Page 1

PĚTKA

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 1/2012

ZDARMA

pro vás www.ipetka.cz

Moderátor Jakub Železný: „Praha 5 je nejlepším místem na světě“

Aktuálně: Radnice snížila počet úředníků

Ocenění: Kdo je nejlepší živnostník a podnikatel?

Bezpečnost: Kde se schovat v případě ohrožení?

strana 5

strany 6 a 7

strana 19


inzerce

NEJVĚTŠÍ TURNÉ ALEXANDROVCŮ V ČR

SPECIÁLNÍ HOST: BÁRA BASIKOVÁ

prodej

bytů

12.5. PRAHA

TIPSPORT ARENA (SPARTA)

NAPOSLEDY DO ROKU 2015

www.andelcity.com

WWW.ALEXANDROVCI.CZ SC-311619/3

infolinka: 731 100 101

SC-311968/01

Největší a nejúžasnější tribut Floydů všech dob!!!

14. 1. 2012 PRAHA TESLA ARÉNA Partneři:

Předprodej:

www.mastersofrock.cz | www.pragokoncert.com SC-311198/23

SC-311710/40

2


editorial

Očima zastupitelů Vážení spoluobčané,

jsem potěšen, že vás na tomto místě mohu oslovit a popřát všem TO nejlepší do roku 2012. Přidávám i přání TOHO nejlepšího pro naši Prahu 5. Ke splnění tohoto přání může přispět každý z obyvatel naší městské části, ale pro nás, volené zastupitele, to musí být a je priorita číslo jedna. Věřím, že po ročním zorientování se nové koalice, kdy většina členů měla sice ideály, ale neměla patřičné zkušenosti, se výrazně zrychlí plnění toho, co jsme si předsevzali. Mám-li zmínit problematiku, kterou je třeba intenzivně řešit, pak je to problematika územního rozvoje. Je důležité měnit k lepšímu prostor, ve kterém žijeme, ale možná důležitější je s tím včas a koncepčně začít. Jedná se totiž o běh na trati delší než jedno volební období. Krásné dny a skutečně TO nejlepší vám i Praze 5 nejen pro rok 2012. Bc. Miloslav Mrštík miloslav.mrstik@praha5.cz

Vážení občané Prahy 5, milí návštěvníci, vítám vás v lednovém čísle našeho časopisu. Věřím, že jste se dokázali oprostit od vánočního shonu a během svátečních dnů jste si odpočinuli. Po silvestrovských oslavách se nám snad podařilo vykročit tou správnou nohou a začít tak nový rok 2012 úspěšně. Možná jste si dali předsevzetí, že přestanete kouřit, začnete cvičit či změníte práci. My na úřadě Prahy 5 jsme místo předsevzetí začali rovnou jednat. Vytvořili jsme nové odbory a nová oddělení. Věříme, že oceníte změny, které na naší/vaší radnici probíhají. Díky nim se zvýší transparentnost všeho, co pro vás děláme, zjednoduší se také komunikace mezi vámi a našimi úředníky. Do nového roku vstupujeme s mnoha plány, některé jsou drobné, jiné velkolepé. Doufáme, že se jich podaří co nejvíce uskutečnit a zlepšit tak prostředí naší městské části. Přeji tedy vám všem hlavně hodně zdraví, klidných mezilidských vztahů, úspěchů a štěstí. A i když letošní rok nebude jednoduchý a může nás potkat mnoho překážek, věřím, že se nám vše podaří zvládnout a za rok budeme s rozvojem našeho města zase o velký kus dále.

Čtenářská anketa Očekáváte, že případné zavedení zón placeného stání povede ke zlepšení situace parkování v centrální části Prahy 5 - Smíchova a Košíř? •

Ano, zóny placeného stání přispějí ke zlepšení situace v oblasti parkování.

Ne, zóny placeného stání nepomohou, situace se nezmění.

Ne, jsem proti zavedení zón placeného stání.

Nevím, tato problematika mě nezajímá.

Vedení radnice záleží na názorech občanů. V pravidelné rubrice se můžete vyjadřovat k aktuálnímu dění v Praze 5. Výsledky ankety budou publikovány na www.praha5.cz a v časopise Pětka pro vás.

MUDr. Radek Klíma

V prosincové Pětce pro vás byla vyhlášena anketní otázka: Radniční časopis má za sebou první rok existence. Jak jste s jeho podobou spokojeni? Z odpovědí občanů vyplývá,že více než 60 % respondentů je s novou podobou radničního měsíčníku spokojeno. Přes 40 % hlasujících jej považuje za graficky i obsahově lepší než bývalou Pražskou pětku.

1. Jsem spokojen, čtu pravidelně a považuji jej za lepší, než byla dřívější Pražská pětka (40,6 %)

18,8 %

2. Jsem spokojen, čtu pravi-delně, současný zpravodaj aj je stejný jako dřívější Pražská pětka (19,9 %) 3. Nejsem spokojen, zpravodaj nepovažuji za dobrý (20,7 %) 4. Nevím, nedostávám, nečtu, nesleduji ani v elektronické podobě na www.ipetka.cz (18,8 %)

40,6 % 20,7 % 19,9 %

Hlasujte na www.praha5.cz do 25. 1. 2012.

3


aktuálně

Foto měsíce: Radnice ocenila policisty, strážníky a hasiče za vzornou službu

ZÁSTUPCE STAROSTY JUDr. Petr Lachnit předal příslušníkům policejních složek a hasičům Čestné uznání Prahy 5 za vzornou službu. V Reinerově sále Portheimky byli za městskou policii oceněni: inspektor Antonín Hruška, komisař Ing. Radek Plachtovič, praporčík Vilém Stočes, strážmistr Martin Tkačík a inspektor Pavel Vančura; za Policii ČR: nadporučík Bc. Zuzana Maťochová, nadpraporčík František Šalena, podpraporčík Zdeněk Bureš, nadporučík Mgr. Ladislav Jurenka a nadporučík Mgr. Martin Pavlík; za hasičský záchranný systém: nadpraporčík Vlastimil Drchota, nadstrážmistr Petr Slaba, podpraporčík Petr Křivánek, DiS., podpraporčík Zbyněk Pochman a nadstrážmistr David Horák. (md) Foto: Michal Fairaizl

Školní autobus má prodlouženou trasu

Foto: archiv

Školní autobusová linka č. 558 ze Žvahova na Barrandov je od prosince prodloužena. Ze stanice Chaplinovo náměstí školní autobus pokračuje ještě do stanice Poliklinika Barrandov a končí ve stanici Štěpařská, která je již v docházkové vzdálenosti i od základní školy V Remízku. „K této úpravě došlo na přání občanů z Hlubočep, jejichž děti školní linku využívají. Na základě mé žádosti nám organizace ROPID vyhověla,“ uvedl Ing. Jiří Vejmelka, zástupce starosty. (red) 4

Praha 5 požádá magistrát o zavedení zóny placeného stání Zastupitelé Prahy 5 odsouhlasili na svém 13. zasedání zavedení zóny placeného stání (dále jen ZPS) v rozsahu tzv. 1. etapy, tedy na území centrální části Smíchova a části Košíř (takzvaná Zóna A). Zastupitelé zároveň odsouhlasili, aby si parkovací karty pro rezidenty i abonenty mohli zakoupit i zájemci z řad obyvatelů ostatních částí na území Prahy 5. Toto opatření jim zaručuje stejné podmínky pro parkování v centru Prahy 5, jako rezidentům a abonentům žijícím v zóně A. Projekt zavedení zón placeného stání podpořila analýza takzvané „dopravy v klidu“. Ta jednoznačně prokázala, že zavedení placeného parkování je v Praze 5 žádoucí. K důvodům podporujícím placené parkování patří především vysoká obsazenost stávajících parkovacích míst dopravními prostředky nerezidentů a zhoršené životní prostředí v centru Prahy 5. Projekt je postaven na tzv. smíšeném modelu ZPS, kte-

Foto: archiv

rý umožňuje všem držitelům parkovacích karet parkovat ve vymezeném území a zároveň návštěvníkům nebydlícím na území Prahy 5 dovoluje zaparkovat své vozidlo a zaplatit hodinovou sazbu v parkovacím automatu. I nadále zůstanou zachovány zóny parkování s čistě oranžovou

a zelenou barvou (krátkodobé a střednědobé parkování pro návštěvníky) dle současných pravidel ZPS. Návrh projektu nyní směřuje na Magistrát hl. m. Prahy, který rozhodne o realizaci příslušných kroků pro zavedení ZPS na vybraném území Prahy 5. (red)


aktuálně

Program llednových d ý h a úúnorových ý h akcí k í v PPraze 5 4. ledna 18.00 hod.

10. ledna 16.00 hod.

Vernisáž výstavy Martina Kocourka Mamince Městská část Praha 5 zve občany na výstavu moderního sochařského umění, která bude probíhat v Galerii Portheimka od 5. do 27. ledna 2012. Sochař Martin Kocourek pracuje s tradičními materiály v prostoru bez výrazných experimentů. Pomocí kombinací dřeva a kovů vytváří metaforické objekty a instalace, které na diváka působí expresivně a většinou neobsahují další skryté významy.

Vernisáž výstavy Inspirace pro Prahu 5 Představení projektů a vizí plánovaných pro Prahu 5. Výstavu zahájí starosta MUDr. Radek Klíma.

24. ledna 13.00 hod. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

27. ledna 20.00 hod. 141. Vltavanský ples Tradiční ples pod záštitou Prahy 5 se uskuteční v Národní domě na Smíchově. Další informace na str. 21.

Reorganizace odborů zpřehlední úřad Radní Prahy 5 schválili na svém mimořádném prosincovém zasedání návrh organizačních změn úřadu Prahy 5. Reorganizace se dotkla 8 stávajících odborů. Zrušené odbory nahradí odbory nové, jejichž názvy lépe vystihují oblasti, které jsou náplní jejich správy. Objasnění reorganizace je relativně jednoduché. „Jsme jedni z prvních měst a městských částí, které se rozhodly pro jasné oddělení státní správy a samosprávy, tedy pro řešení, které oddělí politiku od státní správy a zasahování do ní. Jedná se o moderní způsob řízení, vycházející z optimalizace procesů i personální organizace úřadu," uvedl starosta MUDr. Radek Klíma. Podkladem pro toto rozhodnutí byly výsledky personálně-procesního auditu, který vyhotovila společnost KPMG, a ze kterého vyšlo jednoznačné doporučení k tomuto kroku. Nově proto vznikají Odbor rozvoje městské části Praha 5, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, Odbor školství, kultury a sportu, Od-

bor správy veřejného prostranství, Odbor majetku a investic, Odbor bytů a privatizace, Odbor smluvních vztahů, Odbor kancelář starosty a Odbor servisních služeb. „Agenda, kterou Úřad městské části Praha 5 vykonává v oblasti přenesené působnosti i samostatné působnosti, je značně rozsáhlá. Věřím, že schválená reorganizace povede ke zpružnění chodu úřadu a zpřehlednění poskytovaných služeb. Jednoduše řečeno, občané se budou na úřadě lépe orientovat,“ doplnil tajemník úřadu JUDr. Jiří Slavík. Jedním z pozitivních důsledků je i zeštíhlení úřadu, tedy snížení počtu úředníků ze 313 na 289. Nové struktuře úřadu se budeme věnovat v příštím čísle. (red)

Foto: archiv

30. ledna 18.00 hod. Vernisáž výstavy Valdemara Sokola v Galerii Portheimka

1. února 15.00 hod. Velká cena Prahy 5 v běhu na lyžích Sportovní podnik proběhne na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli pod záštitou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy. Jedná se o mimořádnou událost, naposledy se konal Přebor Prahy v lyžování v Krči v roce 1942, tedy před 70 lety. Náhradní termín (například při nepřízni počasí) je stanoven na 8. února. Pořadatel závodů Sportovní klub DNF rozdělil účastníky do následujících kategorií: 1 km - nejmladší žákyně a žáci (r. n. 2002 a mladší), mladší žákyně a žáci (r. n. 2000 a 2002), starší žákyně a žáci (r. n. 1998 a 2000), 3 km - mladší dorostenky a dorostenci (r. n. 1997 a 1998), starší dorostenky a dorostenci (r. n. 1995

a 1996) 1996), juniorky j i k (r. ( n. 1993 a 1994) 1994), žženy (1992 a starší), 5 km - junioři (r. n. 1993 a 1994), muži (1992 a starší). Součástí programu bude i účast hereckých a hudebních celebrit a občerstvení pro účastníky po celou dobu konání akce.

8. února 19.30 hod. Koncert laureátů Talentu 2011

Vystoupení nejlepších mladých umělců s mezinárodní účastí v Národním domě na Smíchově. Akce pod záštitou MČ Praha 5. Více informací na www.praha5.cz

Dočká se okolí Smíchovského nádraží proměny? Hlavní město Praha začátkem roku pokračuje v pořizování změny územního plánu týkající se jižní části Smíchova. Schválením změny se území kolem Smíchovského nádraží a Na Knížecí může změnit k nepoznání.

Vizualizace: Sekyra Group Real Estate

Na místě dosavadních skladů a kolejiště zde během několika let vyroste multifunkční městská čtvrť s nově koncipovanými plochami zeleně a pěším bulvárem. Přestavbou nevyužívaných ploch se zhodnotí výjimečný potenciál území navazujícího na stávající celoměstské centrum, rozšířeného do okolí křižovatky Anděl. Území by mělo nabídnout široké spektrum funkčního využití - plochy pro občanskou vybavenost, administrativu, bydlení, výstavbu nové školy a mateřské školky. Předpokládá se doplnění parkových ploch a zlepšení pro-

pojení území pro pěší směrem k řece a na Císařskou louku. Dalším plusem celkové revitalizace bude zkulturnění autobusového nádraží. Dojde k výstavbě nového terminálu s napojením na Městský okruh (ulici Dobříšskou). Zredukované stanice Na Knížecí budou sloužit pouze pro autobusy MHD. Území čeká i optimalizace traťového úseku Praha Hlavní nádraží Praha Smíchov a v budoucnu realizace železničního tunelového úseku v rámci nové koncepce železničního spojení. V příštích číslech se budeme změnám území věnovat podrobněji. (red) 5


aktuálně

Anketa Podnikatel a živnostník Prahy 5 zná vítěze Vítězi ankety Podnikatel a živnostník Prahy 5 pro rok 2011 se stali Wine Food Market s.r.o. a Ing. Miroslav Sázovský – specialista na stavební sklo. Zástupci vítězné společnosti a živnostník roku převzali ocenění z rukou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy na slavnostním večeru, který proběhl v Paspově sále pivovaru Staropramen. Tradiční soutěž pro podnikatelský sektor v Praze 5 pod záštitou starosty MUDr. Radka Klímy a radního pro podnikání Marka Kukrleho letos poprvé probíhala volnou registrací prostřednictvím webových stránek městské části. Přihlásit se tedy mohla jakákoliv společnost nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Fond podpoří zajímavé projekty Slavnostní večer kromě vyhlášení vítězů ankety a kulturního programu, ve kterém se představili soubor Svítáníčko ZUŠ Štefánikova, taneční páry akrobatického rokenrolu David Růžička a Kateřina Čížková a Lukáš Fürst a Alžběta Slámová, dámské elektronické smyčcové Trio Nobles a jako překvapení večera kouzelník Richard Nedvěd, umožnil představení nových projektů radnice. Ty podpoří čerstvě vzniklý nadační fond Pragae quinta regione (Pátý pražský obvod). „Prahu 5 vedl k založení fondu nedostatek fi nancí

na veřejně prospěšné projekty a snaha zvýšit životní úroveň občanů Prahy 5 i jejích návštěvníků,“ uvedl radní Marek Kukrle. „Fond bude podporovat projekty z oblasti kultury, životního prostředí a sportu a bude fi nancován soukromými subjekty, které podnikají na území naší městské části a není jim lhostejný život zdejších občanů.“

PODNIKATELŮM A HOSTŮM večera zazpívaly děti ze souboru Svítáníčko. Foto: Michal Fairaizl

Smíchov a s projektem tréninkového centra zimního stadionu v Plzeňské ulici. Děti jistě ocení akci ve spolupráci V rámci večera také došlo Prahy 5 a společnosti Starok představení prvních připra- pramen s názvem Sbírej víčka, vovaných projektů. K nejzají- postavíme hřiště! „Jde o dloumavějším patřily vizualizace hodobý projekt, ve kterém zarekonstrukce letohrádku Por- městnanci pivovaru a radnice theimka, který by v budouc- Prahy 5 shromažďují jakákoliv nu měl nabízet multifunkční plastová víčka do připravekomplex pro pořádání výstav, ných boxíků v kancelářích. svatebMy je poté ních obřazrecyklujeRecyklace plastových víček dů a dalme a postapomůže dětem ších aktivit. víme z nich Hosté se sedětské hřiznámili také ště, které s podobou letní scény Švan- bude sloužit obyvatelům Pradova divadla, kterou před- hy 5,“ sdělila Edita Šilhánová, stavil jeho ředitel Daniel Hr- ředitelka právního oddělení bek, s chystanou Bike Arénou a vnějších vztahů společnosti Pivovary Staropramen a.s. Praha 5 také představila projekt spolupráce s podnikatelským sektorem v oblasti zlepšení životního prostředí, konkrétně v zapojení se do podpory elektromobility. Více o tomto projektu elektro-mobility na straně 7. A pak již přišel čas slavnostního vyhlášení ankety. Moderátor večera PhDr. Ja-

Chystají se nová hřiště i bike aréna

kub Železný postupně pozval v každé kategorii tři nominované na pódium, kde jim z rukou starosty MUDr. Radka Klímy bylo předáno ocenění. „Kdo si pamatuje, jak jsme začínali v bývalé garáži autoservisu na Strakonické, jistě uzná, že jsme opravdu ušli velký kus cesty. A já vám za vaši přízeň děkuji,“ uvedl jednatel vítězné fi rmy Wine Food Market, s. r. o., Jiří Jelínek. Živnostníkem roku se stal nezávislý specialista na stavební sklo Ing. Miroslav Sázovský. „V tomto oboru podnikám přes pět let a anketa je podle mého názoru dobrou marketingovou záležitostí, jak se více zviditelnit,“ řekl. „Ve své profesi se snažím neustále vzdělávat, sleduji celosvětové trendy a domnívám se, že ve svém oboru patřím díky svým znalostem k tuzemské špičce. Vítězství mě mile potěšilo a moc za ně děkuji.“ (red)

KLÍČKY OD DVOU ELEKTROMOBILŮ převzali starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma (2. zleva) a zástupce starosty Ing. Jiří Vejmelka (vpravo). Foto: Michal Fairaizl

Hlavní sponzor:

Partneři akce: KOUZELNÍK RICHARD NEDVĚD (uprostřed) pobavil všechny v sále. Foto: Michal Fairaizl

6


aktuálně

Vizitky oceněných firem a živnostníků v Praze 5: Právnická osoba:

Živnostník:

1. místo WINE FOOD MARKET, s.r.o.

1. místo Ing. MIROSLAV SÁZOVSKÝ nezávislý specialista na stavební sklo

Společnost Wine Food Market, s.r.o., sídlící ve Strakonické ulici se zabývá prodejem kvalitních italských vín a originálních italských potravin. Sortiment zahrnuje převážně neprůmyslově vyráběné produkty, typické pro daný region. Pod značkou Wine Food Market je na Smíchově provozována také italská pekárna Wine Food Market Panificio.

2. místo LOKAL BLOK s.r.o. Lokal Blok je sportovní bar s kapacitou 200 osob a příjemná restaurace s letní zahrádkou. Díky největší boulder stěně v Evropě, kterou najdete v podzemních prostorách, vyhledávají Lokal Blok nejen milovníci nové moderní kuchyně, ale i aktivní sportovci. Již 7 let fungující místo naleznete na náměstí 14. října.

3. místo KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC a.s. Unikátní projekt již brzy největší modelové železnice ve střední a východní Evropě. V Praze na Smíchově v obchodním komplexu Anděl City návštěvníci mohou spatřit několik dominant České republiky, velký model Prahy, pohyblivý automobilový park a spoustu dalších technických modelů. Součástí Království železnic je i stálá výstava z historie železnice na území České republiky a vzdělávací program pro školy připravený v duchu konceptu ministerstva školství.

Jako absolvent ČVUT v Praze se zaměřením na stavební fyziku publikuje, vyučuje a pomáhá fi rmám s bezpečnými návrhy a projekty využití stavebního skla. Jeho seminářů se zúčastňují profesionálové nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. V současnosti připravuje projekt propojení studentů stavebních oborů s profesionály, kteří na tomto trhu již působí a podnikají v oboru lehkých obvodových plášťů.

2. místo MARTA PLECITÁ – Veselá nohavice Veselá nohavice.cz je česká značka oblečení pro malé děti. Prvními zákazníky absolventky Vysoké školy ekonomické Marty Plecité byli návštěvníci velikonočního trhu ve Slivenci, na kterém podnikatelka v daném čase na mateřské dovolené prodala 13 kusů oblečení. Dnes mají Veselé nohavice zákazníky po celé České republice a v osmi zemích Evropy se zaměřením na Čechy žijící v cizině. Značka se prodává nejen v e-shopu, ale i v několika partnerských kamenných obchodech, vyzvednutí je možné například v biopotravinách v ul. Viktora Huga blízko Anděla.

3. místo JOSEF POVAŽAN – Massage Shanti Masážní a relaxační studio Shanti sídlí na rohu Preslovy a Kořenského ulice. V nabídce jsou například i masáže pro miminka a těhotné ženy. Veškeré procedury provádějí speciálně vyškolené terapeutky z Thajska s dlouholetými zkušenostmi.

Zapojí se naši podnikatelé do projektu elektromobility? Praha 5 představila projekt spolupráce s podnikatelským sektorem v oblasti zlepšení životního prostředí, konkrétně v zapojení se do projektu Praha elektromobilní. V této oblasti je Praha 5 průkopníkem a k hlavním bodům spolupráce se společnostmi jako Staropramen nebo Harley Club Praha patří posílení dopravy pomocí elektromobilů nejen pro osobní přepravu, ale i pro podnikatelské účely. Hlavní město spolu s Ostravou a s městy v Moravskoslezském kraji patří k aglomeracím s největším znečištěním ovzduší, přitom v Praze je největším viníkem automobilová doprava. Praha 5 proto začala využívat pro svoje potřeby elektromobily, aby tak šetřila místní životní prostředí. „Jsme první městskou částí, která má vlastní dobíjecí stanici. Uvědomujeme si ale, že pouhé využívání elektromobilů pro účely úřadu nestačí. Je třeba motivovat také firmy, které u nás sídlí, aby využívaly elektromobily v podnikatelském sektoru,“ přiblížil podstatu projektu starosta

MUDr. Radek Klíma. Kromě něj si nové elektromobily vyzkoušeli také někteří z radních. „Právě pro provoz ve městech jsou elektromobily vhodné, při popojíždění v kolonách produkují minimální hluk a emise,“ dodává zástupce starosty Ing. Jiří Vejmelka.

Náklady na ujetý kilometr jsou přibližně šestkrát nižší Podle studie Evropské unie až osmdesát procent jízd ve městech představují jízdy do 60 kilometrů, přičemž současné typy elektrických automobilů umožňují dojezd zhruba 150 km. Svoji roli hraje také

ELEKTROMOBILY se využijí především pro služební cesty po Praze. Foto: Michal Fairaizl

ekonomická stránka provozu – náklady na ujetý kilometr jsou přibližně šestkrát nižší než u klasického auta. Praha 5 může nyní využívat tyto energeticky úsporné dopravní prostředky: osobní automobily Citröen C-Zero, Peugeot

iOn a elektromobilní skútr, který měla nejprve zapůjčený od magistrátu a poté jej odkoupila do trvalého užívání. (red)

7


školství

Děti se plavily za zvířátky Několik stovek dětí z mateřských škol a prvňáčků ze základních škol zřizovaných Prahou 5 se vydalo na parníku za zvířátky do pražské zoologické zahrady. Příjemnou akci v podobě mikulášského dárku pro naše nejmenší zorganizovala během prvního prosincového týdne Praha 5. „Jedná se o premiérový ročník akce a rádi bychom v ní pokračovali i příští rok,“ uvedl radní Michal Šesták, který děti na palubě lodi doprovázel. Předškoláci a školáci si v útrobách parníku s anděly zatancovali a zazpívali i nakreslili, na koho se v zoo chtějí

nejdříve podívat či co si přejí najít pod vánočním stromečkem. „A děti, jestlipak víte, proč s námi nejel čert?“ zeptal se jich při loučení přítomný Mikuláš. „Protože nemá rád vodu!“ správně odpověděly děti, které se i přes nevlídné počasí nejvíce těšily na tučňáky a opice. (md) V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ děti nadšeně pozorovaly denní život zvířat. Foto: Martin Dudek

Máte dítě se zrakovým postižením? K zápisu do MŠ a ZŠ (i do vyšších ročníků) vás zve Škola Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1. Termín: 20. ledna od 8 do 13 hod. nebo i jindy po předchozí domluvě. Informace – tel.: 220 515 124, 220 515 264, www.skolajj.cz e-mail: info@skola.cz. (red)

BĚHEM PLAVBY se děti pořádně vyřádily v podpalubí parníku. Foto: Martin Dudek

ZVÍDAVÝ MIKULÁŠ se vyptával, co si kdo přeje pod stromeček. Foto: Martin Dudek

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2012/2013 - základní školy MČ Praha 5 Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

19. a 20.1.2012

16.00-19.00 hod

Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 7/919

16. a 17.1.2012

14.00- 18.00 hod

den otevřených dveří: 12.1.2012 od 9.00 do 11.45 hod ( otevřené vyučování ), od 14.00 do 17.00 hod ( prohlídka školy)

13.2.2012

14.00- 18.00 hod náhradní termín

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861

5.1.2012 16.1.2012 23.1.2012

(písemná část v čase dle pozvánky od 8.15 hod) (ústní část v určeném čase od 12.30 hod) náhradní termín

18.1.2012

14.00-18.00 hod

den otevřených dveří: 12.1.2012 od 8.00 do 11.40 hod, od 14.00 do 18.00 hod

18. a 19.1.2012 13.2.2012

14.00-18.00 hod náhradní termín

Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139

18. a 19.1.2012

14.00-18.00 hod

den otevřených dveří: 11.1.2012 od 17.00 hod ( schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ) 18. a 19.1.2012 ( při zápisu ), jinak kdykoliv po tel.domluvě

18. a 19.1.2012

13.00- 17.00 hod

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

18.1.2012

14.00-17.00 hod

31.1. a 1.2.2012

14.00-17.00 hod

den otevřených dveří: 11.1.2012 od 8.00 do 15.00 hod

Základní škola a mateřská škola Praha 5- Smíchov, Grafická 13/1060 den otevřených dveří: 11.1.2012 od 9.00 do 15.00 hod, jinak kdykoliv po tel.domluvě

Základní škola Praha 5- Smíchov, Kořenského 10/760

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 den otevřených dveří: 10.1.2012 od 8.00 do 17.00 hod, jinak kdykoliv po tel.domluvě

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 den otevřených dveří: 18.1.2012 od 8.00 do 16.00 hod

Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 den otevřených dveří 18.4.2012 od 8.15 do 12.00 hod

Základní škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 den otevřených dveří: 16. a 17. 1.2012 ( při zápisu )

8

25. a 26.1.2012 14.00-18.00 hod (8.1.2012 od 9.00 do 15.00 hod seminář pro rodiče budoucích prvňáčků) 16.1.-27.1.2012 16.00-18.00 hod 16. a 17.1.2012

13.00-17.00 hod


školství

Projektový den v Tyršově základní škole Jak pozitivně ovlivnit životní prostředí na naší planetě, to bylo hlavním tématem projektového dne Šetrný spotřebitel, který proběhl v Tyršově základní škole za finanční podpory Prahy 5. Hlavní koordinátorkou této akce, do které se zapojila celá škola, byla paní učitelka Irena Chlebounová s ekotýmem. Žáci prvního stupně nejprve postupně navštívili různá školní stanoviště a získali informace o biopotravinách, energeticky úsporných spotřebičích či o přírodní kosmetice netestované na zvířatech. Starší žáci pracovali na zadaných projektech, například o vlivu chemických látek na životní prostředí, šili oděvy z vyřazených látek a zkoumali obchody v Praze 5. Výsled-

SOUČÁSTÍ projektového dne byly i názorné pokusy. Foto: ZŠ Tyršova

ky pak prezentovali ve školní tělocvičně, kde se také uskutečnila módní EKO přehlídka. Všechny předvedené modely byly vyrobeny z odpadových materiálů (noviny, plasty, staré látky) a nejhezčí byly samozřejmě oceněny. Žákům 2. stupně byl následně promítnut dokumentární fi lm o Michaelu Reynoldsovi, architektu stavícím domy z odpadu. Veškerá činnost projektového dne byla pečlivě dokumentována týmem kameramanů a fotografů. Film si zájemci mohou prohlédnout na adrese https://sites.google. com/a/tyrsova.cz/ekoskola/ foto-a-video. Příští projektový den proběhne na jaře letošního roku, bližší informace najdete na www.tyrsova.cz. (red)

Mezinárodní projekt spojuje neslyšící a slyšící děti

Základní a střední škola spolupracují v oblasti IT

Žáci radlické MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené se zapojili do dvouletého mezinárodního programu s názvem Feel the music of Europe, který zprostředkovává a financuje národní vzdělávací agentura NAEP.

Základní škola Kořenského mění svůj školní vzdělávací program – již od září 2012 se žákům prvních a šestých ročníků začnou tvořit rozvrhy podle nového učebního plánu, který se zaměřuje na využívání informačních technologií.

NEVŠEDNÍM ZÁŽITKEM bylo společné hudební vystoupení neslyšících a slyšících dětí. Foto: ZŠ Výmolova

V rámci projektu spolupracujeme jako jediná neslyšící škola se školami z Nizozemska, Španělska a Turecka. Společným tématem je hudba a tanec. Chtěli bychom ho obohatit například o umělecký znakový jazyk, který je ve spojení s hudbou velmi působivý. Slyšící děti se seznámí se světem neslyšících a tím, jak mohou prožívat hudbu oni. První společné setkání se uskutečnilo v malém městečku Dokkum na severu Nizozemska. Seznámili jsme se se školou i výukou, prohlédli si město, na radnici nás přivítala a pohostila starostka. Další den děti připravovaly představení, které odpoledne předvedly učitelům i rodičům. Děti hrály na hudební nástroje i na svá těla a pod vedením

zkušené lektorky se naučily doprovodit refrén písně v holandském znakovém jazyce. Na závěr pobytu jsme absolvovali výlet lodí na ostrov Ameland, kde jsme mimo jiné navštívili muzeum přírody. Děti z Radlic se v mezinárodní konkurenci rozhodně neztratily. Aktivně se účastnily všech pracovních dílen a k celkovému úspěchu projektu přispěly svými nápady. A když jsme se na nádraží loučili, znakovalo se na všech stranách. V květnu nás však čeká nelehký úkol. Budeme hostitelskou školou stejného setkání. Věříme, že od nás budou všichni odjíždět stejně spokojeni jako my z Dokkumu. Mgr. Milena Hanáková a Mgr. Milada Konvalinová, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Výmolova, Radlice

Pomocnou ruku nabídla Smíchovská střední průmyslová škola (SSPŠ). Někteří studenti SSPŠ budou na základní škole plnit své maturitní projekty a připravovat tak pro své mladší kamarády virtuální učebnice, učitelé základní školy a střední školy budou spolu sdílet ŽÁCI vyšších ročníků ZŠ Kořenského si budou moci zkušenosti z tvorby zvolit z nabídky vzdělávacích předmětů ten, který vzdělávacích progra- rozšíří jejich vzdělání v oblasti informačních technomů a lekce dalšího logií. Foto: ZŠ Kořenského vzdělávání. Základní škola Kořenského budou využívat počítače pro chystá vzdělávání v oblasti studium jiných věd, nebo se ICT již v rámci prvního stup- raději zaměří více prakticky: ně – od první do třetí třídy biochemická laboratoř, pomohou děti chodit na počí- znáváme Prahu, domácnost tačový kroužek a budou se a sportovní hry. učit u počítačů pomocí výChcete-li se dozvědět více ukových programů například o možnostech studia vašeho matematiku, češtinu a pr- prvňáčka nebo šesťáka na ZŠ vouku. Pracovně a informa- Kořenského, využijte den ticky zaměřený předmět Svět otevřených dveří ve čtvrtek informací je bude provázet 12. ledna. Dopoledne můžeod 4. do 9. třídy. Žáci vyšších te nahlédnout přímo do vyročníků si budou moci zvolit učování, odpoledne si děti z nabídky vzdělávacích před- v tělocvičně pohrají a zasoumětů – například počítačová těží s dočasným profesorem grafi ka, digitální foto a video Brumbálem a profesorkou nebo základy programová- McGonagalovou. ní. Počítá se také s volitel- Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ nými předměty pro ty, kteří Kořenského 9


inzerce

PF 2012 NOVÝ SMÍCHOV

www.novysmichov.eu SC-311730/01

10

NS_petka188x264zima.indd 1

23.12.11 12:29


ohlédnutí

V Praze 5 přibude 25 nových stromů V Praze 5 začala výsadba 25 stromů, které přispějí k posílení zastoupení přírody v rušné městské části. Finanční prostředky získala městská část z grantu Nadace ČEZ.

Dosazované stromy: Chaplinovo nám. – sídliště Barrandov – 2x Lípa plstnatá, Tréglova – proti poliklinice, sídliště Barrandov – 2x Dřezovec trojtrnný, 1x Javor mléč, Lohnického – sídliště Barrandov – 4x Jeřáb muk, nám. 14 října – park před úřadem – 1x Líska turecká, nám. 14. října – u kostela – 2x Lípa srdčitá, malolistá, Arbesovo náměstí – chodník – stromořadí, park – 2x Lípa srdčitá, malolistá, Tichnova – 3x Javor babyka, 3x Jeřáb ptačí, 3x Dub letní, 2x Dub červený.

STAROSTA PRAHY 5 MUDr. Radek Klíma (vlevo) se aktivně zapojil do výsadby nových stromů. Foto: Michal Fairaizl

náměstí, Tréglova a Lohnického ulice), na Smíchově (náměstí 14. října, Arbesovo náměstí) a v jinonické Tichnově ulici. Výsadba začala v podzimních měsících 2011, které jsou pro realizaci ideální a zaručují nejvyšší pravděpodobnost, že se nová zeleň uchytí. (red)

„Správní rada Nadace ČEZ vybrala projekt naší městské části a schválila příspěvek ve výši 200 000 Kč,“ informoval starosta MUDr. Radek Klíma, který se aktivně zapojil do výsadby stromů. Podstatou projektu s názvem Více zeleně v Praze 5 je výsadba stromů v místech s vysokou koncentrací obyva-

tel. Jednotlivé druhy stromů byly zvoleny tak, aby korespondovaly s původní zelení a vhodně doplnily městskou zástavbu. U většiny se jedná o náhradu stromem stejného druhu za původní uschlé, které se v dané lokalitě dříve nacházely. Dosázeny budou stromy na Barrandově (Chaplinovo

Farmářské trhy se líbily

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci získalo nový schodolez

Od léta do podzimu mohli obyvatelé Prahy 5 nakoupit čerstvé domácí potraviny a výrobky na pravidelných farmářských trzích, a to každý druhý pátek na pěší zóně Anděl. Z ankety uskutečněné mezi návštěvníky trhů, které se zúčastnilo 720 osob, vyplynulo, že nejvíce oceňují dostupnost kvalitních tuzemských potravin a výrobků. Kladný ohlas měl ale i vzhled trhů, který společně s jednotnými zástěrami prodejců dotvářel výjimečnou atmosféru. Průzkum zároveň ukázal, že 58 % dotázaných je s kvalitou a podobou farmářských trhů spokojeno a dokonce každý třetí návštěvník na trzích nakoupil. Velký dík tak patří všem, kteří se na realizaci farmářských trhů podíleli a v neposlední řadě ministerstvu životního prostředí, z jehož revolvingového fondu byla nemalá část nákladů financována. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu chce Praha 5 pokračovat v pořádání farmářských trhů i letos. (red)

Z grantového programu hl. m. Prahy zaměřeného na odstranění překážek, které znesnadňují či brání přístupnosti veřejných prostor a veřejných staveb, získalo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) Praha 5 grant ve výši 148 000 Kč na pořízení elektrického schodolezu pro Dům sociálních služeb. CSOP Praha 5 zažádalo o grant na odstranění překážky, která některým klientům znesnadňuje a některým přímo brání navštívit odpočinkovou a relaxační zahradu Domu sociálních služeb. Dlouhodobým cílem Domu sociálních služeb, registrovaného zařízení pro odlehčovací služby, je motivovat klienty podle jejich možností a schopností k aktivnímu udržování či rozvíjení stávající míry dovedností péče o vlastní osobu a k některým úkonům soběstačnosti. Cílem této aktivity je, aby klient v rámci každodenního života byl pokud možno co nejméně odkázán na pomoc druhé osoby při zajišťování svých potřeb. Neřešitelným problémem však byla bariéra

několika schodů, která není stavebně řešitelná a nájezdová rampa byla nereálná s ohledem na dveře vedoucí do další místnosti. Sedačka, závěs a ani plošina by nebyly vhodným řešením s ohledem na stavební úpravy. Jako nejvhodnější řešení byl vyhodnocen elektrický schodolez, který je lehký, bezpečný a snadno ovladatelný. Díky své konstrukci je vhodný i pro jízdu po točitých schodech. (red)

PŘEDÁNÍ SCHODOLEZU se zúčastnil JUDr. Petr Lachnit, zástupce starosty Prahy 5, který si rovněž vyzkoušel obsluhu schodolezu. Foto: Michal Fairaizl SC-311647/07

11


rozhovor

Moderátor Jakub Železný: „Praha 5 je nej Málokterý rodák z Prahy 5 veřejně přizná, že se mu v naší městské části něco krutě nelíbí. Televizní moderátor Jakub Železný, byť je „pětkový“ patriot, ovšem bez obalu tvrdí, že mu architekt svým nápadem zničil jeho rodnou čtvrť... Martin Dudek

Jste známý a úspěšný televizní moderátor zpravodajských pořadů. „Moderoval“ jste už jako malý klučina doma před zrcadlem s vařečkou u pusy? Jako každý kluk jsem chtěl být nejdříve dřevorubcem, pak policajtem, kosmonautem a popelářem. Když u nás v Petřínské ulici popeláři přijeli a valili popelnice, byla to událost. Pak jsem moc chtěl být hercem a po listopadu 1989, v takovém falešném sebeopojení, že bych měl být této zemi něčím prospěšný, jsem se rozhodl pro novinařinu. Ale vždy jsem tíhl k mluvenému slovu, už na základní škole jsem uváděl besídky, tam jsou prazáklady mého současného povolání. Střední školu jste absolvoval na smíchovském Gymnáziu Na Zatlance. Jak na toto životní období vzpomínáte?

Ať se na mě mé dvě vysoké školy nezlobí, ale gymnázium pro mě bylo důležitější než pozdější vysokoškolské tituly. Na Zatlance jsem potkal úžasné pedagogy a spolužáky a v roli předsedy stávkového výboru jsem tam před 22 lety prožil listopadovou „revoluci“. Prý na vás tehdejší vedení školy poslalo příslušníky tajné policie... Ano, to je pravda. Byla to zvláštní situace, ale pokud tento rozhovor budou číst mladí čtenáři, musí si uvědomit, že tehdy nebyla žádná komunikační platforma – nebyly mobily ani internet. Přesto jsme nějak zjistili, že jsme snad jedna ze dvou středních škol v Praze, kde vedení školy 20. listopadu řeklo, že se stávko12

vat nesmí. A kdo stávku zorganizuje, bude ze školy vyloučen. A nakonec jsme asi byli jediná škola, do které tehdejší ředitel pozval StB. Přijel major Žák, mající na starost závadovou mládež. A stát mu v 9 hodin ráno tváří v tvář před gymnáziem byl pro mě velký zážitek, řekl bych až iniciační. Zvláště když se zeptal, kdo to tady vede, a já udělal krok vpřed. To byl asi můj nejlepší životní krok, na který budu do konce života hrdý, a jedna z nejlepších věcí, které mi osud dopřál udělat.

Především pro spolužačky jste asi musel být hrdinou. Užíval jste si to? A víte, že ani ne? Když jsem se po letech s děvčaty potkával, tak mi říkaly – my jsme byly do tebe zamilované, bylo super, jak jsi během stávky řečnil z balkonu. Jen to mělo jednu chybu – vůbec sis nás nevšímal. Mediálně známý jste začal být před 20 lety, kdy jste jako elév nastoupil do rozhlasové stanice ČRo Vltava. Máte na rozhlasové vysílání ještě čas, nebo už vás plně pohltil televizní svět? Jsem tradicionalista a mám vztah ke všem subjektům, které zásadně ovlivnily můj život. A nevzdávám se jich – jako někteří moji kolegové – s tvrzením, že teď jsem v televizi a ostatní mě nezajímá. V rozhlase jsem si stále nechal malý úvazek, navíc na své začátky mám skvělé vzpomínky. Začínal jsem v kulturní redakci a byla to vynikající škola, protože jsem tam potkal spoustu zajímavých lidí. Například Vladimíra Fišera, legendární to český hlas, který v noci z 20. na 21. srpna 1968 ohlašoval příchod sovětské armády a četl provolání proti invazi. Musel jsem na sobě také hodně pracovat, například se naučit správnou výslovnost, frázování, dýchání a odnaučit se některé nešvary. Proto jsem chodil na soukromé kurzy k docentce Jiřině Hůrkové, autorce české výslovnostní normy. A nestýská se vám po kultuře? Kulturu jsem úplně neopustil, kdybych si měl vybrat, tak je mi nejblíže. Ale jsem také celoživotní homo politicus, o politiku se zajímám neustále. Možná je to i tím, že jsem byl v roce 1989 od ledna do června trestně stíhán za účast na Palachově týdnu, což mě také „pozna-

menalo“. Navíc byla po revoluci politika zajímavá a atraktivní, proto jsem si ji zvolil. Pokud by vás oslovila nějaká politická strana, stal byste se profesionálním politikem? Rovnou odpovím - ne. Na druhou stranu netuším, co bude za 15 či 20 let. Třeba si v tomto prostředí jednou budu umět nějaké angažmá představit, ale teď po tom opravdu nikterak netoužím. Kolik času vám zabere příprava na diskuzi s politiky? Kdyby diváci viděli, jak se připravujeme na večerní Události, komentáře, tak by nutně museli říci, že si za jejich peníze v práci několik hodin čteme. A opravdu si čteme, chceme do sebe nasát maximum informací, které třeba budeme potřebovat. Jak sám sebe v televizi hodnotíte? Nikdy se na sebe nedívám. Záměrně. Mám doma zrcadlo, a to mi stačí. Myslel jsem to spíše z hlediska oprav případných chyb, kterých se každý dopouští... Pokud se považuji za profesionála, tak vím okamžitě, kdy a kde jsem udělal chybu. Na to se nemusím na sebe znovu dívat. Vím a v duchu si říkám – tady jsem mohl položit otázku trochu jinak, tady říci něco jiného. Jenže nedělám práci, kde lze zakřičet stop!, dáme to ještě jednou. A ujišťuju vás, že chyb dělám podle mých měřítek dost… Nepíší vám manželky politiků, že jste byl na toho jejího příliš ostrý? Kdepak, od manželek současných politiků jsem dosud nedostal žádný dopis. Což v porovnání s nedávnou dobou je výhoda. Říká se, že manželky socialistických politiků Biľaka a Kapka seděly před televizí se stopkami v ruce a běda, když jeden z nich měl delší projev než ten druhý. Hned psaly do televize, jak je možné, že jejich soudruh manžel měl vystoupení jen 4:12 minut a druhý soudruh manžel 5:16 minut... Mně jen nedávno jeden politik vyčetl, že jsem ho v debatě 34x přerušil a že by se mnou televize BBC vyběhla. Odpověděl jsem mu, že by BBC vyběhla s ním,


lepším místem na světě“ protože 34x neodpověděl na otázku moderátora. Máte vlastní vizi, co nás v politice i ve světě čeká v nejbližších měsících? Nejsem futurolog. Ale to, co se nyní děje v některých evropských státech, ve mně vyvolává pocit, že ekonomové, kteří tvrdili, že večírek byl opravdu moc dlouhý a na stole ještě pořád leží účet, měli asi pravdu. Co se mě hodně dotýká, je míra korupce v této zemi, ta mi strašně vadí. Na druhou stranu nevím, jak s ní zatočit. Jen se někdy sám sebe ptám, zda ti, co mají plná ústa boje proti korupci, jsou opravdu ti

nášek, na kterých odborníci z Německa či Švýcarska ukazovali, jak lze i v malých městech zachovat bývalý industriál. A co nám zbylo ze smíchovské továrny Františka Ringhoffera? Proč tu nezachovali alespoň železniční kolej, na které by stál jeden vagon jako turistická atrakce? Proč musela zmizet nádherná vstupní brána? Nemám nic proti nákupním centrům, ale tady je to odporné a prospěchářsky směšné, jen aby si nikdo nevzpomněl, jak Smíchov dříve vypadal. Je vidět, že to plánovali lidé, kteří se tu nenarodili a nemají ke zdejší lokalitě vůbec žádný vztah.

Co se mě hodně dotýká je míra korupce v této zemi vyvolení a povolaní k tomu, aby s ní něco udělali.

A to se mi velice nelíbí a vždy proti tomu budu vystupovat.

Jste zdejším rodákem, v Praze 5 žijete s přestávkami 40 let, je to váš domov. Kde nejčastěji trávíte volný čas? Praha 5 je i přes to, co se s ní za posledních 20 let stalo, nejlepším místem na světě. I když to zní pateticky, myslím to zcela vážně. Pořád je tady plno zajímavých zelených míst, zajímavých architektonických staveb i nádherných kopců, například Malvazinky či Dívčí hrady. Tam to mám rád.

Z vašeho hodnocení by architekt, který přestavbu naplánoval, neměl radost... Ale on to ví moc dobře! Jednou jsme se potkali a já se zeptal, zda mu můžu říci něco kritického. A on mi rovnou, aniž věděl, odkud pocházím, odpověděl – kritického? Tak to asi budete ze Smíchova... Nejvíce mě štve, že tady mohla být skvělá industriálně-kulturně-obchodní zóna. Kulturní centrum už zde ostatně plánoval architekt Karel Prager, o kterém jsem nedávno zorganizoval a spolupřipravil výstavu v Portheimce. Byla to kontroverzní osobnost, která se v řadě svých plánů i realizací nepotkává s mým vkusem. Ale také byl vizionář a na místě bývalé továrny měl vymyšlené kul-

A kde bychom vás nejčastěji našli ve středu městské části? Tam byste mě nenašli. To, co se tady u Anděla odehrálo, je urbanistický, ale především architektonický zločin! Já se architektuře věnuji, navštívil jsem spoustu před-

turně-společenské centrum, které mi tam nyní chybí. Předpokládám, že se vám nelíbí ani Zlatý Anděl... Nelíbí. Vadí mi, že se někdo už řadu let snaží neodborníkům, tedy běžný lidem, vnutit názor, že současná podoba odpovídá původnímu industriálnímu charakteru Smíchova. Není to nezajímavá stavba, ale plánovitě popírá bývalý industriální charakter. Jenže co je jednodušší při komunikaci s lidmi, co se tu nenarodili, přistěhovali se sem nebo jen chodí nakupovat? Dostat jim do hlav, že industriál je zajímavá věc, anebo že se nacházejí ve skvělé nákupní zóně? Respektuji, že z obchodních zón jsou peníze. Nechť ale je také respektováno, že v mé rodné čtvrti je obchodní zóna zcela banální a že je to názor, za kterým si budu vždy stát. Až mám téměř strach se zeptat, co soudíte o chystané revitalizaci smíchovského nádraží... Byl jsem na odborné akci, kde zástupce magistrátu říkal, že se celé území bude jmenovat Smíchov City. To vždy lidé, co nejsou z daného místa, vymýšlejí nová jména, která k místu nemají identitu a je jim to jedno. Když to ukazoval, opáčil jsem, jestli když se to bude jmenovat „City“, zda se někdo také zeptá na „city“ nás, Smíchováků. Lidí, kteří tady žijí a kterým třeba nevadí, že nádraží má takový periferní nádech. Trochu se výstavby bojím. Jistě by se z toho až směrem k lihovaru dala udělat zajímavá industriální čtvrť, kde by mohla být i sídla fi rem i obchody. Ale musel by přijít fakt osvícený investor a skvělý architekt.

PhDr. Jakub Železný televizní a rozhlasový moderátor od roku 1993 pracoval v ČRo Vltava, od roku 1994 jako moderátor zpravodajství na stanici Radiožurnál, s níž spolupracuje dodnes

v roce 1999 krátce moderoval Nedělní ráno České televize od roku 2002 pracuje ve zpravodajství ČT (uváděl diskuzní pořad Špona, Dobré ráno aj.)

v letech 1997–98 a 1999–2002 spolupracoval se společnostmi STES a Telemark, které TV Nova dodávaly sportovní pořady

od roku 2007 uvádí v ČT zpravodajsko-publicistický pořad Události, komentáře, od roku 2008 působí zároveň jako reportér speciálních vysílání

v letech 1998-99 uváděl v televizi Prima publicistický pořad K věci!

absolvoval FSV UK v Praze (obor mediální studia) a FF UP v Olomouci

(obor žurnalistika), kde v současné době studuje doktorský program oboru české dějiny je spoluautorem publikace Karel Prager a Praha 5, v roce 2010 byl členem autorského kolektivu knihy Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 – 3. díl od 1. ledna 2012 se na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 5 stal členem dramaturgické rady výstavní síně Portheimka SC-311647/07

13


stalo se Skauti mají díky grantu nové zázemí

NOVÁ skautská kuchyňka. Foto: Hiawatha Praha

Z prostředků z grantového programu Prahy 5 pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2011 byla zrekonstruována klubovna 156. skautského oddílu na Smíchově. „Nyní máme k dispozici malou kuchyňku, díky elektrickému bojleru také teplou vodu, opravenou elektroinstalaci, zateplenou podlahu předsíně a nově vymalováno,“ vypočítává vedoucí 156. skautského oddílu Dan Svitavský, mezi skauty známý jako Mamut. „Rekonstruovali jsme částečně svépomocí se staršími členy oddílu a část prací jsme nechali profesionálům. Mile nás překvapili elektrikáři, kteří se vzdali nároku na finanční odměnu a svoji práci odvedli jen za cenu materiálu. Velký dík samozřejmě patří Praze 5, bez jejíž finanční podpory by celá rekonstrukce nebyla možná.“ Celková cena rekonstrukce byla necelých 50 tisíc Kč. Oddíl přijímá nové členy do všech věkových kategorií, především pak 11–14 let. Informace na www.hiawatha.cz (red)

Výlet pro osoby po cévní mozkové příhodě Již počtvrté se uskutečnilo vánoční setkání na lodi Valencia pro klienty a zdravotníky Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o. s., letos pod záštitou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy a za účasti zastupitelky Mgr. Diany Bubníkové. Setkáním provázel herec Jaroslav Šmíd ze Švandova divadla, známý svou rolí ve filmu Doktor od jezera hrochů, který šarmem i humorem vytvořil velice pohodovou atmosféru. Po zhodnocení činnosti sdružení a navržení pěti zdravotníků, kteří by měli být v lednu ohodnoceni jako Dobrovolník roku 2011, zbyl čas na zpěv vánočních koled s operní pěvkyní Blankou Popkovou a její dcerou Bětkou a na losování tomboly. (red)

Vánoční mše zazněla ve smíchovském kostele svatého Václava

VE SMÍCHOVSKÉM KOSTELE sv. Václava zazněla tradiční vánoční mše Jana Jakuba Ryby Hej, mistře, kterou přednesl mezinárodně uznávaný soubor Bach Collegium. Koncert pořádala Praha 5 a Kulturní klub Poštovka Praha 5 pod záštitou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy a radního Michala Šestáka. Foto: Michal Fairaizl

Mikulášské luftování skříni pomohlo vodicím psům Druhý ročník dobročinného bazaru Mikulášské luftování skříní v Literární kavárně na Karlově náměstí vynesl částku 58 000 Kč. Výtěžek z přímého prodeje bazarových pokladů navýšila o 20 000 Kč

VÝLET PARNÍKEM zpříjemnil herec Jaroslav Šmíd (druhý zleva), s klienty sdružení si popovídala zastupitelka Mgr. Diana Bubníková (sedící vpravo). Foto: CMP

Adventní čas v Jazz Docku

nadace Intentio, takže Středisku výcviku vodicích psů v pražských Jinonicích bylo předáno celkem 78 000 Kč! Finance budou použity pro výcvik tří štěňat ve vodicí psy zrakově postižených. (red)

V předvánočním shonu mohli milovníci kvalitní hudby přijít na jiné myšlenky v Jazz Docku. Pod záštitou radního Prahy 5 Michala Šestáka se zde uskutečnil dvoudenní program Vánoce přicházejí aneb Adventní čas v Jazz Docku. V programu za snížené vstupné vystoupili například Jiří Schmitzer či Latino Saturdays a dvěma pohádkami bylo pamatováno i na děti. (red) ORGANIZÁTORKY projektu předaly v Jinonicích šek na 78 000 korun. Foto: MLS team 14

Foto: Michal Fairaizl


stalo se

Diakonie ocenila nejlepší pečovatele a pečovatelky roku 2011 Ocenění Pečovatelka roku a Pečovatel roku 2011 udělilo Středisko křesťanské pomoci Českobratrské církve evangelické v Praze ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR deseti obětavým ženám a mužům. Komise odborníků ze sociální oblasti již poosmé vybírala na základě nominačních dopisů a na základě vlastních výpovědí nominovaných. „Naše společnost náročnost tohoto povolání příliš nevnímá a nedoceňuje, proto chceme popřát pozornosti této profesi prostřednictvím ocenění několika z nejlepších pracovníků,“ uvedla Libuše Roytová, ředitelka Diakonie ČCE – SKP v Praze. „Zdálo by

se, že to základní, nám lidem společné – tedy hygiena, nasycení, uklizený domov, společenský kontakt - je téměř u všech lidí stejné a k zvládnutí této práce stačí minimální znalosti,“ upozorňuje Roytová. Jen člověk vybavený citlivostí, rozhledem, pohotovostí a moudrostí je ale podle ní schopen dobře vnímat to, co se z individuality člověka v těch nejzákladnějších obecných potřebách projevuje. (red)

Výstava mladých umělců v bance

JEDNOU Z OCENĚNÝCH byla také pečovatelka Zuzana Gedeonová (vpravo) z Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, které získalo ocenění již sedmkrát. Svoji „kandidátku“ doprovodil na slavnostní vyhlášení výsledků v prostorách Novoměstské radnice zástupce starosty Prahy 5 a radní pro sociální oblast JUDr. Petr Lachnit. Foto: Michal Fairaizl

Malým šachistkám se dařilo Na závěr roku se v místnosti Zastupitelstva Prahy 5 odehrály dva šachové turnaje, které pořádal ŠK Smíchov. Na pomyslné stupně vítězů pronikly i dvě dívky. Nejprve se utkali mladší a starší žáci v 9. ročníku turnaje Mikulášská šachová nadílka. V mladších žácích zvítězil Martin Hollan před Petrem Hollanem a Arsenijem Anaškinem (všichni SK Oaza Praha). Starším žákům dominoval Jan Petr (TJ Bohemians), druhý skončil Jan Hochman (SK Pyrit Příbram)

a bronz získala domácí hráčka Veronika Macková. Týden před Štědrým dnem se pod záštitou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy uskutečnil 16. ročník turnaje starších žáků O vánočního kapra. Triumf oslavil Michal Bodický (SK Pyrit Příbram) před Jitkou Jánskou (Sokol Klatovy) a Janem Šlampem (TJ Sokol Údlice). (red)

VERNISÁŽE se mimo jiné zúčastnili Pavel Šuranský, ředitel divize Individuálního bankovnictví LBBW Bank, Michal Šesták, radní Prahy 5, s manželkou a Lukáš Herold, zastupitel Prahy 5 (zleva). Foto: LBBW Bank Výstava kreseb mladých umělců z Německé školy v Praze byla k vidění v prostorách pobočky LBBW Bank u Anděla. Výtvarný počin, nad kterým převzala záštitu Praha 5, měl dvě hlavní témata: Praha, její vánoční atmosféra, stavby a legendy;

bankovky. Vernisáže se zúčastnili jak zástupci školy, banky a zastupitelstva městské části Praha 5, tak žáci se svými rodiči. Studenti zajistili také doprovodný kulturní program v podobě zpěvu a hry na elektrickou kytaru. (red)

Mikulášská pro hodné i zlobivé pejsky Integrační, zábavná a soutěžní akce Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky proběhla v motolském areálu pod taktovkou občanského sdružení Helppes a pod záštitou zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita. Po „klasické“ nadílce, kterou provedl Mikuláš a anděl, samozřejmě vždy za přítomnosti čerta, probíhaly netradiční soutěže a soutěž v agility, kterých se mohli zúčastnit zdraví i handicapovaní návštěvníci. (red)

PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU symbolizovaly i doplňky některých hráčů. Foto: Michal Fairaizl INZERCE

Foto: Michal Fairaizl

SC-311090/4

15


inzerce

BYDLENÍ & REALITY Rekonstrukce panelových dom komplikují rorýsové Renovovat se dají nejen byty, ale také celé domy. Nejčastěji se provádí zateplení fasády a střechy nebo výměna oken. Jak taková rekonstrukce probíhá, jak ji komplikují rorýsové a na kolik vyjde, to se dočtete v rozhovoru s obchodně-technickým ředitelem Tomášem Fischerem z firmy Holborn Group, která se specializuje na rekonstrukce panelových domů. Zuzana Křesťanová

Kdy je nejlepší s rekonstrukcí exteriér zaít? Na vlastní zaátek rekonstrukce exteriér má vliv více okolností. Nejastji to bývá prodloužení vyízení dotace, úvru a stavebního povolení, ale také omezení provádní zateplení pi hnízdní chránných rorýs v dutinách dvouplášových stech. Z hlediska klimatických podmínek doporuujeme jako optimální období jaro a podzim, kdy je poasí bez extrémních teplotních výkyv. A kdy a kde rorýsové hnízdí? Stává se asto, že se usadí v panelácích? Rorýsové bohužel hnízdí od 20. dubna do 10. srpna, to znamená ve stavební sezon. A hnízdí hlavn ve stechách panelových dom v atikových otvorech. Pokud tam je potenciální hnízdišt, což je v Praze skoro všude, musíte nechat asi šest metr od stechy volný prostor. V tomto pruhu nesmíte v uvedeném období provádt žádné stavební práce. Ostatní zateplit mžete, okna a stechu lze také dlat, ale pak budete muset znovu stavt lešení a to vám nikdo nezaplatí. A pi zaslepení otvor po vás ochranái naopak budou požadovat vytvoení náhradních budek pro

Zmínil jste, že lze získat dotaci na rekonstrukci panelových dom. Za jakých podmínek? Dotace Zelená úsporám a Nový panel jsou programy ministerstva životního prostedí, do konce tohoto roku jsou však pozastaveny. V nkterých mstech a jejich ástech lze využít dle požadavk místních radnic integrovaný plán rozvoje msta – strukturální fondy EU. Pro Prahu tento program ale bohužel vbec neplatí. Dá se vypoítat, kolik lovk ušetí penz za topení výmnou oken nebo zateplením fasády? Vtšinou to vychází na zhruba pt korun na metr tverení obytné plochy.

ZREKONSTRUOVANÝ panelák může vypadat jako umělecké dílo. Foto Holborn.tif

hnízdní. Je to opravdu vda a za porušení mžete dostat pokutu. Jaká jsou k rekonstrukci paneláku zapotebí povolení? K nkterým stavebním pracím staí pouze takzvané ohlášení na stavebním úadu, napíklad u stechy nebo oken. Pravidlem je ale spíše to, že stavební úad pro rekonstrukci panelového nebo inžovního domu požaduje stavební povolení. Jak dlouho taková rekonstrukce probíhá a na kolik vyjde penz?

Jako píklad uvedu dvouvchodový osmipodlažní objekt se dvma štíty s okny, jednou stranou pouze s okny a jednou stranou s lodžiemi, který jsme dlali. Zateplení pišlo na zhruba pt milion, okna na dva a stecha na zhruba 800 000 korun. Nemnila se ale podlaha lodžií a zábradlí zstalo stávající betonové. Celková cena byla tedy 7,8 milionu bez DPH. Na tuto akci jsme ale také vyjednali dotaci Zelená úsporám v hodnot 3,5 milionu korun. Za normálních klimatických podmínek taková rekonstrukce trvá dva až tyi msíce.

Jaké jsou nejnovjší trendy – jaké se používají nejnovjší materiály, jaké barvy jsou in, jaké typy oken…? Nejnovjší trendy jsou v materiálech s lepším souinitelem tepelné vodivosti. Jedná se hlavn o takzvaný šedý polystyren s grafitem a fenolické tvrzené pny. Ty se používají hlavn u ostní oken ve špaletách nebo u lodžií, kde je požadavek, aby se tolik nezmenšovala vlastní užitná plocha. Registrujeme také poptávku po kvalitnjším ešení panelového domu z hlediska estetického. Spolupráce s architektem na celkovém barevném ešení, na provedení zábradlí a teba na ešení vstupních i vnitních prostor již není nic neobvyklého.

INZERCE

VESTAVċNÉ SKěÍNċ, ŠATNY A NÁBYTEK NA MÍRU TRÁPÍ VÁS ZVÝŠENÍ DPH? U NÁS NEMUSÍ! V MĚSÍCI LEDNU A ÚNORU 2012 VÁM POSKYTNEME VÝHODNOU SLEVU 10 + BONUS 4 % NAVÍC!



PěEDVÁDċCÍ STUDIA STAKO: PRAHA 5 – KOŠÍěE, PLZEĕSKÁ 255/163, TEL.: 257 212 414 PRAHA 3 – ŽIŽKOV, SEIFERTOVA 14, TEL.: 222 712 037 PRAHA 7 – HOLEŠOVICE, ARGENTINSKÁ 6, TEL.: 220 876 807

16

Stako_188x63_3.indd 1

www.stako.cz stako@stako.cz 2.1.12 17:48

SC-310828/8





krátké dodací lhĤty díky vlastní výrobČ gracký návrh vaší skĜínČ a kalkulace zdarma jednoduchý 3D on line návrháĜ na webových stránkách


inzerce BYDLENÍ& REALITY PORADNA – OVLIVŇUJE ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ CENU NEMOVITOSTI? Chystáte se ke koupi nebo pronájmu bytu? Zpsob vytápní mže cenu zvednout o desítky tisíc korun. ím eši nejradji topí nebo zda zateplení domu ovlivní cenu, se dozvíte od spolumajitele M&M reality Miroslava Jonáše.

Které vytápní vaši klienti upednostují? Pominu-li módu pasivních dom, která se týká zejména novostaveb, stále je mezi lidmi názor, že nejlepší vytápní je plynem. Je-li dm zateplený, ovlivuje to výši nájmu nebo cenu pi prodeji? Spíše ne. Klienti to dnes berou jako samozejmost, a pokud vedle sebe stojí zateplený a nezateplený dm, cena za byt se nebude lišit. (pet)

ČEŠI stále upřednostňují plyn a uhlí. Vytápění elektřinou je o několik tisíc korun měsíčně dražší.

SC-311903/01

Jak vytápní bytu ovlivuje výbr nemovitosti? Klienti v poslední dob pelivji zjišují náklady spojené s bydlením. Samozejm, pokud se nkde topí elektinou a úet je o sedm tisíc msín vyšší, klienta to odradí. Na druhou stranu ješt mnoho nemovitostí zejména mimo msto má vytápní na uhlí,

ale protože jsou levné, klienti to neeší.

SC-311850/01

www.ceskydomov.cz

17


inzerce    

xmnu‚U ȗęę rqwnmtxmk•{~

u~|}{jwžox}x

‚kn{}n|rƒwj½ž½r{xt”wjkžmt‚|tujmxÎlqxƒËU ȗ|‚|y•uÎvyxqxwnvęę~vxmnuË ~yn{kxvkrÖn}rwnkxl}jrjlx~}Õxm{xkwx|}r„v|m•užwj½ry{xmnslrxƒËU ȗÕ

xvkrwxjw„|yx}ºnkjjnvr|nėvxmnu~~yn{kxvkrØęÖęßĖĕÖėuăĖĕĕtvÖĖĖęßėĘĜpătv

„½j~}x{rƒxjwÎy{xmnslnxƒËU ȗØ

j{uxj{|t„ěěĕÖĖěĘĕĕ{jqjě nuÕØėėėĖĞĜėĘĖßėĘė y{xmnsÞěûtuxtxltjÕlƒ €€€ÕtuxtxltjÕlƒ

SC-311831/01

ȗ~}x|juxw uxtxtjnw}{~vjÕ|Õ Ȗx{|t”qxĝĜěÖĖĚėĕĕ{jqjĚ nuÕØėĚĖĕĕĚĖĖėßĖĖĚ y{xmnsÞĚûtuxtxltjÕlƒ €€€ÕtuxtxltjÕlƒ

WWW.BROADWAYONICE.CZ

WIILLY BIETAK® PRODUCTIONS USA UVÁDÍ

AMERICKÁ MUZIKÁLOVÁ SHOW NA LEDĚ

PRAHA 17.-18.2.2012 TESLA ARENA

SC-301603/20

18


bezpečnost

Kde se schovat v případě ohrožení? V předchozím článku našeho seriálu jsme se v rámci problematiky úniku nebezpečných látek zmínili o prostředcích improvizované ochrany. Dnes navážeme tématem ukrytí obyvatelstva, v jehož úvodu vysvětlíme pojem prostředky individuální ochrany. Starší generace si jistě vzpomene na školní předmět branná výchova a pravidelná cvičení s ochrannými maskami. Jaká je situace v této oblasti dnes a co to vlastně jsou prostředky individuální ochrany? Na rozdíl od prostředků improvizované ochrany, které si můžeme zhotovit svépomocí, jde v tomto případě o speciální prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla před škodlivými účinky otravných, radioaktivních a biologických látek. Zahrnují dětské ochranné vaky a kazajky, dětské masky, masky pro dospělé, ochranné fi ltry a ochranné oděvy. Stejně jako v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech světa se v období míru s jejich použitím nepočítá. Jako doplňující opatření v rámci evakuace a ukrytí by byly tyto prostředky vydávány pouze za stavu ohrožení státu a válečného stavu, a to vybraným skupinám obyvatelstva - dětem a mládeži do 18 let a jejich doprovodu a osobám ve zdravotnických, sociálních nebo podobných zařízeních včetně jejich doprovodu. O výdejních místech uvedených prostředků by bylo obyvatelstvo úřady včas informováno. Ostatní občané si mohou v případě zájmu tyto prostředky kdykoli zakoupit ve specializovaných prodejnách (seznam prodejen například na www.mvcr.cz).

mezinárodní politické situace a zároveň finanční náročnosti více nestaví, a naše pozornost se proto přesouvá na úkryty improvizované. Jde o předem vybrané objekty a prostory (např. podzemní garáže, sklepy) vhodné po provedení jednoduchých úprav pro improvizované ukrytí obyvatelstva. K ochraně obyvatelstva před toxickými účinky nebezpečných chemických látek se v době míru využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jde zpravidla o místnosti a prostory na straně odvrácené od zdroje nebezpečí a utěsněné proti pronikání těchto látek.

V tunelu až 15 000 lidí

V PŘÍPADĚ nebezpečí by se vrata v kolejišti metra neprodyšně zavřela. Foto: HZS

Kryty se již nestaví Hovoříme-li o ukrytí obyvatelstva, máme na mysli tzv. stálé a improvizované úkryty. Stálými úkryty rozumíme stálé tla-

tech staveb nebo stavby samostatně stojící. Jsou vybaveny technologiemi, které umožňují dodávky nezávadného vzduchu, elektrické energie a pitné vody. Řada těchto úkrytů byla

V Praze se nachází přibližně 800 stálých funkčních úkrytů kově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb – v Praze vybrané úseky metra a Strahovský automobilový tunel. Stálé úkryty byly budovány v období studené války. Tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemních čás-

Z protokolů Městské policie Praha 5 Cizinec nabízel sexuální služby strážníkům Na zajímavého cizince narazili strážníci v Plzeňské ulici. V deset hodin večer si všimli muže, který seděl v telefonní budce na zavazadlech a mlátil pěstí do skla. Svého počínání po výzvě nezanechal a navíc se v budce postavil, stáhl si kalhoty, ukázal strážníkům spodní prádlo a za tisíc korun hlídce nabízel sexuální služby. Když strážníci na „lákavou“ nabídku nereagovali a muže vyzvali k odchodu, cizinec začal urážet kolemjdoucí lidi. Strážníci se snažili muže uklidnit, ten ale náhle zaútočil na jednoho z nich pěstí. Hlídka proto použila donucovací prostředky a na místo přivolala Policii ČR, která si případ převzala k dalšímu šetření.

Naboural(a) a ujel(a) Těsně před půlnocí zaznamenali strážníci v ulici Stroupežnického pískání gum a velkou ránu, která se rozlehla Smíchovem. Následně byl slyšet zvuk motoru vytočeného do vysokých otáček od křižovatky ulic Nádražní a Ostrovského. V ulici Ostrovského strážníci objevili nabourané osobní motorové vozidlo

vybudována jako dvouúčelové stavby, tj. stavby využívané v době míru jako sklady, garáže, kina, kavárny apod. K ukrytí obyvatelstva by dnes sloužily v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. V současné době se takové úkryty vzhledem ke změně

Ukrytí obyvatel Prahy řeší organizačně tzv. Plán ukrytí hl. m. Prahy, který je součástí Havarijního plánu hl. m. Prahy. Seznam stálých úkrytů a stanic metra s ochranným systémem a instrukce k vytipování a vybudování improvizovaného úkrytu naleznete na www.praha.eu (menu: Magistrát hl. m. Prahy/Odbory MHMP/Odbor krizového řízení/Informace o ukrytí). V Praze se nachází v současné době necelých 800 funkčních stálých úkrytů s kapacitou cca 116 tisíc osob. Ochranný systém metra je schopen pojmout cca 350 tisíc obyvatel, Strahovský automobilový tunel cca 15 tisíc obyvatel. Hl. m. Praha se jako jeden z mála regionů České republiky snaží o zachování stávajících stálých úkrytů. Bez vedení jejich evidence a pravidelných kontrol ze strany Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy by tento úkrytový fond, do kterého byly vloženy nemalé finanční prostředky, zřejmě velmi rychle zanikl. (OBOK)

zn. Opel, zaparkované v řadě stojících automobilů. Na místě se nacházeli i svědci nehody, kteří uvedli, že se zde řítilo vozidlo zn. Lexus, do opelu nabouralo a z místa rychle odjelo.

Zachránili sebevraha Ukončit svůj život chtěl muž, který se jedno listopadové odpoledne posadil na zábradlí přemostění (výška nad zemí je tu asi 30 metrů!) mezi zastávkami tramvaje Hlubočepy a Geologická. Strážníci naštěstí sebevraha strhli zpět na pevnou zem a předali do rukou přivolaných lékařů.

Agresor napadl hlídku Střelba se rozlehla v parku na náměstí 14. října ve dvě hodiny ráno. Strážníci posléze nalezli v ulici Zborovská osvětlený mercedes s ústeckou registrační značkou se spícím mužem uvnitř a na místě spolujezdce 4 střelné zbraně. Probuzený spáč byl pod vlivem alkoholu, neměl doklady k vozidlu a ani občanský či jiný průkaz, kterým by prokázal svojí totožnost. Poté se na místo dostavil kamarád muže, který začal strážníky verbálně a velice vulgárně napadat, což mu nestačilo, a jednoho z nich i udeřil. Strážníci agresorovi přiložili pouta a na místo byla přivolána Policie ČR. 19


rodina

PĹ™irozenĂĄ vĂ˝chova dÄ›tĂ­ slavĂ­ ĂşspÄ›ch Montessori metoda je pojmenovanĂĄ po Marii Montessori (1870-1952), kterĂĄ v ItĂĄlii jako prvnĂ­ promovala na lĂŠkaĹ™ku. Po studiĂ­ch pracovala jako asistentka na psychiatrickĂŠ klinice v Ĺ˜Ă­mÄ›, kde pĹ™iĹĄla na myĹĄlenku, Ĺže i dÄ›ti s duĹĄevnĂ­mi poruchami se dajĂ­ vychovĂĄvat. VytvoĹ™ila modelovou ĹĄkolu pro 22 dÄ›tĂ­, sama ji řídila a experimentĂĄlnÄ› ověřovala svĹŻj vĂ˝ukovĂ˝ materiĂĄl, kterĂ˝ dle potĹ™eb dÄ›tĂ­ neustĂĄle upravovala. Nakonec doĹĄla k zĂĄvÄ›ru, Ĺže jejĂ­ zkuĹĄenosti a metody prĂĄce s postiĹženĂ˝mi dÄ›tmi by pĹ™ece mohly mĂ­t jeĹĄtÄ› vÄ›tĹĄĂ­ ĂşspÄ›ch u dÄ›tĂ­ zdravĂ˝ch. „Tak vznikl v roce 1907 prvnĂ­ DĹŻm dÄ›tĂ­ ‚Casa dei bambini‘, kde chlapci a dĂ­vky ve vÄ›ku od 3 do 7 let pracovali v mĂ­stnosti s rĹŻznĂ˝mi pĹ™edmÄ›ty, kterĂŠ jim byly volnÄ› k dispozici. DÄ›ti jevily o Ä?innosti velikĂ˝ zĂĄjem a byly pĹ™i prĂĄci i hĹ™e klidnĂŠ a soustĹ™edÄ›nĂŠ,“ říkĂĄ Bc. Miroslava VlÄ?kovĂĄ, Ĺ™editelka RodinnĂŠho centra AndĂ­lek a ĹĄkolky s prvky Montessori. MajĂ­ rodiÄ?e o Montessori pedagogiku zĂĄjem? „DneĹĄnĂ­ rodiÄ?e jsou mnohem informovanÄ›jĹĄĂ­ a aktivnÄ›jĹĄĂ­. DĂ­ky mateĹ™skĂ˝m a rodinnĂ˝m centrĹŻm se schĂĄzejĂ­ s jinĂ˝mi rodiÄ?i a zjiĹĄĹĽujĂ­, co by mohlo bĂ˝t pro jejich dĂ­tÄ› dobrĂŠ a co by jejich pĹ™edstavĂĄm o vzdÄ›-

KulturnĂ­ akce v knihovnĂĄch

lĂĄnĂ­ a vĂ˝chovÄ› mohlo vyhovovat. Proto Ä?Ă­m dĂĄl Ä?astÄ›ji nachĂĄzejĂ­ cestu k Montessori metodÄ›. NejspĂ­ĹĄ hlavnÄ› dĂ­ky tomu, Ĺže Montessori systĂŠm vychĂĄzĂ­ z pĹ™irozenosti dĂ­tÄ›te, rodiÄ?e dospĂ­vajĂ­ k zĂĄvÄ›ru, Ĺže jde o systĂŠm sprĂĄvnĂ˝ a efektivnĂ­. Jde vlastnÄ› o pĹ™irozenou vĂ˝chovu.“ Pedagogika Montessori mĂĄ ale i svĂŠ odpĹŻrce‌ „Ano, nÄ›kteří ji i zatracujĂ­ a tvrdĂ­, Ĺže nemĹŻĹže fungovat. A tĂŠĹž mezi lidmi panujĂ­ obecnÄ› mylnĂŠ pĹ™edstavy o cĂ­lech i prostĹ™edcĂ­ch Montessori pedagogiky. KolujĂ­ rĹŻznĂŠ pĹ™edsudky, ale ty jsou vĹĄude kolem nĂĄs a asi se nedĂĄ zabrĂĄnit tomu, aby vznikaly. NeodmĂ­tejme ale vÄ›ci dřív, neĹž je prozkoumĂĄme. A naopak - neĹž nÄ›Ä?emu uvěříme, snaĹžme se poznat skuteÄ?nost. RodiÄ?e se stĂĄle vĂ­ce snaŞí o samostatnĂŠ uplatĹˆovĂĄnĂ­ ďŹ lozoďŹ e Marie

Montessori takĂŠ v domĂĄcĂ­m prostĹ™edĂ­.“ JakĂ˝m zpĹŻsobem pomĂĄhĂĄ RodinnĂŠ centrum AndĂ­lek a ĹĄkolka s prvky Montessori rodiÄ?ĹŻm pracovat s pedagogikou Montessori v domĂĄcĂ­m prostĹ™edĂ­? „VĂ˝chovu a vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ prostĹ™ednictvĂ­m Montessori pedagogiky ťíříme v RodinnĂŠm centru AndĂ­lek na SmĂ­chovÄ›. Kdo se chce o Montessori pedagogice dozvÄ›dÄ›t vĂ­ce, mĹŻĹže nĂĄs navĹĄtĂ­vit prĂĄvÄ› tam. Realizujeme MĹ MT akreditovanĂ˝ Kurz zĂĄkladnĂ­ znalosti Montessori pedagogiky, ve kterĂŠm rodiÄ?e, uÄ?itelĂŠ MĹ , lektoĹ™i a dalĹĄĂ­ zĂĄjemci bÄ›hem tří vĂ­kendĹŻ zĂ­skajĂ­ zĂĄkladnĂ­ znalosti, ze kterĂ˝ch pak mohou vychĂĄzet pĹ™i vĂ˝chovÄ› dÄ›tĂ­ Ä?i prĂĄci s dÄ›tmi na profesnĂ­ Ăşrovni. V nabĂ­dce takĂŠ mĂĄme MĹ MT akreditovanĂ˝ rekvaliďŹ kaÄ?nĂ­ kurz přímo pro lektory

Foto: RC AndĂ­lek

a lektorky mateĹ™skĂ˝ch center, kteří by chtÄ›li ve svĂ˝ch kurzech zakomponovat Montessori pedagogiku. Oba kurzy zaÄ?Ă­najĂ­ v Ăşnoru.“ (red) Koncem ledna 2012 probÄ›hne zĂĄpis do AndĂ­lkovy ĹĄkolky s prvky Montessori. ZĂĄjemci se mohou jiĹž nynĂ­ informovat na e-mailu: miroslava.vlckova@rcandilek.cz. VĂ­ce informacĂ­ lze najĂ­t na: www.rcandilek.cz a www.montessori.cz.

Mikulåťskå nadílka potěťila nejmenťí

St 4. 1. 17 hod. PĹ™ednĂĄĹĄka z cyklu O ĹĄlechtickĂ˝ch rodech - BuquoyovĂŠ PĹ™ednĂĄĹĄĂ­ Jakub Rychtar. Akce je spojena s vĂ˝stavkou knih krĂĄsnĂŠ i odbornĂŠ literatury souvisejĂ­cĂ­ s tĂŠmatem a bude zakonÄ?ena diskuzĂ­. Vstup volnĂ˝, MKP SmĂ­chov, 14. října 83/15. Ăšt 10. 1. 17 hod. PĹ™ednĂĄĹĄka z cyklu O ĹĄlechtickĂ˝ch rodech – Ĺ vamberkovĂŠ PĹ™ednĂĄĹĄĂ­ Jakub Rychtar. Vstup volnĂ˝, MKP OstrovskĂŠho.

KaĹždou lednovou stĹ™edu od 14 hod. SetkĂĄnĂ­ PC klubu, kde se zĂĄjemci uÄ?Ă­ pouŞívat osobnĂ­ poÄ?Ă­taÄ? a orientovat ve svÄ›tÄ› internetu. Vstup volnĂ˝, MKP SmĂ­chov.

20

MIKULĂ Ĺ se objevil na pěťí zĂłnÄ› AndÄ›l 5. prosince, aby nadÄ›lil vĹĄem hodnĂ˝m dÄ›tem dĂĄreÄ?ky. Veselou akci pod patronacĂ­ Prahy 5 zahĂĄjil radnĂ­ Marek Kukrle a potĂŠ jiĹž hraÄ?ky konÄ?ily v nedoÄ?kavĂ˝ch rukou naĹĄich nejmenĹĄĂ­ch. Foto: Michal Fairaizl INZERCE

VĂĄĹĄ inzertnĂ­ poradce pro Ä?asopis

PÄšTKA

B+B VĂ?FUKY KATALYZĂ TORY

s e r v i c e s. r. o.

%5='<7/80,Ă˝(

6(59,6./,0$7,=$&(

pro vĂĄs

Pavel BendĂ­k

tel.: 777 956 858

VĂ?FUKY

3Ä&#x153;tSUDYDYR]ĤD]DMLĂŁWÄ&#x152;Qt67. U\FKOpRGVWUDQÄ&#x152;Qt]MLĂŁWÄ&#x152;QĂŞFK]iYDG

3UDKD3O]HÄ&#x2013;VNi% DUHiO67.0RWRO

7HO 3RýW3i

SC-310682/8

PĂĄ 20. 1. 15 hod. SetkĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;Ă­znivcĹŻ fantastiky TentokrĂĄt o osudu Ä?asopisu XB-1. V prĹŻbÄ&#x203A;hu odpoledne bude Ĺ&#x2122;eÄ? nejen o pohnutĂŠ historii Ä?asopisu a o domĂĄcĂ­ literĂĄrnĂ­, ďŹ lmovĂŠ i komiksovĂŠ fantastice, ale i o jednĂĄnĂ­ se zahraniÄ?nĂ­mi autory Ä?i o vydĂĄvĂĄnĂ­ knih. DozvĂ­te se i o dalĹĄĂ­ch plĂĄnech redakce, kterĂĄ zĂ­skala v roce 2011 zvlĂĄĹĄtnĂ­ cenu Akademie SFFH za zachovĂĄnĂ­ Ä?asopisu. Prostor bude pochopitelnÄ&#x203A; i pro diskuzi. Vstup volnĂ˝, MKP SmĂ­chov.


rodina a sport

Vyzkoušíte kurz českého znakového jazyka? Statistiky uvádějí, že až 95% dětí se sluchovým postižením se rodí do slyšících rodin, které se tak se sluchovou vadou setkávají poprvé v životě. Pro lepší komunikaci proto občanské sdružení Pevnost – České centrum znakového jazyka (dále jen „Pevnost”) nabízí kurzy českého znakového jazyka vedené vyškolenými neslyšícími lektory. Nápad založit organizaci Pev-

nost vznikl z vlastní iniciativy samotných neslyšících a dodnes to jsou právě oni, kdo stojí v jejím čele, řídí ji a rozhodují o její činnosti. Tato akreditovaná organizace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR sice sídlí v Záběhlické ulici č. 1728/75 v Praze 10, ale učebny velké většiny kurzů má v Radlicích. Znakovou řeč se učí nejen rodiče postižených dětí, ale

Vltavané zvou na tradiční ples

SSK Future chce dobýt florbalové Švédsko

V posledních letech se Národní dům na Smíchově stal přístavem, kde pravidelně kotví velký tradiční ples spolku Vltavan v Praze. Stejně tomu bude i poslední lednový pátek, kdy sem připluje již 141. reprezentační spolkový ples. Ostatně, i když má Vltavan sídlo „za vodou“ na Výtoni v Podskalí, Smíchov je zcela oprávněným místem pro tuto významnou spolkovou akci. Když se „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan v Praze“ v červnu 1871 zakládal, tak v dodatku názvu bylo napsáno „v Podskalí a na Smíchově“. Návštěvníky plesu čeká bohatý program s předtančením a tombolou. Jako vždy se odehraje slavnostní nástup v krojích a s historickými prapory spolku. K tanci a poslechu hraje mladá dechová hudba Křídlovanka a taneční skupina J. Štědroňského. Předprodej vstupenek je v Národním domě nebo na telefonním čísle: 728 561 154, V. Hodr. (red)

V lednu se rozjede výběr mládežnických kategorií florbalového klubu SSK FUTURE do švédského Göteborgu. V kolébce florbalu, švédsky innebandy, se od 5. do 8. ledna koná největší mládežnický florbalový turnaj na světě GOTHIA CUP, kterého se zúčastní na 500 týmů a 10 000 hráčů 6 národností, kteří sehrají 1100 utkání ve 30 různých florbalových arénách. Hráči z SSK FUTURE v lednu 2011 vyhráli, co se dalo, a stali se prvním nešvédským klubem, který získal ocenění

i pedagogičtí pracovníci, studenti středních a vysokých škol s pedagogickým, sociálním nebo zdravotnickým zaměřením a také ti, kteří jsou pouze zvědaví, jaký český znakový jazyk je. (red) Pokud i vy patříte do některé ze zmíněných skupin a máte zájem proniknout do světa neslyšících, více se dozvíte na://www.pevnost.com/.

Přijďte na loutkovou pohádku Loutkové divadlo Nazdárek TJ Sokol I. Smíchov hraje v neděli 29. ledna pohádku „O zakleté princezně“, a to v sokolovně Plzeňská 27. Začátky představení ve 14.30 a v 16.00 hodin. Vstupné se nevybírá, programy a šatna zdarma. (red)

Plesový večer FK Zlíchov 1914 Fotbalový klub FK Zlíchov 1914 pořádá 18. února od 19 hodin fotbalový ples v Besední restauraci v Hlubočepích. K tanci hraje Bingo Band, dále účinkují DJ Vojta, Sheba Dance a Black Lamb. Welcome drink, společenský oděv podmínkou. Informace na www. fkzlichov1914.cz. (red)

Foto: SSK Future

The Best Club pro nejlepší klub ze všech zúčastněných. Na úspěchy z loňského roku chtějí letos navázat tři týmy v kategorii chlapců do 14, 15 a 16 let. (red)

Oslavila sto let

Přehled koncertů ZUŠ Štefánikova 19 DATUM ČAS

AKCE

MÍSTO

Třídní koncert

Koncertní sál

9. 1.

16:30

16. 1.

16:00

17. 1.

16:30

18. 1.

18:00

Žákovský koncert

Koncertní sál

19. 1.

16:30

Koncert žáků 3. ročníku klavírního oddělení

Koncertní sál

24. 1.

18:00

Koncert jazzového oddělení

Koncertní sál

25. 1.

18:00

Žákovský koncert

Koncertní sál

Koncert žáků 1. ročníku klavírního oddělení Koncert žáků 2. ročníku klavírního oddělení

POZNÁMKA žáci D. Pellantové

Koncertní sál Koncertní sál

26. 1.

17:30

Třídní koncert

Koncertní sál

žáci B. Barnetové

31. 1.

16:30

Třídní koncert

Koncertní sál

žáci Š. Puchelové

KMC Barrandov – Program leden po 16. ledna, 10.00–12.00 hod.: Děti a správa rodinných financí – beseda na téma, jak efektivně dětem spořit, proč je pojistit, jaká jsou základní doporučení pro správu rodinných financí, prostor pro dotazy a diskuzi. Vstup 20 Kč, možnost hlídání dětí. Přihlášky na info@kmcbarrandov.cz. st 18. ledna, 19.00–21.00 hod.: PLETENÍ Z PAPÍRU - večerní tvořivá dílna pro dospělé. Vstup 50 Kč. Informace a přihlášky na info@kmcbarrandov.cz nebo 739 658 324.. so 21. ledna, 10.00 hod.: RODINNÝ VÝLET ZA STROMY DO STROMOVKY. Výlet pro celou rodinu, sraz v 10.00 hod. na točně u Výstaviště. S sebou

zápisník s pastelkami, tužku, šátek, svačinu. Návrat kolem 16.00 hod. Účastnický poplatek 20 Kč/rodina. Přihlášky a informace na zuzulaj@centrum.cz nebo 606 675 339. ne 22. ledna, 14.00 hod.: TÁTOVA DÍLNIČKA – BUDKY PRO PTÁČKY. Budeme vyrábět budky pro ptáčky, které na jaře umístíme do přírody. Materiál bude zajištěn. Přihlášky na info@kmcbarrandov.cz. Vstup 50 Kč/rodina. po 23. ledna, 15.00–15.45 hod.: BABY SIGNS – zahájení kurzu znakové řeči pro batolata ve věku od 6 měsíců do 2 let. Naučte své děti znakovat a „řeknou“ vám o svých potřebách, snech a přáních. Kurz bude probíhat v 6 lekcích, cena 1020 Kč za všechny lekce. Přihlášky a informace poskytne Jitka Vaňková

Paní Anežka Plocková oslavila v Domově pro zrakově postižené Palata rovných 100 let. Jubilantce popřála za Prahu 5 zastupitelka PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová. Foto: Michal Fairaizl

na 732 627 732 nebo na jitka@quercia.cz. st 25. ledna, 16.00–17.30 hod.: MAŠKARNÍ REJ tradiční karneval v maskách s vystoupení Klauna Ferdy se bude konat v sále FZŠ V Remízku, Praha 5. Vstupenky v předprodeji od 9. 1. v kanceláři KMC Barrandov. ne 29. ledna, 13.00 hod.: RODINNÉ KONSTELACE – prožitkový seminář, při kterém nahlédnete do skrytých vazeb a vztahů v rodinném systému. Přihlášky a informace na Bara.Bekeova@seznam.cz nebo na 604 307 988, 724 733 585. AKTUÁLNÍ PŘEHLED AKCÍ A DALŠÍ INFORMACE NA WWW.KMCBARRANDOV.CZ.

21


kultura Slovenska: zpěvačka a skladatelka Katarína Koščová. Zúčastní se i jeden ze skladatelů, které Michal Horáček objevil - Hynek Koloničný z Českého Těšína. A možná přijde i Bára Basiková. Živý orchestr vede Matej Benko.

Lednové tipy ze Švandova divadla INSCENACE

GOTTLAND /Masky tragické bezradnosti/ Mariusz Szczygieł Tragikomedie, kde stojí česká povaha pod drobnohledem – v inscenaci se prolínají dva fenomény, bestseller polského novináře Mariusze Szczygieła a internetová sociální síť. Na divadelním jevišti se tak mají možnost potkat a komunikovat zásadní osobnosti československé historie jako např. Tomáš Baťa, Lída Baarová, Joseph Goebbels, Karel Gott, Antonín Zápotocký a mnozí další. Spojuje je Gottland. Místo průniku. Hrají: Zuzana Onufráková, Miroslav Hruška, Filip Čapka, Stanislav Šárský, Kristýna Frejová, Robert Jašków, Tomáš Pavelka, Kamil Halbich, Apolena Veldová aj. Režie: Petr Štindl. po 9 | čt 26 |Velký sál |150 min.

ŘEMESLNÍCI Line Knutzon novinka

Bakerová j.h., Marek Pospíchal, Robert Jašków, Zuzana Onufráková, Jaroslav Šmíd, Tomáš Kobr j.h. a Miroslav Hruška. Překlad: František Fröhlich. Režie: Daniel Hrbek.

ne 22 | Velký sál |100 min.

FILM

pá 13 | út 17|po 23 | pá 27 | Velký sál

SMÍCHOV PLÁČE, BROOKLYN SPÍ

KONCERTY

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC… & IVAN HLAS Dvě legendy českého rocku – dva osobití rockoví písničkáři Vladimír Mišík a Ivan Hlas – odehrají na smíchovské scéně v doprovodu svých dvorních kapel společný koncert, kterým zahájí ojedinělé turné po České republice. Více na www.vladimirmisik.cz a www. ivanhlas.cz. út 31 | Velký sál

SWORDFISHTROMBONES & JEŠTĚ JSME SE NEDOHODLI

Celovečerní nízkorozpočtový hraný film Švandova divadla, který natočil podle vlastního scénáře umělecký šéf Dodo Gombár. Několik do sebe propletených příběhů odehrávajících se ve třech ročních obdobích v pražské čtvrti Smíchov. Uvidíte divadlo ve filmu. Film v divadle. Film o divadle a o životě mimo divadelní iluzi. Kamera: Martin Dedek. ky, kterými si režim ponechával kontrolu nad tím, co kdo komu a jak říká, ale především velmi neobvyklým hudebním a textovým projevem. Více na http:// bandzone.cz/jestejsmesenedohodli.

Hrají: Eva Leimbergerová, Filip Čapka, Kamil Halbich, Petra Hřebíčková, Klára Trojanová, Jan Hájek a další.

út 24 | Velký sál

SCÉNICKÝ ROZHOVOR Robert Sedláček

PREMIÉRA

pá 13| Studio |100 min.

ČESKÝ KALENDÁŘ Michal Horáček

Členové kapely Swordfi shtrombones. Miroslav Hruška, Jaroslav Šmíd, Marek Pospíchal, Tomáš Kobr a Zuzana Onufráková. Foto: Alžběta Jungrová Česká premiéra nové dánské komedie vskutku ze života! Alice a Manfred se pustili do rekonstrukce domu. Těch několik měsíců je zcela vyčerpalo; finančně, fyzicky i psychicky. Naštěstí má být vše do týdne hotové. Proč ale náhle zmizely zeď, schody a dokonce i jeden řemeslník? A kam zmizeli ti další? A co jsou vůbec zač ti řemeslníci? Alice se svého snu o krásném domě však nehodlá vzdát za žádnou cenu a Manfred hraje na housle… Tak to už jen stačí doufat, že budeme šťastní! Hrají: Klára Cibulková, Kamil Halbich, Petra Hřebíčková, Filip Čapka, Daniela

Foto: Tomáš Bartoš

Společný koncert dvou spřízněných brněnských kapel Swordfishtrombones a Ještě jsme se nedohodli. Swordfishtrombones – Postrockové uskupení z Brna, jehož alba jsou psychedelickými pocitovými otisky reálného světa, některé hrubě a poctivě dokumentární, jiné vycizelovaně studiové. Koncerty SFT jsou nespoutaným proudem neotesané energie promíchané s pomalými melancholickými polohami. Více na http://bandzone.cz/swordfishtrombones. Ještě jsme se nedohodli – Jedni z reprezentantů tzv. brněnské nové vlny začali hrát již před třiceti lety a způsobili značný rozruch. Nejen tím, že zhusta ignorovali byrokratické překáž-

Nový unikátní projekt Švandova divadla, složený ze 12 hudebních večerů, uvede smíchovská scéna v pravidelných nedělních intervalech během celého kalendářního roku. Cyklus tvoří pásmo villonských balad, jejichž autorem je Michal Horáček. Balady jsou věnovány proměnám kalendářního roku a jeho prožívání; divákům je za přítomnosti autorů skladeb představí plejáda vynikajících zpěváků, šansoniérů a muzikantů. Balady zhudebnili na základě výzvy Michala Horáčka známí i neznámí skladatelé. Koncepce a režie: Dodo Gombár.

ČESKÝ KALENDÁŘ – leden V neděli 22. ledna nastává první ze dvanácti premiér Českého kalendáře. Český kalendář zde otevírá svoji dílnu, kam jsou diváci zváni, aby se účastnili proměnlivého tvůrčího procesu. Kromě Michala Horáčka, Lucie Šoralové, Petry Hřebíčkové, Františka Segrada a Ondřeje Rumla vystoupí i host ze

Dokumentarista Robert Sedláček. Foto: Klára Fantová

Hostem lednového Scénického rozhovoru bude Robert Sedláček, dokumentarista, scenárista a režisér hraných filmů. Vystudoval dokumentární tvorbu na FAMU, od roku 1997 natočil téměř dvacet dokumentů. V hrané tvorbě debutoval v roce 2006 ceněným snímkem Pravidla lži. Následovaly filmy Muži v říji, Největší z Čechů a Rodina je základ státu. V živé talk show se například dozvíte, jak se dokumentaristický přístup projevuje v autorově hrané tvorbě, jak reflektuje současnost a mnohé jiné. po 23 | Studio | 90 min. (Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19 hod.)

Plzeňská 76, www.orfeus.cz; spojení: metrem k Andělu, pak tramvají č. 6, 9, 10 a 16 směr Motol, stanice U Zvonu; začátky představení: v 19 hod., otevřeno od 18 hodin. st. 4. 1. Radim Vašinka: Jinošství, mužství, kreténství Pásmo poezie.

st. 18. 1. Byli i jiní než ti tři (víte kteří) večer amerických beatniků

o skicu lidského portrétu básníkova načrtnutou

pá. 6. 1. Roland Topor: Dítě pana Vavřince

pá. 20. 1. J. Prévert: Není čeho se bát aneb Ten bláznivý dětský svět nedělního rána Jde o hravé, humorem jiskřící činoherní představení, ne o literární večer! Inscenaci udělen grant hl. m. Prahy.

1963, částí rukopisného záznamu básníkova vyprá-

st. 25. 1. – Vladimír Holan: Dva příběhy [„Návrat“ a „Martin z Orle, řečený Suchoruký“] Večer dvou poém – básnických příběhů, rozšířený

Jedno z nejoriginálnějších představení zdejšího

st. 11. 1. Stoletý Oldřich Mikulášek Reprízovaný pořad k básníkovým stým narozeninám. Pořad obdržel grant MK ČR. pá. 13. 1. P. H. Cami: To nejlepší z Camiho V nejnovějším vydání Camiho skečů vám umožníme setkat se s netušeným světem autorova osobitého humoru.

22

výběrem novinářských rozhovorů z let 1955, 1961, vění z roku 1964 a vzpomínkami Jana Halase, jemuž byl Holan kmotrem. pá. 27. 1. – Vrať mi moje játra podpovrchového spolku, inspirované Strašidelnými pohádkami.


kultura

Výtvarníci Vyleťalovi se představili v Portheimce Retrospektivní výstava „Síla osudu“ malířského manželského páru Josefa a Olgy Vyleťalových ukončila v loňském roce výstavní sezonu Galerie Portheimka. Malíř, grafik, kreslíř, divadelní a filmový výtvarník Josef Vyleťal vytvářel svá díla staromistrovskými technikami a především se soustředil na fantazijní realismus. „Na svých obrazech měl rád všechno zaplněné a zahuštěné, v tom jsme byli jiní,“ zavzpomínala paní Olga. „Bylo zajímavé jej při práci pozorovat, u malování vzdychal, připadalo mu to jako náročná práce. V Portheimce je vystaven jen zlomek prací a mým přáním je, aby jednou měl vydanou hezkou monografii.“ Manželé se proslavili především jako autoři filmových plakátů. Olga Vyleťalová jich má

OLGA VYLEŤALOVÁ (s kyticí) na vernisáži výstavy Síla osudu. Foto: Michal Fairaizl

Výstava olejemaleb „Přes barvu k bělosti“ Poslední výstavou v nové výstavní síni Prahy 5 ve Štefánikově ulici v roce 2011 byla kolekce olejomaleb z posledních tří let výtvarnice Terezy Límanové s názvem „Přes barvu k bělosti“. Jejím oblíbeným tématem je prolínání prvků krajiny s prvky civilizace Prahy 5. Jsou to místa, kde se nevyskytuje příroda se skálami a lesy, ale příměstská krajina s částí zahrady, plotu a dvorku, se zeleným hori-

TEREZA LÍMANOVÁ dlouhodobě ztvárňuje motivy z naší městské části, například z Košíř, Smíchova a Jinonic. Foto: Michal Fairaizl

zontem jinonických či košířských hřbetů. Technika Terezy Límanové, kterou si za posledních třináct let intenzivního malování oblíbila nejvíce, je kombinace oleje a mastného pastelu na tvrdý papír. Umožňuje totiž širší technické variace, jako je mísení oleje a pastelu, vyškrabování barev nožem či vytváření kresebných sítí tužkou přímo do olejové vrstvy. (red)

Plán výstav na rok 2012 v Galerii Portheimka a v síni Prahy 5 Rada Prahy 5 schválila dramaturgický plán výstav v Galerii Portheimka pro rok 2012. Vernisáže jednotlivých výstav se uskuteční vždy v pondělí od 18 hod., pouze 4. ledna byla vernisáž ve středu. Ve výstavní síni Prahy 5 ve Štefánikově ulici (vedle radnice) se v prvním čtvrtletí tohoto roku uskuteční tři zajímavé akce. V lednu pod záštitou starosty MUDr. Radka Klímy výstava Inspirace pro Prahu 5 (viz info na str. 5), v únoru představí studenti ČVUT své nápady revitalizace a rozvoje

na kontě 76 a v roce 1973 získala Grand Prix na MFF v Cannes za plakát k filmu Něžná. Tamtéž cenu kritiky za plakát k filmu Mládí a láska (1974) a cenu Zlatý Hugo na MFF v Chicagu za plakát k filmu Zrcadlení (1979). Josef Vyleťal v letech 1964–1979 vytvořil 115 filmových plakátů. Mezi jeho nejvýznamnější ocenění patřila Stříbrná plaketa na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu (Panna a netvor, 1979). „Plakáty dnes již téměř nedělám, čeští režiséři si většinou vybírají výtvarníky generačně spřízněné. Asi to tak má být,“ podotkla na závěr Olga Vyleťalová. (md)

Výstavy v Galerii Portheimka Leden: Martin Kocourek, metaforické objekty - 4. 1. vernisáž, výstava 5.- 27. 1. Únor: Valdemar Sokol, malby, grafiky, objekty - 30. 1. vernisáž, výstava 31. 1.- 24. 2. Březen: AULOS, 20. výročí nakladatelství - 27. 2. vernisáž, výstava 28. 2.- 30. 3. Duben: Nenat Djapič x Jiří Kašpar, malba a sochy - 2. 4. vernisáž, výstava 3.- 27. 4. Květen: Divadelní plakát - 30. 4. vernisáž, výstava 1.-31. 5. Červen: Edita Plicková, ilustrace, grafika - 4. 6. vernisáž, výstava 5.- 29. 6. Červenec: Michael Marčák, karikatury - 2. 7. vernisáž, výstava 3.-27. 7. Srpen: „A přece se točí“, souborná výstava - 30. 7. vernisáž, výstava 31. 7.- 31. 8. Září: Dana Kyndrová, fotografie - 3. 9. vernisáž, výstava 4.-28. 9. Říjen: Jiří Trnka, ilustrace, loutky - 1. 10. vernisáž, výstava 2. 10.-2. 11. Listopad: Emil Bratršovský, fotografie - 5. 11. vernisáž, výstava 6.- 30. 11. Prosinec: Josef Lada, ilustrace - 3. 12. vernisáž, výstava 4.- 28. 12.

Prahy 5 a v březnu sběratelka a občanka Prahy 5 Helena Landová zapůjčí ze své sbírky

historické panenky a kočárky. Akce se uskuteční pod záštitou radního Marka Kukrleho. (red)

Úspěšný koncert pro sv. Mikuláše

RECITÁTOR Vladimír Matějček úspornými pohybovými a hlasovými prostředky text o sv. Mikuláši doslova zživotnil. Foto: archiv Jednou z vrcholných předvánočních kulturních akcí v Praze se stal koncert slova a varhanní hudby k poctě sv. Mikuláše v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Básnickou prózu „O sv. Mikuláši“ vyprávěl její autor, herec a recitátor Vladimír Matějček. Skladby J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, B. M. Černohorského, J. K. Kuchaře, W. A. Mozarta, J. Pachelbela a J. K. Vaňhala zahrál varhaník Aleš Bárta. Zcela zaplněný kostel byl prodchnut sváteční atmosférou, která vyústila ve vřelý, skandovaný potlesk. Nadšení diváci vyprávěli o výjimečném uměleckém zážitku, o vzájemném doplňování slova a varhan a o podmanivé práci se světlem. Vydařený koncert proběhl pod záštitou Prahy 5. (mat)

INZERCE

Altán Klamovka zve na 3. mezinárodní studentský projekt grafického designu „ecoLOGIC”. Vernisáž se uskuteční 17. ledna v 18 hodin, výstava potrvá do 5. února. Info na www.augdesign.cz. (red)

Ilustrační foto: archiv

SC-310641/7

Přehlídka grafického designu na Klamovce

23


zdraví

Víte, co znamená výraz „slané děti“? Když se tato otázka položí většině lidí, marně tápají po odpovědi. Jde totiž o vzácné a geneticky podmíněné onemocnění s názvem cystická fibróza, neboli nemoc slaných dětí. Právě z důvodu vzácnosti této choroby o ní mnoho lidí ani neslyšelo. V současné době se v České republice léčí zhruba 500 pacientů. I přes výrazný pokrok medicíny je cystická fibróza stále nevyléčitelná a polovina nemocných se dnes dožívá jen 32 let. Pokud na ulici potkáte takto nemocného, jen těžko ho rozeznáte od zdravého člověka. Jak řekla jedna slečna s cystickou fibrózou, „vypadám jako moji zdraví kamarádi, ale hodně se kvůli tomu nadřu“.

Nákaza nehrozí Cystická fibróza postihuje především dýchací a trávicí ústrojí. Zjednodušeně řečeno jejich správné funkci brání hustý lepivý hlen. Proto musí každý nemocný kromě běžných věcí zvládnout i každodenní časově náročnou léčbu. Musí několikrát denně inhalovat, provádět speciální dechová cvičení, brát velké množství léků a sníst o polovinu více než zdraví lidé, protože těla nemocných nedokážou strávit potravu tak efektivně. Kromě toho každý nemocný stráví mnoho času různými lékařskými vyšetřeními a v nemocnici na pravidelných přeléčeních antibiotiky či při zhoršení zdravotního stavu. Nemocní cystickou fibrózou mají až pětkrát slanější pot než zdraví lidé, a proto se jim laicky říká slané děti. Ty mají ještě jednu zvláštnost - nemohou se setkávat navzájem, aby se nenakazily

bakteriemi, které mají v plicích. Pro zdravého člověka je však kontakt s nemocným cystickou fibrózou naprosto bezpečný.

Klub pomáhá nemocným V současné době lze onemocnění odhalit již po narození, a to díky takzvanému novorozeneckému screeningu. „Rodina, do které se narodí takto nemocné dítě, se ocitá ve složité situaci. Musí se dokázat smířit s tím, že jejich potomek je vážně nemocný, a zároveň musí zvládnout velmi náročnou péči. Tím stejným si prochází i samotný nemocný při dospívání nebo při zhoršování zdravotního stavu,“ říká psycholožka Pavla Hodková. Proto byl v roce 1992 založen Klub nemocných cystickou fibrózou, aby sdružoval a pomáhal nemocným. „Naše činnost se během let postupně rozšiřovala a v současné době zahrnuje především psychologickou pomoc, sociální poradenství a různorodou fi nanční pomoc (příspěvky na léky, dechové pomůcky, ozdravné pobyty atd.). Spolupracujeme s Centrem pro léčbu cystické fibrózy při FN Motol, vydáváme edukační materiály, pořádáme víkendová setkání pro rodiče a prarodiče, organizujeme informační a benefiční akce pro veřejnost a vedeme veřejné sbírky,“ uvedla ředitelka Klubu CF Lenka Eislerová. (red)

Kontakt: Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., Kudrnova 22/95, Motol, tel.: 257 211 929, www.slanedeti.cz

DENNODENNÍ INHALACE je pro nemocné cystickou fibrózou životní nutností. Foto: Klub CF

Nemocnice Na Homolce posbírala ocenění Průvodce pro prvňáčky v Seniorfitnes Nemocnice Na Homolce získala ocenění v soutěži Českých 100 nejlepších v oborové kategorii Zdraví – vzdělání – humanita. Umístila se zde na základě hlasování respondentů ankety jako jedna z nejlepších společně s šesti dalšími zdravotnickými a vzdělávacími zařízeními Foto: archiv a nadacemi. V další anketě, a to v průzkumu spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic za rok 2011, Nemocnice na Homolce obhájila své loňské prvenství a stala se absolutním vítězem. Pořadí už popáté sestavilo sdružení HealthCare Institute (HCI), které se zaměřuje na tři základní kategorie: na spokojenost pacientů a personálu a na fi nanční zdraví nemocnice. Ankety se zúčastnilo téměř 31 000 pacientů a 4100 zdravotníků. (red) 24

Cvičení, kterého se účastní hlavně ženy, probíhá každý čtvrtek ve Fakultní základní umělecké škole Music Art – Barrandov, V remízku 7/919, od 10 do 11 hodin. Doporučené oblečení: pružné bavlněné kalhoty a tričko, na nohách silnější ponožky. Karimatky a gumové míče jsou k dispozici. Začíná se zpravidla krátkým uvolněním a vedením k pozitivnímu přístupu ke svému organismu. Zásadním doporučením je, že cvičenci nesmí jít na své tělo násilím. Zařazována jsou dechová a posilovací cvičení v rovnováze s udržová-

ním duševního soustředění. Účastníci odchází protaženi a lehkým krokem, a to i ti, kteří mají jako oporu hůlku. Je to zásluhou speciálně připravených cvičitelů a cvičitelek, kteří dokáží ve velmi krátké době vyladit jejich kondici. Bohužel, s neustálým snižování dotací na tyto služby musí organizátoři zvýšit cenu hodiny, a to podle počtu cvičících. Proto, čím více vás přijde, tím levněji si zacvičíte. (red)

Kontakt: seniorfitnes@seznam.cz, www.seniorfitnes.cz.


Vážení klienti. Dovolujeme si Vám oznámit, že MUDr. Miroslava ANDRAŠOVIČOVÁ, odborný zubní lékař, ordinuje na nové adrese: Nádražní 114, Praha 5 Objednávaní na tel: 284 684 802, 732 119 870

www.STKMOTOL.cz

Přijímáme nové pacienty a nabízíme dentální hygienu

Úřední hodiny: Po, St 7 - 17; Út, Čt 7 - 15,30 hod. Plzeňská 215b, Praha 5

VYKUPUJEME NEMOVITOSTI SC-310750/7

Emise tel.: 257 216 489

Malování od 20,- Kč m2 M+J

Tel. 777 660 690 možno i SMS www.finnem.cz, finance@finnem.cz

Cvičení šetrné ke kloubům a zádům, vhodné pro každý věk. Bazény: Gymnázium J. Heyrovského, Aquapark Barrandov, klinika Malvazinky, ZŠ Weberova, sport. areál Strahov.

Kontakt: 604 834 323, www.sweb.cz/AQUA.FIT

SC-311896/03

CERTIFIKOVÁNO přímo od výrobce

Váš inzertní poradce

www.balkony.cz

Pavel Bendík

tel.: 777 956 858

SC-311239/11

SC-311490/59

Nabízí kurzy AQUA-AEROBIKU

SC-311953/01

224 214 617, 604 207 771

výroba · prodej · pozáruční servis

informace: +420 844 158 746 +420 777 151 205 info@balkony.cz

PLATBA IHNED

• byty osobní i družstevní • domy • pozemky • chaty

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ ZÁBRADLÍ

SC-311968/01

Brigita Jakoubková

Vyřídíme exekuce, zástavy, dluhy, privatizace.

S TOUTO INZERCÍ SLEVA 10 %

SC-311006/9

SC-311354/5

STK tel.: 257 210 963

štukování panelu – stěrkování, lakování oken, dveří, pokládka lina, čištění koberců, úklid, maskování ploch folií, sestěhování nabytku, vše za rozumné ceny, tel. 272 734 264, 607 719 394

SC-310706/8

provádí technické, evidenční, dovozové a přestavbové prohlídky pro osobní a nákladní automobily, přívěsy (do 3,5t)

SC-311225/4

inzerce

SC-311886/03

SC-311848/01

Kurzy tenisu ve vaší Zš nebo v její blízkosti (30 středisek: Praha, Brno Plz, MB,PB) profi trenéři - trimestr již od 1340 Kč - tradice od roku 1993

Pro více informací navštivtě naše webové stránky, nebo nám zavolejte. Uvedené ceny platí jen PŘI VČASNÉM ZÁPISU.

SC-311030/19

Hubnutí v centrech dietplus® je hraka. Nov otevírá na Andlu Trápí vás problémy s nadváhou? Pomoc je nablízku. Již třetí pražské centrum dietplus® 16. ledna otevírá na Andělu na adrese Radlická 1d/3185. Společnost International Diet, prostřednictvím moderních center dietplus® pomáhá lidem nejen zhubnout a váhu si udržet, ale především změnit stravovací návyky. ciálně vyvinutých ve  spolupráci s odborníky na výživu a lékaři. Centrum dietplus® klientům zajistí vstupní vyšetření a navazující kontrolní každotýdenní konzultace s  nutričním terapeutem, sestavení dlouhodobého plánu hubnutí a  změny stravovacích návyků včetně jídelníčku na míru.

„Využíváme originální přírodní bylinné doplňky stravy na hubnutí z  Francie, vybrané dokonce v bio kvalitě. Ty doplňuje velký výběr reálných vyvážených

KONTAKT Radlická 1d/3185 776 772 106 www.dietplus.cz

SC-311960/04

V centrech dietplus® je vhodně propojeno nutriční poradenství s  nabídkou přírodních bylinných potravinových doplňků na  hubnutí z  Francie. Významným benefitem a  unikátní výhodou je široká doplňková nabídka sortimentu nutričně vyvážených sterilovaných jídel dietplus®, spe-

jídel bez chuťových ústupků, připravených k rychlé jednoduché přípravě. Naši klienti pod bezplatnou kontrolou nutričního terapeuta hubnou a  přitom nemají hlad, program je přizpůsoben individuálním potřebám,“ říká projektová manažerka Iveta Berkovičová.

25


životní prostředí

Malostranský hřbitov se proměňuje Především obyvatelé Prahy 5, kteří pravidelně jezdí od Anděla po Plzeňské ulici nebo stojí na tramvajové zastávce Bertramka, určitě zaregistrovali, že se za plotem Malostranského hřbitova nedávno pilně pracovalo. Ing. Rostislav Přibyl, provozně-technický náměstek Správy pražských hřbitovů

Správa pražských hřbitovů totiž zahájila první etapu úpravy zeleně, která je v rámci revitalizace této kulturní památky nutností. V západní části hřbitova byl odstraněn břečťan, který zasahoval přes zeď a omezoval zdejší průchodnost přilehlého chodníku. V další etapě revitalizace bude velmi nákladnou záležitostí odstraňování břečťanu z jednotlivých náhrobků a rozkrývání jejich skutečného stavu. Odborné zásahy

profesionálů budou také nutné při ozdravných prořezech přerostlých stromů. Správa pražských hřbitovů pak počítá i s následnou výsadbou nových stromů. Veškerá činnost bude probíhat se souhlasem a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury ČR a Odborem památkové péče hl. m. Prahy. Od letošního roku by mohl být hřbitov částečně zpřístupněn, a to v rámci omezených otevíracích hodin pro veřejnost. Ve spolupráci s Občanským sdružením pro záchranu Malostranského hřbitova

Vznikne u Šalamounky zoopark? Až na poslední chvíli se Praha 5 dozvěděla o záměru vzniku zooparku v přírodním parku Košíře-Motol. Společnost Zoopark Šalamounka totiž podala návrh na změnu využití území rovnou na pražský magistrát, a obešla tak naši radnici. Oblast Šalamounky je pod drobnohledem ochránců životního prostředí již delší dobu. Černá stavba v přírodním parku, jehož část byla navíc protiprávně obehná-

na plotem (viz Pětka č. 8/2011), nenechává v klidu ani naše zastupitele. „Od vlastníků pozemku jsem si vyžádal další podklady, protože zatím na jediném je krátký návrh na změnu územního plánu bez jakéhokoli zdůvodnění a popisu,“ říká JUDr. Tomáš Homola, předseda komise územního rozvoje Prahy 5, který se o záměru dozvěděl teprve až na jednání magistrátního výboru pro územní rozvoj. „Pokud požadované dokumenty nedodají do konce ledna, vyslovíme zásadní nesouhlas se změnou.“

Najděte poklad v pražských zahradách Pražský magistrát vyhlásil geocachingovou soutěž Odhalte tajemství pražských zahrad. V šesti vybraných zahradách jsou ukryty schránky s pokladem – tedy se soutěžními otázkami, na které je třeba správně odpovědět – a na výherce čekají atraktivní ceny. Soutěž končí 29. února 2012. Kdo touží tajemství pražských zahrad odhalit, musí navštívit šest míst: zahrady Břevnovského kláštera, Havlíčkovy sady, zahrady Kinských, Kaizlovy sady, Gočárovy domy v Zoo Praha nebo se (ne)ztratit v zahradě Ztracenka. Všechna tato místa v minulosti chátrala a byla obnovena za pomoci evropských fondů, konkrétně Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. „Soutěž má za úkol Pražanům nejen nabídnout zajímavé výlety, ale také upozornit na projekty financované ze strukturálních fondů, díky nimž se nyní v hlavním městě žije lépe,“ říká ředitelka Odboru fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy Patricia Tiso Ferulíková. „Soutěžní otázky se také týkají evropských fondů, tentokrát ale projektů na podporu vzdělávání nebo zaměstnávání 26

budou jednou měsíčně pořádány komentované prohlídky s výkladem o jeho historii. Občanské sdružení také připravuje informační tabuli se stručnou historií hřbitova, která bude umístěna u vstupu. Po neblahých zkušenostech z předcházejících let však není možné ponechat hřbitov volně přístupný bez pevně stanoveného režimu pro návštěvníky, a to v zájmu jejich bezpečnosti. V současné době probíhají předběžná jednání s vedením radnice Prahy 5 o vzájemné spolupráci při obnově této národní kulturní památky.

handicapovaných osob, které byly financované z Operačního programu Praha – Adaptabilita.“ Pokud si soutěžící nebudou vědět s otázkami rady, najdou nápovědu na webových stránkách obou programů v sekci „Soutěž“ (www.oppa.cz, www.oppk.cz). Kdo správně odpoví na všech šest otázek a zašle odpovědi na e-mail soutez@praha.eu, postoupí do slosování, které proběhne na začátku března. Výherci se mohou těšit na spoustu zajímavých cen, například čtyři roční vstupenky do Zoo Praha, poukázky na brunch ve Freestyle Parku Modřany nebo lístky do prestižních pražských divadel. (red)

Více informací: www.praha.eu, www.oppk.cz, nebo www.oppa.cz.

NA PLOŠE MALOSTRANSKÉHO HŘBITOVA odpočívá množství významných osobností - hudebních skladatelů a pedagogů, například Václav Jan Tomášek, Jan Nepomuk Augustin Vitásek či Josef Hrabě, hudebníků umělců - Josefína Dušková či Josef Václav Stich-Punto – a malířů - Adolf Kosárek či Jiří Döbler a další. Foto: archiv

Společnost Zoopark Šalamounka plánuje na předmětném pozemku postavit zoopark a požaduje změnu územního plánu na území sportu a rekreace. S touto změnou však již nyní nesouhlasí například zástupce starosty Prahy 5 Ing. Jiří Vejmelka a Výbor pro životní prostředí Prahy 5 v čele s jeho předsedou Ing. Ondřejem Velkem. A není se čemu divit – v minulosti již došlo k několika případům, kdy schválený návrh využití na sport a rekreaci vedl k rozsáhlé zástavbě například v podobě sportovní haly... (red)

Program vlastivědných vycházek 8. 1. ne ŠVANDOVO DIVADLO. Účastníkům prohlídky nabízíme příjemně strávené dopoledne ve Švandově divadle. Společně se podíváme tam, kam je obvykle návštěvníkům zakázáno vkročit - do magického zákulisí divadla. Seznámíme se s historií divadla, s divadelními profesemi a divadelní terminologií. Čeká nás hravá prohlídka, během které se projdeme po jevišti, navštívíme herecké šatny, maskérnu či kulisárnu. Počet účastníků omezen na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje. Začátek akce v 11 hod. před vchodem do Švandova divadla (ul. Štefánikova čp. 57, zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Cena 100/70 Kč. Hana Vrbová. 13. 1. pá SLAVNÉ ČESKÉ ŽENY PŘEDNÁŠKA. Osudy významných českých osobností napříč staletími. Zamyšlení nad strastmi denního života, povinnostmi i právy žen, nad jejich postavením ve společnosti a nad cestou k rovnoprávnosti. Vzpomeneme na nejslavnější dámy české společnosti. Začátek akce v 17 hod. v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Kapacita sálu omezena na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje.

Cena 100/70 Kč. PhDr. Lenka Mandová 14. 1. so STUDNICE MOUDROSTI – KNIHOVNA NA SMÍCHOVĚ. Prohlídka vybraných prostor budovy knihovny na Smíchově, která byla na počátku 20. století vybudována v secesním stylu architektem A. J. Čenským pro Ústřední smíchovskou tržnici a roku 2003 se stala sídlem jedné z mnoha poboček Městské knihovny. Seznámíme se s obecnými dějinami pražských knihoven, prohlédneme si budovu a vydáme se do smíchovské čtvrti za literáty. Začátek akce v 10 hod. před vchodem do objektu knihovny (náměstí 14. října 15/83, Praha 5). Počet účastníků omezen na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje. Trasa prohlídky není bezbariérová. Cena 100/70 Kč. 25. 1. st. SLAVNÍ PRAŽŠTÍ PODNIKATELÉ - PŘEDNÁŠKA. Přednáška o podnikatelských úspěších a osudech rodiny Ringhofferů, Waltrů, Odkolků, Waldesů, Kolbenů, Zátků, Wagnerů, H. Podolské a dalších. Začátek přednášky v 17 hod. v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Kapacita sálu omezena na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje. Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, tel.: 221 714 714, 221 714 161, e-mail: vlastiveda@pis.cz. www.praguewelcome.cz


životní prostředí

Co pomůže k ochraně Prokopského a Dalejského údolí? Výbor životního prostředí Prahy 5 ve spolupráci se sdružením Přátelé Prokopského údolí uspořádal v prosinci první ze série neformálních diskuzí o budoucnosti přírodního parku v Prokopském a Dalejském údolí. Cílem setkání bylo představit silné a slabé stránky ochrany přírodního parku a hrozby další expanze lidských obydlí na cenná území, a také příležitosti přírodního parku a jeho okolí pro šetrnou a snadno dostupnou vnitroměstskou rekreaci. Diskuzi uvedl RNDr. Jan Plesník, CSc., z Agentury ochrany přírody a krajiny, který představil mezinárodní rámec ochrany zelené infrastruktury a podpory biodiverzity ve městech. „Města vynikají překvapivě vysokou druhovou bohatostí. Například v Praze je zaznamenáno 220 druhů obratlovců, což je více než polovina známých v celé republice,“ řekl. „Prokopské a Dalejské údolí je nejen prostorem pro odpočinek, ale probíhají v něm zadarmo procesy podporující civilizaci – například fotosyntéza a opylování.“ Ing. Martina Pásková z Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) vysvětlila roli geoparku. Jde o logicky vymezené cenné geologické území s informacemi o vývoji Země, které podle mezinárodních kritérií OSN politickou smlouvou mezi veřejnou správou, veřejností a podnikateli nastavuje podmínky podpory udržitelného rozvoje území například formou šetrné turistiky, ale reguluje i chování investorů. Geoparky vyhlašuje MŽP (např. první Český ráj, karlovarský Egeria - Ohře) a vyhlášení nového Geoparku Barrandien připravují již roky odborníci z CHKO Český kras. Informace na http://www.barrandien.cz.

DISKUZE se zúčastnili (zleva) Ing. Ondřej Velek, RNDr. Jan Plesník, CSc., Ing. Martina Pásková a Ing. Karel Kerouš. Foto: Michal Fairaizl

Mizí motýli i brouci „Z Prokopského a Dalejského údolí mizí vinou lidské činnosti některé druhy motýlů a brouků,“ varoval Ing. Karel Kerouš, vedoucí Záchranné stanice Jinonice a dříve inspektor České inspekce životního prostředí. „Je to vinou výstavby, která od 70. let probíhá po okraji tohoto území v Nových Butovicích, Stodůlkách a na Barrandově.“ Takzvaná sídelní kaše představuje bariéry a fragmentaci biokoridorů, jejímž důsledkem je snižování výskytu některých vzácných druhů v lokalitě. Rovněž uvedl několik konkrétních příkladů selhání péče o území - nevhodné spalování nežádoucích dřevin, vedení cyklostezek ve svazích údolí, vypouštění splaško-

Záchranná stanice začleněna do národní sítě Rada Národní sítě záchranných stanic začlenila záchrannou stanici v Jinonicích do své struktury. Jejím posláním je pomáhat handicapovaným divokým zvířatům. Stanice v Jinonicích zůstala na místě původní, která byla ze sítě vyloučena na počátku roku 2011. Změnil se její provozovatel, od podzimu jsou jím Lesy hl. m. Prahy, i osazenstvo. Prvním krokem ke spolehlivému fungování záchranné stanice je probí-

hající rekonstrukce a dobudování chybějících zařízení, jako je veterinární ošetřovna, přípravna krmiv nebo prostory pro intenzivní péči. Kontakt: Ing. Karel Kerouš, tel.: 608 423 229. Kromě areálu stanice v Jinonicích budou trvale handicapovaná zvířata umísťována v zookoutku Chuchle, pro umístění vodního ptactva poslouží vodní nádrž v ulici K Obecním hájovnám v Hostivaři. (red)

vých vod z části nových domků v Řeporyjích či navážení odpadu do přírodní památky lomu Požáry. Zastupitelé Ing. Zuzana Drhová a Ing. Ondřej Velek, předsedové Výboru životního prostředí zastupitelstev MČ Praha 13 a Praha 5, uvedli několik příkladů neúspěšných iniciativ (např. změna územního plánu v oblasti Nová Ves a pronikání výstavby na revitalizované průmyslové areály „brownfields“ v Hlubočepích) i několik úspěšných – zastavení nápadu zástavby Dívčích hradů a zatím úspěšnou obranu zahrádkové osady Pod Majerovic pod butovickou Galerií. Otevřené otázky ochrany jsou zastavení projektu lanovky Butovice-Barrandov,

podpora ekoduktu přes barrandovskou spojku, rozumná minimalistická rekultivace lomu Požáry u Řeporyj a další. Diskuze se zúčastnilo téměř třicet zájemců a další občané projevili zájem o spolupráci s novým sdružením Přátelé Prokopského a Dalejského údolí, které chce napomoci procesu vyjednávání zájmových skupin kolem východní části geoparku Barrandien. (red)

Užitečné odkazy: http://ceskykras.agenda21.cz www.bubec.cz www.prokopskeudoli.eu.

Program Stanice přírodovědců „Foto na šňůře“ Stanice přírodovědců vyhlašuje amatérskou fotosoutěž pro děti a dospělé. Soutěží se ve třech kategoriích, pravidla soutěže a téma najdete na www. ddmpraha.cz . O vítězích rozhodnou návštěvníci týdne otevřených dveří (20.–25. 2.). Tři nejlépe hodnocené fotografie z každé kategorie budou odměněny a vystaveny v recepci Stanice přírodovědců.

so 14. 1. 14.00–15.00 hod. Odpoledne s poníky - za příznivého počasí povozíme děti na ponících, vstupné dobrovolné. pá 20. 1. od 16.00 hod. Za brouky Sardinií, zemí mločíků a tořičů Přírodovědně-cestopisná přednáška s promítáním, přednáší: Albert Damaška (člen entomologického kroužku). Více informací: http://krouzek.webnode.cz, vstup volný.

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Smíchov www.ddmpraha.cz, tel. 257 321 336, 222 333 860

27


historie

Přes Smíchov se jezdilo omnibusem a koňkou Počátky pražské hromadné dopravy sahají do let 1829-1830, kdy se objevily první omnibusy zajišťující přepravu mezi Staroměstským náměstím a Malou Stranou.

OD ROKU 1875 omnibus a koňka sváděly v pražských ulicích konkureční souboj. Foto: archiv DPP Libor Kálmán

Omnibus byl nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi sloužící pro veřejnou přepravu osob uvnitř města. Nastupovalo se do nich po zadních schůdkách, kde stál průvodčí. Jejich konstrukce vycházela z poštovních vozů, kola měla železné obruče bez pneumatik. Pravidelné zastávky byly u významnějších budov, na požádání se však zastavovalo kdekoli jinde. Provoz omnibusů probíhal v pevně stanovenou dobu a v pravidelném intervalu. Po zavedení železnice do Prahy v roce 1845 se objevily tzv. hotelové omnibusy zajišťující přepravu osob od Státního nádraží (dnešní Masarykovo) a jejich příjezdy a odjezdy byly navázány na příjezdy a odjezdy několika vlaků. Po vzniku nádraží Západní dráhy (dnešní Smíchovské nádraží) v roce 1862 zajížděly omnibusy i sem. V roce 1862 je doložena linka J. Ballabena na trase Karlínské náměstí- Smíchov, nádraží Západní dráhy. Omnibusovou dopravu neprovozovalo ještě město, ale několik soukromých společností, které si navzájem konkurovaly. Například na trase od křižovatky u Zlatého anděla k restauraci Klamovka provozoval omnibusovou linku v letech 1895- 1897 košířský starosta Matěj Hlaváček. Provoz posledního hotelového omnibusu je v Praze doložen ještě v roce 1904. 28

Pražskou koňku zprovoznil Belgičan

na druhý břeh přecházet pěšky. Trať měřila 2,130 kilometrů a byla převážně dvoukolejná Neefektivní a pomalý provoz (výjimku tvořil úsek mezi mosomnibusů i konkurenční třenice tem a Újezdem, kde byla jednoomnibusových společností vedly kolejná s výhybnou pro míjející pražský magistrát k řešení zří- se vozy). dit v Praze a okolí koněspřežnou Další trať koňky z Prahy tramvaj (lidově zvanou koňka). na Smíchov vznikla v roce Jednalo se o v té době moder- 1878 s vybudováním Palackéní kolejovou pouliční dráhu ho mostu a stavbou této trati s koňským pohonem, kterou se odpadlo nepříjemné přechápyšnily evropské zení Řetězového metropole i menmostu. Začínala ší města (v Rav Jezdecké ulici kousku-Uhersku (dnešní Havlíčji měla Vídeň, Pešť kova u Masarya od roku 1869 kova nádraží) i Brno). Koncesi a přes Dlážděnou, na její stavbu a proJindřišskou, Vovoz získal Belgidičkovu, Lazarčan Eduard Otlet skou, Myslíkovu, (1842-1907), pro tehdejší Palackénějž hovořily zkuho nábřeží a most šenosti s podobným vedla na Smíchov projektem v Mara u Anděla navaseille. zovala na původProvoz koní trať k nádraží. něspřežné tramvaZávěrečný úsek je zahájilo Otletovo RYTINA omnibusu před rad- na Smíchově „Generální ředitel- nicí na Smíchově. Foto: Praha 5 vykazoval dvě ství Pražské tram- křížem krážem jednosměrné waye“ oficiálně 23. části: k nádraží září 1875 na trase od Řetězového se jezdilo ulicemi Přemysmostu císaře Františka I. (stál lovou (dnes Staropramenv místech dnešního mostu Le- ná) a Komenského (dnes gií) ke karlínské Invalidovně. Na Bělidle), v opačném směNa Smíchov se koňka dostala až ru vedly koleje přes Anděl. za několika měsíců a 16. květ- Koňka využívala především na 1876 vyjela poprvé na trati vozy od smíchovské fi rmy od malostranského konce Řetě- Ringhoffer, která se pak stala zového mostu ke smíchovskému téměř výlučným dodavatenádraží Západní dráhy. Po ne- lem tramvají. V Libušině ulice stabilním a úzkém Řetězovém (dnešní Na Valentince) stála mostu museli cestující z jednoho zděná vozovna.

Vypít 1,5 litru piva, nebo se svést? Zpočátku se jezdilo od 6.30 do 22.00 hod. v intervalu sedmi minut. Jízdné bylo stanoveno na 5 krejcarů při projetí vzdálenosti do čtyř stanic, do deseti stanic se jezdilo za 10 krejcarů a ještě delší jízda stála 15 krejcarů (pro srovnání: roku 1884 se za čtyři krejcary dalo pořídit vejce nebo žemle, pět krejcarů stál špekáček, za deset krejcarů byl litr piva). Každá linka měla barevně odlišné jízdenky. Linka od Řetězového mostu měla modré, druhá linka používala žluté jízdenky. Pro každý směr jízdy se navíc odlišovaly barevným odstínem. Posádku vozu tvořil kočí a průvodčí (tehdy se mu říkalo konduktér). K povinnostem konduktéra mimo jiné patřilo: „při shluknutí lidu a podobných událostech třeba se zachovati též tak, a konduktér má, když to jen pokud možno, kráčeti před vozem, dělati mu volné místo, co zatím kočí, dávaje bez ustání píšťalkou znamení, krokem za ním jede.“ Pro orientaci cestujících musely být jednotlivé linky označeny, nikoliv čísly jako dnes, ale barevnými čtvercovými tabulkami na čele střechy vozu (za tmy se používaly prosvětlené kruhové terče umístěné tamtéž). Původní linka od Řetězového mostu používala červený kříž v bílém poli, linka z Jezdecké ulice používala žlutobílou kombinaci (tabulka rozdělena na čtyři trojúhelníky, v noci čtyři kruhové výseče). Poslední spoje na všech linkách se označovaly modrou svítilnou. Pomalost koňky, její malý výkon a nečistota, ale především modernizace městské dopravy prostřednictvím elektrických tramvají byly důvodem pro pražský magistrát k odkoupení celé dráhy. V roce 1898 ji od Otleta koupily Elektrické podniky královského hlavního města Prahy za sumu téměř 2.700.000 zlatých. V průběhu dalších let došlo k její postupné elektrifikaci (trať vedoucí přes Palackého most v roce 1900, druhá trať přes nový kamenný most císaře Františka I. v roce 1901) a poslední jízda koňky se uskutečnila v roce 1905 přes Karlův most.


politikum

Jaký je váš názor na budoucí územní rozvoj oblasti smíchovského nádraží a jeho okolí? MUDr. Radek Klíma V Praze 5 je několik zajímavých rozvojových oblastí, ale území nazývané Smíchov Jih je největší a nejzajímavější. Stav celého území je dnes jeden z největších problémů, který v Praze 5 máme. Rozpadlé domy, v lepším případě sklady či parkoviště a ráj pro drogově závislé a nepřizpůsobivé občany – tak přesně takhle to tam dnes vypadá. Rychlý a koncepční rozvoj tohoto území je jednou z našich největších priorit v tomto volebním období. Jde o tak rozsáhlou oblast, že zde vyroste nová městská čtvrť s výbornou dopravní dostupností. Snažíme se majitele pozemků a developery v rámci našich možností ovlivnit, aby zde realizovali smysluplné projekty, které se budou navzájem doplňovat a budou opravdovou novou čtvrtí se vším všudy. K tomuto máme několik nástrojů, které nyní plně využíváme. Nechali jsme zpracovat naši vlastní studii rozvoje celého území a snažíme se v rámci nového územního plánu do něj prosadit naše představy a potřeby současných i budoucích obyvatel Prahy 5. Zároveň se snažíme všechny fáze schvalovacích procesů urychlit tak, aby už se konečně něco reálně zahájilo. Myslím si, že se nám to daří a občané se budou moci v prvním pololetí letošního roku k těmto projektům v rámci veřejné diskuze vyjádřit. Zastupitelský klub a regionální organizace TOP 09 Praha 5 Regionální organizace TOP 09 Praha 5 Štefánikova 28, 150 00 Praha 5 e-mail: vybor@top09praha5.cz www.top09praha5.cz

JUDr. Tomáš Homola Území smíchovského nádraží patří k největším rozvojovým územím v Praze. Proto není možné jej vnímat pouze v hranicích pozemků Českých drah. V rámci probíhajících změn územního plánu dala městská část řadu podnětů týkajících se tohoto území. Jejich cílem je nejenom řešit dopravní infrastrukturu Smíchova, ale v budoucnu vybudovat i jeden z nejvýznamnějších dopravních terminálů v Praze s kombinací vlaků, autobusů a metra na jednom místě. Je třeba, aby i tato část Prahy 5 byla přívětivá pro lidi, a proto je nutné zkultivovat a zejména dopravně zklidnit okolí smíchovského přístavu. Radnice proto podporuje vyvedení dopravy směrem na jih ze Strakonické do Nádražní. Anděl by se mohl se Smíchovským nádražím spojit novým bulvárem. Určitě zde vznikne velké množství moderních budov, a tak je mým přáním, abychom pro Prahu 5 získali zejména osvícené investory s renomovanými architekty.

Vojtěch Zapletal Proměnit oblast Na Knížecí i okolí Smíchovského nádraží v moderní městskou čtvrť s živým bulvárem je představou radnice od počátku přestavby Smíchova. Konkrétní podoba této čtvrti zatím existuje pouze v představách architektů – jsou zpracovány nové studie na řešení lokality, které čekají na posouzení i ze strany městské části. Urbanistické řešení musí tedy najít budoucí využití jednotlivých funkčních ploch jihu Smíchova směrem na Zlíchov ve vazbě na zástavbu centra Smíchova. Nový dopravní koncept oblasti a propojení funkcí smíchovského vlakového nádraží s autobusovým a záchytným parkovištěm ve společném terminálu uvolní i přetížené plochy křižovatek Na Knížecí a Kartouzské – Štefánikova, umožní jejich zklidnění a nové využití. Jsem přesvědčen, že občané přivítají uplatnění promíšené zástavby spojující funkce bydlení, veřejných staveb a obchodů tak, aby byla zachována stálá živost a pestrost celé nové čtvrti.

Štefánikova 23, 150 00 Praha 5 tel.: 236 075 086 e-mail: Praha5@veciverejne.cz

Předně je důležitý pohled na současný stav lokality. Ten je naprosto hrůzný a zaslouží si naší mimořádnou pozornost. I já se ztotožňuji s výsledky minulé ankety v Pětce pro vás. Skutečně se jedná o jeden z nejpalčivějších problémů v oblasti územního rozvoje. Je však nutné si uvědomit, že není jen na městské části, jak s oblastí naloží, neboť pozemky, o které se především jedná, nejsou v majetku městské části Praha 5. Na druhou stranu si nedokážu představit, že se rozvoj celé lokality obejde bez rozvoje samotného smíchovského nádraží. V současné době již existuje několik konceptů, jak s rozvojem jednotlivých částí oblasti naložit. Úkolem pro radnici bude dohlédnout na synchronizaci jednotlivých konceptů tak, aby území bylo celistvé a sloužilo především k životu lidí. Nesmí se z něj stát uzavřený prostor. Naopak zde musí přirozeně vyrůst nové centrum Prahy 5, a to se vším, co k centru náleží.

Oblastní sdružení ODS Praha 5

OVV ČSSD Praha 5

Janáčkovo nábřeží 11/1211 (vchod z ulice Lesnická), 150 00 Praha 5 tel./fax:257 312 295 e-mail: odspraha5@odspraha5.cz www.odspraha5.cz

Preslova 5, 150 00 Praha 5 tel.: 602 459 152, e-mail: ovv.praha5@cssd.cz www.socdempraha5.cz

Ing. Ondřej Velek Radnice Prahy 5 má asi poslední šance rozumnými požadavky ovlivnit nový územní plán magistrátu Prahy a hlavně soukromé investory, kteří budou stavět na vybydlených pozemcích od Knížecí po lihovar. Zelení navrhují, aby politici v roce 2012 uspořádali sérii veřejných diskuzí o nové městské části Smíchov jih. Nové centrum by mělo mít také lepší kontakt s Vltavou v nové „přístavní čtvrti“ přeložením tranzitní dopravy ze Strakonické na Nádražní a vytvořením inteligentního dopravního uzlu MHD na Smíchovském nádraží. V minulosti radnice zadala řadu podivných, drahých a dodnes nezveřejněných studií (na výškové stavby a stadiony) a bohužel i v roce 2011 majorita politiků nepodpořila nezávislou veřejnou diskuzi o budoucnosti nové čtvrti. Zelení prosazují, aby nové centrum mělo kvalitní veřejný prostor, progresivní energetickou architekturu a aby investoři dostali závazky postavit pro Prahu 5 dosud chybějící sociální bydlení a nabídli Praze další veřejné kulturní funkce.

Zastupitelský klub SZ Klub zastupitelů VV Praha 5

Bc. Miloslav Mrštík

Diskuze klubu SZ s veřejností jsou (po dohodě) každé pondělí od 19.00 h v místnosti 330 ÚMČ, nám. 14. října 4, Praha 5, tel.: 604 334 424 e-mail: ondrej.velek@praha5.cz www.praha5.zeleni.cz, skype: ondrej55

RNDr. Milan Macek, CSc. Okolí smíchovského nádraží je poměrně rozsáhlá rozvojová oblast, která mimo stávající zástavby může zahrnout i nevyužívané pozemky Českých drah i chátrající areál zlíchovského lihovaru. Toto území, které se nachází prakticky v centru Prahy, je tak velké, že bych si zde dovedl představit moderní převážně obytnou čtvrť plnou zeleně s výborným napojením na téměř všechny možné druhy dopravy. Podle dosavadních zkušeností ale spíše očekávám, že na názoru veřejnosti, co by v této oblasti mělo vzniknout, vůbec nebude záležet. S největší pravděpodobností budou nezastavěné pozemky „v zájmu rozvoje tohoto území“ velmi lacino prodány investorům, kteří zde postaví to, co jim bude přinášet nejvyšší zisk. Osobně se domnívám, že obdobně dopadne i celý areál zlíchovského lihovaru, jen musí investor ještě pár let počkat, až se léta neudržovaná historická budova věkem sama rozpadne.

Sekretariát OV Praha 5 Zborovská 44, 150 00 Praha 5 tel.: 257 211 963 e-mail: ov.praha5@kscm.cz www.praha5.kscm.cz

29


zábava KŘÍŽOVKA O CENY

Hlubočepy se původně nazývaly (1. tajenka), protože osadníci zde museli (2. tajenka) z větší hloubky.

Autor: -kawi-

Dav

Nadšení

Kopnutí (řídce)

Iniciály zpěvačky Bartošové

Zboží

Sloní zub

Zkratka Národní rady

Měsíc juliánského kalendáře

Druh bacilu

Pták, co „nosí děti“

Kuchyňská potřeba

Planout Domácky Erazim

Část úst

Slovanský bůh hromu

Typ lícní křeče Anglicky „báze“

Německá řeka

Popravčí Irská jednotka délky

Značka lutecia Americký stát

Barvení látek

Kopnutí

Nechuť

Ruský fyzik Týkající se pávů

Britská skupina Jméno Edisona

Německy „kudy“ Francouz. „křivý“

Kruhy

Německý chemik Čadské sídlo

Kdo skládá hity

Činit Lesklý nátěr Lékaři Angl. zkr. Spojených národů

Francovka

Mužské jméno

Spojka

Svobodný šlechtický statek

2. tajenka

Název hlásky X

Tajenku křížovky zasílejte do 31. 1. 2012 buď e-mailem na: redakce@praha5.cz s předmětem zprávy „Křížovka“, nebo písemně na adresu: MČ Praha 5, Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 (na obálku uveďte „Křížovka“).

Obyvatel Žiaru nad Hronom

POMŮCKY : Hasp, Oasis, pyokok, sikard, tors,vat

Polynéský opojný nápoj

Luštěte a vyhrajte nástěnný kalendář!

2012

Vyluštěte správně tajenku křížovky a vyhrajte jeden z pěti nástěnných kalendářů Prahy 5, které vznikly ve spolupráci s nadačním fondem Rozum a Cit.

Tajenka z prosincového čísla: brazilský kolibřík, náhrobek pro psa Knihu vyhrávají: Ing. Zdeněk Hána a Jitka Daňková Gratulujeme!

Usrknout

Obal na chmel Baladické dílo

Řecky „vzduch“ Nízká dřevina

Rýžový nápoj

Zkratka Odznaku zdatnosti

Ženské jméno Satirické dílo

Vraník

Klepetáč

Značka přetlaku

Druh nerostu Prohra v šachu

1. tajenka Dětská zbraň

Jeleni

Pracovat s mandlem

Japonská lovkyně perell

Zbrojnoš

Potřeba školáka

Vyhynulý kočovník

Roman, 15 let

Kalendář obsahuje snímky, které vyfotily děti z pěstounských rodin v rámci soutěže „Svět kolem nás, jak ho vidím já.“ Soutěž vyhlásil nadační fond Rozum a Cit, který již 15 let pomáhá opuštěným dětem a náhradním rodinám. Děti zaslaly více než 160 krásných a zajímavých fotografií z různých koutů republiky a dvanáct nejzajímavějších bylo vybráno do kalendáře pro rok 2012.

Amálie, 17 let

INZERCE

Jaký byl rok 2011 v Petrklíi?

… indiánský. Tento školní rok jsme se totiž vydali do světa Indiánů, světa plného poznávání a osobitých zážitků. Program je rozdělen na 4 části přirozeně dle ročních období a tak si uvědomujeme svou sounáležitost se světem. Na podzim jsme se s dětmi učili pravých indiánských zvyků a tradic – indián je čestný, trpělivý, věrný svému příteli, žijící v souladu s přírodou, respektující vše živé i neživé, hrdý a i odvážný. Děti tančili a zpívali, pracovali na zahradě, krmili zvířátka a připravovali přírodu na zimu. Vše jsme zažívali formou hry, četbou a opravdovou spoluprací mezi jednotlivými „kmeny“ (třídy dětí od 3 do 7 let). Život indiánů v zimě je také zajímavý, učíme se, jak se živili, rozdělávali oheň a vařili v týpí… Celý děj se odehrává nejen v budově školky, ale hlavně na rozlehlé zahradě s opravdovým týpí. Pro naše velké náčelníky, rodiče, jsme připravovali několik společných aktivit a zasloužili se tak o vytvoření rodinné atmosféry a přátelského prostředí pro všechny kamarády Petrklíče. Přestože je zima v plné kráse, my se už teď připravujeme na jaro – na mláďata… Plánujeme totiž v části zahrady vytvořit prostor pro ovečky a s tím je spojeno spoustu krásné práce, kde se děti mohou zapojit a podílet se tak na změnách v zahradě. Přijďte se sami podívat, jak to u nás v Petrklíči opravdu žije!

Náměstí Osvoboditelů 1368 Praha – Radotín www.petrklic.net tel.: 257 812 230 centrum@petrklic.net SC-311927/01

30


servis

Sběrné dvory hl. m. Prahy

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů

Klikatá 1238/90c Praha 5-Košíře tel.: 731 66 35 82 provozovatel: Pražské služby, a. s.

do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

Provozní doba: Po–Pá 8.30–18.00 hod. (v zimním období do 17.00 hod.), So 8.30–15.00 hod.

Nelze odevzdávat: nebezpečné složky staveb. odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.)

26. 1.-29. 1.

1. 2.

Butovická - proti č. 74 - 76 Česká - proti č. 7

2. 2.-5. 2.

1. 2.

U Vojanky - u č. 30 U Hrušky - parkoviště

Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství

Omezení jednorázového návozu: možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

9. 2.-12. 2.

1. 2.

U Nikolajky - proti č. 33 Ke Smíchovu - mezi ul. Lipová alej a V Zálesí

16. 2.-19. 2.

1. 2.

Trojdílná x Nad Zámečkem Fráni Šrámka - mezi č. 21 - 28

23. 2.-26. 2.

1. 2.

Nad Koulkou - mezi č. 1 a 5 Grafická x Kobrova - u zátarasů

1. 3.-4. 3.

1. 2.

Nádražní - proti č. 68 V Cibulkách x Na Výši

8. 3.-11. 3.

1. 2.

U Hrušky - parkoviště Prachnerova - nad č. 3

Puchmajerova Praha 5-Jinonice tel.: 251 61 23 43 provozovatel: Pražské služby, a. s.

Důležité kontakty pro případ nouze Policie Hasiči Městská policie Záchranná služba Evropské tísňové číslo

158 150 156 155 112

5. 1.-8. 1.

1. 2.

Prachnerova - nad č. 3 Nad Turbovou x Na Stárce

12. 1.-15. 1.

1. 2.

Na Hutmance x U Waltrovky Donátova - u hřiště

19. 1.-22. 1.

1. 2.

Mrázovka x Nad Bertramkou V Cibulkách x Na Výši

Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část nemocnice pro dospělé pacienty) tel. 224 438 590 Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM (komplex Dětské fakultní nemocnice) tel. 224 433 654

Pohotovostní lékárna v Praze 5 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Provozní doba pro veřejnost: nonstop tel. 224 435 736 (výdej léčiv, pohotovostní služba). Lékárnu najdete ve vstupním bloku nemocnice (budova ředitelství).

Městská policie Praha 5 a 16 Obvodní ředitelství: Smíchov, Holečkova 31a tel. 257 014 209/210 Okrskové služebny: Košíře, Jinonická 1226 tel. 257 225 843

Radotín, U Starého stadionu 3/1379 tel. 257 911 780

Kontejnery přistavované společností Regios, a. s., jsou hrazeny z rozpočtu MČ Praha 5. Tyto kontejnery jsou přistavovány první den do 16 hod. a následně jsou podle potřeby měněny. Bližší informace na tel. čísle 257 000 307.

Detašovaná pracoviště: Barrandov, Krškova 807 tel. 251 550 905 Velká Chuchle, U Skály 262 tel. 721 329 184

Měsíčník městské části Praha 5 • Registrační číslo: MK ČR E 20262 • Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22 Praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111 • Bezplatná telefonní linka pro občany: 800 800 005 • Fax: 257 325 132 • E-mail: redakce@praha 5.cz • www.praha5.cz

PĚTKA

pro vás

Slivenec, K Lochkovu 6 tel. 251 811 153

Přestupky: tel. 257 014 207/208

Lochkov, Cementářská tel. 257 912 851

V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo na obvodní ředitelství.

Redakční rada: MUDr. Radek Klíma, Mgr. Jana Skalová, Jaroslav Knap, Michal Šesták, Aleš Martínek.

Mukařovského 1985, tel. 974 855 740

Pro MČ Praha 5 zpracovává: Strategic Consulting, s. r. o., Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Redakce: Bc. Luděk Sefzig, Martin Dudek • Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí VYDAVATEL ČASOPISU • Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační. JE DRŽITELEM

Místní oddělení Policie ČR MOP Smíchov Na Bělidle 5, tel. 974 855 700 MOP Košíře Běhounkova 19, tel. 974 855 710 MOP Stodůlky

MOP Barrandov Werichova 981, tel. 974 855 720 MOP Radotín Výpadová 1335, tel. 974 855 730

Náklad: 47 000 výtisků • Uzávěrka čísla: 28. prosince 2011 • Datum vydání: 3. ledna 2012 • Elektronická verze měsíčníku na: www.ipetka.cz

MOP Zličín Strojírenská 386, tel. 974 855 770

Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1 • Linka kontroly distribuce: 257 000 834 (uveďte své jméno, ulici, číslo domu, aktuální datum a urgované číslo měsíčníku).

31


RAINBOW POŘADAČ 75 mm

KOPÍROVACÍ PAPÍR SAVE

• povrchová prešpánová úprava • v jednom balení 3 kusy od barvy • cena za 1 balení:

66,

66 79,99 *

LYŽE HEAD XRC CP9 + VÁZÁNÍ HEAD SX10

• rozměry lyže (při délce 170 cm): špička 110 mm, střed 67 mm, patka 99 mm • délky: 149 cm, 156 cm, 163 cm, 170 cm

1999,

*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

00

2 398,80*

PÁNSKÉ A DÁMSKÉ TRIKO PUMA • různé barvy • pánská vel.: M–XXL • dámská vel.: S–XXL

299,99

359,99 *

• pro každodenní tisk a kopírování • bal.: 5× 500 listů • cena za balení

249,

99 299,99*

LYŽAŘSKÁ OBUV HEAD EZON 2 7/2 7ONE • vel.: pánské: 27–30,5, dámské: 24,5–27

999,

99 1 199,99*

INKOUSTOVÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ HP PHOTOSMART WI-FI E-AIO

1199,00

1 438,80*

... pro ty další si přijďte do MAKRO. Praha – Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, Praha 5 Platnost akce: 4. 1. – 17. 1. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na: www.makro.cz www.facebook.com/makro.cz SC-311946/01

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - leden 2012  

Pětka pro vás 1/2012- měsíčníkměstské části Praha 5

Pětka pro vás - leden 2012  

Pětka pro vás 1/2012- měsíčníkměstské části Praha 5

Profile for ipetka
Advertisement