Page 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2ΟΟ8

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ PUBLICATIONS

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΕΣ - ∆ΟΚΙΜΙΑ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΛΕΞΙΚΑ

Από το 1961

στα ελληνικά γράμματα

www.iolcos.gr


Ο2 Οι εκδόσεις ιωλκός ιδρύθηκαν το 1961 από το

Διακρίσεις

δημοσιογράφο - λογοτέχνη Γιάννη Κορίδη, με

Στα 47 χρόνια συνολικής παρουσίας, βιβλία των

στόχο την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας

εκδόσεων «Ιωλκός» έχουν τιμηθεί με Κρατικά

(πεζογραφία, ποίηση, μελέτες) στο ευρύ αναγνω-

Βραβεία, Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών κ.ά.

στικό κοινό.

Το 2003 η Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραμ-

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκίνησε και η παράλληλη έκ-

μάτων βράβευσε τον εκδοτικό οίκο «Ιωλκός» ως

δοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Ιωλκός», με

την καλύτερη εκδοτική επιχείρηση για το έτος

συνεργάτες όπως οι Ν. Βαγενάς, Ν.Γ. Πεντζίκης,

2002.

Ι.Μ. Χατζηφώτης, Τριαντάφυλλος Πίττας, Ντίνος

Στην παραγωγή βιβλίων ελληνικής πεζογραφίας

Σιώτης και πολλοί άλλοι γνωστοί δημιουργοί.

για το έτος 2001 κατείχαν τη 10η θέση με 2,6% με-

Η πρώτη εκδοτική δεκαετία ήταν από τις παραγω-

ρίδιο αγοράς (7,6% η πρώτη) και για το έτος 2003

γικότερες για τις εκδόσεις «Ιωλκός» σε συνδυασμό

πάλι τη 10η θέση με 2,4% μερίδιο αγοράς (7,5% η

με την ιδιοκτησία κάθετης παραγωγής (λινοτυπι-

πρώτη) (στατιστικά περιοδικού Ιχνευτής, τεύχος

κές μηχανές και πιεστήρια).

Νο 10, Ιούνιος 2005, σελ. 71).

Ανάμεσα στους τίτλους που εκδόθηκαν περιλαμ-

Η συνολική θεματική παραγωγή κυμαίνεται

βάνονται τα: Μάρτιν Λούθερ Κινγκ - ο Ηγέτης, Οι

μεσοσταθμικά από 30 έως 40 τίτλους βιβλίων το

μεγάλες δίκες των αιώνων, Η δίκη του Χριστού,

χρόνο.

Ποιητική Ανθολογία 1930-1965. Σύντομα όμως, οι

Ο συγκεντρωτικός κύκλος εργασιών είναι απόρ-

ραγδαίες πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις διέκοψαν

ροια του τζίρου της επιχείρησης «Κωνσταντίνος

την ανοδική πορεία του εκδοτικού οίκου και τον

Ι. Κορίδης» και της εταιρείας «Ιωλκός Εκδόσεις

οδήγησαν σε λήθαργο τουλάχιστον για 6 χρόνια

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».

(1968-1973).

Εντός των επόμενων ετών οι εκδόσεις «Ιωλκός»

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και μέχρι το 1990

σκοπό έχουν τη δημιουργία δικτύου προώθησης

οι εκδόσεις «Ιωλκός» με επιλογές, στο χώρο της

λιανικώς και χονδρικώς εξειδικευμένων θεματι-

ελληνικής λογοτεχνίας ιδιαίτερα, έκαναν ένα νέο

κών κατηγοριών (επιστημονικές εκδόσεις).

ξεκίνημα σε ό,τι αφορά στην εκδοτική δραστηριότητα. Το 1990 αποχαιρέτησαν το Γουτεμβέργιο και

Εκδοτική Παραγωγή

ακολούθησαν τη νέα τεχνολογία (φωτοσύνθεση

Ο εμπορικός κατάλογος των εκδόσεων «Ιωλκός»

- εκτύπωση offset).

στηρίζεται σε συγκεκριμένες «σειρές» βιβλίων.

Το 1996 ανέλαβε τη διοίκηση και τη διεύθυνση του εκδοτικού οίκου ο Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης,

Αυτές είναι:

γιος του ιδρυτή.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΛΕΞΙΚΑ Ο κατάλογος εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2008 και περιλαμβάνει τίτλους των τελευταίων ετών. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 4,5%. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν ν’ αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Ο εκδοτικός οίκος επιφυλάσσεται για τα αποθέματα των τίτλων του καταλόγου και για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Τα βιβλία των εκδόσεων «Ιωλκός» οι αναγνώστες μπορούν να τα προμηθευτούν από τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία, από τα γραφεία του εκδοτικού οίκου και από τον ιστότοπο www.iolcos.gr.


ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» Johann Voss

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΩΝ SS

Μνήμες πολέμου και συνειδήσεις 1942-1945 Το βιβλίο αποτελεί την προσωπική αφήγηση της ζωής του συγγραφέα κατά τα χρόνια του πολέμου, τα οποία πέρασε πρώτα ως μαθητής και μετά ως μέλος των Waffen SS, στα οποία κατετάγη στην αρχή του 1943 και σε ηλικία 17 ετών. Επί ενάμιση χρόνο πολέμησε ως πολυβολητής στο 11ο Ορεινό Σύνταγμα της 6ης Μεραρχίας SS-Nord, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του το πέρασε στις αρκτικές και υποαρκτικές περιοχές της Σοβιετικής Καρελίας και της Φινλανδίας.

Hugh Trevor-Roper

ΧΙΤΛΕΡ

Οι τελευταίες μέρες - 1945 Πολιορκημένος στην κατεστραμμένη πρωτεύουσα, αλλά εξακολουθώντας να εξουσιάζει ό,τι απέμενε από την αυλή του, ο Χίτλερ επανέλαβε την αρχική εναλλακτική πρόταση του Ναζισμού: Ολοκληρωτική νίκη ή αφανισμός. Το βιβλίο αυτό είναι μια καταγραφή εκείνου του προσχεδιασμένου, τελετουργικού φινάλε ενός τρομερού κεφαλαίου της ιστορίας. Παγκόσμιο Best-seller.

David Irving

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

Στα ενδότερα των Συμμαχικών Δυνάμεων - 1944-1945 Ήταν σύμμαχοι αλλά συχνά κι ανταγωνιστές, που πάλευαν αναμεταξύ τους για εξουσία κι υπεροχή. Θεωρητικά πολεμούσαν τους Γερμανούς, αλλά ορισμένες από τις σκληρότερες μάχες δόθηκαν ανάμεσά τους. Το βιβλίο αποτελεί μια κοινωνιολογική ιστορία της στρατιωτικής διοίκησης. Δείχνει πώς οι φιλοδοξίες και οι προσωπικότητες των αντρών στην κορυφή επηρεάζουν την πορεία ενός πολέμου.

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Ο3

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, Προσωπικές Αφηγήσεις Χρον. Έκδοσης: 2005 Σελίδες: 384 ISBN: 960-426-380-3 Τιμή: 22€

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, Χίτλερ Αδόλφος, 1889-1945 Χρον. Έκδοσης: 2005 Σελίδες: 424 ISBN: 960-426-386-2 Τιμή: 25€

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, Προσωπικές Αφηγήσεις, Ιστορία, Στρατηγική Χρον. Έκδοσης: 2005 & 2007 Σελίδες: 672 ISBN: 960-426-390-0 Τιμή: 30€


O4

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» Evgeni Bessonov

ΜΕ ΤΑ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΡ ΣΤΡΑΤΟΥ

Η αντεπίθεση και η νικηφόρος πορεία προς το Γ΄ Ράιχ - 1942-1945 Με απόλυτη ειλικρίνεια και εντιμότητα, ο συγγραφέας καταθέτει τη συγκλονιστική του μαρτυρία, αποκαλύπτοντας το πώς ήταν να πολεμά κανείς στο Ανατολικό Μέτωπο. Εκεί διαδραμάτισε και ο ίδιος το δικό του ρόλο στην τιτάνια αυτή σύγκρου σύγκρουση και υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της συντριπτικής κατάρρευσης του Γ΄ Ράιχ.

Guy Sajer

O ΞΕ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΡ

Αναμνήσεις από τον πόλεμο στο Ανατολικό Μέτωπο - 1942-1945 Δεν είχε κλείσει καλά-καλά τα 17, όταν τον Ιούλιο του 1942 φόρεσε τη στολή της Βέρμαχτ. Λόγω της νεαρής ηλικίας του στρατολογείται στα αποσπάσματα ασφα ασφαλείας των σιδηροδρόμων. Το Νοέμβρη του ίδιου έτους, θα γνωρίσει τον αδυσώπητο χειμώνα στις ρωσικές στέπες. Ο Sajer αντι αντιλαμβάνεται νωρίς πως ο πόλεμος δεν είναι προσωπική υπόθεση και πως η επιβίωση μέσα στο ρωσικό χειμώνα είναι από μόνη της μάχη. Παγκόσμιο Best-seller.

David Irving

Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΕΣΔΗΣ ΤΗ

Η αποκάλυψη των γεγονότων - 1945 Η πόλη αυτή καταδικάστηκε σε θάνατο και σε αφανισμό με μια διπλή νυχτερινή επιδρομή βρετανικών βομβαρδιστικών, η οποία συνοδεύτηκε και από μία ακόμη επί επίθεση των Αμερικανών την επόμενη μέρα. Οι συγκλονιστικές περιγραφές του χάους που ακολούθησε τις επιδρομές και του τρόπου που όσοι απέμειναν ζωντανοί προ προσπάθησαν να «διαχειριστούν» το πρόβλημα των χιλιάδων άταφων νεκρών «σοκάρουν» τον αναγνώστη. Το αντιπροσωπευτικό έργο ενός πολυσυζητημένου ιστορικού.

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, Προσωπικές Αφηγήσεις Χρον. Έκδοσης: 2006 Σελίδες: 360 ISBN: 960-426-402-8 Τιμή: 21€

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, Προσωπικές Αφηγήσεις Χρον. Έκδοσης: 2006 Σελίδες: 792 ISBN: 960-426-413-3 Τιμή: 32€

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945, Γερμανία, Ιστορία Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 544 ISBN: 978-960-426-424-7 Τιμή: 28€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Georg Grossjohann

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΕ ΜΕ Μ Ε ΤΗ ΒΕΡΜΑΧΤ

Από την Πολωνική Εκστρατεία μέχρι την ήττα του Γ΄ Ράιχ - 1939-1945 Ένας ατράνταχτος στα πεδία των μαχών, αυθεντικός «μπαρουτοκαπνισμένος» αξιω αξιωματικός της Βέρμαχτ, γεννημένος στην κοιτίδα του γερμανικού στρατοκρατικού πνεύματος, την Ανατολική Πρωσία, κατα καταγράφει με εκπληκτική ακρίβεια τις πολεμι πολεμικές εμπειρίες του σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

Anthony Rogers

ΤΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΟΡΤΣΙΛ

Οι επιχειρήσεις στο Αιγαίο Κως - Λέρος - 1943 Το έργο αναλύει σε βάθος και με επιμονή στις λεπτομέρειες, όλα τα γεγονότα τα οποία πλαισίωσαν το συμμαχικό «φιά «φιάσκο» στα Δωδεκάνησα και τη Σάμο, το Φθινόπωρο του 1943. Αποτελεί την πλέον τεκμηριωμένη μέχρι σήμερα καταγραφή αυτών των γεγονότων και συμβάλλει στη γνώση του ελληνικού κοινού και στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας της νεότερης ελληνικής ιστορίας κατά τρόπο ανεπανάληπτο.

Catherine Merridale

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ

Η πορεία του Κόκκινου Στρατού 1939-1945 Πολεμώντας στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, ο Κόκκινος Στρατός υφίστατο τις μεγαλύτερες απώλειες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του πολέμου. Κι όμως, έχοντας ουσιαστικά διαλυθεί και κατορθώνοντας να ξανασυσταθεί με τη θυσία εκατομμυρί εκατομμυρίων ζωών, πέτυχε να «καταπιεί» τη Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο και να την υπο υποχρεώσει να δώσει την τελική απελπισμένη μάχη της μέσα στην ίδια τη «Φωλιά του Φασιστικού Κτήνους» στην Καγκελαρία στο Βερολίνο.

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, Προσωπικές Αφηγήσεις Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 384 ISBN: 978-960-426-429-2 Τιμή: 20€

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, Ελλάς, Νεότερη Ιστορία Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 496 ISBN: 978-960-426-434-6 Τιμή: 28€

ℹ Θέμα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, Προσωπικές Αφηγήσεις Ημ. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 656 ISBN: 978-960-426-436-0 Τιμή: 30€

O5


O6

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» Niall Ferguson

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο αιώνας του Μίσους - 1901-2000 (2 τόμοι) Το έργο εξηγεί πώς η τεράστια πνευματι πνευματική, τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική πρόοδος του 20ού αι. χρησιμοποιήθηκε σε μέγιστο βαθμό για αθέμιτους σκοπούς και κυρίως για τη «βιομηχανοποίηση» των γενοκτονιών και της διάλυσης κρατών. Ένα μνημειώδες έργο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα σπουδαιότε σπουδαιότερα εκδοτικά γεγονότα στην Ελλάδα.

Thomas E. Ricks

FIASCO FIA

Ο αμερικανικός πόλεμος στο Ιράκ Το βιβλίο αποκαλύπτει ξεκάθαρα το ρόλο που διαδραματίζουν οι στρατιωτικοί στις σύγχρονες ΗΠΑ του δεύτερου Τζορτζ Μπους. Οι σελίδες του για τη γέννηση του ιρακινού αντάρτικου κινήματος το Καλο Καλοκαίρι του 2003, τη μεγάλη σιιτική εξέγερ εξέγερση του Απριλίου 2004, τις δύο μάχες της Φαλούτζα, την απάνθρωπη συμπεριφορά των Αμερικανών στις φυλακές Αμπού Γκράιμπ, καθηλώνουν τον αναγνώστη.

Lord Russell of Liverpool

Η ΜΑΣΤΙΓ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Τα εγκλήματα πολέμου του Γ’ Ράιχ 1939-1945 Με ακρίβεια και μεθοδικότητα παρουσι παρουσιάζονται οι ενέργειες εκείνες των μηχανι μηχανισμών του αστυνομικού και στρατοκρα στρατοκρατικού ναζιστικού καθεστώτος, οι οποίες μετέτρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της Γη Γηραιάς Ηπείρου σε μια πραγματική κόλαση που για πολλές γενιές πλήγωσε και χάραξε ανεξίτηλα τη ζωή των ευρωπαϊκών λαών. Το κλασικότερο έργο για τις θηριωδίες του Ναζισμού.

ℹ Θέμα: Παγκόσμια Ιστορία, Στρατιωτική Ιστορία, 20ὀς αιώνας, Γεωπολιτική, Εθνοτικές Συγκρούσεις Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 1216 (2 τόμοι) ISBN: 978-960-426-473-5 (set) Τιμή: 49,50€

ℹ Θέμα: Ιστορία, Στρατιωτική Ιστορία, 20ός-21ος αιώνας, Πολιτική, Μέση Ανατολή, Αμερικανοϊρακινός Πόλεμος Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 848 ISBN: 978-960-426-456-8 Τιμή: 30€

ℹ Θέμα: Ιστορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ευρώπη, Ελλάδα, Ναζισμός, Εγκλήματα Πολέμου, Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, Δίκη της Νυρεμβέργης Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 352 ISBN: 978-960-426-455-1 Τιμή: 20€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Norman Davies

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ

Η έναρξη, οι συγκρούσεις, οι ηγέτες και το τέλος του Φασισμού - 1939-1945 Το έργο είναι μια εξαιρετικά τολμηρή προσέγγιση της πλέον πολύνεκρης σύγκρουσης στην παγκόσμια Ιστορία, με κύριο πλαίσιο τον αγώνα μεταξύ των δύο περισσότερο ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού αιώνα: Του Ναζισμού και του Σταλινισμού. Με τρόπο που δε συγκαλύ συγκαλύπτει κανέναν από τους υπεύθυνους αυτής της ανθρωποσφαγής, ο συγγραφέας προχωρεί σε μια καινούργια θεώρηση του Πολέμου.

Wolf T. Zoepf

WAFFEN SS ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «NORDWIND» ΕΠ

Μνήμες από τη γερμανική αντεπίθεση στο Δυτικό Μέτωπο - 1945 Πλούσια προσωπική μαρτυρία και συνάμα τεκμηριωμένη μελέτη, γεμάτη από τις εντάσεις των πολεμικών στιγμών και την αγωνία της επιβίωσης ενός εξαιρετικά σκληροτράχηλου μαχητή των Waffen SS. Ενός μαχητή, όμως, που ακόμη και οι βετεράνοι αντίπαλοί του τού αναγνώρισαν μεταπολεμικά την εντιμότητα και την προσήλωση αυστηρά μόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Niall Ferguson

A΄΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ A

Στρατιωτική, διπλωματική, οικονομική και κοινωνική ιστορία - 1914-1918 Μια εξαιρετική ανάλυση των σπουδαιό σπουδαιότερων ζητημάτων που σημάδεψαν την έκρηξη και την εξέλιξη του Α΄ Παγκόσμι Παγκόσμιου Πολέμου. Ο συγγραφέας δίνει στον αναγνώστη σύγχρονες και ριζοσπαστικές απαντήσεις σε μια σειρά ιστορικών ζητη ζητημάτων μεγάλης βαρύτητας, όπως: Ήταν αναπόφευκτος αυτός ο κατακλυσμός και αντιπροσώπευαν πράγματι οι Γερμανοί μια γνήσια απειλή για τις Δυνάμεις της Αντάντ;

O7

ℹ Θέμα: Ιστορία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Στρατιωτική Ιστορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ναζισμός, Σταλινισμός, Ανατολή, Δύση Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 816 ISBN: 978-960-426-464-3 Τιμή: 28€

ℹ Θέμα: Ιστορία, 20ός αιώνας, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μαρτυρία, Δυτικό Μέτωπο, Ανατολικό-Αρκτικό Μέτωπο, Waffen SS Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 512 ISBN: 978-960-426-480-3 Τιμή: 23€

ℹ Θέμα: Ιστορία, Παγκόσμια Ιστορία, 20ός αι., Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Στρατιωτική, Πολιτική, Διπλωματική, Οικονομική, Κοινωνική Ιστορία Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 880 ISBN: 978-960-426-458-2 Τιμή: 32€


O8

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» Godfrey Hutchinson

Ο ΞΕ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΙ ΗΤ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πολεμική τακτική και στρατηγική 411-362 π.Χ. Ένα έργο αφιερωμένο σ’ έναν από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς μελετητές και συγγραφείς, αλλά συγχρόνως και πρακτι πρακτικούς εφαρμοστές, της τέχνης της Στρα Στρατηγικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για τον Ξενοφώντα, που μαζί με τον Κινέζο Σουν Τζου, είναι ένας από τους παλαιότε παλαιότερους θεμελιωτές και πρωτοπόρους της στρατηγικής σκέψης.

Tim Newark

ΜΑ ΜΑΦΙΑ ΚΑΙ B’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η συμπαιγνία των Συμμάχων με το οργανωμένο έγκλημα - 1941-1950 Μια εντυπωσιακή και προκλητική κατα καταγραφή για το πώς το οργανωμένο έγκλημα εκμεταλλεύτηκε τη σκληρή πραγματικό πραγματικότητα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου για να επαυξήσει τα πλούτη του και να κυριαρχή κυριαρχήσει υπογείως στη διεθνή πολιτική σκηνή (κυρίως των ΗΠΑ και της Ιταλίας).

ℹ Θέμα: Ιστορία, Στρατιωτική Ιστορία, Αρχαία Ελλάδα, Ξενοφώντας, 5ος και 4ος αι. π.Χ., Θηβαϊκή Ηγεμονία, Μάχες εκ παρατάξεως, Στρατηγική του Επαμεινώνδα Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 336 ISBN: 978-960-426-450-6 Τιμή: 20€

ℹ Θέμα: Ιστορία, Στρατιωτική Ιστορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μυστικές Υπηρεσίες, Οργανωμένο Έγκλημα, Αστυνομικές και Στρατιωτικές Επιχειρήσεις, ΚατασκοπείαΑντικατασκοπεία, Πολιτική Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 464 ISBN: 978-960-426-478-0 Τιμή: 25€

Curzio Malaparte

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ

Γερμανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση - Πολιορκία του Λένινγκραντ - 1941-1942 Ένα από τα πλέον σημαντικά και καλο καλογραμμένα έργα του φοβερού αγώνα της Σοβιετικής Ένωσης και της ναζιστικής Γερμανίας. Στο διεισδυτικό και κοινωνι κοινωνιολογικά αξεπέραστο κείμενο του Curzio Malaparte αποτυπώνεται κρυστάλλινα η ωριμότερη περιγραφή του τραγικού μεγα μεγαλείου της ανθρωποσφαγής στο Ανατολικό Μέτωπο.

ℹ Θέμα: Στρατιωτική και Πολιτική Ιστορία, 20ός αιώνας, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ανατολικό Μέτωπο Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 336 ISBN: 978-960-426-496-4 Τιμή: 20€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Michael Walzer

ΔΙΚ ΔΙΚΑΙΟΙ ΙΚ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΑΔ

Σκοποί, κανόνες, μέσα, εγκλήματα και θεωρία πολέμου - 428 π.Χ.-2003 μ.Χ. Κάνοντας αρχή από την αρχαία Ελλάδα και τις επιθέσεις των Αθηναίων εναντίον των πόλεων της Μήλου και της Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και φτάνοντας έως τις δολο δολοφονίες αμάχων από τους Αμερικανούς στρατιώτες στο Μι Λάι του Βιετνάμ και πιο πρόσφατα στο Ιράκ, ο Walzer με έξοχα δι διεισδυτικό τρόπο και σωστά θεμελιωμένα επιχειρήματα εξετάζει πανοραματικά την έννοια και τα είδη τού Πολέμου.

Μ.. G. Sheftall

ΚΑΜΙΚΑΖΙ ΚΑ Α

Το επίφοβο όπλο της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας - 1944-1945 Τον Οκτώβριο του 1944, η Ιαπωνία πολε πολεμούσε πλέον για την ίδια την εθνική της υπόσταση. Τα αποθέματά της σε καύσιμα και τρόφιμα τελείωναν. Τα περισσότερα πλοία του στόλου της βρίσκονταν ήδη στο βυθό του Ειρηνικού. Ό,τι της είχε απομεί απομείνει από την άλλοτε παινεμένη αεροπορική της δύναμη ήταν τώρα ένα κυνηγημένο θήραμα στους ουρανούς. Μπορούσε άρα άραγε να κάνει την εμφάνισή του ξανά, όπως είχε συμβεί κατά τα μεσαιωνικά χρόνια, ένας «θεϊκός άνεμος» (ένας «καμικάζι») που θα έσωζε την Ιαπωνία;

O9

ℹ Θέμα: Παγκόσμια Ιστορία, Πολεμική Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Εγκλήματα Πολέμου, Ηθική του Πολέμου, Διεθνής Πολιτική, Θεωρία Πολέμου Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 496 ISBN: 978-960-426-457-5 Τιμή: 25€

ℹ Θέμα: Ιστορία, Στρατιωτική Ιστορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ιαπωνία, Καμικάζι, Προσωπικές Αφηγήσεις Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 608 ISBN: 978-960-426-463-6 Τιμή: 30€


1O

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ» Μενέλαος ενέλαος Β. Δαλιάνης

ΗΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

1940-1941 Η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία δεν υστερεί σε θυσίες από εκείνες των εξεγέρ εξεγέρσεων που σημειώθηκαν στη μακραίωνη Ιστορία των Βαλκανίων. Το έπος αυτό, όμως, δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Δεν τιμήθηκαν οι νεκροί και δε δικαιώθη δικαιώθηκαν οι ζωντανοί. Για πρώτη φορά έρχεται στο προσκήνιο αυτός ο μεγάλος αγώνας.

Αλέκος Κουτσούκαλης

ΤΟ Ο ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΜΙ

1945-1949 Το βιβλίο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως τα δραματικά γεγονότα που αιμα αιματοκύλισαν την Ελλάδα και αφάνισαν το άνθος των παιδιών της. Εκατοντάδες ονό ονόματα παρελαύνουν από τη σκηνή του τρό τρόμου και απομυθοποιούνται πρόσωπα και καταστάσεις. Εικόνες φρίκης και τρόμου ζωντανεύουν ύστερα από τόσα χρόνια και για πρώτη φορά δίνονται στη δημοσιότητα οι εσωτερικές αντιπαλότητες του ΚΚΕ.

Γεώργιος εώργιος Δ. Γκαγκούλιας

Η ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ

Τα τραγικά γεγονότα της 7ης μεραρχίας του ΔΣΕ Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστορία των αγωνιστών της 7ης Μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και μετά. Με την αντικειμενικότητα που δια διακρίνει το συγγραφέα, έχουμε ένα βιβλίο ντοκουμέντο, βασισμένο σε αληθινές ιστορίες και πηγές. Εκατοντάδες ονόμα ονόματα, θύτες και θύματα, λύκοι και πρόβατα παραδίδονται στην Ιστορία.

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, 1940-1944, Προσωπικές αφηγήσεις, Εθνική Αντίσταση, 1940-1944 Χρον. Έκδοσης: 2000 Σελίδες: 264 ISBN: 960-426-168-1 Τιμή: 14€

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949, Προσωπικές Αφηγήσεις Χρον. Έκδοσης: 2001 Σελίδες: 288 ISBN: 960-426-093-6 Τιμή: 16€

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949, Προσωπικές Αφηγήσεις Χρον. Έκδοσης: 2001 Σελίδες: 304 ISBN: 960-426-187-8 Τιμή: 16,50€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Βάσος Τσιμπιδάρος

ΤΟ Ο 1821 ΧΩΡΙ ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑ Α ΣΤΕΦΑΝΑ Το βιβλίο παρουσιάζει την άλλη πλευρά της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αποτελείται από δημοσιευμένα κείμενα και άρθρα γνωστών Ελλήνων και ξένων μελετητών, όπως και από Απομνημονεύ Απομνημονεύματα πρωταγωνιστών του ’21. Μέσα από τα κείμενα αυτά, ο αναγνώστης μπορεί να δει κατάματα την άλλη πλευρά και να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη, ζωντανή εικόνα για την Επανάσταση του 1821 και για τους δημιουργούς της.

Γιώργος ιώργος Λ. Χιωτάκης Γιάννης ιάννης Κορίδης

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΙΚΗΦΟΡΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Η δολοφονία ενός αγωνιστή Μορφές, όπως αυτή του Νικ. Μανδηλα Μανδηλαρά τις σέβεται ο χρόνος και τις διατηρεί ζωντανές ο λαός. Ο τραγικός θάνατός του, η αποτρόπαια δολοφονία του από τους πρωτεργάτες της Χούντας, στέρησαν την Ελλάδα από ένα στέλεχος το οποίο γνώρι γνώριζε να σέβεται και να υπηρετεί το δίκαιο, να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία. Όλα τα στοιχεία και τα όσα διαδραματίστηκαν στις αίθουσες των δικαστηρίων, βλέπουν, για πρώτη φορά, το φως της δημοσιότητας.

Ιάκωβος άκωβος Μπισκίνης

ΒΙΕΤΝΑΜ ΒΙΕ ΒΙ

Ο πόλεμος που δε γράφτηκε Mέσα από την προσωπική μαρτυρία του συγγραφέα παρουσιάζεται ο τραγικός κι απάνθρωπος πόλεμος του «ΝΑΜ». Κατα Καταγράφονται οι σκοπιμότητες που οδήγησαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ, καθώς και οι άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποί οποίες πολέμησε ο κάθε στρατιώτης. Βήμα προς βήμα ξετυλίγονται οι κοινωνικές και ταξικές ανισότητες και η βαρβαρότητα που επικράτησαν στο στρατό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του στο «ΝΑΜ».

11

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, Επανάσταση του 1821 Χρον. Έκδοσης: 2001 Σελίδες: 272 ISBN: 960-426-200-9 Τιμή: 15€

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, 1950-1967 Χρον. Έκδοσης: 2002 Σελίδες: 192 ISBN: 960-426-241-6 Τιμή: 10€

ℹ Θέμα: Βιετνάμ, ΗΠΑ, Ιστορία Χρον. Έκδοσης: 2002 Σελίδες: 280 ISBN: 960-426-269-9 Τιμή: 15€


12

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ» Κώστας ώστας Χατζηαντωνίου

ΜΙΚΡΑ Μ ΙΚΡ ΑΣΙΑ

Ο απελευθερωτικός αγώνας (1919-1922) Η Μικρασιατική Εκστρατεία υπήρξε η πιο ηρωική περίοδος της νεοελληνικής ιστορίας, αυτή που σφράγισε τη ζωή και τη μοίρα του Ελληνισμού. Ο συγγραφέας καταγράφει με λεπτομέρειες τις στρατιω στρατιωτικές, διπλωματικές και πολιτικές παρα παραμέτρους μιας εποποιίας που άρχισε με το θαύμα της Μεγάλης Ελλάδας και τελείωσε με τη συμφορά της προσφυγιάς. Η πίστη, ο αγώνας, οι νίκες αλλά και η διχόνοια, η ήττα, η φυγή ζωντανεύουν μέσα από σελίδες γραμμένες με ζήλο και επίμονη αναζήτηση της αλήθειας.

Χρήστος ρήστος Δ. Καινούργιος

ΣΤΑ ΣΤ Τ ΑΔΥΤΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ

Στρατόπεδα Ρούμπικ και Μπούλκες Η αυλαία του Εμφυλίου Πολέμου μπορεί να έπεσε για πάντα, τα ερωτήματα όμως παραμένουν. Ποια ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν τους Έλληνες στον αλληλοσπα αλληλοσπαραγμό; Γιατί ο αδελφός σκότωνε τον αδελ αδελφό του; Οι απόψεις διχάζονται. Η επίσημη ιστορία αρνείται να πάρει θέση. Ποιο ρόλο έπαιξαν τα στρατόπεδα Ρούμπικ, Μπούλ Μπούλκες στην όλη υπόθεση; Πού βρίσκονται τα αρχεία τους; Υπήρξαν τόποι σωτηρίας ή τόποι κολαστηρίων;

Ηλίας λίας Ν. Φέρτης

ΜΝΗΜΕΣ Μ ΝΗΜ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Το βιβλίο αποτελεί ένα συνδυασμό χρονι χρονικού και λευκώματος. Αιτία η προσωπική γραφή του συγγραφέα και η εικαστική του δημιουργία. Αφορμή τα βιώματά του στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ελλάδα. Το βιβλίο απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο παρατίθενται οι δυσκολίες, η εξα εξαθλίωση, η προδοσία, αλλά και ο αγώνας για την απελευθέρωση από τον κατακτητή και στις υπόλοιπες σελίδες πλούσια εργο εργογραφία από τις εικαστικές του δημιουργίες εκείνης της περιόδου. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό έργο.

ℹ Θέμα: Ελλάδα, Μικρά Ασία, Ιστορία Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 520 ISBN: 960-426-278-5 Τιμή: 26€

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949, Προσωπικές Αφηγήσεις Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 208 ISBN: 960-426-292-0 Τιμή: 14,50€

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, 1940-1944, Προσωπικές Αφηγήσεις, Εθνική Αντίσταση, 1940-1944 Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 296 ISBN: 960-426-305-6 Τιμή: 16€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Γιώργος ιώργος Καράγιωργας

ΑΠ ΑΠΟ Π ΤΟΝ ΙΔΕΑ ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΗ

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, 1950-1967

Οι πρωταγωνιστές της 21ης Απριλίου, οι αντίθετοι, τα θύματα, αυτοί που εξαπα εξαπατήθηκαν, αυτοί που υπέφεραν από τη δικτατορία, ελεύθερα και ανεμπόδιστα διατυπώνουν τις απόψεις τους στο βιβλίο. Χωρίς προκατάληψη, χωρίς παράλειψη οποιασδήποτε θέσης, γνώμης κι αντίθε αντίθεσης. Αυτά και μόνο τα στοιχεία αποτελούν «ζώσα» ιστορία. Καθιστούν το βιβλίο πολύ πολύτιμο και μοναδικό πειστήριο μιας τραγικής περιόδου.

Χρον. Έκδοσης: 2003

Χρήστος ρήστος Σ. Σαμουηλίδης

ΣΤ ΣΤΑ Τ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΡ

Η ομηρία του Νο 114016 KR GEF Παρακολουθούμε τα δεινοπαθήματα ενός 18χρονου φοιτητή των μαθηματικών από το Κιλκίς και την οδυνηρή πορεία θανά θανάτου των 500 Ελλήνων «αιχμαλώτων» του ναζιστικού στρατοπέδου Stalag VI C, που, μετά την οδύσσειά τους, όταν βγήκαν από τη σκοτεινή σήραγγα της απάνθρωπης περιπέτειάς τους, μετρήθηκαν και είχαν απομείνει –ζωντανά ερείπια– μόνο 84. Ο αφηγητής αποφεύγοντας τους μελοδρα μελοδραματισμούς δείχνει απλά και ωμά το αληθι αληθινό πρόσωπο της φασιστικής βίας.

Κώστας ώστας Χατζηαντωνίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕ

Ιστορική βιογραφία Στις αρχές του 20ού αιώνα, μια μυθική γενιά σφράγισε με τη ζωή και το πάθος της τον αγώνα του Νέου Ελληνισμού για εθνική ολοκλήρωση και κοινωνική προ προκοπή. Ο Θ. Πάγκαλος αποτελεί έναν από τους πιο διακεκριμένους εκπροσώπους αυτής της γενιάς. Οργανωτικός νους της Επανάστασης στο Γουδί (1909), κορυφαίος επιτελικός της εξόρμησης του 1912-1913 και της νίκης στο Μακεδονικό Μέτωπο (1918), ο Πάγκαλος ξεχώρισε τις τραγικές ώρες της Καταστροφής.

13

Σελίδες: 328 ISBN: 960-426-315-3 Τιμή: 17€

Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, 1940-1944, Προσωπικές Αφηγήσεις, Στρατόπεδα Συγκέντρωσης Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 208 ISBN: 960-426-311-0 Τιμή: 12,50€

ℹ Θέμα: Βιογραφία, Ελλάς, Ιστορία, 1900-1950 Χρον. Έκδοσης: 2004 Σελίδες: 400 ISBN: 960-426-337-4 Τιμή: 23€


14

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ» Ελευθέριος Ν. Παπαγιαννάκης

Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΛ ΟΛ 1940-1941

Τα προ, τα κατά και μετά γεγονότα Το βιβλίο καταγράφει, σε βάθος και με ιστορική αντικειμενικότητα, τα γεγονό γεγονότα που οδήγησαν τη γειτονική χώρα σε σύγκρουση με τη δική μας, τη διεξαγωγή και τις συνέπειες αυτής. Ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και των αντιπά αντιπάλων της, επισημαίνοντας έτσι τη σθεναρή αντίσταση των ελληνικών στρατευμάτων, καθώς και τη νικηφόρα αντεπίθεση.

Γεώργιος εώργιος Δ. Γκαγκούλιας

«ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ» «Π

Τα παιδιά στη θύελλα του Εμφυλίου Πολέμου και μετά Όταν τα παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμε εκμετάλλευσης σ’ έναν αδελφοκτόνο πόλεμο, σίγουρα η κατάσταση ξεπερνά τ’ ανθρώπι ανθρώπινα όρια και αγγίζει την κτηνωδία. Η εγκα εγκατάσταση 22.000 ελληνοπαίδων στις τότε κομμουνιστικές χώρες, επί χρόνια, έριξε πολύ νερό στο μύλο της προπαγάνδας. Ποια είναι, όμως, η αλήθεια; Ύστερα από δεκάδες χρόνια, σύγχυσης και παραπληρο παραπληροφόρησης, ανοίγει η αυλαία και φωτίζεται η σκηνή.

Δημήτρης Τ. Άναλις

ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΒΑ Α 1945-1960

Η κατάληψη της εξουσίας Το βιβλίο ερευνά τη μεταπολεμική περίοδο που έδωσε στα Βαλκανικά κράτη την τελευταία τους μορφή, πριν από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Ύστερα από μεγάλες θυσίες κατά τον Α΄ και Β΄ Παγκό Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα status quo μεταξύ Δυτ. Συμμάχων και Σοβ. Ένωσης διατήρησε τα σύνορά τους μέχρι την πτώση του Σοβιετικού συστήματος. Η μονοκρατορι μονοκρατορική πολιτική των ΗΠΑ αποφάσισε μια νέα βαλκανιοποίηση των κρατών με την απλή εφαρμογή του «διαίρει και βασίλευε» και με την καταδίκη των «υπευθύνων», δηλα δηλαδή των Σέρβων.

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, 1940 Χρον. Έκδοσης: 2004 Σελίδες: 200 ISBN: 960-426-338-2 Τιμή: 12,50€

ℹ Θέμα: Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Εμφύλιος Πόλεμος, 1945-1949 Παιδομάζωμα, Αριστερά Χρον. Έκδοσης: 2004 Σελίδες: 376 ISBN: 960-426-350-1 Τιμή: 19€

ℹ Θέμα: Βαλκανικές χώρες, Σύγχρονη ιστορία, 1945-1960 Χρον. Έκδοσης: 2005 Σελίδες: 368 ISBN: 960-426-360-9 Τιμή: 22€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Κώστας ώστας Χατζηαντωνίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΚΟΛ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Ιστορική βιογραφία Ο Ν. Πλαστήρας, εμβληματική φυσιο φυσιογνωμία στην επική εξόρμηση του Νέου Ελληνισμού για την εθνική ολοκλήρωση τη δεκαετία 1912-1922, πρωτεργάτης στις νίκες αλλά και σωτήρας τις ώρες που η ήττα οδηγούσε στη συμφορά, ηγέτης της Επανάστασης του 1922, εγγυητής της τα ταραγμένης δημοκρατίας του Μεσοπολέμου αλλά και πολιτικός που έδωσε σώμα και ψυχή στην πρώτη μεταπολεμική προσπά προσπάθεια για εθνική συμφιλίωση, συνιστά, χωρίς υπερβολή, σύμβολο και πρότυπο των εθνικών αγώνων του ελληνικού λαού.

Ηλίας λίας Φιλιππίδης

ΚΡΗΤΗ ΡΗΤΗ 1941

Η «παράδοσή» της από τον Τσόρτσιλ στο Χίτλερ Καταρρίπτεται ο βρετανικός μύθος ότι δεν ήταν δυνατό στρατιωτικά να κρατηθεί η Κρήτη και έπειτα από 66 χρόνια αποκαθί αποκαθίσταται η αλήθεια για μία από τις σημαντι σημαντικότερες μάχες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέ Πολέμου, η οποία δυστυχώς έχει παρεξηγηθεί ως περιφερειακή. Η έρευνα αναζητεί τις ευθύνες στον ίδιο τον Τσόρτσιλ, ο οποίος είχε πάρει προκαταβολικά την απόφαση να αφήσει τους Γερμανούς να καταλάβουν το νησί.

Κώστας ώστας Χατζηαντωνίου

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥ Υ 1954-1974

Από το Έπος στην Τραγωδία Το έργο αποτελεί ένα εντυπωσιακό διάγραμμα των απανωτών λαθών και παλινδρομήσεων των ελλαδικών, κυρίως, πολιτικών ηγεσιών, που οδήγησαν στην οδυνηρή για τον Ελληνισμό κατάσταση της κατοχής του 37% περίπου της Κύπρου από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Με αδιάσειστα στοιχεία, ο συγγραφέας αναλύει αριστουργηματικά, πώς από το μεγαλείο του Κυπριακού Αγώνα των μέσων της δεκαετίας του 1950 φτάσαμε στην επιβολή των τουρκοαμερικανικών σχεδίων στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

15

ℹ Θέμα: Ιστορία, Ελληνική Ιστορία, περίοδος 1900-1950, Βιογραφία Χρον. Έκδοσης: 2006 Σελίδες: 272 ISBN: 978-960-426-399-4 Τιμή: 15€

ℹ Θέμα: Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ελληνογερμανικός Πόλεμος, «Μάχη της Κρήτης», 1941 Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 512 ISBN: 978-960-426-437-7 Τιμή: 26€

ℹ Θέμα: Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Μεταπολεμική Περίοδος, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Κυπριακό Ζήτημα 1954-1974 Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 624 ISBN: 978-960-426-451-3 Τιμή: 28€


16

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΣΕΙΡΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ» / ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αναστάσιος Ιακ. Ναυπλιώτης

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓ ΡΟΣΦΥΓ ΣΤΗ ΝΑΞΟ Εικόνες της μεγαλύτερης ιστορικής πε περιπέτειας του Νέου Ελληνισμού κατά τον 20ό αι., της Μικρασιατικής Εκστρατείας και της συνακόλουθης Καταστροφής, αλλά και εικόνες της σκληρής και κοπια κοπιαστικής προσπάθειας της Αναδημιουργίας εκ μέρους των ξεριζωμένων προσφύγων, αποτυπώνει με καθαρότητα και γλαφυρό ύφος ο συγγραφέας-μελετητής.

Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης

Η ΙΔ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡ ΥΤΟΚΡ

Ο Τζένγκις Χαν, οι επίγονοί του και ο κόσμος της Ανατολής 1206-1294 μ.Χ. Για τη σημαντική επέκταση της Μογγο Μογγολικής Αυτοκρατορίας – επέκταση που αρχικά επηρέασε και τα ανατολικά σύνορα του βυζαντινού κόσμου, η ελληνική βιβλιογραφία δεν έχει έως σήμερα δώσει, με τη μορφή ενός βιβλίου, την ιστορική εικόνα του μογγολικού κόσμου και των κατακτήσεών του. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει, με ευσύνοπτο και κατανοητό τρόπο, η παρούσα μονογραφία.

Νικόλαος ικόλαος Γ. Νικολούδης

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΒΥΖ

Ακμή και παρακμή 330-1461 μ.Χ. Η Μικρά Ασία κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτο Αυτοκρατορίας. Η συμβολή του μικρασιατικού Ελληνισμού στην άμυνα και την ανασύστα ανασύστασή της (μετά το 1204), τη διαφύλαξη και την αναζωογόνηση του πολιτισμού της, αλλά και την οικονομική πρόοδό της ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλης πληθυσμια πληθυσμιακής ομάδας.

ℹ Θέμα: Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, Προσφυγικό Ζήτημα, Κυκλάδες, Νάξος Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 480 ISBN: 978-960-426-371-4 Τιμή: 26€

ℹ Θέμα: Μογγολική Αυτοκρατορία Χρον. Έκδοσης: 2004 Σελίδες: 152 ISBN: 960-426-341-2 Τιμή: 11€

ℹ Θέμα: Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ιστορία, Μικρά Ασία Χρον. Έκδοσης: 2005 Σελίδες: 240 ISBN: 960-426-367-6 Τιμή: 16€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Σπύρος πύρος Δ. Συρόπουλος

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Οι φυγόκεντρες δυνάμεις των ελληνιστικών βασιλείων 323-281 π.Χ. Η μελέτη ξεκινά με τους πραγματικούς λόγους που ώθησαν το Φίλιππο και στη συνέχεια τον Αλέξανδρο να στραφούν στην κατάκτηση της Ανατολής – λόγοι που λίγο έχουν να κάνουν με τη ρομαντική άποψη της προσωπικής εμπάθειας και εμ εμμονής του Αλεξάνδρου με την κατάκτηση ολόκληρου του γνωστού κόσμου.

Αδαμάντιος Σάμψων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, Αρχαία Ελλάδα, Αλέξανδρος ο Μέγας, 323-281 π.Χ.- Ελληνιστικοί Χρόνοι Χρον. Έκδοσης: 2005 Σελίδες: 368 ISBN: 960-426-368-4 Τιμή: 21€

Ιστορικό και αρχαιολογικό σχεδίασμα Εξετάζονται σε βάθος οι κυριότεροι πολιτι πολιτισμοί με τη μελέτη της σύγχρονης βιβλιο βιβλιογραφίας και με κύριους στόχους την ιστο ιστορική τους πορεία και την ερμηνεία όλων των παραμέτρων που τους αποτελούν, όπως η οικονομία, η κοινωνία, η τέχνη, η θρησκεία, η γραφή. Γενικά δίνεται μεγαλύ μεγαλύτερο βάρος στην προϊστορία, η οποία όσον αφορά ορισμένους πολιτισμούς χρησι χρησιμοποιείται με τη γενικότερη έννοιά της. Έμφαση δίνεται σε πολιτισμούς της Κεντ. και Νότ. Αμερικής.

Θέμα: Πολιτισμός, Προϊστορία, Ιστορία, Αρχαιολογία

Φλορίν λορίν Μαρινέσκου

ΟΙΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ Ο

Ιστορία και πολιτισμός Το έργο φέρνει σε στενή επαφή και γνωρι γνωριμία το ελληνικό αναγνωστικό κοινό με την ιστορική πορεία του πολυπληθέστερου βαλκανικού λαού και του γεωγραφικού χώρου που αυτός κατοικεί, από τα βάθη των προϊστορικών χρόνων μέχρι τις μέρες μας. Εκτός από τα πλούσια πολιτικοστρα πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα, εξετάζεται και ένα ευρύτατο φάσμα πτυχών των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ρουμανικού λαού σε τομείς όπως η λογοτεχνία, η γλυπτική, οι λαϊκές τέχνες και η αρχιτεκτονική.

17

Χρον. Έκδοσης: 2006 Σελίδες: 536 ISBN: 960-426-403-6 Τιμή: 32€

Θέμα: Ιστορία, Βαλκανικοί λαοί, Εκκλησιαστική Ιστορία, Παροικιακός Ελληνισμός Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 352 ISBN: 978-960-426-452-0 Τιμή: 20€


18

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Γιάννης Κορίδης (κείμενα) Κούλης Ζαμπαθάς (φωτογραφικό αρχείο)

ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ 1940-41 Η ιστορία του 1940-41 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες. Σ’ ένα καλαίσθητο λεύκωμα (καλλιτεχνική βιβλιοδεσία πανόδετη με κουβερτούρα) περνά κινηματογραφικά το νεότερο θαύμα των Ελλήνων. Οι πολύτιμες φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο του αείμνηστου συγγραφέα Κούλη Ζαμπαθά. Ο Γιάννης Κορίδης τις ταξινόμησε και τις διάνθισε με κείμενα δικά του και με άλλες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του ιστορικού ΟΧΙ, πολιτικών, στρατιωτικών, συγγραφέων και δημοσιογράφων. Στα Προλεγόμενα του σπάνιου λευκώματος ο Γ. Κορίδης κάνει μια ενδιαφέρουσα, κατατοπιστική αναφορά στα προ και μετά του πολέμου γεγονότα. Πρόκειται για βιβλίο συλλεκτικό, σπάνιας ιστορικής αξίας.

ℹ Θέμα: Ελλάς , Ιστορία, Εθνική Αντίσταση, 1940-1944 Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 208 ISBN: 960-426-324-2 Τιμή: 70€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΛΕΞΙΚΑ Ρόης όης Παπαγγέλου

ΤΟ ΚΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΙΩΜΑ

Μέγα κυπρο-ελληνο-αγγλικό και με λατινική ορολογία λεξικό: Ερμηνευτικό, ετυμολογικό, προφοράς, ορθής γραφής Ένα έργο ζωής. Διερμηνεύει τα λήμματα στην πανελλήνια και στην αγγλική γλώσσα (αλλά και στα λατινικά). Το λεξικό κατα καταχωρίζει κάθε παραλλαγή με παραπομπές στους ορθούς ορθογραφικά τύπους. Καλύ Καλύπτει όλο το φάσμα του Ιδιώματος, τόσο του καθομιλουμένου όσο και του παραδο παραδομένου στα γραπτά κείμενα (με ένδειξη των παρωχημένων τύπων).

19

ℹ Θέμα: Ελληνική γλώσσα - Λεξικό, Διάλεκτοι, Κύπρος Χρον. Έκδοσης: 2001 Σελίδες: 1404 ISBN: 960-426-186-Χ Τιμή: 65,00€

ℹ Θέμα: Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, Βυζαντινή Ιστορία, Προσωπογραφίες Χρον. Έκδοσης: 1996-2006 Σελίδες: 2528 (7 τόμοι) ISBN (Α): 960-426-028-6 (Β): 960-426-060-Χ (Γ): 960-426-085-3 (Δ): 960-426-232-7 (Ε): 960-426-394-3 (ΣΤ): 960-426-395-1 (Γ. Βιβλιογραφία): 960-426-166-5 Τιμή: (Α): 15,50€ (Β): 15,50€ (Γ): 15,50€ (Δ): 15,50€ (Ε): 28€ (ΣΤ): 28€ (Γ. Βιβλιογραφία): 23€

Αλέξιος Γ Γ. Κ Κ. Σαββίδης αββίδης (επιμέλεια)

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το ΕΠΛΒΙΠ είναι συλλογικό έργο, του οποίου οι προετοιμασίες ξεκίνησαν το 1987. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 11 τόμους, με έναν συμπληρωματικό τόμο, με πίνακες βραχυγραφιών - βιβλιογραφίας και με γενικό ονομαστικό ευρετήριο των λημματογραφουμένων στο έργο προσώπων. Αναμένεται να καλύψει την προσωπογραφία της περιόδου c. 300-c. 1500 μ.Χ. με τη μορφή λημμάτων για πρόσωπα, δυναστείες, οικογένειες («οίκους») κ.λπ. της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των γειτονικών της εθνών-κρατών. Στο τέλος των λημμάτων παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία πηγών-βοηθημάτων, ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων.


20

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ»

ℹ Θέμα: Πολιτική επιστήμη, Φιλοσοφία και Θεωρία, Ατομική ελευθερία, Κοινωνιολογία Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 288 ISBN: 978-960-426-435-3 Τιμή: 18€

Ted Honderich

ΠΟΣΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙΣΑΙ;

Tο ζήτημα της αιτιοκρατίας Ο κορυφαίος φιλόσοφος τάσσεται υπέρ μιας ιδιαίτερης μορφής επίλυσης του αιτιοκρατικού ζητήματος, και στην παρούσα συμπληρωμένη έκδοση του βιβλίου του διατυπώνει ωριμότερες σκέψεις που αφορούν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η δεύτερη αγγλική έκδοση (στην οποία στηρίχτηκε η παρούσα ελληνική) της περίφημης παγκοσμίως εισαγωγής στο μείζον φιλοσοφικό ζήτημα της αιτιοκρατίας και της ελευθερίας αναθεωρήθηκε πλήρως, ώστε να συνεκτιμήσει τις επιστημονικές αντιπαραθέσεις που προέκυψαν από τη δημοσίευση της πρώτης το 2002. Ένα ζήτημα που απασχολεί την πανανθρώπινη σκέψη από την εποχή του Αριστοτέλη εξετάζεται και αναλύεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, ανοίγοντας νέες οδούς και καθιστώντας την προσέγγιση στην ουσία του ένα απολαυστικό ταξίδι.


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Ted Honderich

ΜΕΤΑ Μ Ε ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ

Η πολιτική βία με πρόσχημα τον ανθρωπισμό Στον απόηχο των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου, το βιβλίο μάς θέτει ενώπιον του ερωτήματος των ηθικών ευθυνών των ίδιων των δυτικών κοινωνιών, για την έξαρση της διεθνούς τρομοκρατίας. Σημαδεύει ανεξίτηλα και ανασκάπτει την περίφημη «ηθική του Ανθρωπισμού» της εποχής μας. Στρέφεται κατά της συμ συμβατικής και απερίσκεπτης «ηθικής» των εξουσιαστών του πλανήτη μας.

Ted Honderich

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗ

Οι αμφιλεγόμενες πολιτικές των Δυτικών Δημοκρατιών Το έργο ρίχνει μια θαρραλέα ματιά στα πρόσφατα διεθνή πολιτικά γεγονότα, επικεντρωμένο περισσότερο στα μετά το Μάρτιο του 2003 και την αμερικανοβρε αμερικανοβρετανική εισβολή στο Ιράκ. Η πολιτική-φιλο πολιτική-φιλοσοφική αυτή ερευνητική μελέτη αποτελεί τη φυσική συνέχεια και προέκταση του εξίσου τολμηρού και δυναμικού έργου «Μετά τον Τρόμο».

Niall Ferguson

ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Η εξουσία και η δύναμη του χρήματος 1700-2000 Ένα βιβλίο που εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους εμπλέκεται ο πλούτος και η πολιτική σε κάθε περίοδο της ζωής των κρατών, πολεμική ή ειρηνική. Μια εμπε εμπεριστατωμένη ανάλυση απ’ τον κορυφαίο καθηγητή του Harvard, για το πόσο ο οίστρος του κέρδους ή και της ωμής κερ κερδοσκοπίας επηρεάζει την πολιτική ιστορία και επιτρέπει σε κάποιους να διαχειρίζο διαχειρίζονται δύναμη και εξουσία.

21

ℹ Θέμα: Φιλοσοφία, Πολιτική, Γεωπολιτική, Διεθνείς Σχέσεις, 21ος αιώνας, Τρομοκρατία Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 288 ISBN: 978-960-426-442-1 Τιμή: 18€

ℹ Θέμα: Φιλοσοφία, Διεθνής Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις, 21ος αιώνας, Τρομοκρατία Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 320 ISBN: 978-960-426-449-0 Τιμή: 20€

ℹ Θέμα: Σύγχρονη Ιστορία, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, Κοινωνιολογία Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: υπό έκδοση ISBN: 978-960-426-459-9 Τιμή: –


22

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ «ΜΕΛΕΤΕΣ - ∆ΟΚΙΜΙΑ» Γκράτσια κράτσια Σπύρου Δεπούντη

ΔΩΔΕΚΑ ΔΩ Ω ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ

Στο βιβλίο αυτό στεγάζονται δώδεκα κορυφαίοι Έλληνες ποιητές. Αυτοί που γαλούχησαν τα μαθητικά μας χρόνια· αυτοί που μας έκαναν να νιώσουμε ώριμοι· αυτοί που συνεχίζουν να γεμίζουν τη ζωή μας ομορφιά. Μας τους παρουσιάζει η συγγραφέας έτσι όπως βίωσε το έργο τους, μ’ έναν τρόπο αξιοθαύμαστο, βαθύ και τολμηρό. Η γυναικεία ευαισθησία κάνει το θαύμα της. Έχουμε ένα βιβλίο αξιώσεων, απαραίτητο σύμβουλο για το μαθητή, το σπουδαστή, τον κάθε σκεπτό σκεπτόμενο άνθρωπο.

Θέμα: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ερμηνεία και κριτική

Ηλίας λίας Σιμόπουλος

ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΑ Ο συγγραφέας δίνει τον καλύτερο εαυτό του για να διεισδύσει στο έργο και την προσφορά 21 Ελλήνων δημιουργών (Γρη (Γρηγόρης Ξενόπουλος, Γιάννης Κονδυλάκης, Οδυσσέας Ελύτης, Νίκος Παππάς, Γιάννης Κορδάτος, Νικηφόρος Βρεττάκος, Νίκος Σημηριώτης κ.ά.).

Χρον. Έκδοσης: 2000 Σελίδες: 352 ISBN: 960-426-169-Χ Τιμή: 16,50€

Θέμα: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ερμηνεία και κριτική Χρον. Έκδοσης: 2000 Σελίδες: 240 ISBN: 960-426-181-9 Τιμή: 12€

Μ. Γ. Μερακλής

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΑ Α Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη αφορά σε θέματα προσδιορισμού και λειτουργίας του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης, στη δεύτερη η λαϊκή παράδοση και ο λαϊκός πολιτισμός εξετάζονται σε σχέση με το παιδί, στην τρίτη δίνονται ορισμένα δείγματα μιας πρακτικότερης απόδειξης της παιδαγωγι παιδαγωγικής ωφέλειας που μπορεί να προσφέρει η γνώση και η χρησιμοποίηση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

ℹ Θέμα: Λαογραφία, Παιδαγωγική Χρον. Έκδοσης: 2001 Σελίδες: 224 ISBN: 960-426-198-3 Τιμή: 12,50€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Άγγελος Βογάσαρης

ΝΙΚΟΣ Κ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (ΜΑΡΑΜΠΟΥ) (Μ

Ο μεγάλος εραστής της θάλασσας Το βιβλίο είναι μια μελέτη για την πορεία, το έργο και τη ζωή του μεγάλου ποιητή και εραστή της θάλασσας. Ο συγγραφεάς, γνωστός και έμπειρος μελετητής σε συν συνδυασμό με τη δόκιμη λογοτεχνική γραφή του, μας παρουσιάζει μια ευχάριστη και ευκολονόητη μελέτη-έρευνα για την ποίηση και το ρόλο της του αλησμόνητου Μαραμπού.

Ιω. ω. Ν. Φραγκούλας

ΑΝ ΑΝΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ν ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΠΑΔ Στο βιβλίο μαθαίνουμε ποια είναι τα πραγ πραγματικά πρόσωπα που αναφέρονται στα διηγήματά του και έχουν σκιαθίτικη την υπόθεσή τους. Καταγράφεται το πραγ πραγματικό τους όνομα, το επάγγελμα που εξασκούσαν, οι αρετές και τα ελαττώματά τους. Χωρίς τον Παπαδιαμάντη χάνουμε τις ρίζες του νέου μας εθνισμού. Παύουμε να είμαστε Έλληνες. Να γιατί οι σελίδες των διηγημάτων του ζουν επάνω από τόπο και χρόνο. Να γιατί οι ήρωές του είναι οι διπλανοί μας, είμαστε εμείς.

Βάλτερ Πούχνερ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙ Ι Κλίμακες και διαβαθμίσεις· ορίζουν την ποιότητα και ουσία του Είναι μας. Και αναπαράγονται αυτούσια στο θέατρο, στο βαθμό που η σκηνή αναδημιουργεί την πραγματικότητα. Πρωταγωνιστές και κομπάρσοι, ρητορικές τιράντες και ρόλοι βουβοί, βεντέτες και παραγνωρισμένοι, προσωπικές ερμηνείες, αποχρώσεις υπο υποκριτικές, διαφοροποιήσεις και διαβαθμί διαβαθμίσεις κάθε βράδυ, μπροστά από το πάντα διαφορετικό κοινό.

ℹ Θέμα: Νεοελληνική Ποίηση, Ερμηνεία και κριτική Χρον. Έκδοσης: 2002 Σελίδες: 144 ISBN: 960-426-243-2 Τιμή: 8€

ℹ Θέμα: Μελέτη, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ερμηνεία Χρον. Έκδοσης: 2002 Σελίδες: 224 ISBN: 960-426-244-0 Τιμή: 12,50€

ℹ Θέμα: Θέατρο, Μεθοδολογία Θεάτρου, Σπουδή και διδασκαλία, Ηθοποιία Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 296 ISBN: 960-426-312-9 Τιμή: 17€

23


24

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ «ΜΕΛΕΤΕΣ - ∆ΟΚΙΜΙΑ» Κώστας ώστας Σαρδελής

ΝΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ Ε ΚΑΙ ΚΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ Άγνωστες πτυχές γνωστών λογοτεχνών μας περιέχει το νέο τούτο βιβλίο του λογοτέχνη Κώστα Σαρδελή. Και κατά τούτο είναι πρωτότυπο και ξεχωρίζει από όλα τα άλλα τα σχετικά με τη λογοτεχνία μας. Κω Κωστής Παλαμάς, ο ήρωας των Ελληνικών Γραμμάτων, είναι μια όψη του μεγάλου ποιητή που ερευνάται και εξαίρεται από το συγγραφέα. Η γλώσσα του Καρκαβίτσα, η ορθοδοξία του Γιώργου Θεοτοκά, η φωνή του Γιάννη Ρίτσου κ.ά.

Γιάννης ιάννης Β. Κωβαίος

ΕΦ’ Φ’ Ο ΟΠΛΟΥ ΛΟΓΟΙ

ℹ Θέμα: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία και κριτική Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 272 ISBN: 960-426-310-2 Τιμή: 15€

Τα δοκίμια αφορούν σε θέματα διαχρονι διαχρονικά, όπως είναι η Δημοκρατία, η Ιστορία, οι σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, η Ευρώπη και η παγκοσμιοποίηση, η παιδεία, η τηλεόραση κ.ά., τα οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την ελληνική πραγματικότητα εντός και εκτός των τει τειχών. Η διαχρονική αξία των συγκεκριμέ συγκεκριμένων κειμένων διαπιστώνεται καθημερινά, μια που πολλά από αυτά αποδεικνύονται σχεδόν προφητικά.

Θέμα: Δοκίμια

Γκράτσια κράτσια Σπύρου Δεπούντη

ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Στο βιβλίο αυτό στεγάζονται 15 μεγάλες μορφές της ανθρωπότητας και του πα παγκόσμιου πολιτισμού (Αχνατόν, Λι Πο, Μ. Χαφίζ, Τ. Κητς, Ν. Γκόγκολ, Βαν Γκογκ, Φ. Νίτσε, Α. Λωτρέκ, Α. Τσέχωφ, Τζ. Λόντον, Ρ. Ρίλκε, Μ. Γκόργκι, Λ. Πιραντέλλο, Μ. Γκάντι, Ο. Φώκνερ). Παρουσιάζονται από τη συγγραφέα με τρόπο βαθύ, λιτό και άμεσα κατανοητό για τον αναγνώστη.

Χρον. Έκδοσης: 2005 Σελίδες: 264 ISBN: 960-426-365-Χ Τιμή: 16€

Θέμα: Βιογραφίες, Μελέτη, Πολιτισμός Χρον. Έκδοσης: 2005 Σελίδες: 208 ISBN: 960-426-398-6 Τιμή: 12€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΕΙΡΑ «∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ»

Γιάννης Κορίδης (ανθολόγηση)

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τόμος Α΄: Ακριτικά, ιστορικά Τόμος Β΄: Κλέφτικα, της Εθνικής Αντίστασης Τόμος Γ΄: Της αγάπης και του έρωτα Τόμος Δ΄: Μοιρολόγια, της ξενιτιάς, παραλογές Οκτώ ενότητες (4 βιβλία) συνυφασμένες με τη ζωή και την ιστορία των Ελλήνων. Η ανθολόγηση των τραγουδιών έγινε από γνωστές και λιγότερο γνωστές συλλογές, προερχόμενες από όλα τα διαμερίσματα της χώρας, όπως και από τις αλησμόνητες πατρίδες: τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη, τη Μικρασία, τη Βορειοήπειρο. Η σημασία του Δημοτικού Τραγουδιού στην εξέλιξη της πολιτιστικής μας διαδρομής έπαιξε και παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Αυτό επηρέασε και διαμόρφωσε το λόγο μεγάλων Ευρωπαίων και δικών μας ποιητών. Είναι ό,τι το ωραιότερο διακρίνει την ελληνική ψυχή.

ℹ Θέμα: Δημοτικά Τραγούδια, Ελληνική Παράδοση Ημ. Έκδοσης: 2002 Σελίδες: 512 (4 τόμοι) ISBN (Α): 960-426-254-8 (Β): 960-426-255-6 (Γ): 960-426-256-4 (Δ): 960-426-257-2 Τιμή: (Α): 8€ (Β): 8,30€ (Γ): 8€ (Δ): 10,40€

25


26

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΕΙΡΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» Γιώργος ιώργος Καπράνος

ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

1897-1922, Σμύρνη: Πωλούνται οικόπεδα μεγάλου μέλλοντος Στο μυθιστόρημα αναβιώνουν ακριβώς μερικές από τις πιο έντονες στιγμές των περιπετειών του Ελληνισμού για μια περί περίπου εικοσιπενταετία: Την εικοσιπενταετία από τον «ατυχή» (όπως χαρακτηρίστηκε) Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 μέχρι μια άλλη μεγαλύτερη ακόμη ήττα από τους Τούρκους, το 1922, η οποία συνοδεύ συνοδεύτηκε από τις σφαγές και την εκδίωξη των Ελλήνων από τις προαιώνιες εστίες της μικρασιατικής γης.

Χριστιάννα ριστιάννα Λούπα

ΣΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ

Μεσοπόλεμος - Κατοχή - Εμφύλιος Ένα έργο βασισμένο στο συνοπτικό ημε ημερολόγιο της Αθηνάς Λαμπρινίδου-Φιλιπ Λαμπρινίδου-Φιλιππακοπούλου. Μέσα από τις πλουσιότατες εμπειρίες της, που έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε μια άλλη Αθήνα, μη μεταλλαγμένη ακόμα σε τερατούπολη και σε μια Θεσσαλονίκη της οποίας η εβραϊκή κοινότητα δεν είχε αφανιστεί από το Ολοκαύτωμα, παρακολουθεί ο αναγνώ αναγνώστης καρέ-καρέ την τραγική πορεία της Ιστορίας της Ελλάδας.

Χρήστος ρήστος Θ. Παπαδημητρίου

ΤΟ Ο ΤΕΛΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΧ ΣΕ

Απόδραση από τη ναζιστική Γερμανία Ενώ η Ευρώπη ετοιμάζεται να βυθιστεί στη δίνη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ένας έρωτας απελπισμένος και καταδικα καταδικασμένος ανθεί και καρποφορεί. Γεννημένος ένα βράδυ του Ιανουαρίου 1939, μετά την ερμηνεία ενός από τα «Βρανδεμβούργια» κονσέρτα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο έρωτας αυτός θα παλέψει να επιβιώσει, προσπαθώντας να ξεφύγει από τις διώξεις ενός μηχανισμού απανθρωποποίησης όπως η Γκεστάπο.

ℹ Θέμα: Ελληνική Λογοτεχνία, Ιστορικό μυθιστόρημα, Νέος Ελληνισμός, Μικρασιατική Καταστροφή Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 480 ISBN: 978-960-426-467-4 Τιμή: 18€

ℹ Θέμα: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορικό μυθιστόρημα, Μεσοπόλεμος, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή, Εμφύλιος, Μεταπολεμική Ελλάδα και Ευρώπη Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 400 ISBN: 978-960-426-453-7 Τιμή: 17€

ℹ Θέμα: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορικό μυθιστόρημα, Ευρώπη, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Γκεστάπο, SS, Γαλλική Αντίσταση, Κλασική Μουσική Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 272 ISBN: 978-960-426-488-9 Τιμή: 12€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Τάσος άσος Δ. Καραγιάννης

ΤΟ ΔΟΡΥ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΦΑΙΑΣ

Περσικοί Πόλεμοι Στο επίκεντρο της υπόθεσης του έργου βρίσκεται ο ήρωας που διακρίθηκε με την ατομική του γενναιότητα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Έλληνα κατά τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, ηγούμενος της αιγινήτικης μοίρας που κρατούσε το δεξί πλευρό της ελληνικής παράταξης των πλοίων. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, «όλοι παραδέχονται ότι αυτοί που διέπρεψαν κυρίως στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας ήταν οι Αιγινήτες. Τη μεγαλύτερη ατομική διάκριση κέρδισε ο Αιγινήτης Πολύκριτος…».

Μαρία αρία Ταστσόγλου-Κοκκίνου

ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ...

Μικρασιατική Καταστροφή Μεσοπόλεμος - Μεταπολεμική Ελλάδα Οι αναμνήσεις από τη Σμύρνη, την πόλη όπου γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της, μέχρι το τέλος της παιδικής της ηλικίας, συνεπαίρνουν την Αφροδίτη, την πρωταγωνίστρια του έργου. Και μαζί της συνεπαίρνουν και μας. Η Αφροδίτη, κάνοντας το σιδηροδρομικό ταξίδι Θεσσαλονίκη-Αθήνα, κατακλύζεται από θύμησες και παίζοντας με το φθορο φθοροποιό Χρόνο, διασκεδάζει, γελά, κλαίει και μας γεμίζει συγκινήσεις.

27

ℹ Θέμα: Ελληνική Λογοτεχνία, Ιστορικό μυθιστόρημα, Αρχαία Ελλάδα, Περσικοί Πόλεμοι, 5ος αι. π.Χ., Ναυμαχίες Αρτεμισίου και Σαλαμίνας Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 320 ISBN: 978-960-426-489-6 Τιμή: 15€

ℹ Θέμα: Ελληνική Λογοτεχνία, Ιστορικό μυθιστόρημα, Μικρασιατική Καταστροφή, Μεσοπόλεμος, Μεταπολεμική Ελλάδα Χρον. Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 224 ISBN: 978-960-426-490-2 Τιμή: 12€


28

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Χρυσούλα ρυσούλα Δημητρακάκη

ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΦΡ

Μια ιστορία, που ενώ δεν ξέρεις πού τελει τελειώνει και πού αρχίζει, η γιαγιά συμφιλιώνε συμφιλιώνεται με τις συμφορές και προχωρά τη ζωή με το μυαλό και την καρδιά. Ένας μύθος σαν τη ζωή όλων των ανθρώπων, που την ώρα του χαλασμού και η πιο παράλογη αντίσταση, φαντάζει σαν τον πιο λογικό αντιπερισπασμό στην μπόρα. Και η Φρα Φρατζέσκα, η κόρη που έκανε το χάος άπειρο, την ώρα της μεγάλης απολύτρωσης, χωρίς τυμπανοκρουσίες, περπατούσε πάνω από τα κύματα και είχε την πεποίθηση ότι όλοι μπορούσαν να την ακολουθήσουν.

Θέμα: Νεοελληνική πεζογραφία, Μυθιστόρημα

Γιώργος ιώργος Καπράνος

ΘΑ Α ΜΕ ΒΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΑΣΤ ΣΤ ΤΟΥ ΩΡΙΩΝΑ Η Μαρία, είναι όμορφη, δραστήρια και πετυχημένη επαγγελματικά, αρχιτεκτόνισ αρχιτεκτόνισσα, αλλά αποτυχημένη στην προσωπική της ζωή. Ένας άχρωμος και ανούσιος γάμος, ένα διαζύγιο, το αδιέξοδο που της προκάλεσε ο τελευταίος δεσμός της, της μεγάλωσαν το ψυχολογικό κενό, κάνοντάς τη να νιώθει εκμηδενισμένη ως γυναίκα. Επιχειρώντας μιαν απεγνωσμένη από απόδραση από τον κοινωνικό «δοκιμαστικό» σωλήνα της, φεύγει ξαφνικά ένα πρωί του Αυγούστου...

Γωγώ ωγώ Ατζολετάκη

Η ΦΙΛΗ ΣΟΥ, ΡΟΖ ΡΟΖΑΛΙΑ Μια επαρχιακή πόλη. Κάπου στην Ελλάδα. Μικρό το μέρος, μικροί οι καιροί, και τα μυαλά του κόσμου ακόμα πιο μικρά. Και η Ροζαλία. Ένα κορίτσι ανυποψίαστο, που μπαίνει στη ζωή με την καρδιά γεμάτη εμπιστοσύνη και αγάπη. Μέχρι που θα γνωρίσει την ανθρώπινη κτηνωδία στην πιο χυδαία της μορφή. Έκπληξη. Τραύμα ανίατο. Απελπισία. Αποδιωγμένη από τους δικούς της παλεύει να βρει πατήματα για να σταθεί όρθια, κουβαλώντας βαθιά μέσα της ένα φοβερό μυστικό.

Χρον. Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 208 ISBN: 978-960-426-443-8 Τιμή: 16€

Θέμα: Νεοελληνική πεζογραφία, Μυθιστόρημα Χρον. Έκδοσης: 2006 Σελίδες: 440 ISBN: 960-426-406-0 Τιμή: 22€

ℹ Θέμα: Νεοελληνική πεζογραφία, Μυθιστόρημα Χρον. Έκδοσης: 2004 Σελίδες: 480 ISBN: 960-426-359-5 Τιμή: 25€


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

Χριστιάννα ριστιάννα Λούπα

ΜΕΤΑ Μ Ε ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Σμύρνη - Κατοχή: Μαρτυρία 1919: Η Σμύρνη ντύνεται στα γαλανόλευκα· τα πλήθη ραίνουν τα ελληνικά στρατεύμα στρατεύματα με δάφνες και ροδοπέταλα... 1922: Ένας πολιτισμός καταρρέει. Η Σμύρνη καίγεται. Έριδες ταλανίζουν την Ελλάδα. Η μικρή Ευτέρπη κατορθώνει να περάσει στην αντίπερα όχθη για να ξαναρχίσει τη ζωή της σε μια φτωχογειτονιά του Πειραιά. 1940: Οι άνεμοι του πολέμου σαρώνουν την Ευρώπη. Πώς μπορεί μια γυναίκα μόνη να τα βάλει με το μένος των καιρών;

Άννα Κοντούλη

ΜΗ Γ ΓΕΡΑΣΕΙΣ ΑΝΝΑ!

29

ℹ Θέμα: Ελλάς, Ιστορία, 1914-1944, Προσωπικές Αφηγήσεις, Μαρτυρίες Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 288 ISBN: 960-426-309-9 Τιμή: 15€

Τον αναγνώρισε αμέσως! Ήταν ο μεγάλος έρωτας! Τον ακολούθησε στην περιπλάνη περιπλάνηση ενός άσβεστου πάθους, πάντα πίσω απ’ τον απλησίαστο και βαρύ ίσκιο του, στις μεγάλες στιγμές της κορυφαίας ευτυχίας και δυστυχίας, στους μεγάλους αποχαιρε αποχαιρετισμούς. Η Άννα τον λάτρεψε, παραπαίο παραπαίοντας στις αντικρουόμενες διαδρομές της καρδιάς και της λογικής της. Δέσμια ενός μόνιμου διλήμματος, έζησε την ειρωνεία να τον χάνει κάθε φορά που τον κέρδι κέρδιζε. Ώσπου ήρθε η στιγμή που έπρεπε ν’ αποφασίσει...

Θέμα: Νεοελληνική πεζογραφία, Μυθιστόρημα

Κοσμάς οσμάς Πολίτης

ΜΑΡΚΟ Μ Α ΠΟΛΟ

Πρωτότυπη εργασία πάνω στα ταξίδια του Όταν επέστρεψε ο Μάρκο Πόλο, από την «Αυλή του Μογγόλου Χάνου Κουμπλάι», στη Βενετία, κι εξιστορούσε τα όσα είδαν τα μάτια του και τα όσα άκουσε, τον πέρα πέρασαν για τρελό. Κανένας δεν τον πίστευε. Παράξενα και αφύσικα χαρακτήριζαν τα όσα αναφέρει στο «Βιβλίο» του, οι Eυρω Eυρωπαίοι του Μεσαίωνα. Έπρεπε να περάσουν δυο αιώνες για να διαπιστωθεί η αλήθεια για την άγνωστη Ασία.

Χρον. Έκδοσης: 2001 Σελίδες: 432 ISBN: 960-426-209-2 Τιμή: 21€

Θέμα: Νεοελληνική πεζογραφία, Μάρκο Πόλο, Μογγολική Αυτοκρατορία Χρον. Έκδοσης: 2001 Σελίδες: 208 ISBN: 960-426-199-1 Τιμή: 12€


30

ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΙΗΣΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ℹ Θέμα: Παγκόσμια Ποίηση, Νεοελληνική Ποίηση, Ελληνική Ποίηση, Αρχαία, Βυζαντινή Χρον. Έκδοσης: 2006 Σελίδες: 1856 ISBN: 960-426-419-2 (set) Τιμή: 180 € (4 τόμοι)

Ελένη Β. Πίππα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΙΗΣΗ (UNIVERSAL POETRY)

Συναντώντας ποιητές - Μεταφράζοντας ποίηση Τετράτομο, δοκιμιακό μεταφραστικό έργο που αφορά στην Ιστορία της Ποίησης και που επιχειρεί να ανοίξει ένα παράθυρο για μικρούς και μεγάλους στους πολιτισμούς όλων των λαών. Το έργο είναι τρίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά) και δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να προσεγγίσει και τα πρωτότυπα κείμενα. Είναι μια προσεκτική και γεμάτη ευαισθησία προσέγγιση στις δημιουργίες της ελληνικής και παγκόσμιας ποίησης, ξεκινώντας από την εποχή του αρχαίου ηρωικού έπους. Με αναφορές στη ζωή και στο ευρύτερο έργο των επιλεγμένων ποιητών, μαζί με το πανόραμα ποίησης κάθε χώρας καταγωγής τους, ο αναγνώστης οδηγείται στη βαθύτερη κατανόηση του πνεύματος των δημιουργών. Ένα έργο ζωής που δεν πρέπει να λείπει από καμιά βιβλιοθήκη.

Από το 1961, έτος ίδρυσης του εκδοτικού οίκου, οι εκδόσεις Ιωλκός παρουσιάζουν ζουν γνήσιες ελληνικές ποιητικές φωνές. Πολλοί δημιουργοί άνοιξαν τα φτερά τους και καθιερώθηκαν στα ελληνικά γράμματα. Η κοινή αυτή προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.


ΙΩΛΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2OΟ8

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΕΙΡΑ «ΞΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ» Ραφαέλ αφαέλ Αλμπέρτι (Rafael Alberti)

ΕΚΛΟΓΗ ΚΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Ο Ραφαέλ Αλμπέρτι είναι ένας από τους πιο επιφανείς Ισπανούς ποιητές. Μεγά Μεγάλοι Έλληνες λογοτέχνες θαύμασαν και εκτίμησαν το γνήσιο ποιητικό λόγο του. Το βιβλίο σε μετάφραση και με εισαγωγή του διακεκριμένου μας ποιητή και Ακαδημα Ακαδημαϊκού Τάκη Βαρβιτσιώτη, αποτελείται από 11 ενότητες ταξινομημένες χρονολογικά και από 30 αντιπροσωπευτικά ποιήματα, αποτελώντας φόρο τιμής στο μεγάλο Ισπανό ποιητή.

Θέμα: Ισπανική Ποίηση

Γιόχαν ιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε

Η ΝΥΜΦΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑ Α ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ο Γκαίτε είναι ένας από τους μεγαλύ μεγαλύτερους δημιουργούς της γερμανικής λογοτεχνίας. Ύστερα από πολυετή μελέτη και εργασία ο δόκιμος μεταφραστής και λογοτέχνης Άγγελος Παρθένης, μεταφρά μεταφράζει τη λυρική ποίησή του, αποδίδοντας σωστά το νόημα των πρωτότυπων κειμέ κειμένων. Η συλλογή αποτελεί δείγμα γραφής και φόρο τιμής στο πλούσιο και σημαντικό έργο του Γερμανού ποιητή και φιλέλληνα Γιόχαν Γκαίτε.

Πωλ Ελυάρ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΙΗΜ ΟΙΗΜ Ο Ελυάρ υπήρξε ένας από τους μεγαλύ μεγαλύτερους Ευρωπαίους ποιητές του Μεσο Μεσοπολέμου και των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Σαν ο πιο πετυχημένος εκπρόσω εκπρόσωπος και πρωτεργάτης του σουρεαλισμού άσκησε την πλέον τεράστια επίδραση από κάθε άλλον στην αναθεώρηση και απε απελευθέρωση των ποιητικών εκφραστικών μέσων. Η επιρροή του σε πολλούς δικούς μας ποιητές (Ελύτης, Σαραντάρης κ.λπ.) είναι εμφανής. Το βιβλίο σε μετάφραση και εισαγωγή Σπύρου Τζουβέλη, αποτελεί αποτελείται από 22 ενότητες.

Χρον. Έκδοσης: 2002 Σελίδες: 96 ISBN: 960-426-251-3 Τιμή: 10,40€

Θέμα: Γερμανική Ποίηση Χρον. Έκδοσης: 2002 Σελίδες: 120 ISBN: 960-426-271-8 Τιμή: 12€

ℹ Θέμα: Γαλλική Ποίηση Χρον. Έκδοσης: 2003 Σελίδες: 152 ISBN: 960-426-306-4 Τιμή: 13€

31


WWW.IOLCOS.GR

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ PUBLICATIONS

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 12 ΑΘΗΝΑ 1Ο6 81 12 ANDREOU METAXA STR. GR - ATHENS 106 81 Τ +3O21Ο33Ο4111 +3O21Ο3618684 F +3O21Ο33Ο4211

Από το 1961

στα ελληνικά γράμματα

www.iolcos.gr

Ιωλκός Εκδόσεις - Τιμοκατάλογος 2008  

Τιμοκατάλογος εκδόσεων Ιωλκός με περιγραφές και στοιχεία βιβλίων

Ιωλκός Εκδόσεις - Τιμοκατάλογος 2008  

Τιμοκατάλογος εκδόσεων Ιωλκός με περιγραφές και στοιχεία βιβλίων

Advertisement