Page 43

meni ihan ja se oli... ihan semmonen tyyli sillon.116 Saarikankaan esittämä ajatus yhteisöllisyyden ja sanomattomien sopimuksien merkityksistä tilan käyttöön näkyy elokuvateattereihin liittyvissä kokemuksissa.117 Pitkän työpäivän jälkeen vapaa-aikaa ei ollut montaa tuntia, joten lähellä oleva elokuvateatteri oli hyvä paikka viettää iltaa. Niiden nykyistä vapaampi ilmapiiri teki myös suomalaisnaisille mahdolliseksi poiketa niihin, vaikka esitys olisi ollut kesken. Elokuvateatteri oli myös kaupungin sisätila, jossa naiset saattoivat olla niin pitkään kuin halusivat ja nauttia valkokankaalla näkyvästä elokuvasta, ruoasta, ilmapiiristä ja polttaa tupakkaakin

kenenkään

kommentoimatta,

jos

halusivat.

Lea

ei

ole

ainoa

haastattelemistani naisista, joka painottaa elokuvasalien ilmapiiriä ja vapaata luonnetta. Ne olivat paikkoja, joissa oli mahdollisuus olla osa englantilaisuutta, joka tietenkin kulminoitui 'God Save the Queen' -hymnin laulamisen näytöksen lopussa. Kansallislaulun aikana piti nousta seisomaan ja laulamisen välttämiseksi piti yrittää karata lopputekstien aikana pois salista, muistelivat Kaarina ja Iiris haastatteluissaan. Salista eivät pyrkineet pois vain suomalaistytöt vaan myös muut katsojat. Elokuvateatterit olivat elettyinä tiloina naisille hyvin vapaita paikkoja, joissa he olivat osa paikallisuutta. Kun tiesi elokuvateattereihin liittyvät (hiljaiset) säännöt, kaupungin kokemiseen muodostui merkityksiä, jotka auttoivat jaksamaan arjen työtä ja löytämään uutta. Teatteri- ja musikaaliesitysten lisäksi naiset kävivät erilaisissa konserteissa. Lontoossa heillä oli hyvin erilaiset mahdollisuudet päästä näkemään maailman kuuluisimpia esiintyjiä verrattuna Suomeen. Leila käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen. Sitten tuli semmonenkin mieleen, että ku me käytiin niin paljon näissä konserteissa ja kaikissa mahollisissa tilaisuuksissa ni ei silloin ei kai siihen aikaan kai vielä musikaaleja ollu, koska en muista, että ois missään musikaalissa käyty. Et niissä vasta myöhemmin, mutta sitä muuta tarjontaa, se tuntu aivan ihmeelliselle ku kaikkia näitä maailman kuuluisuuksia näitä konsertteja Yehudi Mehunineja ja Luis Amstrong ja muita ni ne on siinä käden ulottuvilla.[--] Siellä näki kaiken maailman kuuluisuuksia. Luis Amstrong..., Diana Dors, Persian shaahi, kuningatar ja niin edelleen, että kaikkea tällaista. öö siis mutta siis tämmösen pienen pohjoisen kaupungin jälkeen ni ni sehän oli ku koko ajan olisi ollut elokuvissa sillon ku oli pois sieltä justiinsa sieltä kotoa ku oli oli liikkeellä ja kaupungilla.118 Leilan muistelusta näkyy, kuinka tapahtumien kaukaisuus ja asioiden tekemättä

116 Lea 1949-1950, 11.6.2006. 117 Saarikangas 2006, 50. 118 Leila 1957-1958, 1.12.2006.

39

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Advertisement