nutnosti přecházet od jedné přepážky ke druhé nebo dokonce do jiné budovy. Pokud se týká agendy Czech POINTu, je zájem především

se datových schránek, například bezplatně si nechat zřídit datovou schránku nebo žádat o nové přístupové údaje do této (1x za 3 roky). Každé další nové přístupové údaje realizované v době 3 let zpoplatňuje Ministerstvo vnitra ČR částkou 200 Kč. V neposlední řadě toto pracoviště provádí konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a opačně. Na úřednice oddělení se také mohou obrátit občané, kteří

V případě rozsáhlých či jinak časově náročných prací pro obchodní společnosti a další zájemce je možno domluvit se tak, že jeden den bude zakázka přijata a druhý den připravena k vyzvednutí. o ověřené výpisy z katastru nemovitostí, trestního rejstříku, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, bodového hodnocení osoby (řidiče), méně pak o výpis z rejstříku kvalifi kovaných dodavatelů a insolvenčního rejstříku. Dále mají zájemci možnost si prostřednictvím stejné aplikace vyřídit 12 různých úkonů týkajících

jsou hospitalizováni ve Fakultní nemocnici Motol, v Nemocnici Na Homolce, v Domově pro zrakově postižené Palata, v rehabilitačním zařízení Mediterra nebo jsou umístěni v LDN a současně si potřebují nechat ověřit podpis. Pracovnice jim ochotně vyjdou vstříc, a pokud to provoz oddělení a stav nemocného na základě rozhodnutí

lékaře dovolí, rády za klientem vyjedou. Samozřejmě vše po dohodě o termínu návštěvy v příslušném zdravotnickém zařízení.

Čekací doba je v průměru 3 minuty Na jaře 2011 bylo uvedené pracoviště v důsledku vnitřní reorganizace personálně posíleno, tak, aby občané nemuseli čekat zbytečně dlouho a nemuseli odcházet nespokojeni. Toto se osvědčilo a v poslední době dobře funguje zpětná vazba od klientů, kteří využili naše služby a jsou mile překvapeni, že po odebrání lístku s pořadovým číslem jsou téměř okamžitě zváni k přepážkám. Statistika čekacích dob je skutečně velmi příznivá, do 5 minut je na přepážce přijato 76 % klientů, do 10 minut pak 93 % klientů. Průměrná čekací doba se pohybuje kolem 3 minut a je průběžně monitorována speciálním počítačovým programem. Oproti loňskému roku, kdy úřednice ještě musely v rámci fondu pracovní doby navíc zabezpečovat chod mobilní a in-

formační kanceláře na pěší zóně Anděl a kdy občané vyjadřovali nespokojenost s dlouhými čekacími dobami v kamenné budově, letošní rok je ve znamení výrazně lepší situace. V případě rozsáhlých či jinak časově náročných prací pro obchodní společnosti a další zájemce je možno domluvit se tak, že jeden den bude zakázka přijata a druhý den připravena k vyzvednutí. To šetří především čas firem. Pozitivní změnou je i skutečnost, že na pracovišti vládne příjemná atmosféra, úřednice nepracují pod tlakem, a tak nemají obavy, že nestihnou odbavovat klienty včas. Těm se mohou navíc plně věnovat a případně jim poradit i s úkony, které na jejich služby navazují. Kladné reakce ze strany veřejnosti potvrzují, že úřad ve snaze řádně poskytovat služby pro veřejnost jde správným směrem a že se nemusí obávat rostoucí konkurence, kdy například služby Czech POINTu poskytuje čím dál tím více míst a bude je nově poskytovat i bankovní sektor, tedy plně soukromá sféra. (red)

Hra připravuje děti na život Od roku 1996 pořádá nezisková organizace Člověk v tísni tábory se zaměřením na integraci dětí a mládeže ze sociálně vyloučených oblastí. V roce 2008 tyto tábory začaly využívat inovativní program, takzvanou Hru na život. Děti čeká simulace reálného života ve Městě, kde mají možnost si během týdne dvakrát vyzkoušet, co je potřeba udělat, aby člověk v životě uspěl. Zda se stanou starostou, bohatými obchodníky, úspěšnými umělci, nebo skončí na ekonomickém dně a v dluhové pasti, záleží právě na píli a strategiích, které na táboře uplatní. Na táborníky čeká například vyplňování formulářů, získávání táborových občanských průkazů, návštěva kontroly ze „sociálního úřadu“, ale i snaha vyjednat si živnostenské oprávnění, které jim umožní „podnikat“. Vše se snaží působit reálně tak, aby si děti vyzkoušely, jaké příležitosti a nástrahy život přináší.

Druhou oblastí je socioekonomický rozměr. Tábor nedaleko Mnichova Hradiště má vlastní propracovaný ekonomický model, ve kterém děti musí za většinu věcí platit táborovými dolary. „Princip plateb vede k tomu, že si děti uvědomí nutnost převzít za sebe odpovědnost. Děti mají vždy zajištěno, že budou mít kde spát a dostanou najíst, ale například pokud si nepřiplatí, spí ve stanech místo v budovách nebo nedostanou k obědu sladký jogurt,“ přiblížil model vedoucí tábora Daniel Hůle. Zastupitelé a zastupitelky Prahy 5, kteří tábor nedaleko Mnichova Hradiště navštívili, ocenili právě propracovanost ekonomického systému. „Věrnost podoby některých dokumentů, napří-

„POSLOUCHAJÍ MĚ i starší kluci. Možná tomu pomohlo, že jsem ve volbách získal 24 ze 34 hlasů,“ sdělil zastupitelům Prahy 5 táborový starosta Milan Drevňák z Prahy 5. Foto: archiv

klad formulářů, určitě pomáhá dětem zorientovat se později v opravdových smlouvách, které budou v životě podepisovat. Třeba to někomu pomůže nepodepsat nevýhodnou smlouvu o půjčce,“ vyzdvihla smysl rekvizit předsedkyně sociálního výboru Ing. Vlasta Váchová. Z Prahy 5 se tábora zúčastnilo 10 dětí, celkem bylo na táboře přes třicet dětí z různých lokalit, například z Kladna,

Rotavy, Sokolova nebo Liberce. „Děti z Prahy pochází z bohatších poměrů, jejich příbuzní ze Smíchova dělají například taxikáře, mají počítače a internet. Na druhém konci jsou děti z Kladna, kde prakticky není možné získat práci. Paradoxně strategie dětí ze Smíchova jsou méně úspěšné. Ti z chudších rodin jsou zvyklí o vše bojovat a snažit se,“ uzavírá Daniel Hůle. (red) 7


rozhovor

Hobojista, fotograf a horolezec Vilém Veverka: „Každý den začínám od nuly“ K horám a k fotografování přivedl hobojistu VILÉMA VEVERKU (33) otec, k muzice maminka vyučující na Pražské konzervatoři. Na první pohled netradiční mix zájmů se ve svém výsledku ukázal jako prospěšný pro tvorbu i život mladého muzikanta. Martin Dudek

Před osmi lety jste zvítězil v japonském Tokiu nad 114 dalšími interprety v jedné

z největších hobojových soutěží světa. To musel být hezký pocit... Samozřejmě, potvrdil jsem si tím správnost nastoupené cesty, na kterou jsem se vydal. Mám tím na mysli systematickou práci na poli sólové a komorní hry. Co vám v životě hudebníka připadá nejnáročnější? Musel jsem si uvědomit a přiznat si, že každý den začínám v podstatě od nuly. Že si hudba žádá člověka celého. Se svým nástrojem jsem každý den. Osobní život se mi tak prolíná s profesním. U svých starších kolegů občas vidím ztrátu motivace a ideálů, zřejmě není snadné udržet si energii.

Foto: Vilém Veverka

8

Vy ale energii nabíráte poněkud netradičním způsobem – cestami do velehor... Aby nedošlo k mýlce – nejsem horolezcem v pravém slova smyslu, jsem ten, kdo hory obdivuje. Podnikám někdy fyzicky náročné výstupy, které však nejsou těžké po technické stránce. V horách obnovuji a nabírám fyzické i duševní síly, nacházím v nich klid a samotu, poznávám

zde lépe i sám sebe. A jak řekl někdo velmi chytrý: „Bez samoty není hloubky, tedy ani skutečného umění.“ Pokud bych se věnoval pouze hudbě, vedlo by to k mé určité jednostrannosti a ve výsledku bych nemohl být komplexním interpretem. Třeba se mi někdy podaří vystoupat i na nějaký osmitisícový vrchol a řečeno s mírnou nadsázkou, přenést pak tuto zkušenost do hudby, byť se to může zdát absurdní. Protože samota – hloubka – umění... Nedílnou součástí vašeho „hledání samoty“ je i fotografování. Měl jste již samostatnou výstavu? Ano, nedávno v Brně, kde jsem představil právě záběry z hor, Vysoké Tatry, Alpy, ale třeba i Kavkaz. Nicméně sleduji i jiné fotografické téma – Hledání podstaty ženství. Zajímá mne, kdy se žena dostává na svůj vrchol, kdy je „zkompletována“ její osobnost, respektive kdy kulminují její fyzické a duševní síly. Jistě to není ve dvaceti ani ve třiceti letech. Řekněme, že to je hledání skutečné krásy v její nejkomplexnější podobě. Přenesme se zpátky do Evropy, do Česka, do Prahy. Kde vás mohou Pražané v nejbližší době slyšet? V Praze 5 to bohužel nebude, ale například 2. listopadu vystoupím s Kateřinou Englichovou v novém sále Pražské konzervatoře. V české premiéře provedeme (s orchestrem

Berg) náročný Dvojkoncert pro hoboj a harfu autora korejského původu Isanga Yuna. Bude to jistě zajímavá ukázka současného umění. Vedete si statistiku odehraných koncertů? Nevedu, ale znám několik kolegů, kteří si počet koncertů evidují. Sezony potom porovnávají a bilancují, zda byl právě uplynulý rok pracovně lepší než předešlý. A závěrečná otázka – je Praha 5 dobrá adresa? Řekl bych, že spíše ano. Praha 5 prošla v uplynulých deseti letech samozřejmě určitou revitalizací. Vzpomeňme například, jak to vypadalo u Anděla ještě začátkem 90. let. Dnes zde je jedno z pražských center. Atraktivní je pochopitelně i nábřeží, respektive sousedství historického centra Prahy. Věřím, že kultivace bude dále pokračovat, a to směrem zachování toho, co můžeme nazvat autentickým. Ačkoliv, málo kultivovaná a s malým vkusem je i naše společnost. Více pozornosti by však zasloužilo Smíchovské nádraží, zde jsme ustrnuli někde v polovině 80. let 20. století... A to není jediný případ, ne zcela ideální je nadále Plzeňská a přilehlé ulice. Zkrátka řečeno, myslím, že zde je ještě další potenciál, který zatím čeká na naplnění. Tím nemyslím, že by se měla stavět další nákupní centra. Doufejme, že v Praze 5 bude i prostor pro kulturu.

Vilém Veverka - Absolvent Pražské konzervatoře, Akademie múzických umění v Praze a Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně - Účinkoval v Gustav Mahler Jugendorchester a v Berlínské filharmonii - Vítěz nejprestižnější hobojové soutěže – Tokyo /Sony Music Foundation (2003) - Jako sólista vystupuje s Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, FOK, SOČR, Tokyo Philharmonic Orchestra, Bayerisches Kammerorchester či Budafok Orchestra Budapest a s dalšími - Koníčky: jízda na kole, fotografování, horolezectví www.vilemveverka.cz


bezpečnost

Cestu do školy pohlídají strážníci Skončila doba prázdnin a 1. září se děti opět vydaly do školních zařízení. Pro přibližně 627 kluků a dívek to byla první cesta za vzděláním. A aby se prvňáčkům (a nejen jim) nic nestalo, o to se u vybraných přechodů starají strážníci z Prahy 5. „V měsíci srpnu jsem několikrát projednával s ředitelem Městské policie Praha 5 Zdeňkem Hejnou otázku zajištění bezpečnosti dětí u základních a mateřských škol na úvod nového školního roku,“ říká zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit. Právě v září je třeba u dětí, které se nedávno vrátily z prázdnin či nově nastupují do školy, dbát zvýšené bezpečnosti. „Byla proto vytipována místa, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám s účastí chodců. Na tyto lokality se strážníci zaměří přednostně a já věřím, že toto opatření přispěje ke zvýšení ochrany zdraví našich školáků,“ dodává zástupce starosty. „V prvních zářijových dnech byl rozsah dohledu rozšířen a v rámci Prahy 5 je prováděn u ZŠ Weberova, Dr-

JAK ZVLÁDAT SITUACE na komunikaci, to se nejlépe natrénuje na dopravním hřišti. Ilustrační foto: archiv

tinova, V Remízku, Grafická, Kořenského, Radlice a Slivenec. V prvních školních dnech se dohled provádí nejenom v čase od 7.20 do 8.05

hod., ale i při ukončení výuky na 1. stupni, a to podle dohody s vedením školy,“ informoval ředitel MP Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna. (md)

Seznam přechodů u školních zařízení s prioritním zabezpečením zvýšeného dohledu strážníky Základní škola

Zábavně o dopravě Dopravně bezpečnostní akce pro děti II. Barrandovská jízda se uskuteční v neděli 18. září od 12 do 17 hodin na dětském dopravním hřišti při ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615. Připraveny jsou soutěže a testy o drobné dárky, reflexní předměty i propagační materiály, jízda na kole po dopravním hřišti pod vedením dopravních policistů a strážníků, zkouška znalosti dopravního značení, jízda přes železniční přejezd a po kruhovém objezdu, jízda zručnosti na kole, policejní školka pro děti do 7 let a trenažér nárazu při rychlosti 30 km/hod. Akci společně pořádají Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy ve spolupráci se ZŠ a MŠ Praha 5–Barrandov, Městskou policií hlavního města Prahy, BESIPem a Českým červeným křížem Praha 1. (red)

„Chovateli“ odebrali zanedbaného psa

Přechod (ulice, křižovatka)

Radlická 140/115

Radlická (před ZŠ a MŠ)

Nad Parkem 1180

Nad Parkem x Elišky Přemyslovny

Weberova 1090

Weberova u ZŠ

Grafická

Plzeňská (MHD Bertramka)

Seznam přechodů u školních zařízení zajišťovaných dle aktuálního stavu strážníků Základní škola

Ilustrační foto: archiv

Přechod (ulice, křižovatka)

Francouzské lyceum

Drtinova, před ZŠ (08:20-08:50)

U Santošky 1

U Santošky x Na Václavce

Nad Parkem 1180

Lomařská x Elišky Přemyslovny

Hauptova

Elišky Přemyslovny x U Lékárny

Kořenského

Presslova u křižovatky s Kořenského

Nad rámec obou tabulek se zajišťují i další přechody u ZŠ, ty si však určují již samotní strážníci okrskáři ve svém okrsku na základě místní znalosti, aktuální bezpečnostní situace a momentální přítomnosti ve službě.

Jak se chovat na ulici? Praha 5 připravila pro svoje (před)školáky několik osvětově-informačních akcí, které mají žákům pomoci orientovat se ve světě dospělých, především nácvikem dopravních situací. Akce s městskou policií (ukázka práce strážníků):

Akce s Policií ČR (dopravní hřiště Barrandov):

12. 9.

MŠ Smíchov, Kroupova 2775

27. 9.

ZŠ Weberova 1

14. 9.

MŠ Barrandov, Kárancové 669

3. 10.

ZŠ a MŠ U Tyršovy školy 1

19. 9.

MŠ Košíře, Pobělohorská 2185

6. 10.

ZŠ a MŠ U Santošky 1

Foto: MP Praha

Pracovnicí Městské veterinární správy provedli kontrolu v pražské Chuchli, kde se měl v objektu podle oznámení nacházet patrně týraný pes. Pracovník veterinární správy, strážníci městské policie a policisté nalezli v kontrolovaném prostoru zanedbanou a vyhublou německou dogu, která byla chována v naprosto nevyhovujících zoohygienických podmínkách. Pes neměl přístup k potravě, v misce měl jen trochu staré vody. Zvíře na první pohled vykazovalo známky podvýživy, strážníci v kotci viděli množství exkrementů. Zvíře bylo odchytovou službou převezeno k ošetření do Útulku pro opuštěná zvířata v Praze–Troji. Případem se budou zabývat úředníci. (red) 9


představujeme

Nejistá budoucnost Výtopny Zlíchov Za dva roky by mohla Výtopna Zlíchov, nenápadná budova v těsném sousedství kolejí Smíchovského nádraží, oslavit 140 let své existence. Mohla, ale také po ní již nemusí být ani památky... Martin Dudek

Výtopna byla postavena v roce 1873, byly v ní depované lokomotivy a po druhé světové válce se v objektu vyráběly tramvaje. „V roce 1999 jsme založili občanské sdružení Výtopna Zlíchov, jehož hlavním posláním je renovace parních a motorových lokomotiv z produkce ČKD a provoz historických vlaků,“ říká předseda občanského sdružení Lukáš Kulhánek. Společně s přibližně dvacítkou nadšenců se stará o kolejové historické skvosty „zaparkované“ ve výtopně. „Máme tu tři parní lokomotivy, deset dieselových a třicet železničních vagonů. Abychom jejich údržbu uživili a zaplatili i pronájem výtopny, vyděláváme si peníze nostalgickými jízdami. Naše vlaky také hrály v několika fi lmech, například v Tmavo-

modrém světě, Hartově válce, Doktoru Živagovi a naposledy v Lidicích.“

Na svatbu po kolejích Historický parní vlak si může pronajmout i jednotlivec na svatbu či na konání netradiční porady nebo tiskové konference. „Zájemce si zvolí trasu a my podle jeho přání vypravíme soupravu s určitým počtem vozů. Základní soupravu tvoří tři vozy – barový, kde točíme pivo, osobní s kapacitou sto pasažérů a služební vybavený křesly a stolečky s místem pro raut. Nedávno jsme takto jeli svatební jízdu na Dobříš, kde na jedné železniční stanici byli snoubenci oddáni,“ prozrazuje Lukáš Kulhánek. O pravidelně pořádaných jízdách pro rodiny s dětmi se zatím neuvažuje, na vině je nepříznivá finanční kalkulace. „Tuna uhlí pro naši nejmenší lokomotivu 213.902 BéeSku z roku 1947 stojí přibližně 7 000 Kč, a to bychom museli nasadit hodně vysoké jízdné, aby se nám to vrátilo.“

OKOLÍ VÝTOPNY poskytuje prostor pro zajímavé historické kompozice. Foto: archiv Výtopna Zlíchov

ní dálničního tunelu na Plzeň, a reálně tak hrozí její zbourání. Proto jsme podali podnět, aby byla prohlášena za kulturní památku,“ informuje Lukáš Kulhánek. Pokud by se to povedlo, plánuje se zde otevření provozního muzea železničních vozidel. „O víkendu by se

v nějaké lokomotivě zatopilo a jeli bychom s ní a s návštěvníky třeba do Jinonic. Ale pokud to tady zboří, odvezeme všechno do šrotu, protože lokomotivu si těžko někdo z nás postaví k sobě domů na zahradu,“ uzavírá neradostně Lukáš Kulhánek.

Skončí lokomotivy ve šrotu?

LUKÁŠ KULHÁNEK u nejmenší lokomotivy „BéeSky“. Foto: Martin Dudek

Co však nadšencům kolem lokomotiv dělá hlubší vrásky na čele, je fakt, že budoucnost zlíchovské výtopny je ve hvězdách. „Je to jediná budova svého druhu v Praze a my máme zažádáno několik let o její odkoupení. Jenže se stále mění majitelé a není možné si s někým odpovědným sednout ke stolu a prodej dojednat. Navíc výtopna stojí v blízkosti uvažovaného vyústě-

BAR VE VAGONĚ vybízí k příjemnému posezení. Foto: Martin Dudek

Pomáhejte tam, kam oko nedohlédne! Chtěli byste podpořit dobrou věc a vidět výsledek své aktivity? Staňte se dobrovolníkem a pomáhejte přímo lidem, kteří vaší pomoc uvítají. Dobrovolnické centrum sdružení Okamžik hledá další dobrovolníky do akreditovaného programu, ve kterém dobrovolníci doprovázejí nevidomé lidi k lékaři, na úřady či na nákupy nebo dlouhodobě poskytují nevidomým 10

vizuální pomoc doma, při sportu, kulturních aktivitách, předčítání atd. Spolupracovat můžete podle vašich Zářijový cyklus školení dobrovolníků: 1. část: úterý 13. 9. 2. část: úterý 20. 9. 3. část: úterý 27. 9.

časových možností cca 2–4x měsíčně. Školení dobrovolníků předchází osobní schůzka. (red) Listopadový cyklus školení dobrovolníků:

(17–20 hod.) (17–20 hod.) (17–20 hod.)

1. část: úterý 1. 11. 2. část: úterý 8. 11. 3. část: úterý 15. 11.

Kontakty: tel.: 233 379 196, 775 209 055, 604 841 926 e-mail: dc@okamzik.cz, www.okamzik.cz

(17–20 hod.) (17–20 hod.) (17–20 hod.)

Ilustrační foto: Okamžik


představujeme

Do Andílka za přirozenou výchovou! Rodinné centrum Andílek se přestěhovalo do nových prostor, pod křídla moderní Základní školy Plzeňská. S přestěhováním rodinného centra se mění i koncepce jeho služeb a stává se z něj nově Rodinné centrum Andílek a školka s prvky Montessori. Miroslava Vlčková

Od září je v Andílku připraven komplexní výchovný program inspirovaný Montessori pedagogikou, který bude organizován na dvou úrovních – na aktivity rodinného centra bude navazovat školka, takže děti, které s Andílkem přerostou věk 3 let, mohou pokračovat dále v Andílkově školce až do věku předškolního. Dalším krokem je poskytnout ve školním roce 2012/13 také vzdělávání s prvky Montessori na úrovni základní školy.

mu pro komunitní práci poskytuje metodické vedení. Pod křídla ZŠ Plzeňská se Andílek přestěhoval, protože již nyní v této základní škole fungují velice zajímavé výchovné programy a škola chce s Andílkem spolupracovat na jeho dalším dynamickém rozvoji.

Rodinná setkávání Rodinné centrum Andílek poskytne rodinám s dětmi ve věku do 3 let nový program práce s rodiči a dětmi – Rodinná setkávání. Program se bude odehrávat kaž-

Akce mají za cíl pozitivně ovlivňovat život komunity v Praze 5 Součástí nového konceptu Andílka je fungování na komunitní úrovni. Domníváme se, že model rodina-rodinné centrum-školka-škola je model přirozený a povede ke zvyšování kvality života rodin, vzdělávání a společnosti v Praze 5. Rodinné centrum Andílek je členem střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu (www.uniecenter.cz), která

dý pracovní den v odpoledních hodinách. V rodinných skupinách se budou setkávat rodiče s dětmi různých věkových kategorií (ve věku od narození do 7 let). Kromě práce rodičů s dětmi v Montessori připraveném prostředí a s Montessori pomůckami budou setkávání zahrnovat i rodičovské večery - vzdělávací, diskusní a podpůrná setkávání rodičů

Foto: RC Andílek

bez dětí a také společné komunitní akce rodičů a dětí, které mají za cíl pozitivně ovlivňovat život komunity v Praze 5. Rodinná setkávání tak budou tvořit „vícevrstevnaté pletivo“, které má rovinu dětí, rovinu dospělých k dětem a dětí k dospělým, rovinu dospělých a rovinu dospělých a dětí ke společnosti. Cílem Andílkovy školky s prvky Montessori je poskytnout dětem respekt, prostor pro přirozený a svobodný vývoj dítěte, důraz na rozvoj samostatnosti a odpovědnosti dítěte, posilování vnitřní motivace dítěte k učení a poznání, bezpečné prostředí bez

soutěžení a srovnávání a vedení k ohleduplnému chování k přírodě a životnímu prostředí. I Andílkova školka bude fungovat jako komunitní centrum, do jejího chodu budou také aktivně zapojeni rodiče a školka bude spolupracovat se školou. Andílek se těší na své nové fungování v nových prostorách. Rádi bychom touto cestou poděkovali starostovi městské části Prahy 5 MUDr. Radku Klímovi, jeho pracovnímu týmu a PhDr. Dagmar Drmotové, vedoucí odboru školství, díky kterým nová Andílkova koncepce našla střechu nad hlavou. Děkujeme!

Foto: RC Andílek

Info

RODINNÉ CENTRUM sídlí v budově ZŠ Plzeňská. Foto: Vojtěch Pavelčík

Veškeré informace o aktivitách Andílka pro rodinu a komunitu v Praze lze získat na www.rcandilek.cz nebo na e-mailu registrace@rcandilek.cz.

11


akce

Rekordní zájem o Týden neziskových organizací představuje aktivity organizací pomáhajících lidem se zdravotním či duševním handicapem, lidem v nouzi a mnoho dalších. Zaměřuje se i na lidi bez práce a inspiruje k aktivnímu a hodnotnému využití volného času. Například maminky zde mohou najít aktivity jak pro své děti, tak i pro ně samotné. „Nové vedení radnice Prahy 5 letos poprvé vyzvalo všechny subjekty neziskového sektoru, aby se do akce zapojily. Díky této veřejné výzvě dostaly prostor i organizace, které se minulých ročníků neúčastnily. Počet zájemců je pro nás příjemným překvapením,“ sdělil starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma.

Získáte informace i výrobky Ilustrační foto: archiv

Více než padesát neziskových organizací představí svoje aktivity veřejnosti během pátého ročníku Týdne neziskových organizací, který se uskuteční 21.–24. září na pěší zóně Anděl. Akce pod záštitou starosty MUDr. Radka Klímy bude zdarma přístupná veřej-

nosti každý den od 13.00 do 18.00 hod. Týden neziskových organizací v Praze 5

Na akci budou zastoupeny nejrůznější obory rozmanitého neziskového sektoru. Bude možné se více dozvědět o lidských právech i problémech třetího světa, o volnočasových aktivitách pro děti a seniory, o pomoci chudým i handicapovaným a o mnoha dalších tématech týkajících se

současné společnosti. Vedle organizací působících převážně v Praze 5 se představí významné organizace s mezinárodní působností. Své prezentační stánky organizace doplní prodejem s výrobky fair–trade a chráněných dílen. „Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Dobrovolnictví bude proto jedním z hlavních témat Týdne neziskových organizací a bude mu věnováno páteční odpoledne. Na pódiu se vystřídají zajímaví hosté, kteří veřejnosti představí pestrou škálu příležitostí, jak je možné pomoci a stát se dobrovolníkem,“ přiblížila část programu zastupitelka Mgr. Diana Bubníková. Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program zahrnující přednášky, prezentace a další aktivity, od dětského koutku přes tvůrčí dílny až po kulturní program. Svá vystoupení předvedou děti z MŠ Kurandové a MŠ Lohnického z Barrandova, z MŠ a ZŠ Grafická, ze ZŠ V Remízku, ze ZŠ Plzeňská a jiní. (red)

Týden nevládních neziskových organizací 21.-24. 9. 2011, pěší zóna Anděl, Praha 5, čas: 13.00 -18.00 hod.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů Portus o.s.

Organizace přihlášené na Týden NNO STŘEDA - Témata dne: Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny aj. (záštita Ing. Vlasta Váchová)

Domov svaté Rodiny

ADRA o.s.

Občanské sdružení Náruč

Armáda spásy v ČR Bílý kruh bezpečí o.s. Český helsinský výbor Český výbor pro UNICEF Člověk v tísni o.p.s. Lačhe Čhave o.s. Naděje o.s. Sdružení pro reh. osob po cévních mozkových příhodách o.s. Sdružení pro integraci a migraci o.s. Občanské sdružení Anabell

ELPIDA o.p.s. Čas pro tebe o.s. ALMA FEMINA o.s. Pevnost - České centrum znakového jazyka o.s. Občanské sdružení Kaleidoskop Klub nemocných cystickou fibrózou o.s. Kulturní a mateřské centrum Barrandov Máme otevřeno?o.s. MŠ Praha 5 Barrandov, Lohniského 830 Montessori pohybová školička Ukrajinské písně a tance

Zajíček na koni o.s. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o.s. Together Czech Republic SIMP o.s. ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 ZŠ V Remízku, Barrandov, Pěvecký sbor Pegas SOBOTA - Témata dne: Volný čas dětí a mládeže, výchova a vzdělání, kulturní aktivity (záštita Marek Kukrle) APERIO Společnost pro zdravé rodičovství o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty,Klub dvojčat a vícerčat o.s. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Haiwatha Praha Na houpacím koni o.s.

Máme otevřeno?o.s.

PÁTEK -Témata dne: Dobrovolnictví + Sociální oblast a zdraví (záštita Mgr. Diana Bubníková)

ZŠ Praha 5 - Košíře, Plzeňská

Fokus Praha o.s.

Prak - prevence kriminality o.s.

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669

Fosa o.p.s.

PROGRESSIVE o.s.

Občanské sdružení Green Doors

Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže o.s.

HESTIA o.s., Program pět P

Občanské sdružení Veselý Smíchov

MDA RIDE o.s.

Nadační fond PROMotol

DIAKONIE ČCE

SIMP o.s.

ČTVRTEK -Témata dne: Sociální oblast a zdraví (záštita Mgr. Diana Bubníková) Asociace pomáhající lidem s autismem Praha, střední Čechy o.s.

12

Helppes-Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

OPUS o.s.


společnost

Hasiči radí a informují

Ohlášení mimořádné události V červnové Pětce pro vás jsme avizovali seriál rad o protipožární ochraně, který vzniká ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Nyní vám přinášíme první praktické informace. Řešení mimořádných událostí (dopravní nehoda, požár, povodeň), jejichž jsme přímými účastníky či svědky, vyžaduje ve většině případů odbornou pomoc složek integrovaného záchranného systému. Aby taková pomoc mohla být poskytnuta co nejrychleji, je nutné událost příslušným složkám neodkladně a správně ohlásit. V České republice je k tomuto účelu vytvořen systém tísňového volání, kterým se rozumí volba čísel, k nimž je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup. V případě, kdy si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte tísňovou linku 112, jejíž technologie propojuje hasičský záchranný sbor, policii a zdravotnickou záchrannou službu. Při komunikaci s operátorem tísňové linky nejprve sdělte, co se stalo, a určete co nejpřesněji místo události. Nahlaste tedy adresní bod, případně křižovatku ulic, šestimístné číslo sloupu veřejného

OPERÁTORCE sdělte výstižně, stručně a pokud možno bez emocí, co se stalo. Foto: archiv HZS Praha

osvětlení, číslo železničního přejezdu, souřadnice GPS, významnou budovu, informace z turistického značení, silniční tahy, rozhledny Pro tísňová volání jsou vyhrazena tato telefonní čísla: 150 Hasičský záchranný sbor ČR

apod. Velmi důležité je oznámit přítomnost zraněných osob. Spolupracujte s operátorem a postupujte podle jeho pokynů a rad. Na závěr telefonátu sdělte zřetelně své jméno a číslo telefonu, z kterého voláte. Tyto údaje slouží pro možné zpětné volání operátora v případě potřeby dalších zpřesňujících informací. Nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor nevyzve. Správné ohlášení mimořádné události je tedy výstižné (CO, KDE, KDO), bez zbytečných a v dané chvíli nedůležitých detailů. Oznamovatel by se měl snažit nepodléhat emocím, i když je to v některých případech velice složité. Více k problematice na www. hzspraha.cz, www.hzscr.cz. (red) 156 obecní (městská) policie 158 Policie České republiky 112

155 zdravotnická záchranná služba

jednotné evropské číslo tísňového volání

Seniorfitnes zve na cvičení Zlepšení kondice a možnost navázání nových přátelství a společenských kontaktů nabízí seniorům společné cvičení na několika místech Prahy 5. Cvičitelé jsou profesionálně připraveni, cvičení vedou s ohledem na možná pohybová omezení, rozhodně však k posílení organismu a sebevědomí. Cena je 100 Kč za měsíční permanentku, stačí jen přijít ve vybraném čase a mít cvičební úbor. Info na www.seniorfitnes.estranky.cz, e-mail: seniorfitnes@seznam. cz. (red)

Cvičební místa: GeRI - Ostrovského 22, Praha 5 tělocvična rehabilitačního centra, Po 11.00–12.00 a 12.00–13.00 hod. St 11.00–12.00 a 12.00–13.00 hod. GeRI - Ostrovského 22, Praha 5 rekondiční a posilovací centrum, Po 12.00–13.00 a 13.00–14.00 hod. St 12.00–13.00 a 13.00–14.00 hod. Pá 12.00–13.00 a 13.00–14.00 hod. Fakultní základní umělecká škola Music Art - Barrandov V Remízku 7/919, Praha 5 Čt 10.00–11.00 hod.

Bezpečně na silnicích s Českým rozhlasem Regina 92,6 FM Prázdninové dopravní uzavírky se dotkly v podstatě každého motorizovaného Pražana a návštěvníka metropole. Bezpočet omezení, objížděk a komplikací se projevilo i ve vysílání Českého rozhlasu Regina 92,6 FM, které detailně mapuje situaci v pražské dopravě, a to za aktivního zapojení pražských řidičů. ledne od 15.00 do 19.00 hod. Stejně tak je oblíbená i Bezstarostná jízda – návrat domů (neděle od 15.00 do 19.00 hod.). Během Bezstarostné jízdy moderátoři neustále sle-

dují situaci prostřednictvím spolupráce s Policií České republiky, Dopravním podnikem Praha a Global assistance. Redaktor Reginy má možnost sledovat kamerový systém a v terénu jsou i motorizované hlídky redaktorů, kteří pravidelně vstupují do vysílání dle aktuálních potřeb a dopravní situace. Není proto divu, že se do programu svými telefony aktivně zapojují i řidiči - posluchači Reginy a jejich poINZERCE

SC-310641/3

Ti oceňují aktuální servis zejména v pořadu Bezstarostná jízda, který si můžete naladit každý všední den v dopravních špičkách, tedy ráno od 6.00 do 10.00 hod. a odpo-

čet každým měsícem stoupá. V současně době jde o zhruba 1800 posluchačů měsíčně, kteří tak pomáhají s tímto prvotřídním dopravním servisem. Za to, že zavolají aktuální informace z terénu na bezplatnou linku, jsou i odměňováni. Každý den je vybrán jeden motorista ze dne předchozího a obdrží poukázku na nákup pohonných hmot či večeři pro dva ve vyhlášené restauraci. Vedle dopravních informací Český rozhlas Regina samozřejmě přináší i vyvážený mix hudby, zpravodajství a zábavy. Více informací na www. regina.rozhlas.cz.

13


rodina Cyklozvonění plné atrakcí Pátý ročník Pražského cyklozvonění bude 17. září v prostorách budoucího A-parku, U Ledáren v Braníku v Praze 4, kam dorazí cyklistické pelotony z osmi městských částí. Cyklistický průvod z Prahy 5 odstartuje z dětského hřiště na bývalém koupališti Klukovice, Prokopské údolí. Sraz je 17. září v 9.30 hod., odjezd až po příjezdu pelotonů z Prahy 13 a Slivence cca v 10 hod. Od 11 hodin je v branickém A-parku připraven bohatý program. Cyklisté si mohou nechat seřídit vlastní kola či si vyzkoušet nová. K dispozici budou šlapací auta, uskuteční se koloběžkový závod a nebudou chybět výtvarné dílny, ukázka práce poříční policie, farmářské tržiště s biopotravinami i dětskou výživou. A určitě si nenechte ujít Šou divadla Mazec, písničkovou interaktivní zábavu nejen pro děti. Info na www.cyklozvoneni.cz. (md)

Protidrogová poradna pomůže rodičům Od září se mohou rodiče, ale také zákonní zástupci, partneři a vůbec blízké osoby toxikomanů (alkoholiky nevyjímaje) obracet o radu a pomoc na Poradnu pro rodiče, kterou především pro občany Prahy 5 otevřelo občanské sdružení Progressive. Bezplatná služba nabízí pomoc při zvládnutí akutní krizové situace, podporu v tíživé životní situaci, poradenství v problematice závislostí, návykových látek a v oblasti léčby i prevence závislostí, a zejména v oblasti vztahu a komunikace s osobou experimentující nebo závislé na návykových látkách. Poradna také nabízí rodinnou intervenci, kdy se nejedná o léčbu závislosti u dospí-

Navštivte kurzy Ostrova objevů Koncem září bude opět v mateřském centru KMC Barrandov zahájena výuka kurzů Ostrov objevů pro děti ve věku od 1 do 3 let. Hlavním cílem kurzů je povzbuzovat děti k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji,

Kurz efektivního rodičovství

Ilustrační foto: archiv

Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá, nechce dělat úkoly či domácí práce? Zdá se vám, že vás vaše děti neposlouchají? Že dělají často pravý opak toho, co byste vy jako rodiče potřebovali? Občanské sdružení Rodinné centrum Praha nabízí pomoc rodičům s výchovou nejen

předškolních dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem a mnoho dalších ve skupině 8-12 rodičů. Během kurzu nabízíme možnost hlídání dětí po předchozí domluvě za příspěvek 200 Kč/ sobota. Program podpořilo ministerstvo práce a sociálních věcí. (red)

Místo: MŠ Lipka, Přímá 8, Praha 5, bus 137 z metra B Anděl (Na Knížecí) do zastávky Malvazinky cca 6 minut. Termíny: soboty 24. 9., 1. a 15. 10. vždy od 9 do 17 hod. Lektorka: Mgr. Julie Žemlová. Cena: 1 500 Kč/osoba nebo 2 200 Kč/manželský pár zahrnuje 6 lekcí (18 hodin), tištěný materiál a výukové DVD. Přihlašovací kontakty: rodinne@centrum.cz, tel. 220 181 777 www.rodinnecentrum.cz.

14

Ilustrační foto: archiv

vajícího, ale o podporu jeho přistoupení k léčbě. Poradnu pro rodiče najdete v Mahenově 4 (zastávka U Zvonu), telefon pro objednání:

procvičovat jazykové dovednosti a schopnost koncentrace za použití multismyslových podnětů. Objevováním světa všemi smysly dochází ke stimulaci mozku dítěte a vytváří se v něm nová nervová spojení (synapse), která jsou velmi

257 217 871 nebo 605 319 926 (od 11 do 18 hod.), poradenské dny po předchozím objednání: středa a pátek od 13 do 18 hod. (red) důležitá pro jeho další vývoj. Spoje mezi jednotlivými nervovými buňkami se začínají vytvářet ihned po narození. A nejvyšší rychlost jejich spojování probíhá právě v prvních měsících a letech dítěte. Více informací na www.ostrovobjevu.cz. (lu)

Z programu vlastivědných vycházek 11. 9. ne ZÁKLADY NORDIC WALKING S VYCHÁZKOU V PARKU CIBULKA. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity vhodné pro všechny věkové kategorie v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak správně Nordic walking provozovat, a upozorní na časté chyby. Poté se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vydáme za poznáním. Ilustrační foto: archiv Začátek akce v 9:00 hod. u sochy Jana Nepomuckého v ulici Nad Hliníkem (zastávka tram. č. 9, 10 Poštovka). Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. 17. 9. so KDE SKONČIL BABINSKÝ, ZNÁMÝ LOTR MEXICKÝ? Pokud budete chtít zhlédnout místo posledního odpočinku loupežníka Václava Babinského, nemusíte až na „kopeček v Africe“, stačí se vydat do Řep. Uvidíte nejen místo jeho posledního odpočinku, ale dozvíte se i leccos z jeho dramatického života. Začátek akce cca ve 13.30 hod. na zastávce autobusu č. 225 Řepský hřbitov (jede od metra B Nové Butovice ve 13.02 hod.). Pěší trasa cca 6 km. 26. 9. po. ANTONÍN HUDEČEK A JEHO PŘÁTELÉ KRAJINÁŘI. Přednáška o malířském umu Antonína Hudečka, který vystavoval na první výstavě spolku Mánes, stal se členem České akademie věd a umění, ale také o jeho přátelích, jakými byli neméně významní krajináři Antonín Slavíček a Jan Preisler. Začátek přednášky v 17.30 hod. v přednáškovém sále PIS, Arbesovo nám. 70/4. POZOR! – omezená kapacita sálu 30 osob. Cena 100/70 Kč. Info: Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5, tel.: 221 714 714, MALÍŘ Antonín Hudeček. 221 714 161, vlastiveda@pis.cz, www.praguewelfoto: archiv come.cz. (red)


rodina

Sokol Hlubočepy nabízí pestré aktivity Naše těla, obvykle celé dny vsedě skloněná nad počítačem a postrádající zdravý pohyb, potřebují dostat do formy alespoň občasným protažením. Sokol Hlubočepy proto zve (nejen) obyvatele barrandovského sídliště všech věkových kategorií k pravidelnému cvičení v tělocvičnách základní školy na Chaplinově náměstí. „Mučit“ se můžete v oddílech rodičů (prarodičů) s nejmenšími dětmi (všestranné cvičení, čtvrtek 16–17 a 17–18 hod.), předškolních dětí (všestranné cvičení, středa 18–19 hod.), žactva (míčové hry se všestranným cvičením, úterý 18–19 hod.), sportovní gymnastiky dívek (pondělí 17–19 a čtvrtek 16–18 hod.), sálového fotbalu (žákyně v pondělí 18–19

hod.; ženy a dorostenky v pondělí 19–21 hod.), žen (kondiční cvičení, pondělí a středa 19–20 hod.), jógy dospělých (pondělí 18–19.30 a 19.30–21 hod.), volejbalu dospělých (čtvrtek 19–21 hod.) a basketbalu mužů (úterý 19–21 hod.). Pro nejmenší děti pořádá jednota každoročně Mikulášské a maškarní cvičení, větší se účastní závodů a soutěží po-

řádaných Českou obcí sokolskou. Oblíbené jsou také jarní a podzimní turnaje ve volejbale a v sálovém fotbale žen s účastí družstev z Prahy a Středočeského kraje, registrovaní basketbalisté hrají pravidelnou soutěž. Podzimní cvičení letos začíná v pondělí 12. září. Cvičitelé i trenéři, kteří práci v Sokole stále dělají dobrovolně, se těší na všechny, kdo přijdou. Podrobnější informace a kontakt pro případné dotazy najdete na http://www.sokolhlubocepy.cz/ nebo je možné se nezávazně na cvičení přijít podívat přímo do tělocvičen. (red)

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Sokol Hlubočepy funguje na Barrandově již 20 let a mimo jiné pořádá i oblíbený volejbalový turnaj 3+3 mix. Foto: Sokol Hlubočepy

Oslavila 102. narozeniny!

Zažijte česko-německý Oktoberfest!

DNE 24. ČERVENCE oslavila 102. narozeniny paní Marie Papoušková, které za radnici Prahy 5 pogratulovali radní Marek Kukrle a zastupitelka PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová. Foto: archiv

Německá škola v Jinonicích, Schwarzenberská 1, zve děti i dospělé v sobotu 24. září (14– 21 hod.) na odpoledne plné her, hudby a dobrého jídla. Oktoberfest bude setkáním mnoha národností a kultur, vystoupí školní kapely i pravá

Ilustrační foto: archiv

KMC Barrandov – Program září/říjen

Út

po 12. září, 16:00–17:30 ZAHÁJENÍ SEZONY 2011/2012 na Trnkově náměstí, Praha 5. Veselé odpoledne pro děti a jejich rodiče s hudební show skupiny MyšMaš a malá výtvarná dílnička. Informace: info@kmcbarrandov.cz, tel.: 739 658 324.

St 10:00–10:45 11:00–11:45

so 17. září, 8:30 RODINNÝ VÝLET NA DĚVÍN. Sraz účastníků v 8:30 hod. na Smíchovském nádraží u pokladen, odjezd vlakem v 8:48 hod. směr Žvahov (severní nástupiště). S sebou zápisník s pastelkami, tužku, jídlo a pití. Návrat kolem 16:00 hod. vlakem. Přihlášky a informace: zuzulaj@centrum.cz, tel.: 606 675 339. čt 6. října, 16:30 DRAKIÁDA– tradiční akce k oslavě podzimu, místo konání bude upřesněno na www. kmcbarrandov.cz. Soutěže o draka, co bude nejdéle ve vzduchu, který doletí nejvýše, ale i o nejhezčího doma vyrobeného draka či o draka, co nelétá vůbec. Startovné 20 Kč. Přihlášky a informace: javeka@volny.cz, tel.: 605 4712 840. Akce se koná pouze za pěkného počasí.

10:15–11:00 11:15–12:00

Španělština Španělština Angličtina Angličtina

pokročilí pokročilí mírně pokročilí pokročilí

Pá 10:00–10:45 Francouzština mírně pokročilí 11:00 – 11:45 Francouzština pokročilí Přihlášky a informace na info@kmcbarrandov.cz.

PŘEHLED STÁLÝCH PROGRAMŮ A KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12 Herna pro rodiče s dětmi - pondělí a pátek 9-12 hod. (v út, st, čt až od 10 hod.), v pondělí a čtvrtek také 16-18 hod. Děti si mohou pohrát se svými vrstevníky, užít si nové hračky nebo se vydovádět v koutku se skluzavkou a balonky. Maminky mají příležitost k setkání s ostatními rodiči a k výměně zkušeností nebo se zúčastnit výuky cizích jazyků. Vstup do herny 50 Kč za rodinu na celé dopoledne či odpoledne. Dopolední program (9-10 hod.) pro rodiče s dětmi

čt 13. října, 9:00–18:00 BURZA PODZIM/ZIMA 2011 - možnost pro všechny rodiče prodat či nakoupit levné oblečení 0–99 let. Informace: javeka@volny.cz, tel.: 605 471 840.

Úterý: Hrátky s bubny – za doprovodu afrického bubnu lektorky Marie Lenky Novotné si děti (1,5 – 4 roky) hrají a zpívají. Platba na čtvrtletí 1120 Kč (lekce 80 Kč). Začátek 13. září.

Zápis do jazykových kurzů pro rodiče na MD/RD s možností hlídání dětí. Pro školní rok 2011/2012 plánujeme otevřít tyto kurzy: Po 9:00–10:30 Italština pokročilí (1,5 hod) 10:30–12:00 Italština začáteč. (1,5 hod)

Středa: Hudební hrátky - lektorka Andrea Froňková seznámí děti (1,5–3 roky) s různými směry hudby, s hudebními nástroji, které si děti i vyzkouší, naučí se jednoduché říkanky a písničky. Platba na čtvrtletí 650 Kč (lekce 50 Kč). Začátek 14. září.

bavorská kapela. Pro děti budou připraveny soutěže o ceny, malování na obličej, dílničky, fotbalové hřiště a mnohem více. Ani rodiče nebudou ochuzeni o možnost výhry. I na ně čeká několik „dospěláckých“ úkolů. Vstup zdarma! (red)

Čtvrtek: Výtvarné hrátky – s lektorkou Andreou Vagnerovou se seznámí i nejmenší děti (od 1 roku) s různými výtvarnými technikami. Platba jednotlivě 30 Kč/dítě. Přihlášky: info@kmcbarrandov, platba předplatného na úvodní hodině. Tvořivá dílna pro celou rodinu – pondělí 16-18 hod., aktuální program a přehled výtvarných technik na www.kmcbarrandov.cz. Děti od 4 let se mohou účastnit bez doprovodu rodičů. Informace a přihlášky na info@kmcbarrandov.cz. Platba jednotlivě 50 Kč/rodina. Začátek 19. září. SVĚTÝLKA – úterý 13-16 hod. kurzy pro rodiče s dětmi 0-18 měsíců – program a cvičení pro děti od narození do 18 měsíců. Informace a přihlášky na kurzy.lop@seznam.cz. Začátek 13. září. SVĚTÝLKA – středa 15-17 hod. Kurzy her a cvičení pro rodiče s dětmi od 18 měsíců, které jsou již zdatné v samostatné chůzi a pohybu. Informace a přihlášky: kurzy.lop@seznam.cz. Začátek 14. září. BROUČCI – středa 17-18 hod. Hudebně pohybová výchova pro děti od 3 let - rozvíjení hudebních, rytmických a pohybových dovedností. Platba na čtvrtletí 975 Kč (lekce 75 Kč). Přihlášky: info@kmcbarrandov.cz. Začátek 14. září . JÓGA PRO DOSPĚLÉ - čtvrtek 19–20 hod. Přijďte získat nebo obnovit dobrou tělesnou kondici a zklidnit mysl. Informace a přihlášky N. Figueroa na tel. 775 047 205. Začátek 15. září.

15


BYDLENÍ & REALITY inzerce

REALITNÍ REALITA

PORADNA DUMREALIT.CZ

Exekuce nemovitostí

Každý hledá, jen někdo umí najít...

Dříve bylo možné, aby exekutor nařídil provedení exekuce nemovitostí, kvůli jakémukoliv dluhu. To se ale změnilo při poslední novele exekutorského zákona.

T: 222 741 990 www.re-max.cz/search

Slibem neurazíš, anebo činy místo slibů? Které z těchto dvou rčení je blíž firemní strategii RE/MAX Search? Možná vás překvapím, ale existuje i třetí verze: Důkaz místo slibů. A tím se řídíme v RE/MAX Search. Na trhu s realitami působíme více než rok. Za tu dobu jsme v Praze pomohli už dvaceti devíti zájemcům splnit si svůj sen a bydlet podle svých představ. Nesmím však vynechat ani dalších pět mimo Prahu. To jsou důkazy, to je naše realitní realita a výsledek procesu, který nazýváme „searchování“. Existuje něco jako profil typického neboli nejčastějšího zákazníka? Jsou to partneři, bydlící v menším bytě, kteří po pětiletém vztahu potřebují tzv. upgradeovat své bydlení. Jednoduše potřebují byt s další místností navíc. Často proto, že čekají rodinu.

Exekutor tak má povinnost nejprve zablokovat bankovní účet nebo plat a pokusit se získat dlužnou částku touto cestou. Teprve až když peněžní prostředky dlužníka nestačí na pokrytí celého dluhu, může být nařízena exekuce nemovitostí. Pokud se exekutor rozhodne provést zabavení vašeho domu nebo jiné nemovitosti, musí oznámit provedení dražby této nemovitosti na příslušných portálech, které provozuje, soud, obec a exekutorská komora. Nesmí dražbu zatajovat. Nemovitosti se v rámci exekuční dražby prodávají zpravidla za 2/3 odhadní ceny.

SC-310871/1

Tým SOSEXEKUCE.CZ - váš rádce a poslední záchrana

TIPY REALITNÍCH KANCELÁŘÍ

IHNED PRONAJMU V P-5 2

Další dotazy dávejte ve skupině RE/MAX Search na Facebooku. Nejlepší z nich včetně odpovědí naleznete v příštím vydání Pětky.

KONTAKT

1+kk+B-40m vých. 700m od metr.ZLIČÍN. Byt nový, kompletně zařízený. Výtah, parkovště, klid. Přímý majitel.

Cena: 9000,- + energie

IHNED PRONAJMU V P-5 1+kk+L-49m jih, 500m od spod.vrátnice nemocnice Homolka a Motol. Byt nový, kompletně zařízený. Výtah, parkovště, klid. Přímý majitel.

Cena: 9000,- + energie

telefon: 774 265 086

telefon: 774 265 086

po 20.9. volat na 728 028 055 od 14:00

po 20.9. volat na 728 028 055 od 14:00

SC-310872/1

Co musí majitel před rekonstrukcí udělat? U objektů nacházejících se v chráněných územích musí obyvatel v případě, že chce provést stavební úpravy, udržovací práce, tedy i výměnu oken, vždy předem požádat Odbor památkové péče o vydání závazného stanoviska. To stanoví, za jakých podmínek lze požadované úpravy provést. Veškeré pokyny a formuláře žádostí naleznou čtenáři na webových stránkách odboru http://pamatky. praha-mesto.cz/. Žádost je třeba doložit majetkoprávními doklady a jednoduchými výkresy.

INZERCE

SC-310828/3

16 Stako_188x63.indd

1

23.8.11 13:52


inzerce BYDLENÍ& REALITY TIP MĚSÍCE

INZERCE

SC-311100/1

Naši čtenáři dostanou slevu 10 procent při nákupu v Kuchyňském studiu Blanca. Studio, které je certifi kovaným prodejcem značkových kuchyní Sykora a Camelot, najdete ve Zborovské 5.

Zde na vás čeká široká nabídka kuchyňského vybavení provedeného z kvalitních materiálů či neméně pestrá nabídka kuchyňských elektrospotřebičů. Každý, kdo se při uzavření objednávky prokáže tímto výtiskem časopisu, nakoupí o 10 procent levněji.

Nabídku studia Blanca najdete na www.studio-blanca.cz, nebo na www.sykora.eu, e-mail: studio.blanca.p5@iol.cz, telefon: 257 312 702-03

Jak udělat ze starého bytu moderní? Výhodou starých bytů jsou prostorné pokoje se spoustou zajímavých a originálních prvků, které v novostavbě nebo panelovém domě nenajdete. Například z výklenků ve zdi, které vám připadají nelogické, můžete udělat dominantu pokoje. Umístěte do nich třeba lampu nebo nápadný kus nábytku. „Pro mě mají staré byty svoje kouzlo, špaletová ona, mosazné kličky a zaoblené rohy na vysokých stropech. I když mám ráda komfort výtahů a je dobře, že se daří výtahy do domů dodatečně vsadit, už samotný vstup a chodba má svůj duch. Štuky v dnešní době nikdo už neumí a bydlení v sádrokartonových krabicích mi nic neříká,“ popisuje výhody starých bytů designérka Veronika Loušová. INZERCE

SC-311061/1

www.ceskydomov.cz

SC-310780/2

17


školství Ludmilina pouť v ZŠ Plzeňská

Povedené prázdniny v Maďarsku

Ilustrační foto: ZŠ Plzeňská

Ve čtvrtek 15. září proběhne v Základní škole Plzeňská již tradiční Ludmilina pouť. Akce (od 15 do 18 hodin) je určena především předškolákům a jejich rodičům, na pouť jsou zvány i kolektivy dětí z MŠ v doprovodu svých učitelek. Cílem odpoledne je pobavit děti různými vědomostními, sportovními a uměleckými aktivitami a seznámit je s příjemným prostředím zdejší školy. Rodičům bude představen projekt Nadaný žák, který probíhá na škole již čtvrtým rokem. Nadaní žáci jsou integrováni v běžných třídách a je s nimi pracováno nadstandardními metodami práce. Pracují pod vedením zkušených pedagogů podle plánů vypracovaných ve spolupráci s psychologem a organizacemi, které se zabývají prací s nadanými dětmi. Již druhým rokem je ve škole zřízena 1. třída pro nadané děti. Třída má nižší počet žáků, aby bylo možno individuálně rozvíjet nadání dětí. Bližší informace najdete na www.zsplzenska.educ.cz. (mf)

Dvacet žáků Základní a mateřské školy Barrandov Chaplinovo náměstí netradičně ukončilo školní rok. Na přelomu června a července se zúčastnili mezinárodního tábora v maďarském Soltvadkertu, 180 km jižně od Budapešti. Mgr. Jiřina Brzobohatá

Mezinárodní tábor pořádal Dům dětí v Budapešti pro děti z okolních států. Spolu s našimi školáky přijelo do tábora 20 dětí z města Bene v Srbsku, 7 dětí z Ady na Ukrajině a 20 dětí z rumunského města Marosvásárhely. Všichni byli ze škol, kde se vyučuje maďarsky, takže si rozuměli. To ovšem našim dětem nebránilo v navázání kontaktů, a tak vznikla mnohá přátelství. Maďarští organizátoři v čele s Józsefem Kerekesem připravili bohatý program – zájez-

NA MEZINÁRODNÍM TÁBOŘE vznikla nová přátelství. Foto: ZŠ Chaplinovo náměstí dy do národních památníků Ópustzaszer a Bakodpuszta, návštěvu termálních lázní v Kiskunmajse, ale také různá sportovní klání. I když počasí nám nebylo příznivě nakloněno a nemohli jsme využít koupání v blízkém je-

Radnice podpořila tábor Pět P Díky finanční podpoře Prahy 5 se letos již potřinácté mohl konat letní tábor programu Pět P. Jde o sociálně preventivní program pro děti ve věku 6-15 let, které jsou z různých důvodů (sociálních, výchovných, rodinných, zdravotních, ekonomických aj.) znevýhodněné.

INZERCE

SQUASHOVÁ ŠKOLA NA PĚTCE

říjen 2011 – červen 2012 7 – 14 let www.scmarko.cz SC-311032/1

774 738 696

Od 19.9.2011 do 30.1.2012 každé pondělí od 19.00 do 19.00h Nábor do kurzu probíhá do konce září

DĚTI V PRŮBĚHU TÁBORA navštívily lanové centrum, sestavily vlastní radiopřijímače a nakonec vyslaly nejodvážnějšího z nejodvážnějších do vesmíru autem, které si samy pomalovaly. Foto: archiv Pět P

Gymnázium Na Zatlance Na Zatlance 11, Praha 5

SC-311059/1

18

zeře, celý týdenní pobyt jsme si vskutku užili a domů jsme odjížděli plni dojmů, zážitků a bohatší o poznání maďarského koloritu. Celý pobyt byl pro žáky odměnou, protože jej uhradila Praha 5, za což jí patří náš velký dík.

Tyto děti jsou zařazeny do programu Pět P a celoročně se jednou týdně setkávají

se svým dobrovolníkem při volnočasových činnostech, na kterých se společně do-

hodnou. Pro mnohé z dětí je letní tábor Pět P jedinou příležitostí, jak se podobné akce zúčastnit nebo vyjet někam na prázdniny mimo Prahu. Z důvodu jejich problémového chování a špatného sociálního zázemí jsou pro ně často jiné tábory nebo letní aktivity nedostupné. Takovým dětem je třeba se individuálně věnovat, což během tábora zajišťuje dostatečný počet dospělých dobrovolníků, kteří se zúčastňují tábora bez nároku na fi nanční odměnu. Z celkového počtu 60 dětí programu Pět P se tábora nakonec zúčastnilo 28 dětí, z toho 5 dětí s trvalým bydlištěm v Praze 5. Právě jim mohl být díky podpoře Prahy 5 poplatek za letní tábor snížen či zcela odpuštěn. Jakýkoli další zájem institucí či soukromých subjektů o fi nanční, materiální či jinou podporu formou partnerství, fi remního dobrovolnictví či služeb je velice vítán. Informace na www.petp.hest.cz/, tel. 728 006 514. (rk)


inzerce

Nová realita

NOVÝ SMÍCHOV

150 OBCHODŮ, 25 RESTAURACÍ, TESCO, PALACE CINEMAS, EQUINOXE BOWLING, HOLMES PLACE PLZEŇSKÁ 8, PRAHA 5, STANICE METRA B - ANDĚL PARKOVÁNÍ ZDARMA 3 HODINY, O VÍKENDU 5 HODIN

www.novysmichov.eu SC-310737/1

NS_petka188x264.indd 1

18.8.2011 12:30:09

19


sport Běh přes motolské jamky

Basketbalový kroužek na Barrandově

Ve spolupráci s Prahou 5 pořádají Golf Club Praha a SportGroup.cz v neděli 18. září běžecký závod Běh přes motolské jamky. V několika věkových kategoriích, od nejmenších až po veterány, čeká účastníky běh v areálu motolského golfového hřiště. Hlavní závod na 6 kilometrů začíná v 11 hodin. Do 18 let je startovné zdarma, předem přihlášení dospělí zaplatí 100 Kč, na místě pak 200 Kč. Prezence začíná v 8.30 hod., v cíli je zajištěno občerstvení a věcné ceny pro nejlepší trio v každé kategorii. Více informací na www.sportovniservis.cz. (red)

Vyhrát může i poslední!

Ilustrační foto: archiv

U vodárenské věže Děvín (ulice U Dívčích hradů) odstartuje 10. září v 10 hodin veřejný sportovně-rekreační závod Kolo-běh Prahou 5. Zajímavostí tohoto sportovního podniku je, že i ten, kdo dorazí do cíle poslední nebo absolvuje jen malou část okruhu, může vyhrát celý závod! Protože se nejedná o klasické sportovní zápolení, ale o projížďku či procházku Prokopsko-Dalejským údolím, vítěz a pořadí na dalších místech pro udílení cen se vylosuje. Partnerem závodu je Praha 5. Po jeho skončení – cca po 16. hodině – pořádá druhý partner sportovní akce, Lezecké centrum SmíchOFF, After party. Vstup na horolezeckou stěnu, včetně vybavení a instruktorů pro začátečníky je na party zdarma. K poslechu a k pohybu je zajištěna pohodová hudba až do noci. Další podrobnosti na: http//kolo-beh.aspone.cz (red) 20

Ilustrační foto: BA Sparta Praha

Basketbalová Akademie Sparta Praha, úspěšný mládežnický klub, zabývající se výchovou mladých basketbalistů a basketbalistek, bude letos účinkovat i na Barrandově. BA Sparta Praha se už přes 10 let zabývá výchovou dětí od útlého školního věku až po dospělé hráče, pravidelně se účastní mistrovství ČR a jejich hráči často oblékají reprezentační dres mládežnických celků účastnících se mistrovství Evropy. V pražských soutěžích patří dívčí i chlapecké týmy k nejlepším

a družstvo chlapců ročníku 1999 letos vyhrálo pražský přebor. V ZŠ Chaplinovo náměstí bude BA spolupracovat s basketbalovým kroužkem pod vedením zkušených trenérek a bývalých ligových hráček Marcely Sekyrové a Sylvie Vydrové. Kroužek je zaměřen na míčové hry s výukou základů basketbalu, členové se po zvládnutí základů účastní přátelských utkání s jinými stejně starými týmy. Kroužek se hlavně snaží o rozvoj po-

hybových dovedností v rámci schopností dítěte a poskytnout zajímavou volnočasovou aktivitu s možností dalšího rozvoje v daném sportu. (ms) Tréninky: od poloviny září v tělocvičně ZŠ Chaplinovo nám. každé pondělí (14-15 hod.) a středu (16-18 hod.). Kontakt: trenérka M. Sekyrová (e-mail: sekyrova.basket@ seznam.cz) nebo trenér BA Sparta Pavel Šenk e-mail: snekii@seznam.cz tel.: 605 102 163).

13. ročník šachové SENIOR-KY 2011 V sobotu 1. října se sjedou na Smíchov dříve narození přátelé hry královské, aby u příležitosti Mezinárodního dne seniorů odehráli již potřinácté šachový turnaj SENIOR-KA. Mezinárodní turnaj pod záštitou zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita proběhne v zasedací síni Úřadu městské části Praha 5, Štefánkova 13. Hrát se bude od 9 hodin švýcarským systémem, 7 kol, 2x 20 minut. Zúčastnit se mohou ženy starší padesáti let a muži nad šedesát let, bez ohledu na šachové tituly a registraci. Nejlepší hráči na prvních třech místech ve všech čtyřech kategoriích budou oceněni. Hlavní cenou je Putovní pohár Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Prvenství v turnaji bude obhajovat Vlastimil Vodička a o defi nitivní

získání putovního poháru bude usilovat Vlastimil Bouček. Kapacita síně je 120 hráčů a předem přihlášení budou mít účast zajištěnou. Vladislav Pivoňka, předseda ŠK Smíchov, a Mgr. Marie Bosáková, ředitelka CSOP Praha 5

Ilustrační foto: archiv

Přihlášky přijímá hlavní organizátor turnaje: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, Eva Krčmářová, nám. 14. října 11, Praha 5. Tel./fax: 257 318 995, 775 788 001, e-mail:csop5@volny.cz


sport

Zrodí se v Košířích basketbalová hvězda? Oddíl basketbalu TJ Sokol Košíře patřil k průkopníkům tohoto sportu v Čechách, ale v současné době hrají dvě družstva dospělých jen nižší pražské soutěže. Bratři Plichtové se tuto skutečnost rozhodli změnit. Se záměrem oživit tradici košířského mládežnického basketbalu přišel Radek Plichta v loňském roce, kdy se obrátil se na košířskou „basketbalovou ikonu a srdcaře“, předsedu košířského basketbalu Karla Prokopa. Vznikající projekt nabral obrátky letos v únoru, když se k Radku Plichtovi přidal jeho starší bratr Pavel, který souhlasil s tím, že se ujme role hlavního trenéra budoucího týmu Klamovka Basket. První tréninky chlapců s ročníkem narození 2003 a mladších začnou v září.

Budou zatím dvakrát týdně a mladí basketbalisté se seznámí se základy basketbalu - držení míče, přihrávání, střelba, driblink a obrana. K tomu jim pomohou speciální zmenšené míče i nižší koše. Důraz bude rovněž kladen na technické zvládnutí těchto činností. Nedílnou součástí všech tréninků bude i nácvik herních situací po celém hřišti. S prvním „ostrým“ soutěžním utkáním se počítá až příští rok, nejprve by měl nově utvářený celek sehrát alespoň pět přátelských duelů.

V rámci přípravy získají hráči i základy atletiky a gymnastiky, což se jim může hodit i u jiných sportů, které budou v budoucnu provozovat. Trenéři se budou snažit nabídnout mladým adeptům basketbalu bohatý sportovní program, do kterého chtějí zařadit i pěší a cyklovýlety, účast na veřejných atletických soutěžích nebo společné návštěvy utkání vrcholového basketbalu - Mattoni NBL, evropských pohárových soutěží nebo reprezentace. (red)

Info Podrobnosti o přihláškách a příslušné kontakty na http://klamovkabasket.webnode.cz/.

Projděte si jedno z nejstarších a nejnáročnějších golfových hřišť Den otevřených dveří se uskuteční na jednom z nejstarších tuzemských golfových hřišť: v Motole v sobotu 10. září od 9 do 14 hodin. Pro příchozí všech věkových kategorií bude připraven bohatý program – ukázky hry špičkových

Ilustrační foto: archiv

hráčů i možnost si golf samostatně vyzkoušet. Novinkou podzimního dne otevřených dveří je zajímavá nabídka pro golfisty – bezplatná hra po dobu akce, zvýhodněné fee do konce sezony a výrazná sleva ze členských vstupních poplatků. (red)

Den míčových sportů

Ilustrační foto: archiv

1. ročník míčového víceboje smíšených dvojic, který se uskuteční pod záštitou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy, odstartuje v sobotu 24. září v 9 hod. v areálu TJ Sokol Smíchov na Mrázovce. Soutěžit se bude v tenise, beachvolejbale, nohejbale a pétanque a smíšenou dvojici mohou tvořit kromě mužů a žen také dospělé osoby se studenty do 18 let. Startovné je 100 Kč na hráče a po dobu turnaje je zajištěno stravování. Sportovní den bude následně pokračovat společenskou částí do večerních hodin. Zájemci o účast v jednotlivých sportech či ve víceboji se musí přihlásit na e-mail sport@praha5.cz do 16. 9. 2011. Počet hráčů v jednotlivých sportech je limitován. (red)

INZERCE

Dobrý servis potěší i cenou Výměna předních brzdových destiček Fabia Octavia Tour

Výměna zadního dílu výfuku již od 1 371 Kč již od 1 375 Kč

Fabia Octavia Tour

Výměna sady rozvodů Octavia Tour 1,6 již od 4 282 Kč již od 2 655 Kč již od 3 271 Kč

Výměna brzdové kapaliny Fabia již od 526 Kč

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH. Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Porsche Praha-Smíchov Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 Tel.: 257 107 111 www.porsche-smichov.cz SC-311047/1

21


kultura

Prohlédněte si zdarma naše památky Praha 5 pořádá o víkendu 10. a 11. září Dny evropského dědictví 2011 (EHD 2011) s celorepublikovým tématem Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček. Na všechny akce je vstup zdarma! Program DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2011 na území Prahy 5

Sobota 10. září 2011 vycházka Zahrada Kinských a její památky s průvodcem 9.30–11.00 hod. (sraz u hl. vchodu z nám. Kinských) dřevěný pravoslavný kostelík sv. Michala (součást vycházky zahradou) otevřen 9.30–11.30 hod. letohrádek Kinských – Musaion v zahradě - folklorní vystoupení 11.30–12.30 hod., prohlídka muzea, ukázky řemesel, muzejní výstava dětských prací mezinárodní soutěže Malujeme po síti: Báje, pohádky, pověsti, výstava Zbojníci – hrdinové, nebo zločinci? 12.30–15.00 hod. kostel sv. Václava na Smíchově (otevřen 9.00–15.00 hod.), prohlídka s průvodcem 11.30–13.00 hod. koncert Novákova tria v parku Portheimka 13.00 – 14.00 hod. (Mozart, Beethoven, Haydn, Triebensee, Vent) varhanní koncert v kostele sv. Václava v podání Mgr. Lukáše Petřvalského (Rheinberger, Franck, Vierne, Alain, Petřvalský) 19.00–20.00 hod. kostel sv. Gabriela (otevřen 9.00–16.30 hod.), 2x prohlídka s průvodcem – beuronské umění 9.30 a 14.30 hod., promítání dokumentů - beuronské umění,

architekt Josip Plečnik 15.30–16.15 hod. kostel Sacré Coeur – prohlídka s průvodkyní 11.00– 12.00 hod. (upozornění: otevřen pouze dle provozních možností památky, která je v soukromém vlastnictví) kostel sv. Vavřince v Jinonicích - samostatné prohlídky 10.00–12.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově - samostatné prohlídky 13.00–17.00 hod. usedlost Bertramka – koncert Stamicova kvarteta (Stamic, Mozart, Dvořák) 17.00–18.00 hod.

Neděle 11. září 2011 Malostranský hřbitov (otevřen 9.00–16.30 hod.), 2x prohlídka s průvodcem 9.00 a 11.30 hod. – vstup u kostela (Plzeňská ul.) kostel Nejsvětější Trojice (otevřen 9.00–10.30 hod., 12.30–16.30 hod.) - prohlídka s průvodcem v rámci prohlídek Malostranského hřbitova vycházka parkem Cibulka – s výkladem průvodce 14.00–16.00 hod., sraz u stanice tramvají Poštovka Altán Klamovka v parku (otevřen 14.00–18.00 hod.) - výstavní síň Syndikátu výtvarných umělců – Asociace užité grafiky, výstava „Besídka“ (Tereza Zachová, Monika Svobodová, Jan Hrubeš) Více informací na www.ehd.cz.

DVEŘE SMÍCHOVSKÉHO KOSTELA sv. Václava se mimořádně otevřou na šest hodin. Foto: Martin Dudek

SC-310186/16

INZERCE

22


kultura

Josef Blecha vystavuje v Pitomé kavárně Známý český ekonom a manažer Josef Blecha řídil firmy u nás i v Americe. Proslavil se také jako kreslíř a nyní si některé jeho kresby a koláže lze prohlédnout v Pitomé kavárně na Smíchově. Autor nedávno vystavoval na akci Art Prague v galerii Mánes, kde návštěvníci mohli zhlédnout také Picassův obraz Sedící žena, což organizátory výstavy v Pitomé kavárně inspirovalo a použili Blechovu karikaturu Pabla Picassa na plakát. „V patnácti letech jsem viděl v Praze výstavu Hoffmeisterova žáka Ladislava Rady, karikatury muzikantů, kteří hráli v Praze s Louisem Armstrongem. Radova karikatura Elly Fitzgeraldové a Duka Ellingtona vyšla i na titulu supraphonských elpíček, to vše mne inspirovalo k vlastním začátkům,“ napsal Josef Blecha v knize Slavné tváře v čarách - soubor karikatur. Výstava byla prodloužena do 17. září, hosté kavárny mohou přijít denně od 8.30 hod., o víkendech od 11 hod. Info na www.pitomakavarna.cz. (red)

Besídka v Altánu Klamovka Do 11. září trvá výstava Besídka studentů ústecké Katedry výtvarného umění kultury PF UJEP Moniky Svobodové, Terezy Záchové a Jana Hrubeše v Altánu Klamovka. „Naším záměrem bylo zkoumat vztah díla a jeho okolí. Snažili jsme se vytvářet významové či sémantické paralely i se nechat unášet volnými asociacemi, které v nás tento prostor vyvolává,“ uvedli studenti jako motto svých prací. Výstava je otevřena v sobotu a v neděli (14– 18 hod.) a najdete ji v parku Klamovka. Info: http://www. aug.cz/altan-klamovka-praha. (red)

Tanec v parku

OBRÁZKY JOSEFA BLECHY obdivovali například čtenáři The New York Times. Foto: archiv

Taneční představení Písečná žena souboru NANOHACH choreografky Ley Švejdové, které je realizováno za podpory Prahy 5, se uskuteční v pondělí 5. září od 20.30 hod. v parku Portheimka. (red)

PR

Nesurfujte, searchujte! Hledání. Běžné slovo v našem slovníku. Někdo nám slibuje, že najdeme, co neznáme, jiní oznamují, že život je hledání. Najde ale někdy někdo, co skutečně potřebujeme? Všiml jsem si, že před rokem vznikl tým mladých lidí, sdružených pod hlavičkou RE/MAX Search. Jejich sdělení je jasné: „Každý hledá, jen někdo umí najít.“ Jeden z tahounů týmu a majitel této specializované realitní kanceláře Jiří Völfl mi při našem setkání doplňuje svou strategii o další motto: „Jsme posedlí potřebami svých zákazníků.“ Každý alespoň jednou v životě zatoužil po vlastním bydlení. Abych zjistil, jak vlastně taková „továrna na naše vysněné bydlení“ funguje, rozhodl jsem se strávit den v realitní kanceláři RE/MAX Search, Na bělidle 18, na smíchovském Andělu.

Vysněné bydlení je jako let balonem Všichni z RE/MAX Search se snaží být na ranní poradě včas. Není divu. Za pozdní příchod totiž přispívají do společné pokladny. Porada začala v dobré náladě, protože se mohl připích-

nout na mapu 34. balon. Pro lidi z RE/MAX Search je to mimořádný den. Pomohli totiž už třicátému čtvrtému zájemci splnit si svůj sen a bydlet podle svých představ.

Realitní psychologie Lidé z RE/MAX Search jsou něco jako realitní psychologové. Podrobně rozebírají slabé a silné stránky nabídek a poptávek, sofistikovaně se snaží vžít se do „kůže“ zákazníka. Netušil jsem, kolik možných životních situací lze pro nově bydlící nasimulovat, kolik rizik i hrozeb může čekat na někoho, kdo se vydá hledat si svůj domov tzv. na vlastní pěst. Tým má vše pragmaticky shrnuto do pěti bodů: „Není v silách jedince, aby všemu rozuměl a všechno zvládl. Logicky proto řada zákazníků přichází nepřipravena, neznalá, neopatrná, s negativní zkušeností či s nereálnými představami. Teprve s po-

SC-310871/5

mocí skutečné analýzy potřeb a možností, které říkáme SEARCHOVÁNÍ, se dostáváme k cíli.“ RE/MAX Search podle přání a požadavků najde tu správnou nemovitost napříč celým realitním tr-

hem. Vyjedná nejnižší cenu a zajistí nejvýhodnější podmínky fi nancování. Je to prostě realitní kancelář na straně kupujících. Doporučení? NESURFUJTE, SEARCHUJTE! (SAM) 23


kultura Rocková smršť v MeetFactory Hned dva zajímavé koncerty jsou připraveny v září v Mezinárodním centru současného umění MeetFactory. Losangelesští HEALTH „hlukaři“ se představí 8. září. Tříštivá směs razantních kytar, ječících synťáků a lineárních elektrobeatů, místy podlitá křehce znějícím hlasem jako z jiné zvukové dimenze, možná není úplnou novinkou na noise rockovém poli – ale živelná energie s ortodoxním punk attitude téhle čtyřky sonických šílenců dělá z HEALTH jednu z must see/hear/experience událostí hudebního světa. O dva dny později, v sobotu 10. 9., bude pódium patřit kanadskému triu Austra s jedním z velkých talentů nezávislé scény, Katie Stelmani. Info na www.meetfactory.cz. (red)

Pozvánka na koncert vážné hudby Pod záštitou Prahy 5 pokračuje i na podzim cyklus koncertů vážné hudby. V pořadí již třetí letošní se uskuteční v úterý 20. září od 19.30 hod. v Národním domě na Smíchově. Vystoupí sólistka Státní opery Praha Alena Miró, klavírista Jan Simon a Komorní filharmonie Pardubice.

V PROGRAMU vystoupí sólistka Státní opery Praha Alena Miró. Foto: archiv „S oběma interprety mne pojí dlouholetá kolegiální vazba. S Janem Simonem jsem natočila několik televizních

pořadů. Jde o mladé umělce, kteří si svými výkony již vydobyli respekt v zahraničí. Alena Miró zpívala například v Německu, ve Francii, ale i v Kuvajtu, Kataru, Číně a v Japonsku,“ říká předsedkyně kulturní komise Prahy 5 Marie Ulrichová-Hakenová. Jan Simon vystupuje pravidelně s renomovanými orchestry, jako jsou například Symfonický orchestr BBC v Londýně, Česká fi lharmonie či Orchester der Beethovenhalle v Bonnu. V roce 1996 získal za svoji nahrávku Schulhoffových klavírních koncertů ocenění Cannes Classical Award 95. Příznivci vážné hudby si

mohou vyzvednout lístky v informačních centrech radnice, a to přibližně týden před koncertem. Vstup je opět zdarma. (red)

Koncertní program 20. září: Christoph Willibald Gluck Ifigenie v Aulidě, předehra k opeře Charles - Camille Saint-Saëns Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g moll, op. 22 Wolfgang Amadeus Mozart Árie z oper (výběr) Richard Strauss Měšťák šlechticem, suita pro orchestr, op. 60 Změna programu vyhrazena.

Švandovo divadlo slaví 130 let

Vysoké tóny zazní v kostele sv. Václava

Celý podzim se ponese ve znamení 130. výročí založení divadla Pavlem Švandou ze Semčic st. Oslavy jubilea začnou v sobotu 1. října, na den přesně 130 let od vzniku divadla v roce 1881. Den otevřených dveří nabídne nečekaný pohled do zákulisí, soutěže a slevy na vstupenky! Hlavní večerní program vyvrcholí premiérovým promítnutím celovečerního hraného fi lmu Smíchov pláče, Brooklyn spí… 15. října bude slavnostně odhalena v rámci projektu Výtvarná zeď malba Antonína Střížka, inspirovaná aktuálním výročím. A večer bude uvedena první divadelní premiéra sezony SMÍCHOFF/ON, původní kabaret z prostředí pražského Smíchova. (šva)

Jméno Miroslava Kejmara mají mnozí zafi xované ve spojitosti s Českou fi lharmonií, bez něho si nebylo možné představit její zvuk. Jiní vzpomenou na populární nahrávky Václava Hybše či Karla Gotta. V roce 1998 byl přizván do exkluzivního souboru nejlepších světových trumpetistů Ten of the Best. Čerstvý sedmdesátník s neuvěřitelnou dávkou energie pokračuje v koncertní i nahrávací činnosti pro české a světové publikum. V koncertním programu Trubka pod chrámovou klenbou představí Miroslav Kejmar (nejen) obyvatelům Prahy 5 spolu s neméně slavnou osobností hudebního světa, varhanním virtuosem Alešem Bártou, výběr svých nejoblíbenějších skladeb pro trubku a varhany. Výjimečná

TRUMPETISTA Miroslav Kejmar se představí v kostele sv. Václava na Smíchově. Foto: archiv

koncertní událost je zároveň poctou velkému trumpetistovi u příležitosti jeho letošních kulatých narozenin. Akce se uskuteční ve středu 14. 9.

od 19.30 hod. ve smíchovském kostele sv. Václava, nám. 14. října. Vstupné 250/210 Kč, info na www.svatovaclavske.cz. (red)

Zářijový program Švandova divadla 20. úterý

19.00 Kurz negativního myšlení (B. Breien)

1. – 9. 9.

19.00 Román pro ženy

27. úterý

19.00 Psycho Reloaded

10.–17. 9.

19.00 Biomanželka

28. středa

19.00 Čelisti Reloaded

HOSTUJÍCÍ SOUBORY

DIVADLO LETÍ

22. čtvrtek 19.00 Gottland (M. Szczygieł) 24. sobota

19.00 Byla jsem doma a čekala, až přijde déšť (J.-L. Lagarce)

BUCHTY A LOUTKY

26. pondělí 19.00 Kdo je tady ředitel? (L. von Trier)

19. pondělí

BÁJEČNÉ LÉTO S MICHALEM VIEWEGHEM

19.00 Pes Baskervillesský – derniéra

21. středa

19.00 Barbarella Reloaded

20. úterý

19.00 Po Fredrikovi (M. Brunn) – premiéra

18. neděle

20.00 Robert Křesťan & Druhá tráva

koncerty

Vstupenky je možné zakoupit na pokladně Švandova divadla (Štefánikova 57, tel.: 257 318 666), on-line na www.svandovodivadlo.cz nebo v předprodejní síti www.ticketportal.cz.

24


inzerce

MytĂ­ fasĂĄd 5(.9$/,),.$Ăż1Ă&#x152;.85=<

Ä&#x152;iĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ povrchĹŻ

OchrannĂŠ

Antigraffiti nĂĄtÄ&#x203A;ry

FasĂĄdnĂ­ nĂĄtÄ&#x203A;ry 274 811 433

A ZDARM

52Ăż1Ă&#x152;320$785,71Ă&#x152;678',80

Ĺ˝Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ç&#x2021;Í&#x2014;:ÍžĆ&#x2030;Ć&#x17D;Ĺ&#x;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŹ&ͿŜÄ&#x17E;Ä?ŽŜĹ?ĹŻĹ?Ć?Ĺ&#x161;Î&#x2DC;ĆľĆ?Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć?Ć?ÍžÄ&#x161;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ˝Ć?ŜŽÇ&#x20AC; ĹľÄ&#x17E;Ç&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201E;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;ĹśĹ&#x;Ĺ&#x161;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;ĆľÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x2020;Ä?Ä&#x17E;ĹŻÍżĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĆľĆ?Ć?Ć&#x161;ĆľÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;Í&#x2022;Ä?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Í&#x2014;Ď­ĎąÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĎŹÍ&#x2022;Ͳ <Ä&#x201C;ÍŹĆ&#x2030;ŽůŽůÄ&#x17E;ĆĄ^ĆĄĹľĆ&#x161;Ĺ˝Ĺ?ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹľĆ&#x201C;ĹŹĹ˝ĹŻĹśÄ Ď­ĎŹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĎŹÍ&#x2022;Ͳ<Ä&#x201C;ÍŹĆ&#x2030;ŽůŽůÄ&#x17E;ĆĄ

VĂĄĹĄ inzertnĂ­

SC-310604/39 ,Q]B$56BILQDOBLQGGporadce pro Ä?asopis

PÄ&#x161;TKA PRANĂ?, Ĺ˝EHLENĂ? A MANDLOVĂ NĂ? PRĂ DLA UĹĄetĹ&#x2122;Ă­me VĂĄĹĄ Ä?as a udÄ&#x203A;lĂĄme za VĂĄs nepĹ&#x2122;Ă­jemnou prĂĄci!

Zkontrolujte si platnost Tech. prohlĂ­dky! HrozĂ­ ztrĂĄta 5 bodĹŻ a pokuta aĹž 10 000 KÄ?!

BendĂ­k

pĂĄnskĂŠ koĹĄile

telefon: 777 956 858

PrĂĄdlo si vyzvedneme a dovezeme zpÄ&#x203A;t

EvidenÄ?nĂ­ kontroly pĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;evodu a prodeji vozidla.

ObjednĂĄvka emailem:

VYKLIDĂ?ME VĂ Ĺ BYT (pozĹŻstalosti, sklep Ä?i pĹŻdu)

Ă&#x161;Ĺ&#x2122;ednĂ­ hodiny: Po, St 7 - 17 hod.; Ă&#x161;t, Ä&#x152;t 7 - 15 hod.

vyzehlenakosile@email.cz

www.stkmotol.cz

VeĹĄkerĂŠ informace:

www.vyzehlenakosile.cz KromÄ&#x203A; domĂĄcnostĂ­ pereme i pro hotely, penziony, ubytovny, lĂŠkaĹ&#x2122;e a lĂŠkĂĄrny.

! KaĹždĂĄ zakĂĄzka se zpracovĂĄvĂĄ oddÄ&#x203A;lenÄ&#x203A; a samostatnÄ&#x203A; !

LEVNÄ&#x161;

TEL.: 777 227 840

SC-310750/3

SC-310842/3 SC-310842/1

pro vĂĄs

Pavel

Vypereme, vyĹžehlĂ­me (nebo vymandlujeme) veĹĄkerĂŠ vaĹĄe prĂĄdlo, ale hlavnÄ&#x203A;

na mĂ­sto a v Ä?ase, kterĂ˝ si sami urÄ?Ă­te. VĹĄe do 3â&#x20AC;&#x201C;5 pracovnĂ­ch dnĹŻ.

SC-310697/1

F Ă? GRAF Ä&#x152;IĹ TÄ&#x161;igNraffiti nĂĄtÄ&#x203A;ru z ant

zahĂĄjenĂ­ v tĂ˝dnu od 26.9.2011 ĎŽÇ&#x2020;Ć&#x161;Ç&#x2030;Ä&#x161;ŜĢϾϏĹľĹ?ĹśÍ&#x2DC;Í&#x2022;Ä?Ä&#x17E;ĹŻĹŹÄ&#x17E;ĹľϲώÇ&#x20AC;Ç&#x2021;ĆľÄ&#x201C;Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ĺ˝Ä&#x161;Ĺ?ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĎŻÍ&#x2DC;ϾϴϏÍ&#x2022;Ͳ<Ä&#x201C;ÍŹĹ˝Ć?Ĺ˝Ä?Ćľ

SC-311011/2

A2KroCkyE ITI

POLOLETNĂ? JAZYKOVĂ&#x2030; KURZY

SC-310702/2

Opravy fasĂĄd

STK tel.: 257 210 963 Emise tel.: 257 216 489

Brigita JakoubkovĂĄ

Nabízí kurz AQUA-AEROBIKU CviÞení ťetrnÊ ke kloubĤm a zådĤm a je vhodnÊ i pro zaÞåteÞníky. SC-311021/1

BazĂŠny: ZĹ Weberova P-5,Strahov P-6 www.sweb.cz/AQUA.FIT DalĹĄĂ­ informace na tel.: 604 834 323

V areĂĄlu je DopravnĂ­ ĂşĹ&#x2122;ad (D.S.A.)! (kde je moĹžno provĂŠst zmÄ&#x203A;ny v tech. prĹŻkazu vozidla)

ZKUĹ EBNĂ? HODINA ZDARMA

STK Motol, Praha 5, PlzeĹ&#x2C6;skĂĄ 215b

www.krejcovstvi.info Po + St : 9 - 17 Ă&#x161;t + Ä&#x152;t : 9 - 18 PĂĄ : 9 - 15

Tento podzim pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­me zdo'+*(!*ĂŹĹ? 2%^!*Â&#x201E;Ĺ? ,.+#.)Ĺ? /Ĺ? *+2ĂŹ)%Ĺ? 0h)05Ä&#x152;Ĺ? *+2+1Ĺ? $1 +1Ä&#x152;Ĺ? *+2ĂŹ)%Ĺ? 2ĂŹ62)%Ä&#x2039;Ĺ? Ăś ĂŹĹ? 0ĂŹ !*Ĺ? *Â&#x201E;6Â&#x201E;)!Ĺ? Ä&#x2026;Ä&#x2C6;Ĺ? (!'Â&#x201E;Ĺ? ,.+Ĺ? rĹŻznĂŠ vÄ&#x203A;kovĂŠ kategorie dÄ&#x203A;tĂ­. 8)!Ĺ? +0!2Ă&#x20AC;!*+Ĺ? 'Ăś ĂŹĹ? !*Ĺ? vÄ?etnÄ&#x203A; vĂ­kendĹŻ!

ZDRAVĂ&#x2030; ZUBY A KRĂ SNĂ? Ă&#x161;SMEV OdbornĂĄ stomatologickĂĄ RUWRGRQWLFNiVSROHĂžQRVW

www.ortovia.com

08'UäLYD0 OOHURYi&6FRUWRGRQFLH SRUDGQDSURÞHOLVWQtNORXE 08'U'DQLHOD0DKRQH\YãHREHFQiVWRPDWRORJLH

Werichova 1145/23, 152 00, Praha 5

NovĂ˝ semestr zaÄ?Ă­nĂĄ 5. zĂĄĹ&#x2122;Ă­ !!

+*0'01&0!Ĺ? *8/Ĺ? Ĺ? .!6!.21&0!Ĺ? /%Ĺ? 6'1Ă&#x2020;!*Â&#x201E;Ĺ? $+ %*1Ĺ?  Ä&#x201C;Ĺ? ZZZGUPDKRQH\F]

$!Ĺ? %00(!Ĺ?5)Ĺ?.$Ĺ?Ä&#x2018;Ĺ?.0%*+2Ĺ?Ä&#x2030;Ĺ?ħĹ?Ä Ä&#x2020;Ä&#x20AC;Ĺ?Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Ĺ?.$Ĺ?Ä&#x2020;Ä&#x152;Ĺ?)Â&#x201E;$+2Ĺ? !(Ä&#x2039;Ä?Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ä&#x2C6;Ĺ?Ä&#x20AC;Ä Ä&#x2030;Ĺ?Ä&#x2020;Ä&#x2020;Ä&#x2020;Ĺ?Ä&#x2018;Ĺ?333Ä&#x2039;0$!(%00(!#5)Ä&#x2039;6Ĺ?Ä&#x2018;Ĺ?,.#1!ÄŽ0$!(%00(!#5)Ä&#x2039;6 1iYD]QiNRPSOH[QtSpĂžH ODVHU FKLUXUJLH 'UHQWJHQ SDUDGRQWRORJLH GHQWiOQtK\JLHQD

Ortodoncie: tel: 737 634 663, ortovia@ortovia.com Poradna: tel: 737 634 663, ortovia@ortovia.com 6WRPDWRORJLHWHO]XEDU#KRWPDLOF]

CviÄ?enĂ­ rodiÄ?ĹŻ s dÄ&#x203A;tmi

CviÄ?enĂ­ pro pĹ&#x2122;edĹĄkolĂĄky

Gymnastika pro ĹĄkolĂĄky

PrĂĄzdninovĂŠ programy

SC-311125/1

tel: 257 326 404 / 604 940 695 s tĂ­mto kupĂłnem sleva na opravy 5%

SC-310922/2

Viktora Huga 4 Praha 5 150 00

SC-310706/4

ĹĄitĂ­, opravy, scelovĂĄnĂ­, Ä?iĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ i kĹŻĹže barvenĂ­, opravy motoodÄ&#x203A;vĹŻ a kĹŻĹže

NarozeninovĂŠ oslavy

SC-310984/1

25


historie

TJ Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e oslavila jubileum RovnĂ˝ch 125 let uplynulo v letoĹĄnĂ­m roce od zaloĹženĂ­ TJ Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e. PrvnĂ­ valnĂĄ hromada novĂŠ sokolskĂŠ jednoty se uskuteÄ?nila 28. bĹ&#x2122;ezna 1886 v hostinci FrantiĹĄka PĂ­seckĂŠho zvanĂŠm Brantovna v BuÄ?ĂĄnkĂĄch. Martin Dudek

KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e byly na sklonku 19. stoletĂ­ samostatnou obcĂ­, â&#x20AC;&#x17E;mÄ&#x203A;stem u Prahyâ&#x20AC;&#x153;, v nĂ­Ĺž nebydleli zĂĄmoĹžnĂ­ lidĂŠ, ale dÄ&#x203A;lnĂ­ci, drobnĂ­ Ĺ&#x2122;emeslnĂ­ci a ĹživnostnĂ­ci. Byli to proto obyÄ?ejnĂ­ nemajetnĂ­ mladĂ­ci, sdruĹženĂ­ ve Ä?tenĂĄĹ&#x2122;skĂŠm spolku Omladina, kteĹ&#x2122;Ă­ se pro zaloĹženĂ­ Sokola v KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;Ă­ch nadchli. Impulzem byl mohutnĂ˝ dojem z pohĹ&#x2122;bu zakladatele Sokola Miroslava TyrĹĄe na podzim roku 1884. K jejich iniciativÄ&#x203A; se pak pĹ&#x2122;ipojili Ä?lenovĂŠ spolku vzĂĄjemnÄ&#x203A; se podporujĂ­cĂ­ch dÄ&#x203A;lnĂ­kĹŻ koĹĄĂ­Ĺ&#x2122;skĂ˝ch a okolnĂ­ch se svĂ˝m tehdejĹĄĂ­m pĹ&#x2122;edsedou Josefem Horou, kterĂ˝ byl potĂŠ po dlouhĂĄ lĂŠta starostou koĹĄĂ­Ĺ&#x2122;skĂŠ sokolskĂŠ jednoty. ZaÄ?ĂĄtky byly tÄ&#x203A;ĹžkĂŠ â&#x20AC;&#x201C; nebylo nĂĄĹ&#x2122;adĂ­ ani tÄ&#x203A;locviÄ?na. ZatĂ­m-

co nĂĄĹ&#x2122;adĂ­ se z vĂ˝tÄ&#x203A;ĹžkĹŻ sokolskĂ˝ch zĂĄbav a svĂŠpomocĂ­ povedlo brzy obstarat, cviÄ?ilo se leckde. KrĂĄtce napĹ&#x2122;Ă­klad i v BrantovnÄ&#x203A;, v dalĹĄĂ­ch pronajatĂ˝ch hostincĂ­ch a ĹĄkolnĂ­ch tÄ&#x203A;locviÄ?nĂĄch. Trvalo dlouhĂ˝ch 46 let, neĹž jednota zĂ­skala vlastnĂ­ objekt na Klamovce.

Otec herce SovĂĄka obsluhoval Sokoly V roce 1895 mĂĄ Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e 136 Ä?lenĹŻ a o rok pozdÄ&#x203A;ji ustanovuje i â&#x20AC;&#x17E;dĂĄmskĂ˝ odborâ&#x20AC;&#x153; o 30 Ä?lenkĂĄch. Ty se staraly o vĹĄechny zĂĄbavy tehdejĹĄĂ­ho druĹžstva pro zĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ tÄ&#x203A;locviÄ?ny v KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;Ă­ch a v roce 1901 se spoleÄ?nÄ&#x203A; s dĂ­vkami pustily i do cviÄ?enĂ­. PĹ&#x2122;idruĹženĂ˝ vzdÄ&#x203A;lĂĄvacĂ­ odbor organizoval oslavy vĂ˝roÄ?Ă­ mistra Jana Husa. OsvÄ&#x203A;tlenĂ˝ prĹŻvod proĹĄel KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;emi a poloĹžil zĂĄklad-

V SEZONÄ&#x161; 1948/49 se volejbalistky probojovaly do I. ligy. Foto: archiv Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e nĂ­ kĂĄmen k Husovu pomnĂ­ku na StaromÄ&#x203A;stskĂŠm nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­. KoneÄ?nĂ˝m vĂ˝sledkem snaĹženĂ­ bylo po letech zĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ pomnĂ­ku Jana Husa v KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;Ă­ch, v HusovĂ˝ch sadech. NejdĹŻleĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­m meznĂ­kem v historii Sokola KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e byl rok 1931, kdy mÄ&#x203A;stskĂĄ rada rozhodla o prodeji restauraÄ?nĂ­ budovy na Klamovce a pĹ&#x2122;ilehlĂŠ parcely. V rĂĄmci pĹ&#x2122;estavby objektu na sokolovnu byly v pĹ&#x2122;Ă­zemĂ­ vybudovĂĄny restaurace a kuĹželnĂ­k. PrvnĂ­m nĂĄjemcem byl hostinskĂ˝ br. Franc, nĂĄsledoval hostinskĂ˝ br. Schmitzer, otec slavnĂŠho herce JiĹ&#x2122;Ă­ho SovĂĄka. Rekonstrukce probÄ&#x203A;hla za necelĂ˝ pĹŻlrok za cenu 575 000 KÄ? a koĹĄĂ­Ĺ&#x2122;skĂĄ sokolovna byla slavnostnÄ&#x203A; otevĹ&#x2122;ena 25. zĂĄĹ&#x2122;Ă­ 1932.

DvÄ&#x203A; osudovĂŠ rĂĄny VeĹĄkerĂŠ sportovnĂ­ a kulturnĂ­ aktivity ukonÄ?ila nÄ&#x203A;meckĂĄ okupace. V listopadu 1940 byla tÄ&#x203A;locviÄ?na propĹŻjÄ?ena obci praĹžskĂŠ na skladiĹĄtÄ&#x203A;. 12. dubna 1941 byla Ĺ&#x2122;Ă­ĹĄskĂ˝m protektorem okamĹžitÄ&#x203A; zastavena Ä?innost Sokola a jmÄ&#x203A;nĂ­ jednoty zajiĹĄtÄ&#x203A;no. ZastavenĂ­ Ä?innosti se nevztahovalo pouze na ĹživnostenskĂŠ podniky spolku (kuĹželnĂ­k a hostinec). Po ukonÄ?enĂ­ druhĂŠ svÄ&#x203A;tovĂŠ vĂĄlky Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e oĹžil jiĹž 5. kvÄ&#x203A;tna 1945, ale budova so-

KOĹ Ă?Ĺ&#x2DC;Ĺ TĂ? sokolovĂŠ v roce 1911. Foto: archiv Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e

kolovny byla jeĹĄtÄ&#x203A; zabrĂĄna Ä?eskou vojenskou sprĂĄvou, aby v nĂ­ zĹŻstal materiĂĄl pĹ&#x2122;evzatĂ˝ po okupantech, kterĂ˝ teprve po roztĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A;nĂ­ byl v letnĂ­ch mÄ&#x203A;sĂ­cĂ­ch odvezen. CelkovĂ˝ poÄ?et Ä?lenstva byl v roce 1945 1141 osob. Ă&#x161;nor 1948 a nĂĄslednĂ˝ nĂĄstup komunistĹŻ k moci zasadil Sokolu KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e dalĹĄĂ­ tÄ&#x203A;Ĺžkou rĂĄnu. V roce 1950 je Sokol â&#x20AC;&#x17E;znormalizovĂĄnâ&#x20AC;&#x153; a jednota pĹ&#x2122;echĂĄzĂ­ pod patronaci podniku Meopta KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e. PĹ&#x2122;ebĂ­rĂĄ dalĹĄĂ­ oddĂ­ly â&#x20AC;&#x201C; zĂĄpasnĂ­ky Hellasu, tenisty LTK Cibulka, kopanou Sparty KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e a dalĹĄĂ­. â&#x20AC;&#x17E;NĂĄstupnickĂ˝miâ&#x20AC;&#x153; organizacemi, kterĂŠ zdomĂĄcnÄ&#x203A;ly v sokolovnÄ&#x203A; na Klamovce, byly TJ Medik KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e, TJ ZPA KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e, TJ KĹ&#x2122;iŞík a TJ KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e. Teprve 22. kvÄ&#x203A;tna 1990 TJ Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e vstĂĄvĂĄ jako bĂĄjnĂ˝ ptĂĄk fĂŠnix z popela. OpÄ&#x203A;t je obnovena Ä?innost a jednota mĂĄ 81 Ä?lenĹŻ â&#x20AC;&#x201C; 57 Ĺžen a 24 muŞů. SokolskĂ˝ majetek je vĹĄak buÄ? nenĂĄvratnÄ&#x203A; ztracen, vÄ?etnÄ&#x203A; cennĂ˝ch artefaktĹŻ (napĹ&#x2122;Ă­klad archiv a technicky dokonale zaĹ&#x2122;Ă­zenĂŠ loutkovĂŠ divadlo), nebo poniÄ?en. NicmĂŠnÄ&#x203A; usilovnou snahou a pĂ­lĂ­ Ä?lenĹŻ i nemalĂ˝mi investicemi se povedlo areĂĄl na Klamovce plnohodnotnÄ&#x203A; zprovoznit a opÄ&#x203A;t se stĂĄvĂĄ mĂ­stem sportovnĂ­ch a kulturnĂ­ch setkĂĄnĂ­. (s vyuĹžitĂ­m roÄ?enky TJ Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e)

INZERCE

B+B VĂ?FUKY KATALYZĂ TORY

s e r v i c e s. r. o.

VĂ?FUKY

3Ä&#x153;tSUDYDYR]ĤD]DMLĂŁWÄ&#x152;Qt67. U\FKOpRGVWUDQÄ&#x152;Qt]MLĂŁWÄ&#x152;QĂŞFK]iYDG

3UDKD3O]HÄ&#x2013;VNi% DUHiO67.0RWRO

7HO 3RýW3i

www.ceskydomov.cz 26

SC-310682/4

%5='<7/80,Ă˝(

6(59,6./,0$7,=$&(

DÄ&#x203A;ti nechtÄ&#x203A;jĂ­ pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ sportovat

zavinÄ&#x203A;no dvÄ&#x203A;ma aspekty â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x203A;tĂ­ se vĹĄeobecnÄ&#x203A; rodĂ­ mĂĄlo a ty vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ nechtÄ&#x203A;jĂ­ moc sportovat.

Starostou koĹĄĂ­Ĺ&#x2122;skĂŠho Sokola je jiĹž druhĂŠ volebnĂ­ obdobĂ­ BORIS KOLĂ Ĺ&#x2DC;, kterĂ˝ souÄ?asnÄ&#x203A; v jednotÄ&#x203A; trĂŠnuje mladĂŠ judisty.

NenĂ­ to takĂŠ zpĹŻsobeno neatraktivnĂ­ nabĂ­dkou volnoÄ?asovĂ˝ch aktivit? SnaŞíme se jĂ­t progresivnĂ­ cestou. VĂ­me, Ĺže gymnastika Ä?i cviÄ?enĂ­ prostnĂ˝ch a na nĂĄĹ&#x2122;adĂ­ch nejsou mezi mlĂĄdeŞí pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ populĂĄrnĂ­. Proto jsme napĹ&#x2122;Ă­klad ve spoluprĂĄci s basketbalisty zaloĹžili basketbalovou ĹĄkoliÄ?ku.

JakĂŠ byly nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ sportovnĂ­ ĂşspÄ&#x203A;chy TJ Sokola KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e v jeho historii? Na samotnĂŠm vrcholu byli v 70. letech nohejbalistĂŠ, kteĹ&#x2122;Ă­ zĂ­skali nÄ&#x203A;kolik extraligovĂ˝ch titulĹŻ. NejvyĹĄĹĄĂ­ soutÄ&#x203A;Ĺž stolnĂ­ho tenisu hrĂĄly i sestry KarlĂ­kovy. V souÄ?asnosti jsou naĹĄe sportovnĂ­ oddĂ­ly zaĹ&#x2122;azeny do praĹžskĂ˝ch soutÄ&#x203A;Şí. Jak si vede Sokol KoĹĄĂ­Ĺ&#x2122;e ve svĂŠ jubilejnĂ­ sezonÄ&#x203A;? MĂĄme pĹ&#x2122;ibliĹžnÄ&#x203A; 350 Ä?lenĹŻ, ale dÄ&#x203A;tĂ­ je asi 55. Je to

Je moĹžnĂŠ k vĂĄm na trĂŠnink nohejbalu, volejbalu, basketbalu Ä?i juda pĹ&#x2122;ivĂŠst potomka, aby si sport bez jakĂ˝chkoliv zĂĄvazkĹŻ vyzkouĹĄel? Po dohodÄ&#x203A; s trenĂŠrem danĂŠho sportu ano. DĹ&#x2122;Ă­ve jsme mĂ­vali nĂĄbory jednou za pĹŻl roku, nynĂ­ se lze do trĂŠninkĹŻ v podstatÄ&#x203A; zapojit kdykoliv. (md)


životní prostředí

Bolševník je těžký soupeř Národní nepřítel. Takové označení si ve Velké Británii vysloužil plevel jménem bolševník velkolepý, na jehož vystopování a zlikvidování se podílela tamější široká veřejnost. I v Praze 5 díky bdělým úředníkům a občanům již několik let probíhá válka s touto až 3 metry vysokou mohutnou bylinou. Martin Dudek

Jedním z vojáků v poli je Ing. Marek Hamata, odborník na zahradnické služby. „Bolševník velkolepý a křídlatka jsou plevele, které se na našem území rozšířily z původně okrasných rostlinných sbírek zámeckých zahrad. A hlavně bolševník je pro člověka nebezpečný. Když se ho dotkne alergik, může na kůži počítat s vyrážkou i s puchýři, v horších případech dokonce s hospitalizací v nemocnici,“ varuje muž, sám alergický na štětinaté chlupy bolševníku. Rostlina způsobuje problémy i svou pálivou šťávou, nemluvě o tom, že na místě svého vzrůstu narušuje půdu a nedovoluje jiným rostlinám vyrůst. „Je nutné ho likvidovat ve vegetačním období od května do září nejlépe herbicidními přípravky. Ale je to těžký soupeř a porazit ho je běh na dlouhou trať. Rozmnožuje se pomocí semen a ta mohou vzejít na vyčištěných místech třeba až po pěti letech.“ Bolševníku se dříve dařilo hlavně v parcích na Smíchově, kde se počítal na desítky, nyní je jeho vý-

VYTRVALÁ BYLINA, to je invazní bolševník velkolepý. Foto: Marek Hamata

KŘÍDLATCE se u nás daří, na cestách můžete narazit hned na tři druhy – japonskou, českou a sachalinskou. Foto: Marek Hamata skyt minimalizován na několik jedinců.

Zlá i užitečná křídlatka Co se týče urputnosti, snazším protivníkem je křídlatka, ale i s ní má Marek Hamata v naší městské části dost práce. „Rostlina není lidskému zdraví nebezpečná a dokonce se s ní svého času počítalo jako s možnou energetickou plodinou pro topení v elektrárnách. Vyskytuje se často podél řek,

ale šíří se pomocí drobných kořínků i do míst, která jsou vodou zaplavována. Kde se zachytí, tam si nemilosrdně a diktátorsky podrobí celé území. Nepřichází v úvahu, aby si v daném prostoru udělali ptáci hnízda či drobná zvěř nory a doupata. A i pro člověka vznikne neprůchozí prostor.“ Optimální likvidace křídlatky spočívá v mechanickém odstranění její nadzemní části a po následném obrůstání

aplikaci chemických přípravků. Rostlina je nicméně zajímavá svou schopností absorbovat některé těžké kovy (olovo a kadmium) z půdy, což by se za určitých podmínek dalo v budoucnosti využít při regeneraci krajiny poškozené lidskou činností. „Z pozice své profese musím říci, že jsou u nás oblasti, kde se problematice plevelů věnuje náležitá pozornost. Jednou z nich je Praha 5, kde již několik let skvěle funguje komunikace mezi obyvateli, úředníky z odboru životního prostředí a mnou jako likvidátorem nežádoucích rostlin. Ale chybí mi celopražská koncepce. Za posledních 30 let oba invazní plevelné druhy podle mého názoru obsazují další plochy, a to i přes potřebné legislativní zakotvení, vědecké poznání, dostupné metody likvidace a možné granty na jejich likvidaci. Takhle se tato válka nedá vyhrát,“ uzavírá s povzdechem Marek Hamata. INZERCE

Velkoobjemové kontejnery pro sběr bioodpadu Podzim 2011

5 U Palaty x Na Hřebenkách - proti č. 53 sobota 1. 10. 2011

13:00-16:00

1 Nad Turbovou x Na Stárce sobota 3. 9. 2011

13:00-16:00

6 Butovická x Pod Vidoulí - slepá část sobota 8. 10. 2011

13:00-16:00

2 Pod Hybšmankou - vedle č. 1a sobota 10. 9. 2011

13:00-16:00

7 Od Vysoké - proti č. 11 sobota 15. 10. 2011

13:00-16:00

3 Nad Buďánkami II x Nad Buďánkami I sobota 17. 9. 2011

13:00-16:00

8 Slivenecká x Kosořská sobota 22. 10. 2011

13:00-16:00

4 Nad Klikovkou - proti č. 11 sobota 24. 9. 2011

13:00-16:00

9 U Nesypky x U Plátenice sobota 29. 10. 2011

13:00-16:00

Kurzy tenisu ve vaší Zš nebo v její blízkosti (30 středisek: Praha, Brno Plz, MB,PB) profi trenéři - trimestr již od 1340 Kč - tradice od roku 1993

Pro více informací navštivtě naše webové stránky, nebo nám zavolejte. Uvedené ceny platí jen PŘI VČASNÉM ZÁPISU.

Kontejnery jsou určeny pouze na bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Po celou dobu přistavení bude u kontejneru odborná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu. SC-311030/17

INZERCE

Váš inzertní poradce pro

PĚTKA

pro vás

Pavel Bendík tel.: 777 956 858

www.studio333.snadno.eu

Každý poslední pátek v měsíci

Otevřeno do 24:00 v kadeřnictví Studio 333 metro "B" stanice Radlická

Tel: 732 361 754SC-311084/1

SC-310872/4

27


životní prostředí Akce Engage zapojí dobrovolníky

Bezpečná cesta do jinonické školy

Engage neboli „Zapojte se“ je mezinárodní program, který v pátek 23. září spojí několik tisíc fi remních dobrovolníků po celém světě. Za podpory svého zaměstnavatele se zaměří na práci v přírodě a na úklid veřejných prostranství, někteří doprovodí handicapované občany na výlety či si popovídají se seniory. Na portále www.zapojimse.cz, kam neziskové organizace zadávají svoje akce, si každý dobrovolník vybere kde a jak pomůže. V Praze 5 budou dobrovolníci pomáhat v Prokopském a Dalejském údolí. Akci pořádá nezisková platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s britskými partnery. (red)

Waldorfská škola v Praze 5-Jinonicích, která se dlouhodobě účastní komunitního života v městské části a má zájem na zlepšování životního prostředí v této lokalitě, se zapojila do projektu Bezpečné cesty do škol.

INZERCE

3ě,-0(0(

telefonní operátory na DPP,HPP atr aktivní výdělky až 240 KþKRG pĜíjemné pracovní prostředí flexibilita směn a docházky zaškolení zdarma

POŽADAVKY : znalost PC, komunikativnost, věk nad 18 let

SC-311126/1

prace @ formicagroup. cz, Radlická 61, Praha 5 www.formicagroup.cz

Váš inzertní

poradce pro časopis

PĚTKA

pro vás

Pavel Bendík tel.: 777 956 858

Libor Kozák

Během května dostaly děti od svých třídních učitelek velké mapy okolí školy pro zakreslení nebezpečných míst a také dotazníky týkající se způsobů dopravy dětí do školy. Po zpracování vznikla mapa dopravně nebezpečných či problematických míst v okolí školy a přehledy dopravního chování žáků i jejich dopravních preferencí. Radnice MČ Praha 5 se aktivně zapojila do tohoto projektu, v pracovní skupině spolu s dalšími odborníky působí zástupce starosty pro dopravu a životní prostředí Ing. Jiří Vejmelka, předseda výboru pro životní prostředí Ing. Ondřej Velek i Mgr. Jaroslav Mach za odbor dopravy. Působivým momentem byla prezentace nebezpečných míst žáky šesté třídy členům pracovní skupiny. Děti tak samy

zakusily možnost měnit svět kolem sebe k lepšímu svojí aktivitou a tvořivostí včetně komunikace s odpovědnými osobami, na kterých nyní závisí další postup.

Bariéra jménem Radlická Ukázalo se, že největším problémem dětí i všech obyvatel této staré části Jinonic je bariéra v podobě frekventované Radlické ulice. Vznikl i návrh změnit drobnými úpravami podobu prostoru před školou z nepřehledného parkoviště na pěkné místo pro setkávání

dětí a rodičů. Radnice též podpořila prořezání hustých křovin v rizikových místech. Příjemnou součástí projektu byla velká školní cyklojízda, které se kromě dětí a učitelů zúčastnili i rodiče a přátelé školy. Příjemným zjištěním pro některé děti byla existence relativně bezpečné cesty pro cyklisty z Palackého náměstí až do Jinonic. V další fázi projektant Ing. arch. Tomáš Cach připraví návrhy optimálních řešení jednotlivých míst a během příštího roku bude pracovní skupina usilovat o jejich realizaci.

Celodenní happening bez aut V sobotu 24. září proběhne již šestý ročník pouličního happeningu Zažít město jinak - celodenní slavnost v ulicích Prahy. Město plné aut se promění v živou promenádu s kavárnami a kulturou, v místo příjemné pro odpočinek a setkání s blízkými. Zažít město jinak ukazuje, jak mohou INZERCE

Peníze i během několika hodin Jasná pravidla Flexibilní způsob splácení Žádné skryté poplatky

Malé věci dělají velký rozdíl

„Vyřešte půjčku jako my!“ Zavolejte nám a dozvíte se více

800 180 188 www.provident.cz

SC-310880/1

28

ŠKOLÁCI zmapovali nebezpečné úseky na své každodenní cestě do školy. Foto: školní archiv

vypadat ulice, které nejsou podřízené motorové dopravě. Součástí festivalu bude i tradiční Velká podzimní cyklojízda, která barvitým průvodem proveze několik tisíc Pražanů sobotním městem. Jízda začíná dopoledne poblíž jedné z festivalových zón na pražských Vinohradech (náměstí Míru) a zavede vás na Letnou, odkud se po jejím skončení můžete vydat objevovat další epicentra pouličního života. Jedno z nich bude v košířském parku Kavalírka, kde 24. září od 15 hodin bude probíhat společenské odpoledne plné zábavy a informací. Budete mít možnost se seznámit s plánem občanského sdružení Za záchranu parku Kavalírka na revitalizaci a úpravu parku, poslechnout si cimbálovku i pražské latino blues

Foto: Lukáš Kotek

a pochutnat si na grilovaných specialitách. Info na www.oskavalirka.cz. (red)


politikum

Jak vnímáte bytovou koncepci v Praze 5 a jaké kroky v této oblasti podporujete? Ing. Richard Kopáček

Mgr. Lucie Vávrová Ph.D.

Ing. Vlasta Váchová

Přijatá bytová koncepce napravuje stav z minulosti, kdy tu nic podobného neexistovalo, a vnáší řád do správy zbytku bytového fondu svěřeného městské části Praha 5. Zastupitelé TOP 09 podporují optimalizaci bytového fondu tak, aby obec plnila svou sociální funkci a zároveň jednala s péčí řádného hospodáře. Je dobré, že ruku v ruce s pokračujícím prodejem obecních bytů a s plánovaným zvyšováním nájmů jde i řešení situace pro ekonomicky slabší občany, a to zejména pro seniory pomocí adresných slev na nájmu. Senioři a sociálně slabí, kteří nežijí v bytech zvláštního určení, si navíc mohou zažádat o slevu z ekonomických důvodů. Tento krok vychází ze zastupitelstvem schválené Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5, kterou zastupitelé schválili již v červenci.

Materiál „bytová koncepce v Praze 5“ je trochu nadnesený název pro chabý pokus o zpracování citlivého tématu. Vůbec nebyl zpracován základ koncepce - analytická část, která měla být na základě tzv. věcného auditu nezbytným podkladem pro kvalifikované rozhodování o možné restrukturalizaci obecního majetku. Tudíž nemohly být ani kvalifikovaně vypracovány relevantní návrhy, jak dále s obecním majetkem nakládat. Na to, jak dlouho toto dílo bylo připravováno, je zřejmým výsledkem pouze jediné. Naprostý, skoro již rok po volbách trvající kolaps řešení žádostí občanů o byty, nepronajaté prázdné obecní byty a stagnující privatizace.

Schválená bytová koncepce Prahy 5 obsahuje řadu materiálů, které určují, jakou cestou se bytová politika městské části Praha 5 bude ubírat, a to včetně zmírnění dopadů jednostranného zvyšování nájemného. Ano, je pravdou, že nájemné v obecních bytech se od 1. prosince 2011 zvýší. Toto zvýšení bude představovat 80 % sazby, kterou umožňují příslušné zákony. Klub ČSSD však doporučil, aby senioři starší 65 let, kteří žijí sami v bytech Prahy 5 a jejich příjmy (bez příspěvku na péči) jsou nižší než 12 504 Kč, mohli požádat o slevu na nájemném. Dvoučlenná domácnost seniorů bude moci o slevu požádat, pokud její příjmy (bez příspěvku na péči) nebudou vyšší než 18 018 Kč.

Alespoň že zůstala původní výše nájemného v bytech s pečovatelskou službou pro naše seniory.

Zastupitelský klub a regionální organizace TOP 09 Praha 5

Oblastní sdružení ODS Praha 5

Michnův palác, budova č. 2, Újezd 450/40 118 00 Praha 1–Malá Strana tel.: 255 790 999, fax: 255 790 899 e-mail: info@top09.cz, vybor@top09Praha5.cz www.top09praha5.cz

Janáčkovo nábřeží 11/1211 (vchod z ulice Lesnická), 150 00 Praha 5 tel./fax:257 312 295 e-mail: odspraha5@odspraha5.cz, www.odspraha5.cz

Marek Kukrle Bytovou koncepci v Praze 5 vnímám jako komplex velice potřebných dokumentů, které jasně nastavují pravidla pro hospodaření s majetkem městské části. Nejen s byty, ale i s domy a nebytovými prostory. Určitě podporujeme a prosazujeme pomoc při řešení svízelné situace sociálně slabých občanů a lidí v tísni. Pozornost si také zaslouží senioři žijící ve velkých bytech městské části, které jsou nad rámec jejich finančních možností, nebo senioři bydlící v domech soukromých majitelů, kde výše nájemného je taktéž nad jejich ekonomické možnosti. Pokusíme se zlepšit i situaci při řešení nebytových prostor v oblasti Motola a Košíř, kde z podnětů našich občanů víme, že občanská vybavenost není na nejlepší možné úrovni.

Slevy na nájemném budou poskytovány i sociálně slabým občanům žijícím v Praze 5. Podrobné informace o způsobu žádosti o jednotlivé slevy budou občanům k dispozici v informačních centrech městské části v průběhu měsíce října. OVV ČSSD Praha 5 Preslova 5, 150 00 Praha 5 tel.: 602 459 152, e-mail: ovv.praha5@cssd.cz www.socdempraha5.cz

Ing. Ondřej Velek

RNDr. Milan Macek, CSc.

Zastupitelé Klubu SZ podpořili v červenci „technická pravidla“ na prodeje bytů, domů, nebytových prostor a adresné kompenzace deregulace, ale čekají na „pasport domů a bytů“ a „bytovou koncepci“, která by v horizontu do roku 2020 naplánovala regeneraci obecních domů, hospodaření s obecními pozemky a s nástavbami pro malometrážní nízkonákladové obecní byty. Do doby fungování trhu (cca rok 2013) by radnice měla lépe spravovat a nevyprodávat (v nevhodné době, před deregulací a pod cenou) další „balíčky“ zbývajících domů! Vedle malých daní z nemovitostí jsou příjmy z nájemného hlavní nezávislý zdroj pro poskytování služeb obce. Adresná sociální pomoc by měla u chudších lidí obnovit důvěru v nájemné bydlení v obecních domech a neměnit je na privátní bydlení pro bohaté. Zelení navrhují do roku 2014 nastartovat pilotní projekty rekonstrukce a výstavby několika vzorových malometrážních, nízkonákladových nájemních domů.

Zastupitelstvo městské části sice schválilo bytovou koncepci v Praze 5, ke skutečné koncepci podpory bydlení ale má z mého pohledu tento dokument hodně daleko. Celý obsah této schválené „koncepce“ by šel vyjádřit velmi stručně – městská část téměř všechny byty prodá a peníze utratí. O tom, v jakém rozsahu a jak konkrétně se Praha 5 bude podílet na zajišťování bydlení občanů, toho v ní mnoho není. Stejně tak v ní například marně hledám odpověď na otázku, proč má být v bytech městské části tak vysoké nájemné, když v roce 2009 bylo průměrné nákladové nájemné bez započtení odpisů 35 Kč/m2 a toto průměrné nákladové nájemné se započtením odpisů 50 Kč/m2. Chápu, že tato čísla mohou působit jako z říše snů, ale v roce 2010 je oficiálně zveřejnil starosta Prahy 5 jako odpověď na moji několikrát opakovanou interpelaci. Prosazuji, aby bydlení zajišťované městskou částí bylo dostupné pro občany a nebylo provozováno jen za účelem velkých zisků.

Zastupitelský klub SZ Klub zastupitelů VV Praha 5 Štefánikova 23, 150 00 Praha 5 tel.: 236 075 086 e-mail: Praha5@veciverejne.cz

Diskuse klubu SZ s veřejností jsou (po dohodě) každé pondělí od 19.00 h v místnosti 330 ÚMČ, nám. 14. října 4, Praha 5, tel.: 604 334 424 e-mail: ondrej.velek@praha5.cz www.praha5.zeleni.cz, skype: ondrej55

Sekretariát OV Praha 5 Zborovská 44, 150 00 Praha 5 tel.: 257 211 963 e-mail: ov.praha5@kscm.cz www.praha5.kscm.cz

29


zábava KŘÍŽOVKA O CENY Na špici Dětského ostrova stojí v kamenné pergole kulturní památka, alegorická (1. část tajenky) od sochaře (2. část tajenky) z roku 1916. POMŮCKY: IMA, pen , stomp, VRA

Rychlý černošský tanec

Kdo peče chleba

Sdružení

Zkratka Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Autor: -kawi-

Značka pro kus

Kolejové vozidlo

Vzít

Umělecký tanec

Chuchvalec

Zkratka Oděvnbí tvorby

Vodní obratlovec

Vejčité křivky

Druh ryby

Plemeno psa

Zájmová společnost

Částečka hmoty

Úder

Název hlásky L

Hromadný lov ryb

Odpojovati připnuté Rázovitá (řidčeji )

Spojovací součást

Nádoba u studny

Látáním spojit

Zkratka Národního shromáždění

Větší množství

1. tajenka Puls

Opak viny

Plti

Pečivo Provést vyladění Kopeček Výherní papíry

Španělská exkrálovna

Tenisové údery

Lámáním přepůlit

Domácky Oldřich

Jamka

Tělocvičné prvky

Uložit práci

Vymazání

Část Prahy Ranní vláhy

Foukat Značka samaria

Hlava kláštera

Ženské jméno

Var básnicky )

Černí ptáci

Krutí

Uzlíček v tkanině

Druh uhlí Náš básník

Hudební nástroje

Značka australských železnic

Řeka Anglicky „pero“ Náležející vosám

Obsahující hodně vody

Solmizační slabika

Slovensky „ar“

Topivo

Zkratka Továrny na ohýbaný nábytek

2. tajenka

Značka astatu

Patříci Ele

Tajenku křížovky zasílejte do 20. 9. 2011 buď e-mailem na: redakce@praha5.cz s předmětem zprávy „Křížovka“, nebo písemně na adresu: MČ Praha 5, Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 (na obálku uveďte „Křížovka“). Tajenka z červencového čísla: Vltavská, Růžena Jesenská. Voucher do podniků Green Doors vyhrávají: Ludmila Šubrtová, Jiřina Danihelková, Karel Mareš, Jiřina Špinarová a Helena Voborníková. Gratulujeme!

Zkratka Mezinárodní mineralogické asociace

Odpočinek (zastarale)

SUDOKU

Luštěte a vyhrajte! V rámci Týdne nevládních neziskových organizací se u stanice metra Anděl představí ve čtvrtek 22. září občanské sdružení Kaleidoskop. To vzniklo na podporu lidí s poruchou osobnosti a jejich rodin a blízkých. Kaleidoskop poskytuje sociální služby - denní ambulantní poradenství a až 18měsíční pobyt v terapeutické komunitě Kaleidoskop. Terapeutická komunita poskytuje služby lidem se závažnou poruchou osobnosti, u nichž všechny ostatní možnosti selhaly. Nabízí terapii soužitím, neboť společenství lidí s podobnými problémy se samo o sobě prokázalo jako léčivé. Na cestě klienty v komunitě doprovází sociální pracovníci. Komunita je postavena na strukturovaném programu, jehož součástí je kromě individuální a skupinové terapie, arteterapie, sportu, eduakčních a volnočasových aktivit i společná péče o její každodenní chod včetně pořizování zásob, vaření, praní, uklízení apod.

6

5

1

8 5

1

3 8

4

3

7

6

8 1 8

6

7 7

3

5

2 9

6

2

2

Vyluštěte křížovku, zašlete její tajenku a vyhrajte 5x symbol Kaleidoskopu – barevný kaleidoskop.

8

4

9

8

4 9

1 9

5

2

6

INZERCE

KOMPLEXNÍ NUTRIČNÍ TYPOLOGIE® Unikátní diagnostická metoda pro přirozené,

Co Vás čeká? Přístrojová diagnostika zdarma Vstupní konzultace se Provedení Komplexní nutriční typologie® Biochemické vyšetření krve

Odborný garant RNDr. Petr Fořt, Csc. , autor 20 knih o výživě, můžete znát z TV (pořad Pod pokličkou, ČT1)

Co získáte? Dietní plán-jídelníček Informace, které potraviny vám geneticky pomáhají hubnout a po kterých přibíráte S pomocí specialisty se naučíte jak vše uvést do praxe Rady přesně pro vás, ne obecná pravidla hubnutí

Kontaktujte nás Svět Zdraví® SILUET Na Bělidle 28 150 00 Praha 5 siluet@svet-zdraví.cz

Tel.: 734 790 065 734 790 066 Otevírací doba: SC-311034/1

30


servis

Sběrné dvory hl. m. Prahy Klikatá 1238/90c Praha 5-Košíře tel.: 731 66 35 82 provozovatel: Pražské služby, a. s.

do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

Provozní doba: Po–Pá 8.30–18.00 hod. (v zimním období do 17.00 hod.), So 8.30–15.00 hod.

Nelze odevzdávat: nebezpečné složky staveb. odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.)

Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství

Omezení jednorázového návozu: možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

Puchmajerova Praha 5-Jinonice tel.: 251 61 23 43 provozovatel: Pražské služby, a. s.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů 1. 9. - 4. 9.

Regios Regios

1. 2.

Holyňská x Na Srpečku Lipová alej x Ke Smíchovu

5. 9. - 7. 9.

PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s.

1. 2. 3. 4.

Devonská - konec parkoviště nám. 14. října x Preslova Borského - parkoviště u supermarketu Ke Kotlářce č. 14

7. 9. - 9. 9.

PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s.

1. 2. 3. 4.

Nad Buďánkami II - č. 9 Werichova - proti č. 17 Grussova - za separací Nad Zlíchovem x V Násypu

8. 9. - 11. 9.

Regios Regios

1. 2.

Nad Turbovou x Na Stárce Pod Hybšmankou - proti č. 12

12. 9. - 14. 9.

PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s.

1. 2. 3. 4.

Plzeňská x U Zámečnice - parkoviště Pod Šmukýřkou - u č. 4 Gabinova - slepá část Vrchlického x Starokošířská

14. 9. - 16. 9.

PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s.

1. 2. 3. 4.

V Břízkách - proti č. 11 U Dívčích hradů x Tetínská Štěpařská x Šejbalové - parkoviště Holečkova - souběh s Plzeňskou

15. 9. - 18. 9.

Regios Regios

1. 2.

Butovická x Pod Vidoulí - parkoviště U Blaženky - u č. 51

19. 9. - 21. 9.

PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s.

1. 2. 3. 4.

U Malvazinky č. 24 - vedle separace Vrchlického x Starokošířská Vrázova x Svornosti Nad Zlíchovem x V Násypu

21. 9. - 23. 9.

PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s. PS, a. s.

1. 2. 3. 4.

nám. 14. října x Preslova Ke Kotlářce č. 14 Slivenecká x Kosořská Borského - parkoviště u supermarketu

22. 9. - 25. 9.

Regios Regios

1. 2.

Trojdílná x Nad Zámečkem U Vojanky - u č. 30

Důležité kontakty pro případ nouze Policie Hasiči Městská policie Záchranná služba Evropské tísňové číslo

158 150 156 155 112

Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část nemocnice pro dospělé pacienty) tel. 224 438 590 Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM (komplex Dětské fakultní nemocnice) tel. 224 433 654

Pohotovostní lékárna v Praze 5 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Provozní doba pro veřejnost: nonstop tel. 224 435 736 (výdej léčiv, pohotovostní služba). Lékárnu najdete ve vstupním bloku nemocnice (budova ředitelství).

Městská policie Praha 5 a 16 Obvodní ředitelství: Smíchov, Holečkova 31a tel. 257 014 209/210 Okrskové služebny: Košíře, Jinonická 1226 tel. 257 225 843

Radotín, U Starého stadionu 3/1379 tel. 257 911 780

Kontejnery přistavované společností Pražské služby (PS), a. s., jsou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy. Tyto kontejnery jsou přistavovány první den svozu do 14 hodin. Odvoz kontejnerů probíhá poslední den již v ranních hodinách. Kontejnery přistavované společností Regios, a. s., jsou hrazeny z rozpočtu MČ Praha 5. Tyto kontejnery jsou přistavovány první den do 16 hod. a následně jsou podle potřeby měněny. Bližší informace na tel. čísle 257 000 307.

Detašovaná pracoviště: Barrandov, Krškova 807 tel. 251 550 905 Velká Chuchle, U Skály 262 tel. 721 329 184

Měsíčník městské části Praha 5 • Registrační číslo: MK ČR E 20262 • pro vás Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22 Praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111 • Bezplatná telefonní linka pro občany: 800 800 005 • Fax: 257 325 132 • E-mail: redakce@praha 5.cz • www.praha5.cz

PĚTKA

Slivenec, K Lochkovu 6 tel. 251 811 153

Přestupky: tel. 257 014 207/208

Lochkov, Cementářská tel. 257 912 851

V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo na obvodní ředitelství.

Redakční rada: MUDr. Radek Klíma, Mgr. Jana Skalová, Jaroslav Knap, Michal Šesták, Aleš Martínek.

Mukařovského 1985, tel. 974 855 740

Pro MČ Praha 5 vydává: Strategic Consulting, s. r. o., Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Redakce: Bc. Luděk Sefzig, Martin Dudek • Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační. Titulní foto: Dreamstime.com

Místní oddělení Policie ČR MOP Smíchov Na Bělidle 5, tel. 974 855 700 MOP Košíře Běhounkova 19, tel. 974 855 710 MOP Stodůlky

MOP Barrandov Werichova 981, tel. 974 855 720 MOP Radotín Výpadová 1335, tel. 974 855 730 MOP Zličín Strojírenská 386, tel. 974 855 770

Náklad: 47 000 výtisků • Uzávěrka čísla: 20. srpna 2011 • Datum vydání: 1. září 2011 • Elektronická verze měsíčníku na: www.ipetka.cz Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1 • Linka kontroly distribuce: 257 000 834 (uveďte své jméno, ulici, číslo domu, aktuální datum a urgované číslo měsíčníku).

31


SC-311041/1

Sttavba byto ového domu Hug go zah hájena. Uv vedené ceny ob bsahují byt, balkon, sk klep, park kovací stání a DPH.

tel.: 246 090 246

tel.: 224 934 680

www.b biog graffy.ccz

Pětka pro vás - září 2011  
Pětka pro vás - září 2011  

Září 2011 - Pětka pro vás

Advertisement