Page 1


portfolio professional work documentat覺on

ipek baycan 2010


ıpek baycan* design portfolio

2010

a: vişnezade mah. armağan sok. 5/12 maçka / istanbul p:+90 533 356 9193 e: ipekbaycan@gmail.com w: www.ipekbaycan.com *Istanbul Technical University, Faculty of Architecture Postgraduate Student in Architectural Design Programme Istanbul Technical University, Graduate of Architecture, 2008


CV curr覺culum v覺tae


İpek Baycan, İstanbul T: +90 533 356 91 93 E: ipekbaycan@gmail.com

Kişisel bilgiler ve Eğitim: Doğum tarihi: 27.11.1984 / Adana 2008 - 2010 _ İ.T.Ü. Mimari Tasarım Yüksek Lisans 2002 – 2008 _ İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2005–2006 _ Alfonso X. El Sabio Üniversitesi 4. ve 5. Dönem Erasmus Lisans Öğrencisi - Madrid_İspanya 1999 -2002 Özel Bilfen Anadolu Lisesi

Yabancı diller: İngilizce (Profesyonel derecede konuşma, okuma, yazma) İngilizce TOEFL (IBT) Test score: 90/120 2007 İspanyolca (iyi derecede konuşma, okuma, yazma) Programlar: Autocad, 3Ds Max - Vray, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe illustrator, Microsoft Office Programları Stajlar ve Mesleki Deneyim: Avcı Architects Denizli Hükümet Konağı Yarışması _ Ağustos 2009 Arkizon Mimarlık_Haziran – Ağustos 2006 Autoban212 Mimarlık_Haziran – Ağustos 2005

Atölyeler: TMOOB Mimarlar Odası Kent Düşleri Atölyesi yürütücülüğü 2009 İmkan mekan: “kamusal alana küçük müdahaleler” atölye çalışması 2009 “Mapping Balat” Westminister üni. Öğrencileriyle atölye çalışması 2009 “Fibrous Structures” AA öğrencileriyle atölye çalışması 2007 “Processing” atölye çalışması 2006 “Kavala öğrenci merkezi projesi” atölye çalışması 2006 Güzel sanatlar atölye çalışması Salamanca/İspanya 2006 EASA Organizasyonu (European Architecture Students Assembly) İsviçre 2005 çalışması Video Mass Atölye Kent Atölyeleri – “İstanbul efsaneleri” atölye çalışması 2004 “Konut+ birinci yıl projesi” İ.T.Ü. kataloguna seçildi 2004 “3D üç boyutlu fotoğraflama” atölye çalışması 2004 “Trilye land-art” projesi Bursa/Türkiye 2003


Yarışmalar: 2009 “Kızılay Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Fikir Yarışması” Jüri Özel Ödülü 2009 “Denizli Hükümet Binası ve Yakın Çevresi Mimari Tasarım Yarışması” Avcı Architects’le beraber çalıştım 2007 “Başakşehir Kent Merkezi Yarışması” 2005 “Bursa Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” İrem Falay, Ferhan Yürekli ile beraber çalıştım, Mansiyon Ödülü 2004 “İ.T.Ü. Taşkışla kırtasiye yarışması” Birincilik Ödüllerinden Biri Atölye ve Etkinlik Organizasyonu: Mimarlar Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Kent Düşleri 4” Atölyesi _ Atölye 3 Bostancı Ve Mecidiyeköy Meydanları Üzerine Okumalar Ve Yeni Öneriler Atölyesi Dr. Çiğdem Eren ve Prof. Dr. Arzu Erdem ile beraber yürütücü asistanlığını yaptım. 29 Haziran – 31 Temmuz 2009 Difüzyon* etkinlik grubunun kurucularından biri www.difuzyon.org 2006’dan beri *Difüzyon, yaratıcı kültürü arar ve bir araya gelmesini amaçlar. Organizasyon biçimi olarak tabandan yayılan ve açık kaynak bir düzeni benimseyen difüzyon, bir kolaj oluşturarak düzenlediği etkinlik, buluşma, toplantı ve üretim platformlarında farklı tasarım disiplinleriyle etkileşimi hedefler. Bugüne kadar pek çok etkinlik organizasyonunu bünyesinde barındırmış olan difüzyon, etkinliklerinin devamını getirmektedir. 7 Dörtyüzsaniye (400sec.) etkinliği, 3 Mimarlık Savaşları etkinliği, 2 Kurusıkı Tasarım Tartışmaları etkinliği Makaleler ve Sunumlar: 2009 “Experience_Represent_Manipulate: Metropolitan space fragmented” Bildirisi IAPS-CSBE için hazırlanmış ve kitapçığında yayınlanmıştır. 2009 IAPS-CSBE( Culture and Space in Built Environment) tarafından İstanbul’da düzenlenen Revitalising Built Environments: Requalifying old places for new users Uluslararası Sempozyumu Kapsamında Bildiri Sunumu yaptım. 2009 Heterotopik Muğlak Mekan ve Kamusal alanla ilişkisi _ Makalesi 2008 Bir Gelecek Senaryosu: Dijitalleşme ve E-ticaretin Ekolojik Bağlamda Kente Etkisi _ Makalesi 2008 Körfez Bölgesi Mimarlığına Etik-Estetik Bir Bakış_Makalesi 2007 “Küçülen Şehirler/Shrinking Cities” ile ilgili Araştırma Ödevi Referanslar: Prof. Dr. Arzu Erdem _ İ.T.Ü. Prof. Dr. Ayşe Şentürer _ İ.T.Ü. P: 0532 3073383 P: 0532 2118972

Burak Ünder, Selçuk Avcı _Avcı Architects P: 0212 2927910


İpek Baycan, İstanbul P: +90 533 356 91 93 E: ipekbaycan@gmail.com

Education: date of birth: 27.11.1984 / Adana 2008 - 2010 _ İ.T.Ü. Architectural Design Post-graduate Programme 2002 – 2008 _ İ.T.Ü. Faculty of Architecture Architecture Programme 2005–2006 _ Alfonso X. El Sabio University 4th and 5th terms Erasmus student in Madrid_Spain 1999 -2002 Private Bilfen Anadolu High school

Foreign languages: English (professional degree) English TOEFL (IBT) Test score: 90/120 2007 Spanish (high degree) Programs: Autocad, 3Ds Max - Vray, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe illustrator, Microsoft Office Programs Internship & Work Experience: Avcı Architects Denizli Government Building Competition _ August 2009 Arkizon Architects_June – August 2006 Autoban212 Architects_June – August 2005

Workshops: TMOOB Chamber of Architects: City Dreams Workshop Tutor 2009 İmkan mekan: “Little Interventions to Public Spaces” workshop 2009 “Mapping Balat” collabration with Westminister Uni. students workshop 2009 “Fibrous Structures” collabration with AA students workshop 2007 “Processing” workshop 2006 “Kavala Student Center Project” workshop 2006 Fİne Arts workshop Salamanca/Spain 2006 EASA Organization (European Architecture Students Assembly) Switzerland 2005 Video Mass workshop City Workshops – “Legends of Istanbul” workshop 2004 “Konut+ first year project” choosen for the İ.T.Ü. catalouge 2004 “3D Photographing” workshop 2004 “Trilye land-art” project Bursa/Turkey 2003


Competitions: 2009 “Kızılay City Square and Its Neigborhood National Urban Design Competition” Jury Special Prize 2009 “Denizli Government Building and Its Neigborhood National Architectural Project Competition” In collaboration with Avcı Architects 2007 “Başakşehir City Center Competition” 2005 “Bursa Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” In collaboration with İrem Falay and Ferhan Yürekli, Mention Prize 2004 “I.T.U. Taşkışla Stationary Competition” One of the First Awards Workshops and Event Organizations: “City Dreams 4” workshops_ workshop 3 organised by Chamber of Architects, Istanbul Department Re-reading the squares of Bostancı and Mecidiyeköy and new proposals I have participated as assistant coordinator of Dr. Çiğdem Eren and Prof. Dr. Arzu Erdem June 28 – July 31 2009 One fo the founders of Difüzyon* event group _ www.difuzyon.org since 2006 *Difüzyon, is an event design group which underlines city, architecture, video, photography, fashion and design in a general sense. Difüzyon is not an official organisational body, The collective is characterized by an D.I.Y. (Do-it-yourself) attitude and a ‘bottom-up’ and/or ‘open source’ approach. Difüzyon is an open ended project, fuelled by the initiative of young creative people. 7 Dörtyüzsaniye (400sec.) events, 3 Architectural Battles events, 2 Blank Cartridge Design Discussion events. Papers/Articles and Presentations: 2009 “Experience_Represent_Manipulate: Metropolitan space fragmented” Paper Prepared for IAPS-CSBE symposium and published in IAPS-CSBE book. 2009 I have presented the paper presentation in IAPS-CSBE( Culture and Space in Built Environment) “Revitalising Built Environments: Requalifying old places for new users” international symposium. 2009 Heterotopic Ambigious Place and its Relation with Public Space _ Article 2008 A Future Scenario: The Ecological Effect of Digitalisation and E-Commerce in Mega Cities_ Article 2008 An Ethical - Aesthetical Review of Gulf Region Architecture_Article 2007 Research assignment about “Shrinking Cities” Referances: Prof. Dr. Arzu Erdem _ I.T.U. Prof. Dr. Ayşe Şentürer _ I.T.U. P: +90 532 3073383 p: +90 532 2118972

Burak Ünder, Selçuk Avcı _Avcı Architects P: +90 212 2927910


WORKS works

PROJECTS projects & WORKSHOPS workshops &ORGANIZATIONS & organizations


magnetıc 09 by İpek Baycan, Enise Burcu Karaçizmeli

kızılay city square and its neighborhood urban design competition jury special prize* 2009


The main aim of the project is to create a new magnetic attraction point at the city centre by improving the pedestrian routes, usages and to connect the unconnected pedestrian routes. Kızılay square’s new attitude will be to connect and enable people from different social backgrounds to interact. According to the project the new Kızılay square will improve the social, cultural and ecological quality of Ankara and create a new role model for the capital city. In the project Güven Park and the square are designed as a whole. In the present situation, the monument acts as a division between Kızılay square and the park. What is suggested in the project is to merge them and to create a buffer zone - a new, less formal- square. This square hosts to activities which are more informal and turns the monument into less of a border. The square consists of small topographic differences which enable a variety of activities such as surfaces for lying down, sitting, playing etc. The citizens’ appreciation of the existing symbolic and historical elements in the square is augumented.


the timeline of development several squares of kızılay

pedestrian corridors

One of the prior aims of the project is to connect the squares of variable sizes to the main Kızılay square and to each other. In order to create a centre which is designed for pedestrians, the roads are isolated by the cycling routes and trees. Through this design the pavements are turned into pedestrian corridors.The pedestrian axis -which is designed among the Güvenpark- connects all of the pedestrian corridors to each other.


existing

proposal

result

transformation of square greean areas

firm ground

circulation

square/park

The smooth transition between the square and the park can be read through the typology as well. The pedestrian axis which passes through the g端venpark connects all of the pedestrian routes. This axis enables different activities and it empowers the relationship of city life and the square. pedestrian axis in the park


mediatech

The mediatech is designed to improve the interaction of Anakara citizens with contemporary technologies, art and culture. The information nodes in the squares and the parks of K覺z覺lay are also designed as extensions of the mediatech. It is foreseen that these units for reaching the city life information will spread all around the capital and have a social effect. Due to its location the mediatech will empower the usage of underground and turn it into a livelier 24 hour active area. small info units


dgo bu覺ld覺ng 09 design team: Avc覺 Architects, 襤pek Baycan

denizli government office building and its neigborhood urban design competition 2009


dıffusıon 08

tuesday bazaars diffusion

final proj i.t.u. design studio by Prof. Dr. Ferhan Yürekli recreating the salı bazaar and its environment 2008

location of the units and their interaction zones

squares - distrubution point

additional units

street juntions and sirculation axis

continuity of the streets and defined open areas

diffusion of the bazaar

pattern and usage differences of the site

A design which includes streets that the bazaar can diffuse in semi-spontaneously and that has useful open-air areas that can be used by İstanbulians. Project also includes upgrading additional elements for which answer to the necessities of the area.


The main aim of the project is to maintain the street pattern that is seen in kad覺k繹y to the site and to turn the site into a multi-usage area by uniting housing, mediatek, cinema and workshop places. The areas apart from the recreation areas and building sites include functions like: child playing sites, Skate Park, cafes, picnic areas, gardens, hobby gardens, open-air cinemas e.t.c. These functions are supported by units that provide vertical circulation. The range that the bazaar diffuses is defined by the ground differentiation and the density of the additional units that are essential to bazaar.

diffusion of the bazaar


elements of the project

The additional units define the usage of the surroundings and improve the usage of the open air areas. Around the picnic areas there are units which provide hygiene, waste disposal and storage whereas the units which are around the bicycle road have bicycle rack. These units serve to bazaar by services such as clean water, dirty water, waste disposal and storage. The additional units, which are made to sustain the usage of the bazaar, as essential as the main units to the project. By considering the utilization density; there is a car park and a storage that can be used by the sellers in the market and the residence owners.

different types of units


fener housing 07 i.t.u. design studio by Prof. Dr. Ayşe Şentürer diverse housing typologies in fener for fenerians 2007

section of streets and the void areas

section of buildings

superposition of sections seciton of fener

section of the site


first section

second section

superposition of first and second sections

%90 of the buildings of the district are in bad condition. Safety, neglection, health conditions are making fenerians life harder, lack of renevation of the buildings are cousing health and safety problems. Having a sizeable young population, narrow streets preventing cars from entering and increasing eye contact between neigbours, close relations among neigbours are some of the potentials of the district. Project is developed arround the analisis of the district, based on the potentials of the place, living types, nececities and relationships. Neigbourhood relations, the haliรง view and the topografic differences are the main determinatives of the project. Inhabiting modules of Fener Housing are defined by the characteristics of the families and their life style.


1st floor

2nd floor

3rd floor

4th floor

5th floor

6th floor

7th floor

8th floor

plans of the housing units

The modules are situated according to create the void spaces as shared terraces. Cirrculation is one of main elements which provides encounter of the inhabitants. Neigbourhood relations with the other side of the street is supported by the mostly transparent facades and terraces of the building. The library, atalier and a small market increases the interaction of inhabitants of fener and the housing. materiality poured concrete shaped by framework

poured concrete mixed with red copper essence

wood


Flow of the sirculation provides different enterences to modules. Neigborhood rrelations are supported by different axis of circulation and terraces. The plexiglass stair rail passing through the stairs and terraces gives an impressive apparence to the facade. Especialy wih the lumination in the night. The inhabiting modules of Fener Housing are defined by the characteristics of the families and their life styles. section A-A 1:200

section A’-A’ 1:200

section B-B 1:200


conjunction 07 by İpek Baycan C.alper Derinboğaz, Nil Aynalı, Zeynep Aydemir

Başakşehir new city center urban design competition project 2007


700 houses 200 commercial units (approximately)

400 houses 2 commercial units (approximately)

500 houses 200 commercial units

Eventhough it has an active relationhip with its surroundings and the streets; the high density turns the urban housing site into an unhealthy and insecure area.

Percantage of the green land per person is high but the units relationship with eachother or streets are week. It has a week, insecure urban housing pattern.

Project suggests a living, secure area which encourages usage of street life. It suggests an open courtyard urban pattern.

Typology of the housing units integrated with offices.

2 different possible usages of the housing units considering the courtyard and the street.

The competition project funded by the goverment aims to receive new-creative ideas from young architects and urban planners to design a big new development area called BaĹ&#x;akĹ&#x;ehir. I joined the project with two graduate architects, an urbanplanner and a landscape architect.


stage 1

stage 2

stage 3

3 stages of construction and settlement according to the importance and feasibility

the main axis

some housing blocks and the tech-ne part. housing and office blocks commercial and cultural zones and squares the streets and axis

the re-routing of the current roads layers of settlement and usage

The existing roads/highways were very dominant in the area. Considering the human flow as one of the most important features of the project, in some points these highways are taken underground and pedestrian bridges are being built.


There are three centers (nucleus, eco-brace and techne). They are all connected by a main axis. which opens up into squares along its length. The project includes a certain amount of residences, office blocks, a school, parks, shopping areas, a technology center and an eco-living center which unites the residents and creates a sub-center in the city.

nucleus

Nucleus has a big cultural center with multi-usage open areas in the square.


technology-innovation zone

The transformation of current out-of-use structure for creating a safe living ambiance.

eco-connection zone

A large botanic park and hobby gardens are included in the project considering the inhabitants of the area.


fibrous structures 07

parametric design workshop in collaboration with AA London students 2007


Fibrous Structures is the workshop collaboration between AA and ITU students. Over several sessions, fibrous structures are explored through various techniques. On one hand, the digital parametric models enable the exploration of multiple configurations while on the other hand, testing both the digital and the physical provides more and more precise constraints contributing to the design evolution.


Being the horizontal weaving group, for the application of these models we used ropes for realising the parametric design of the pavilion. After weaving the ropes according to the design, we dipped them into plaster and concrete.


diffusewall 05 by İpek Baycan C.alper Derinboğaz, Bilge Ar, Zeynep Aydemir

i.t.u. vertical design studio stationary unit design competition one of the first awards* 2005 Diffusewall is a stationary unit which interacts with the users. The moving modules in the facade are not only providing various versions of the facade but also giving information about the most fashionable goods of the day. The modules move forward reacting to the customer’s interest. That way the facade is constantly changing throughout the day. The Project consists of three layers; two facades and the interior. This sandwich form of the unit provides two faces which interact with the user.


raısıng unıts 03 i.t.u. design studio by Doç. Dr. Meltem Aksoy designing for a transportation hub 2003

Located in one of the most important transport hubs [Beşiktaş] on the Bosporus coast, the project aims to give additional usages to the site. Beşiktaş square, just along the coast, hosts Istanbulians while they are waiting for the ferry or the bus to arrive. According to the project, there are three different zones with different units. There is a route for each zone which is provided by a permanent wooden structure that continues along the route and transforms into one of the units.


zone 1 [Along the coast] The wooden pathway that goes through zone1 turns into folded units for sitting laying down

watching the sunset and the sea.

zone 2 [In the centre of Beşiktaş square] There are video exibition units by the transformation of the wooden stucture

which are formed according to the ergonomic human shape.

zone 3

The third part of the site is the closest part to the road. Some of the interactive information panels are located facing the road, aiming to attract the istanbulians who use Beşiktaş as a transit hub.

the pavillion is the main unit of the project. At the end of the pathway route there is a pavilion which is formed by the curved plywood pathway. The pavilion provides a workshop, exibition area and stairs which can be used for sitting and watching the sea.


the seed 09 by Ipek Baycan, Enise B. Karaรงizmeli, U. Serkan Zengin

imkan mekan karakรถy workshop 2007


hıde ın 07

i.t.u. design studio by Prof. Dr. Ayşe Şentürer design for your body workshop 2007

A garment is public as much as it is private... It is public as long as it is seen by others who interperate it in their own way... Are these perceptions focused on the garment or on the person who is wearing it?.. Can a dress have its own identity? Must a dress have an owner? Hide-in is a garment which can be public and private at the same time. The person who is wearing it can suddenly disappear; as the owner disappears, the garment becomes a public object which interacts with other people.


flow vıdeo 06

by İpek Baycan, A.Zeynep Aydemir

exhibited in ‘karşı’ art galery, 2006


cıty legend 04 by İpek Baycan, Bengi Güldoğan, A.Zeynep Aydemir

city legends workshop exhibited in the city legends exhibition, 2004


land art 03

by İpek Baycan, Bengi Güldoğan, Zeynep Aydemir, Enise Karaçizmeli

land art project in bursa, 2003


dıfuzyon 06 event design organization group since 2006

W h a t

i s

Difuzyon is an event design group which underlines city, architecture, video, photography, fashion and design in a general sense. Difüzyon is not an official organisational body, The collective is characterized by an D.I.Y. (Do-it-yourself) attitude and a ‘bottom-up’ and/or ‘open source’ approach. Difüzyon is an open ended project, fuelled by the initiative of young creative people. The difüzyon team, of which I am one of the co-founders, is made up of architecture students, masters students and a research assistant. Our aim is to achieve interaction of different disciplines and further knowledge and awareness. www.difuzyon.org


D Ăś r t y Ăź z s a n i y e - F o u r h u n d e r e d s e c o n d s

Fourhunderedseconds is an event in which 14 designers present their projects in 6 minutes and 40 seconds (400 sec). The presentation format is derived from Pecha Kucha. In a saturated one and a half hour, you get a sample of the full spectrum of Istanbul’s rich creative culture. A common ground for architects, designers, artists, culture producers and other creative individuals to meet and exchange ideas. Since 2005 we have organised 5 very successful 400seconds events. Each event has taken place at a different venue. While choosing the works to be presented, we consider a multidisplinary balance as the most important factor.


A r c h i t e c t u r a l B a t t l e s 4 groups of architecture students are making projects on a certain theme in 45 minutes. Creation, presentation and jury stages, altogether are to be completed within 60 minutes. The computers are connected to the projector and the whole design process is viewed by the audience. These battles aim to encourage creativity in an interactive ambiance. Until now difuzyon has organised 3 architectural battles. All of them were in the architecture faculties of various universities. A jury of teachers and research assistants select the winning project.

B l a n k C a r t r i d g e A gathering of architecture students and professors to discuss a subject that concerns architecture and design. So far two «kurusıkı» event has taken place: the themes were «pink project» and «gentrification of tarlabaşı site.

architectural portfolio of ipek baycan  

documentation of professional works of ipek baycan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you