Page 25

aikana erilaista kuin Lontoossa asuessa? Miten opiskelijan ja työntekijän kaupungin kokeminen eroaa vai eroaako se? Näitä kysymyksiä tarkastelen myöhemmin tutkimuksessani. Kesällä 1965 Ritva oli töissä Englannissa. Lähtö Englantiin liittyi opintoihin yliopistossa, minkä takia hän oli maassa lyhyemmän aikaa kuin aiemmin Englannissa työskennelleet

haastateltavani.

Ritva

opiskeli

Helsingissä

maa-

ja

metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa puutarhatiedettä. Hänellä oli vuorossa toinen opintoihin liittyvä harjoittelu. [...]vihjeen sain muilta puutarhaopiskelijoilta, että siinä samassa paikassa samalla puutarhalla Lontoon lähellä oli ollut toinen henkilö ja sitten taas asuntokaveri oli ollut edellisenä kesänä toisessa paikassa. Oli sellanen vähän niinku aaa...epidemia, että lähdetään ulkomaille harjoittelemaan. Ja silloin sitten minä lähdin tähän paikkaan mihin päädyin Britannian Nurseries. [--] minulla oli sitten se Mr. Everset vastassa ja lähdin sitten sinne Wolton Crossiin [Waltham Cross], joka on noin puoli tuntia sitten sieltä asemalta eli Greater Londonia.55 Ritvan muistelusta näkyy ulkomaisten harjoittelujen yleisyys 1960-luvulla ja kuinka opiskelijaverkostoilla oli merkitystä työpaikan saannissa. Britannian Nurseries, johon Ritva meni töihin, sijaitsi Suur-Lontoon56 alueella. Tarkastelemani Lontoo ei siis rakennu vain keskustan keskeisten nähtävyyksien ja ostoskatujen ympärille. Kuten aiemmissakin haastateltavien ensisilmäyksissä on nähty, ei Lontoo rakentunut muutamien korttelien ympärille. John Kotkin on esittänyt, että Lontoon laajentuminen maaseudulle alkoi 1800-luvulla. Taustalla oli Lontoon väestömäärän kasvu ja Pariisin uudistaminen paroni Haussmanin johdolla. Vastaava keskustan purkaminen ei ollut Lontoossa mahdollista, joten kaupungin annettiin laajentua maaseudulle luonnollisesti. Lähiöiden kasvu yhdistyi uuteen kaupungistumisen visioon ja myöhemmin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä puutarhakaupunkiajatteluun.57 Suur-Lontoon merkitys kaupungin kokemisen tarkastelussa on tärkeä, koska se rakentuu hyvin erilaisista tiloista ja heijastaa kaupungin suunnittelua. Mielenkiintoista onkin nähdä, kuinka Ritvan kaupungin kokeminen rakentuu, kun työpaikka on vielä Lontoossa, mutta ei keskustan katujen varsilla.

55 Ritva 1965, 12.2.2007 56 Englantilaiset käyttävät termiä Greater London, joka vilahtelee haastateltavien puheessa suur-Lontoon sijaan. 57 Kotkin 2005, 114-115, 123.

21

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Advertisement