Page 107

löytämistä. Kaupungin kokeminen oli kaikkien aistien valtaamaa. Kaupungilla käveltiin, syötiin, juotiin, naurettiin, laulettiin ja tanssittiin. Kaikelle tekemiselle löytyi Lontoosta paikka ja aika. Lontoo oli myös erikoisuuksien ja kuuluisuuksien kaupunki. Kaupungin kokeminen ei ollut siis pelkästään arjen elämän ihmettelyä, vaan se oli luokka- ja varallisuuserojen havainnointia, kuninkaallisten ja kuuluisuuksien kohtaamista. Naiset olivat avoimia katselijoita, jotka tietoisesti hakautuivatkin näkemään erilaisuutta. Toisaalta he olivat myös itse välillä katseen kohteena, kokien sen sekä positiivisesti että negatiivisesti. Kaupunki mahdollisti heidän katoamisensa massaan, mutta myös sieltä esiin nousemisen. Lontoosta paluu tapahtui naisilla lentäen, junalla, laivalla, autolla ja kävellen. Osa palasi yksin, osa matkusti takaisin Suomesta saapuneen ystävän tai sukulaisen kanssa. Osa pidensi Lontoossa oloaikaansa alkuperäisestä suunnitelmastaan, mutta osa palasi heti, kun työsopimus oli päättynyt. Tytin piti alunperin olla vuosi, mutta lopulta hän oli Lontoossa samassa perheessä vuodesta 1958 vuoteen 1960. Ritvan ja Eijan paluu oli kiinni opiskeluiden jatkumisesta syksyllä, joten Lontoossa oloaika jäi tällä kertaa vain kesään. Kaikki haastattelemani naiset palasivat Suomeen. Ainoastaan Tytti lähti pian paluun

jälkeen

takaisin

Englantiin

mennäkseen

naimisiin

Jimin

kanssa

ja

työskennelläkseen maassa. Hän palasi asumaan Suomeen vasta avioliiton päätyttyä reilu parinkymmentä vuotta myöhemmin. Muille naisille Englannista, Lontoosta tuli matkakohde, jossa vierailtiin myöhemmin elämän aikana uudelleen. Lea lähti paluunsa jälkeen Ruotsiin. Hän päätyi siellä naimisiin suomalaisen kanssa ja on elänyt maassa 1950-luvulta lähtien. Muut haastattelemani naiset jatkoivat opiskeluaan tai tulivat Suomeen töihin. Haastattelemieni naisten elämää Lontoon ajan jälkeen kuului matkustaminen. Osa matkusti Englantiin useammankin kerran työn ja huvin merkeissä. Englannissa oloaikana luodut ystävyyssuhteet ovat kantaneet aina haastatteluaikaan asti. Vierailuilla on käyty puolin ja toisin, ja kortteja kulkenut maiden välillä. Matkustamisesta ja kaupunkimatkailusta oli haastattelemillani naisilla muodostunut tärkeä osa elämää. Haastattelun yhteydessä Senja kertoi kiertäneensä maapallon ympäri, Tuula suunnitteli juuri miehensä kanssa uutta matkaa ja Lea muisteli tyttärensä kanssa tekemäänsä ulkomaanmatkaa. Lontoon jälkeen naiset olivat toteuttaneet haaveitaan työn ja perheen osalta, mutta myös matkojen ja kaupunkien osalta. Lontoo ja Englanti jättivät naisiin jälkensä ja muisteluita kuunnellessa kaipuu takaisin kuului kaikkien puheesta.

103

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Advertisement