Page 110

Lempiäinen Pentti: Nuortuu vanhetessaan. Merimieskirkot muutosten puhureissa. Gummerus Kirjapaino oy. Jyväskylä 2000. Lontoon Palladium –teatterin historiasta. www.londonpalladium.org Katsottu 29.6.2012. Lontoo. Kirjailijan kaupunki. Toim. Marjaana Niemi. SKS, Jyväskylä 2008. Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme. Toim. Auvo Kostiainen, Janne Ahtola, Leila Koivunen, Katariina Korpela, Taina Syrjämaa. SKS, Helsinki 2004. Meller, Helen: Gender, Citizenship and the Making of Modern Environment. Teoksessa: Women and the Making of Built Space in England, 1890-1950. Toim. Elizabeth Darling & Lesley Whitworth. Ashgate, Cornwall 2007. Persian Shaahin vierailu Lontoossa -lehtiartikkeli. Helsingin Sanomat 6.5.2009. Portelli Alessandro: Mikä tekee muistitietotutkimuksesta erityisen? Teoksessa Muistitietotutkimus: metodologisia kysymyksiä. Toim. Outi Fingerroos. SKS, Helsinki 2006. Portelli Alessandro: Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944. Faros, Turku 2012. Riikonen Ulla: The Cultural Adaptation of Finnish Au Pairs in England. Pro gradu. University of Jyväskylä. 2002. Saarikangas Kirsi: Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristöjen kulttuurisia kohtaamisia. SKS, Helsinki. Saarikangas Kirsi: Merkityksellinen tila: lähiöasuminen arkkitehtuurin, asukkaiden, menneen ja nykyisyyden kohtaamisena. Teoksessa: Eletty ja muistettu tila. Taina Syrjämaa & Janne Tunturi (toim.) SKS 2002. Salmi, Hannu: Rautatieasemalla ja junassa. Teoksessa: Turistin tilat. tilallisuus modernin matkustajan kokemuksena. Toim. Leila Koivunen, Taina Syrjämaa & IlseMari Söderholm. Turun historiallinen yhdistys, Gummerus kirjapaino oy, Jyväskylä 2006. Salmi, Hannu: Vuosisadan lapset. 1800-luvun kulttuurihistoria. Painosalama, Turku 2002. Skin Skin –elokuva. Internet Movie Database www.imdb.com. 8.7.2012. Syrjämaa Taina: Teatterissa – Ansa Ikonen Lontoossa. Teoksessa: Turistin tilat. tilallisuus modernin matkustajan kokemuksena. Toim. Leila Koivunen, Taina Syrjämaa & Ilse-Mari Söderholm. Turun historiallinen yhdistys, Gummerus kirjapaino oy, Jyväskylä 2006.

106

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Advertisement