Page 1

:tJIIfiJfiJftll


>& ...., -�""-21 -\!t- ;t-c, � "" ' � -iU • e e

*

:G:rii'>1!J!I=t!l--:;i;:....# (Double Centurion Producer) .._ :G:1�JII't�# (Quality Service Award)

��;t!l;l;;,\'J'l:II& www.JaneHou.com -'i!>'mt-.\k!f-JT-�f''l.J:..Jfi"ot-£%:. ��filU�1t¥R.%-*-. ·Ablt.-*£J!f'#-.k�':l $..&. J!f'#.k�':l -J\t rrJf.- �

il.n-®�4

Poway

Poway, 4000+Ji;, 4ffl+office , 4 sm. �'ll�fl!$f1'fo, 03if:jf, Jil::k, 4�Ji!,<,! ::ft

iJ, �Ji!:, ihl'l*it!l. :tJfH. i'il'IJ!! Poway <!J!J,ll;!

f1/i$119Milil9

1JJiL£. ltfftl:¥ 1Z%l IF ' Westview ;$1 'f · Poway]� 9c¥f!t

Torrey Highlands *3l'f531i!;;@ *4l'f6Jii!;;@ *5l'f771i!;;@

Escondido

,

Short Sale

4

·

�i!e*-'t'�fEi.J

Torrey Highlands

2003if:ll,4!1J3.S!ii,2315R! ll:::k :i:lit&J, cf:l:�&J. iilit&J!I<�. �*•illlm' •*jj!j�. ::kJliFI:i'i j!j ! JliPoway,!J!11[ ]Ji9;' il\1 'I' Westview HighI bl.lll!!l!ii'l'•�·· :tJ{U: il\IJ!, $57;1\"9;1jj!

Cannel Valley DelMar!�[@;

4S Ranch

'4'* 59�� '5'* 81�� Townhome 1270-2045':R., 2'*, 4'*, fU, 43 ��

L -11-iU,: f-'* • 63��· 2. s'*i>lilU, 3Joo -3950':R., 66��

llli.£

iS'i1f.�'Jf �--1"'" •

�±i!l;tmiliuniversity Ave,8J'Il.{i'I0 ;t,fil\:�$67/it5,4!JJ'Il. ii'Iiil\:8/it5!i!'fUJ: 15,805/iiii!. §lltr±l!liili.

i.lifi'P �lftr.JM

Rancho Penasuitos

4/ii3ilill!l'fiiilii, 2350'R, PowaylJl�!l1. $574,900

Mira Mesa

90'Fl!condo 2/ii2i/iili805, $199,900

Ia Jolla

2/ii2ili0li!, tl!ll'ltl!l;, iliWI

'!<!}, i!IUCSD, 0if!l¢, Ill! W<P•c•, J:LaJo/la;;li'l'! 1';$31"/il


�5W� (2012,11) 01

CRT Doctor Cert. #13963

I�'

..0

"'eo

Mira Mesa Blvd .

:;!bet BigS

D

.!:! " "'

*

:iS-=-�: 9:30am- 6:30pm 31*:9:30am-5:30pm �fl.�-#..�

g ·e �

Jean Yu,

o.n. M.s .

.J:.it.fl!!*'4hJ!'± �lmjljffl1L*'.lt#'-'A± �11-llf.ltNOVA*' llll#itfif± .::.t1f.$!*

English: 858 689-9 til-¢: 858 689-9535 Fax: 858 689-9515 8137 Mira Mesa Blvd. San Diego, CA 92126 (Target Plaza at&>

JingZeng

Licence# OC78801

mi*�tiiJ • •

401K Roll Over

IJJJ�IRARP

-��liiJ5� $�- lE:lJJ# �-�mim.i.

)li\ii!�M J§SJ.ii�M --�Pi AII�M --�Pi

We Chinese in o2Jmerien


02

-5�� (2012,11)

4-: ��Jf-Jf-�*l:t.• ";g-�" -�=��Jf-Jf-�-�·- .. ·-��·� .. ��: nu:Jt14-«k•flb1t "�*�" .jl} �: hu :Jt14 -«k. • tlb 1t Gold Medallion Award for "Best Asian Dining"

1i

fi¥.. � 11r

... 31!- �31!.11. � _!f-10:00�llit10:00 � 31!� , a .&.1Fl.XIl fill _!f-9:30�llit 10:30

Served Daily Dine-in & Take-out (Except Holidays)

fl- � # 11t � "*"" . J • Jj{_ 1-#oJTne Cooking Specials

• elrt!t ���.IE-..:£. �JE-Ia -3-� ' .._ i!!i9

-""ft...�a1�1.1!.

•IfftM�

• 1t .:J{ a& 5i!!fa�

$21.99 $3.50 $19.99 $24.99 <0�1f}AA�)'r)

II::��Uf}ffrfi *D�J&Ii: (4ij":_R) $�:*t.-JJ;tf(:*fr.ls��> 7;:#-J:}Jfffl�(R���, :!1ri��) -t*�B1:J!;ff! ¥:�)'r:i:

r.:

-t�""t-*

<'-'"'*-11!.U!Ill'w.,..t->

Served Daily Dine-in & Take-out (Except Holidays) >-X. ""F *-'x .P. 1.3 Only $9.99 Ea.

��mi-t-+ .m;­

-��ffi�1itJf-��51!!f.m;-

004 .f.li<tit-t Black Pepper Beef Ribs

002!i<IJU!.i� Salt

& Pepper Fried Tofu

Drunken Chicken (112)

006 'fiii!Lii>J<f,f,lifi�

Chaozhou Duck & Tofu

& Mustard Green

Sauteed Chinese Brocolfi

Mushrooms

Hot Pot Garlic Fish Filet

Sauteed Beef Tomato

Short Ribs

& Bitter Mellon

Mushroom wl Vegetables

Rice

& Egg

Seared Meat Patty wl Eggs

Salt

&

& Sausage Hot Pot

051 11lit�Jblt.i4i!

Pepper String Beans

Pickled Vege Scrambled Egg

J

Szechuan Tofu

Golden Fish Filet

Braised Tendon Hot Pot

Sauteed Shrimp & Egg

Steamed Vegetables

Sweet

Harbor Fish Filet

Seared Black Bean Tofu

House Chicken Hot Pot

Mushroom Tofu

Sweet & Sour Cashew Chicken

4HU.li'J.-If. LOBSTER LO MEIN $21.99

TEL:(858)268-0888 FAX:(858)268-7729

4609 CONVOY ST., STE. A, SAN DIEGO, CA 92111

* it �f fo.&.-* H X-}[. -Itt tit·" �h Jjj{J 1t

••·•·t·•�·�·-��- -�··· #••·�t#•··�··*�·····��

'}tjf l�;J$' i!�U:AA'' tF Jit1.1i&. 1*1# *f# .J,Jl.H 1i 't�4-&���iiik�#1i •

�����·�·-���*��*·��*�*�

I �D;ftif�j� �-l'-��1l{�I:jft�1klt1td!Tlf I

f.f.if1=-l� Allen W Chan, DC f.f. �Jtf� Casey Chan, DC, QME F.f. .. 4I. 'f -1-�t � � John Z Chen, LAc

t:p§B KEARNY MESA

�tW PENASQUITOS

(858) 268-1288

(858) 484-0800

(!f}f�'§i@ffl*)

(Stater Brotherrn�)

4609 CONVOY ST. STE C SAN DIEGO, CA92111

9871 CARMEL MTN. RD. SAN DIEGO, CA92129

We Chinese in o2Jmerien ri1

Minced Beet wl Spinach

0751:'J"J4lj(

& Sour Ta/apia


��.t- j{ (2012,11) 03

Wealth Management and Estate Planning, Inc. Personal Guidance. Professional Advice. Practical Solutions. •-�����*�•••a�••�•�"•�� · •w••�•�· ••�••·••·�•·��·�•!

Communication. Commitment. Confidence.

B�:::E'§' �IllSi/f:'Sfr�-U �::<Ef§F:gllS1/f:Ii:z�t•u B�:::E'§'f,�fUx5E•u B��;::;�rntH�x5E•u l&�B�&<ti�'H5E.U5f:D�� �F-�fU*§mll]�'SfrJ'f"jj�\1!1/�t-U&�m ·

m�n:l§f� M�i*�' M�l§f�W�a'® llSi;;t1<5Ei� l.i:��ti� i,3�'E�a'® 9t�li5�J�<t�. ��x5Ei�fD�a'® J:fi'i�AiW5� W9:�§!2��M:YJ31<5Ei� ·

·

·

�lf��� , �����INII� ·It�������Ai , �ll' lliil � Julia Cheng, cFP.,MBA,cMFc,cLTc 7380 Clairemont Mesa Blvd. #209 San Diego, CA 92111

���

-t:i 7llt Jlt iJf :;i)t i1J �iji

'i'J.zt�:t±>tn&�!ll! (2009l i!!-�'i'A��l:'*�-lif!ll! (2010) i!!-mii!t±Ji!i'illlf.i*-ll:!il! (2011)

-4-f�AR\\: Series 6. 7, 63, 65, Property & Casualty, Life and Health, Licenses in §�·I��'· hulr[· f§IHrlik ·-�'!� · Nii"f® • illlliit • il<I!Jir[· itlrl· �;�§ • if"f·l� · i*iHJt ·1Uf!\J · I.IW.!l. ·-�&itt.· W:�tR · Ni-I®t · i*tft.£ · f§IVI · #iltV.J · J.Mj";l(i · J�m ·1U11i.

:i:�-11�]&�!111 [g!Jil�Fi''i�lliBiUJ!�\t� [g!Jil�Fi''i�lliB��-lif��;t�

Tel: 858.505.8889 Fax: 858.505.8885 Toll Free: 888.816.6688 E-mail:info@JuliaCheng.org

Securities offered through Girard Securites, Inc., member FINRA and SlPC, accounts carried by National Financial Services, LLC or Pershing, LLC.

lOjj 6 E1 Jlt,

�:l:ih3f�w::tt��R@III (San Diego Blue Ef.J+i.fz:IIJ�1.9�:1:ih3f�Y:������� Ef.l�M•�•�fi�•orus*�llt�*MJ����� �. ��#WEI·�-�Ef.JC����»- �A��Ef.J­ � ctr=t:>3rJ�lu:. �u�*�JJEf.l•� «JJzJ�)) :fo���� Ef.lSm�A�C�R». w::tt���������������h �ill ��� � ��A��*M$�. ����3f��� lllil�i\1Hfl£Ef.J�if!:!. �/F3!U�i:f::Ef.Ja�Fs,VJ, w::tt�B�1JD MtH�+��. ;!t�'1f¥�Ef.J��3f���Ui!IHfl£, Mingei ��::t4tri.UU�. 2::t:lfli.20JI(Ji:f::J:A. �:l:ih3f�x�� ����-JI§li§-�·, �jj �l J fi�·, Camp Pendleton;lfi]i[£�� Ming Dance Group)

�::t�M��- ��1.9111����MC�)��.

We Chinese in o2Jmerien ri1

-�


04

.2f]j� (2012,11)

XUSHENG MU D.D.S., M.S.D.

FAMILY DENTISTRY

�%) Jt : www.nicecare.info r ;{_�%] Jt : chillese.nicecare.info E-mail:

f$. ::(�

!.>K 1.=><..

"

• Jo.i,lj.-�.=.-lf-#*.'1' o�-lf-'I'I'Jt*� • ;'jk.!b-lf-*.o�7J-# lli\A<-.6Jf'fr..1c>!!o� • UCLA ,fp USC i1!.1o�i>\ti>t • -tT J'-+ >f"it!,gt� • -¥.1!!1 >f"-11-'i'it" (ADA) it" )il • fft>:lli >f"-11-'i'it" (CDA) it" )il • �oj> >f".Y.'i'it" (SOOA) it" )il

info@nicecare.info

� fiil!'l

:;!<... �

)'-;;, ,1, .J:J:. llBt 6-;:!';" "'Hil. "':#, � -:r-:- /1 � P'l' 1N :5�1...

Tel: (858) 270-4588 5f i8t !c Z- �$}]�it {1<­ A...:L,;f&_ 5f iJt 5f fffi;f 5L �5tH 1i:f i8t -i&.Jt trt 'f iiljft 5f Jtt, 5f ;f� ;f:il!ii11ft �JJJ1R5f 5f i8t J� .iE Invisalign ,k a-.i:L �c,;,. ��A.7U/J 1fT

{& n-..-p..r& ,sfJ.'j to1;f..-

We Chinese in o2Jmerien ri1

1.

2.

��1/lw�� :tt:� 5��1� ' 7B:i ' �Jtll)Qimt ' 1¥� f&HrJ�:i

�f3f�ii"i� Ufl���!!lir­ XN1� X .7\:�.l:ifotr 900/ol-.:l...t.) 4. Jli:·ffl�� ��rU-�JI.ffM 3.

·

s. �?fi�HH f��1±5�lif0i�-t ����� 6. l&Jt�I! ' � Jt:Jll'-!11� ·


�*".f. j{ (2012,11)

Proftn-dmg��-: Real Estate

Mortgages

05

��+�4��-·-�1'�'�'·'�* ·��).%���' l:ffJf�� ·-'�1��71<��� ·:iMtff§��Er-J�����Ji ·ffi3!1I1!, �)($�{liD Jjlj )]\. tJT � Jt§� :i11 ;I� iJ\ 1�1tt '

Tel : 858-678-8988 Fax: 858-678-8998 Amy Liu

j .k _f,_ �lBroker

ORE #00965666 NMLS#262368 858.678.8988 X 101

Cel: 858.449.6989 amy.liu@profundinginc. com

VivienneLu .>t·J·#S.

Loan Officer DRE #01382966 NMLS#325255 Cel:858.336.5728 LuVivienne@yahoo.com

Susan Wu

Noel Wong

DRE #01838023

Loan officer DRE #01498841 NMLS #335872 Cel: 858-231-3686 susanwu21c@yahoo.com

Loan Officer

NMLS #314933 Cel:858-663-90 18 kfngwong@hotmail.com

Frank Lee

Loan officer DRE#00862054, NMLS#249791 Cel: 858-549-9633 flee168@gmail.com

6540 Lusk Blvd., Suite C 220, San Diego, CA 92121

Yumin Tu, D.D.S.

1t .L�-1-�rr-lfk�.lift�-=--1-14--*-� ;t-1�f.t 1:1:-�;f--1-�f.tlift�.lift�Jt.A!\-IffG oR�1�}�!.1t' *y �tf._�E;1ft{p�U.�_r_ff :k� ;J--f�ffe.i1!.1'} �1:1:- Gentle Dental Company _i..�E;-f�;p A:1f-t�Jf-�tf._1_I_ 'f.�£� o o

o

o

o

Y.m !fA \!!!! @ , 83

if...:J:.. •"'J�X�

-§9 ! 1'§ .f3:LY.83 o'� U-,;r-

0

fr..Er- ..§..

-r€ � JR.�

_

,

ml.lt 'ffi � -a§>

��'� E::..,

�*JT-�5t11[ �ftl.:i:-5AA� �� -1'�1� , I_.i:!:��:A-*JT).7t.;;f- ' llft;;f- ' 1K �;g1j. ' 7§1�1��� ' ;;f-m: ' ;;f-1* ' S*l.771F.9-.;;f- ' ;;f-ffi!�;g1j. ' X...:i:.;;f-;f-4* '

o

0 o

(858) 693-3987 10737 Camino Ruiz, Ste. 230, Medical Mall Building, San Diego, CA 92126 ( UJ�210•921•M�il�

We Chinese in o2Jmerien 11


75 �ffi�fD/Gffi��1�*B11118�'1'ltfi C 7RE�)

ACt

i�OOA.�m

77 �ft�/G[DJ ( ::X:�ti�) 78 �*t¥�1t$.£*��z::t:¥�@i1�� C 1fCJ\lAi�l

15

�if ��: P=J3R��$i$ift�8��t=;-Bjj� C:s<: ::X:l

23 i*f�Wi: ¥�8��--��8�a)!!Jif;/\ C {�}) 27 1'-{�§f����:V:�Jj\�_§ - 2012�tt8:v:�:v:��J ��§�:tum��� c Itt��)

211

)\J.ftrc,f.fr l:·t�t!t W.

GREAT HOME USA .com

31 ���5f8�260f�81)'( c��i�Bjj) 41 N!JJJJ\�'1'� C �:g)

ooa�mtr�8 � l :!: � 59 'EE -rr ;-r\,r�.-\<� '=1='/, F"'/3:. )t7.1'!¥A!l!)U ...X.. �A*/11\

- < �11��8�8���}

• A. �n

�IDJ)

60 ��8� {�%��}

� ( �JW:2_)

56 ��wJ ��--�����t®��{'FBiSill

� il

Christine Dai

jf�,%�A.t-� -f-� 1.Uc.

57 {DJ*B�t®��{'FBiS*9�27\

����[,

47 §§fD6ttJ�\JIR ct¥ �) 49 ����� C/.$:fUllUff<) 5o ��$a��1�1!1w� c F=J

i�l§Jtm¥ �m 1E�J\L ,

�)

tmR��m foJf��*

We Chinese in o2Jmerien fiU

�--� ;t; � � *� �:f.t.% #it-JttJ .

�f':fHU�-* 'i �i'itj;l::l.*JH9

858-729-8868 greatho m e@g m ai l . co m


.ft!f-l\,f� �09 diAn Dance Studio

7Cf¥Jit!tft

51 U:t�*2� C:Zil�)

li t� �A

58 -1II����8�3!<:1�

h ;)'

42

'

'

11§. 4.1 IJ?)J iF

54 �JT�I2JJ' C ��if* )

�1 �

.1-.:rc

"E3-++- _ll=l"

c �li)AE)

8§!1!='=*fi,_ 1'Fl �

?E:�� -<�'-"" ) c JIX

43 ���AWW�:t� C*!�§J)

¥A3tn

f-�-�

Wll

�� �j*� *i�fl�� fJL1�.Hil�

r�=��s

65 �T[Q]� (2012) : I5�!Jiili�IOJ O*�T) 67��*��ffi������(� �) "' " " �cE� 61 "£(l;ZI£�'UJ.trn.EI:;o�"*!ffi! iJi[giJi'"li.X)(t=t ���)]( J±lltx,--

/G�D�m� C Mt��)

79 �91-�J��ff���q:J�:t:ta�l':t� c Kathyti�)

37 f�tt1�§m=¥�2 : -::f!JI,�\�3+ 9�:t

c� �s)

68 �1-����1ifA::t�11l�8��JTJE7\� C 1�1i�) 73 )����JBW�§ C *uu)

74 76

"����, ;g��mirrg C/.$:tUllUH<)

�z�����z� c 2$:tUllUH<)

-�-!fit�� ��.P-t' �. !fi � t1-� Tel: 858.353.1539 piao425 O@hotmail. com www .xingjiandancestudio. com

We Chinese in o2Jmerien II


08

�*".f. j{

(2012,11)

�'fr

Connie Zhao ..:£.. ·1

1

_.,_

�lHf4)1:@J

Del mar mesa1Mihi5: -ili�gated propertyo

4S Ranch Garden Walk biggest pla n .

Torrey Highlands Corner Lot

UTC Renaissance

Carmel Valley Pacific

�,= - ,.�·G M(

Zillow·

'It 'It 5-STAR AGENT

Lie.# 1818896

(0) (c) conniezhao@gmail.com sd858. blogspot.com 858-926-5268 858-877-3858

Carmel Valley Canyon View! Contemporary upgrades all through the house.

ili:Shopping Mall,

7ldi!!t!X:{t1r�

We Chinese in allmerien fil

o

Highland Ranch

'flHr 411: @1!%

o


- * � j� (2012,11) 09

W• CbiniSI in America

ft ;W: s"J!fl'l � mttlZ : �ey� B�Dffl+ -� � � « ¥A» M � tt � � . � � . a� -AA �MOOA�Wa � . �� � � � ��� 7 =�3� � ¥-�ft A: *fBl 1i�Ho;JJi'�£tft:fJ£ E1�*� � . �1f�)J)G�l:::l5A ir'l·l·i� * � · ��x:::!J � *��* � . m�� �m��m�. -��ti� ����3tt•• · ��-oo*� � * � � m ± � . ��¥� £� ��� -ww�� . -w-oow � . ��M����m�� � A . § frr 1m B�&am�Jl!.:JT tB ::g � , 1ma2oos��uWFs"J*f tX; m�miEa ji#JJDY�� : f>i1l� El' �m1=**•�q� , *��i.ffif.\s 3t�f>& tB • • · ��&�� � m � . § frr Baa$�-� � - ff � � . � 7 m� � B �f>&�®��oo� • · fJ& tB � � �•a»m* � �� ® • �m: 5tH��]� -�{j£_t�*� � . :fJ£ �m�l'P mt�I0£*1�­ D�JrLfU 8"J � Jt , � � « ¥A)) fl�.t s"J;H'f:: � . aucsn�i�f!:A is, , � ;W:*f>&Um. � a*�� - � m�•-A�f>& -wm�� . w�• ��f>& � �� . ��YI� t±:\ � B � Um�¥ . ��A� . �m-� ����§•�m �•�-e•M . � ��-00 § ������� §•�m � �w . *�•��� �)J)GM . � = ��ftA , ��� B��_t)J)G��� . ��a3� � B � DY�m�. �� �� ���: - , ���� � a � � m . �m � a �•ff • : = · �3�m�� �•; = , ��-w oo � ��£t. � ���� � B�-� ��M . � *M����� . ���� . ¥A�•M•�����:A�mm � � �-�. ��� , wm , M* � . ��-�-��·*· ��W� $ � �ftA��* · � oo�•=oot-t OOM� c m 1 s � . 23 �l'P27� ) , al�-tr,�1m-tr, 3 � s"J �h�� � m � �� � - � �£t�� � m��-������,��� �m�A±wttm ���:::!J » c m6s� ) 11H�-�� . �Jt.1� ao;J1� t±:\ � s"J A, I�aiE�m���m:. m�� ���m . ��*m ��. ��tt� � . ttm�m� � � . ��m tB � ---ey�ttm�. *MW*���M��mMM . ���*���. �)J)G��- 7 � B � Jt.����A*� · tt � -�)J)GM-� . ma�� � B � �� �-® ��M�$ *�� � ��*· �*M��$¥-�-���� � Jt.��-. ����� � -�*!11 8"J�:lii:. � OO �i� s"J «:A*Ef3� 8"Jft1�1lf:\FU )) c mso� ) , ��15aM�:/1P 1PJ1W:Pf:A* $ �I1"F . -�5�WSjj]8"Jf$!��JtJt �- � i£1£J/AA� Jfljg . �f!:A s"J « -�;J\,L., � 7 + = �*)) c m37� ) &5taiA�1��� . XaiA�L.,��* · i,\.,'Jc/:20�� i,\.,'Jc/:2, :& -@ ":f,!5" =f. 7 q� ! �-f!:A • · &JE� w JrJ��± & . x�:�:�-1���&. ��mw s"J M� . m�mA���. �� $ $ , ����� oo � � . -

-

-

!£� � � i!f *It _q; �

'

• -'1Jd11

'

�-�- i,lt�.Pt"� -��·l:ft m��

4151 Clairemont Mesa Blvd. San Diego, CA 92117 Tel: 858-569-0988 Fax/Tel: 858-273-2668 Email: wechinese@hotmail.com Website: www. wechinese.us ISSN 1942-4655

: .t I � Iff © 2012, Pegasus Media Inc.

i! � JiA lf11

(M�J%��·���A��ft�)


���ra�: ��:f�t\

Sam- 6pm

-�f;f� �$!f� �� fiiif it if 9i:3JHa �(l�JU7 � Jl I'{ fftX J't �� fiiif � Y llillH� WU·t tJ pg 11 � �� fiiif � lU fl �� � 11HJl

BifrA'liH�: 619-425-0642

D.D.S.

'

ii: 619-425-0696

E-mail: elaineti@sbcglobal.net E Sl

tt�1F*ll!!j *PI�G�Ii il�L.·iit�

i!J'tij;\ PH�

(J&� 'f; ' * tt )

Q*•*•&&�A·•�•4·e&a*·••�• Q&�•••&••·•�•••��a��--��

1fr- J.§ -!:If 1, -!::J1.. :-k.t.. t. -'d- �B.:I:--lj:\� 11IL ,�j'L-1'JI"'I.l>rx... JJ. t:J'J"Jf:;f:: 1111'X; '"'1?

1!§1£ 4-t.i!1;f..1i. a(;�%;���? *J.AtX.Jt� ';t r �'-t¥t�-. -tt'it 858.254.1698 1-#-Jt- 760.631.2798 ,

· ·· · ·

:

:

��t.·��,J:J. -r•*+=

• 3t�.52..-!f-.:g...;f±. [;If.W.:�¥.�1' "' ....t:Jtl£ • .:g...�;t<Xffi..�M*11!• -::£�W.:�£.,.jf-�:1''::1.$.

*

·�.,.jf-�=1'fJJ!Is��.M.H.1f:.

1tFJt -t

JianPxing Lie. #01313425

�j���;f.9jfl.tE:Jffii�/ii¥B @ll!,m�;f.91!i.l�i§a�WFo�� * W,t�&il®il!,l��:±tk;�U�®B�ffi�Bf.�B�WH­ * ���ifii��/ii¥B * :wt�iii!�IU

Skilled real estate expert in negotiating NEW

*

home purchases

* Experienced professional realtor specializing in Carmel Valley, Rancho Penasquitos(Park Village), Rancho, Bernardo, Carmel Mountain Ranch, 4S Ranch, Scripps Ranch, Mira Mesa, Sabre Springs, Sorrento Valley, UTC, La Jolla and etc.

*

New Home Special Incentive

Cell: 858.518.0008 Tel: 858.792.3555 Fax: 858.408.3308 Email: appledreamhomes@gmail.com

�1Ritm����if� ., �if�1JJ¥��x:l1cx�:r lh·okc•·fi-.Jitftllfli '*������liflfiJI

} � �1Rff���1t�-K;t�� "W-#.f�r4•'SJ } �� li{."-f , ��:It�,�������� <

Cindy Llu NMLS#314944 Lie #01458200 ORE Broker

417K

30-f. 3.75%+

<

625K

30-f. 3.875%+

>

625K

5-f. 3.25%+

APR upon request,

} "W#.f�"£q�>;�1=F:1+-K1� , 0 point, 0 fee ' "W#.f�,�.§.f�J�I.l"W#.f� } �AA.�"W#.f�.�Jt�f

15-f. 3.25%+ 15-f. fix 3.25%+ 3 fix 2.875%+

5-f. 2.375%+

7-f. 2.75%+

5-f. 2.5%+

7-f. 3.125%+

7-f. 3.5%+

7-f. 4.375%+

rate might change with market without notice

:=.�8{]�,¥,�, 11*8{][1]��' �Ji��f���H%o ��98i!f�: 1.888.67 9.5648 1f�: 408.519.67 6 5 Email:cindyre@gmail.com

We Chinese in o4merien IJ


@J 1I�rH*ft, f:IJ�=- fOO J=l , fiiTJU @J ¥u�mtM(¥u+ J=l 8"1 « ¥ )d ' 1�t1't 1lZ �Ji, ®W:�!lrft i:JJ o )1[ ftA 8"Ji1 TID A �Jl!:: i:F lli� 8"J W �* ��-�tw ±, al q�'l!�lf " 1�lf� w , ::fMJPF±-tl! " �® ! :lmll:ti:Flli� mtmlfR � i:F:fr 3�J$ !Jff II P9 ftr�'f -fOO A 8"J " � �1lli* 1¥ $PtH�� :IE)G� " :f:EJ& , 1f1� 8"J�U=a'�Jl!:: !Jr A?JT 5;Q 0 .:E it SJH!HiH� Jlt:ft:tf!l : " :\m :l¥':� -��frf11if;fP f� �gp� , 1� -!E/G1¥ ��J'! J. ¥U�Jl!:: - ::g � �iffi N *� o �[if § � � . -•�•�m w � , �A• • o ���§�::f*, @��. �m. lf fJ o �!1Hcz�1�Jt�¥*��, 1Eli'§�� 1�1� 13�®)l:¥U� P9 �L., 8"J � ffi!§£5� , )1[� �M�:tt � m� � �*lf H o " ��)1[W�ru�� " J1[��M� ���lf H " o eym�#* �*& o -�ffl�/G� ��*' � � ��ffl&+::g ��MN *�� ± o *# *$M��-��± , MM(M�, � B mlfR��MN*�:f:E J& , � � � ��)1[-� s . � � ¥ �� ¥ft ! rr� � J=l c ��§� ) +AA « ¥A » ����-��Wfi�� � @J ffl, ��®� o •wmm& " § ��wm��® . m � •*•��m ::f * , ���mA�. �--�� $ �� ��Wfi01¥ &�1t�m�. ��::f � �w m, ey � $ -�•• 0 " )1[����m��$o �*·�-W � o �:ff � ·· · 1¥ &��� 0 ··· W fi , � �ili-· « ¥ A » •# o )1[-AA «¥ A » X�� 7 -Wfi� WaJt � . �D �•wm�� x�•x�ft , •A+�lfm�® o mm•wm�m if:ft, ��D� , M��� ! � � . )1[Mffl::fffl @J 7 o M��- ! m1stt c l¥Jno 'l·r·J�Itwm )

1irt1irtai1� ,L.,*I-1i 1JL 1BJ 1BJ 8"1 , itt� .J'(P8"J®'I:, ��/G f3���'l'l o �i.\€1. fU1tl!f-� «PJd¥J�1t��,� r!Z/G ¥U fc!f1� � ? )) , lliU:§'tfri'rR, � A.\l:!,iJ!l 0 �J<J.ta:ll # -!E1¥ :g�X , :Jt-JtJ<J.t5;o il'!li*:1'tTai1�Jl!:: 1t�§SJZ� ? ��ll:t Jt 8"JM�Ji'�li*:1'tT1J!M(J£i:8"J o tm:J¥': �Jila#l'Pa:!'l#§,;g�pf , �jl��Jml!f J �:giX 8"J fF P� (�.j%f)f§if) o 1f1=fL ( �±11!§ � ) 1f1=fL5'G�!� ± , --1�8"1 111' 1if o BW��JtfUtG�*ftA �78� o c « ¥A)) �Jila# )) ) a+ J=l �m « ¥A)) �ai¥u m� JliMJH�1*8"1Jt� , -� Jl!:: « 'rR�8"J al� " ��� , )) c 1"F#llf � ) , -� Jl!:: « Jt.�� T ��WBjj])) c 11:: #���P¥) o ai7'G��J'J.! ¥U � �$J: 1f 8"1 /G � o :tE*Ili*PtJl!:: l! §J\$J: 1f , § 8"Ji[tSJjlJi: :::!5 � ** 0 :1'tBjj]i*ffl 1�1ii:1 1, *�YEgc��lf, gc$ "� �1"f�", /G11&��rm"¥-zv o � � 8"J$J:1f �A�*' 1i�A8"Jfl!jjtD JJ: , �OOD!J: o �1'1��? § ::f1� § o J1[fiJ'Ro j)j\jJlUi�a, .El}J@��� : - , ��Jt � 1R:¥U1J\Jt.��i:F��=­ , " �Jt. ��no 7 =- if: 8"Jai5 10111 , - El' M( - El' 8"J::CZ1l& Bi.'&al1m��a �AOO�::CZffl § c!' , " Jt.�:g�u

l!\Jirr�Ji:j�t, f"F:jlf�ll!i!*ffi�HIJ §iEmail: wechinese@hotmail.com iiJt fw;l!l; :858.273.2668 o

ai T .fU + J=l �mfU� 8"J « - � Q 4 :1't � 8"JL:f=:)) , 8"JlJiJl!:: - �d> � 8"J f:=EfF' o

We Chinese in o2Jmerien 11


12

�%�Jt (2012, 1 1)

C;heo9 �eAlt!f 6640 Lusk Blvd.

Ste.

A208,

� "t �;I

San Diego, CA. 92121

fi <<!lA>> II!IDil-tUIIII!CS

.. IJJJJ.I. tiBIIIIWMIIll''

4fffl4�ffl�t�tt�l$&&ltlf�? 1JD)+IBIJffiH·:tE���lf���:ll':ir:*::I:BIJ:flllfrtil!.�;\rTJ#Jl, ��:ll':lilHr Ji, mJfJ%il:ll':Ji±§JfJ%, �t±li!IBIJJ%Jit!(:l:���f1�:ll':�z:fiL m z/J'JE, {£hiJlioo�iil*t§&BIJF"��-ff,it:ll':jl:g;J§lJ%AflilJ%"ftiPt�:fff!;fr, 1JD)+IJ%±&1i*&i.lcAmirl�Jli0ft!i, *1+1 r*JJ\JJ1Jb1':JJZ3(81JlJli!fJ;:lz:Ji m#ll�I'HtAA1if-tJJi!J'BIJ3.5i!JJ �3'UJ\JJi!J'BIJ3.2i!JJ, flil�if:Jltrl'1U:ll':5.2il

Jj,

Jl:l�l'l f1:AAJ'�t!(1�cl*t�ij�g;ffi:�Fs, * JfJ'lj!m#Jl_tBIJJ%"f, �B�t:R3'U-t i!JJBIJ�Fs, :ll':rlif&IE'ItBIJ, &J§:i!t�t!(_tfr�, ff,Jtcl�m#Jl_t1n�g;f¥ m�1�Jl#J§l:f�!5t!i:t. m ff,it%JJZT J§l1JB1Jm#Jl, flilM"J§:i!J'�t!(T��. Jf1Jm#Jlff,Jt�J ���, T�T BIJ1'¥J%t!(:l:ill��M�l��1t�1JDfH BIJ{J}i!fJ;:lz:Ji.ift>JJfJJ:tE J\JJi!J'_t¥l/aU$343,820, rl-GJJi!J'_t¥lH3il87HIJ, rl20lllfJ\JJi!J'l'1U _t¥lH15.51187Hli, J!!!B)jBIJfl1JifA B*&�ir�J!JliJl�, 1if��J;RAABIJ §l¥�2¥!f¥3'UT 1f

� �

'�::1::0;\: J�w��

{l}( i¥

£7+1l!:i17'JBIJffi:*'�Ht�, ��m�m*mtmli*&*cA mirl'!!Fril'*&��*� f1la"J!Ji*cl� "HttEHI:�AAmBIJ § BIJ:ll':ltl��llif&PJ�BIJ t±lfli§l¥�2¥ HI:�AtD§{±Ji J§l1J�D{PJ:tE_t rTJ:I:,fiJJ&BIJ·rwi5LTJ§l3'UJ%"fP�? J§:ff,Jt flij� J§l1J'f;A 11: t±l B)j�BIJJ5!'1UtD�{ft1HDii\1f*&J§flBIJtil!.li*&i.lcif1'Ft� 3'Um#Jl_t)IJ!:f3'UBIJJ%"f, j;:g;J!(tfuli*&i.lc7{ ��tE1t�JEBIJMLS_ttMU J%"f, 1m1r5f1i�1r!!llf!i fi BIJ�����'It1f��, ��±&Ji0"l:tE��BIJ� l:f"¥:�Fs, B*&�M�JTJg;iJJ)t�AJJZJ}J!!l!:ffi3'UJ%"f, P�1$t�pU� 3'U1�:*:BIJ §I¥�!¥, �JI:ll"l�illfyf]�iJ'i\tM�*�g;BIJ"f;.JS J§l3'UJI�£ BIJ t±l fli!itDfL,A 1±�, q�g;Aill1frr��tfui:PJtJjm��11B1J1MMUJ%"f �:m1rHH'F�Jrajff!!fJTBIJm#ll, ��:ll':§1±il:ll':Ht�, ft1r5PT�'i\tMf&; !53'Urlm#ll1Jilf�BIJJ%"f, ,ffi)jjj00��±&Ji0"l�l:ll:: http://Chinese.ChengRealty.com El\\.JT�ifr!ik15Scott Cheng 619-846-5843, Katie Hou 858-603-5869

Sc�tt Cheng, Broker/Owner Kat1e Hou,

Realtor

619-846-5843 858-603-5869

(�,-'!ft) (:R:,W!rlft)

... � st& If- 'l'i: tY

e

��l5f1M�g����

...

?II A

OZ:a�:�!L f�!:tii!IL iltfl:Ai Jt , �.iEtflr:Ji!t, JJJJtfJR&JE, -fi'JIIltfl��, Ef?tsiFJfn, EfJtEfj}tj! iH:t�, il��#�*tfl�/J! #�*Z.%'5: w, !if!i, iJil', �, ltUU4tfl:f*§1?.\Jll!t: AAnjjifJkffii\, ffiB3�i, I��M�J/&, �111f1�Wno��!JUt :J>18J, !�!ttl. 1'11 il*kli!1rrJ1-7id!Hitfl!Mt�i\RJ! (OZJ'Gi\RJ!, 1l}no�1JH1f�tfi\1t£1t�*gl : �!PI�Itflr:Jd, i�7tctfJH��. �tVJ!�tfl I!Ai!l�, ����Jll!ttofrJ;Qlltli, ��, !�Ff*, tilli®: �1iU:, §'IJEgfi�tflRn"iR!

1iW m�utt-x� RJ{ t�5�U#XR��m�� ¥t�.g.� •Jll&:J?J;���

¥z�tt:mtt:u -=t�H��� �u#Xmrn�� w¥to�@

�il¥zJ?J;�j,��

¥f§r��d\r.Y$ a¥t#Xr.Y4�**

�RJ§�i�

f;}�14F1f w¥ttk� m!f��r.YU**

�iJ\RJ?J;:ka�

3860 Convoy Street, #105,San Diego, CA 92111 CJ*�iEJD

Tel: 858.278.5883 Fax:858.278.8988 %1-£.,\: 11am -10:30pm Web· wwwSanDiegoSpicyHou e com

Jil

We Chinese in o2Jmerien II

a

11am

9·30pm


M $ 7 . � m � &� � � � " . ��� � . w���� � � -���m�•� * � •m� ? �M &�•t** ����--��-� lli � M � . �#�� ¥** �­ �--�� - � - lli ���� · = · ��- 7 - � �­ ��� . �--�•m�•��*���- $ 8 . � � tta. � � m�moo��. &�� " A� � . ��•· ���. m-� " . ��-��� . � � � � � W ? ][;.S:B!j! 0��- )

�,/ilij#J!!%! * 1� 8%3' &' Bo;J �tU!Jt�� * 7 . • 7 �@ J=l -�'ll'� 1�lf ai# B"J @J �j'L � � 13� M( )l:.�f± � � 1� s"J EI_2 � . 1�J'J.! 3SU][5'G�3t1't W�� B"J1J\� t:�fF'�=f. f.\& , wa�m��& . ����:ff m � . *M�*��ey � ���8 . $.][5'G� ���M�a. �-�-��� *· = m ���lf � m � � � . ���® � B m � . & � $ �� �*���-��-��ft� � � � m . llf� ( t�j·[·J )

�m�•· � � " m� " . ���� a � . @J �m�• , ¥A·�*tr��ti. fflA � ffl . m�m� . -�A ��� c ��§ llf ) ��� B . x�W* ! *§��2o 12 �iit'ffilm�*�· ey:geyJL � m 7 � � � h ��-® � ¥ ���* •m�•••m . �a « ¥A» J=l ��ti���* § �� � . �-�# . ili� 8JiD Bf.\&ii lli * § B"J !J\gyt Ui)) C $26.60 ) ;J'P «�YEl&: tJt)) ($3 1 .50) , *f¥� �3s��. ��Jil6# 5'G��-w . � ey�J!!%! ti ? ��- - .

#�� §��5'G�!� ± . �**� 8� B��� , ��••$mlf �¥��� ��-�)l:�� . -�� 1mfrr��L.,�• f� . �fr,.f!HRli'�ili� 8fiD���� Jl! * § ��il�ll:.• J!!%! ti-1J1iJ�tJI'�Ji'� fF'#�# lli H&f±��� !fR'f� � � � q�:;tir. �fr,-�h{JE�Jt¥ �·'"r�oo n='

tt ¥ I1R f!·tR�M� 1'HI •

±.rl:. �frn;,Jl���WJ! f� -� « ¥A)) * ¥u!11 ��1ffi1Jf��f�4�¥u 8"J±1!! � �::cz��fr, 8"J �-�t� ! c « ¥A)) �Jil6# )

� H ��-���,��w� . J=l ft�����» , � � m . =�*� � 7 � � oo " • ��*ili ��� " , {PJBo;Jlf¥*WUt!!-� ? !15tfF!iifF'#� $ 8"J 1::£fF' . ¥JIJF[ c �±-t!ts:::1 llt ) ���5L � ���:Y:IJ1l+ m � . «¥ A )) fla.t*f� ttm -AA*f�. � � ����� lli -� � � . �lf¥»� 7 � ftA*ftu. " �aifij " 7 � �.���1LEillfm¥�i*ls"J �.�@r�, @! lJ , " �!iiij " 7 m¥�1*18"J ¥Af�@ L " �!iiij " 7 m¥�1*1 ���¥-M � . -M��$ :ff HIIILEi llf �m�. )l:� JIU�. �*fJJrJrJ.t .fJttJ1Hffiffm m¥�1*Jm,JilJJI:[ -�1!\s"J "sJHl?W � " *�i�Jiwx�w . 1mfr,JJ rJ lli �L., � . �ti " ��1* "

Jj !lr , :11P 5!H� lf ±11!

« ¥A)) *Ita.& " aJl, *' �Jil6s"J :Y:�Jrt " �-oo�� ffi�f 8"J1�)!lPflt . iJ£20 l 2 �� 10ftA « ¥A)) *Ita.& � . ���ffi JfJ::g±1!!ai¥Uf1�8"J�� « -��t�±:EI=Jt )) s"J&�j'L �� ffi�-- � �:1'tfi® §��5'G� � � � . � �M��� #M�#� �m�� �* · -� �*��re�#&�M � . � B"J��t�¥U'l.'l!I:B"J� P.� ;fP �t� B"J�.f�. � B"J W'Jf8 « W tt � � � £ £ » B � �m��� 8 0 � lli AA . iliAA W�a {ir��±1!! § {lf7373A Convoy Court B"J W'Jf¥8JJ5�1§: . �1!t$M�#lUl!UUai#JJJ1 � 8"J � � .

��m��� � �#ti&��M� � �AA§��# rrm��� « m tt � � � £ £ » iliAA lli AA . �8�a� ¥8JJ5 lli 1§:, �#&�a+= J=l � �� �-��8�� • · ��#M��� . -� § � . � 7 rrm�* · �� M�� -·�#�a�� m 8 �J!'lf��, �-� , � ft, ���' -*' *��� . �� � 8a�¥8m� C « ¥A» .# ) lf lli i§: . -��# ��� �

We Chinese in o2Jmerien IJ


14

�*".f. j{ (20 12, 1 1 )

� � J£--�-� � Benjamin Lin,

.!!�'� � 7.J', �� •; r� 1'..

liii'kll o ®IS® l5.ft.ft. � JJI91.. ��� .ff.�M: %l:::. %]Ji_ %]8

3-. i!!l 8:30am-5pm 8:30am-12pm %]"' 8am-12pm

'

'

'

%1 - 1-f ,@,

nv.s.

�..=.-tit-+���&"� � 1.mA-¥-1t tJt a� -t-1� *-

ffi#-9'\t� 858-216-6418

"m·�·r��r�" : m�?n • mmfFI · 1111� • rm�ii?n��fi�:m: "�milt":�$· �;m • r!M;�m, JH&m�fSm "jj.)tft" : *tlmt�' l}(�ffii ��*Dij�IJ!irJUJI�.�-._· --y---=:;::-4, "fiJ�i.": i.�, -��, ]j�fjof�mtii s. "§I 'Ia" :n�if.iilfll .n��� .n�oor�%�llE8 r:j:IJml.iJI!i -

o

--y-----,

-

��*!!.fi�1J, !ft1J, U�1J� ��=�#,�#,�l#,�#f -} � � 1.�#it1i fP � 1i .tm JJ}J ifl1t .-..!!!JilW!It!l

TOP NOTCH REALTY Joe.

:£::1:-lt.£ -!f- �-��A Ml �5t 8� :1:-lt.A_ -'a'-�

il®IDl �ffiWollo����

Hillcrest <P�ftll" �/ilo:l!f� �­ � �i'lA'J'he iil!i-El1§­ �ii&illl#:�t Bt!f� 'gflmraim�am

� -).-· '• ir·

't- ·�·.

... .,_

license# 01302791

NMLS#360277

I

I

Rancho Bernando 211.Ml � lfil< �-��-­ ----·�

#..

Broker/Realtor/GRIJRMS

, _

SDSU

AndreyS

Poway 3� � 2f.Jili{;i �� � �tE Mlli�<P·t.' flUt��£5/:.iliMi

Chula Vista 411 �{;i :!!I!IIIIDl: """' *Ill �

Scripps I Poway i!ll:QI!(!'.Jttrt� 5� 4. 5� 51.10:Ul(t(JiJJI:I!:� � 100: 6Sl:� il!WOJ�

Miramar College :liilil!!l'-l1�1}· Mlli Mi rarar College 371:� {j!'f!J ffilli:�<P·t.' � 100: r-------::--� ��

Sierra Mesa ��� 11$11� ll.Missim Val l• ."'*13.118 �

Cell:619.807.0327

�1P,A�� i�1·1':�1:1A. ifiA����"if �$/IIHt•J 1mt'.iJU·J· ·


#&il�*'

Im� · m••� · -��� � . � � . fi��­ � �*M��� �� � � � A . � ���&�-��­ . ��*���m� o @� � � m ��. �-�. �� � 7 � � �mAm o � ��-��� �®•� · ��� � 0m� ��� . � 7 � � A ��M . ���� � � � �*�� 7 o � � � BftM� � " ��$" -� 7 � � ff¥--*£§'1ff$_tJ�8"J J R:f 0 � � ��·�*� «*M�m••�2 : ��••» ( Sherlock Holmes: A Game of Shadows ) 20 1 1 � � -tE � � � m o M����m-�ili�*ti�. ����m* � �� �� 7 o �HDffl� . -��mMm���� � � . ��:fiiM * :!tJT J :VJm����1m� . tt'forJ�����

(2012, 1 1)

15

�����m� ���A�sw�� . w� �AAD�� aoo*��oo M������w�•• o ���-ffi . m••������ ¥�. ����-�� � . - � . fi1��l!!t0U l/M ± , � �Jlf1��3B�**� � �L., 8"J jj� �9!9;a �--*£§'iff , 1'51 � - £L 1m s"J :rfljgl�t�H�� . �ooili ���'ll'�W�1J£ll:tr&�· · · · · · •�. - � . ��. � • · m • . rr M . �*· • ;W: , �Jif.\A'l, P®fl , 1�Ji· · · · · · �,�W§ � . 1� J'J,t �'f� 3SU 8"J® § 1�H:. «:fiiM*:ltJT2)) l!� ii:� o �� s"J� � «P���fiJ)) ��:jigif� B"J : " «:fiiM •�2» Hm-$-:1l. a����M��� ��-� , -� 7 �-- � � � . tr��� � · ��AA� � · *

�0 "

We Chinese in o2Jmerien fil


16

-5�� (20 12, 11)

lta-11® � Wll! tt!! �

F I N D THE HOUSE OF YO U R DREAMS 4565 Ruffner Street, Ste. 1 02, San Diego, CA 92 1 1 1 � � : 85 8-874-4378 �� J.ll:. : www.goldmedalrealty.net

't � : susanna@goldmedalrealty.net #1� 700f!R ,

*

1 )Jj 1 ¥-fr

*

3)Jj2 . 5 ¥�:1]ll :fz: � #I� 1 700f!R ' � $669 , 000�

*

5)Jj 3 . 5 ¥�:1]ll :fz: � #1� 3 1 00f!R , � $929, 000�

* * *

condo

5)Jj3¥� :j]j):f[� 3)Jj3¥-fr :j]j):f[�

3)Jj2¥-fr :j]j):f[�

20 1 2if=�ftt!�

�$220,000

#1� 1 400f!R , �$399, 000�

Santee

-

El3 4 ffi:f !EQ , K\'S2930-36QOPfi. , �500,000!EQ

-

El3 3 ffi:f !EQ , K\'S 1750-1 9 3 0 Pfi. , �soo,ooo!EQ

-

El3 3 ffi:f!EQ ,

Carmel Valley

K\'S 1400-1 9QOPfi. , �400,000JEQ

- El3 4 ffi:f !EQ , K\'S23 90-2630Pfi. , �600,000JEQ

Sorrento Valley -

l!fl+??if:m���l} 0��� �1aEJ� ��•*�?�� . m11

#1� 1 600f!R , �$459, 000�

Tierrasanta Carlsbad

Susanna Leung, Broker DRE#01 1 98938

#1� 3230f!R , � $ 1 , 089,000�

El3 4 m M ,

- El3 2 ffi:f !EQ ,

if��m�)�U4, ;f0$ , £i¥JT �� . ifk ¥$ 1��JPJ\ m ���w ��*�!��}%��*

K\'S2 1 50-25QOPfi. , �650,000JEQ K\'S990-1540Pfi. ,

� 3 00,000JEQ

We Chinese in o2Jmerien II

Peggy *!J \ frll : 619.865.8680 Email@ peggymo k . com


#&il�� �-��fifi , ��•�•A § � ��. ��m�m� -�; **� ��tifi , fi �®������. X�� � � $ � ; w � � �•ma . ��m 7 ��-� . �� -l/l{W: t±:\ * 8"J f�W:;::�:l¥':��ffiJ: " o Hiim*:�tJT2)) �'f� )J)GrJJ , � � 1t�* =-�411:;ff4oo2 -�JI; . �ffif 45(A::g 3Ju � - o -$���� . ��* �-��)J)G� . -�- � � � tf . � � . �� A� �n�:� o 1?;*f8l8"J gi5*g;L " � � Amc�jj�f001tJlfll'� �1W: 8"J A " o «:fiim*:ltJT2 )) )J)Gr}J 7 , *fBi!! , me��� � . �£�� � 7 �A o ey � � . � lf*fBt!! , mt1�lf «:tiim*:�tJT2)) 0

A� �-100� � . �����*fSl o -M�M�* 8. ���� -��ftA, Ma�����-�fi �� m o �A�a ? nm�mt� «mm*�2» �� A ? M� f!FFffi 8"J �i'§ , 1ElM1't�ABC8"J tlt�t " � � � ������M�������*fBi!! ? � � �-� � � � ? " ��n�� 7 � . ���� - � oo m ��t*� o " �mt�*fSl, � 8{] , �-§· � � " *fBil!i!UJi;fP±-tl! M�� o �M o *f8l�¥A ! ��- D -� � � m . -�· � � Aili� . ��Aili H . � �� � . mt�� �A o � �A �����mlf$ � B � � m o :ff ��* 7 m )J)G�� �-M; lf� � * 7 m)J)G��� � ; lf��*7 m)J)G�I�fi o ��-�� rn��� � � m . &��� �8. ��-� . � m . � m �WfflSM � o � � 8"J ��mt�-*-:1l 7 o :f4l:Sjj] , ���¥A'L.' § � :li� � 8"J ifiMi!L �1f451:A � )-lJ[ . W_§.±1!! 1ir*� · �A w 11go a�T�tE�? *f8l8"J ��ili�fJU!lr o

li �. f1tllJ'f- iiiTJU fiiTJU §J 00

§tHt . *fBlf&f{l t a�m 8"Jtl 1@ �. {Jfit��fi-*Sf#Wz: ft¥ 8{]� � . l'P a�� W*"' *1�:fJ£ 1Jit p� fr*8"J�MIII � . �-��*f8l8"J .f- , if� � 7 �;fU!§£ 8"J±±-tl! o ;J'Pit� 7'G��-:1t8"J �� . *�'ll'�

� % 11 � ' *f1j .�i 5tr {J '"� �c.% :t. :t. ( Js_ ) � #dt �,f. B�

o

(2012, 1 1)

17

a���. *fBt!! W -��mili�� t±:\ o ��. ® �$ � � 8"J1J\JJ)j7JZ-:ji, :fJf ���l'P �f�lu � * 'J§ �� . f!HR �mt)J)G 7 -fOO " �� � A " o �-� � � � . a��. �A�� � � � . * 'J§ � � ��. ��� � ��-M o �� ��-��w-� �)J)Gmt� am� . m $ �� � ���oo �•#rn� . �* ������¥ � B�� -��*· �-������•® D�. m � &�lf$ * �Mmt o :liiliili�M � 7 " *f8*M" , it���*f 8•a• � � �)J)G� . �����-�������• l'P D� 8"Ji'9J:1i o *fBl ��-����� 0 � � � � , ��� � � , ft �%'U :ti% 8"J , -fi13tH� 8"J�� o PtW . " �frsftii " , ����*M ��*��� o �� �*fBl� � B ��� :lil�fr 'L.'�• �{f� 8"J}J)G�.l :::!J A 7 �'l'i·I **�* �5G o 00 WM· �-� . ft����m A � � . *fBt!! W �*�M m�-��* · wa��� � * · �*�mc�* 7 �� * · tt�a�� ��§**���* ���*±*�o �* �"'*�· )J)GM§ � �*fBt!! X ��-� - . :::!5 A 7 Pil-1� . )1[�ili�:li�::g 8"1 *!11 · tt� l 999�frPil-1� �*�JG�;f� I�tf:EJlBi� ±* {ir o �*®�����**Bl � � m . �� 7 ili�:li�* !11 8"J* fir , tiP�f3�.�� ��L., � �J'J.t �1tWl� 8"JiJJrt.!L A. :li$m �¥M��� � B��m�Wfflo W � B�-� �lJM , �����¥ �•* · ���m � �m 7 o " �����. ���A " , -���m. � �� *fBlo * = ��. 8� 7 -��-W��m �M �. � �-��� o a *�**�I�. *fBl* 7 �::g �¥� ��I���·@W 'J§ � . ��� ��. �¥�1@@, � ��h �-h �*� o :ff �m�-* � · w•*�m �-ffl��W �����. WMW��M t±:\ o


18

�%-t- Jt (20 12,11)

it£ 11!! = � � � ft � � 1r, IB � :!t 7 I

jffl .§. � ..t. 1.JD � I

I

0

••

����

'

1 :16

And of His fulness grace have all we received, and grace for grace. -- John 1:16

We Chinese in o2Jmerien Jm


#&il��

*�m±•� T . #�� � -��� · •• ��� �� 00 � 7 . ���*��� . -�����*��� §-��® ����-M8�. �W� � � ? fi&W� ���� �m��. *A������ey � ���m� ���m� �-�. ����ff � � . �a��mmoo sjj , a � � s"H��itt�-•· ��:A T , :ff � c. s"J�rJ.t , ��lf�� � . � � �m•m � c. ��m . ���w #�� . � * � -���ey � , � � = � � � 00 . �* =��. -� ��. �**W W § �¥A�-M� �­ � 1r�. *fW:��u� .

7! *�m±·�� . #�� OO � T ���� M . �M 1'¥- �Ji�� . :fJ£ 1N�H�:f� ��ffi � PH"J � §€fl'P r=P �Jtit�� � T fF'Jtl . 1m�¥U 7 ifn!'i�Jl « � Is, @)) , ��ffi :giXJ1[ 100 M �. �:fltl!fi.\il ¥*i*ls"Jil-1"Fn1'f , :A�f1)1[fm�Jt�� ffi��- . ill � �tt§�tt�-� . #������� Mm���Jt a• . J1[$ � � � �M� rn · ��@� c Martin Scorsese ) � M . � � � £ * � �Pr� · i!l!-t'lirl:I:L� ( Leonardo DiCaprio ) ;J'P l:b*f · �� ( Matt Damon) ±M B"J « � Is, il!M � )) ( The Departed) 2006� 10 Jj 6 B a� � . � � . � � . ifm ����. -�rre . m�•� 7 ����-t •a�Jt�. •a�M�. •a� m . ft aa•�* � �:A� . �Jt -e�� . #�a¥� � lli

(2012, 1 1)

19

5::CZl� �1't)l:¥U�TIO 8"1�/E .

a¥i.\i*li1"F s"JJ'-�1fftA C I 999�2oo7� ) r:r . - oo � � �-ff�� ��I��#�. AA OO �� T m $ :AJ1 , � 7 « � ls, il!JE.� )) !Jr . �lf*I Jlx]�iO'Imiit ( Roland Emmerich) ¥Jt � B"J « ��--�)) ( 10,000 BC) , .� TftJT N¥ftJT ( Martin Scorsese ) ¥Jt � B"J «P��A 7 )) ( The Aviator) �£¥�* ( Oliver Stone ) ¥Jt � B"J (( § « � �;fljl �iU C TMNT ) � w :Jc )) ( Alexander) « :'£!d1!lfft'J)) ( The Invasion) � . #�f1m�Ji�B"J JI1"F �*�:f� �L.,��. :fJ£ fi:fJJ s"J�u:@:m�#ii€ 7t ��Y�m�. ��x�7t���m� . -w-oow � . ���¥�m �0� ��$�-� . �a��� � � •�*�*· � ,

,

,


20 �%-f. J{ (20 12,11)

txfr1rP11�D1�t!fP;

�)f_i61 oR�!t$1*-1t.>fl3�� ' i@_.frj 61JJ!t;ft ' ifi!.�#{rJ��Jj_ Jt ' J?f..Jfl i;�61����{13 Jt1rti ' � � 1JJ*�i�-4- .t. �Jt

Poway Family Dental Center li 1}

� � t�-±-

0

Ning Liu D.D. S .

* Member of American Dental Association

t=f:t�iiarlf�wf� 858-679-89 1 8 =

::tm:.::t:t* ��::t� �;!t.Fl::t�,,'f-1�

�* 'l77 1F� ::t

�.7t ::t fm ::t 1� ::t

r,��raEJ

il!l-JE. il!l .2£. 9am il!l * 9am il!l B i-* ,.@,_

-

6pm 2pm

1 2378 Poway Road, Suite B , Poway, CA 92064

1� fu '0' 1f ·f tf -±

Susanna Chou,

M.D., Ph. D .

�f�qiA*GlL�JttJ!f:!t : · � � �·�� · �ffi �� · ##�� .ti- � � � 1*- � JL -if �--r--

6 1 9-425-5 5 5 9

340 41h Ave . . #

• ·

• •

JJtffL �9:. �t ?i 3!! '

�j} it & i� :f & /ino�?k� ' Ji TJi �1�} il� � im�V1!!A� �iV-* ' & li 0J >'hlh i� � � t1[i)!j : ��!! ' Jot-� ' �&�-* ' ;�A�

. ·

.

$t f�9:.�t iJ �� ( ;1fha fi'l :fA,�, ) 1t Jl}; tf -t� §J:.Jft it Of if ill t ;;Hr!l !$U} W] f�lno� ?k��� !t f 1t1�

12340 BoulderView Dr., Powa:. CA 92064

Chula Vista. CA 9 1 9 1 0

J.aP�� �

t.n.lt-t��Hrf£,�

rcen� ���J�@o�ijn� ���J�ijo�@�ij

Email: tombay55555@gmaiLcom We Chinese in o4merien Jm

{ �1! ) { �t]�IL ) •

&!1?1tiiilrt�m�n� :lltfi!ifl


#&il�� ������ m�� �-¥��¥·�� A o 2oosif:, *ffll'l: 'f� PJ t;J, ¥� 7 , 1m t;J, ���I£ tX;�:sL T " *f tX;�� " . ��Mili���¥�0 � tri , W� ��-� -���A, M¥��AA ��� o *f �X;��M ¥f.ii*1 0 � �� � � , M rn ¥f.ii*J�ir 0 *f tX;��it9zv T , 2009i:F�it9 8"J ��J� § mtlf «� � )) , « M'L § s"J �� )) , «:A1�1)tHiim*:ltJT )) , «�A •�)) , «�f.ia �2o 1s )) , Hiim*:ltJT2 )) c 2o 1 1 ) , « lli·ft�)) ( 20 1 2 ) � 0 20 12i:F�*ffll :A �4� 8"J -if:, � T �i:F:fr� J=$ � � � « mm*�2» , **Bt•ff�� A �����m• :A1t�Pf�:l;� § £ 8"J 3!.!3w m� «�Jrtt� ��)) C Gangster Squad ) , �� � ((;fljl M � .::f )) ( Gods and Kings ) , « llt :ltTt'z J )) ( Godzilla ) , «:Jt-t:f:J3 .)) ( Yucatan) , ((ACME)) � o ��*fBtm� � m� a�a�1:1<�m � w�m�9 1!7500 l!t�JT;�,\!! 4�A o � 3SU40� B"J 1m B�&1ffi: «���'*� )) �fU ( Variety ) ff� " Pf�:l;�+:Alilfiji@h s"J�� A :<:. - " 0 ��A. ������ �A. ���-ft � rn . m ®ffW ���--. �� �I�ili�ffi � � $� � 0 � m «mm*�2» AA OO , -��i:F���a��®�� :<:. 00 � � . �U�&� � , - � , � �&$- o @�� � a � � m , � � am�• �•� · M$�&m � . � mt�:fll'i � o

(2012, 1 1)

21

�����m. ®�$ ¥A-•, *fBt&-�ma �§��m�• ��� . �*m���lf � $ � ¥•n •· �*m�re§� �-�� � m ����. m � � � , -� $ �� - � ���® ¥ I � � � fi � , � � B � ���� � a ��¥m� ��--�. -oo:ff � ��� A��-���SiJ , ���� �- B�*�m� T " ��A " s"J�r}J o +Aili�* �� �M����§ � · �mmmmm� �mm*�· � B*ff�1:1< , ��� �A�•� o mm *�:AM�m ��i:F$�, m�lf00 ¥A�� T H �� B"J��� B"JrloOJ o -tmPH"J)l::A� � ;W: s"J�� , lili�� s"Jt��L.,�� M��* � o m t;J, , *ffll� ��:fr3ttlf-�tt ��M �. * � *�� �. � ��� �JI;����m$ @�� �A��#ils"J SS: Fs, o *ffll �M�� ��� . �� ¥A " = ren " ��� �m�* T , ¥A�� T � � ��oo�� . �mali� � ���®�� ����. ��@ili��ffl¥A �fi� ®M* o �m���. • m A± �m•, � � BI�, ili�JJ rJAI1'f:: , lMi � BililMiJJ rJA, �®'ll'� ��r}J s"J � � o ili�*ffll ���M� , :ff - �ili��JJrJA:fr3tt s"JPfM� o ili�t��mt�o

# � «� � � �� � -� «� � �­ ( £� ) : ()Jit.it\ �} , ( k1R :JJ![�£ iJlil lt $,JT } ( 2009 ) , (�£ j] ;f$Jt2} , (�Jt § MJ i�:i} , ( ;J\R:Af it} o


22

�*".f. j{ (20 12, 11)

Helen H. Yang D.D.S.

-a-� [§J�rMJJ 3t* �iE. ;;J- � ;;J- � * $. i7t ;;J-;frij ;;J- ;;J- }{I ;;J-� :ftl* �f;� ;;J-:tJ&#J f;5�f; ;;J-;;ff.����ii.--¥-::ft

1 2 798 Rancho

tli �fJ ·� � : 858-484-8500 Penasquitos Blvd., Ste. L San Diego, CA 92129

� £C.. fiB � � -L.-&1. �.::: 8 5 8 - 2 3 1 - 0 7 6 8 -:7- ,_, � � � ....� .. � 8 5 8-23 1 -22 5 5 MI:ff���t&tafl�fr�ttta t�liii'M w��*�� , �t& ' �Am� , .B , �E•m ,

·

t f {-51'1: 1tfl /A"i!_ U��'8ti!!� $2.99 /SJ!JJIIR (Liminate B!I �) ��*t� $5.99/SJZJJIIR (Engineered woodB!I ' �) $6.99/SJZJJIIR (Solidwood B!I , �) ! UW*ti!� '

--��*it'Jf Jin Yang,

(858) 292-6998

r � �ffi �'J 124 d- nt � � �- � -4- � m) � ...C � 9am-6pm

DDS, MS, PhD.

· $ � 9 * o � e � � ± · $ � ffl * * ( US C ) o � · � � � � - · -tt- $ Jt. .?r ¥1- e � *,lf ,� · L i s t i n Ameri c a ' s T o p D e n t i st •

� �

��fi7t���f� ;����f� Iwmr•�� t�frttf�)1f! �£�a�� mffil�,?!� � � � � · � ·�� · � · �# · � � �­ � � OC � · � o OC � · � �� � ·�� � · ·�� :;fill �• o }]��#if�� •T�� �, � � �f;•

�J�.iE.JBf

(Braces)

� :$ �,6J HI �� E IE � m * fD )g ��§i® , /f'��U Jt@� pfff� * o

J�3Ji (J� e. *-. ) 5 � M :!If; � ..tE

§Jt - F�.f� ( Phase l)--f-Jf:JJ "*Jf; � �{;;

;f; -=- F�.f� ( Phase ll)ik.4:-� .*.% � ;t _u:_ "*

(Functional Appliance)

(Straight Wire) ( I n v i s al ig n )

r.t Jf} � aJJ � if_

4310 Genesee Ave., Suite 108-B, San Diego, CA 9211 7


#®-'.�

(2012, 1 1 ) 23

+ JJ + 3.. s , ?Iu�§.� 'f :t�1l<J :t. 1 t "' 1f*j}Jf r -:l� >J'l r./1 :1 rro MJ �H��� �J€ � � � , � � � �� k * � k � � :f···A��� , -�4 · k � � � ­ if � IH.t 1: MJ ,\Jk "� �1€ � o

1;i-1#�1Jt �J, %¥J:;tUJ€ ' *- "' -Jii- ;t;fi ' 1±- X.� MJ il-'ff T ' zoo7·*� � k �'J 1f'*- o � · MJ i- I"J ' 1i!:, t., J<Jt 1L!:. 7)' �� - #.t l: ' 1±- f� � if�I,J 'f :t� 11- � �

, �At < � _£ ��> , < �& � �HR} , Oori.i T } , < �J, �A.�, } , ( s A U�} � ' B ij k� � � � M � * � �§.�#� o �� # ��# Y � , #� 1�1�1i!:,a1 /G JiiJ 4 1t MJ A k;;t Jf o « ¥A» : �� �*���a�w��8 ? �#� 1J1t�IfF' ? f>iil�: ilUl*� El-�m1=:A*-9�.Jt* , &'if:P]} '7 1 � ��m:A � � � � : mt-if:��m$•�� � 0 &­ � �� � ��*m�� · m@§���. ��� . •� ��-�*M��� �-* 0 *�� , �����M� ® �m ��� . ��a£ ��I� ��•; ���* ' �a EJ' ::l tr!J:fz:tJJ!to/J IIJ {W:�IJj�i�Jti\ B"JI fF' o ��a El'� m T -if: =oo� ��� . •ff$�m�, �-���w � B 1� 8"J*Mftt�-.ElJJ o « ¥A» : �ff���-M81J* ? �����ff � ao;Jf!J( 00 frf1 s"J ? �-�: ������*M , � � oo � ��m o � 1E*M &-1W:81D*�fo;J , ��ffi��*M81fi , :Jt-Jt��

ito �-jj�,f_i;j'Pft �-!t97t-'f'., -!t9 !fx Jt s"J®'I:o « ¥A)) : � 83 �it ���U1H� :li�r 7 Y:R:'L.'-*��1��@ �J'J.t s"J ? f>iil�: fJf�:A*ao;J , � 00 frf1�Y:R:'L.'-*���B"J� oo�m o � oo � ��** ��oou � , *�� T *fi, �*®�����0 ·�- oo �-��� � �- . -� 'f� m� $ , f_§���ffi� �*Mum , �m��-1i1�� JJ!t� s"J � � o « ¥A» : � �����1JW�¥* � ? ��W� W��.i�HiM8¥*8"J �lt�1t � ? � - � : � ���� � B � 0 � , � ¥�lli o • � · ���mma�0 � I� 0 JJ3.f*J§' , �-a���nP li [rl[ s"JI1"F o ��-1iftt�t� � B s"J¥* , 1mfr,g;t OO 'L.' ��' �� � B�- � 1J o � C � ) �� ����;fPJJrJA t:t , � B�����zv, 1EI11:1W:frf , £frf±-tl! @J ¥!Zft� o « ¥A)) : a1���s"J�llf rr �mtf1 � � -M:Ii:A ? � ���it9�ff��m ? �-�: ��-1iW���� � ��

��� ( � @ ) 1±- if �� ( s A#�} 'f a1 �1€ � I'L �� o

We Chinese in o2Jmerien Iii


24

�*".f. j{ (2012,11)

� �;�\�TNER F-OR SUCCESS

EF S �� �? �""� � .>-<., , ,y"' ;:::JI...I

ing solution inc.

http ://www. efundingsolution.com/

Amy Sun

$ Jt -i1...

Broker ID # 0 1 8045 1 4

Loan Consultant NMLS # 289024

Direct: 8 5 8 . 5 36.7033 Fax: 8 5 8-536-7033 tk:i! � ' i; ' :Jk: -t� E-mail: AmySunSD@yahoo.com

:ift 1� � Ak. �1 � :ift 1i: JJil.. � £ j( Thank you for your busines s & referrals

l.ltfJI

t1t !!-..t Mmwfig�� R. 1f!& T-tf.J11 Tiff/Ft;g � !

II

· • ·

Julia Yan DMD Ph.D. �J&2 m1111�18 11 B"1 ;t 1

M&5G�.tH J]i ;t;f-!f #� � �1%�

� :��g-tn4:A¥!mtt7f litw±c�J� � ��VJ:±�ffil:A¥!mtt7f litw±c�J�

�ffl , VJ:±�. � � m�ffl5fliM� + E�!m*�• · ••mB� m • . •• • �m

..lr-1-

l..J:.t 4-.r.

4--#-

,tt;J1if 1t:AOO 4ifl-t1 iil!.� 1t. JJ• i!fii_ * »i Fie. :fJLl1 � *- 1t7](. * � r.k E. #ill. 1EJ iJt:Jj(_�{E. Jje, F4 A �� #J -bk{iH�Jr Jift. *- i� 7� *- ��-� )fit 7}(. it il .:f M �

�"'

��it�� � ®�liYliDIJ�/Jlff/fff§; ��� � ������0�

� � /f J.f. 4ifl-tt lf. J:f1IE * 1t. *1f r:a *� � ...... � W ' t.L �� J.! + *­ llf, 'T 1 X � fJ � if- {* -4-»i Fie.


#®-'.�

(2012,11) 25

� . � ��*M · �W�A�� ; �W���- � . �

�-���-� . -��� �m� . � �*m� . �� ��� �� . m • . ���-� �*m· �w� ��� • .ElJJ �� ffiitt:A . :frr.ii � r=P . � 7 ®��8"1 ��. �1Jo� T ®���*fi, *fi�:fr�3� ��� r=P �Sm:A. ���•m�*m· m• T �w•m�® �M� . �� f18m 8"J®J'J..t ;fo:EIM . « ¥A» : �m-�m ma••��ff-� § ? � &- a� 8"1 ® '1::\m fPJ ?

�-�: �AA* � �AA�:fr�---�*M�. &'

�M �� « �§�*» £ ����-� � .

« ¥A» : ��� ��� . �m� B�M���� �. M(MlJ�i!t $ i'§ �m A ± . � F"� f�f1�� 8"Jfii0 J'f-�ft -�� ? ��§-A ± . � � �--���®��§­ A ±8"J�JI P,� ? 13���£$ 8{]�- ? �-�: ��§� �-� J'f- . � �-�J'f-ffi W*� )J)G�M!t $ , ���ll1UJ:t��f1M� 8"J1�� . !!lt?t s AM � ��- $ . ffi�*ili:A. ffi �� . §-M � &W�* ��J\ . ··i'f�l0t¥:fr���f-�1HJE�� 8"J��5L . �8 *Ill *,r;t, �� - "¥8"J§·M � , ?Jf iJ- gJtA11tt��*fJJrJ�� , Hm�M� �M����ey . � ��� � M lli �-� 00 � . ���� � ��- � $ � W � * � . M � � � � B ��h��. -� �-� �*M · � ��-��-.

�-�: !!lt�� �§� M � � � � . ��. i'f��

�ttll1u . fEl�� 8"J �M � �� � PH"J'L.' �*M()l:, ��al ���• T � � � oo � . ��tt���m � �� . a� � � . � �w� � B�� � B�m*•�t¥a. �*• afliJ�ff � B 8"J�L.,�itt�� . � 8"J "'��Jt�W fii0* �5G 8"J* fi � �� : ���=+=����00��-��tt�I fF' . *Sjj]'ll'��:ji T , �)L_§_��fr,*� P}t ? � 8"J:Ii:A8"J® )l:�: �:fr�AA OO �* � • m . �'�';� = ���*�� ' PI"\� . �3�- . *M · -{OO 'Il' ��f3�� . « ¥A» : �**��fl § ��ff- ? �-�: � �**�YI § ��•a*M · � - B )J)G �8* 1li 8"J.BM� . �fffi � :A:1,: 8"J 'L.'Jfil;J'P - ¥ � 8"J§} h . �IT±1!!I f'f:: , A�ili-�'f�itt� i' . :::!J )j: ¥Ui:F�. �ey�••a�m± . � T ��� • h . �--��8 , -�*M · « ¥A» : �mw®�� �:1t� m � ¥•w�i:F� ft•J!�;J'Pj'�$J: ? �-�: �W¥·W� i:F �Y!��: �� � B�8"J �ft • . ����tiPJJ�OOir�. sjj s �!�'ll'�itt�� . -T -���J\� � B. $ $§} h , $ $ *� , aiJJrJA�¥U � B� �. :A�-�� ��� -�. � � Bili�. �� ;W:�- r�um. ��IT±1!!§}h*� . *Mfi, PI"\ � . • m . �IT±1!!7'Gw � B .

ti-1# Jf � /,]11 �ji � 81 -lf� 1;j-Jflj, �� J:_ 0

Ji £� : ( �J· � A .�, } , (ZOG} , ( ® � �Hll} : £ li � OOJi.i T } 1'1 ;0 li

: ti-1#Jf 1±- %

;�§. � �ji "�H�-� 'f :f�1l<J :t. 1t "' 1f- a1 -it� 1;j- A � 11-iJ •

We Chinese in o2Jmerien Iii


26

�*".f. j{ (20 12, 11)

%� , � � �f! ffifr j-�;fz ,i� t �;fz ' �l � � J£ J'LffHt � � 't �� ���"t�tt t �fUm A.. ,

f.!f"tc. , i- tt , M:ffl- �l :fz �>t:ffl- !o'r� J1& x )* �>t:ffl- tlt� it �� i-tt "ti Jr_ M f! tUtlf- -t� J'L

'

� � -$

iT•

'

-' b '-

Ti�n Kong Construction rfijfi ::E iJTII boll I*J 9l,�f� •

�/ I '".:c.�.i.. ;t.. -tt ic!i11r ::: + I 6: � '"? M( lfk­ J?L. a::J ,.-:.x.. �� if # _r_ 1* Fft t 1£1* Fft

-

'

TimKongconstruction@gmail. com Tel : 858.602 .2722 (!!�%�, II %�, #%�) 0

Raymond H e u n g , M . D .

* * * *

'I Hi!i R jj

: � , tt , fJ , � �

± itt : ��� r1J �t�� � iil�t ,

-k 1: � ;ft -1' 1ft; 1*- 1\(t

:k i® P Ht , llt � Jt Ju.�4 ::ft * M: M: -± S harp M e m orial , S cr i p p s Memorial �"' Alvara d o t' M: i... �{; Jf �;p lit UC S D -I- * M: 4::ft .lf �;p lit !Jl. �� A l b a n y -1- * M: PHt i... �f> -1' � Jt�it

.Jt (it -1' 1ft; -T M e d i - c a l , Medi care $k. .18: U C S D , U S D , S D S U Jt � " M: " 1. lit f._ tt �

3t -I' �L � :t� � $.. X 71: 7A J� • � r:i � 11f. �� �If $.. � .t4 1i_. ;g � • 5t ;Et� � � 1� � q-o .� A •

r-:1!-

I='!

.r:;

-++-

r�*,�-'-*� : 5 2 2 2 Balboa Ave. , S u ite 3 3 , S an D i ego , CA 92 1 1 7

'

'

Er--1-

�� § 1� EB /.:E. 7! :J

(85 8)

8 74-8 8 6 8

���fa� : i!§l-� 9am-5pm (i!§l= 9am- 1 2 noon)

We Chinese in o2Jmerien !i1


#&il�*'

(20 12, 1 1 )

27

9 }] 1 El ' 20 1 2 ]t J�§.�§_jy ,J• :kll k -f:1±-Birch North �� T��re � T �· ' * � % �2. � ��-ff� t � � -t 5k�-lmF1rMi-20 124- :'Ir. J�2.�2.1ir �Hll;fi!lt -f: fi ' 14 o

��

�� /' ,'-. :li'1 .,., /l � , '*�"' --'�<f ' a"EJlbR '" 4 rfr "'J .t.J.. -1<Ac 7J' 'f ?n <.>"' �� :wJI<I" :f �J!f.. /!l!L '5( �� , -jft '- //

:

" 1� /.1'1. $:. � ,1!'] %

' �� * T �M � , � � � � m � , M � R k�·*� ;f�> ·�JiPg a1 �� f!£ **iw� 100 J:t-f: a1 o

"

�-flil Q 11. t. � � t • <J •lrJJ.

- 20 1 2�it!! Sl �Sl ii'J '�H��JI �!�

�#��15 : •�, $��w� , � �A*ft , � *��� ­

� 1� § C. , ill ����1�W�B"J ,Ld� u� o liM]� : 1 989i:Filt i±L't;fr_t�, 16@ J=l * 8"J H�{r�tm*¥U T � � o "'*�UCSD , W'f� il*1ir : � �f.\&1�*:PJf y'E;J'P rp Jt.W*, ilt B"J±� � Srlh'.l!:: � �* s"J "'5'2: 1l o § frr ilti± l't:ll'��lHr fiN� t1H� JfrJ\.ElJJ :El , �� ffi �IX�@ I 11:Iit_i , �Jl �l'P fPJ �1rHl'�f1ilt��ffi ��ll:�L iltfl!:: @ ::g i'ilrJ .Jt W � " � � " , �IX��Jt�® � M o ��*M · ��� � . �� rr ��� o iltill � ���� ���, W��® � � �AA ���M� � r:p o �--_t�, ����Mo flt-�m� r:p � o �iJ:: f3 �W�1tilt��ffiJ!i� o ��ffi ®�?Jf�8"J¥A .&�� JJJ17JZ �&� � � fPl tWilt ���® ffl ff , a•_tN���ilt o fPJ� ill ® �±�•�m� T -oo•§����mm* �•• , ��¥� , ilt •afltm��ilt� �li ��@� lli �� o •

" §�!J\fril " �it9*ii!d00 1!HL�lU!!, s"J t:�lf- , i.\il iltfrnlit - � � · ����, �M�OOlf-��ffM�� ��*� ?

��15 :

We Chinese in o2Jmerien flU


28

�*".f. j{ (20 12, 1 1 ) (Han & Associates) 't is: (858) 750- 1906

*

f ��: (858) 405-2328 IFai�f� �

t¥111\H� � :J:��f$ � . If-t=n�� 0 �A.� @] ��� ' If1=�!fPJ •tt�§tf7t &�E*�M� ��f* -� * 0 PJ PX1L :!I:UIIi mu5r • * � � �=J:IJ �1ii mt� . * f��=E il� *fli�ti��=E� �

� �M- l§' :rt J:ifi

-iUI!JoJ·I·) , f:ilHJUi·J , f:ilHfl#[; :#tf1t'� , k �H§ t\A.f'��tt Jl 1' � 1t'�f� · k � ii;-�fJt'"H ' t�± , 1' �i!-�fJt�± " "H

t �: attomey@hanimmigration.com www.hanimmigration.\;om

.

%� }f:

..

.

5755 Oberlin Drive, Suite 3 0 1 ,San Diego, CA

92 1 2 1 C ��f;Jl Qualcomm iili :il! '� ,j] - iili :i! '��I-805/Mira Mesa Blvd tB o )

=+�i���

hQ J1[1[ $J[P,«Lic#904946

858.679. 2860 858.31 7.7783 (��) E ric@ValueWindowsdoors.com MIH!i!!. ±ll: : 1 246 1 White Oak Way, Poway, CA 92064 www .valuewindowsdoors.com

Thomas H Mang, CPA #! (� I (t �1� *� � � � � j t �)(;\pfff�fft

* �1G , -tit , �¥r� * o/:fK,*f1f�U , in-i!:fU.. * Quickbook4C-*- , :!;t�Jij

* �Ut-tt!!J o/:flt * o/:fli100A 0-�NU!­ * ±U-1t-t-t-tt!!J ,

,

* �txJ�rl*�� ,a���F-f: * ��.jtjf�;fi�;f#c-ttttl * �aJAJ:.. , ?�JJllUW--it

Tel: 61 9.497.5500 Website: www. mangcpa.com Email: thomas@mangcpa.com

2555 Camino Del Rio South, Ste. 1 0 1 , San Diego, CA 92 1 08

�I =:; -

• •

<:' �

"'

=

Frl•n Rd. C•mlao Del Rio S*

t �;


#&il�*'

(20 12, 10)

29

:E� �]� : ��·rt�:f�1!:f:itt r.li¥ , ft� fi!:: 17�27�:ff � d>2o% t;J, _t s"J5:::1 � �M�*��tt , � � ��- . ���� . ���� T � � m� , � � �m� � � � . �m�w. ��®� ��· •*�mti� fi!:: � ����m�� . ��� ��� ��-�7 :fr JltiE 0Sf0 00 8"J t:�W � , -�� s"J fi!:::l:tr lf § C. s"J �L.,fllt� � . !!P ft § c.M•�&�a•_t��** § m . •* ��A��� § c., mm � W , � � fi!::;fP JJrJA� ¥ , ilifi!:: :fr :f:J�ti § C. , �� fi!:: J1&�;J'P § C.1'l: ti . ��* : �������oo �I�, �m�••m��*���

100 t:�W PJt ?

•�: � ���•mti § � . ���� �•fi!:: � $ � � � m , � ��:fr�- ���®��� § * � � , � * �� OO �:fr « ¥A» M� � �NM . ���*� � �-�-�*�· Wfi!:: § c.•� · m t;J, m$ iJ:: ���W'Il'�1�lf�� . l:tiJ:: � Wilifi!:: § C.A� � s"JX. -{J:::f:!�ti , W _g � pg 'L.'1*�-1iJ'J.t �¥A ¥ft . ��* : �-��*' �-�- � - � fi!::ffM�� , � �-�X.

fr PJJ�ff P}t ?

•�: �fi!:: m -����100 �¥ , �·�� � � �lf$ ��•_g �lf�• �*� . ��lfffi ili ru� � �® ® � , •�mA . �*�• �,iij5&��*8"J � � A s"J t'f* ,I!HJ.! , �.2Jlt:±1!! � 1Jo�-1J::�JIIM� . :fr�B_t �iliffE ����-100�� , �Jlt:8�*fi�� ��� -100EW . • rg § C.�� ffil&:� , fEl �:!1&:ff �v��B"Jf§ti, !§HHU ft1�, �i'§f§ : lfit ��jt)J)G . ��* : )J)G���§M§��m�� , W��lfffM tr-� ? � -Ws"J�tl�fi!:: ftM ? :E� �]� : ���ffi®� ?Jflf3t t�� s"JA , -][ 'll'� t:��¥JI, �3Suitt $ �� ll��s"JA . ?Jflf s"J� A . t�t��aJ� . �J!�fr, , �Sjj]fr,'ll'�f1�1ttPf . �-Pf PflMi1m frHJHft i.\€1 � 8{]�-100�-' � �-;g�c § c.fi!:: -100§ �¥A . � 7 § C. 8"J* •IfF'!JJ- , �-1J'i,Jil1±1!! �§�;f± [,l[��,fj}, � �L.' ' 1J'i,Jil1 8"J�1Jp-&J�0.@ m�, fmPf��1m�� s"J�r�fF'm . :fr*a*� {j:: � WT� {J'i,jil_]�#§ S}j � s"J��§�!J\Pfl �W . M! ao;J��*�3tt�� . N t±:l f� w ffit s"J-�. � .§}jJ 8"J , ���)JQ � p� !

J:. li : �;/z!JF1±-20 124- §. i1r �Hll J:t-}f 'f MJ it�z- . £ li : 1±-UCSD � iw 'it i} iEd � ' �;/z!JF ­ A# � -���� · ·�fr* � - � � ·

We Chinese in o2Jmerien flU


30

�*".f. j{ (20 12, 1 1 )

Al l iance Realty & I nvestments

Ujf Betty Sun Ji � t � �,i f J!

1-t f. .Jt.T Ail•.Jt.T Direct Line:

Web :

tttt·t ·! lll !t f j�tl# W3Jif� ' ��PJ 85 8-344-270 1 Fax: 8 5 8-509- 1 85 3

www. bettyforhomes. com

Email : bettycsun@aol . com

LO S I E U

AUTO SMOG & REPAIR CENTER - �" ��� 1·��.m.. � . Free Towing on Major Jobs - Complete Repair Service �575 =,��o�!�.�:'L !75

0N

858.452.9999

.esT PRtCa - TOWill SMOC CHECK �� �kRETEsr-;o ·o�

� $75

DMV Renewal Change of Ownership Out of State Motor homes Gross Poll uter Certified Fast & Convenient

(858) 535-1 899

Call Kevin f.l - .f. f.l .Ji.. 8am-6pm * 8am-3pm f.]

M ET RO U N I T E D BAN K JT

www. metrounitedbank. com

�ti:f San Diego 7320 Clairemont Mesa Blvd. San Diego, CA 92 1 1 1 Tel : 858-496-3800 Fax: 858-496-3808

lflil�lli Alhambra I I 0 I W. Valley Blvd., # I 0 I

A lhambra, CA 9 1 803 Tel : 626-943-1 1 38 Fax: 626-943 - 1 1 30

M if!l l rvine

I 5345 Culver Drive

Irvine, CA 92604 Tel : 949-653- 1 9 1 9

....-'7 if1t-f-7::1:.J.,

!Ern1tfv\ Ji��p i*��*ii HGfJf CliHGfJf 0�Bfj��F ��� tf:l [] *5Ji iffi � m�£i:il Bfj�Jiil

�A iJ � +�� :

@ LENDER

Jltfnffil !�ffil KM*�IHr § lbf!ilt;t 5f�Wi�ff 1�mm�tJJ Jl�i:il

• • iRff � � 1-'; f.:Yg JVI- :Jt )t

( NASDAQ ) J:_ '"$" %- B] , {-\;, -<.� MCBI

�t:b�.�:::1 San Mateo 43 E. 3rd Avenue San Mateo, CA 9440 I Tel : 650-344-26 1 3 Fax: 650-344-3 1 28

I� City of I ndustry 1 7870 Castleton St., Ste. I 00 C ity oflndustry, CA 9 1 748 Tel : 626-435 - 1 800

jf i� £tJ M1 � .�£.!_f. ( 6 1 9 ) 806-2592

Fax: 626-435-0089

:::: ?ifii San F rancisco

2000 Van Ness Ave., Suite I 00

• • • ff A · � � � · • • · • • · � · · · · � - � - - · � � i!if ::f± l& iR ff • • iR ff � � ( METROCORP ) {E ;ha }i·l 117 � � flitfjHR ff o

Fax: 949-653-0 1 3 8

o

San Francisco, CA 94 1 09 Tel : 4 1 5-202- 1 300 Fax:41 5-409-60 1 3

M e m b e r

FDIC!


J\..:J!. II-1 -m. (2012,11 ) 31

fi 't � 'ij 2G0 1ftl a (20 1 1 4-4 }]

.ot:- ,

�if--��ft�'tR�-1- j

c � �M ) flt ft •*•m � � s � ��m¥�M0 �li� o 1m1r,?t �* 7 1iiJJ � �J! , tiTI W JiJT B<J4!J-®M 0 � , tiTI W Am* , �liM , ••* ' WB� , A�, �ft··�, �ftJ! , m��' *§�M 0 � , �& 150 � @ ��$§ , H:H: 1-t 7 5 � 8"3 B';!f ia5 o it1i�to� � �tif $T}} JiJT 8<J:ft•1:!4 iiJ 7 TI o j)l-fiz:ifBiJJ � , 1m1r, [i'i] � �R�& B� $ M-®fi· B� $ M 7 � �� 00 7 o W �M � � ?��*-� ' ���fm1r,�fi 8<J ��*il•1:!4iiJ 8<J o � r� 4 A *� /G1� o $'tw�1tt , � � A $l: 7 �?t o JJ�qtt gjli �m� /G 1� 7 o * E:fl}fii �f& �±-tl!1iiJJ S 1f* JJ� �fltli'�-®1iiJJ S B<J �$§:j!J 7 fltmt&�&� o �$�m 'P 8<J-@Iff�X ;f� , �� clerk8<J � .\!L 1m,r;t flt t:�li&I!! sJ§ &- 7 m;:m , � �m 1m1iiJJ I� it·A�� o � � � m S ��� �ll&?t � o -®ffi ��m® � � , -®:@��w®•�, 'P OO ffi ��a£ M, 4!J®� �-���•AM�� o /G amJm , ��[§ ��:$:� -f�f.YJ� , /G ffl M * M * 8"J o " PJfltlJ?.� /G � fu{):£71<��&-zv� 7 P.� ? [6] -@ liJ � , [6] -�!I!X*� o " fltH M � � � � o � �rr � a ff � Wt'z � � * ' m;: m ;J'P � m ¥JK 7 /Gd>A *®ii7'R±� � � m s �� , 1m �m B<JI1t , JilT � " [6] -@ IJ] �� , [6] -�fi!X* ( One team, one fight ) " �maif =- m 'P ffiffl 8<J-@ o ryJL JJ� � � �flt*�::&ml1Rflt 8<J::&�& , �\'UiJ451:1"f;Jt•7J!£ 8<J i'fMH& 1�� 6Pll 8<Ji'f� 0 " 1� � 8<] � fPlti'f�P.� ? " flt F.,, JJ�@�ruaffi1t A� o " /G � o " fm� o " ��* 1Lt1� fP Bt i'f � o " flt� o " �ij - ff , f::�:!!Ji±JL W�JL fPlt , ma® � � B<]i'f�'ll'� �l!l5;f§ 1� o One Team One Fight � ! " 1m � l1C�� o fltf-t1m� 7 � , ,c,, . �llm* �J8!-����' reflt� B"J D �iliffl �� o m���H M:!!Ji 'P ±tt i5:il* o 1mli'�flt*Bi�iD1i�re!1R::&�& 8<J¥ ��� 7 W ®�affi�A� o W A *1tt iil B<J���� 7 H: H:�.n?ta , ?�1i t±:l *� ' " 1� 8<J::&�&J8!���frf , f� BJ§ ��*"� o " HMAA-���, 7 0 " flt'll'� � 7 .li � Jii!l , " fmf!r��ruaff A jc o 4 o " flt B���� r79 � 3f � o " JJ�A -�llill /G � �Jili @J � � , " m � ®f!ffflt1r,. �B<JAe��� � 7 �ffl o �::&m B<JA�/G�*� o "

flj 20 124- 1 }]

)

-tl

H 1�1JtJiJ8!/Gi:t{,• o " /G 1r , flt4-�-5E1��iiJflt 8<J::&�& o /G�flt� /G � � o " ��M�-� ��re�•tt • ® -x, 8� 7 - � o w � a ffA�Mm®C��� 7 o 1m� , " JJ� f���m�� o� o " flt� 7 --f:crz , !fHa5 B �� �A�� 7 , �-�::&m�m B<J � OO � ���+?t 8 7 o Mmc•�m.ili/G�®M$, ����affA 00 ®fit 1rH�:rzlJ?.1�lHUi1J!r'f l!lff o fltreH 1ft!!IJI:Ji t'z iiJ !JHlH,, +-•;J'P�f-J1m,r;L " m �®f!ff/G7t�flt1r,:@�1W:ff'JT * �e, �mili�m� -��- � � o � B<J¥��* ' * 8<JJ8!�� , m�::&m:&lfHt1��*r�5.f o " " JJ� f� :'&�� iH� 8<J::&�& � ? " 1mJ8!�lll� /G�&-±-tl! � o "flt ili� 7 1lY .li � � o " flt @J �� o ��fltX.re1mt'z @J iiJ�::&m l L " M F", , 1�1r, B<J::&�& �� PJJP l�ri5.f ? " flt1Lt�·±-ti! F", JJ� @�ruaff A o " flt1r, 8<J�::&!IHa5 Hm;Gjcfl!J;� �lt!J-?L " 1m� o " fit 1r,f3�iiJJJ� * !1R::&�& u.� ? " " 1�1r, * JJ� ili � ffl o M�4!J �ttflt�m��-�::&� o �� B<J::&�/G· �w •�� B<J o " " Wm mili��� � M � B<J�::&m ? " " � , @ �ffi�m � o W�����@ � � B<J 0 �r=u�:;;tf3�iiJJJ� o " flt,L.,�l! � C.�::&�&�/GjcPJJ3�� 0 lli���#.!�U3 1-t @ llY .li ® � �J8!� o flt- � � H-AA, " mA�Btl alll� �m F5 ? " " Alll� o " 1m� o " JJ� 1�5£;* l! ftf: r79 � J MM�J§l :!. :@ O� o " fit � ��� o !1R��;Jt�.li£ � jf- P}j� , fltm7f� ifijiiJflt1rHJ?.� B�&/G�1:m�*'ll'W rtr � , mM-\ll� !J\$'1l'�1Lt-ilL " JJ� f��ffl 8 � l«lJ?.�-tAll � o� o J " fit� 0 " JJ�-t X. /G � f§ ffl -t Wiil1���7ff3�;\jl� P5.f 0 " fm 8%51"fJ8!�� ' flt.m ?� ��!Jriil�f1)f'!:,�ii 8<J�i'f o � 7 -· )G , � �@At! i til * o .=f �� 7 frta®�� '@,;ffl D � o "m �!Ji 7 1� 1r,J8!�::&�& * ? " JJ�@�ruaff I ft A � �!�1!1f�±-ti! F", o m �H-:!!Ji.��X. re!1R::&¥� � 7 W ®�affA o M�t-t 7 -�-@�'@,;ffJ D �� B<J rym 1i�1i,r;t , " 1�JI-�/G�'I§' , m§�1� 8<J o " HM:!!Ji �1&������ 7 � * 0 " fltJ8!�� 8 � o " M B<J m ••��Mf:tU � 8<J:g't}L t±:1 7 �::&m1f , flt�1m�'f� il/GJi[�, � � t±:\ ;f§;Jt�iJ 1m�� 7 -�i'§ o X. � 7 - � ' * 8"JA:@ @J � � o fit����- 7 � �4fl m ± 8<JI1t , &- � 7 mJ mm w• 8<J1tt iJJ�f! � o 1E! flt •--���rr��m#•���- 0 0

We Chinese in dJmerien II

0


32

�*".f. j{ (20 12, 1 1 )

www. yuanquan arts . com

«��))

Katelyn Chen,

7'\�

-#�..g «. � : 8 5 8 . 6 1 0 . 2477

Kimy� lfrlj : 8 58 . 729 . 88 1 8 E m a i l : y u a n q u a n a rtstu d io@ hotm a i l . com

:t� ��Ut!Hlf: : 1 . 4040 So rre nto Va l ley B lvd , #G - L , Sa n Diego, CA 9 2 1 2 1 2 . 4 S Ranch Li berty Pa rk, San D iego, CA 92 1 27

We Chinese in o2Jmerien flU


h���-, � (20 1 2, 1 1 ) 33

a � m m.ooi� ��mM��ff � m ±���� i'§ � B"J o � �A�.2�iltfrH±:I � t±:\ ��*�JII#JR�aJ�ff±� ' ���** o ��ff±���� . �-��� � � � , ����A. ����** 0 � � m � � � . w�� ff m� �m�m�. m�mm. ��� •x-���• M . m � ai� � � �--��D� o � 7 M��OO � � . _t�Jk$4-?JT�W'JT*s"J A , � rg �mAJI'���mA. ��*��ffmm_t ����- o ����� ���ff 1�-M( )l:s"J � [J] J��JII#JR o 1'51 ��oogJ��OOA&:, ���_t s"J , m ����®a� mm*OOI� � . � � ��m. � ��®A��0��A�re�_t �I�*�-�. *_t �oogJ� o • �_t � 1r,a tiff, 'l·r·J ao;J B#& � -{ir�fiHaJ�ff± �i.\€1� fr, _t� ���ftgJ 7 0 gcof� JiiTJu ­ _tgJ1m�g;L " �aJ�ff A Jtl :tl �r�ZfiJZ , m h: �•m�x s"J g;t�t ��f1 8"J o " &-ao;J*��1�'1l'� �it9* 7 o {_§��1mtt��� o " � Ag;ttm 5!HaJ�ff A 1$ 1:±:\ h: �*Ji'lH�.f,£ �. ��1$ !lf {� . t Jt1f�f1 0 :\m 5!Hm�5 f -1!:-n *il1��1m s"J tt� . jj� ��1$ !lf {� PJJ� o " f1�aJ�ff A*g;t , tt�� itHJ s"J JI:[I!!i 0 a1m��ffi��s"J ao;J{!J( , 1m�1trett�5tr -1!:. i.\il {��1m 8"Jlt� o *Sjj]gyt , � �Aa�0�•:!i:g�Xrem1!: W�a��_t o �� � � � aM 7 . ����� � W o 1El a�aJ�ffPJ�f3��t�t " �*f JJ rJ�i:@: l!i� � ��alA� �¥U{� 8"Jt£� o " *fiJI'm�-oo � � . ������ 7 * � :1i:g�X tt�ftM�� � o · OO � B �*�� 00 � 7 . �ili�M �PJ� � o PJa��ff, � � *® -00����� �. �*�1¥*®�mfrs� o � *�® -OO*�M�� �. � ��-� £ �1tre���m . ����� � � !lf o 1'51 �-003zA��f3�M��ft!i 8"J � A�9P � B"J o *fJJ rJ��{§ W�-� � � A o � *��M�fflW�-� � � A�� , jj� ���1JUJ;;frj§ (ShariaHt . 3Br 7 �±11!��8"1 * ��§��w�•m•��®*��W o 'L � 7 � Milim�w�m � � $ - � . •m � . �ffl®���� �* · tt�WOOA��&�-r••�m�w. � tt�.

�� . �� . -�®·��� o •�w��§� �M• a�oo � �®��� oo ��� � . mw�-� � :li�� �������-�� � � :li*�:li� � ��W o ��w�� 7 ��ffmm�. �� 7 -00*� � o ���00�00*�5. �-�-�mJI'�OON�• o * �-�� OO � �§�� o ��a·ffl �AOOM»� 7 _t �00�-� o *fi-�-� Jtl ���WT��-�*� � o 1�**�i.\il t:ft9::g Q4 " �A�J�'ff. " , 1'51 �*��{� 'll'� �� � 7 o ����- �*fi�OO�� �m_tm o � ���* � -OO F"� � : " 1t!lfQ4 ANA?" � A�� @J %fgyt , "jj� � �aJ �ff� �m�� s"J,ijj � o " ( Afghan National Army ) " f1 7 , " 1m1�:@:±{!! gJt o " �� Q 4 {�fr,*, �����-��

11 ;tt ( 'f ) -#HOT 't >t ± * 1;-- ;fj

o

ANA o {�fr,�q��Ji' �1mfrn)j � ,f§�AOO J=l , ��{�fr,W� * � �Jf[l!!i 1¥ W����AOO J=l &' �I� ���®�m ����**MM o "�m� 7 --r . �m 7 -r 1J11 m , Xg;t , ":\m * f�fr,OOJJrJAfr��gJ_t!!i'l;s"Jgilf , W�* MANA� Is, D��M . -!t�j}J�. m tB � ��1!:f: , al� � ��m * 7 ��_t � £ £ , -���-M*HA�m •· �PJ��_tm��� 7 o " ���--��aooa !!i'l:s"JA -r�l"il![ �* 7 o " *�5;Q @ 1 989�2 J=l 15�J}t�1tM B � P.� ? " *Sjj]X � o ���A�� @J %f��MAW o ��-OOA�MA �ff���2 J=l 14�JJt o ��jj�00Ag;t [5] � ao;J � s"J �m 1* · �aJ �ffs"Jt�A�ff � l s �m o *�'ll'� � 7 lt9* o *Sjj]g;t , "{� fr,g;t 8"J'Il'��f1 o 1 989�2 J=l 1 s�m . �l.im�tffHfrt t±:\ �aJ � ff B"J B � . :fJ£ 11Ua5R: 7 �it lO�B"J1��aJ� ¥ o " �;�q�* Bjj]f".if ¥11'*t3 7 �aJ�ffm�� B"J�� o

We Chinese in o2Jmerien ri1


34

�*".f. j{ (20 12, 11)

I �li � $A � � � * � � A � � W m

Kim Quang Jewelry

�*�· * � r , .�.@. f-:fl'? �!!.� :tt it# * 1 8K -. 24Kft...�# k * �;tt ;;t_ f _L1$ �k * �� ¢rr1.i$J-1,r rk�:tt it# * }t i. 1*--i_i- if 1t-t#t.tt 125 1 E. Anaheim Long Beach, CA 908 1 3 ..

'

694 1

Linda Vista Rd. , Ste. A San Diego, CA 92 1 1 1

( #PI� 1fft! rf PJ -� � 0) )

858-560-58 1 8

562-43 2-52 1 8

..


h���-, � (20 1 2, 1 1 ) 35 �mm• � � . � � ff OO � tr 7 A . �� � � ti . i±ll:t;�tA Fs, m ��?t��u&mml'P ±-t!rn m �� tm �� . 1 996�� ;frJ:f!JI:JtiJj 7 frrlJ&J11 , :fr Pt�m&u&1� . OO fril�JIIMHmfr, § C. 8"J m �� . ?JT � m ��Hil1U ��ffi/G*JE- . �;fU:f!JiffH!H�£ fi!:: 'l!'t rlijL , tt_g m r:r �¥rntt� �;tU:f!JI7t � . 2oo2� 12 J=l 1

� . �m �W-MD��������ff � � m . �� ANA . itt�::ltf.\{J � �dl'�i.\il 7 �;fP � :R �#il . � � fi!:: t±:\ � :li $ 8"1 � � . " iltfr, § c. 'lz 7 -JJt�x1lJ1':1'ti.\il JJrJA� . " �Ai±D$H . :1'tfi��� . •a� . ilt�M��ffm ���moo� � � nfi!:: m $ � . m - , m * ���. *tm7t�::f�* · � 7 ��m�JI'� -@ � � . ��fi!:: � �ff� �A�D � . � �A� Pashto . ,r;tn�8"JA -ftll!: Jt1tllfJ3Ht�� . ?JT � W'JT �m � � � ��D� . ��i±D�m�� ��� P�� �� � � 13��·rt-"¥. IO@flff 8"J�JIIM�i.\a 5R:�a� . ��itt $ Afi!:: ::f��8"J . ?JT � 1�1r,��w��M(Mll 8"JANA±� 8"J 5;P �*�®I��h •�** · m = . ±��� � �� • � . ��Wtm�®� � �����W � � � � � . Hll& m ��*· ��£�tm��* � � . &�w��*�� fi!:: - �I � . �-��* · m � ��-�� � ± •� � n . JI'��fi!:: * § ::f �tm � �±���-rr� . m = ± � 8"Ja� Is, tl!i�Ji'�iltfr,::f :;t-:1t. 1m1r,::f :*.� �m®, I�::f fi!:: m �� . m � . � �� • � rn . �A� D-� mm . -�a . � �Aa�m 7 �::f�*�m . JI'� � A � �a�m��ffi�-� 7 . &::f�*�m . m E . ��•fi!:: m � . �m��•�• · � ���mm:*.mM 7 , � �A����- . ��* 00 , ����A*�* 7 ' -ll} � �*�· · " jj� flt�:f!JI H� f3�/Gf3�Ji'�1m1r, -��- ? " �@AD F", " ilt st��Ji'�ilt:*.:*.i± ilU!ffi �SKYPEJlJf � ·*fi!:: ::f �1iJ � . " :1'tSjj] @J qzg:,r;t , "jj�� J=l ilt ili 1� 1m fr, -:ji� Di.\€1 1� 240:1:1 �?]( , 1��PJ � 8 ��-P}IL . " ��D�*��fi!:: D ffl� . /Gffl��. � ���� � �m•m�� . -ooA ��*�m�ffim , �m�� 8"J.f- rp -� . D¥u±�.f-�H�240:I:1 ili��� 1503SU 160 � 7 . � ® &- � �§��m� . ��tt��&fi!:: oo �m ��M . ��� � . m�ffM � . � � � � � . � � � �i±ft � . t�� � . ifr�� A�i±*JUi � . " iltfr,PJ/G 13�*1m1r,m � 8"J� . " �oo3z�,r;t . " ;'£.Jda � ;W:�m . " *��A'¥:*��* · m /\ , 1m1r,I 1"F* 'J§ 'li :@: h *f JJrJ::f� r:r , � ll:tJ�� �mh � . �m�::fftfi!:: � •�mrr�. Jl'�•rrrr� � � · =+•• �w�A. ��® ��JI'�oo+ = � • 8"JJ� � . 1m1r, 8"J § w,L.,*fJJrJ5� . ?JT � iltfr, ::fft�*fJJrJ� rmt�L., , Ji'�w�1mfr, . 1m1rHtt $Afi!:: � �1ffi:�;fU:f!JI �� � ���*&� � . � � @J ��-���::f � m m . � •

0

���m?t��� . ���� . �� �tt����::ftt 7 . m�. ANA ±�9o%'1l'�fi!:: � � . -¥utJc45c¥�ff , itt $Aili::f�@� @J ��� * 7 . �-00J=l ���*·· X @J �mm� . � ���*� � . �m&•����� mJ\., 1m1rHEm�� D8"JJI:[IL9*¥UBazaar *J{ . t:t :\m �lifiJ § , ���. mm•. �� . � �ifr�re��-. DtL . m fL , Insha'Allah (God Willing). jlj� rp Jt�fi!::" �$ 8{] � :@: " . �fi!:: - ilJ1mfr, ffigJt 8"Jgl§' . "1�1r,,r;t t: fi!:: - 11-\l:!,ft.\11: � JtJI'fi!:: - 111'f*fl!J; � ? ":1'tSjj] F", . ��:J:!l;1fi ��'/� A @J qzg: . "1�ill PJ � ret::EI M�-11,L.<£I �8"J �JJ��ll1U . �.\!! ��fi!:: � ilt1r, :li�$ 8"J-1!:f:� . ANA±�g,-g�m��JIIM� fi!:: m • � oo . ati����- � �fi!:: � m . ::f fi!:: ± �® �5"1! . 1��t t±:\ 8"J �5¥13��� r:p § �M1�1±fEr�� 8"J�JIIM� � � �m 1* , �'ll'� fi!:: � 'i% 8"J �tl� . :liili , -@ANA±�{)£ -ljiffi � � ;J\�lf!����a� . �¥Ulf! � �@DVD player. �����lf[������ � . ���lf[��@DVD ' *��:1:1 ��. �-� fi!:: � 'l% 8{] � ;@: " . �fi!:: · �� �relf! s trw. renvn�•� 7 . ��� � ±�Dm� �1ffi:JgH!J�!f?JJ � *a1m . 1m1ffi:�*& Q 4 * i' F", a��::f®¥u� ���. �� fi!:: a ���m � � :@: � � . ���oo�� � � m � �*��* · -ar��ffm � m•��•�re DVDJI'�!f?Jj�, ���-� 7 . �*ilti±I� rp ili�� -��M �M& . -�:fr� WA���0�I� �-@ �aJ�ff±�aJIJjaili'�iJt,r;t1m1r, 8"J;J%-�� 7 , 1mrJ.t�-re � � . PJilt.f-�����;J%-� . flt�m��0�®A� * �;J%-�ili��fi!:: "¥- H· . �-fi!:: - �:1't� �*· �­ fi!:: ;J%- �:JX.f- IT 7 m ��*�� . flt:liili�� *�Jl! 1 srew:JT ;J%-� ��*ili�ffi� 7 . flt���;J%-��W� 7 . �� ���oo•�*��* · ilt��*�� . �re�oo�� ��� . Mre�OO-�M�*�� 7 . ���'�%�� ���;j%-��h · · � *;j%-�� 7 . ��fi!:: � 'l% � � ;@: al1m� -reW:JT 8"J . ilt,L.,rJ.ttm *�re;J%-�- 1:±:\ JlU;;J\=em� �W'JT 8"J , jj� flt1r, 8"Jf.\& · PJJ��1iJ P� . § {)£200 1 �¥H�:fr . ilt fr, Bf.\&:fr �aJ�ffft 7 n -T�s $ 1!�� 7 ($570 billions) . i)t:M;:M;��PJ* 1PJ±1!! � 7 . iltSfH�fi!:: � ��"f,Jf = � . fi = � . fifiMM x = � " � ���J't*�� � . B� /Gfi!:: ft § C. � � . @Sf�iltfr���ili/G���:{t . � *iltt�¥u-refi 8"J1Et•��� 8"J;J%-�i.\il 1m 7 . c 1�#J ) •

We Chinese in o2Jmerien fm


36

�*".f. j{ (20 12, 11)

:±1 11�99- ' J:. iltz� 99�� � �Jjjt liJjjt . �fUtltiJIJI '

.R�&!F���U · 13'5L · 13'HIHili�ffll !@ �D)it100 · i���1m1�1���e'SJ::t:::�HIJJ � :@i�om�Jii�� ' ;E���� 7fi 7fipfi� �1:F* , M i c h a e l C h e n Jll4 .J1.J �MD1J S' i� � ��f�iU S'::*:�WJ�� F i n a n c i a l A i d o

�J!IHI'!l�� ����D """F Al � : 1. 2. 3. 4. s.

&����Ff'�U F i n a n c i a l A i d mF1'�$�� e��� $ ��J"'. i�)�I:H§�®�U F i n a n c i a l A i d � �� t�� � � B Mff)}.� EI� � � t�� ��t:±:.l§ � e��� 1:Fl&:J\�.tf�+M:T[;�U�aM:T[;EI�W2��

���B���II1J��i1Bi1ii 9'9 _11!Jlft� ! ! ! 1 . &'relm.R�@; i& A � ��:;tijg�®�U ;:;t.;:�HJJ � ifi !

2 . ���- · MNffiK®WMA±�G��M •

E:l c i& A ��::t:� fffi }'D[ M$�� ! 3 . f�fB!�ai\-ai\�'�'lm . /l"��;ttrm . Jiifl.�·l·t $ a� !

� � Co l l e g e/ P r i vate H i g h S c h o o l/G ra d u ate s c h o o l F i n a n c i a l A i d Syste m B� � � B'SJ � �

Ut:; * *R B �� ft Bl � :t� f� $ 1 7 0 B i l l o n s ($ 1 70 0 1�) �:I:fif'F�

·

� EH� �

o

:7\:: � IJJJ � :IFi .R � S' m nrz � 'B' � � C C R A A 5Zi 1� �� � 0

giHJe iB · a �'l'l � & Bl .PJT :7\:: � �� J:E e'SJ a lm �Je J:E -g- I� -g•

���S'����IDJ��ErSJ��JTmiJ� �D��JT�� , ��J::: *-1¥J

www.4089962002 .com or www.fi n a n c i a l a i d m aster.com �� . ��2���

5E tili � 1� � �� � � B'SJ ��Sf'D l& A · i* �� 10 �� 1� 1� -ft � B'SJ :7\:: � IlJJ � :IFi Sf'D ffl f-'5�� 0

UllmB'9±1B :

� $a���li1J��

(Financial Aid)ft�a'jj

ffiFfi�U����it� ? � �:f�rH�re;r&i\Em��II ;jtre���u��ID.J�� ? � r&i\��-+�ffi!W2�1l! J!1��0@�5liJ ? � �ffil��8tt�� 7H��UJ'-��tN4��:f�U �fi',J.;�ffi����UP!i? � $����!11J ��ffilli®l$"9�it�? � fijj � 2.Jfim$�Ji��ID.J��? � �O@ll�����ffil�!I1J? •

Michael Chen

408 . 996. 2002

��1=*1¥;1 �� ��211/ffi��� = www.4089962 002.com •

We Chinese in o2Jmerien fl1


���R (2012, 1 1)

.:t>J\frfl:J-i!::fOO JI:[ ::ftyJ��. �'f� A�-� :A, 'LAlPi!Hifflo 1± � pg ao;J1't t±:\ i'§� $ i:F 8"J �:tlZf$t�JJrJ�,t�, -:f'c:L r:JiA¥h¥ 7 @B- l �iii * ¥U�� o 1:±:\ � ao;J�* �-*�� � ili � o �Aru � ® , ili��� o tr•�· ��� . •• · �� 'll'� �� o B �Ji'f3��{�r "*· mtil!:: lf fOO:A'L.'lJ , �ffi'� 7 , i.\,'Jcf2 tiP �5;o :\m fPJ ¥Uf o J'J.! Jt9*mt�J'� o �tri ��� � ·� · �lf@��@§*�*�fi o � ����mili� WM 7 o *��fi� , �ili�:ff -m�-m�®���m� o � 00 � 7 , ili mt·tt·ttmm 7 *� 8"J t��5L o fmi±u&IMtmF�fW:fOOJt� , ;fo *��U®itt!A. 7 , � fl!:: - fOOA� o ���:A 7 , -1f:��ili�� 7 - � o ��00 - 7 a� , ili l]i�.21mil!:: � � 0 � o .:r>J\frflj}J 7 ,L., , ��.f% it9*�!1r �t� o *�*ili� � . � 7 �&�15$ 7 it9 * 0 .srao;J-mfOO£ftA *-{J:: , 1�*lf¥��1J'Il'�*�� o .:r>J\frfl�L.,� il!:: � �� ��. i:F� � � Bft�Ji':A, •�•� · mm���m o M��m�x�� , Wi±�D r � o *�ili � � . ��mOO�mtfl!:: � �� � 0 � � 15t o -*= "*· mA &mc OO frilf.\s 1¥ 7 0 r �wmm 1 � � ;f$ ��m � . � * ® � � 0 ���. $ �Aey �a� ��M( $ �i.\,'Jcf2 , !!P ft��;f$ � �ffi'�;ltJj , f&Ptey � {�3SUi.\,'JcF o :/1Q *fr�M®* �mif:���w�mm , �w�mi:Flf � � ���� o i±W���:L� � m i:F:L P9 Ji'�m t±:\ ���� � $ � o ����-��1¥��*�tt;f$ ��M(� 00 � , � l.ii � ����Wtt o ��� � � Jl!:: , f$ ��W��*� �mt��� 0 ����W m t±:I �� $ � � $ �A&W • 1't � ffi �S� o ;f$ ���ffimm � � � M o :frf$ ���*' *�:L�ill � �A���W� �m t±:l � � . lf� i!t:A B"J {��afr® B"J frl � o �1¥�!7., ��mmt•*�•� 7 � �0 •mtt o *�ili-�re � B � m � t±:\ @ , $ 7 -ffi'�A o � � m � tr-Jl!:: , �� ����*�' ���.f­ :L�, � * m tB � .f- , �M�B�lf®��� . *�ili�ftM( � o ���MJI'il!:: i± �fOO� M �±���� OO � o mAtt:fr -Jt9� , Ji'�j}J 7 ��M , *m��*· �m� � o � !A. , *�� 7 - � , -�-� � � � m*� · Ji'��� 7 ��m� * �m � m o ��m�m���M(�•�®m � m , mA�� 00 $ "* 7 -� , � 00 -������. � �mt���� 7 o [ �tWmtl l lf�d> A�'L.'fr·��M®1¥1ffi:f$ ��·l'l� o Jt W , f$ �� tt�� � y�����. ru il!:: W ���mAil!:: � -� ���� o ilimtil!:: � W � $ �A�� � 0 � �����tt1¥� � - 1':f o ft.Jt il!:: W �lf�� � $ �A , 1¥ffEJJi�-�il!:: � ���wm� o � *•����. Amt� il!:: ¥ � , ® � � 0 � B"Jfr®friN � Pt�)J)G:fL ��m®� �����m =�mt����¥n¥0�, ����WF�f$ �'¥­

We Chinese in o2Jmerien fl1

37

#JL

�iliill � �1mfr,Wf:E1Hf.f-#J , 1!t'tRmtW� $ �¥!Z¥Uf$� � o ;¥$ �� ill ��ltt:fM Ho;J Fs, , ��J\frfl�!A.mt451:¥U 00���5;Q o r �twmtl l �M®f$ � $ �A 'll'� 1¥451:¥U00���5;Q , �* $ �Al'P � � 0 � - rPJ �t L M(�OO�� . ± �il!:: � 7 lJi�.21mfr, 8M®friN fl!:: � �­ o ;f$ ��•• oo mA� rPJ � m s"JJt fit , :11o ¥R�¥ , �lHrf1r!J&¥ , 1"'\$ Ufffi � f:* �� o rPJ ao;J , Ji'1¥F"nu m A�m8"J:£� 1J , � l.ii � mAl.ii W � m:fr-lt9 o :l1o * $ �A1±1R: t±:\ �M® f$ � ao;J B�&�A�M t±:\ t.l 8"J PJ �tllf � . aoo��ao;J , ;f$ ��•remA� oo �w r", 0 1.Et ��t��5Lrf$ ��•al �:JJ: m A -Jt9M(�OO�� o �fF'�WSjj]�tr1mfr, -lt9"* 7 ;¥$ � � 0 reoo���5;o�� "*�fA., ;f$ � § mt!E�*f1�,r;t , f$ �� s"J � �tlli * #JEM�, ��J\frflJ!'lf -{)tf$ � $ �1±-1':f:L � o fm B�&�*W�jj� ffi' $ �J!!%li.\ilfm , {El� � � *451:¥U o ?JT � , 1m ��t�1rOO�� . ��frH'G @J "*, �1m 5Hr�5;o 0 �ref$ �� § � a a!F�s"Jt��5L 15 a!F 7 ��J\frfl;fP �:st� o ��J\frfl ill'J �lUn5:A�, Wc§ Xl L �ao;J f$ � � �A*At L �ill ��lf�HI F", o r �twmtl l � � ;f$ ��tft�tr $ �A1R: t±:\ � rPJ 8"Jf$ � $ � o t:t:/1o , :l1o *:01 �*fJ*A:;ts"J1�f!:f:, ey � 1R: t±:\IfiMi� f$� m -ff 5'G 8"J $ � o :/10 *�ao;J;J'P � � 0 ��M® 7 , xey �


38

�*".f. j{ (20 12, 11)

(858) 538-1 925

'

www. maggiesart.webs. com

1 2 3 5 0 Black M o u nta i n Rd . , San D iego , CA 92 1 2 9 Maggie' Art di "- -1f i!t t Ji)f- �tt afJMaggie Chiang� �rr .ilibr o Maggie' Art �i i f i afJ �t t -t -t .W �Jij ##. ' J%! f i� �M � �h · � & � � � � � � rn � � � i f i� � �A � t � � o t& � * · *-&f i &� �� � ;ff k � �t" t rt t k � o Maggie' Art 1! f JI}J i%i tf i .f-11ij Art Portfolio;fl1 f i� J! �- k f o � � * 1� � 4-Maggie' Art f l � f i � � � A �: � k f �� o

'

Amy Tao,

13 �

il -rr. it �� F'EJ ;ii- i¥- ;w •, •

Pearl Chinese Cuisine Rest. �t m 1 1 666 Avena Pl. , San. Diego., CA 92 128 858 .487 . 3388

�ftft� ·J '¥. Pearl Special Dishes

� T 'Ji. IJ] i5 Buy Any Four Dishes Get One Free � T 'Ji. )\.];5.= Buy Any Eight Dishes Get Two Free � !till ;;\}] 3\J'� i� ,!:JL * jjjj � xost#r '!ff iT sz.. :�t it!\t W. i#- J)Hje Jli "-* PJ .!\% VE * JL !It ;t JUlt.Jf- �'lit :.tt if �- l!i :It ,\If ,\lt \E) oill\ Pl i)';ff -t11il $jt � m w- � :.t:!r"YL )J' ,\If ;fi 1:k 'I J1i!J Sf {A lEl ";)dlj � J)HjC ;fk l!i ,\lt '\'(1, t� * :.ttsHf- W. 'li' ;;\}] � if?_. ,\If iit 1J&;fft ;jUf� -Ji' ioJl m�t&.:=...��t !lt!JS.. �i �.J] f-Ji' ;!,¥, � ?5 it 3\�J#. )� . c-l *-&th'i!i. Pl $jt 1f: � *� m JJS.. ,I!f ·M ?It�* #rfkfk:tt 'li' ® #Jl -t PJ � -t :Jt�Jt � � 4- 1H.i � � .!{!, if: � � !till m�Uill _:&JJf;.!lHk$fiJ#. ::if(.#)j �,\!f � J:. i�hH1 iit )fit �J $jt iit ;fkl!i JLJ/ll cE *!li;fkJ)I J#, i)';jfElf-Jt$jt �� H:Y i)';ff;fkl!i 'f "�£. * ,\If c!!U� -f $jt J:. ;w ,\If Jill +r i.:f. 3\t ,� :!f) h i'lt �"'£.1.::. !It Jt ,j.,f- w-$jt m if il?-- , \If ;¥.itA 1L Jill 11 �:<."�£. T :.t:Y;f.i ;f.i !lilt"-* w- 4"- $jt iit J:. il'Jt} .!\% 1t * Ji. :!¥3 '3' iU!t Ji.:!¥3XO'I 1Ui li 1:r �:<.:/tJLJill "-*li!i. 3\t:.l:Y ;p Ji VE _i\ }i_ � *- $jt 11 1t �� ii ffit !\t if ,FR. ,1* W. J)I 'iL't'*Hfi#r +r _)£:It 1L Jill i)' 1-f �:<. iiii J)H#, W. li� W. 0 $jt ! I I it P] lf::)tji_Jill �� A 7]<.?11: ,!{!, 1\. �H:HitJ#. .J� �11-JLJ/ll iit i)'1.fW. � lli£.z;� cE T :'tAVfc $jt �

i8-�tt"1t �"

;t �� Jri. !Yt $22.00/lb 15f;71'\.1.t �. $1 5.99/lb 15f;71'\.�J:.Jri. $1 8.99/lb 1 ��.1\. !Yt $32.00/lb 7!r:tT .1\.� Y$28.00 /lb

We Chinese in o2Jmerien fil

� ?If if?_. ,\If jL Jill iit J1UtidJ/ll iit A'f,�ji_Jill * * J:. iW ,j.,f- + i'{ fr � m 'fLJJ� + JLJ/ll 'I :/tlJ� +

� l'U� -f 1:r 1:r

:1!!0JiJ:.t#1:r * �·� ioJl J:. ;t ,j.,f- if: VE * ji_ xo'I VE * lL

kJ�,!{!, fr. il!il ;fU% Jill '¥L c-l )\t M ;f.iil?-- ,llft\. JLJ/ll .� iT�:<.:/t$jt ro�t'*t � - �im

H:J 4- PJ 1R

,j.,f- W. #li 3\t:.l:J 1R sz.. :�t:.t:J1R !lUil i. :.t:J i"r J:. if?_-3/'ll :.l:J�

P] lf: :tt 3/'ll�


� � � R (2012, 1 1)

39

� . {El ��1t1t�M{� 8"J f.\,'F� $ � o , :Iii� . � ��oo�� s"J � � �� �1\ fril* § * , ,r;t ¥uao;J•re8001:R:�* �iJ�;fo � s"JWSjj] o a�¥Jt*�M $ � � . i.'&ffifl\1E ¥U�J5 f1WSjj]��- � � . �� §�­ t� s"J t� 15L , t:� Po �� �!FWSjj]3!.!3f� s"J �c� . ill At� s"Jt�15L . �&���J\ fr£l �:1i � �.fR: ill � i.\,'j'(� $ � , tiP� � �!FWSjj] , @)J)G:/1o ll:Uffi:j}J 8"Jt�15L o Po *�5;o m��oot�15L . ••�* 1r�a* � � 8"J $ � . M.fR: ill fJT 8"J $ � . t§1§�t�•7'G�m:1io

m ill m•� � $ � o mamm��. � ��-�* $ �A�m� � -� $ � , ttM §�� $ � o m � . amm����. � ���•rem� � $ �� ­ -lt9 o m=�-�. ��m��m��*����0 � o ��� � ����� , a®ma � ������. ���M��� . �� 7 -oo•��* �I� m o �A*� $ � . &�� � 0 � . I�&�M o �m��m��� � � . Jjl :@: • • � s"J ·rt o " 1m&1�� $ d> � . " ��J\fril � �!F� o mA�Ji1�1Hc�M® ' 1't1�1Ro ill 7 f.\,'j'(� $ � 0 @ � . � 7 �00 � �� � . ��m�. �OOAW� 7 # o *���. � *��� 7 . ���Jjl®��m-!t9*00� o �*�� . ��m-ooA�� ���*M § $ � o �*XttWfi� 7 ¥�00-��� o M�*�*@§* �� ill l� 7 0 X� 7 �� . � �� M�����m®����tt� ��OO� o ��� � EB �fF'�WSjj)�tf fPJ 1m1r,�tE o r �wmm l * � � �* � � $ �Atttt���Wfi ill �OO�. -�� ��·l'l ��L.,�� �. ?JT � :;t�WSjj] o J*�5;o a� � , ���WSjj]�1tW�'f $ �A�M� o w � . rnW fi ill OO . &w•�� ��ffi ffl $ � �••tt o -oo mw• � �Wfi ill �oo��W $ � � -oo�h � 8 o ��m� � � . wmey � ffl�OO� �ey � ill ffl � � � . tt������- � m �MM. tt*M�W m��m � � � �oo� � � o � � . wm�••M $ �A*�� ® . �-� �� 0 00�� . � �� � � � �E - 00 7 ��m®�*@§*�� fPl�m� � # . tt��mA� oo . �E� � 7 ����� m ���m E � � . �a oo m m�m� � � 7 o m A § � ���**� ill A . � �� � � � *�ffim�� mA�- W s"Jfr®fr� o ��*· � �� � � � x���m � �� ill * · ��� ��®�oo•� I�m ��� o � B� � . ��mru �re���� � � � �*� 7 oo� � o � �� �� � �� m� A��-�� ? ��m��� m o � �� � � � � � � �J\fril , ,r;t : " �Jjl :@: ,f§ {§ {��1ffi:jj� @A.�Affi 7 o {El � . {���jj� iJ:: fr®fr�1Ro ill �� $ � . � ��-��� �� 7 0 � ������� � � . �m� � � � �15.'�!� WSjj]ili�-�)l:{� 8"J � � o ?JT � . �ey � .ft�M1� 8"J ft8� ��-13 oa<J $

We Chinese in o2Jmerien fl1

[ 1tWmtl l t!RM � � � �1t Po *����.2� $ �A��1��a­ P®�:EI � � . $ �AW�f7j(ffi�*� �� � 8"1 � � 0 •

� 7 -00J=l , �4�¥u��� s"J *{§ o {§ � gJt : w�s"J�!J\frfl : �1rH!t��±1Mt�M1�l'o {� �� .fR: ill B"JI-130ft8� � $ � o f.\&�� fr, s"J .1't , �fr, i'§ {§ {� ir, � Is, s"JP® fr� �-Wil-1t s"J o PtW , �fr,+� 1Pl�±1!! � 5;o {� . �ir, �1t1t�M{� 8"J I-4ssf.\,'F� $ � o m: � �att��. {� 'i1i f.\&��XXX� {�1Ro ill ��M®� � $ � 0 t!RM�1r, 8"J�fliJ 1't , ll:tAa {���. 'lfi i.'&�+=OOA���M® 1Ro ill i.\,'F� $ � o �•_t1mal'o 1��a fr®tt.fR: ill i.\,'j'(� $ � 8"Jjj�@)=j � . [PJ ao;J;fo iZJ.I OOA�:El 7 �M®�#Jtt.fR: ill f.\,'j'(� $ � 0 t!RM� fr, ';lJt .J'JU"J t� 15L , 1m § � Bf.\&k&tEB� o �frtiEa��iEffi PJ 1tllf1Jt �J\ ll�WHm '71 1� § � � o � 1r,ftA 1o;J1�¥uao;Jf3��1iJil5JJ .EtJJ �1rH�m1m 8"J3!.!31J�W o PtW . �1r, �1t� 7 {� 8"Jil5JJ .ElJJ , �tiit'{� {ffilJ� ��OO s"J :fii;fU o ��Ji !!P �€1 ��J\fr£l 1T 7 @ � �15 , � �JF�� ��*1§ 8"J P9 4:t o � !J\:/1£[ f�:P.tt�*H� Jif , &w,r;t 7 -ilJ� �15 : " 1�J'J..! ¥U -�!J\,L., � 7 + =-� *0 " 1J£jj� �q� , �-1i1�M�¥u� �!J\fril o


40

�*".f. j{ (20 12, 11)

Stanley Wong Insurance Agency 11:1 ='- I . . , .. LJ

l!f:l:��� &� ' ��·�1-JiW� iJl{-�� ��i�t}\{*f!�0� •

oiiL 1 �

/ ;;L�� '? ----

:���i �' ' �

� fi-��

---

-no\"kf '?

-

-

.b

rt *

� :«r�.��c.ffitHfi tiJ S R-22 M li§ ,. � M1ftt f'.,"J M �.fiN� ,. � ��J!� 1ftt f'.,"J M

A- 4

§ f:t ,. :±l �fl ,. � 4 ,. *83i::

Tel : 858-569-03 83 iti!� ' � ' M& Jl��!

D Allied

I nsura nce

a Nationwide• company I On Your Side"

it -t

-� � -- � ,. � -�· · •tt · M I &3M� -�-%� � � -ttM�H�

{(;l

@A ,. �Ji¥ ,. �8

A.l

f-\:l' � �A+*&0 �

License #OB53979

46 1 9

-

. - � �#,1Jk� �A �� �

We Chinese in o2Jmerien ri1

COLDWeLL BAN�eR m


-lA- ·tki!t-$- (20 12, 1 1 ) ��ffil'P � o {El fl!:: , &-ilt F"�il'!�itM� :U)( ;fr1J�t.M ao;J , 1m 8"J @J 1"ftiP��1JJalilt /GPJ.\l:!, �: 1i�HM1'$� '7 1 *1tt � !lr00 8"J ���*� ' �-�*�� � i)t�� &/Gil!:���-�. *������ � . rm::f il!::� � o �tr� � � . ��•reflt��*a��-�-�_tm ill §t� o §Jt3SUJ1[fl!L iltilimt1)Hi5PJg;t T o -mq� , ?Jflf 8"Ji'$�t!1�$JI3SU m�, ��iltm�-m��-+�a W 8"J;f$�;f51mt�L.,�, PJ·�$!f 8"J;f$�;f!ju��

$if:frr, flt � �&ar�dt-?JT*� ��aif:8 o � il!::OO �meB � rr � m w , mmD�. � � ·�*il!:: � :A 8"Jt!1* o *fJJrJil!:: !E :ii * �:AF � , -� ffi¥h¥0�1WD'O , -�MA��&+� �:A���W o i�, m:A���� ��� �a;Jst�m� , ��m•-re re:A$ , �¥h¥0�mtt T I B ��ft o ��, ��W�� � T :A:A �� � , --���mR, ma;Jst �, �il!:: � - o *���am� . ��8 , � M � , ��� ����m�mrr � , ��mm*T -��-��•• 0 .m ?tlf-�, ::f�&� wnu ��a §Jt , )1[-tl�i'r1J�i'!1.� _t�*ffi::U)( � T o ilt:Ar!Z-R: )1[-� �fi- , )1[-� � �m , �M��mt� � ? ��+i=F i'!1*, )1[®:Jci'r11 i'!t ::f5;P�&�aoo+i:F , ������)1[-· o /GW/GW, )1[�� il!:: � �*M o � � � � . :A� ���::f�m � o fltm T x. m , �� �tt*��-re�, &- � ��-�� 8� 0 �frr , flt��H��tr�il'! o B ��7 ��/G��-�/E , @•il!:: • {�i)t)1[-1f'8 � , $J: Pf8il!:: ilt 8"J*� , H��lfff· H� o @J1[� , ilt/G 'f� /G����&: � " llJJ :tl " @!� T o �

, ilt�1�§€}\z: ! *�� � ' :ff T � B � � - 0 � � � � , B�lf-�:l¥':Wm:l¥':� � , @fltJI'm � B$�-�o �fl!:: , m -��11 B"Jt!L ilt� T ;f$� o mif:q� , �� ���W� T :l¥': o ·A·� � fl!:: J1[ m-��:J¥':, mt� � T AOO�� � B"J@�li� :A s"J;f$� ! fltrei'r1J�;J\'L.' m � * · mll1� ��;y� ��. :tfia¥n¥0 �_t, ��ru�il!::® � Um � o ** •il!::� r�Z � , �fl!:: , fltre� r:r �oo* f.iil afi:�au s"J:SO�t o ;f$ �1!t:A, � @ ������-�R�� ���, � $ -mt� T+=�� o ��moo�� , -oo m � � ���. � -oom�ilt � m�m•tm ���-� o AOO�� , +AA�* ' ��re��m� T ilt , ilt���. ilt � � � , flt � M�, ���ilt�� T MM®�� o ilt�PJ � �� �m� � �if:��. ilt� � •m•mm� fltaF�IWfi T =" �:l¥':i'!L m-�&Pt Ji'il!::ilt " ,L.,ffl " s"Ji'r1J �i'!L � lf -� mm, -���W o ilt �M��flt, ��are:l¥':m�a1W�:Am � , ::f� t:B *1H'�m*�u�� ? ilt�a!F1m1r,&-i:F ��W�M�, ilt-� � �-�Ar!Z T , lfff./GPJ � , �*@mt�:A� �*0 aoo£AA�, �moo ���. � T �� , =-��m��� OO � T �� , ft� il!:: � �m, a���� ��� Wft o ��ilt�•a���-��� , f!:J H���a:J¥':, ,L.,fl��##{�� o W/GM, -�st_t, mlf ����� � T , -±1!!'1l'�il!:: al ilt'L.'�B"J�l'lo M(

We Chinese in o2Jmerien flU

41

_LfUI�fff�f�t'zt'zJ)tf�m s"J �Jl o J[ Bjj]{f*� T -iJ:: , �:l¥':tMJJlli � �. � tt , Ji' Jl! T �, gytfl!:: lf A�r!Zt!L Ptrm ffl�/G��� o -�. �u lli m , iltm���­ oo�� ���W**mam_t ! MW ffiW, a �- a , m�•T �*- m �;f$��-t�J�:A , 13l�'L B"Jt!1ttt!P� ��*�tiff! , aiA��L.,J1[003t:mi'r1J� � �W;Jst ���PJ������o IW/G!A-8"J -@15¥ S% , ilt�!EC-@ �-0 relf!fftl lli lf!Jll! Ho;J , X.� T �jj� @�� 0 ����, ilt��lf!, * lli ffi., �)1[@Wam_t�W**�� � W T OO � o st_t��-. ilt-� T a/G!A.IWB"J rr tJc st• _t�,L.,•·rts"Ji:F ft�U# o �� /G@�-�� S%-ffi M T m::fM � @ § , fi�#� . ffl� �1'f� , �:fiM PI"l B"J��il-ait �ff § !J: � T i:FJ!i� As"J�Jj�l'P¥l¥l s"J .Il:!J!ll\� t� o � � . ��Ji' � • T st• � �• · ��· �*���0 )1[•if:ft��u # ��tl:IJ!! Ji!i alrJt� s"J-&OO:fiMJ, Ek� T ilt/G�M� o ilt*� m���� , �*�ilt��- o W/GM, J1[Mif:ft A�*��m � , lli � �M�iltWF T �� 8 -- ! &' S% , iltti��il!::M � ®���-� @] �� , -�-�, � •re���Jl � �mD lli � o m=�-�, flt�-�mu• o •m� � :Amm�ilt ���m�� il!:: ooff•** o ilt� ��J1[fl!:: J1[ �W� - s"Ji'r1J � , ���f�� o ilt � a!f� , gJt::f�1t•ao;Jf!J(J1[@;fr1J �mt� �*' ili�-�@����!E T o � M T � �- � 0 "¥®1No;Jq� , ilt:fJ£ •� m @J* , ��Dffl�@��B���DD�a T W� � -�_t o flt&'�r!ZR ��� - � � � . � � )1[@��a��ilt � � B �* · ��flt-oo•� � &•ilt ftft� �� B M� o PTm ���m, � � -OO � T mm ���. ��$M $�, ili��fltre)1[00����* 0 ilt��Jll , ;j\,L.,±1!!:$ �;f$ � , M�jj� ®afi r:p �� �m� , W����� fr ri'ililt¥5:� 0


42 � � n. (2012, 1 1)

*��-� � � , �m��m " •�-m" . w�•w��m�M-X $ ��� : -���� , m���, � lli m�m � : w��&�m " ��-�-m " *�fi . ��*A��-� , �-� " •�-m " . � ��*��-�, �m���� -m���ff•a• ? �JJJ1 1lZ'f� 5;oflt�?JTPf, f�J!*®•�tt�, $J: ilt�:t:g. , tta =-if::1Jf3� oo � , ���:@ , � � rmt�L.,:;t� {�� " -ljjl. " )1[-�B1't¥J L fftlili���Pfi� , rett�:fiA7JJz]"'[�lf±8"J ��, ���ttHlfJT�T . dJ:Ij�?K , lli� ltJJt!i:JJ� , f�Bf1m:l:-tl! ��it9* · JJ!;fJf :tlZA " ���:@�� " � P)il , fftlili�:@ , ao;J�ftlt-Jttlt�1Jl)l:L rmt'L.'� q��5k�J]!( . =- if:�q� , ��-�fiiTJtl SJ'l � lli AA 1J\ 8"J ��, ilt�rJFJJrJ T � � fPJ�SJ'l�s"J AA�, {�5;o·�� OO � T ! 5k , m5k�� , ����*' �-if:�� � lli +5k�� . n•��� a m�*' ��� a �m . •�oo a � oo . � -�, ilt®�A�+am•�+5k*�fflm �•�� � , ��-��� � oo � m , m�� ��� , ���--��aaa�m . t� Jt�, ��*�� ��•, x����� ��� . $M*M��� � - , Wtt� ¥ . ey� , �=��- � B � - , BB�-�����tr� . -��� T " •�-ljji. " . -����-m , -���� ��¥ ! ����� -m: " ��-�-�-m, � �� ��¥ma . " 0


j' � !.-� (2012, 1 1)

" :1't.::E , S}j ��PjJ� )rJJC? " " VIEJAS ! ")1[:ji8"J - F"� -1"f;frfltfr,:1'tA 0 • 1'-l!:j�ffiPJ l;JJ[i[\ 3SU B"J o "VIEJAS" :J-i!dir ���§M*$ ili � � �-@-� o -�J1[:ji�-�fr �±11!§ M �11J£i::Af.\s lf:fil-fx:��$ o •*�� T �umA�L re m �U � " ���� " �:1't�A � � o :ff �-��� �--�:1'tA 0 . fflJ£i:�� , W����lfE��:fil-� ���HtrA� �-�-ffl �����- o :ff �-�� ��1JiH*t 3cJt "f� �1m�� ::g § � $ s"J mj}J tJ, P,& '71 JJii :A �:1't�A o m l;J,•� B � T :1't�A-m�& �m•• o ,r;t 1f:fr , f::E 1± :1'tA0. 8"J :A$'1l'�il!::t J\ +� s"J :1'tA , �H'Il'���i��� r1Z T �� 1�� , �-t�;E/ElJClJC , �-ili��fl!:: - ��•mm ��� o :ff �:1'tA��re� �1"Ffl!:: � �L.,�#JR � H 8"J Pf� � o � 5;o fl!:: Jlt: �il!::1� , M,r;t :ff -W:1't���. � �-�-� tJ, � , ��m� � " � �1f0 " , �--� o -OO *�mtt, -OO*�*Mo � ���-���' ffi�� � o �:ff A � ��--�W ? 1m1r,1¥�no .\l:!, � s"J a �M� : " �•*�PJJ� lf�•s"J , � J J:l!J OO·t� s" �[Ei::ftfiP� ? � � � Bf3� 00 �L.,mtir ! " fl!:: � , J1[M:A�-�OO � , ��m�� �NA , � � �NA, mtil!:: � �I�A � �I - , B ffi �� · *m � -ffl , mtil!:: - OO* :A � OO � o )1[® 00 � ��M � �* � -�fr, B"J!ll � o 1� �-t� , )1[fl!:: &;, �Jt� � s"J �*'L.'ll � - 0 � lf��re•���fl!:: �mm m �-oo��. re � BiJ£-�8"J � ffi'J!!%! 1t�m�s"J � ffi' , 1�mtPJ !J, 1( 1('L.' ,L., ±-tl!lJC T o a•�ilt��-��PJ IJ, ��� $:1'tAM:fr� � , iliPJ !J,���-�� �H�A , ���PJ� �m�••• · ��••· lf ���fl!:: a � � � �#����*·��:1'tA o ���� � T ffM ? � T DM ? � fl!: , �W� il!:: o � �&� il!:: re •���fl!:: - oo�• ��m, OO�MA� � ��� o flt:ff -�M � , �� •il!:: " m�-R " � A o ����-�' � ��m��o � �-�:A$1±�� � ili � , I -������m. = oo � � �-� o m l;J, �-�• · �*re�•��� -���. � 1�"¥-�[1,] � � � , JlBP:mll i± IWti� B"Jlf�JlBili'R.�, tr 00��. ��� ��-���- �--� · I���-�� � ' � ��-�·* � � �

43

mft, � �-� ���. �-� m � �-��� !J,&4 $�ffl �-�� � . ���� ! :ff -�ilt���fr�� ��' �-� ' �� ' ��***��* o ilt��-� ±1!! F"�1m��-�;f�jj� :ji OO 'l.' o 1m,r;t , " 8� :11o ll:t��B"J i'f•, ��$!1r�A s"J•5 , �¥u � t:t s"J oo �L., , � t:t s"J " YJ..! YJ..! � B S}j�mf;�)\ +� T ' �'i'ff � f3�i.\il ilt$d> � OO ! ffli±�*�-�A� , ����-�� ? " �� •�•re�m �J1[� ±��* ' m tJ, �re�•���il!:: " - B m " : " t±:l ��-1�m'f����:fil-�s"J$� • · :llo :l¥':1�13�re•t�:EJC 8"JHM':ll1Ui± � BPJ IJ,��B"J!Jff ll P9 , 1�mtPJ1C�L.,±-tl!lJC o filJ·W�� ? " lf 8"J:1'tA�t!Hf-fi'[] �mm �•��-� . � a��:fil-��=+�a , � � -�� �E��:fil-�H , J1[:1i�mtPJ��+E��=+ � �•q, rr*�•�d>PJ !J, ft•���moo $ � � 0 � *�•�• · a•••• ��m ti � ��PJ IJ, ��� � �� oo o ���-����� � w , ��+ " ��me 4� " s"Jiji@mJ:l!J , )1[:1i1� :fr @J � 8"Jft4J: ��PJ !J, i.\€1 1� 8"1 -*-* �*�m�-ffi'�� �M � o ���moo��. -�� � . ��-� ! &� , �*����m " m•s " , � ���' �ilimt� T :fil-fx:���- T -� o ��m�• �m� , &���*� � "¥-�T ! m tJ, H mil!::� re•� ,L., �--1�-�s"J·tR•Pili.\tfl!:: � -fir B"J o @il!:: ilt ili � �-m��J1[:ji-5 o )1[�:1't£ B�� J\+, SfH�f3�r1Zf3�!Ji, ��-�L � Hi.\€ f1Ji�-�JrL mil!:: m �IW:1't#��•ili, ��w�, H • •�� � o

We Chinese in o2Jmerien Jm


fiL Ul klf

if.'t � �

@llfiW� Mr !i!ii!IWDRH �fi����IWJI\titi

0

0

o � r �

2010, 2011, 2012�ji�l���

����*il Helen Y. Fen g , M BA 1*�*�*G Ag ent

CA Lie. # OG05305 ��5 : 858-386-9089 I 858-623-8778 15� : 858-623 -9784 C � � ��H&� ) hyfeng@ft. newyorkl ife com http://www. Helen YFeng .nylagents.com ,

,

.

The offering documents (policies, contracts) from New York Life Insurance Cotll> any a1d its rubsidiaries a-e available only in English. In event of a dispute, the Provisions inpoliciesand contracts will prevail.

f-th!:il(¥, il-�'J!O'tll i!II:Jc#, >ll�'J.A.itil(M"*"'.&:It'f"*"'itliH!tlO::Jcl\li>f;: . lm'lf'l>lt. -1JI<[;!il(¥*'il"ll'l<1' 8'Jl!l\M.!I'!.


j' � !.-� (2012, 1 1) :fr)j)ttJz s"J '71 �r /E:ii 7 Jl1!'lt� o :1't5'G� 8"J Jt. �i!V¥:11� , {lit � *�� ��Jl1!'!�, u�m�� - o m � � �� � �� am, w��&�+M��m�� " mm� " , ��� wm� , -�*��-. *������ o @��-� ��m�-* " $ " mM 7 , ���-��-���­ ��PJ4�:fil-, �il!ti!H� o 1ffi�{f�w 7 § C.�:fr��B"J J)(s JI; , � 7 �*'L.,t:JJ , Ji' ri'iJ JJJ1�1{if 7 = 8 5G o 83 J1H�: �-� . �-&tt a rr-� m � ���. atrE � , � � -5G o �*��- � � ri'iJ M �m �HMM �A:1't�­ � m� o W� � ��� - � , �m�fl o :frll1"lt��ao;J &1t�¥u " � �L.,11ftft� OO , ��L.,�1'9P ��� " ��- 0 �-���:fr-�*** ���. � �� § �� § c. �*�•· rr�rr� , ���� r 7 � � ��* o ffi �•A•� �����*��mw��tr �*�•�s"J ��� o 1[�-@o)\�o�u ll}�, ojf�j(�'EJ , 1'f �Ji�S�A�L., s"J i'f�, �, �, �ft 8"J � �frPtfrPHfr 8"J 1rOO lli ffl � , ����-M�* ' ����-- o �OOW� � J)(ri'il �m• � �-A�, -���*��*��•0 @ ��:1'tA�*MPJ � � lli �tt��m� ��OOW*� �M o ����-��-�� � ��� ' *� " & � n ��� � " �*�-� o ili��-���' �- � " � ,L., " ilifrf , " � � " ili m L 1� fH3�:EIM� " �1t:tf!l� " � " �• " o :frll1"!�, �@���m��m, � ��� f&t� " � 'l.' " , £�}3�;1f:Jj!J5t " �� " o {� � f3��L.,Sf.;fP ��� " �- " �fflW o ·���-�H , �� W , 1-t 00 1-t�Sf��L.' o �J'J L ll:tHo;Jll:t�U:1't**8"J *t�mt��11 ,L., � 8"J *R ! ��ll1"!���� " ���- " ��· · �ili�*� �Mfi��� ��� o :1'tH�� � � m , * § �ITH� IT �o m����-� ��tt:ii 7 :1'tA0 . , 83 ��� 1f•t§1� , x. � � m , ?JT � �1r,-�:\mM , *�i'§ �t� ��� o ��ll1"!�� � , � ��� � -��--� rn , -��� � �**· * �X.�J)(�M�, m ma � � � � � . ��-�-� �����. � �-���. �� *ll1"1*��¥u-OO J=l , 1mmtll1U � lli =+-!� 8"J " - , = , =- mJ:lu " 0 1m�.2�1m s"J �-m J:l!J �J1&,r;t J3�s ?t� a ±-tMi 1*&3't , {El� 8 7t�J\ + s"J 1E.f,£?.1€f11� F", � o m J:l!Jll1U§J

45

8"1 �=�. 1m1�tl1§�L.,±1!! * 7 ll1"lt� o l't5'G1ml��n:lt+ � , ���� �-+���- 7 m � o ��;fr-�00 § ��, ®�-arm � � tt��� ����� -r , w � � � mAW� , �·��ffW� =���� o ���N r 7 ��5'G��� �-� . ����� OO � M fi M � , �� afr0� •qa�oo�•� 7 � � � �� 0 ��� § �� ,r;t , {El1m�� � MIG § C. : " ?.1€f1�13�-l'I_2 H:., �*#-I mM� ili rn , W���mt� o " ����m��M�* , ®���--�o � rn�m���&85G � " ti� " o �S�M, �ili�� �-�� 7 ��� -�� W �� • . mAffiW*� o :1'tH� ��tt�-� � �B 7 &8 JI; , £�� 8"J �1m�¥U 7 § c.��L.,��ts"J " - , = · =­ m J:l!J " s"J �rJJ 0 �w�•��. ��mOO$ J=l �&�wn, am 7 § c.��L.,��t s"J " m J:lu , tt1�� Ji� ffi;�tA s"J ;::�* o -� ���tr*�tr OO § C. ���- �&����- � § * � s"J B �c o :li1��*±1!! :fr B �c � � @ : " Jl1!'lt�� �N* �n, £��� JiWM o �-��N*PJ§ , � - � � � - � · �· · o ��w��ffi*���# � � . �� -r-W ��* o ��mt-�-�N**M , ili�W�• ��Y��Jl1!'jJ�ifJ JIB"J �-o " � ¥u�-��1t�J'J.t �*��:fr��111Bf:[ � ��t� �--��-��-�� � � � o � � fr·����� ;�tJT&-� $ �8"1 �1\!!f � , ���J)(al1m -��u1f�i1�L., s"J i.'& � 0 ��: A����m�M �*M , �OOOO/E:ii ll1"! � o @*$ J)(��W«���- 00 o ft���®*Jl1!'!�, w�-� �A, � � � �Ji'��� � �� . a • * �� ������ ��-r �a, �� �-�*a�--r § c. �$Ji o �*-�� 00 �� 7 " :7tH � � " , �-�� �Ji'�:fr�J)( o 1m� ��'tl!f 8"J � �fF�: " Jl1!'lr�fF'�-11 ��. ��--][� �� ��� a � , ma�oo�*· &•&�*� $ ? ��--���•�•m ? m � , � *•��-��m��M � � m o &-�, ��-�mm ' 1�PJ � *:£JC :£JC , {_§ �-JJ rj�}§, £� J'3�t�f.\;)lj �N o " ili�. �mt����®:1'tA�Wll1"!��100���� s"Jt�?JT�t�s"J ��o� ! ?

C T I A � t �� � � �������� )

We Chinese in o2Jmerien Jm


-

P R O P E R T I E S , I N C.

�f )1: 3-

ft 1r, 8{] ±fu ii *� 5€ 1r, 1� 1� 15� � , � � , ft * 1M � 'i' 8{] ±fu ii �Q �� ff.S -r � P � fi })Z 1� A 1t 8{J �� �� Abacu s ±fu ii 0 � �� � � - A 1� �-8 �� �� o

�t Ji. &p !1] Abacus �ItJ M , " Pre m i e r Home Search " �Itl J( 4t it _1:. rfi iN.ft rEJ �t&. a "Short Sale " I� ! &.

Ivy (Yi-Jen) Lin 858-603-0135 ORE#: 01 890691

� 111 :5J-F (Jau-Fang) Wu 858-232-0342 (cell) DRE#01859397

JFforttome@gmall.oom

Emily Yu

858-205-061 7 ORE#01 894993

ORE#01831899

ORE#01857846

't fR. IJJ

it.l-3t

Victor Kung 760-71 5-8496 ORE#01290374

858-663-8629 ORE#01852361

Hanna Kang

858-882-7278 ORE#01358151

Regina Chan

Amy(Hsiu Mei) Lin 858-380-6451 ORE#01 863944

David Hwang

Judy Jiang

858-342-5057

858-999-7003

ORE#01906907

ORE#01878492

Xiaohong(Sara) Song 858-345-7281 ORE#01899675

.f.- .*. iiMichaei Cai 858-61 0-6686

Daphne Lee 858-699-2745 ORE# 01910793

Abacus Properties I nc.

www.facebook.oom/abarushomes

www.twitter. com/abacushomes


:it "ff fi�

* W ftili� 7 -���*�M� ��� o � ��� amm��. �*a�•���*• �� " �� � " m ¥u����. mtmt±1!! � *±1l!Q4 7 -� " � � " o ��itt l}fHA1!! l! 7 -� : " * W , ft!lflJ ? " * W 1JJ�-�nV'i!z � . )(. Pj Pj±{!! Q4 7 � " �� " o 1il�t�� B"J 'L.''Il'�M 7 , 1'51 �iltWUU1tlHh��±1!! Q4 7 � " * W " o M(r*· X:� f�JUdvt)1[:1l** @J @J s"J -l!-1"f: " �� ! " " * • ! " " �� ! " " * . ! " " �� ! " " * . ! " -][ Q4 ¥Uilt:W'frffi±1!! /E 7 �*· 7E1�1'!�:@:±1!! ,r;t : " *W ��� ��� ! " * ·�� � . M 00 7 o *0�:@: ##��� i)t, PlJl �!J\ ffH�#lHIN�t% o amoo��*� ���. �� � � ���� �ilt. :�H��·rilJ� 1�1t��ffisweet, f.\&ffii.\il f��*B"J �fiHPtl

m. ������m 7 o maflt���- � 7 mt m �� � . -��'ll'� �Pf'L.'t� ! �� . x:�&�•�® � -� � o � �mmoo • • *mm . � 7 ��-�-� �••• 0 @] ���moo• W -J['Il'�a§t�•mm s"J F"� IDL " P.� P.� . @J �PJ l;J, �•mmu,� ? "

(20 12, 1 1 )

47

" ��� -�� . ��PJ�� �-� 0 " " ��. ��PJ���-�---� ? " " � s"J o " " ��. ���ffM��-�--- � ? " " ��PJ J3�'1Jl3L�L " *� @] � � . �re�-��•••• m * · *0� %X: " f�fr,X. � --- 7 ? " ilt�. ���-�� � o moo • • � Bm�&�� ¥u;J%-� �. iH�m� 7 o iltM������-. � B*��* @ , ��-� ��;J'P ��8"J t;J, rf1§15 o " * W · 1�JJ rJ � 7 o -**7 ! " " * ••�•· •�* o *••�•mmmmt o " " ��PJI3��*· PJ ���Jil'J�i!t* o " " ��f���---- P� ? " " f1 , ����-�--- 0 1�1r,iliJJ rJ � 7 0 " " = · �---· 0 " " * Wili�••mm o " Pt1�mA�:lll � � 7 lt9* o ��*�* · ��*�� . · ·���� 0

We Chinese in o2Jmerien flU


48

�*".f. j{ (20 12, 11)

Golden Dragon Chinese Kung-Fu I nstitute

••«P·��-� [W���ii:i-* , it!i -----

------

2012�*. �After sckr�r�f� i. •

ki ndergarten� 'I' 1 ���;) t

¥R:t6��*� : �·

I

858.335 .6 1 77

858. 597. 0287

1JJ � tfJ x �xrm�a �f� �' *t� 71<*3 i*IL'l .fE.J* �� l!� �-f � ..


:it t" fi�

(20 12, 1 1 )

49

�·· ···· · ···· ··· · · · · · · · ·· · · ·· ·· ·· · · ·· · · ·· · ··········· ········· · · ·· · · ·· · ·

.

• •

-� ��ffl �4ff�ffl . �$ ����£�� � -@�A� �� 4 � , � � o ilt�li � �� �-�� ' mt�EA�· 4 · ·���-� o -�ilt �x.�� oo •��J1[-�. ey���A• = • �� D � . AWm::f�� o ��-�� � riZ- � 4 . A w t�t�±tl!g;t: " )1[�.� . ::f�4 ! " ilt:tH��mA 7 m���A • · ��ll!ilt �� � . •am�� � :WJ4gJt : ")1[�.� . /G �:M 4 ! :M 4 Ji!lil.· · · · · · ��� 7 ! " ilt �� �����* 7 : )1[@���)1[1f£A •· m�mj1[����a � m�x.��-oo��� , IJ1! !2L .� iE:ff ·tt JE!il. o AWX.gJt : " )1[�4 . /G�.� ! " = W if!·tR*i.\4 iE : " )1[�.� ! " AW�P4 7 � . A%Xll!: " )1[�4 . /G�.� ! .� 1�� 7 . 1ffi:A W r�Z� 7 ! " �*tt�--� 7 -re . - � · �­ o iltil'!�����-. ��)t�-�����h o A • · �Mm 7 � ? ����A-�· ��·�� . ����ffim�mft��. ��A�� ���. m 1¥���AWm4�� . ���* � �M �M� o

-�. = • ��mm �Ma� . m�r�ZM�. A W § 1'ttMlH1Z 7 o ilt/G:ffi- M 1m1r, r�Z�it , mf;g;t : " W W ::f r�ZM � . r�Z • m � . •mm� � � " = • ��\JtJ!g;t : " No , ::f ir , • m lrl; . ::ff3�r�Z 1 " ilt ll 7 m������� m * · ���-m�• � A W ill �Ji� �fHP : " • m�•/Gf3�r�Z o " )1[��iE B"J ;J, �illt §€[ , {§ D lfrt� ! �*��ilt�aH����m���. ilt�m @���� 7 � lli M ��� o �*�-/G � . �� ��mr�Zfi����• · ���••• � � -- � ��. X.�-±tJ!gJt: " W W � r�Zfi�S. ����!ll. llilii +t}j:):).:(l:f:j ft £\M�;\;'=!ll( -:,. ' ±C"" l!_', ' T /,, -"l:. i'l ie. n& "6 .! " 1' � '-'fif YC1I,"I"JJl: ifJJIO):z:l:f� c; 7 ' +/ / J 4>"' ,�f.E 15 1i!F m®1J'!lrU� : " ��1��-. {�fr,P.M�/G1¥i.\il ��r�Z�-�*@ � ! " �� . ��M- � $ Jf£� M�� � ey�moo���::fllM• � · •a��� Jf : " ��1��-. jj� · · · · · · ���11� ! " flt;ff � �-��-��. *0���M $ 7 , ey-HJ:��� �A�m� . m��� ::f � . •a ���m��� : " 1��11, fiiTJU�lli *��:'&lf£1¥�11, ��$Pf r�Z �. � riZ � ! " " /G�riZ ! AW� r�Zfi�S ! " ��mr;���mtttt �����. ���·-� · " O.�Pi · · · · · · " A§€:ft9* o P-* , �mf;5;p@r!Z; fi]ZHo;J::ff3� §JIIff: 1H'� , iltill /G :ffi- M 1m1r, r�ZfiJZ 8"J Ho;J{IJ( � ;f� /G·tfrJ·tR , i.\il *01t 7 00 �� 5 . iltmt±t!! N � o Pf-@� D !J\� . {§ D lfrt� !

if: �P.�f>&� �. if: �f>&.:f =;J, o i:F�P.� : " ·[Rg;t , {�fr, s"J � Ji;®\B:PJJ� £ ? " if:� C i� �i'f-±1!! ) : " ::f5;p@ , 5;p@ill ::f 'f5 §JF{� ! " if: �P.�*!a#Jmli:JE!�r�i : " ::fgJtfltmt/Gi.\il{��i&-$ ! " if:� -:t;' , �5t o rm m : " � Ji;®\am m•� 1 , •ru . -•r&• $ mtre� JI• m w 7 !

� 8 , J'j ��Ji����rrfl!�!f?Jj o ��fr�r!J F� D i��·[R � � 7 @8� o �������m1i�m����. � �� B"J �aJ�f!Za : " ilt��fr{�fr, F� D J]!z: 7 @� ! " ��1�/GPf � .\l: L �Mll! : " iltPJJ� £))3<: 7 � 0 " J'j�:EI J[-�± B"J :t��� � s"J ��x . " 1�m��xJJ!Z s"J � 1 ,

I

�� � : " �-�j}]!f?JJ , ��m•w . ���-��� -* �� W W lli * 7 , mt1¥P4 {�Jt9t* , -J[ P 4 3SH�it9t*�1 L " /"--Ji[.�;1-i Miij f ,, }-i �Miij f ,, 0 " j1[ /"--Ji:!, /P\ l'If�ili-h4hnp!B [;8; �J 1 / J �IJ ? " �§.�§.:'§;: "21}"21} •

jifij)J' § ;f�� " -@'rifi�5C B"J 1H'� " o ��frfilJHo;JfPJ±t!! , ��·�j}] � � o ���· � · �r!Z;�-�' �� �tt-• �/G{1 7 o /G�1�� P 4 DJl ��*· fffi �:ili��. i��f��)'C±t!! F"� ilt : " � F"� , ilt r1Z � 7 If£ ? " iJt J'J.t 7 � �, /G 5;p J1! :& If£ @J �······

�-it9t*t�i## o P.M�%X1J'W : " �� . ·tR/t9t*, � � m� 1 " ;J,• : " ilt::fit9* · ilt::f�m�. ilt1�� Jm u ,

. • . . . • •. . . •. • . . . . . •. . . • . . • . • •. • . . . . . . . . .• • . . . • . . . . . •. . . . . • • . . • . • . . . . . .

We Chinese in o2Jmerien flU


50 :it "ff fi� (2012,11)

� *� ��� $ � 7 �m** �m�•�· m�ey 13� . 1m1¥fM�,r;t : " u��, iJtey IJ-lli� f§ 7 o " 1'51 �"fttM!t� ey�����+=� � . �����m*�-��M� ��� $ ��� �*� o � *� �����•rr• � · jj� mf;j� 7 0 a**·��. ��a�trffW�� o �-�. $ �1R:�-�8"J , ?.1€*tm?t*��1¥�M8"J o iE:/1Q2012i:F ffi3§f!li 8"J1R:�-��Sf:!:1J � � 2 1 .89 % o ��8"J fPJ * , � �� ���m �*�•� · wx���*���*� � $ � . � �mh�� §* � o ma �*�� 7 � �. $ � 8"J*�ill ��*� $ . d> J:VJ-1; , )\p}f , $J:l!J + $ . =+?JT , eyJ<J.t W5;Q , iE ffi $ �a� 8"JifF':IJ���� ffi 8"J § *0 � 7 � 8 $ �* · �®** B 00 �00�*� 7 . � st�i.\€1 -{ir*�:ii ir 7 00§Jt:!:% §JII , 1'51 �������at ��I*�OO � o m $ � ���-*���� ���00 �. oo�����m� � . m -�*�· �� 7 00 �� *� �-�� ����00� �-���-® 0 � �00� �-��m��-� . m���oo�. ••��� �� YJ.!** · �rn W�o

a�OO $ ��� � . W*�*� · ���-��� �-� �*� · --� ����-- � ilt��& � $ � ��o a =����� � . �-��M. �����­ �$��. $ ���-m� � o �-��. **��m � ��� � � � . ���re-oom���� = lli * o � � ����w . ��ffM�� o iE���m�m * � � £hm�. 1Et 1��¥u 8"Jt�P���;y� ��ffi��8Mfl'jtm� o �·�� � ? �1t o tt����-����* � � � , tta1f�8"J wo -soo@=f.J)(8"J �ttll1fH�*�� � �i:F ���- ill * · �-��-#�� � �0 m� � $ �MM���. a���� ���-�� ' -�� $ ������� -$7t , �� $ �-�·� • 1�1W:ft1� 8"J re�m o *fJJ!J� $ �J��** 8"1 *� · -oo �f�itt1J\� �n �� 8"J ;J\i�� . a $ �**�00�5�l'15l¥ ��� . ill1itmt�alf�ffi�1H��L.,�*�8"J±�� 1'51 o �5LiHir fPl*'ll'� f3�:ii A �J'J.t 8"1** o c ��*m · � �m•. $ �• � •� · *��� 0 if§ §13]��858.748.6939, www.pathtoivy.com)

*}f- 'fll*�-� �!\ 141$ &01�*}¥- tflttitiif The Path fa

lW (Pfl)�

IWMf�pathtoiw�com�

858" 14.8Ji939

� ������mw �. Ioo % �•�•·�����-�-. � % � ·�1N·��!J.m��-. 20 13 -t tsi: $§�PJ15: hourly rate !!)(; package rate. - , � � $ �3'� 21 ( l L 12 if:#,&): i1Hi $ �*�' 1Ro � $ ���, ���:f.t:J'J��&f�r:&. tt.lilH�, 00 v

§Jt:!:% §J[J, $ �:f.t.¥-'J. 8"Jft{� �1i�� o

= , � �ml�:!:trWII (6 - l l if:#,&)

We Chinese in o2Jmerien fil

i'ili!lt\:id : il � $ §]!1 jz.!j!z,!j , JIPTI",j\ 'if �1; 'f<'l .§!'!Hili �n9 11J � C. � Wl 7 l'iX 37 BfJ �1:i!.A 7 Hatvard, Princeton, Yale, Duke, Hatvard, Stanford, MIT, Cal Tech, Cornell, UC Berkeley, UCLA�·G,ffi i] � , fJttE Y,It "il:i'ili!lt\:iz:± , 858 748 6939, Jttil �t�Wl:J'ttth�1:i!.A �rp��. ff,Jt-)E�t)I:I;WJ{.'J; !


:@: ,

�=-...:.....:..;;;

�����&..i....::f...:���Z;:.E:��J'iT�

¥u��:ltJT N1� , .H:ltJT JJJ17JZi.\il ilt ��ffi �m-oo� § , �����» �37U*��, §JifilJ37U '$�� 0 � L)\!�R�¥u , iltfr,�ii'!¥U§ � w :Aft lll JIU� o , � B�tl���s"J � n�a � • o �iii � ��oo oo , m� £�*f � ��-�ffi�§� w :Aft lll F� o , x.:rtr � * � 0 �iltfr, ¥u�ao;J , �iii B��� *-arx�� ����� �OO o iJt�/f!·A�ffi� o � --� , -�LX.� Atl�:friltfr, 8"J1�00 , ��iii �tl�� � o tl����f!J(§JifilJ37u *�� s"JA, :A $ &�* � - - �� � ��®ili�� � s"Jm� , ill � �d>��:ltJT NrtH� o A����� , ��M� o -�m�

� � , Jll5�� , fElAfr, B"J,Ld��­ - � 0 -�-:A � ���m�¥�� fi , -@ � ��ili�Lft·:A�li�-���-�-�# , m���ili � ':W: ffl'P � B"J A fr, ,L., rp 8"1 {�{� o tm5!H';L u� r:r w s"Jfl:A� 1'51 �1m � � �**¥�mM T r=P � � �M� �m �Mffl , �• · � • �•:Am� :fr��� � �+� ¥�mM T �M� �J¥lHJll1U 8"J¥;J;.§HJE�i:l o sl!l}t, ��� �� B�&M H, .H:ltJT ��s"JM:lt B�& � M , @A��m�-�����­ :frAfr,,L., § r=P s"J:lt�*� o :11P 5!H� � �-· ·H�A ��� ���Ji'�:fr - � �l!!i � �••�•-r�•· �� ;J'P §�HI � d> � � s"JA �Ji'�JI)l:t�,

We Chinese in o2Jmerien Iii

�.fJM!.. �I:. (2012, 1 1)

51

B �tl!!i :ltJT 8"J3'� J'lji[ *JE�i:l o ��iii ·tt·tt±1J!;f$j)J� 0 ;fr.®;j£[§� Llr/cft lll F� o ao;J , -{ir*�J'ljl[f�37u '$ �*A , ��m��- �•n*�m •• �:fr�-�� ffi W � o ili�ffE -� , J1[fir*A, Ji'Jlt: 8"J1J!f�37u '$ , *fJJrJ� -fE=:;_tJj�-ti w + � � . J'ljl[ f� @ T o ��� ���� �Am$ , fr :A��iii ��X.tl�it9 7 -fOO ;N�iii , � I±\ 7 -JZ.:��{S( o iJtill � �±1J!�tl��� ' �)1[��ffi MM� '$ �*� � 7 -� ffi , M T -�S� o ·�� , :fr�� M��m � , ��--�� A, �� •• #fr�-�� � . � � · , �� *f, '11r :ffi- � , �m�, H� iit' ]t1�, nm��, 'l1f��. *M��L� ­ @�mM�� o m����Mw �x ' PJJ3��1'51�AP� -**8"J�1& U� o :fr'tRti�¥U*It�ao;J , ��iii r=P Is, 3s: I±\ -��-. �E+OOA-m�m�A �� o fr�A�� �A D * , ��� ��� M , � ���-�-���� ��-•· mm�*�� ����� � o �ffl�, )1[���� 7 �m � * �� ��W��o �����' �iii �A�'$����� ����� r=P OO �@ o ftj1[·����-�AA � � � ����A® �� �-m� o ��� ¥U37U *�8"J h: �:1J , ��±-tl!r A D , �A 7 �'$�H8 o �'$�ft:fr* � @ rp , L������ , M�:fr � * A:frtB u-'f s"J•�o §JifilJ#� f3�f� W , a��A� �m�-r , ��a•M m , ����:17 1:±:\ o � t±:\ , ��-� � � = , =�-�� 00 0 @��)1[= , =�as"J ao;J Fs, , M� 7 $ d> A8"JJjl m, Wffl 7 $d>A��m ! M� r=P � )1[a+�*��M·filJ�'$�� �A *fJJrJ $ , {�1� ?](--� � T �:ltJT N, �� 7 �*� o �$ ��:{t � �-­ *A ' .£ill ill * ¥U*It� , ��� 7 �-m�*��� o ��� �fr -filJ


52

�%�Jt (20 12, 11)

OMlMURit ADVANTAGE REALTY & MORTGAGE Tel : 6 19.549. 7387 Fax: 888 . 37 1. 9 198 4655 College Ave . , San Diego, CA 92 1 1 5 D R E # 0 1 32 1 947 N M LS #2 37760 E m a i l : advantagesd@yahoo.com

* fU)�HJ£

#. *1l Jenny Lam

DRE. Lie. #00980345

* i� '� JJj }¥_ JJJl * �tn t ;;g�m � J * ililHr [ill �51:!¥_, Short Sale * 1�¥JJ¥ lEil¥_fi! (Property Management) * J'GJm{� MLS J�Ufr m±ihi ;n '

�:S<:Jt� ¥JJ¥ J.f-¥*1t��

----=:.-::: ,: *� :/ John Nghia Hua �-=--=""""'�--"--"

$ �Jil: � I% 1Il � 5;:'l( House, Condo, 1 -4 u n i ts $ :IDJifi g)!] � � M( , 0 Point 0 Fee Program $ :IDJffr � ��M(, Cash out Refi nanci ng $ SBA /Nt! ltii � � � . tl:l f£l i% 1Il � � $ Biweekly 11 &1� , Jumbo Loan Available $ rgJ 1E ;tU �� :�IU¥ !BJJ ;tU $ $ �1$� 1E C Lock i n) I1P B irldl£;fU $ , *11 11: 8<:1 4Y: Jl:5'C1&-3::J ( No P rocessing Fee) $ Commercial/ Apartment Loan 5+ Properties $ !JG�l& A , � $j im.Jt1!J 1�U',X $ FHA � VA 1t �}(

Mobile:61 9.309.9094

Email: jennynlam@yahoo.com

I!IJifl�

. FA RM E RS

..E�� Annie Wang Lie# OF52960 Office Phone: 6 1 9.477. 0700 Fax: 619.477.0740

(f@Jt�% )

1727 Sweetwater Rd. #D, National City, CA9 1950

)"\J!If*� )"\J!I , �ttl!I , if�:i�t , #Jf:i� Ji4Jz::9 Hi:i,��l� , I:§M�fl , f*J::I&'JZ , � B /:B)"\J!If���BA $gf*� E:lf1tl:lf.El , )31JJ$g, f.El��til , �g , )"\J!£1 $gtfftD· Aftf*�.. Ji:WlAft lk:?Jft $gffit#J:f�� fflj�f*� fflj��;1'ii fflj�j{{f �If*� WJ�f*� �m t�m l](J:�tt m'i:9�f*�t!TtD �D:ff��ffH§ffi , 3fU , �gffi , If�§ffi , )J!3�1J� , mt§ffi , U1: , �� , �± , j£!f1iJ[A , f4�]t� ( CPA, Dentist, teacher, engineer, firefighter, lawyer, physician, police officer, registered nurse, veterinarian, scientist...)

*Discounts apply to selected property and casualty coverage, perils, and policy types only and may vary by state and eligibility. To the extent permitted by law, applicants are individually underwritten; all applicants may qualify.

not

in the event of a dispute.

"'The policy (and prospectus, if applicable) is available in English only, which version

will

control

We Chinese in o2Jmerien Jm

Q E Construction Inc. II i±�

Commerclol resldenllol

4t � � JU'J lf 11( �

Blueprint d

1p

Pfnnlt Appl

gn

Proo

Room Addition. Remodelin

.tnd Custom home TI(Ten nt lmpro erMnl) ll EJ«tric.tl jo

o

0fMi I r. l rtiA l:� ow Power Hedlng .tnd fl , f. o

III"

iro<ondilhion

(858)668 • 0850 or: (858)231 • 6768 A.(Contact):4 Jt.i.

tlt(Ttl):

)


�.fJM!.. �I:. (20 12, 1 1)

53

� -� 00 , M � � -�AA�ME ! � lm 'twtt! , 'Jif1:utn�J.JiH!t "* **?G **HHH"J x� L -aJ�H�fqJJ'G3ftl 0

$:l!?G I±l *a� , r� 7 !J\ �Gio ffi 'P , � ·-� �-��-- 7 -*A, � oo•••n*��m, � � -��� �� o �ili-� , �*�•m••� � a¥�AA�*�m a±� � �A• :I£B!Thv+ J=J :;JiJJ �� � ti ¥ 8<J 1.t¥ , @@• �-- 7 ��- o m•m*� m •�����M��u�•��� � o •5m•m••*� m � •�• m, �*•• � A�*� � . ��� � �-�Ao A�tr5$, 005"8 --���� � ��A��¥, � � �mw , ��� . �� w•��� � �&-� ��� ? ! *fJJiJ4-fltff� � � . �m® OO M ��ftA 'P , �M�� -D* � � � 8"JW�RJJ /lt , J1j_��4-A�-aJJ�.� o JJtati��*� , m@••*�m � §:MM , -aJ�8"J !JX; 7 x:1J�1! o �UfH:MM 8"J *f.'.I m , JJt ®' 5 ffi � ������� · �@£flx*�� ••· •*· ffi�r�*· flt � � • 5i!l¥ffi ADJ@:li$�� riii t[ �--r � · �@£flx*�� . x � ��m �*�� . ��• m � � ••tt � � •�-, x�•m��-� � *�• 1:: �w fL�'rff J,g 1 �c� 1ss2� � 0

-

0

tiM� ili •w m �W r4-�� � o � � rp rs� �-@��*�J� 8"J $��m, )�@�� � [PJ 5�;J'P ft#-J: 8"J ;J\ � J�ili� ����*�� 'f:: �� oo , M��n ®�5 �WM�AA��� m , e�m E, .A*f5, -A� § ft � o ��

�� · �@£ flx*�� � �oo , �- - � ���•* •���-�

�f,jjjd� , ;Wj;Wj±-tJ!Ji:lz:.� § * 8"J:1J%{t � ;p���o �J!Jif�ig l 8 1 8��M '

J,g�c�I6 1 1 �� � 6 12�fmfrHH& 7 �iQif:f:IB§m , M7J� 7 �� M o

� 7 -• , ffi� 7 , ��A�* 7 Wm o � i±l � @£flx*�� . • �::ltiii � f.'.I 58"J.&:Jl:JT � ���t.!IJ:�� ' * F� � M , � sjj � 00 7J� , � f3�� 5'1-iii E�tE! �� o �tw���� l 873 � , ill � �:Jl:JTf4 8"J •§:ttt�• o *;ft � �51,g � , *mJ,g S 5��5ffi 00 , • •�fl o � m�� ��iii , -�� iii JlJT11-i.\?:1 8{] *-ay � 5t grjJ.� -� iiJij 1� �#-I�8"J*iii , -��:Jl:JTf4:1i5 � 8"J " 1l frij lfoi � " o m��� l 893� 0

�lfoi�, �ill � + *lfoi��-, �Mo*m� lfoi rn , * � · 'P . r = M � � ��-�--M o ��. �M � OO�xm. �il'!� � ���-�ffi � o � •• *f, ��· · · J'G�I'iJ � �@�-�� · ··· �jfoj�ffi-� o � � jfojJ�** ' :fJtfr, .¥!�ffl)UJt J'G , � §��7 -;J\tffl * o f.'.It��81�K1�* ' � �::lt�x1(r�•�81.li*� -i3� M * , ±-tl!iii � ffl * �-;p����PX; , E�1l*W � � o ���� � " ffiM� " , � " •m " � ;@: .\!;. , 1662�B!£ � j,g" #-I� " , "f.'.I" �P j,g"�E�":@:,\!;. , " #-I� "

ili �P j,g"�E8"J - �" o 1JI���ti¥�fi!Thvi±l A:t�mit�A 1:f: , :li1f�:)tJT Hf*�ti, tm�-�1;tf.'.I �i±l � 8"J o � W- � A�1��8"J �·tw*fJJIJ ¥3R o � � J,g �3fu $ 8"J �£�Jl:t , :;t4ijxJ!& 'J I 5 � !XJ 5'r*1tt 8"J���* o 1JI�JEgt ,

� �iii j,g �@£�� . -���M� m•�� · � @£ flx*��8<J�fl , �§i�iJi3� ! L Afr, � Jf-��U 1:: 8"J

4ij��U��HH�M 37U $:i!?G� �itsooo � . , m�--���� 1ffiiJ -®

%AA, .9;p@'f:: �- m �l'P �:Jl:JTf-'L

� A��-¥!1��U 8"J�� o

0

We Chinese in dJmerien Jil


*JT Y.:

, fflx*mfM�n!:@ �::fl'iJ EZ s"Jtfu1J , fi!tr�il*

tJ 3.1H1Ptlil� 19: �� T rR, e_., PX:1'J o m * @1 � 8"3 9@ ,FJ � l'iJ � n!:

7C 1¥i J:fu j t J:fu ReHl 7 , �llB!Z @1 � � M � � ::Z � :1: 7 � * � 'IW , *�:jjj 8"JtzfiD-,C_.,*1f , &-�.lz:lii T 7 rR,C_.,:*fJTYI , tJ � PX: � �*�MM , MOOI'iJ���tt��·*·�*m o

�mE+�����:te , +A��M��� �-*·*� �fi���� , ����7�-M�Mrt$� , �� M tt fJTYI

0

Y�B"J�[l}]���fJ.M1tliJ3�JIIli\ir�;=;S;8"JfJ.;t�5fD �#$JfHfl�

s"JR:� , ?.:ii� 1i T 8"Jt�i�fP �ft n!:1i1IJ3� r"'J � B"J !l� , :_5€{�

- � � • • m � � � - � - � - � · • m A + � ��*

7 , M � m � � YI� � 7 M � "�8�" � 00 - � � ­ $ , �D9Bn!:=f\ fOJ1it8"J�A o m tt ,� • * • lffJ tli! 7 j t YJ s"J + = a MRJili , * m s"J r

tx.tJ EZ3%r5t55U·.$:���PX: 7iH'CH:& 8"J1i1H� o �11',7t �:*77(� , �·*�*� � , -�g�-*���-­ � , ·�-- � * �� ' �*··�E�-���� ' I'iJ mnfi•��J@.:� "j t � riJ¥i" ztfs"JI'iJm�ll'!.Yiil3 tJR l'iJ mnfi�*�fi0 = , ���#��E�• ' ** �m� rt� ' w*•��•�m•� ���-��•#0 = , J@., ���ft����-��� ���lli �W �E���

:j:_fz:l,t§{T( �f�1'J,� **"J = T-0ll'!. 0

0

fi! tf � YI ::f � n!: " � ::f l'iJ EZ " � 7 , @ n!: E � m y , � M� EZ ��&��{[BJ �:lJI'iJtt•���-A��� iD- , � fOJ ooti�@::f l'iJm•� ffi:1:A ' M �m• , �w , �·-��1:_�-�� ���� , �:*B�Mms � �� B , �W � ��- , �· � � � � o ffi:1:�tttt��BA fr,�•t5�:W:5fo�Ds"Jr�JE

0

� � @ � m � g � @ m•����M�m• , m w� � - �m � � m � � • •A � .:r � w � � , � � •

oo "�� 7 ��� , fi! tr•�m�� o T.$:e:sL�0n

�• !l:!iJE• = s ;\+N , t� § §:J��MJ:N s"J:te�roM:Ws"Jr':t' •�B���• , m•n!:�@ M �* � � � , m��•� • �� ��� ®n!:� �-n!:� � o ::f fOJ �� ��m�

�A�-�-��- , M·n!:� :te � � � �AA , ���m �s� , •n!:•�m@ :te*�•�� &•� � oo••*� m t§ , �•A���::f���-� ; ffin!:�g�{[BJ � Ii * � ' �m-W<�n!: "�m"

, �Jifu�U �* 8"Jlm7t TE�.f� �

·� , m• , ••� •�•a�®D o &-�•m��•m � w���� y , ��� �n!:�@ft••�mw , �@ * :f� A!lilill & s"Jtfuf3Jt!ffi: � , �11',��:1:i¥s"J�rtJ � s"J��­ J¥; s"J,e_.,m•�m!{1�¥um�5fo &JGJ,

0

fl��m!{ , ::t •�¥u

A!Jil8"J3I� El * , 5f!J�fi, C_.,n!:�ms"JM!WP5f'D11l'J;J\ o R:R:� m � , �::f�mn!:���Rn!:NW� , �n!:�-� , �­ �-m ��- , �-�-�-���0 , �-��T�M �ms"Jr�'lw , �J1tJMfiii iZSI ����J\

0

� � m fOJ••�••�n!:·��*• ' � ���� �fi��®BW , W�tt�7E�m�-��-M o ffin!: &- 1iii � & � 1':t' li s"J � 'W � , &- fiii fll :t� ��;tkJ � s"J � • , &­

fiii M D J:fu � �� *rn M s"J :Pj; s"J tfrEtJJ , fiii • � �� t� �� 7 tt� �� m � � li � � � ��:1:$ o •�n!:::f � 7t � , ::f � � �

� , ��m�•��••Emm , �� , .8 , E�ffili l'iJ J;J {tt � -ili l'iJ J;) � � , ��®- , � J:fu PX: �

DDDD. indd

2

0

:tE�� ...

9114/12

5:40:54 PM

I


- I

§Jiil ;f o�m" $ f1<:7@: ¥U 7 El :ftl'D �§i ,

f1<:7@: ¥U 7 �17\*ii � ��N'1i:t?D

��• · � w m=•f1<:• • � 7 · a ® � • · �� �-, �•

� - �li� � � 7 m � ·•�*" � � �-�£ · m ��-� ���®�� · ����•w��A��•m � m � � •tt · m � � � EI � · § � � � ���•� · �li� � § � �-�� � OO · :ft�M*��- r:p � � 7 � � � � � � · � �m��� �§Jiil s� ? . � � � ·�•, � � • n���• · �� � � § * · � W - § A + * � � � � � · �� � - � M�� - - � ·�fi� �, �Wtl:tcW · � r:p :?f-:tili fi � lf {,, § $ 8� ":Em lmtf£�"

Aa�� �-� � • w �• • � ft � � � - ���- � �� 17\

§ if- * � ffi � � · �- 7 �� - �� - m

�� � M " � �� � · M:tt � � � � m • · � � w m� • � � � � "*•m•�, ���*• · m � m �� �- � � � •

M - � � � � - E � - H�ftfflm���

lilint � 7 40%s� iH91i · � 1l" ( # if. · m � :t� �JJ " s1 x T s� JJ

0�

:k1i),

4$.� .ft:-� �Hti. � B� "�·J'f'J�"

-r��1-� w � 7-*-**-*17i� s�1@-* , M'� ·�•, �

;

jj�:J<;�i.f.U·I·J 'fl m� · � § ' 8�t:lz:�l'D ; jjpf.�

� w � � � m · §� · ®m · � & � � *

� �--� ; � � · m � • � � � � � �

� * m 7 WR � � & · W · M���m · �� · MM · · � �

f1<:S¥U 7 �}][J.ltff

, �ili:R:E*s� :± A �f1<:

M a � � - M · ·f1<:S � 7 * � m e · • ·

� ± R-$ � ����-w�•f1<:� � 7 • · m :tt � � � - �

�-���� - � � & ��� 7 · f1<:

• · � � � � r:r • � � � - � $ • � · m � s � 7 -m � � •

m · f1<:•�*� Mtta• � � � *W � �

�E*M��-W · �·>i-··���-# M 7f1<:-&��� ·

� - � � -� m • · �W - � * � · � �

�,

3

� �•*� ; m El �� � � � & � � � #

� *� � � M� � m � 7 -��• · •f1<: m � 7 �� � - � � * , "�R" B �j[ff::ft · �TB�� "*U�" · g�tf1<:•:m::t:ms��f±m ·��§"

DDDD. indd

· !\ +

&- � , jj�J](rlffi. ? s�t , 7 . 71:l[ if. M s� �� 1JL1l*s� ·��rlffi. ;

jj�fBi:f*� ·� � s� *Eft:tfum'C" t$ fi0 Jt�U 8�1i;t31J!E

;

jj��

s� �s�A"

· :tt � ttl'o �m1� · � ���

� B� ��®���:tfu =i:�7 ·

.&

9114/12

5:41 : 1 9 PM

I -


56 --���

(20 12,11)

1:i_ LJJ .X. � � f:l !JI,I�D LJJ ..t. .X. I.� � f/£.

JJ h k:!± � JJ � oc r ' J.J � � ;frl � • �� � � � Jl � #M � * � � � , �� � �� � � h k­ a *� ' -if-z � � � J.J -k �� � � Jl h� � k • * ' � m � � k��+� f � • r * � o

1:l Lli .X.��

:ki!.lP

�if- ..::. }] 1:7H9 :r!U�. rF! %J

, U1 i1- k

f# it- J.J at 89

� J1 jl'Jij -Jif �\\ ,

jiJ 1f: Ji -k J�

89 Horsetail

)J_ ;Jjl , )J_ ;Jjl

;(£ * f# 89 ,�\\

Jt r .£.JJt � �:r. � , A1r� >f)fj. z� JUJ. ;Jj) o

( � * M � J m�• , � � Jc � � � * � � �-+ , � �

��- M � � , �� z#� � �ff , � � , � � * ' � � ' rf;) Jf- ij � �-� , ��·-�� , .A_�� o

EJ �t:p � Natu re B ridge

Natural Bridge k :if: -k Santa Cruz ·� 89 -;l{IJL , � k � § ·� � �*· � � - � ��z- o

We Chinese in o2Jmerien flU


--���

......----

'& •1*� 14J.; 11: � � �j "' 1f

(20 12, 1 1)

57

---

.....

*��71< ;� **;m e� 91J

17

� :fo 24 � 1t ;j:JI � i* -"Gl. ilU-�

� Jt �� /1-1 il! ��

W:lll!t /lt! , ffl¥i�t , !Uil� , j('J\'*m , tJt Jfl� , �Jt *IR ' �Ui . . . . . . � t f 16 1'Jt 8 5 8 -229- 39 8 4 � � . -� ' 1t - � H& Email : andy@andymoving.com *£��1:_ �

1J s�1Ji�

·

·

�5z .$. � i* o0o 1

� i-* �i

·

·

� :£ 0J 1t

JlfU� �f!l jj

We Chinese in o2Jmerien IJ

?t LA/S .D

�t��j�

Coupon

-'Afkt 'flit 1t if-ft


58

·t.t ·tt cp-'. (20 12,11)

� *•• oo � � * · ���-��# § �®�* � B ��-. �m�-· lli *0 00 . �00���-��� @ ����� � � � � . � � �� � ey � � lli � OO � � �f!JH�l'P ¥AX:� s"J �L.,:£11Uir%! :fJT . P94:tn'Di�. ���11H�¥A �#� � . aoow� � ��� � . � w� ���*�® �. � - . �����•�a . D* lli *� � : ljl:�� ���� = � « � ����w•. �-�» . +� ®jj], mtPf1�'d\il�1T T -�u'J��L.,ffrt , 3t:f� �. ill lstJ�±-tl! 3t:f� ���B"J Y�/E . ��� =oo��. **���� �w�n� . �� ���� � � � * · *=� T -OO·� � � �� W *� ' �� �*-� · �*=�����. �-��:fJ-� § � . � ���a��-- � ��� m � � § � . �• � * · mt� ��� . ����* ��� . ��ffi �� 6��� 8"J �� C1m1rHl'��-�tffi illfSjj]) . �5'G�g;t : l �fr, ��•JJrJAJI:j: t��fr, , �fr,ill � ey.g·tt�OO " �J$1!J(� A " . J �����-��� �-*�·�. ����®�A �fi . � � ���� � ±���M . ���� �ft§Em. ��mew��+� � � � � • · q�* · 1mmt)J)GT �1r,�� s"J-� . �l'P �5'G�'Il'��� ��-� ��A. ma ���*m��*�- . ��� ���:Y:ft, ill � -OOMB �I�fi. � � � *��� ��- . �m � � �-��®�R . �ill � A��M . nm�-oo � * �� � � � . me���� � ���? � � �a£��tt�. � m � � ���®�m•� ��ffi M , M#��AA�* fi, ���� $ � �m�� ��--�A ��� . �wm . ��AA��**�m �t . ��B"JB� =B . $ J)(�q����§tA�;W: . ?JT � . �� ,L.,��±1!! �5Hii � B"J��l'P � B"J � JJ)j � . *M1m1r,f3��i'§

� � B�-�M�. ��ft� B�� -��&�� � -m� � M � . �*�m�� T ��. ��&WmA �tt . mA���. �-���M���� �A�#ffl . ��M�W � -Atta*A � . � *�m�a ili. � *A�'t�1PJ ��? ����� T � � . mt�� oo ��m��m� �� � . ���m � �� � a���� . �•�m. x:�• � ill � ���� ���-�*$ . �� B����� � A�. ����� ���. *�&a� �mt••��. ey � a� �mr;a�a� . �ey�*��•a�� ��m A� . � B�� �A���� � B �A� . mt-��­ T , � T =a' , ���·[R-� . �fr,�eyf3��tln�� B"J I ;W:'t��m J ;J'P I A� B"J:f�ti J . � *��x:��-�� � m•. u•mt•���� · � *-�*�•ill � ���am�. ffM�m� mft 'll'�-11HJ5& ! �l'P f� � � B"J��L.,�ft'll'� ��-@1f�B"J ��. ey�� �-��� . � ��-mt�-- T ! ••ljl:�� �mm ! a�ill m m���MA�)J)G� 8!

����ill � � �� � � � � . � ��-#ill + � •�· � � � � �� . ey��w���tt�a� . �� P®PIN , .¥:f@i P,� ?

We Chinese in o2Jmerien Jm


*""-• J1

11 J... %

a�m. tJt �.2�1Jt�fJT JI�'H*[JJ

I 1t g; if B"J1Imo :!®,���)j(� , Mll-1: ��. ;00JiM�� B"J tit�, .li ±1L ®$l:· · · · · · t� ¥1JJt*�Ht 8"J B® o •• :!®.iliifD*B"l� £ C W tt� � B"J££» , ey �������B"J�Jt, m � :t®.��B{]��o -� � * · rrm��$•� � *$tlt�B"l-ma• o ���. @X�� �;Q0 -ftB"J�� o �mnrrm� B"l �t;Jll.E H , ¥u IXJ �il 8"J nffwu JHij :A J¥: 1* , � •�t 8"JfJ- fl w , � - * � � B"l�� • · �•m�ttt � A�B"lm@, � fttJt� w*ffi� B"l�m . ��ttt � =+if� � � �Am m � � Am 1± B"l� � �J\� . ¥u*��� r B"l1Uij1t1i\JJ · · · · · · U � . :t®.-tJt�W� B"l����� � . ili��·18�� . rm����:!®.1*1il'1J!{i lf. {� B"J ��L.'� �;fP J7�t�1@. , -���-�M- ��B"l• m�� o :!®.tE:fJt� B"JOO�. �� lli -��:A � ��- , ��-�8{] � � . ili1£:¥Jt� 8"1 ,L., B �. W r-*:51Hf'!.\ :!* M* 8"1 AA �li! 1!idw. E�JU1 l llJt � e . ����•· �-�®m . ��� � • 0 � • · :t®. B"l�Jt��•m•m� ����-�. rm _§Ja1§ &�JJ�M;jl B"J�'Emft#.mJDtt . ��M**�A -fi�JJu B"l&m®o ��:!®.���x•�� B"J� � « W tt � � B"J ££)) � ' :ff -m:J1[;jl8"J11H� :

't � � ri!Hillft !1}, � iJd. ;Pt1;fJ�AJt& -=J- £ � � � -=J- t o *�� � � -M · � • +� � � o � k � I " · · · · · ·

·

I � ···�--� � L4� · -�� � � � · �� � 3> o � llt k T nttut 1� + a·Hffit - �]R a1a% Jl:. -'/- -l:- I , 5i i' I /1'. , 10 .� I /1'. . . . . . . M + 1:-� �t B# "f /'t, ;WL, 1�� � a9 •

z,tJ_t o "

(20 12, 1 1)

59

1. ·rs �·�\A�� s>t a1 �� *I I ;�t1:t1iiJ- .�% � tn f!f

a�J1[� . tJtWMXW� T:!®.��-B"Ja;ji, �­ , AA$ . m•:A m d . ���� � � . M���re�oo :A-Ttlt�:jll'��:ii :!®. B"JBl§l.:Il o :!®. � 1�UiiJ B"J � t;JllJ;ft , ���� B"J �£r� . Ui�lli� - � � c c w tt � � B"l ££» ) ; :t®. � � @� �*g� , ilUiT -@tJtfrt� J'!! �iU B"J :fil1 ll : " � �llil��,g�00 �� , c « * �ft:l*::l<J ) 0 f:EfjUmfJ- n w . :t®.M� 8"1 � " JJ� -tMtiB" c <<fJ- f!JJ� -:tt ftB)) ) ; 1£ 1i�Jl m oo w . :t®.ffB B"l��ti�M B"Jm��• c cm��•• oo w » ) ; a�� � � £ •���m�a. :t®.•tJt�M ' iU T " 1W � c «�1�ili 81 " 1�ili " �)) ) ; rm1:E�:A5fu�t $�� B{]ffi���� . :!®.·tJt�®$l:�B{]����-B{] ••�. C «HJtJT�i.\i*JB"J· ,�.)) ) · · · · · · 7E7ttlHJt lli :!®. 8"JJt* :f1Bj£J}Jj] rm c a� ttt � B"JA�» � . rr•�•M � � m � " � lit " 8"JMP:h . retJtfr� t,\'Ji:li T m;Jll.E 8"J��±i�0

"11 ��- 100 1�:;5-

� 1:F +;t -t!!- 1}a1 ;! ff�

o

n�;t.2 �t

1[ �� � � · � � £ 1[ I · � � · � � £1J�L�� o �� . m � � e � · m � - ��*� · m M ��•�* � · � � ;t � - 100 � � � �Aa� � A � -t!!-J} o � m � · � *� � � - � � � � � � * �� t · 11 - 100 * *- * *- � *· · � · �·�+ · � � � � � ' * li � a1 1� E · 1Ji -kst a1 *I � w XUL , �il� :fr> � 1t � -1'.}1,,} 89 11]<. J J i : 5f -1t� � dO 1Jt. Ft11� i! -1� 1p � .'!K at} •

.1T-J� F# � ,rw, ;tfi T a1 * J'l � � iip r,., �:;g li f ;t; -�lR &3'l �

**� � � = � � · � ;t � - *� � � � *#-1!��

� rn � -- o � I � � · I � ·� · ����� � * � -l � iJI[ iJ![� � I o A }) a9 Jl:.-t� H a_t � a9 ili/t_R 1J Ji lt

1�);4] � ; 1� j] 1[ 1f th't:·��.ft.. � i1-*� Jf- 5k � � . . . . . .

*�A � � �� � � T � o "f � � � - �& + · ••�

m �� * � � -- o � � � � � k � � � � � t � m�

�i@ at'!iffit

�1� 19!Hlt �- 1@ 1t � a1 � -t

We Chinese in c4merien flU

=

�� w


60 *-'-• J1

(20 12, 11)

« �YEl&:� )) �J£ T 1 950i:F3SU2oooif: rp � �;ttsoi:F ��� . ��±��oomm ��� . M• T � �M±� ��� a � . tt���YE• § � •m� � . �� T � rr ��� �* r:r �� � ��m®����· •• · �� � �ff!J o ����J£# . �±�a¥���-�-oo��. ��� � BB�M � . tt � � � . � �a � oo ·�� � BM� o a � � r:p �*��� T Am. § , -ili�A . -ili�.!!JJ! , -ili� 4 . -ili�-� · · · · · · �iJ:: J!%! ! ili� /G fPJ 8"J

*§ 1 9soi:Fi� � m±fF' p� iliJllift9 , �� B�&�* T � � �1\,r;t u tm . r:r m:� ;j\gyt l OO $ $ , $ • ?H'F' P� 1ffi: JJjifi� +$ 111i€f § , V)\�$ tffl !J\

�� . �*· 00 � ��� . • oo ��±� o ����� �� � m � . ��� . ����� �m �*••®a� �t1 B"J �¥ o « �YEl&:�)) * � i��& rr s"J-ilJ : " �YEl&:� 83 � Wcft9 , d>Wc��. � �L., � a o " * § g;L 1�$J: �.2 � A� •�m���� . � �����-��A$� �Am• § , rmA� ��Wc J:l!JitHmMfrlJim¥o

h · A �� r - ��-T� o � � • +��� � · � * ;for 3C 't 't � ij:;fdHJR MJ J� !- �� f; :r!U4i!i: 1±- � MJ 'it i>t_;r1: -* �� o " •

· · · · · ·

'

� if

��'71 Jt*JfJ: Jt 1TJ� 8"J�Jt� . PJ � f� 1i1H!h 8"J�� Jt�JI�"lmiD 'Il'���L., .\l: L -OO=f.-@=f.±-t!rlt� . -ir­ ��8 = . m x=f.� � m -��-- � . -�� �m• · • • m -� � �- 0 � � � . � J:Jt=f.�Jt���� A� �-*•• 0 r:r ��Jt=f.a*M� � �m � � g . ��� s"JPl��!J@ T f�f:f: , if�W�1'� Sf-�1i 8"J:1J:!:1 =f.� 1lfl{�#*1�.ffi'i ¥J: , �Jlif;f� 5�ffHfll<j o ���*�Jt�. �-**���-����0 ��Am� �����. rrm�m �� �Jt=f. . ��� *•· ����� ttn¥ o �� · �* · �� . mM . um . ��. ��. ��. ��ili•*����IM� w�• �· �mm��- ��� . � M � � . £ft�� �m�-oo• � �� � . m�ftxamn � . �Jt x• � �® � . M�-��ffi��m. � wm��Jt � ��� . ��Jt�Aw�•�mJt�� m �-�AA � o ��� ��•rrmw�Jt � #�®a�:1JOO� lli �/GW

,r;t � ��*�� ;m; o 1m � Y!�!fl'l # , :\m *��.21fij 1m s"JfF p� , me�* all «�YEl&:� )) 0

�h o �AA�rrma�A� OO � rr *�::f�. ��•� , mtta � � B ����¥ . ��mx* ��� m • m B"J J'tJti\ o ( 2012if:5}j �}ffil!(j>[•[ ) r fF'#r.li 11' 1 � i!I&� . ill �� 1 9 17if:10)=J o $1 [9 *1 �Ao m�ftA Fs, � no r:r ¥ xu�mill& il5J] •• �if «*0 ¥rZ )) �c # , 1J1UfJ � if . �1¥1**$J:� , 197si:F1�if�m «Jtflif�Z)) i'ilrJ�.��JilaJI!:ll:o �mfF'���il--- � 0 1 939i:FOO ��*� � 0 ��-Jt� « � i!J&�MJt�» . �Jt� « M§;#lJ:)) , « Jtn3§ftJc )) , w� « ,N s"JUm)) , «-s • Jt*JfJ:Jt¥�)) � 0 MJt� « ft#lt� )) � 1 989i:F� �1f '*�JtMJt� o c rrm��8 « W tt� � � £ £ » B rn �m��� 80Pl lli h& , Jfl:ftJjW�fr{ir��±-tl!§{lf 7373A Convoy Court B"JfJT¥8JJ5�i§: o )

We Chinese in o2Jmerien !11


--��� (20 12, 1 1 )

c ��AA ) *M����*ffl, �-�� 1:±:\ �� : ���� � � � �w � � ���7 -�ey•, w�* � ��·� -;ff ��H B"J I;J<?k . � t±:\ )1[@�� � � . ��-���� . �ili·fr� */j\� 7 ��A���. :A:1J � � A����- � . ��� � A���i.\M® . ������ � ��* � · � � �*�· � � � . *ffi*-� � OO M� � . �&�a r:p ����� . ili � 0

'tEl

0

�=��!!i¥u rr �:;t!t9* · tB 7 ffiH�-�. ��� fr�}![j8"J¥'];���f!Zi.\B; . ���� I±\ * , �00��� ���. !Ji�ey� ? �-��� . �M�X��� 7 ? @-�- m . � 7 -�ey•&�m��m��� · �*�ili��& M B :rt s"J :& Tiit � ��� � B B��� rr fi 7 , ��rroo �m��� �!Mt M . � B{$: . � rr oo � m . • oo � � -�••® �����rr� § * � -�=*� . � � �� 7 00=*�fi . ��� 7 rM �. �*�fi . ���rem* �·���� . � �. � rr oo m � . re•�•� 7 � . ��¥um tJA���ffi�� . sjj M±-tl!f1��H� $ 7 . 1m ��li'lHm-!t9 tB F� . � r:r �� m Jl! =* · a r:p ��r!J£ , �������M�-�M . @ � � � 7 ���· � �-�� . �Mili���� �� � - . ��ft�®��=*® ��** · �����*�· �M�W� ���B*��� . tB 7 � m . �-oo rr � 8 m . ��� = � • m�� . tr¥u rr � :A ili�7Ht:;tTs�7t . ���rJ.t Jl! -� . rr i.\€1 �P.� P.� @������ . �� 1:±:\ H��� � B Jl! . �)1[-IJ:: fftli'J! :A:17 . 1m.flf:t�•as"J .f- , ;\flu 7 1m s"J f§m � . Jl! 7 �mg�S� . § � � � � . ��-!t9� � � · · ��- t±:\ 7 -� �� m . tt�� 7 •• · �fr, mooAa:M; � s"J•ft-r ��f.'nw . 'Ld�&�'f� •

61

m�it9* · ����. ��!!ia 7 � �m oo . �=�-�. � B��� 7 �·��it9* · � B"J,Ld�i!UliL -� �ifPjfPffif 8"J m� � . -�)'J.! , ����Ld��i� . ���tr�F"� � . ����m 7 l��¥u� � * ? �m ������� 7 . ��� � �ffi ffl . ��* • � § �� . � � . �m 7 -•��* 7 · ��. •���� � � � � . m��a�-��� . w�����m m m � . m m�&w�:17� . �&��m��a � ����. ���oo •m�� i� ir�a . � 7 �� � � . ��-� � ��li·���q, � q�;;t 13� oo -oo r�J& �m . � � ��¥�Ji'��¥ffif i.\M®.f-#J , ?JT � tt¥��lifir�� �J}t1J,� . i�1r e � ,r;t , ¥�u•���m��f3� oo r�J&�m . ���f� rea�¥H� *P®�8"Jr!J&�m• . �-m . ��&����� � . )1[•*�-� �� �®Jf 7 , ��¥u�s"Jr!J&�m•Pf 7 . � 7 · � � . �xm�� 7 � ��m�� . ���� �=�a�m •M § ��77m� . -�� ��s ��tE �/E . ������-� . ��M-�. -�-� � . W �-��� trOOE�:;t�W tB � . � � tt��� . w� ������ - ttl ® & . �*��MHU. � �- D R 7. -��)1[-� . ��� . ���a�•a••� 7 ' &� !J,'I �ili�!J,j � . �r*jj�@£ ftJj ' ��fr�-.� �f� Ji'jjH-tl!• • . re fW: fiJZ�fF'ff ,�, . � �'ll'�fW:Pf �iiJZ�� -!t9 § * � · ��¥u�:\mll:t ��. &w�m� �.

We Chinese in o2Jmerien fil


62 --���

(20 12, 11)

� 7 �00�A . �m���*re�·�� 7 . ��·���. � � � . ������ ill *�� ? ����w�� . �m*����re� �moo�� M( @] * · � � 7 -R . � ��*•�������. w�� �moo . �� ���R8"J:1i�. ���±{!! ,r;t : " � B�& [J] + $ � 7 , Hll!1¥1�� !J\J� ? " ������- ��-. ��. �ff-��*�� a �!F�� ? �,r;t , i§i Q 4 1� § C. � F"� 8"J ? ��L., ��¥Uitt � x . -{� § C.���.�Affi 7 . 1£LX.� PHHf:: , "'3t��:fr1m�� . ����m�� m . &•� § c.������ . � �JlU;§t PH"J�€f�f1�,r;t : " �Jt· ��J'J.t a �M � 8"J , Y... � � � ll!�����D �H��tt . m � -��tt�• 1tli'�1�,r;t m � . l�:fr�¥U1�)1[M5;o �it:£l , �J'J.t 1�l!� 1t;W:�2\L� . :g�X�8"J ;J\t� 8"J . � B�&li'�mOO!J\f��,r;t 7 , ������ttoo��� . ���mm��� . " �m� � � . m � § C.ili�8 �**H�W� 7 . = + E . A� �A 7 . ttW-�ttOO � ���- � � ± &n . � . • 7 . ������ � . ������w� �� � ���re § c.� m *��M 7 . ����a��-�. �fi. ���re� �moo� J�M( @] * · -1¥7VJJ x . moo!J\J�� @J * 7 . * 8"1 12 � . �oo �f� , 1; Q4 Cathy ; ;J\ 8{]7� , �OO � t� . 1; Q4Michael . mooT��- @] � . a � 8"J� � -r . Q4 7 �-� " �aJ " � , �JJ!IUU �JG��j(* 7 . �reii!ZfmPt- � 1� . ��* Q4moo!J\I�*�ii!Z . �a � � � ���*�fi � . m � m•ey�tt�� M :1t . moo!J\J� � 7 m o �� � 7 . � 8"1 *�7t.Cathy F"� � : "�� . Judy �M �{$:� ?

"

� F"� � . Judy�i§i ? cathy11! � 15 �!F�. Judy�1m� 8"1 f:* � · 1tt1tfW:Jffil0r[

���f1�M��ll!. Judy�00{Htr1�*8"JJffilOI�J!ll\ r * • • ��*��� �*�-00� � �-�I . ffl:fr�* 7 , 1m't6 Judy:frJ1[Jt.fW:ii1Z*'f� j}J�¥** · ���·• · ?JT ��re�*il OO¥ 7 . �- 7 ,L., �itt� ���. l�:fr:i!IH*�8"J m Jt.'ll'� �� � ! ����I � . ��@�� -��I � . ��tt� W�* · �*fi· ����*�m . @J �m 00 * 7 · )1[00��. ������re�OO�M ���� 7 � . Dffl § C.**�����W�. ffM�M���­ � 7 . § C.W�OO��M � . ��W 7 . �-�&� . )1[ � . ��* 7 . �M��w�� . � �m��*

�• m��, 1mrJ.tJ!i.\il �­

OOijitJ!lG , ��*�-00 . �¥U�1J\'L.'�� 8"J:1i�, �Y... · ;f� � B�ll:t. 7 UHE --w ' �--w• 7 ' "'3tt� 15L ili�1�¥u�f3�4:t� 8"J±1!! zv . ��=���* Jl! 7 00-£tL 8"JijltJ!lG , ::tt 7 1mE -T�� . ��.2�-1ffi)1[ M1J\ � 8"J A, 13� lli )1[M $ Jfil , iii sJHmf1���1tt��� 8"J . �:fr @J � �� � � � . rOO£AA��*����� �frf ? �•• 7 --r . � . ��M�� � . &���•m � = OO)=J � ;::)(ItJj , ��:@ . �� ��� mOOJ=l � . ��00 �-��� - &: I , � • f*�l'P1�P.� 8"J =�m 5 . Cathy)1[00;J\�f�Slt1'!.tR � 12 � . {El��L.,,\l:!, *fJJrJ $ , W � �PM1!! f1�� -.fl ill& � . MichaeHt M'll'� 81mfr£lfr£l 8"J , ilili'����A . � 8"1 B �-!�'ll'� �Pf� . moo��� @] � ���. *�a���oo� 0 00 H � Q 4 i'JZ . f_§ eyf3��:::!5 • ¥u�.®;�:t¥- �. w���1��1"f l!J�,� �li'�1mi.\M® . ?JT � 1mtt�*}l[��mooT� � . � ao;Jf!J( �1t�§SJZ1mfr, , �1mfrn1�1lZPt--!� . Cathy)1[00;J\�JM!t33i::Jff , ill � 5;Q@�{J£�jj� Jt.il • � · ���-��� � . ����m��- � � � . ��a� 7 -@ : ����a����. ������ �Ji'��f1�� . ��Ji'��fF'f1 : ����- @] � . �� �� 7 00 ���. w����H����. �® � � � :giX�J1[ 00 W:M.M� . ��8"1�� 7 . )1[M;J\ 8"Jt���J1[M��L.,§t , �* � 7 � ? ��a ����Jt.a��a�� �m�m� . m�**�ffi m . &w����ams• oo . �� , )1[·� � ��. �-·-����·*· ? �Y... M 7 �- m . ��� . � � ��)1[M :g�X� . w��L.,��L., DtW . 1�fmA� J-Jll! -!� . ��* � � . m�����M� � . &�m-m� �* 7 · �-�. Cathy J]!z: * @J * , ���-OOA:fr�J!fj� &:&: , �Ji!lil.�*M:fr���� . ��1}!�� 8{] , ���)'J.t **'*' · m£5;o @Cathyf1�,r;t : "1�5;o@1�1!t{� P,� ? ���t!R *�� ;W: � . �� �m�� -�-� . ����OOJ=l � ������ $ � $ � . ���ffMili�ffl � . ��� � lli * Shopping ( �!f?Jj ) , SPA C �4:t� � ) . 1� �00 �m� �u�A. ��ff·��m@] � � * ? " � - 7 � � . Mill � �� 7 7 . re&:*-�· �Ji!lil. @J m ls, ** 7 -t� . ��� @] * 7 · ����**�� � . moo���

We Chinese in o2Jmerien fil


��-t- j{ (2012, 1 1 ) ROYAL GLOBAL GROUP

Transforming Your Financial Future, One Step At A Time!s."

� � :eJ tli 1� 1!!1 � � Ill

11!! l!IJ II!J

-

!!7 !!7 JK k Ill! )!!! P.IG J:f.J ;Z WI!'"

Wealth Management • Insurance Services

�lrltilll228l!' lll'IM!91�t�lii l\!1iillli!l!\1!!l'Hmf!'ln�lll '

Real Estate Consulting

M���-� · �I�MB� · ������

� �

*'��*52:t*'���If:

MBA PIA" CDFA '" CAP• CRPC® CSNA"

�!liMit S�ries 7, 6rl, Life & 'Health, Real Estate

@Al9:1'l:,il!Fo�&'il� - Certified Personal Investment Advisor '" !ff �'F:I!Ii!M�5:HIT!ill&'il � - Chartered Divorce Financial Analyst'" !ff �HF�flj��,il!Fo�&'il� - Chartered Advisor in Philanthropy® !ff �'f)g#JJ!IIj,il!Fo�&'il� - Chartered Retirement Planning Counselor® 7l!!li'§t:i:�&!!ff 7!�5.K,il!Fo�&'il� - Certified Special Needs Advisor for Families with Disabled Children '"

UM�lfi�l'!ll'.£111 �IJii�Ji,jltfO!lL!Jt::iJ� Jli'zJii itfD�it�,U.£111 Uli¥!1l'llfD�t>IHiiii U!Ei!tM,fJiiti�&J!Ili!i!i� @AA\IJ!!Jl, ft4&i�t4i*'il

!*ifAltot:tMii.JliiUJ

&:ifiQJ!EI!ilmi*ifillii!J 5'fllJl0t\JtiU�1lH� �IJJl 0 PJUU�1lH�

milli!li:ZtJJ;Il:m illlA*IJ!1fillUmi*iti!J Pll

"g.; !f:t��-���§H�"g--<->-

�r

0PJnUii!HHt l� 0PJnl!il>'ri&HJtl!i1��u� 0 PJ iH'\:1!$# II: Jf tl%iJHU� lliH'\IM,fJi7HfiW��� U1Ht§lltUJlii &Jili� JiUUIJ!lti�W�itltUJlll

lf NRf. ld c: P ):

Mellon Pershing, JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Fidel[y Investments, Charles Schwab, TD Ameritrade, Broadcort Advisor, lNG, Prudential, Lincoln Financial

lll ml'flltlltcli'fltlf2:B] (SIPC) li'J)I;ggfjlft. § ilir , <;;i §lt?[lft'liii!&i!\!?6 !i'l:!"i' J<�1!ostltml'flltjg!Ul!li"&l! l: ll!! ll'lil"*'�" '

1¥fj]aJHm0±tlr.�:

Irvine, Los Angeles, Rowland Heights, San Diego, San Gabriel

� � : (888) 228-9918

13 -R : (866) 750-0828

{i!:ifE"iH"H\1Fl slj Wt f� ft,i; ·:\

:

�jj;: info@royalglobalgp.com

www. royalglobalgp.com '

:

We Chinese in o2Jmerien 11

63


64 --���

(20 12, 1 1 )

:fr ¥']; � _t r1Z M l?t o

1tM!VG ��±1!tm1ECiA�8"J F � - JJBP�!IJl OO , ���n:li* F"� ilt, :&M @J 1J ?

ilt���. flt� @] � � � . ��;'&Jlf @] lJ , � � � J 1� s" 'Jl Fl Y ;t,u� o

�-�_t)(. � F"� 1m3z7t. o PJ Cathy §Z E::; � m 1!:Pf1� i!H!(I; � B"J �tHt g;L � /G 5;o il'! :'& !lf @J lJ � , � - @J *���am oo . � lli * o Michael ill fr 9't � �Ji � �{1 ;fo 1m PEl fril B"J gj§' o �X.ij:t'z��n:li 7 CiA�, ���i±1!! F"� ilt : " 1�3SU�J'J.t ;'&Jlf:ji? ilt•m� � � . ��::r:��oo� �����• ? �t73' 7 -r , F"� flt , m£ 15 �!Filt8"J ? ilt ,r;t , 1� 3z Jt. 15 �!Filt s"J o �mm�� 7 -r � , /GMD�� . � ����:fr ���M���@� �M-··· ·����. �ill � thHt o iltX. � � . �iltM�m m , ��ffM/GMH� flt ? iltn iJ'!�jj� M ::r: 111: a P.� ? � @J �fltil'!, ilt�� r!Z�� � . ilt��-�A , �AJI'�MitMH ? ilt�4�:fil-Jf[[Ei�f1�,r;t , iltfr,Ji'�JJrHW:-�A 7 , ·�- � �� 7 , �reflt� --��JI'�flt , ilt � �• �� @] � � � 0 jj� �st_t, ::f"g� :'&Mli'�iltr ¥��L., , �:liJPHIS , ilt'll'� /G�J1Jfj}], � 7 ,L.,-/E� @J � � � 0 m=� . �remoo���� 7 ���� - o st_t, 1m�� ;f:lCEl ft @J * 7 , J'J.tffl OOt� s"J 1'!1H� tw'f� ilt s"J @J ,L.,J!!%! 1Elilt 8"J ¥��L.,i!H\£¥� , t!R:*/GI3�=tt @J o ��. ��ilt� � B /E , ill /G � Bm* 7 � � 0 iltW�� . �� � ��reflt� �� --��� lli * , ilt�� �-� . �U r B"Jilt� @J � � � o ����� � � . ::r:m::r:��M�•• lli -00�� *· _t[ifg:'ff.iHI±1!! gctJG 7 )1[j),!Aj@$ � E8 1m;\flu-tf.iil ilt� s"Jl'b A �Jf[ILEi o ���X.�, •� ill � ��ilt� �R� � r

s"J , IJA�M�f.iil JJ rJA ill /G il-�, ?JT IJ- l!�:fJf ilts"JH• trl , -� ill � ilt�:XL ��. �X.�, ��ilt � · · �- lli � �ilt�PJ IJ, ��. W lli � �-l!��flt)1[j),!Aj@� �mm • o � � � �mmm• , • • �aill � Ji'/G��mm � � o t*J'-� , �q�� � Ji' 7 1J11 -T��f.iil ilt o iltB�-M , @ill f i�MJ1[�AM . D % , ��­ �- IJ- �ilt�-��-tt 7 m� o ilt��- ��fi1Eilt m:tt � m· �-�$�� 7 �� . m��� 7 o � 7 -� IJ- �ilt�tr 7 ® m��� . �-�-�� m�*�ilt . mfltmttoo 3zttM��� . ilt��� = � •�•� o �•·� � . m �J- �m� 7 � , mH�M� M��JF o @J 3SU � � IJ-q� ilt /G.Ji'� 1f 1PJ A M=tR: Jt9)1[ 14¥ 7 , � ��� 7 �/G��� � o *M @J � � � IJ- � , -•M* �1EJ1[@�;g 7 0 r gc�q�gc l " ¥*.!§}� .!§ " M��JF7'G 7 1J- 1� , � 7 - D P]O rtJp, F"� ilt , � 8 7 ilt �M1J IJ- �-�ilt ��/E��W � ? ilt @J ��@, $�� � B�� ¥ , ��h , � � � " �.!§�.!§ " � , ��� ���PJ��W�tt � , 1El$Jt�� � B s"JOO·ri��fts"J o �q� , �Ji'�fliJ1frL±1!! f1flt,r;t : " A�'ll'� ��mw @J �� *¥, ilt��M @J �M�� A*�**H3zW�� � o " ,r;t 3Su)1[ • , " ¥*.!§¥� .!§ " � 7 -r��� . ,r;t ��il'! ·tR� � � 7 o ���Mit9 � *' � 7 �� � �ffi ffi � o iltli'��1111 � 15 JJrL ,L.,•-:1700 {'lf�·r§Hi , �X.� if� _t�� �ttw•�� . ill ::f �il'!�ffM����_t�� Mr.Right; Jj -:1J[if ill {'lf ��� ' $Jt���@3;) :fz: B"J Y tt , �-#ill � � -W/Gif��A� " /G " , �W�� 7 -���� s"JP®PIN o � 8{] , /G:\mM� o

We Chinese in o2Jmerien flU


--���

(20 12, 1 1)

65

t T reJ � ( 2012 ) i�J�i:F�if::fr-1; , J\J=l ffi' @J � , IJAi :JT t±:\ ;fli$!�, �i:F�0� �-®�·$ ® 0 ����-�����-����:JT�ff - � , *T· ��-�ili��� � , � � ���M� , @��m$ , ffM �-����*���� � � ��*T o ru��-�����m� ����OK-8 , -OO�H� �*A��-OO ��m�-� �M� * · ��-�A��A�-MH , � - @J �OO��m� �H�A, moo •��oo ���•-�m�* o •��m•�� -oo, w�� �-OO o �*�����---��-� 00 � � � . � ����� JJ�1f:fr��!M� � � g� o � §t s"J A , :Jt-Jt�� �1�� 8"J , lJi1f� �meym , m �•��-���*� 7 , �-�A, :Jt-Jt���. ��&�m��m � , ���*rmm�m&�m��� � . �­ ���-A��M � , � � T � A m , ��ili�Am , &���� f.ii*J�A, 1ffi:f.ii*J T� rJ.t m � m u� o ��-��� � , �0��-��M�T , $i:F�����­ T o �-�:fr*� � � - �-ff8 �*�fiM�*m�•*T�� ���-oo • o ���oo�••ili•� � � . ��� m , ��-� Jt s"J fL�m�'R , rr ls, IT T -m: , �:fr�YS�$, Pt1�1W:aYS0$3SU::lt �@irSM•a �A�- o � 7 0��$*T��mn 7 , ���­ JrSUJt ? fiiTJU:;f �-�-�A%X�$�::lt�@irS�Ji' ��A��$ 7 , � •�:;t������m�a���-0 ���� �. �m-�, � �� @J � T , *T�- � � , �M�-�, m=���-�- . • �iff- ti T , ��� §';t s"J�±1!! m s"J::lt�§i5 , *Tili�::lt�A, :&M� -�-� � � � ? � T m�*Tili����M � T , &�*$irS § �*�$A $ , Ji'��A/E��T o �-� . ��*$M!E T -* � ' ��X� �fL�- T o �m: fL�m�'R�fiiTJUfiiTJUY!Pf B"J , *fJJrJfJT*fJJrJ!?t1'¥ , 1il§U�f*t�"¥-if:, 1't1��

li'�Jt1m�'R-• T 0 �� T � � �M* T , �����, I±\ 7 ±11!. 0 , ��� 1:±:\ ;fll. , JJ rj§'yt t±:\ ;fll. , Ji'4J:�:@

A��aOO o ���A�-� 00 � 7 , *� o���•• · &����n m� � . �� �DT OO�ffl o � T +*�R, *� ti @J ffl 7 , §';t t±:\ ±1!!. D [i'i)::ft/E1i8 * , Mt���* • o *T��- 7 = � �, ili�� t±:\ ��� ::f t , �a�{!J(��"f*fl!J;fL!�"¥, teJ ��*�� u� , * ��l!���:frJF[�, ey::ft���B<� �-� � � . ��*�*�� ? ��-�­ •3Su 7 1t§';t rp 8"Jt���::l t�1tM®'I: o -� :@ J'J.! /t9iphone��OOt�::ltit , 1r 7 , ��Pf � 7 , �j?;��iphone1� 8"J::lt/EU�, !E 7 "¥-� 1il§t =oosoo*'ll'�� 7 , �1)ZJ�3SUjj�*•· ���*�o*m� T , � :&·���. * Tli'�1m§'5t m:tt !E 3SuPJJ� £ T , *�O§';t , � . !E & 7 o *T� Q400�, iphone� B"J *i � , ���-�� � �� � . ���� -��� PH§&� ? ���. M-@J �*!E � , �� 7 -� A�� B�� r:p �� � T o -�•aa, � �-*#a-�A�:fr ��£ ���ffiffiW �, *T��-�, ��, :'&M�� � ��a � ? �A*� " ��n " , n* T 8"J*i'§�, 1�*·tt·tt���fl� 7 o ��! Q4 " !J\�n " , �q�•* Ttt·ttm* 0 ���=+ $i:F��� 7 , � ��*T �*� � . H��n�-00 � � , *T*� � a�a��-if:$ 7 o ���m *��g q�PJu;l!I;S , fi i' B"Jli'U�;frfigA� t±:\ * 8"JJ� ���� � o �M�W*� rr *i'it9*�­ mA, � � � t±:\ ��0� � . � 7 ���� X $ �� 7RA, -�ffi'�� o W*� � ­ � �$ , �� &��-a�, w�� -�� �-�tt�, �����-�A:fr� o �M � $- 1:±:\ f� � = T , w��ft�£�� . m����� o �*� - @J �M*tt*T � ���-/t9�Body Shop , *Tjj�-�fiiTJU � T •auww �m• , �-&�n•��

We Chinese in o2Jmerien


66 --���

(20 12, 11)

body o [R'tllH';t /G � , 1�100*�' Body Shop�P§fr, �f1J£i::AllUI�rH!J � 8{] �5t:;&�J!fjo � ' �*�)1[:ji, jj� if: Jj 1�intemet1�.f-�1�QQt:�lJUE� 1'M� $ o :1'tT*��� Jf , &PtJ'J.t ��� � , stl?tlf!��l.,�jj�!��, {Et - Jt�f§Jdvt m-iJ:, ��.:£)\�, ft T J!'f3�!00t o frf o�, jj�mt� �. -A�� T -� $��, � ���� �/G � -��-� � , ���Ji'���m��m-�� � o -���M®:1'tT��A�� ��:EJHJ.! , gyt P§ 1J, 1W 8"J :1't1W¥ft!lfm! :l:%� , � IJ- 3t�1mfr, rp if4 �JG-OO 1¥�- 111 , 'll'� Atl�ilJ:1i8"J iEmftt � , i:Fl!i� Ho;Jf!J(�/Eillli' �P§fr,-:ji, �PJJ� �P§Mf� @J � &' � T *tm�� , OO :A1¥ P§ ill i.\il i:Flli� A @J 't! @J 't! P§ 1r, &-if:�:& M § ::r: .\l:!, :rw�u =a:* 1§ 8"1 , ill $J: 1UJ: 1f 1m frH�� ftifil IE .\l:!, rJ.t t.M:fz:ffi:AA� ft -�Ji'4J:�5;oll!�Mill 1��� . Ji'�:1'tTf�A1'JA@!���, ��� :l:-tl! [i��� t±:\ ��frdowntown�Ji:[ -ffJll!]-ffJl:l:-tl! ��ti , ®lJY\ B *� ��-�� � . �100m� ��*JI'•::r:�� o •�••tt� T �� , tR:'L.' ���:ii � T , ill :: f5;oll!'f� ft$dJ � , m*J1[-� $:l:JM�ao;J�u -�� , 1't T $d>Ji'�$dJ , �*DfflJI'�, �*�ill mt -�-� fi!Jr ft , 'L.'-�JJJ: r T o � T -1¥Jt., * 7 �100Ji'3 �� 8"Jfr£lfr£l , �1± �M:1'tT -100*� �-�� 00 * , jj� Ho;Jf!J(:1't rpdJ , A�'l:;f� P§1J!f,Jff!t$ , � . )1[100/GM, �m�JI'm�• o m T , � T �� oo �m� � B -9�.JU!flt T , :&M §=£; :fii �llJaJ ��'If 'f��JlUI�U� 8"1 �"-1Ji'�-ruh fr,g;t-ruh fr, � /G'riU�� ? :E'T-if':f�� S}j S , /G�P§ �Jt� , �-ruhfr,1�Jtft o )1[Ho;Jf!J( frilfrflfr, F"� � M :1't T 13� /G 13�i.\il -ruhfr, Jl! 100drink, :1't Tlf !M� F � /G J'J.t Jl! , �Mfftl��l!D lf )J)Gtt , Ji'�-ruhfr,gJt1� F"�� ' 1�1rt� �ft!lfmt!�P� o 15'2-� -ruh�mt�-A� T ��M , ��-��* 7 , �M-W�m !E �:1t �fj£_93��1tfrj t±:\ -.fi:§€J'j£ , §€J'j£�ft!lf§€J'j£P)t ? Free Drinks ! UP] , :1'tT ��W�MMm�EHN�, -A�::f§::f8)1[��I�� � o ey �::f j)1Aj7t$ A�f.\,�HI�* T , gJtf1/GJt9, Free Drinks � ey !J, Jtl:fri.\€1 1 1� � B Jl! �;f-'J.� , i.\il li'3 ��fr£lfr£l Jl! 8"J�;f4 �$ 16-;f/F , ft!lf ? ilt 8"J�, ilt���. ilt � ffi �l!!i :1't ��. �-- �? +A�-� , mt)1[!lf­ -�M Jl! r*-� �-mt� T , � ��ff!lfJI:[I!!i � �tt�m��0 1�¥»Ht, jj� ::f��•:£t 8"J:t1!! � , �M�Jj*T -;tB .f- , P§ tE�i.\t T o� , ���Ji'�1iJ o i.\a J'G�, �#Jli'�Ji'3 ��fr£lfr£li.'JR D �€f , � �fi·r�Hi � T , a*• Jl! �Mill /G � Jl! T o :1'tT�1¥Jt..fiH =�oo , fi , *'J§ /GP'F:l:-tl! , ill mt'll't100&1�h a , ill � 100Ji'lil.Ji'lil.::f'tR , li'3�li'3�/G � 8"J ± , ill mt�U r100t�1fJ1'�1005�J� , ?JT IJ- �jj� Jt.:1't:1't1f1fli'�AgJt�i5mtgJt�i5 T . A�Mey�� � � . �.f-1±*��-r -�mm�m �:A� , m� m�M�J1[:A� ��Mffl1¥Jt.M�� Jl! ��Ml00i + A�, ill mt ::fffi · · · · · ·

�* @] �*�· :1't rr oo �&, �M�­ MAffi ili , HA�#mm���m, M J'G T x � t±:l �� . -��mt���n-:1t, �)1[ �J- ��Mmt�r " ��n " )1[M100 * � 0 )1[ *�M T -i:J=: $ , ���M:1't��* T , � M iEJti.\il :A�DJffi 5;o , /G�tM Q4 !J\�n T o �M:frP§fr,*�aJHw ± , �a��1��Jfllg , 7'G ��am •Mm��. mA�mt��-� . m�:ff 100 m±�a�*•• 0 � tt �I� T , ��100M '¥ , --rmtre�Mffi�� T o � �ffJl�i:J=: , �MJI'��*-�' ��*-� /G��][mll: 5% ��� . mt�� �aJtL:ltJT}JQ� ��� . �/Gmt�0� XD��� , �* -�* �dJ T , M�*·���0 � :Am� A, M��tr -�-� 7 , ���mt�� T ��� 0 iE @J mtt�, m��*§RM , �MD � J'G•, ��A- o -100�m±�m ± � , rp :l:�f* ,�, , :1'tT!f!���Ji' ��M fr:Afl , � M-�:1'tTill � � tB M * o 1¥� rr ��fi, �M��tL�:1'tT¥3;J � , :1'tT ill � lf!���L., m , ��::r:�m±� T -�� T � ? �*X :fr�Jt.� �m± , �M-��·� �W*� , � T m�� � t±:\ * , :1'tT:ff �& T , tt� Ji'�1m�:1't��A, F"�1m�/G�i±Bufederench University�8"J tw±*{ir o )1[ - F"�ey y /G{� , �M���it900� , -�-��� , :&M 1t�Bufederench University, jj� �m.� �tw ± 8"1*�' ilt&'Pt�i±Federench University

We Chinese in o2Jmerien

� 8{] , 1� ��g;tft !lf o Ji'Ji'�:1'tTgJt-=f A�HI'Il'� ��A�A+E100 T , mt�rE100 � m , � m±a�•� �oo��M:ii � , :1'trey�� ,L.,!�JJ rJ� T A�8"J:A� o :1'tT&-1't§JKMJ1[-Jt rr 8"J5trJ ilf , 1'i!bJ<ill ::fJ1& rlijLia�L ?JT �J- 3Sutt4�* T o C f�1i : IJ- �t� �ffA�:l:1J Jijj:t$J , tm lf � [P} , jj�mf;�1� o )


.f "- � #.

+ J=l t B , X.�1Jo T -t�)JiL�tL t.H�lf- , i�JJ:: Ji!lil. 8"JJI'fi!:: "¥- llfL )1[fi!:: ilt� [9 iJ:: � 1Jo -t�:JJiL� t'zt.H�lf- T o )1[1J:: 8"J}J)G�lfi!:: - ;No;J1i +/\it , t:� ilt�-iJ:: 8"1 "¥-llf)J)G�lJ!'� 1i 7t $ o 1 {El:fr1lf��!�8"J-1}(1Jjj� , 'Ld�f&Pt -t�:*Jtfi!:: ilt �-iJ:: �no -�tL t� 8"1 ±11!:17 ' ill fi!:: flt {)£2009-\f l;J, * , �-If 'll'� �lf-8{]±11!:17' £fi!:: ilt fr20 10-\f� :f� Y&±'I!Jt�t'zt� � � 8"J±1!! :1J o A� JE1� T {�?t o &-f¥1�m!f!UIJ-{OO$( 15 , 1�*¥U-t�:JJt , :fr��i§: A� 8"1 8 �� r:r , � r:r T �� 8"J-oo0• ::f �&ao;J mmtfi!:: 1'H'f: �DjL $ d> -f¥1� , :;t��7'G)J)G�L., rr 8"J-oo�rJL -ar t;J, :fr�M8"J oJ:: tJll r , :frY&1�� rep A !Jil"ll![ * o &'*�=+ =- fi'fJ -\f 8"Jjj� 7( , iltill fi!:: :fr -t�)Jt��-7(� q� , �r/EY�'L.' , 00 fril.�t'zt� 8"J�JII M� o �fi!:: [J] -ff * , �¥u+ J=l , �-� a )1[��)JQ.�t'zt� t:�lr- o ilt 8"J-� ill � [9 �1�YS , �� t� 8"J1-¥��JiY&� �Jrt o JlJT l;}, , ,l.,�{flj fi!:: )'J..! �-\f'll'� �JJQ �tJt.�t'zt� , t;J,ll:tJ!:fz: -100 !J\!J\ 8"1 OOA 1-�'HJE. al § C.:fr)1[Jl ±±-t!! _t� t±:l mi!HI'!�® o 0

t:�lf-*�f1flt*g5tffiJ fi!:: &5E �M

ffi ill � Bw o stl?t�JIIM�/G�{ij , tt��& {�(vg , fJtji'fi!:: J'3��{ij}J�;fljjGlf. o f!"g

(2012, 1 1 ) 67

)J)G�l�'J�A:@: , Ji!lil.7'G� 1�ill /G �'t�:@: o £�� 8"J fi!:: , t:�lf-�llf rr ft�UIJ 8"J [J] @j}JAgJil' Fs, , i�J'J..! l'O A?'t -$.- r o - . OOlr- /GfA. , f!P J!!%! A-@�_t o friJtJW:1J/Gffi� , -100*-**frif h fil: Ji!lil. o �iltJE!il.J£i: , �¥1J�8"JJ1j)J:;& _LM?t � � : " i)t85� (I am 85)" o M��!I � 8"J � � . ilt/G5;o ll!fi!:: � !§£ t� JElil. zv :;t :\m ll:UJ!)jt , Ji' fi!:: � :\m ll:t fl!}jt :;t!§£t�Ji!lil.zv o ilt � 13�:ffi- M , &ilt¥U85 � � . Ji'�f&�Ji!lil.fr���-� Ji!lil.@ Lo �3SiJJ1[100:1'tA, fltJ'J..t ft9 Jj !JJ--100 tef.1€ :1't� 8"JJE!il.� o Dipseafi!:: :fr =- mm ::l t��¥n¥ 8"J --ff -J:t 8"JJE!il.zv t:�lf- , � l!f7.4�1lL $'GJE!il._L67 l � iH� , 1't1� 11hu �� . Ji!lil.¥U�� o �£ N£ :1'tA:fJ£23�3SU95 � , :@�J JE!il. T 67M\ , ttJL;f� �j)j\j{j:: J& !�L 1m:fr lOO�Ho;J� ttt. 1?;1m8"Jg;t�tfi!:: Jllel_t T �6n� ;s: � o � � }j -� � � fi!:: : �/Gfi!:: � � :1't T ;;twKJE!il.zv , � fi!:: � �WKJE!il.zv :;t�:1't o = · Ji!lil.�/\ � ]!Jo;J , �3Slj-{00 rp -ff A ��-100 � * ���. _too � � " fltfi!:: - oo�nt¥ m� , )1[fi!:: flt � J"­ oo.�tLt� (A Cancer Survivor. Marathons: 8) " o flti'§ {§:fr**8"J.� t'zt� t:�lf- rp , iltJI'1¥�¥U1m o iltill i'§ f§ , 1m 8"J �1�·��1m JE!il. T +OO=+ @��Ji+@�t'z� o ilt�ffl�t[� �� ��ti&� 1JE , ti&A��� r:p 1111 �num 0j =a: •

0

=- . t�¥u+ �.m 8"1±11!:17, � �­ {OO;fo f)t�::f $:A�J)(8"J A, 1m 8"J �'L.' _t� � �X.-{OO�t'z� , �7(-{00� t'zt� o ilt F", 1m , 3tPtmX.JE!il.mOO.�tL t� 1m 15 a!Filt 1m* § 11 1LEi � , )1[100� *��' mt:@Ji!lil. T j)j\j@�t'z� o �� 0

We Chinese in o2Jmerien IJ

� _t , {�PJ t;J,®)l:3SiJ , f1�Ji!lil.�* gJt , -�tLt� ::f fi!:: m =a: 8"J�llf , rm fi!:: OO ,L., 8"J�t� o 1�lf A®��Ji!lil.�Ji!lil. -w, Ji!lil.zvm::f1t�*fffPJrJJ;tU flt 1r,�?JT t;J, Ji!lil.zv , mcfi!:: � �iltfrr g�X , ��ft4J: mf;;frjj� � B P� o [9 . t�¥iJ"¥-llfL�t'zt��!�ao;J , i)t:Jil_t T -{OO!f:[Ej�;Nl� � o 1m 8"J rn liJUFU T [J] @ rp Jt:A::f. : !§£5��m ::f 5;o 1m·rm ::f ·rm;y�)1[ [9 oo * 8"1 :@: � o Pt rm , )1[ [9 100 =f. , tiP 1f1f :fr :fr±-tl! 15 a!Fflt, Amtl!�!§£5�Ji!lil.zv , !§£5� �m o Ji!lil.zv , mtfi!:: � T £1Jo !§£5� o )1[aJiltrJ..t ft9Jj !IJ--100 �Ji!lil.�.f1m:tt -1J:: t:�lf- rr �'f� T -00 � $ 1 o )1[@ � $ifi!:: � f.1il �=� 8"1 o )1[{00 �$i� X.'Il'�tJtl"ll![1m , lf AJE!il.'f� t:�1m £-t� o :fJt ll:t , �& �$�-� , 1mmt :m:Ptrmft9 , im�·Sifil:Ji!lil. o 1m�� )J)G�-001l:A8"JJij)J� 1mmtfi!:: W:JT [Ei jf 8"J*:EIM Pij-;fU{S � ( Murray Halberg) o ill �tiltfr,'ll'� fffi � - {00)1[ 0

0

0

0

:1t 8"1 � $ , ao;J ao;J tJt !"ill[ ilt fr, 8"1 /G H: , 1 ftfJEiltfr,ll:ilL


68

:.i!:. � Ail*- (20 12, 11)

�� � m � �- ��-� A � tt -m o A�ffl " ­ ����• " **�•���A� oo �m tt H� o �� f::t13:tl:f\1J§ ( La Jolla) B"J �:*:* �-1ir� 1� 8"J J;!zw

-�M����� m g , � T ��*�*�m. �-�

, eili* U � � �� � ��M�·-·A� � B � � M

m tt a � �-�li�®�• � o �� a � &�m 7 ��

a•� I ��� o �R � B $ B · � �ttm�� � 7 M . ·- � Btt�* · •*®�---��M·� � o �*� ��-�mtt . ��m����-��� 0 �• 1r 1� . � t�� C North county ) 8"J-1ir��Jj)tf;z:�5;Q , 1m�

� H � �¥$.#, XM� 7 �� �mM. � " � � ®

a a•®�� � a �ttm o ��reili3ooo��R �m•

JJ�� o r�®a�;r�-�� ¥5L � . m1�A s"Jm?JTePt-��:t-tl!?t

a•�m¥��-� �m�. re��-� ��••*tt

00 , .JzQ �Jt.fR: iU B"Jtl:f\1J§5l'O� t��J1)j 1JZ B"JfF;it , �+?t

� � -¥ � � � B o ili®�*· �� � � �•m#a•

1r� � o •m�A���M-�. •�m*�m . � •

m ��� � -����-� �B= �m�• �*���

-**m · m�** � � P . m� £�A o

a rt " ® :t�1JQ 7 't�� o

1r s"J ��!H�*���� �� .

��iU iljj� ®li &,: .JI!Il!� · m iU iljj� ®li &,: , fF1�1r���?t . M®�M�� o ��M•#�� . ��m-mm•�

� -�m��m tt ? � �m#�••mtt���•®a •�®� � ? �•� • m&� T a a��M® � M�� � � � A�m#��mtt•# �-®� ��• 0 � � A��*ili� � � . ���OO H�-�. -�

� �Jt -1�A�� m s"J .�.#.1H.� 1r�iff � ;€WtJT , ®1m

RMA�OO ill � ��� � � �±�® �� � ili o M®�

� �� m •�wu••�1r��� ��• · ���$�

������� �A�®A1r�tt . ®��* �li-�

8"1 -1� 0 �R�A- � 8"J1mfrH�RXR '7 1 �Jlm#1::t m s"J

•�M������� � o m��� � �� m&w•g

�m o •�� . *$71-��m -�Aa�m#tt m ��

H�M. ��� -�M�ffi�B- . �®�� �m#A

- ���m1r �tt•. �w������a� � --�

• ••� 7 �#����� � * �Affi�-�� m o a

��m � - � . �� - OO � B �� - 0

u••� �-#� � -� � a � •� · ���® a . �

a � � ¥fft.1r s"J -i:G��a .

" �#.c�*· 1::tm � ;J, "

MMA �����·M · � � · * · ��A·���*

0 f::tm�!J\ �±�� � �j� =® = m*A��i[¥� • ·

o M®����*�·� � . Mm B�9� 7 ����

�A���� ft - . �-�-�� - * o M®ill 1r � *

a g���� . �®������·�� � A �� m�

B"JJ!ir o �±-tl!;f {lf�M�Jff � �& � !l;b ��it! � �L., C Aging and Independence SeiVices ) B"J;f±.I 1"F�&Jl��� ( Denise Nelesen) � : " ���A�l OO � Bf::t 7 -.V�B"J

� � ®� M•a��� ��mR� o wos� m m � � f%�JTI:ii oo !1�5 1t� ® �1t�?F m * 0 ��� m s"Jt� ,L., �� m•m®••�m. ��JTI:ii � * · a��oo��m• 1rUAa � � m � m m o ��-� �-� . u••�� ����*� • · • • • m ��� · ••� � � A �� �m#�mo •�m� • � � �•m•� � � � � A oo � a � � �m•±� � -�*�• � a � m#���� m o R � $ ��- � . ��-A� OO �ffi li H � . �M �m#�Ae�M• • �-��• o •• m � . �$� �A�a ����•s�. ® �� � m�a���m o

We Chinese in c2Jmerien !iU


:.f:I:. � JJil� (20 12, 1 1 ) a*. •�-oo�� ����. *������ m. � �*· JJt1f�-1tt:4-Jdii� s"r�JL 1tt$:1'ti:FAJt1f �itt *mma � B �*�• · � � B � M®�-�� . " ��m -�A*$� � oo ��ma����® � h •� 1ma�1� . )l:� � PHM'J: ff , �&1�1�14-ftll!: � Pf, " 4�A ��/G� Jf! � " s"J!l�)j:::f r5 _LM. " ffif*Ad>SS: J"[11Ht " m� � AW � . ��-#��A::f����-00 �� , � W " ��/Gft:1'ti:F�* " � T �mA� *�m�­ @�� � � . wi:F� rr i:Fa�1� Jl! s"Jm�. ���:ii ir�� ��*i=F�m�a� . ��:1'tif:Atta•oo �::f��� a�i!� �m�B"J . iJI*mM>:ll1u r:p ,L., � �mA±*JE�t , �fftl ��- � _t �A)l:������� � . W�if:= ��8{]65. � _ts"JA���fftl B"J�&�. �:1iF"��mtitt sJH�JL ::fD� - ���m-�� 7 :1'ti:F� m ���®���@ ±-tl!:ii ir m &. s"JaJtl'P�f� . �Y!�0Pl 8{]�,���5'2:� ( Todd Jackson) gJt: "2006i:Filt1r, B�&1ixlUU 7 �11��. ilt1r, � W+� �m 1i ilt�Y!� �ttffif �*�· ��®��. � W�ttffif ::f@ w�� �A���� . w�&���:1'ti:Fmtt � •�� ?JT 0 " :1'ti:Fttma:ii �-oo���oo� a ��m��_t � �m11 . �±-tl!:fllf ffif&. P9 $��t0PJ s"J l'el;fU*f ( Anne Kellet) �YJ � . "a1iffif r19 $��t _t , ��fttt! SS: Fs, B"J � �tt®��tt������� �� . m�®�m oo ey � ��*i:FAD�m:� ��* · �*® ��ftm �*�� �����a -�. ���� 7 :1'ti:FA�fi�. " a:ii ��tt::f�rem�����_tm� . �$ffl�MMey � *�����x::f�m:���*· � * · � P9 mft&� :1'ti:FA·� � � � . $ � � �-ft� J"[���:1'ti:FA� �mp� � . :1'ti:Fttma:ii �� *-oo���oo�:1'ti:FA*f�� * ��� . •M®M�Ba�oom���ey � � � �� . ���A:1'ti:Fm&.aJt�¥_t�m-• . ����� tt::fr.li ¥ . ��mtJlt�Jlf'f ?JT� s"J FnP�nm . ifr ��m oo &�••• � � lli A . m - oo ss:m �������� ���-�A � . ili��®A �-��- . /Gd> ��m -�A� T " /G�- " ��- . tt�@ -���m• . � *mtt���®•#*����*i:F A ��* · ���ffM� � �ftll!: lli * � ? = . :1'ti:F1im a��!� *iJI*# �ft-® 00�-M. W:1'ti:Fttffif �tt�*f !��tm r -® t;� . ��L.,# ::fwH'F'��� . 1 . �� �N:Ji�� s"J±-tl!f!&�W��fr,*�-"'Fa±-t!! i'R. _t . ������B&� � m � �� . � w��:1'tif:Aa � P9 1r� 8"J�ijt . ���±1!!f!& 8"JR--t*3Stl:1'ti:FA��tffl � B 8"J HI3�*���, �J:l!J�W��frn�-"'Ffr±-t!! fR. _t. 2 . am��no:JX� . ::f���Jtttm��:1'tttm �m�•*$��

69

��:JX� � . �W:1'ti:FA�m+�::f��w��m:�� . :1'tif:Attm �m�-�� ��:JX� . �r�� � •* ��m oo . � *•*A�m�•��m oo . �a��� moo�_t���-oo:JX�. �������*� · 3 . 1ll*�!fil3l'P F , il'! � f�.ElJJ irft�-M B"JJI� . � ��ma�W@ M , _L 7 if:� �A/G�il'!��­ ��-/G 00 7 M�ft�-- . m��-�. tt���� ��. 4. -����r00 �8� . W lli SS: OO �M � -�­ Mey � � � :ii A . �m rs, P9 1iii � �rOOJffi � 'll'� Y!�liftJ\F, s"Ja� . m$m�# ���-� . �m�-��::f�::f�M�B �-M*ftffl .WL�� . -D�itM ? 8� F, -tl1i1� 8"J.ElJJ irft�•• · 1� ��tM(J£i:.WL��. s . ��tt��ftm m� . �* ���m� . �a • � � m � r:r � . �®*� �m�M . � ���oo� � lli A . nil'!�::f ��®Ma �moo � �J"[¥B�m��m�����*i:FA ? 6. a�zv A��mFs, �-A��m Fs, . ��••*��mama tt::f�� . m�m��­ !�11\/J\ s"J a � : re�m rs, s"J F,t!l a . reF,�*� · 1r1• Mf3� � � ili A . 7. .i�Hi �J1fflM:f4 8"J�±-tl!i'JZ, f������ . .EtJJ irftl'P.M'Il'�� �-1�w , •w�itit±1!!1�{'1f:1'tA � w . �OO " W " ���m ��� ��oo . � � -�� m�M. ey�•a:1'tAm� ��fR._t , � �*A lli m� fflfftl . s. mre��tL���?JT�� r , _t s"JiRtrl�tL�. �*�W � _t�-�/G ��� c � ����B�� il'! T ) , �-•*••w����� . iH� �tL�m � �*:I1PiRtrlftll1: 8"J ;J\/J\ 8"J� F,tL�. re��t'z�J:l!J ��:JX �-:1ts"Jt8BI:ft� F,tL� . re?JT�8"J� F,'Il'����11t'z� �::f��!�!J\�*fW: ? -!�m/G . re��tL��f�tL-t,£ , ey ��A-�-� ��m . � T ��a�. :1'tAey � a�oom � P9 �Jia��Ji±-tl!'f� 3Su�.EtJJ . 9 . f11*1:� B"J'r113Mf:: - @�if1il 1*1� /G � $ $ � � . *fJJ !J�:1'ti:FA8"J 1i* · f1�#�m �tt�� -r�� . -����-�� ��•· /G�#� lli . fJ� :/1P , :M;���[i,]MftAi!tilt� . 1El� 8"JJJJE - �����/G-� . *M::f���:1'tA ��m . 10 . JE�;fUffl �N:tzs"J•.ElJJ ��-OOAA��N:tz� �� �� . B�:1'ti:FA f1 iPhone , iPod, i:XXX� Jfljg ::f*, {_§ �JE�;fUffl�N =rz ����-� �� �:1'ti:FA��w�ey �� � . � � � ��-���-ey �*M:1'tA�� ��&�ffi ® ·� :1'tAffl • . ����-��reOOA � � H- MJffi� �£ �V'tJz Y&it3Sulild.M>: rr �L., �'f� 3Su&a� s"J W*�:£Il'Pt� � . � ®fr � � �::feyrJ.H� s"J .

We Chinese in o2Jmerien flU


I'!QJ � -$ $it-

'i -:r.::

..J

·t.: t.i .:a..... J � � �:.� �;ti ...A... ,o� �... r �

��*·

-�ti±

m �» .�

(858) 270-9270

Dr. Charles Chia-Lin Liu :

2 1 85 Gamet Ave. San Diego, CA 921 09

• • • •

riit m�� , -Jil�� , �m���A& m� �M�Bll!=¥f*j , Wll*�*n'J l1i , 1�o� n� (Irrmigration) , IMV , A� , ��� m��tmf*l�lft&m1�1i•� , fJhl!�lHI!I =

=

Freddie's Tree Services � Office:760.735.8570 Mobile:760.420.2543 �

m•�•mB ExEx Express Delivery ( ffi.... �

-

c::p �� g 'f!� ilt � @.. )

www .ex ex i nternat ional .com

1: �5 : 858-622-9498 1�:111�=> r�.t�m ��?� �*'� � t.1t14-1i.. k v:l r*Jlli! *:3tPT� => f-i:Jfr t 't ��?��·rt :}tH� .L ! i� �Jt�flt => -* J±SJ0+4�, :!� St4+4.s �� jr7'Jaf�t t ·

·

·

6042 Cornerstone Court. W. Ste. E. San Diego. CA 92 I 2 I

���•�m��•m��w���I���

•��;#t;f.. �1!J.t 1'r11:

Jt�Jii !f;"l!.'tli �

• ;lofli!l< tl.t'l\!o[ • H !l.IJII'li\!Hjtlollf', iM;;ifl.i7J &;ll;lii' II'Jift!!\tn c tfiii i!II Ift!¥Jil.1\·!f;t • lii llili:i

(Trimming, Pruning, Topping, Shaping, Lacing, Palm Tree Care, Stump Grinding...)

• :k.1U� �-#- t: 1tAiff • >t 1h�J! >t jf .it 1. •!;Jti!_.fu )t • .t\1rr-tr�� �1{� �,%&;r: f�Jl ;t • >t jf 1i d1!

rt 11il . of: � !t�it -tt tt t 'fk � � :t .lf (858)569-0988 (858)366-5968 wechinese@hotmail.com

11

A tl , ��� , ITMJ�\ , J5J¥�

FARM E RS

1-\$:1*� . J% i1*� · Ai1*� · 1*1*� · iftil1*� · W1�l�ll1*� . 00�*11*1*�� •

··�· , ·· · �lli!JSfO ii!lt:&i±��-�M �· ' �- ' 'J7.J<fl >*� , mlfiiM , )Eb�fl

License # OD82578

Tel:858.605.5780 Fax: 858.605.4292

���m�;<��rt

�-M�� �M�m � ��ffiM�%-DVD

» ��*ll II *'Jit�:i!

.yinjianmei.com

www

Convoy Court, San Diego, CA 92 1 1 1

PAULO&:)

hkp49@hotmail.com

Jianmei Yin Quitt (Jenny)

� ! ! t *# , � ± ��±*� · ��·*��� · l t � l�ft � *-� 0 � � -� � * ��-· 0

7 1 10

CA Lie.: #977422

858.353.9618

�nl , �;jqj� ����GI11! ��$!

jennyquitt@cox.net

PAUL'S REfRIEiERATION & APPLIANCE

We Chinese in o2Jmerien fil

*

iTjfjtlfjfjg.1l!£ Biff:1fJK{t IiiIE�fll,l/f,JlifN(H]

619-370-4221

Serving San Diego Since 2002

» !&�-@-� If tt:' ��iE-


�*".f. j{

71

(2012, 1 1 )

rm L�1f� Y*�� Law offices of Chenyang Rickard crickardlaw@gmail.com Web: crickardlaw.com Tel:

858-750-1 606

858-248-8986

Cell:

Wealth Counsel-t" � Probate 1ck-!J �#�if�-t"-t-}\ 5755 Oberlin Dr , Ste 301 , San D1ego, California 92121

�iiB���ifC··· �

Living Stream Christian Church in San Diego

� '1'G

() Jilt .A.:£ B � Adult Sunday School

78Fwy

9:30am -!0:20am ( $ :It/Chinese)

() �����* ESL Class

Patrick Wang Insurance Agency

Ili1��i�m�ffl�I'U/hDfflE+� =��=I ftWl'ij®�!mffila�M!l*� . !llJJ!ml*�!mffili�ii cr1 t.!!H�it >H� J., ftJ!Ja t !1U!i!�:lt �11'-ft cr1 t"it:il1# Fpj)l m .lfl. U :�t � f t at r·l ·

() Jilt .A.:£ B �l:U¥ Adult Worship

,.'�''"'&'""'""'

lit·� AWMIIN. •••• IIIII � • • flff Te l : (858) 623-3344 Fax:

760-5 79-2243 www.lsccsd.org info@lsccsd.org 1 9 1 0 Shadowridge Drive, #1 1 0, Vista, CA 9208 1

Teri Cheng, cPA .$

crl 1tt--H: , JI�i!it .it tl}"iSl,���i'a1U:t cri .J.t1U11!1A 'f..Jfi , � a) -tl}l\��11'-ft , J., ft >t�i! Jf!i!�i!i �11'-ft Pl i: ·

I!IIBattll

·

· ·

!0:30am -!2:00pm ( $ � :It/Chinese & English) () ��.:£ B � Children Sunday School !0:30am -!2:00pm (�:It/English)

858.408 1 886

Jtf�� ·

9:30am -!0:20am (�:It/English)

Fax.

:fkiUl

·

·

*'ffl-

Lie #OC98536

BANK MemberFOIC

(858) 623-3345

8650 Genesee Ave. , Ste. 1 08, San Diego, CA 92 1 22

�it if & 4 A � A. ���ta

!1!:1: 1'1=!1

;M

•;i:;

Ceritifi ed Q u i ckBooks P roAdvisor

Jffi.

Bookkee p i n g & Tax Services

• • •

Amy Wang

iHIIAt\, 0'§1t\l �JV%Jl m��J151lj't\ 0'§1li��c, Mr!i* JJX.JI., M�0'§1, fllil:i*IRS�$&r"9ml

Email: wangcpa@yahoo.com

(858) 380-6357 Lie. # 091 04442

!ili!.Jt: 8400 Miramar Road, # 200, San Diego, CA 921 26

Phillip

't �� M£1�t-f ±

il�W����� IM\ffi��� l�t+J3Z���� 858.997.87 1 7 www.PhillipiT.com

admin@phillipiT.com

���� · MM�� · �&����� . �� tJ�� ±t��.&��ww •

w*��m�� · �m � �� · tt� · B� W · �ll'��ilffii��MM !e���cp3<: "iJ IEJ:Si!:" il��m ($9.99/F. D ��S¥� ($32.99m ) �����IH5 ($39.99m ) :a�::R.:r:E� ($29.99m ) •

··��· . •

;fij.lj)I l±\ 3f ' * * ¥Jm� � <Jz � 179 >'r fiJi::kM.stt at

� *�� J�

� ��M:�� � ttm , � w :& ¥�:f3���HIID ASM · w � � i¥ * * � III!X � - � 15rP + :Ef: PX;r}J :@Umw � � � �ttr *�M��+ = :Ef: ,

We Chinese in o2Jmerien Jil


72

�*".f. j{ (20 12, 11)

Wf.t Z*

DDffli:J&fA� z.gtiJ '

�� · f � · U · rt' X. · >Lit-f d7t- •.ft"l f-±- _(i �.ft.Jt � Jf- tf X.Jl f � �

��ftili±Jll!

jfiJI2 ' �JI2 ' -��··PJJ J I2 ! 'It � : 858.538.1747 (�� J!t. 0-6 �5!. *)

( tB�)[o - 6��};;f])l ) N:JJD1'f'fl&JB¥AW� , ��+7\ !rfU�II1i*���fD1§;!rf8's};;fJ "" f5<:*��� {1IBlack Mtn.;f0565l}Ef%�3(jf� E8it��\1-f*-ffi8's:fi13j:rg , 1Xill1:Yt �

� );�

o

0

858 . 73 3 . 082 1 Q}lfi p

Rancho Penasquitos {l.$- 56 �:it ;f., Black Mountain Rd .:t.J\r, •

Ci) ¥0�"'6'-iij -4 l � * � f 1idl � i# � �

��{§ ' �Jll :X !J\jft� -W- 1it

�3t9:.

*�

1& B-Et:J JIIU�

DJ 'It:

10CB- Et:J flf 1*

Tel. (858) 736-6006

(6 1 9) 855-9003 e-mail:aaron@aaronmoving.com www.aaronmoving.com

!ill 33: all :re& B'JI � � I=F

Piano Tuning

o

( 0805-)

SEDCO PLUMBING Lie # 7 74674

fffitJfJ�Jj(fi�(J{J*ft�ifDfl�fJI! 1*HlW:I: l>j!P!f��IJ '

Tel:

(��1�f.1�if{t

� ;ft�tifttT�d ��

A SD Tra vel

;j�-1t ,�tidtoo A�JM4i!, �:! ,�tidt1%&, idt�ll11t Jilt ¥> 1-::- b h� L n-t<. oct,. ,v _t,;. t;, ill; ::Jz �-'ll'- � $1\!1-?Tt-i-l1 JJ<:7F'I ti '�"'"�"J.J-i.t!lX'J A.ilYI , JL J'l #V :Jl:: � :I;J: Ui.£!."5l" I

�tft1ti1,k� 1-t ,�1'tl:J��j� �1iJlltr�f$I sAs ( OOft1Jt ) www . mywtrip . com Tel :

yuema@yahoo.com

� JJlt : 30" 36" 42" 48" .:f{ {4 : � l!l� � j$. ' :f � jjlj

� %J- �%J]i_ : 9am-7pm

� %J i\ :

Aft

%J El :

9am-6pm 9am-5pm

4660 El Cajon Blvd. # 1 09, San Diego,CA92 1 1 5

www .

85 8-565-8988

paca i rusa . com

12461 White Oak Way, Poway, CA 92064

We Chinese in o2Jmerien !II


��{lt� (20 12, 11 )

l�:ff � *.f-1IT (Plastic Surgery) :ff J!ts� -& � :Jm ir , ��� ���mm��� . rr oo � ��� . � � �&� ���AA���� � , ·��� �*§ m� � £* $ � � " ��� I " , �������*���-00-�W lli * � . ���* �.f-1IT ���W , �M���* �� ��•® *m�� ��m�� , w ��������� � , �� -ili�����M T �·����•� m �oo JL , ��J'J��J}J . ��*�A ��tt , ��*.f-1IT���*�M *� ������� , tt� ��- , ili���ey � A � � . w��ftA*� , �� ���®a� , ey � * � ��A � � m , a����*•�wx�m** ���®�� m� , �-* � ��•• · w��� a��ft �A*� , �**AW���� � m � , &�� � � � · � �oo ir� . a*8 � « ���-» � , �m�m $ ey ���­ m®�• ��� , &��-��-� � � *� � � � , m����® � oo �� . ����� , � ®����� �w� � � � � . m�� *��ff·���- � �� , � �x�-� ��•• , �m � a � � � �ffM.fm , WW�.f-1Dili�ffi � � 7 M®�� , ���ili��tt� �OO�ir . �®�*��� , �-����*.f-1IT �A��� *1tf.iffi:::!J )j: :

73

�m� � � � , •�• ��w��.fm��m . �w� � B �*�� $ � 7 M ? �OO.f-1D�* � � $ � � - ? �1�1i § ���OOA��if�� ? .fm � � , �� �w��oo.fm����§�®� � � T M , tt--® � �-�m���� .

*�*� , ���� § ·ffl � � � � � . -®�* 0 � � T m� , � m � � ����D�® � m � , re.f m ��*������ , •�*�•�A � � � m . � ®�tij�� ��*•m , �ttAA���� ���tr lli * · � � � , �ili�-�����W - �A· · �*.f m ��-�m , w� � - ���� , m �MM&��� 1� , � 8"J B�tt1��� ����*8"J �JIIM� , &1��11:� *��oo��:::!J � ®ttw . ������ � � ��*• �re�*� mA*:ff .f :fij� , � B-M T � , Militt� � , �A•m . ��-�� � ����x� �-w�� 7 � H , ���*�frl .

m$ ���*.fm# , W�.fm ��*���m• ��m , •�w� m � � � � � a , �� �w��-oo �lHJ � 8"J * sjj £ , .f-1IT1�&:,1't�Mzm' , W �i!t* B"J 'L.' �rr• . � *�-®�*+�+��A , ��.fm� w

�*.f-1IT��1�3EH1 8"J (invasic) , f1� � H�itt• m �A , W � � � *����A , ����- � � � � A , �®.f-1;fl��ffi � ���tt . �*.f-1IT��-ffl� �m•® �� , .fm��-&��-W�®�� , w � � -���� oo . �� ����m� �.fm , ���$ � - � ? ��$��� � 00 ? �.f-1IT���il-�00A ? � ffMW�W���� ��* ? ���*·����� � B"J�JIIM� ? ���UW s"J�*·� ? 1� 13�� 13��11:1m� �.f-�1"F��OO.f-1IT 8"JA��-�� ? �� , �OOA � � H·· · �*�-®����ili

We Chinese in o2Jmerien fiU


74

��{lt� (20 12, 11)

���������� . ���-®&��*�A . -�w��• iJ:.f-1IT , Pf1�f1�*.f-1fi_L T Q . �L.<£I�5�7.:� § � 8"J A , PQ 51H1� � H 8"J �-"I'f!Hir�1�� , mt1¥-rmMMrm =-±-t!r��:ii ir)1[fOO $ F � 8"J � * · •�§ey · •��� •�mt��� $ �m���* · ��* af�� T . -w� � y��� § �+t� � * . B�� T �y ­ � ��*.f-1fi , � � � Hm $ tm� B��*�- . )1[®A���� ��L.<EI�� . rm ���*�� .

1� 5;Q@ § IW�*�JG:Ii� F� s"J�N , *�� � :li � 8"J7tJ)(:;tf3�� :ii * 8"J � F� �PJJHr ? 1"f�� : &:!li N . )1[�1tt 4-AJ!i�� s"J , 1'51 �&:JliN- � ��t F � : !!lll}t lt !llm:1't� �AA�� � � ffl � . mAru&n�1'51 �rm�* · &:•�����• ,L.,"¥-�mA:JT�:@ � �i5**3fY: . l�i±t�*:A�r&� , 1'51 � 1:±:\ * T -fOO &: Jll � 4:tWN (Cosmetic Dermatology) , �l�1±451:A:Ii � B"J �N�- , t:��*!lrN�� r!Z;if . &:!ll�4:tN ��ffl &:!ll�� . �� � � oo n . m��� * · � *��&:Jll .f- 1ijili� ��� �tt��*y� �tt �.f-1ij (non-invasive or minimal invasive surgery) , 1'51 � -J:Ui:l JJ B"J��!Jff lll � *&: . ��Am- . m � W � H ���ffi � � . � D ������ � o . ��AA�� . :fr�� OO mtD�� * ��* · &:Jll � 4:tN�ffl �N��JJ�m . m •�®Mft��@m . �Y•� · �•&:• . m �m � . &:!ll�4:t�� ttw�&:• ��• . � m� �����m Affl�ili ��·�*�!l'f . J1[�00 �D�:@� . B �� � . Sft � ••�$�mt� � �-� t±:\ ffl . 4-AOO § rmm . )1[®Sft �--� m � • . �N��-�ili���� . 1'51 �)1[ ir s"J��ili�t§ �eyfts"J . M� . �ao;J;fQ � tt\r *8"1 1RB1EU7rJ�� 4:tm � * . mt��� �- ��4:t�m . &� -���ffi � . ��� �ilii'§��$ : 1�� �,L., 8"J ��?Jf��1¥ �1�H� JEJ)( , @�itt $ � ¥ s"JJI� . �� ��&:Jll � 4:t� ���* · � _t�� � H ��*.f-1fi�� 8"J5;Qiiij ;J'Q ,L.<£I�#il , �-��ffli±&:Jll � 4:t_t00 .

� �A�-*�•m �&� . ® &�i1 W r* �@m . J1[��4:t B"J�.f- , frQ *t� *Sm1t@�,'i!;\ �'L.<£I_ts{],JilJ:Ailt� . �*!lrN� � ili �J1[�¥*.f- 8"J F'"� Im , 1'51 � S!t�M$: 8"J.f-1ij (dermabras i on) , eym -�:rt1liH'F'*M �rJ*&: , t!Pitt ft1E@m7'G��l1 � . ffl SftC02 ®�·��� . -�- � *·�� . fffi �*ilitt��� . � B B"J&:Jll � 4:tN B�&f3��1ij;frJffl 7t�Sft1t* (Fraxe l ) *@ m . a�m�ffl1l�� . ��ffi � �� . J1[ � *�ey �m aftre� W . �W . ®:1'tAWm � . ffl �@�M®g� m � ��M*�-� ;J'Q Jt 1m s"J &:Jll F'"� 1m •

�mm wa•Am � . �• . mh� H'f'�l"l� $ . £!= P,� · · · · · · � {ir�;lf:Jjffl � ���mm � m ± . D � T -��H•. )1[100-��H•. �-ffl � T � ��mm , mt)1[Mr.ii ¥ ! �i:lPH�mm �-��15 : 1�18 - , ilt18 - , -1H8 ¥ut+ t . :t�.f-18 h.: rn . h.:.f-18:t� m . 13�1$ $ ffi W$ ffi , -���t+t� . J1[f00 � � . � *��ftA , ��00��� . :1'tA�IW oo 18 m ir . )1[•1m . lfil1fjl.�_t�Jral3 . �i:lPH�mm 4A�=��i5 : 1*P-'fP]} , rR#Jt9 , IOJlUilO?t*�lii\ . 1*P-'fP]} , -,f_i P4 Hf!D Jt P-'fP]} , -,f_I P4 H!I :rt � � . flt��� � � . �-��A � t±:\ 3"':�500�3+ , -{j:: y* P-'fP]}mf;�2500�3000 �7f . J1[fmy*P-'fP]} , -{j:: mf; �7�8{):: � Ho;J ��� - . �m� ����-� $ 7 7� ffl , rm�MM�-r � . � . M . M . � ����® � * · r&�� � �� . ffM. � � . -����� T . ���� � - . rR#it9mt�Mit9*MrR#. R#r*MM!t9 * · �1m�1iJs�wiJ:: , itM®r1m�1iJ i s�2MJ:: . Ai±rR#Mit9 � � � . w��� � . � � ����:li� �•• · �����--r Mit9*mt�� T . �- ����D�ili� �T. {t!lf� IOJlUi 107t*�lii\ P}t ? il- � � Hmoo w oo . ®�oo�� . �MRM9� 157tHo;JHo;J it �7titB"J{irj"'[ ; 1't1�1t:- � ao;J � IOJlUi107t B"J{irj"'[ 1i:Jft9 , -ll} @J �9JlUi l 5 7t �w j"'[ . m�J1[f00 � � . �a�w�o � . §M. �M. �M . �tmM ����

*lill ·

B;l:* .

{t!lf�P4 " *�Iii\ " P}t ? ;No;J1!J(fr�

tl , �m� . �Mi±Miii\ , �m�lii\ ��

mr;�rew�it9*· w ��� . ��J1[f00 � �-�·· ��M&�*�· J1[·� � � ffi tffl , _LM. �tm . WtmM �����-

;1:* .

jj� fir���mm s"J tw±1m T -oo� . � *15JJHJH� . :JT�Htffi 1W:�H'f'�'ll'� itt ilH� . �tl� " 4A-��Mi:l PH�mm " .

We Chinese in o2Jmerien riU


tt���-�- ? *� � � � . @����tt�­ ��� �tt��· · ��� *· · �� . � � ��*� �. �*� �tt����- ���-ffi � � . @��tt � r:p , � -®��ffi/Gfrf , �:ffi- M f� /G�1ffi:'L1r,�S . � �� m � oo ��-��� a�m::f��$�� . � -® ��� � . �:ffi- M ��a � � � • • · ® �-���� Ao � ����::f��- . ���*re � B� § �. ::f ���A� �ffW-�/G#��� � �� � �m�M� a. �·tt�w��L.,)lj�)J)G-���¥jj� !lf;J\ , PM�tr1 W�� , �t � � BM�tf�JJrJA. m� �-��ey �� m . � *�u � . -�/G�� � . •�m#�ffi�mm . •�� � � � B�- � = . &��-�ey �-����m��-� = · •���m �.lPG . 5;om�-Bt. 5;om::falfffi1Br[ILEiJrli1'5f� s"J 1fU3 , 1� s"J�ffit . � � �tih�::f��- . ��tih �A. ��m� ��� ����� ���0�. a -�•+*� o �� �$ �•� · m -*X-**�*rr• �*mi � . � �tih �A. ���m•a�-�N� � � r:r . •�® lJ!I!l1\IJ , tiP/Gf3��1iJ�@�M�ffi . m� � � � � a�ey � � m . � *���oo�• � ai5 . lli �a " 2010 1�" 8"1 1� . t:�f�:1't�;No;Jf!J(£.f!H�¥u � � � a s"Jii:F. ::f��l'of�P-�•.ffii: h i.\il f��rJm:li � � � a��m . -ooA�� � � � a �Ii:F. &�m•� � � � a s"J}J)Gif: . � m �a _ttttft.\c7oi:F1� . �asoi:Ff� s"J J i l l¥J ;J\�- . �ey � 1t w �JI!T±-tl!JJ!PL ::f*Ml1EIIl . 7J!Z*ft-% _t, �1r,lf� �li!J� 8"Jw�i'JU4J:, � -tl�ti��PC*ffif rr r!Z ��* · -�1�1�� � 8{]������/G�li=B�. -W[[ .E •�m=e�. M�a•� * · &�-�� . � �rr��fta ����� § � . ��::fat: � . � tr r�Z . � tf rlijLJ;E , �ao;Jf� r*�1$,1iiJ• s"J ,�r�oo. � � s"J��. ilffi:t� s"Ji.\� . f�W�*:1l�:fz:OO� s"Jm R · · · · · ·

*�� . �$ M:$M� ili���:1i �Iif:, /G�ff M���. /G�ffM-�ma. � � H � �D� H � . �� HB#-�M � �D� H � . �� � �-:ji � �)J)G �. � � � ��� . � � � ��·· · � � � ��� � , f� t:� � Pt��h :l,: . ::f�*�� �#•Mm • . ::f�*� ��� � m , � ���. fEl�*1ffi 8"J5;o i��a , IP'H � 'L.'����L.,�� . 1�� 1Pl t��L., 8"JA� * 8"J� � BA·ti rr :li1� 8"J�ft . !lt* ::ff=ftl!s"J�f�JYEm . ��L.,���ao;J•alf��f� . :Jt�a �00�***��*�0 m �� � �� . �-��mey ��� � . ��***-ru · ���� � . /G�*�� fts"J � l'b . ::frmt�L., , 1mftfm s"J��::f:&M:1i. :Jt��ft ���ft. ��m��-����. B �ffM�- . � � . /G�al�:1is"J�t�:JTffH�. � t:�i'iM� �L.,}lj+JJ�ft � . ��:A T . � $ ���rrm�. $��. ��-oo •* ��ft . �-�re� m:A. ����-oo� ��­ ����)J)G:AM�. ����� � � . �-�� . @� �-oo�� . �-�-��-w � �m � . ��. ����® � ��:ffi- m ��m�M � . ma �$M�����. tlt�W�*� $M��. �:A 7 � § M $�E�, $ � � � , $ � H � . ��� $ � � ­ , $ � gft , $��A�ti . @�����:A . -�:A W/G ��-M �- � W/G�:A. -•a�ili/G��-� -��m�w::f*�•��� . � �::f�:Am . ::f�• ��� . ili��:A . /G� � �H� �A� . B�a� � ����-� � t:� il 1� . ma�� �w��. �-�--� � •Jiey�• � *ILEi · a� � -� - . t:��m�::f•• oo . ��M::f •• oo • . �::f•• oo m . D::f• • oo � . *::f•• oo m� . ����. �D��*M � -·-· · �R�­ :1i�� . ��ft-:1t��. �:A � �-:1t� � . ma. A����� ���. �* · ���-�� � f� s"J�ft .

We Chinese in o2Jmerien !11


76

��{lt� (20 12, 11)

t 8"J :'£!dl , $ =a' , ·�t� , :t¥- :tL 1 . j}]!f?JJ 1Et¥ �a� , ,Jil1fifil . ��- � ����m ���� . �w-� 7 ��� � a , :ll - zv-1tit � � 8"J � H�Jl#.i L 2. ���m�� ��� . -��$ �@� ���!f?JJ �0 3 . �� � ��*��!f?JJ c mDB� ) &it ��� � V'i!z�!f?JJ 8"J� � , �¥5:�8"1 ��� 1'51 o 4. � � � -- , �-����AI�*-�!f?JJ � � 1� \¥? :1,: , t:�llfrBI�:!Jt� �d>� tB + =- f& o S . � � *�tt��, �-� , -���*:1,:��� m•!f?JJ O 6. j}]!f?JJ * �mt.'i!i\ � $ t.i*m c ::f�.J%�11A!Jt� *5;o *(pg ) , 'it�m o 7. j}J!f?JJ � H�5&�� 8"J�--1titffl � � - o 8. ���*�-, �-��-!f?Jj, ��-(pg , $fi , mr�1m, �Uffik�m � 8"J ±1'51 0 c _t-M(�79� ) ,r;t � �A;W: � � , �iltf3�:£IM , PJ�n ��' ··, ���_t� � � ? ilt**������* �� , �� � . ilt���R* T o ilt*A*;W: � � , PJ �ilt::f � �)l:�� � . 1'51 � � � � � ® ��w_t m � , �-� �. m�mm�tt��m m ��flt�j}J!f?JJ flt �::f �0 ilt®ilt** oo� �. � *�-�� � �•m, �� ��-�::f1wr�±1!! refltm� T �w , �milt 8"J " #��. #�tUt , #*!tWo " ����_t-@;W:���� ;W:· � - � � �**· �mt��-m�W� o ilt���* T =- � � - 7 , •m Q4 8"1 , ,r;t1J il �£±11! �it*�� 8"1 �il'! o rt��li , -f}itJJ rJ;fP � �**PY� o � � YAfiPJ � � ��� ��mh , -������. �mt oo � § m +� � �----��#� , ilt-��®�� �--� H, � � � , �*-*X-*, �*� T o � *����**' */G T �� " w� " , ��� l'P � �**,r;t " ilti� T " , �}�!� _L F"�1� , " i�PJJ� T ? " � �**���-�am�A���. �::fm�a @� , £m��® ��� ��$ � 00 o �::f� � � t±:\ /G T M���-�M��, 1'51 ����� 1:±:\ � , **me � 7 , " ¥uPJJ� Jt.�, li'�m£� , oo_t�y8"J P.� , $ *�*c , �ffM., �ilt���, �-�� � ? " � A � �� ,

rt�/\ ,

1E � B 8"Jt��m� o � � A·t���� T

9. �!Jt� 1'51 �:£f.li�iW@)J)Gtl�¥llt EE!H, f�,fM , Fs,M(1Jo �8!lll Hl1 1t*�1E)l:.�f� � 8"Jllflt o 10. j}J!f?JJ JI�JlJJ 8"J � 1J'L @)J)G'L.'8, Jfrr. "g (pg � , W-1-l!L'i!i\ �lfrr. J!L ,L.,8m , � m, Jtrr.:j¥� 0 lJUEiltfr, 5;o @, A!Jt� 8"J�.f-: ,L., Jltffi lfrr. rg*rrg , B�& �f§ &''/ir& o ��*�$ 8{] �� �� ( :llQ � � �L.'•*• ) S� rn��� �mAm� ��. ���*m A*�::f � � o M*��ma &a�� : � it � �mmf.li��� -��*- � M o �fflm�•�**�**±ff$�� *ftw±Dr. u. D. Register�&W.� aiW: !l.P ft�:li*:I,::M� . w�� � m * �!f?JJ � m��- � -�d> . ���it� t:� �it�£ fl!jjt 8"1 Jj -�� � 1'51 o flt�a�ili� � � � -�� �)J)G*® �*�fflM� ��&��� ��-� � - � . -�* � � � : � � . �ffl � B�fl!jjt®&���M�� � - � · m · �� � C *fU JI!l� ) al1m1r,�m'f� ·tR�*:fl t ittd> ���A �-����a� � B ����A_LAo � �AW � B ���r.f-PJm T , m�����*•�· *�m, *�•· * � � . *& *· ftPt-+J\�mtretw±li� ±'ll'�a�*· �3��w3§FftA , 1i M(:iiA � � ' =- +��ff, � +�mt�ili��T o m� ����-� � . �ftA�-� � , � ����-�� ��� o PT ��-� ' � �����W/GtE � B ��� & A � , �� ��- § �mt�� w•�re � e. ���m j( o ilt� T � �**' ���--�&'@ � �A�$M � : �ii!Z/Gffl"J , ��m mt�R:.t�m , x;W:�*iiJZ , 8 8 Jtt � $d>ft �� ? f�gyt � Sjj@�::f.P�, ��a9:�U�M$*.irJ , M'l.'H� � B o Pf/G4:t �*·7 -s@::f. , 3SUB:�­ �, ���••· 8 * 7 o 8��� � � �A�•ren , re�-oo::f.�a� �_t , -oo� �::f T =oo::f. , �� A�8"J� P.� ? m£��� 7 � � **' �m•mtOO ��m�OOffM § � , � T m�M� -@, � *�@���� @ ; �� �*�3§F·���m± , -r-oo § ��:ii * 0� ; �� _t� T -s·��M���-A� -8-, r-OO § � � · · · · · · &iE � �A�--�'Il'�agp ]E T llfu fil: , ��/G .�, ' § �/G � o ilt*®ilt**��ffM � �A::f-*)l:�m, /GD *)l:� m , ��� � B�€1 � B:f� �)l:. ��, W T , ilt� � �AmtD��fl!�H, fl!fl!)jt •��&�, �-��a�ooili�_t)l:£ $ �� 0 C Kathy :fliJf )

We Chinese in o2Jmerien fiU


P® 1W , .®; J£i:-llU1 : P®1� , �, 00 -JlUi o :A � A , 1t " fF'mlH'F':fll'i " : Pf � A , 1t " fF'41"F.� " o P®IW , 11HM� g15,r;t :

P®1� , lHilfill ::f gJt o t;J, 1W.fR: ¥u�M® , J'J..! ¥U " �-t�Jtl!!A. " : lJUE.fR:¥u�M® , J'J..! ¥U " 13�:m $ !A. " o &'tJJ1t�M® , ,r;t � " �- U� " : q�*•�u® , ,r;t � " �!E �� , 0

P®IW , ;W:t� �:ff!J gilf : P®1� , ;W:t���gilf o � Aft�, �tg T aiYA� � : YA:f-t� , � 1'51 tg � Aa1Ptl!/G �� o

:\m lilU� ti filJ�J'i ? ��¥ ���-. ��� ���� , 1¥-�$ 8"1 /Gil��, ll� T � 8"1 1� I±U�L � m � � ::fm�, •m� �.®;/Gtt , .®;

" )J)Gr}J " , f1� A 8"J !E��1� �Um $ �� , WYA�!E� �1�13�1-ti�$ B"J � o

'f� f:E s"JX.-*�ll · · · · · · · · ·

� A��mt�� , YA��mt�� o

� A PJt? 1��s"J YA::f rmm , -rmm s"J ::f 1¥ ��. ·�� ����. ����� YA�, �YA� � �ft�, /G �ft�

� A��yA, �*��: YA�� � A , m��� o

8"1 /G H� � ' a� � B"J /GJ]Jz 'l.' , J]Jz 'l.' B"J 1��

�0

!f;A " � H, " , �·rt;f� :EJUt: !f;A " * F, " , �·rt;f� �iJlt o

J'J..t �M® , � § C. B f3�3;J:fz::

t;J, frr � A , m���mtg " -¥ � " : ffl� � A , m���mtg " - � � " o

� IW � � A , :A�m� � o �� � � A , :A�mm� o

P®frr , � A:fr�}![l�YA : P®1� , YA:fr�}![l� � A o

YA B"Jgc·rtt , Py�a�:liPf :

�frr , � A��ttYA " M� " : ��, � A � � �YA " �� " o

- ;W: � , -�OOmt " ft . " : ��� , -�OOmt " M . " o

�frr , � AWPt!! ffiffi ��: ��, � AWPt!! :A §�� o

�frr , � A��YA " � � �� " : ��, � A��YA " � ��� " o

�&�;W: a� , t�gilf*lfl*lfl : �M®1�, M'Lgilf:@:@ o

�&�;W: a� , �m " �/GPJ § " : �M®1� , B � " =a' /G� § " o

�&�;W: a� s"J � A , :g�X " =B.f-=B JBP " : J �M®1� 8"J � A , �)J)G " 1�.f-1� JBP " o J

P®frr , � A���J�YA: P®1� , YA���J� � A o

P®frr , t�115 1W:1t!lfll'� � " 1�1� " : P®1� , x�fm 1t nrll'� � " 1� • , 0

��&�a� , �.� rJ..t r¥ �M�a ��: �M®1� , �J'.l..! � ¥�@11:: �� 0

� A " AM� " , �m1tm$

J'J..t �U® , ��Y B3;J:fz: o

� A s"J rmHi , �M®1�:1i� o

We Chinese in o2Jmerien II

PfyA , · � � A s"J � D :

�yA, � H: � A s"J � D o P®frr , � A1�1-'4-�: P®1� , � A1�1�11hl o ��&�/G �;f� �tltJ'f-* B : 1� s"J �L., mgtr1t " ill: lfil " , 1� 8"J:W�t!P/GM " �Jfil " o ( Jt !tfltlif )


78 � % t- Ji

(2012,11)

Jennie H. Lam

�t.I�i

Jll. lt1l(!. -Jii}-Ji-Jllt 1l(!. !Jo 'l·i·l 1*-f�Hf!}R#0750535 AIHt-k� *1988.f NAIFA't �

1 40� �*·*���15iUiH�!J.M(Metropolitan Life Insurance

Company)- 1!1£MJ!�IH1H1'* 9=' J&nN�?I±-tMilo 7:���1* I�§H�!J.�;j i¥J �IHJ}�:iJl&:i:� Ef j( 0 i§J 9=' 1¥1 11 +%, Fourtune 500 Companiesa

6 1 9.850.4 1 09 6 1 9.64 1 .3639 JLSumrner805@hotrnail.corn Direct:

* * * * * * *

� '&; IRAs (Roth IRAs) F.� 1t )! .:r.. :i! 1� -Jti1] ( SEPIRAs ) 40 1 (k) * # � &.42�i lflRA * :k. " �i 1f &. 42{9:. :(- 1'.! l;- fit * � � l;- fit )\ -f- 1'* fit * Jt J!JJ l;- fit & �� 1'* �* 1'* fit ( � � l;- fit & 1� 7� >it A. 1'* fit )

* -k J!Mi J£ 1'* fit * * * *

( Long term care insurance ) 1� f�>i.tA. 1'* fit * 4- 42- ( Annuities ) Keogh -Jt i1] * i! ;i :)]'-- �JT 11'* 1-f � 1: ( :);'- tiJ 42-$Jl l;- fit ' i' *- )! .:r.. l;­ fit ) :i!1�-Jt t1] ' }T f t t�-J�&-42- ' � 1: '*' t 1'* �* 1'* fit ) � 1: 1'* fit * 15' .:r.. 1'* fit

Office:

(MLIC), New York, NY I 0 1 66. Securities Metropohtan Life Insurance Company

(MSI) (member FINRNSIPC), auto &

products offered by Metlife Securities, Inc. Home Insurance is offered by Metropolitan (Met P & C )and affiliates, Warwick, RI,

property, and Casualty Insurance Company MLIC, MSI and Met P & C are MetLife

Companies. I will work with you & your tax and legal advisers to help you select the most appropriate product solutions to suit you specific needs and cirumstances. L05 1 1 1 8 1 109 (exp 1 0 1 2 ) CA

3 1 3 1 Camino Del Rio N. # 1 200, San Diego, CA 92 1 0 8 mmm� � A-��tt @��� . �•A AJ\+-n . �� mmw� o � T @�&�� ����m���m®�������* · � *$ &����� T � •mm � . ����� /G:1't� § B"J o m m � � m � g . �ff·���* ��� �-@ &���� ? �� $ �� � . �-� ill � -r =- oo� � : -���*��� o �oo•���mm� � . ������re��-��-� c � �� �al1m�-� . reH P9 s"J !Mt?JJf!� a ) 0 )1[-� -���mm�m� T • • � oo . •�remm M� lli * o � *mm-��. �re�� T � T . �#•tt��m� T . mm����**� &���� o �®m�� m m � ����::fey �� . ��tt�*�· ��mffMMftm�. �ffM��� . �mffM���� 8 �� :1't o ����/G�� T . m T � � . �*�M�fi . ��mm��ffMm o ���m /G oo . �re 1mr�Z T , � ::f -�m'f� ? ! = �fr� ti*� ,L., 0 frkrifrrll'� 5;o il'! " r�Z- o mm � ����::f* " · ey��•m r�Z�oom m o j1[�::f � . ��m " ���� " . �mre Udi§�'3';/l' J\J!lG¥!J;;to ���¥� ¥�-* 0 '3';/l' J\J!lG,

�® � �� . mm����-�� T o a�ili �a� , •�®•���::f � . ru�remmm� � A-���� T � R . m���• m � � T . ��mm��-��• ��. m�n�� -*�· ��xm� ��•*�� . resjj]ffSjj]� 3fY: !E T 0 ��)1[ =-oofrkri:fJK3Sumf� , '3';/l' J\l!lG ;to¥'];{��00 r!Z , ::f"gUdi§ �:fr1fl1J!/r Q4 .� . r!ZT ili�r!Z T 0 fftl �jj�@�"J -=t-�·rt-®��. �3Sum1�1�7tJJrJm-:�:t m�®����mm �A�. �mm a���r�Z T . m m����� o � ������ � . m� ���� s � T -±-tl! D 7J<. =- ���*�•• o �®����mm�. ��� ftiX:JJJ1:tlZ-�-$-ffl o Jf[�]l��s"J !JHJ:� , ����� � * r!Z mm � . ::fm�mm��•· m�n�� -*� 7 -� . �� � �* �*-f-*M�-M� . �B/GM�re*­ -3SU o s"Jmf� � * 7 /Gg ;L :@�:E �1w s"Jli!J:ff!l ��&� /GM T o C {f1=�1!1Jf )

We Chinese in o4merien IS


-T�-1t (20 12, 11 )

a�� ���-oo � � **����-ooA. �� iiJJ gyt)\@) , � �A&�* Q 4 SB ��:A B"JBS (4!:* C -00 :@: ,\¥!,� ) 0 -

ili��� �**���-� . -��� 7 -00 � � **· ���� 7 ���. ����. � � . ��. � =m . �=m ����ffi� ��* 7 o - � $ ���� -OO¥I** � = •m�•� · ��. ���ffl � -� $ - � � A . � - � �a� ������ 7 o � ��00 � �JI'11&� � �Af�•N4J: ? � � "g)1[ Q 4 fF'££�x. -ar ��m: o ���� �-oo����. - � m � � � . �� � �A��� 7 o �*�-OO��-� � � A . ���m m+�-��*���-oo ���M . �. ma��� mm·�� o tr OO M�-�. � 7 = � n x . ���� m � . �-���. § ��-m m����� 7 o ���)1[•• � · � �Am��� lli + $ � *: • t�� . -t�§. •*�*lill · -t�TIO . mPtJI'�Q4 " *l?M� " � . ���)1[-- ��-. ���*�� � ? ��� = . Mili���� 7 o -� � �A���� , f��JJ rJJ'J..t ���-fb (privacy) 7 o ���iE� aJ�!�ti1Lt:1J {� . *ttY: c ���**fill � ) :Jt F � �:ii * 7 , :ii * � 00 7J<"g1)t.f , -�1)t.f-� -fiJ �M��� : "How are you? And you? C ��ar� . �{�� ? ) ���a8m� D��8�� 7 . *It����­ ••����. tt���m -•� � . ��a����

-�: Pt-aiJ:: 'Il' �tsi'l§' 7 ±11!:17 0 1)ZJhHt . � � A��J1[M�H�

o &;t?t�-�A 7 , ��7t1� �0 Jljf ��{j:: � � -fiJ **AAjjJrj , ��*fJJ rJ��: :&M� . ��B"J iH��A? a� � B�- . ���� � � . �Dffl*ttY:�# *tt��#fill fr,J1[-f1�Jlif�,� �N���. ���� . fill ��a��oo a m o �*���� ��:17. ���-�

��� = . �-���11&� 0 ���•&. w w � � � . � � **a���� 7 -� mg� o �*�ffE -�. �-m� � � m ± �*@�*��mg� 7 . � ���•· ·�--�� 0 � � Am� m 17t�• · � � � �m *�� � o � � A�•�m�m�. ��m . � :@: : � � A 8"J1*1Jt±� § s"J �:tfi�. i.\il JJ rJA� s"J , � � *X@X� . ���. ��ft o ��** � �HM . � 'll'� �:t� =re � � s"J -s •*Sjj];J%- 7 0 � � A��s"J��£r�JM; A, !J\;f�ft� f�ltf�lhil/J\i��� M � . -����:@: ��. � = � $��Ji' D � � . � ,r;t:IJcA � ? ��� � . � � A��11& � o ���m�m��* @, �7 *� �!Jr . � � A'Il'�-� � W t�±1!! 1W: lli *fJJ rJif s"J �il'!�� *0 �-ftll!: ;W: � fill fr,fm s"J?JT�* @ , ��JJrJ a �JF� � s"J�itM o C�J!!%! �76� )

Dl-&tlfllll e'SJ-r«111 no www.hlemortuaue.com/nt -��-��j:ti�GFE ? ..t11.Ji&Rfi)ftl�ftlft� Loans to $4 1 7K

30-Yr Fixed 1 5-Yr Fixed

Scott liu III !E Broker/ Sr. Loan Officer N M LS I D #385741 Broker Lie #0 1 893 1 1 9 scott@hlemortgage. com

1 0-Yr Fixed 7-Yr ARM

5-Yr ARM

r�QT'!'������

79

3.0%

0.75 pts

2. 5%

0. 1 25 pts

2. 75%

0.25 pts

2. 375%

2. 375%

!

0. 1 25 pts

0.25 pts

800•606•8986 1 858•208•0889

We Chinese in o2Jmerien fiU


80

�*".f. j{ (20 12, 11)

Scripps Ranch

$499,000-$519,000

5&- A tf

Lisa Zhang

Mira Mesa $225,000

3fi}2.5ii'i2!l>Ji, 1995�lt. 1500+ 1990�lt2/il2liicondo. =1l�IW IV\, i¥JU�Iol. J\';iJi!a!l"', Jil.ili:iJ:' , J'ti>� '!Ht. 'ti'll'. ll!ll!ilf . iii ""· 1'lJ;1. ili'H.�'. i}[i], J!lli'ftil, SorrentoValley. i'llilli :E ilA1i1\'ll.,l;- § :l6!!1J@, ili1s, 56'lJ1!1(;lt0llll. lii 1i1 . 1<Ltll;t1'!l. li£;&!111 . iM!:llll • § !±Jltli(Rjffj'§: ! Scripps RanchJJl:!k'�!lt.

'1'1Jt!J,2 iff � t.Jlll [lj iill�1'1

Rancho Penasquitos $435,000 -�.>fill . 1,952

yogurt+¥�!15 :±: i!f

:t:Jtfl1!(, Jl il>c 'JlJ'O, g;;: , 1&1B\':k. Y:i!li. Jli!'jjj:IJ{!i, i!i:15!\'! 3f056!\'!�'*0li;. Powayi>t�l'l: . &'ll \'l'llfl:l', &'llMello-Roos;l'.

:fti3ii'Jli.! {±"t [.ll; i1'li � pg '

�'j{ljii)!:{'ffl 'Jl\' 3':: , 1'1t<'iwalk -in cooler & refrigerator. {.!i':i!f$129,000!

Top 0.5% Sales Nationwide

'l!f)(�;fD'ftfiR q��=fY.111JJ1a:ft w

;® M;%li-&.iitlitfoiil.l:. fo7-=- E ,If, nr li� o'J N .i. �.?l iX. :, -1¥- r � u'J ifi. rt 1\:%-&.� %Ji¥-J:_1'1�.:50-)"[ .i.�! 1::':' �1,] :50-f.t 6'; Jh-,'{f!l:A'k 1::6'J ·ttrx 1J'hlHHfl.% ···

DRE #0 1 306326

·

"1--ifr-

·· \..J tV

• • R Victor Kung

Nancy L. Ch u

5 � .. �m ll9 M � & i* lln M� rJJ lillUE D'iJ IIJ � [q] � � , � � ' i!8 1* � � '

MetLife <iJPrudeatbl E!.� llw

7 6 0 - 7 1 5 - 8 49 6 fj

AIHanz @)

' � ' ?R �g

$. ifJ

�o�10�/i4o1{k)sxi RAMfn��f*�akJ��.�un���� o �o�10�1imt�sx��OJf*mi�UakJ�i*iF� . �ij!WI� o �0�10�/iml�0Jlii EP1f�f�akJ401 {k) • IRAs . . . • �ijWil� o �0�10�����Aif*�*f* �*AakJ** · �Wi��� o

� �1� * :l 1r -1ft'* J�f � tGA M at X;k1f � .% €fJ i #k � tGA ��� ��;t 7g 1� � oo mi% . tt � a - -t t � a ;;y J:A Mi}t 1� � '* , !; '* , i #k& #1 f f J! * 1f 00 €fJ �# fOJ � ' I I l1 1Jc J:_ 'it !k' ,.l!' 1'l ..f1r- ·�'� �- a-;1'J � ·� N\. ·� ·v t ' IJ ·�'� it } f m

Cell: 858-245-6133 Business:858-485-8184 Fax: 858-485-9507 email: nancychuRE@gmail.com website: www.nancyrealty.com

A -

'�

Licensed by California

ile

d

'

,,

0

�· i' iii ;: �·· :y:; j�

Department of Real estate : ; .,_

Paradigm

0

itt ill: * �� W<: 'IYr

""

"' -"'-

Ft 1'1-

11§- jt #$.1� -�

.. >l<t::. � � �..2. :¥>1

�-

� �

Pro;ucer

� :!:ll. � tt iP*W.:1�:)f� �

16776 Bernardo Center Drive, Ste.102, San Diego, CA92128

We Chinese in o2Jmerien fil


Tel : (619) 985-8488 (858) 243-2868 FAX: (858) 43 1-4426

Web Site: www.fenggrace.com E-mail: fenggrace@yahoo.com

�+�I �������tf(i(������.lt�

������ � �

�� g ������ 0

5* �ifi .-. � PJT Law 'ffices of Qiang M

� ffl - � · ·· · � � � �- � · ·· · :t J�§. � :k. � * � 8t i!- � tf- ± 'i JIJt - liB d!I PIJ � * lt:l � � 4��Jli.!J. - liB �� � M �

, o

��� � R�� � ��0� *�A� m�� � ���� m w�AA ���a *�� � �*�m -��� 0 �A• Tel: (626) 576-3966 Fax:(626) 576-0295 1120 Huntington Dr., San Marino, CA 91108

j amesqma@gmail.com


mm < •A> ���llin · ��-§ + �m��Am mm•��•A•�����m��Am� �:$:�fU §' � §� � · DJ�IUtss · ��L&Hi1�1� a���*a : < • A> ���u 858 .610. 2 259 858 . 366. 5968 ��@�§}] l ���� 85 8 . 279.7777

{ii'ti1mi .;· .i�·r"�j...

20 1i lll fJfa+'lftll8& Ef3 �" i* � �t ii•J

�Ol1���JiqWi5Dll+m*����1

j ;:��Iff

�� � �� pfi

.

�1�� ! � m��� > wii/\31 t �1ftl&i\�lff > fAuJ;:IfDT�sms:+t�VrE

��J!y��;i; �)!�!: 888-959-1 1 22 . PaylessCollege.com Law Office of Allen M. Leung www I j! Allenleunglaw@yahoo. com , , . Cerntos lrv1ne Pasadena Walnut lit1�l1i71@j)fi0:i�i�:n�r%: San D1ego Anaheim 24'1' at * ·"*- 888. 959. 1 1 22

!

.

>

........ . . . .. . . . .. . . ..... . . . . . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . ... . . ....... . . .....

�D5Zi1if5Zi +r--m;.¢.�-<:7* fUFF.I��5Zi -rr ti" �"h-= mwJ�FBJ-:f.><.. � �m:).§;·t::mc

�� 8f5-X, I:PX, 2§PJI��' a�, ���\JJ, itbl!, liD*'��' !IJm�Jft, �r����t,JIE, li ., •�, IJH��, :;t;:&�, mm, aflB, ���, c�5, H/J.k, ;M);R, M�ii, JJ.J�, ����, ��, MIJJ.R, lEJJ.R, H/J.k, IMI•�m, ��Ill, •x•��-�0 $�:;*;: ��� : SAT, PSAT, AP Class, Col lege Essay, ACT, �' � I:P·X·i��� !:p ft ��Jft§itPJlo

After School

� .$r1a ;t

www.DragonRus.com c �ffl��5f54s�'*e )

We Chinese in America Magazine  

November 2012 Issue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you