Page 49

[M]ulla oli jossakin kirje, jossa mun rehtorini lähetti mulle kahden viikon palkan etukäteen.. mä olin nähtävästi kirjoittanut, että mulla on rahat loppu, että mun pitäisi olla pari päivää Lontoossa ja rehtori kiittää niin, että mun englanninkieleni on edistynyt ja mä kirjoitan niin kauniisti ja virheettömästi kirjeen ja hän lähettää kahden viikon palkan mulle ja sitten perässä oli hänen rouvansa kirjoitus, että ”Voi Kaarina minä kadehdin sinua, kun saat olla Lontoossa.”135 Kaarina pääsi ensimmäistä kertaa pidemmäksi aikaa Lontooseen, kun sai ennakon tulevasta palkastaan. Tämä Lontoon-matka on Kaarinalla ollut selkeästi turistinen lomamatka, ja myöhempi Lontoon kokeminen vapaa-ajalla oli sidottu työskentelyyn kaupungissa. Kirjeessä ilmenee myös, kuinka Lontoo oli haaveiden kaupunki, eikä vain suomalaistytöille vaan myös heidän englantilaisille työnantajilleen. Turistin romanttinen katse ei siis ollut vain muista maista saapuvien vaan myös englantilaisten Lontooseen kohdistuva katse. 136 Lontoo edustaa kaupunkina jotain ihailtua, odotettua ja haaveiden kohdetta, jota varten Kaarina oli valmis sitoutumaan työhön, jotta sai maksettua käynnin kaupungissa. Samoja seikkoja se edusti rehtorin rouvalle, joka olisi mielellään lähtenyt Lontooseen pieneltä paikkakunnalta. Mielenkiintoista Kaarinan muistelussa on myös Lontooseen varattu mahdollinen vapaaajan määrä. Englannissa oli säädetty laki palkallisista lomista työväestölle jo ennen toista maailmansotaa.137 Kukaan haastattelemistani naisista ei maininnut saaneensa palkallisia lomapäiviä. Vierasmaalaisella työvoimalla saattoi olla erillisiä heitä koskevia lakipykäliä, mistä syystä he eivät ehkä saaneet palkallisia lomapäiviä samalla tavalla kuin paikalliset vielä 1950- ja 1960-luvuilla. Lontoon kokeminen ei ollut yhdenkään haastattelemani naisen kohdalla taloudellisesti helppoa, ja se oli myös vähäisen vapaaajan

puitteissa

lyhytkestoista.

Naiset

puhuivat

yksittäisistä

vapaahetkistä

ja

vapaapäivistä, mutta kukaan ei maininnut olleensa lomapäivillä Englannissa oloaikanaan. Enemmän kuin iltapäivän tai yhden arkivapaan kestävistä vapaista mainitsee Kaarinan lisäksi Senja, joka ennen paluuta Suomeen kiersi Lontoota ystävänsä kanssa useamman päivän. Tuula työskenteli kaupungin ulkopuolella Henley-on-Thamesissa, ja Lontooseen pääsi

alkaessa takaisin koululle töihin. Lontooseen hän tuli töihin vasta myöhemmin. 135 Kaarina 1950-1951, 7.11.2006. 136 Urry 2002, 43-44. 137 Matkailijan ihmeellinen maailma 2004, 211

45

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Advertisement