Page 56

henkisesti hyväkseni ja nautin siitä paljon[.]157 Kaupungista voi nauttia monella tasolla, kuten useasta muistelusta on jo tullut esiin. Kaupunkia koetaan kaikilla aisteilla, vaikka voisi luulla, ettei siihen olisi mahdollisuutta rajatuin rahavaroin ja vähäisellä vapaa-ajalla. Leilan on omassa haastattelussaan tiivistänyt, miten paljon Lontoo tarjosi kaupungin kokemista. Mä väitän tänä päivänä, että Lontoo on yks niitä kaupunkeja jossa voit, vaikka siellä toisekseen menee rahat ja kukkarot mut toisekseen sä voit nähdä aivan mahtavia juttuja ja saada hienoja elämyksiä. Ilman penninkään hyrrää, kunhan pystyt menemään sinne, että et sen verran on sitä junalippurahaa tai bussilippurahaa, että sinne keskustaan pääsee, koska siellä aina tapahtuu. Ja siellä on niin kauniit näyteikkunat ja siellä on niin paljon kauniisti puettuja ihmisiä ja näitä lapsia koulu-uniformuissa sun muuta. Et semmosta näkemistä mikä, missä silmä, silmä lepää, niin sitä ilmasta huvia ja milloin soi missäkin soitto ja tietysti tänä päivänä sellasta on täälläkin, mutta ku otetaan sen ajat sillo viiskytseitsemän viiskytkahdeksan... 158 Kaupungin kokeminen on vahvasti sidoksissa katseeseen, mutta myös aisteista kuulo nousee seuraavaksi eniten esiin. Maut ja tuoksut näkyvät vähemmin keräämissäni haastatteluissa. Kaupunki muodostui erilaisista kokemisen tiloista, mutta Lontoon keskusta oli se paikka, jossa varmasti sai toiveilleen vastinetta. Naisten kerrostunut ja henkilökohtainen tilan aistiminen, joka yhtyy muiden kaupungilla eläneiden ja liikkuneiden ihmisten kokemuksiin, on sitä, mitä Saarikangas pitää kaupungin kokemisena.159 Tässä luvussa olemme huomanneet vapaa-ajan rajallisuuden lisäksi kokemista määrittäneen hyvin vahvasti kolme seikkaa: missä asui, mitä liikennevälineitä pystyi käyttämään ja kuinka paljon lompakossa oli rahaa. Kokemiseen heijastuu myös vahvasti kaupungin määrittely. Selkeästi Lontoon keskusta oli vapaa-ajan tila ja sinne matkattiin mahdollisimman

nopeasti

ja

halvalla.

Välitilat,

kuten

portaat,

eivät

näy

haastatteluaineistossa samalla tavalla kuin toiminnan tilat, joihin niiden kautta kuljettiin. Ilmaiset tai halvat paikat kaupungilla olivat toistuvia kokemisen kohteita. Naiset osasivat

etsiä

ja

hyödyntää

kaupungin

tarjontaa.

Kaupungin

kokemisen

toistoluonteisuus oli sidoksissa moneen seikkaan, mutta keskeistä oli naisten Lontoossa olon kesto ja rahan vähyys. Naisten oman persoonan merkitys vilahti myös kaupungin 157 Tytti 1958-1960, 27.1.2007. 158 Leila 1957-1958, 1.12.2006. 159 Saarikangas 2002, 55.

52

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Advertisement