Page 1


2


PROJELER KÜLTÜR YAPILARI 1. ODAK performans Sanatları Merkezi 2. Fikir Atölyesi 3. Karaköy Kültür Merkezi

MASTERPLAN PROJELERİ 1. Kağıthane Masterplanı 2. İzmir Alsancak Masterplanı

EĞİTİM YAPILARI 1. Üniversite Kampüsü 2. Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Sürdürülebilir Gençlik Merkezi

KONUT YAPILARI 1. Yeşilköy Konut Projesi

3


KÜLTÜR YAPILARI

4


Kağıthane Cendere bölgesinde bulunan proje alanına bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda su ve kent ilişkisini güçlendirecek, kullanıcılar için sosyal bir merkez (odak) oluşturulmak amaçlanmıştır.

Performans Sanatları Merkezi

Beşiktaş Abbasağa parkının yanında bulunan araziye, parkın ulaşılabilirliğini sağlayan aynı zamanda kent dokusu ile yeşil dokuyu birbirine bağlayan sosyal bir alan oluşturulması amaçlanmıştır.

Beşiktaş Fikir Atölyesi

Önemli tarihi olaylara tanıklık etmiş Karaköy Perşembe Pazarı bölgesi günümüzde sosyal hayattan kopuk yalnızca ticarete açık bir yer olarak kullanılmaktadır. Önerilen proje ile o bölgenin sosyalleşmeye açık, kullanılabilir potansiyeli olan bir yer olması düşünülmüştür.

Karaköy Kültür Merkezi

5


KAĞITHANE ODAK Performans Sanatları Merkezi Bina kütle organizaasyonu kurgulanırken insan akış yönleri analiz edilmiş ve yoğunluğa göre binaya girişler sağlanmıştır. Ana girişi referans verebilmek adına sergi katından konsol çıkma yapılmıştır. Rampa ile oluşturulan yapay topoğrafyada sürekiliği sağlamak adına diğer taraftan basamaklar ile iniş sağlanarak rekreasyon alanı oluşturulmuştur. Arazinin topoğrafyası ile uyumlu, insan ölçeğine yakın bir yapı tasarlanmıştır. Masterplan projesinde oluşturulmuş akslardan proje alanına geliş açıları düşünülmüş olup yayaların dere aksına inişi kolaylaştırılmıştır. Yapının dereye bakan cephasinde amfi basamaklar ile dinlenme seyir alanı tasarlanmıştır. Yapıda 500 kişilik olmak üzere bir büyük salon, 200 kişilik 2 adet küçük salon ve galeri boşluğundan sergilenebilen açık gösteri alanı tasarlanmıştır. Serbest çalışma mekanları, tasarım atölyeleri, ofisler ve derslikler bulunmaktadır. Tüm yaş gruplarına hitap edebilen sosyal bir merkez olması amaçlanmıştır.

6

VAZİYET PLANI


ZEMÄ°N KAT PLANI

7


GÖRÜNÜŞLER

A-A KESİTİ

8


1. KAT PLANI

2. KAT PLANI

3. KAT PLANI

9


10


D-D KESİTİ

11


BEŞİKTAŞ Fikir Atölyesi Beşiktaş meydanı ve sahil kesimi oldukça kalabalık, insan yoğunluğunun fazla olduğu,gürültü ve hava kirliliğinin mevcut olduğu bir alandır.En büyük eksikliğin insanların rahatça nefes alabileceği sessiz sakin mekanlar olduğu düşünülüyor. Proje alanı Barbaros Bulvarı ile Abbasağa parkı arasında kalan yapı adası olarak belirlenmiştir. Bu alanın seçilmesinde önemli rol oynayan faktörlerden birisi; Beşiktaş’ın yoğun ticaret bölgesinden ve kalabalığından uzakta, çeşitli kullanıcı profillerinin doğa ile içiçe vakit geçirebileceği kamusal mekanlar yaratabilmektir. Abbasağa parkı müslüman ve rum mezarlığının üstüne yapılmıştır. Haritada göreceğiniz gibi bugün gövdesi hala bulunan park müslüman mezarlığı olup, rum mezarlığı ise içler acısı bir sonla karşılaşmış ve üstünde binalar yükselmiştir. Parkın kuzeybatı kısmı yani Rebap sokak, Maşluklar sokak ve Kuyu sokak arasında kalan alan ise Rum mezarlığıydı. 1940 yılında burada bulunan mezar sahiplerine mezarların kaldırılacağı tebliğ edilmiş, sahipleri bulunanlar bu çağrının ardından cenazeleri başka bir mezarlığa defnetmiştir.

12


13


GİRİŞ KAT PLANI

14

SİRKÜLASYON


1. KAT PLANI

2. KAT PLANI

15


4. KAT PLANI 16


17


KARAKÖY Kültür Merkezi İstanbul’un en eski yerleşim bölgelerinden olan Karaköy, ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Farklı kültürleri barındıran, çok çeşitli ticaret alanlarının yer aldığı bu önemli merkeze yeterince bakım yapılmamış ve bir çok yeri zamanla harabe haline gelmiştir. Önerilen kültür merkezi projesi ile o bölgenin yenilenmesi, insanları vakit geçirebilmek amacıyla o bölgeye çekmesi amaçlanmaktadır.Kültür merkezi projesi; sergi salonları, kütüphane, çeşitli atölyeler ve denizin üzerinde konumlandırılan restorandan oluşmaktadır. İstanbul’un en eski yerleşim bölgelerinden olan Karaköy, ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Farklı kültürleri barındıran, çok çeşitli ticaret alanlarının yer aldığı bu önemli merkeze yeterince bakım yapılmamış ve bir çok yeri zamanla harabe haline gelmiştir. Önerilen kültür merkezi projesi ile o bölgenin yenilenmesi, insanları vakit geçirebilmek amacıyla o bölgeye çekmesi amaçlanmaktadır.Kültür merkezi projesi; sergi salonları, kütüphane, çeşitli atölyeler ve denizin üzerinde konumlandırılan restorandan oluşmaktadır.

18


19


20

A-A’ KESİTİ


21


MASTERPLAN

22


Kağıthane Cendere deresi üzerinde bulunan proje alanı mevcut durumunda fabrika yapıları tarafından kullanılmakta olup son derece bakımsız bir alan haline gelmiştir. Masterplan yapılırken o bölgenin çeşitli kullanıcılara hitap eden sosyal, kültürel, spor, iş ve konaklama alanında gerekli ihtiyaçlara cevap verebilen bir bölge olması amaçlanmıştır.

Kağıthane Cendere Masterplan

İzmir Alsancak limanı potansiyel içeren bir alan olmasına rağmen günümüzde yük gemileri ve vinçlerin varlığından dolayı kullanılamaz hale gelmiştir. Liman bölgesinin bütünüyle ele alınıp kentlilerin kullanabileceği yaşam alanlarına dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

İzmir Alsancak Masterplan

23


KAĞITHANE MASTER PLAN Master plan ana kararlarında merkezde bulunan noktada bir odak oluşturma fikri geliştirilmiştir. Kağıthane merkezden ve metrodan gelen insanların alanda dolaşımını sağlamak amacıyla derenin kenarında yeşil promenat tasarlanmıştır. insanların serbestçe vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturulmuştur. Merkezde bulunan ODAK noktası o bölgedeki kültürel aktivitelerin merkezi haline gelmesi hedeflenmiştir. Dereye doğru kademelenme yapılarak kıyı- su ilişkisi güçlendirilmiştir. Arazinin mevcut dokusuna uyum sağlayabilmek adına aynı zamanda ulaşulabilir mekanlar tasarlamak amacıyla kalabalığın geldiği yönden yapıya doğru uzanan bir rampa tasarlanmıştır. İnsanların vakit geçirebileceği serbest mekanlar tasarlamak hedeflenmiştir. Masterplan kararları doğrultusunda proje alanına uzanan akslar devam ettirilerek insanların yeşil promenada ulaşımı sağlanmıştır.

24


25


26


Masterplan kararları alınırken kullanıcıların akış yönü, yoğun olduğu yerler potansiyellerine göre değerlendirilmiştir. Merkezde odak noktaları oluşturularak insanların vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar tasarlanmıştır. Aynı zamanda suyun kent ile ilişkisini güçlendirecek kıyıda kademelenme yapılarak dinlenme alanları oluşturulmıştur. yapılan bu tasarım sayesinde ilerde dere taşması gibi sorunların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Proje alanından geçen taşıt yolları bütünlüğü sağlayacak şekilde tekrardan düzenlenmiş olup yaya aksını kesmesi engellenmiştir. Suya yakın alanlar yeşil alan ve sosyal alanlar olarak düzenenmiş olup geride bulunan yapılar daha yüksek katlı konut ve ofis yapıları olarak düşünülmüştür. Binaları bir çoğu kamusal alan oluşturma çabası ile avlulu olarak tasarlanmıştır.

27


ALSANCAK MASTER PLAN İzmir Alsancak limanı değerli ve potansiyel içeren bir bölge olmasına rağmen günümüzde liman vinçlerin işgaline uğramış ve insanların kullanımına engel teşkil etmiştir. Bölgenin canlandırılarak limanın başba bir yere taşınması ile insanların kullanmına açık sosyal yaşa alanlarına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Analizleri yapılan bölgenin çoğunlukla barkod yapıdaki fabrika binalarından oluştuğu gözlenmektedir. Fabrika binalarının nitelikli olanlarının korunup farklı fonksiyonlara dönüştürülmesi amaçlanırken kıyı şeridine yakın yerler sosyal alan, iç taraftaki yapılar konut ve otel yapılar olarak tasarlanmıştır. Alsancak stadyumu yenilenmiştir ve yakınında bulunan eski tren rayları sosyal merkez olarak tasarlanmıştır. Eski sümerbank arazisi günümüzde üniversite kampüsü olarak kullanılmaktadır. İzmir Konak Fuar alanı yeşil bir dokuya sahiptir o yeşil dokunun proje alanında sürekliliğinin sağlanarak kıyıdaki yeşil doku ile birleşmesi düşünülmüştür.

28


29


30


31


Alsancak limanı sosyal ve yaşam alanları tasarlamak için iyi bir lokasyona sahiptir. Limandaki dolgu alanı parçalanarak çeşitli pierler yapılması ve kentin suyla olan ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Limana yaklaşan ana yoldan farkedilecek landmark opera binası tasarlanmıştır aynı zamanda çevresi peyzaj düzenlemeleri yapılarak sosyal yaşamı canlandırmak hedeflenmiştir. Şehir kütüphanesi, kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonları , kordon boyunu takip eden yeşil aks çevresinde konumlandırılmıştır. Eski Sümerbank arazisi üniversite kampüsü olarak düzenlenmiştir. Endüstri yapıları farklı fonksiyonları ile dönüştürülerek kullanıma kazandırılmıştır. Yeni önerilen bina tiplerinde çoğunlukla kamusal mekanları güçlendirici avlulu yapılar önerilmiştir. Kentin karakterini oluşturan eski mahalle dokusu korunup ona entegre bir sistem önerilmiştir.

32


33


EGITIM YAPILARI

34


Alsancak Üniveriste kampüsü Eski Sümerbank arazisinde yer almaktadır. Eski sümerbank fabrikaları tarihte önemli bir yere sahiptir mevcut proje kurgulanırken Sümerbankın tarihi izleri takip edilmiştir.

Alsancak Üniversite Kampüsü

Güzel sanatlar fakültesi eski fabrika binasına ek bina olarak tasarlanmış olup kent ile kampüsü birbirine bağlayan kentsel koridor niteliğinde tasarlanmıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gençlik merkezi projesi Beyoğlu Sütlüce’de bulunan proje alanı üzerinde konumlandırılmıştır. Çevre dostu olmasıyla birlite kent ile uyum içerinde çalışması ve bir çok yaş grubuna hitap eden sosyal bir merkez olması hedeflenmiştir.

Sürdürülebilir Gençlik Merkezi

35


ALSANCAK Üniversite Kampüsü Eski Sümerbank arazisi üzerine 2 adet fakülte, yemehane binası, kütüphane, yurt binası, sosyal merkez, ve rektörlük binalarını içerecek bir üniversite kampüsü tasarlanmıştır.Arazideki nitelikli binalar korunup farklı işlevler verilmiştir.Denizden gelen derenin alanın içine taşınıp sosyal mekanlar yaratması düşünülmüştür.Arazideki mevcut yeşil doku korunmuş olup onları güçlendirecek peyzaj tasarımları düşünülmüştür. kampüse cadde tarafından bir giriş verilerek tarihi binaların önünden geçen ve bütün binalara ulaşımı sağlayan bir promenat oluşturulmuştur. Faültede binaların birbirine göre konumları kurgulanırken Eski Sümerbank fabrika izleri takip edilmiş böylece mevcut yeşil alan ile uyumlu bir proje ortaya konmuştur. İzmir’in ikim verileri düşünülerek gölgelik alanlar oluşturulmak istenmiş ve bina zemin katları açık sosyal mekanlar olarak tasarlanmıştır.

36


Eski SĂźmerbank Arazisi

37


ALSANCAK Güzel Sanatlar Fakültesi Sümerbank arazisi üzerinde tasarlanan üniversite kampüsünde daha önce de orda bulunan 9 Eylül Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesi yapılması düşünülmüştür. giriş holü danışma güvenlik rehberlik tiyatro bölümü temel sanat eğitim atölyesi bilgisayar dersliği öğretim görevlisi bölüm başkanlığı

resim atölyesi foto atölye baskı sistemleri müzik bölümü grafik atölyesi sergi salonu kütüphane satış birimeri desen atölyesi heykel bölümü 38


Güzel Sanatlar Fakültesi Sümerbank arazisi üzerinde bulunan eski fabrika binasına ek bina olarak tasarlanmış olup, mevcut bina fakültenin sergi binası olarak kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İki binayı birbirine bağlayan rampalar ve köprü geçişleri sirkülasyonu kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda projede oluşturulan eski ve ek bina arasındaki kentsel boşluk kampüsün kent ile ilişkisini kuran yaya promenatı haline gelmiştir. Binaın zemin katı açık sosyal mekanlar olarak düzenlenmiştir. Bina girişinde heykellerin sergilendiği dev fanusun yanında yükselen merdivenler ile yapıya anıtsallık özelliği verilmek istenmiştir.

39


40


41


SÜTLÜCE Gençlik Merkezi Inovatif ve üretken tasarım konseptinin günümüz teknolojisinde, yesil algıdan sosyal ve mekânsal olarak desantrilize edilen insanların dogayla yeniden kesisimi olarak sürdürülebilirlik kavramı karsımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik insan ve doganın iletisimi ile baslar. Insan dogayı ne kadar tanırsa ona o kadar saygı duyar ve onu korumak için gereken adımları atar. Bu kavramın temel tası olan nesiller arası olma özellgiyle, farklı jenerasyonlardaki bireylerin, kentin yapay ve dogal çevresiyle bütünlesik bir sekilde örtüserek, çevreler arasında baglayıcı bir fonksiyon kazanması bu tasarımın temel amacıdır.Bu anlayışla başlayan tasarım süreci; doğa ile insan arasında kurulan ilişkilerle biçimlenmiştir. Doğa tıpkı bir çocuk gibi saf ve temizdir. Çeşitli donatılara sahip olan gelişmiş bir kent ise tüm tecrübeleriyle yetiskinlik durumudur. Nehir ile kenti birbirine bağlayan bu gençlik merkezi, çocuk ve yetişkinlik arasında geçişken bir özelliğe sahip olan gençliğin yansımasıdır. Projedeki amaç enerji aksı aracılığıyla doğa ile kent yani nehir ile kent dokusu arasında bir iletişim kurarak, insanların bu aksı kullanmalarını teşvik edip enerji üretmelerini ve dogaya katkıda bulunmalarını saglamaktır.

42


43


44


SERGİ BİNASI KESİTİ 45


KONUT YAPILARI

46


Yeşilköy’de bulunan proje alanına diş hekimi muayenehanesi ve konut projesi tasarlanmş ve uygulama projesi çizilmiştir. Proje tasarlanırken servis alanları ve yaşam alanının çakışmaması sağlanmıştır. Açık alan kullanımı ve manzara yönlendirmesine dikkat edilerek mekan kurgusu yapılmış ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilmiştir.

Yeşilköy Uygulama Konut Projesi

47


YEŞİLKÖY Uygulama Konut Projesi Yeşilköyde bulunan proje alanında konut ve diş hekimi muayenehanesi olarak bina tasarlanmıştır.Araziye giriş yönünde caddeye yakın olması sebebi ile muayenehane binası tasarlanmıştır. Konut ile muayenehanenin bağlantısını sağlayacak bir koridor oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu koridor, yardımcı ailenin kullandığı servis koridorudur.Yardımcı ailenin dairesine ayrıca bahçeden de ulaşım mevcuttur. Döşeme kaplaması olarak konutun bir çok biriminde ahşap laminat parke kullanılmıştır. Muayenehanede hijyen açısından karo seramik döşeme kaplaması tercih edilmiştir. Cephe kaplama mazlemesi olarak LEED setifikalı çimento esaslı yonga levha kullanılmıştır. Konut bölümünde tavan arası kullanıldığı için sıcak çatı olarak tasarlanmıştır. Muayenehanede çatı arası kullanılmamaktadır o nedenle soğuk çatı olarak tasarlanmıştır. Yardımcı ailenin yaşadığı ek konut ise yürünmeyen teras çatı olarak tasarlanmıştır.

48


Dış Cephe Detayları

49


Profile for İpek Güner

architecture portfolio  

architecture portfolio  

Profile for ipekguner
Advertisement