Page 1

MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII SI INOVARII SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, GALATI STR. REGIMENT 11 SIRET TEL.0236/ 312544 e-mail : scoala2_gl_ro@yahoo.com AN SCOLAR 2009 - 2010

VIZIUNE :

« CINE VREA SĂ FACĂ CEVA, GĂSEŞTE MIJLOACE, CINE NU, GĂSEŞTE SCUZE » ( VICTOR HUGO )

RESURSE UMANE:

Cei 672 de elevi , dintre care 324 elevi - ciclul primar si 348 elevi - ciclul gimnazial , sunt instruiti si educati de invatatori si profesori cu experienta si rezultate deosebite, care reprezinta pentru elevi adevarate modele umane : 48 cadre didactice dintre care : - 29 au gradul didactic I ; - 7 au gradul didactic II ; - 8 definitiv ; - 4 debutanti ;

1


rezultate bune ale copiilor la manifestări educative judeţene, naţionale şi judeţene;existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional ; • deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii ; •

RESURSE MATERIALE: In prezent in scoala noastra functioneaza: 13 clase invatamaint primar 14 clase invatamant gimnazial Suportul logistic necesar activitatilor cuprinde: - 17 sali de clasa -unele dotate cu televizoare color ( 10 ), aparate video ( 5 ), radiocasetofoane ( 8 ), combine muzicale (2), video proiectoare (3), retro proiector (1), statie ( 1 ), laptop (4 ); - 1 laborator fizica-chimie; - 1 laborator biologie; - 1 cabinet informatica cu calculatoare IT. conectate la internet ; - 1 sala de sport; - 1 cabinet medical; - 1 biblioteca dotata cu 9077 volume, - calculatoare conectate la Internet ( 20 calculatoare Pentium II ) - 1 cabinet de Consiliere si Orientare - 1 teren de sport; 2


- 1 orga electrica; -3 copiatoare color; -1 combina muzicala; -5 imprimante multifunctionale; 2 imprimante Canon;1 scanner; - Sala Multimedia ( tabla electronica ) - Cabinet C.D.I.

• Resurse financiare limitate ( aparatura invechita ) ; • Procent ridicat de parinti plecati in strainatate ( copii crescuti de bunici ) ; • Stare materiala precara a copiilor ; • minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către unii părinţi; • accentul pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului ; • fondurile insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare ; • conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;

3


RESURSE UMANE

Disponibilitatea profesorilor de a invata si lucruri noi; • Posibilitatea de a face cursuri si in scoala folosind proprii oameni care au participat la cursuri de formare ; Legaturi parteneriale intre scoala si Politie, Biserica, Crucea Rosie, Casa Corpului Didactic, Inspectoratul Scolar Judetean, Administratia Taberelor, Centrul de Asistenta Psihopedagogica, Centrul de Consiliere, Evaluare si Prevenire Antidrog. interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare ; interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor din şcoală; deschiderea activităţii educative spre implicare, parteneriat şi responsabilizare în viaţa comunităţii; posibilităţi financiare de stimulare , motivare a cadrelor didactice; valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de proiecte educative şi asumarea de roluri promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii ; •

• • • • •

RESURSE MATERIALE – Inchirieri spatii ;

4


• Dezinteresul unor parinti fata de scoala ; • Saracia ; • Lipsa de investitori ; • Diminuarea populatiei scolare . • Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative; • Oferta negativă a străzii ; • Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară;

5


Cadre didactice calificate 98% Cadre didactice titulare 94% Cadre didactice implicate in proiecte educationale 30% Elevi implicati in proiecte educationale interne si internationale 20% Procente de absenteism : - primar 0% - gimnaziu 15% Promovabilitatea - clasele primare 100% ; - gimnaziu 99,7 % Elevi implicati in actiuni de voluntariat 10 % Acte de delincventa juvenila 3 % Premii ale elevilor la concursurile scolare 20 % Actiuni de promovare a scolii in mass- media 10 % Cadre didactice participante la cursuri de formare 20 %

• •

Cadre didactice implicate in proiecte educationale – crestere cu 10 % Elevi implicati in proiecte educationale interne si internationale – crestere cu 10 %

• • • • • • • • • •

6


• • • • • • •

Scaderea absenteismului cu 10 % per total ; Reducerea numarului de cazuri conflictuale ( elevi- prof./ prof.- parinti ) 0 % ; Cresterea promovabilitatii la 100 % ; Elevi implicati in actiuni de voluntariat – crestere cu 5 % ; Premii ale elevilor la concursurile scolare – crestere cu 10 % ; Actiuni de promovare a unitati scolare in Mass- media – 20 % Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare – creştere până la 50 %

I.

II.

IMPACT ( Adresabilitate ) : directori, diriginti, profesori, elevi, parinti, societatea civila, institutiile statului , comunitatea locala.

SCOP : Ameliorarea comportamentului elevilor prin atragerea lor in activitati educative diverse corelate cu activitatile desfasurate in educatia de baza ( Currículum formal )

III. OBIECTIVE : •

Diversificarea activitatii extracurriculare pentru atragerea elevilor intr-un spatiu educativ si eliminarea capcanelor strazii; 7


Imbunatatirea frecventei elevilor; diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare din cauza absentelor; • Implicarea unui numar mare de elevi in viata scolii prin participarea in consiliul elevilor, cercuri, redactia revistei scolii, proiecte educative extracurriculare; • Responsabilizarea elevilor in cadrul consiliului elevilor si in cadrul consiliului local pentru dezvoltarea initiativei si asumarii de sarcini; • Conectarea scolii la programe si proiecte educationale desfasurate la nivel local, judetean si national. • Îmbunătăţirea relaţiilor şcoală – familie prin participarea ( invitarea) părinţilor la activităţi educative extracurriculare; • Atragerea de sponsori prin invitarea acestora la activităţi educative. •

IV. FUNCTIA DE PROIECTARE / ORGANIZARE:

NR. CRT.

ACTIVITATI

RESURSE UMANE RESPONSABILI

8

COLABORATORI

TERME N


1. 2.

Repartizarea dirigintilor pe clase

Consiliul de Administratie Intocmirea bazei de date privind situatia disciplinara, absenteismul si Prof. Dana Curelaru delincventa juvenila

15.IX. 2009 Lunar

Secretariatul scolii

3.

Intocmirea planurilor anuale a activitatii educative si a planificarii Dirigintii muncii educative

4.

Reorganizarea Consiliului Elevilor pe scoala

Prof. Ionelia Calin

Dirigintii si invatatorii

5.

Organizarea comisiei de orientare scolara si profesionala

Prof. Ionelia Calin

6.

Intocmirea programelor de parteneriat cu factorii educativi

Dirigintii claselor a VIII a A, B, C Dirigintii si invatatorii

7. 8. 9.

Prof. Ana Hutanu Prof. Ionelia Calin Elaborarea programelor de educatie pentru sanatate si mediu Prof.Viorica Calugaru Monitorizarea activitatilor cultural educative, civice, artistice, Comitetele metodice sportive si turistice Rezolvarea conflictelor dintre elevi, dintre profesori si elevi Dirigintii

V. NR. CRT.

25.IX. 2009

Dirigintii si invatatorii Consiliul elevilor, dirigintii si invatatorii Directorul scolii

10.X. 2009 01.XI. 2009 01.XI. 2009 01.XI. 2009 Lunar Permanent

FUNCTIA DE IMPLEMENTARE: RESURSE

ACTIVITATI:

RESPONSABILI

9

UMANE COLABORATOR I

TERMEN


1.

Desfasurarea orelor de dirigentie conform planificarii si a Ghidului Dirigintii Metodologic

Medicul scolii Politia

Saptamanal

Realizarea activitatilor din cadrul programului de parteneriat

Partenerii educationali

Permanent

Consiliul educativ

2. 3. 4.

5. 6.

Organizarea actiunilor de prevenire a consumului de droguri, a Dirigintii si delincventei juvenile si a traficului de fiinte umane invatatorii

Centrul de asistenta Conform psihopedagogica si Calendarului centrul antidrog Conform Muzeul de istorie

Cinstirea marilor evenimente ale istoriei si culturii nationale, a Dirigintii si Calendarelor personalitatilor si a sarbatorilor crestine invatatorii, prof. specifice de lb. Romana, Consiliul elevilor istorie, desen, muzica Informarea scolara si profesionala, mediatizarea retelei scolare, Dirigintii claselor Centrul de asistenta Permanent participarea elevilor la targul de oferte educationale 2009 a VIII a A, B, C psihopedagogica Organizarea si pregatirea elevilor in vederea participarii la olimpiadele Responsabilii scolare , la diferite concursuri, la centrul de excelenta. comisiilor metodice

Centrul de excelenta Galati

Conform Calendarului

VI. FUNCTIA DE CONTROL / EVALUARE:

ACTIVITATI

RESURSE UMANE

10

TERMEN


NR. CRT. 1.

Realizarea asistentelor la orele de dirigentie si la alte activitati educative

2.

Monitorizarea indeplinirii sarcinilor prevazute in programul managerial, programul activitatilor extracurriculare, etc.

3.

Monitorizarea starii de curatenie, disciplina si invatatura pe clase si pe scoala

4.

Monitorizarea rezultatelor la olimpiadele scolare, a programului ECO- SCOALA, etc.

Director adjunct, Prof. Ana Hutanu

RESPONSABILI

COLABORATORI

Director adjunct, Prof. Ana Hutanu

Invatatorii si dirigintii

Permanent

Director, prof. Maria Moraru

Lunar

Consiliul elevilor

Lunar

Profesorii de specialitate

Periodic

Prof. Ionelia Calin Director adjunct, Prof. Ana Hutanu Prof. Ionelia Calin Administrator Prof. Ionelia Calin Prof. Viorica Calugaru

Consilier educativ, Prof. Ionelia Calin

11

PLAN MANAGERIAL 2009-2010-  

VIZIUNE : • RESURSE UMANE: MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII SI INOVARII SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, GALATI STR. REGIMENT 11 SIRET TEL.0236/ 31...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you