Page 32

katsottavan asian sijainti. Turistin katse syntyy siirtymisessä pois työntilasta tilaan, jossa näkee jotain muuta kuin arjessa.78 Lähes kaikille haastateltavilleni oli tärkeää lähteä vapaa-aikana pois työpaikalta - varsinkin, kun työskenneltiin perheessä - tai asunnosta, jossa käytiin melkein vain nukkumassa. Kun alueet, joissa naiset liikkuivat, olivat kokemisen kohteena ensimmäisiä kertoja, suomalaisnaiset loivat varmasti, Urryn termein, romanttisia turistin katseita79 paikkoihin. Kun kaupungilla liikuttiin useammin ja kadut sekä tilat muuttuivat arkisemmiksi, muuttui naisten katse turistin ihmettelystä paikallisen katseeseen, kokemiseen. Urryn mukaan romanttisen katseen omaava turisti ei useasti käy samassa paikassa80, joten naisten toistuva liikkuminen samoilla alueilla muutti katseen luonteen ja kaupunginkokijan roolin. Leilan maininta keskikaupungilla kuljeskelusta tuo esiin flanöösimaista kaupungin kokemista. Kuljeskelu tuotti mielihyvää, vaikka vain katseli ympärilleen kaupungilla vaellellen. Tilallisesti tämä oli Leilalle sidoksissa juuri keskikaupungin kortteleihin. Muusta kaupungista hän ei mainitse samanlaista flanöösiin käyttäytymiseen viittaavaa kokemista. Postinumeron muistaminen osana sijoittumista kaupungin kartalle kuvaa myös keskustan merkitystä alueena. Huomattava on nimittäin, että ne, jotka asuivat pieninumeroisten postinumeroiden alueilla, asuivat keskustassa tai hyvin lähellä sitä ja näin määrittivät ehkä huomaamattaan kaupunkia keskustakeskeisesti. Toisaalta välimatkat ovat muutenkin muisteluissa ilmaistu keskustasta käsin, joten selkeästi Lontoon keskustan rooli oli merkittävä naisten kaupungin kokemisessa ja kaupungin määrittämisessä. Tämä näkyy Kaarinan haastattelussa hänen kertoessaan, kuinka liikkui kaupungilla. Ja yksin kuljin myös paljon, koska siinä oppi käyttämään maanalaistakin, jos oli tarvis ja varsinkin kun työpaikka oli keskikaupungilla kaikki oli saatavilla ja lyhyen matkan päässä. [--] Metroakin mä opin käyttämään. Mä en edes muistakkaan mitä varten ja minne niillä aina mentiin, mutta kyllä mä... [--] Mutta enimmäkseen sitä tuli kierretyksi sitä keskikaupunkia, koska siinä oli kaikki saatavilla. Siinä oli kaikki kävelymatkan päässä.81 Kaarinan muistelussa mielenkiintoista on se, että keskikaupungilla kaikki oli kävelymatkan päässä. Lontoo oli jo 1950-luvulla suuri kaupunki ja sen keskikaupungin halki ei varmastikaan kävelty vartissa tai toisessa. Kaupungin koon määrittäminen oli 78 79 80 81

Urry 2002, 12. Urry 2002, 43. Ibid 2002, 44. Kaarina 1950-1951, 7.11.2006.

28

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Advertisement