İpəkçi

İpəkçi

Shaki, Azerbaijan

Azərbaycan ipəkçilərinin açıq tribunası.

www.ipekchi.biz