Page 6

Kostaldean

6 Obra handiak Ziburuko ezpondan

rousse karrikako etxe xahar bat, Azkena izenekoa, arrunt eskutik joana, dena barreatuko dela eta toki hortan zortzi bizi­ tegi berri eraikiko direla, sozial mailekoak, arrandan hartzen ahalko direnak.

Aldi bat baino gehiago ariza­ nak gira jadanik hortaz, Ziburun buru-hauste handiak ba­ dituzte Zokoa aldeko ezponda horrekin. Duela urte bat eta erdi, 2008-ko abendoan, gai­ Antzerkiaren besta Hentzeko lur lehertzea izan zen go­ daian tor-lekutik arras hurbil, uhainek joaren bortxaz ezpondak amor Arrakasta ederra ukan du emanik. Obra batzu akulatu behar beraz ezponda ho­rren az­ kartzeko, hein bat laster nihundik aha­ laz, makur handia­ gorik gertatu aitzin. Obra horientzat be­ har den dirua se­ gurtaturik, joanden egunean bildu baita herriko kontseilua, hor erabaki da beraz obran hastea uda bururatu orduko. Frangotan gerta­ Ikusgarri zinez pollitak eskaini dira eta aski tzen den bezala, hor toki ederretan… jakin da ere obrak gostako direla behin uste zuten Hendaian aurtengo antzerki baino gehiago. Orotarat bada festibalak. Jende ainitz bildu miliun bat eurorena. Europa- da eta beti denak omore ho­ mailetik ardietsi da % 20-eko berenean. Dela Gaztelu-Zahar laguntza, departamendutik plazan, dela herrian gaindi, beste hainbeste eta hein hori barnean ala kanpoan, ikusgarri bera hartuko du bere gain Zi­ gustagarriak izan dira, talde as­ buruko herriak. Gobernuak, bi korekin, ondo hotako eta beste pozitan, emanen du % 17,70, nunbaiteko, denek talendu ai­ eta gaineratikoa, %22,30, jinen nitzekin harrotzen zituztela baz­ terrak, Chimères antzerkital­ da Akitania lurraldetik. Bilkura berean erabaki da Bou­ dea sustatzaile suhar. Antzerki, txotxongilo, dantza, kantu ala

Udaberria dantzan!

Izaba herrikoKurruxkla nafartar taldeak xoratu ditu guziak. Emanez besteak beste neska-dantza, gizonek ez dutena sekulan dantzatzen, beti emaztek bakarrik!

Donibane Lohizunen, joanden igande aratsaldean, bazterrak airostu dira, eta nola, Begiraleak elkarteari esker, karriketan eta herriko etxe aitzinean, eskaini baitu ikusgarri bat guziz ederra, “Udaberria dantzan”, euskal dantza asko agertuz, zazpi probin­ tzietarik etorri talde alegera batzuekin! Aroa ere alde, goizeko eurien ondotik iguzkia berriz indarrean! Dantzariek ukan dute txalo ederrik, jendea lorietan egonik heieri so eta so!

zernahi, denak jendeari gustatu zaizkio!

Erregea espos, biba erregea! Donibane Lohizunen, hortan ditugu egun hotan, iduri du denak erregetiar bilakatuak di­ rela! Eta aspaldiko errege bat dute laudatzen, Luis XIV, horiek oro duela 350 urte Donibanen esposatu zelakotz! Ospaki­ zun sail nasaia bazen pikoan ezarria, asteburu huntan da bururatzen, erran ditake berdin asteburu huntan dela handie­ nean! Horra zonbait hitzordu beraz: -Ortzirale huntan, goizetik arats, Ravel entzuntegian, gai­

dotik, herriko etxe aitzinean, herriarteko Harmoniaren kon­ tzertua, René Zugarramurdi zu­ zendari, 17. mendeko musika batzu eskainiz. Handik segi­ dan, ibilaldi bat mende bereko jauntzietan. Aratsaldeko 3-etan, elizan, hitzaldia delako ezteiak nola iragan ziren. Gero, he­ rriko etxe aitzinean, “La Pam­ perruque” dantza ikusgarria, Maritzuli taldearekin. Aratsean, dantzaldia, aspaldiko aire xa­ harrez beztitua eta bururatzeko suzko zezen bat! Hortan bururatuko dira ospaki­ zun berezi horiek. Astelehenetik harat, orroitzen hasi beharko da zer eginen den 2060-ean, eztei horien laugarren mendeburua izanen delarik ospatzeko…

Antxua tornu zonbait…

Joanoenia egoitza, Donibaneko ederrenetarik, portu bazterrean, Jeannot de Haraneder armatoreak eraiki-arazi zuena 17. mendean. 1660-an, Maria-Terexa, Frantziako erregin beharra zena, hor egon zen zonbait egun…

tzeko bilkura saila, mintzaldi as­ korekin, gai nagusi Frantzia eta Espainiaren arteko harremanak iragan bost mende horietan, delako ezteiak aitzin beraz, ez­ teien keinka hartan eta geroz­ tik! Portuan, bisitatzen ahalko ere da “ Belle Poule” itsas-untzi famatua, bezperan arribatua Donibanerat. -Ortzirale aratsean, elizan, Baionako kontserbatorioko orkestra nagusiaren kontzer­ tua, 17. mendeko musika zati batzuekin, omenduz bereziki Lulli musikagile famatua, eta emanez besteak beste haren Te Deum delakoa, bere semearen bataioko muntatu zuena, erre­ gea izanki haurraren bataioko aitatxi. -Larunbatean, ekitaldi asko, Luis XIV etxean, Joanoenia egoitzan – hor egon zen an­ dere esposa ezteien aitzineko egunetan – eta karriketan ere, Scaramuccia taldea ibilki bere jokolariekin. -Igande goizean (10.30), elizan, meza nagusia delako ezteiak gogoan, Baionako apezpikua denen aitzineko, frantses eta español gobernuen ordezka­ riak ere hor beharrak. Jesus Martin Moro organo-joile. On­

kin.

Bost urtez debe­ katua izanik, arrain hori arrunt xuhurtua zelakotz, antxuaren a­rrantza berriz haizu da bainan izari ba­ tean.. Pelagiko un­ tziak hasi dira antxua arrantzan ekainaren lehenean. Eta lehen tornuak ekarri DonibaneZiburuko porturat. Bolintxeroak laster abiatuko, urak doi bat gehiago berotzeare­

Zaharki-merkatu batzu eztabada-bide Donibanen

Donibane Lohizunen, zernahi jende izaiten da uda guzian. Oraino jende gehiagoren biltze­ ko menturan, eta gisa guziz mu­ gimendu gehiago izan dadien, asmatua zuten zaharki-merkatu bat muntatzea astean aldi bat, ortzegunetan, uztail-agorriletan, merkatu plazan berean. Herriko etxea ere arrunt alde. Bainan zaharki saltzaileak badira hirian plantatuak, batzu aspaldian hor direnak, eta kexatu dira, udako merkatu berri horrek jendea kenduko ziotela. Joanden or­ tziralean, herriko kontseiluak beharra zuen afera trenkatu. Gehiengoan ez direnek gal­ detua zuten haatik erabakirik ez bilkura hortan hartzea, gaia hurbilagotik aztertzeko ondoko egunetan. Gehiengoan diren batzu ere ados galde horrekin, besteak beste Philippe Juzan axudanta. Denen buru, auzape­ zak berak ere onartu du hori. Gaia utzi da beraz beste noiz­ bait berriz aipatzeko, gisa har­ tako galdea berriz izaiten bada. Oraiko ustez aurten segurik ez da beraz zaharki-merkaturik izanen merkatu plazan…

Herria 3060  

Herria 3060

Herria 3060  

Herria 3060

Advertisement