Page 1

ελληνισμός

MAGYA ROR S ZÁ GI GÖRÖ G Ö K O RSZ ÁG O S Ö NKOR MÁN YZATA 1054 BUDAPEST, Vé cse y u . 5

Έ κδοσ η

τ η ς Α υ το δ ι ο ί κ ησης Ελλήνων Ο υγγα ρ ία ς

Έ

το

ς

18

ο

Δεκέμβρης 2012

Το δραστήριο Σχολείο

Ν.Μπελογιάννης

Αντιγόνη Γκαλμπένη Πώς βρέθηκα στην Ουγγαρία

Καλά Χριστούγεννα και Δημιουργικό το Νέο Έτος το προεδρείο της Α.Ε.ΟΥ.


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

08

16

4 5

Γιορτές & Έθιμα

Να τα πούμε; Γιορτινές γεύσεις

-

Η κρεμμύδα

8

20

16 22

Νεκταρία Καραντζή συνέντευξη

Πολιτιστική ατζέντα

10

A varázslatos görög szellem

11

Programajánló 2012 Január

12

Határtalanul Pátra

14

12

Πρόσωπα

16 18

Δρόμοι

Το δραστήριο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μπελογιάννης

Πολιτιστική ατζέντα

Έκθεση φωτογραφίας “Εκτός Σχεδίου”

Τα νέα μας Év végi közmeghallgatás Kőbányán

Οι ρίζες μας

19 Πως βρέθηκα στην Ουγγαρία

Γκαλμπένη Αντιγόνη

20 22

10

2

Szivárványország Nacsinák Gergely András Τα ελληνικά μνημεία του Veszprém

24

1940. október 28 Az OXI ünnepe Tatabányán

25

Εορτασμός του ΟΧΙ στο Miscolc

26

22

Όλος ο κόσμος...μια

Φόρος τιμής

Χριστίνα Παππά (1924-2012)

27 Komolyzene olümposzi ízzel 28

Εκδρομή στο Ópusztaszer


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Ανοιχτή επιστολή προς τον Σύλλογο Βουδαπέστη, 28/11/2012 Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί Αντιπρόσωποι του Συλλόγου, Σας γνωστοποιώ ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΑΕΟΥ το Σώμα αποφάσισε το ακίνητο της οδού Börzsöny να ενταχτεί στα περιουσιακά στοιχεία της ΑΕΟΥ με περιορισμένη δικαιοδοσία. Βάσει αυτού φτάσαμε σε κρίσιμο σημείο για την παραπέρα οικοδόμησή του. Η συνεδρίαση της 11/12 τελικά πρέπει να αποφασίσει για την κήρυξη του διαγωνισμού της υλοποίησης της οικοδόμησής του. Η στάση του Συλλόγου μας είναι να γίνει η υλοποίηση από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία μας. Αυτό προϋποθέτει, τα χρήματα και το οικοδόμημα να περάσουν στην ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας, η οποία να υλοποιήσει τον διαγωνισμό και την οικοδόμηση. Δυστυχώς στην επερώτησή μας προς την Ανώτατη Διοίκηση του Κρατικού Ελέγχου Λειτουργίας Αυτοδιοικήσεων πήραμε αρνητική απάντηση για τη μεταβίβαση των χρημάτων και του ακινήτου. Σ’ αυτό το σημείο φτάσαμε σε αντιπαράθεση με τις επιδιώξεις του Συλλόγου. Προτείνω την σύγκληση του Σώματος του Συλλόγου πριν από την συνεδρίαση της ΑΕΟΥ στις 11/12 για να παρθούν αποφάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του ουγγρικού κράτους, διαφορετικά προτείνω την ανάκληση της εξουσιοδότησης του Προέδρου της ΑΕΟΥ και την πρόταση από το Σώμα νέου Προέδρου προς το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως από τον Πρόεδρο και δυο Αντιπροέδρους, επίσης κι από τον Νομικό Σύμβουλο, από το Μάη μέχρι σήμερα σε τέσσερις συνεδριάσεις του Σώματος τέθηκε επί της ημερήσιας διάταξης ο διαγωνισμός για την υλοποίηση της οικοδόμησης του ακινήτου μας. Δυστυχώς όλες τις φορές απέτυχε. Η ερμηνεία της επιφυλακτικότητάς μου για την παραπέρα διευθέτηση του ακινήτου είναι οι τρεις δικαστικές υποθέσεις που ερευνούνται από την αστυνομία: 1. Η αναφορά του Δ.Σ. περί πλαστογράφησης 2. Η καταγγελία μου εναντίον του Σπύρου Καπαρέλη και του Λευτέρη Κανάκη για συκοφαντία (στην εφημερίδα Magyar Nemzet). 3. H καταγγελία του Σπύρου Καπαρέλη στην Εισαγγελία της Βουδαπέστης για οικονομικές ατασθαλίες του Προέδρου. Τέλος, έχουμε άλλες δυο δικαστικές υποθέσεις στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών της Βουδαπέστης. Κατόπιν συνεδρίασης των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στις 10/12, το Σώμα στηρίζει ομόφωνα τον Πρόεδρο της ΑΕΟΥ Λαοκράτη Κοράνη στην υλοποίηση των αποφάσεων του Συλλόγου, εντός των δυνατοτήτων που επιτρέπουν οι νόμοι της Ουγγαρίας. Με εκτίμηση Λαοκράτης Κοράνης Πρόεδρος

Nyílt levél a Syllogosnak Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Syllogos Küldöttek! Tájékoztatom Önöket, hogy a MGOÖ előző közgyűlésén a testület határozott arról, hogy a Börzsöny utcai ingatlant beemeli az önkormányzat törzsvagyonába korlátozott forgalomképes minősítéssel. Ennek következtében a további építkezések szempontjából döntő szakaszba érkeztünk. A december 11-i közgyűlésen dönteni kell az ingatlan építésének kivitelezéséről szóló pályázat kiírásáról. A Syllogos álláspontja az, hogy az építkezést a nonprofit kft-nek kell lebonyolítania. Ennek előfeltétele az, hogy az erre a célra elkülönített pénzösszeg és az ingatlan a nonprofit kft. tulajdonába kerüljön, amely majd megvalósítja a pályázatot és az építkezést is. Sajnos a Kormányhivatalnak feltett kérdésünkre nemlegest választ kaptunk a pénzösszeg és az ingatlan átruházásával kapcsolatban. Ezen a ponton ellentétbe kerültünk a Syllogos törekvéseivel. Javaslom a Syllogos küldötteinek összehívását még a MGOÖ december 11-i közgyűlése előtt, hogy a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő határozatot hozzanak, máskülönben javaslom a MGOÖ elnökének adott támogatás megvonását, és a küldöttgyűlésnek új elnök személyére való javaslattételét a MGOÖ közgyűlése számára. Meg kell jegyezni itt, hogy az elnök, a két elnökhelyettes és a jogi képviselő május óta négyszer vette fel napirendre az ingatlan felépítéséről szóló pályázat kiírását. Sajnos minden egyes alkalommal sikertelenül. Körültekintően, és a mindenkori törvényeket betartva kell az ingatlanra vonatkozó további lépéseket megtenni, hiszen három, ezzel kapcsolatos bírósági ügyben már nyomoz a rendőrség: 1. a MGOÖ közgyűlése által a rendőrségen tett feljelentés okirathamisítás ügyében ismeretlen tettes ellen 2. a feljelentésem Kaparelis Spyros és Kanakis Lefteris ellen rágalmazás miatt (Magyar Nemzet) 3. Kaparelis Spyros feljelentése az elnök ellen a Fővárosi Főügyészségen hűtlen kezelés miatt. Ezenkívül van még két bírósági perünk a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon. A fenti levélre reagálva 12. hó 10-én ülésezett a Syllogos elnöksége megvitatta a “Görögség Háza” körül kialakult álláspontokat. A megjelent képviselők bizalmat szavaztak a MGOÖ elnökének, alelnökének. Köszönjük a bizalmat, azon leszünk, hogy a törvényességet betartva szolgáljuk a hazai görögséget.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας Εκδότης: Σώμα Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας Διευθύνων Σύμβουλος Σύνταξης: Κοράνης Λαοκράτης Αρχισυνταξία: Αυγουροπούλου Βούλα Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Καρύδης Γιάννης Συντακτική επιτροπή: Φαρατζής Βίκτωρ, Κολλάτος Γιώργος, Καρύδης Γιάννης Διεύθυνση Σύνταξης: 1054 Budapest, Vécsey u. 5. Τηλέφωνα: 06-1-302 7274, 06-1-302 7275 Φαξ: 06-1-302 7277 e-mail: ellinismos@hotmail.com Τυπογραφείο: Copycat kft. ISSN: 1786-0989

ELLINIZMOSZ

A M.G.O.Ö. kiadványa Kiadó: a M.G.O.Ö. Testülete A szerkesztőség ügyvezetője: Koranisz Laokratisz Főszerkesztő: Avgouropoulou Voula Kreatív Igazgató: Karydis Ioannis Szerkesztőbizottság: Faratzis Viktor, Kollatosz Jorgosz, Karydis Ioannis Szerkesztőség cime: 1054 Budapest, Vécsey u. 5. Telefon: 06-1-302 7274, 06-1-302 7275 Fax: 06-1-302 7277

e-mail: ellinismos@hotmail.com Nyomda: Copycat kft. ISSN: 1786-0989

Budapest, 2012. november 28.

Tisztelettel: Koranisz Laokratisz

3


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

Γιορτές & Έθιμα

Να τα πούμε; Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Πελοπονήσσου Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, για βγάτε, δέτε, μάθαιτε, πως ο Χριστός γεννάται. Γεννάται κι αναθρέφεται, με μέλι και με γάλα, το μέλι τρων οι άρχοντες το γάλα οι αφεντάδες και το μελισσοβότανο, το νίβονται οι κυράδες. Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά γαϊτανοφρύδα, κυρά μου όταν στολίζεσαι, να πας στην εκκλησιά σου βάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη, και τον καθάριο αυγερινό, τον βάζεις δαχτυλίδι. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, να φάμε και να πιούμε, παρά σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε. Εδώ που τραγουδήσαμε, πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, πολλούς χρόνους να ζήσει. Δώστε μας και τον κόκκορα, δώστε μας και την κότα, δώστε μας και πέντ’ έξι αυγά, να πάμε σ’ άλλη πόρτα.

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και ο Νέος Χρόνος να είναι ευτυχισμένος, με υγεία, δημιουργικότητα και ομόνοια. Καλές Γιορτές και Χρόνια Πολλά σε όλους! Η σύνταξη του περιοδικού Ελληνισμός

4


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Γιορτές & Έθιμα

Γιορτινές γεύσεις Καρυδόψωμο με μέλι Υλικά 1 κιλό αλεύρι σκληρό (για ζύμη) 2 φακελάκια ξερή μαγιά 2 κουταλιές μέλι 4 κουταλιές ελαιόλαδο 1 κουταλάκι ζάχαρη 1 φλιτζάνι καρυδόψιχα αλεσμένη λίγο φρέσκο γάλα σουσάμι Εκτέλεση Σε μισό φλιτζάνι χλιαρού νερού διαλύουμε τη μαγιά. Σε μια μεγάλη λεκάνη ρίχνουμε το αλεύρι και στο κέντρο του κάνουμε μια γούβα με τη χούφτα μας. Εκεί ρίχνουμε το μέλι, τη ζάχαρη, το ελαιόλαδο, τη διαλυμένη μαγιά και 2.5 φλιτζάνια χλιαρό νερό. Ζυμώνουμε τα υλικά εώς ότου γίνει μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει όμως στα δάχτυλά μας. Αν χρειαστεί προσθέτουμε αλεύρι ή νερό ούτως ώστε γίνει η ζύμη όπως την περιγράψαμε. Σκεπάζουμε με μια κουβέρτα τη λεκάνη μας και αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει. Όταν φουσκώσει, ξαναζυμώνουμε για πέντε λεπτά και προσθέτουμε την καρυδόψυχα συνεχίζοντας το ζύμωμα μέχρι να ανακατευτεί καλά το υλικό. Πλάθουμε τη ζύμη μας σε δυο ισομεγέθεις φρατζόλες. Τις βάζουμε σε ελαφρά λαδωμένο ταψί και τις αφήνουμε να φουσκώσουν μέσα στον φούρνο που έχουμε προθερμάνει στους 50 βαθμούς. Όταν φουσκώσουν τις χαράζουμε, τις αλείφουμε με λίγο γάλα και τις πασπαλίζουμε με μπόλικο σουσάμι. Ψήνουμε το ψωμί με τα καρύδια στους 200 βαθμούς έως ώτου φουσκώσει και ροδοψηθεί.

Η κρεμμύδα Η γνωστή μας πρωτοχρονιάτικη κρεμμύδα είναι το φυτό του οποίου η επίσημη ονομασία είναι Scilla Maritima. Οι αρχαίοι Έλληνες την θεωρούσαν σύμβολο αναγέννησης και υγείας, πίστευαν ότι τους προστάτευε από κάθε κακό, από καταστροφές, αρρώστιες ή βασκανίες. Η Χρυσοβασιλίτσα, όπως αλλιώς λέγεται, ακόμα και ξεχασμένη σε κάποια γωνιά του σπιτιού, βγάζει φύλλα τέτοια εποχή και ξαναρχίζει τον κύκλο της ζωής της. Ο λαός πιστεύει ότι αυτή τη μεγάλη ζωτική της δύναμη μπορεί να τη μεταδώσει., έτσι συνδέθηκε με την Πρωτοχρονιά και το ξεκίνημα μιας καινούριας χρονιάς, γεμάτης ελπίδες και προ σδοκίες. Στις μέρες μας, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τοποθετείται μια κρεμμύδα έξω απ’ το σπίτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο πατέρας ή η μητέρα της οικογένειας την παίρνει στα χέρια του/της και χτυπώντας ελαφρά με την κρεμμύδα τα κεφάλια, ξυπνά τα μέλη της οικογένειας για να πάνε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου. Στη συνέχεια, η κρεμμύδα κρεμιέται σε κάποιο σημείο του σπιτιού για να φέρει υγεία και τύχη στην οικογένεια. πηγές: matia.gr, φωνή.

5


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

A novemberi számban sajnálatos módon a Budapesti Görög Önkormányzat beszámolójának szövege töredékesen jelent meg. A hibáért elnézést kérünk, itt látható a beszámoló teljes anyaga. A szerkesztőség

Beszámoló és közmeghallgatás a Fővárosi Görög Önkormányzat 2012. évi működéséről A Fővárosi Görög Önkormányzat december 12-en tartotta az éves közmeghallgatást az önkormányzat székhelyén. Az Ellinizmosz olvasóit az önkormányzat 2012-es működésével kapcsolatosan az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni: Fontosabb események: – Január 14-én megszerveztük a Vízkereszt Ünnepet, amelyre a testület 150 ezer forintot szavazott meg (69/ 2011 (XI. 16.) sz. határozat). – Február 25-én az EPON ünnepet szerveztük meg, a XIII. kerületi Görög Önkormányzattal közösen, amelyre a 69/2011 (XI. 16.) sz. határozatában 80 ezer forintot különített el a FGÖ testülete. – Március 24-én Nemzeti Ünnep a RAM Művelődési Házban (ez utóbbit a XIII. kerületi görög önkormányzat segítségével sikerült biztosítani). A nemzeti ünnep megszervezésére és lebonyolítására 69/2011 (XI.16.) sz. határozatában 1200 ezer forintot szavazott meg a FGÖ testülete. (Ténylegesen valamivel több mint 800 ezer forint lett elköltve). (Megjegyezzük, hogy fenti három határozatban azért szerepel ugyanaz a határozatszám, mert az FGÖ egyszerre, a 2012-es munkatervének részeként fogadta el fenti programpontokat). – Április 15-én megünnepeltük a görög húsvétot a XII. kerületi Görög Önkormányzattal együttműködve. Erre 24/2012 (III. 29.) sz. határozatában 70 ezer forintot szavazott meg a testület. – Júniusban került sor a Kaldaras-Chiotis zenés irodalmi estre (32/2012 (V.30.) sz. határozattal: 100 ezer forint biztosítása mellett) a Józsefvárosi Görög Önkormányzattal együttműködve. – Május 25.: a 12 évfolyamos kiegészítő iskola évzáró ünnepélyének megszervezése és megrendezése a Ferencvárosi Görög Önkormányzattal együttműködve. Erre az FGÖ testülete 100 ezer forintot szavazott meg (69/2011 (XI. 16.) sz. határozat) – Június 18-23.: görög nyelvi tábor megszervezése és társfinanszírozása Balatonlellén a Ferencvárosi Görög Önkormányzattal együttműködve (22/2012 (III.29.) sz. határozatával a FGÖ testülete 250 ezer forintot biztosított ennek érdekében.) – Augusztus 5.: együttműködési megállapodás keretében a XIII. kerületi Görög Önkormányzattal: nemzetiségi nap a kerületben (37/2012.(VI.13.) sz. határozat 100 ezer forint) – Szeptemberben került sor a dohánygyári emlékest megrendezésére (33/2012 (V.30.) sz. határozattal 200 ezer forint biztosítása mellett) a Józsefvárosi Görög Önkormányzattal együttműködve. – Szeptember 15.: Görög Családi és Sportnap a Görög Ifjúsági Egyesülettel együttműködve. (41/2012 ( IX.5) sz. határozat 100 ezer forint) – Október 30.: Papageorgiu Szteliosz festőművész Minden elmúlik című életmű-kiállításának megszervezése és megrendezése a II. kerületi Görög Önkormányzattal és az Országos Idegennyelvű Könyvtárral együttműködve (42/2012( IX.5.) sz. határozat 100 ezer forint.) Támogatások: – Görög Ifjúsági Egyesület: 25 ezer forint az egyesület honlapja tárhelyének biztosítására (18/2012 (III. 8.) sz. határozat) – Iliosz Kulturális Egyesület: 150 ezer forint koreográfus alkalmazására új program kialakításhoz, valamint népviseleti kiegészítők beszerzése. (23/2012 (III. 29.) sz. határozat.) – Ellinizmosz Egyesület: 100 ezer forint görögországi néptáncfesztiválon való részvételre (29/2012 (V.30.) sz. határozat.) – Balkán Hangja Egyesület: 50 ezer forint gálaest megrendezése. (30/2012 (V.30.) sz. határozat.) – Kariatidák Egyesület: 100 ezer forint előadássorozat szervezésére, valamint népviseleti ruhák kiegészítése (31/2012 (V.30.) sz. határozat). A Fővárosi Görög Önkormányzat testületének tagjai: Bozona Irini(alelnök), Caruha Vangelio, Dzindzisz Jorgosz (elnök), Nikoladisz Nikosz, Stefanidu Janula, Thomou Anna (PB elnök). A titkári feladatokat Arvanitidu Sztamatula látja el.

6

Köszönet az adó

1%

ának felajánlásáért A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete (Syllogos) ezúton szeretne köszönetet mondani minden támogatójának, aki felajánlotta a 2011. évi jövedelemadója 1%-át.


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Αξιότιμοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Αυτοδιοικήσεων και Οργανώσεων Σας ενημερώνουμε ότι το περιοδικό μας εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Στόχος μας είναι να προβάλλονται όλες οι Αυτοδιοικήσεις, Σύλλογοι και Οργανώσεις Ελλήνων της Ουγγαρίας.Για την επίτευξη αυτού του σκοπού παρακαλείστε να στέλνετε τα άρθρα και τις ανακοινώσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού:

ellinismos@ hotmail.com Είμαστε πρόθυμοι για μια στενή συνεργασία μαζί σας! – Στείλτε μας τα σχόλια, τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις σας. – Ενημερώστε μας για τις δραστηριότητες του Οργανισμού ή της Αυτοδιοίκησής σας,ή της επιχείρησής σας (Ανακοίνωση, Δελτίο Τύπου ή Πρόσκληση, κλπ ) – Η Συντακτική Επιτροπή παρακαλεί τους ανταποκριτές και τους αρθρογράφους του περιοδικού μας να αποστέλλουν τα άρθρα και τις ανταποκρίσεις τους στο όνομα της Βούλας Αυγουροπούλου. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η ύλη του περιοδικού κλείνει την 1η του μηνός. Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν την άποψη του συγγραφέα.Ο κάθε αρθρογράφος είναι υπεύθυνος για το περιέχομενο του γραπτού που δημοσιεύει. Η Σύνταξή μας έχει όμως το δικαίωμα να κάνει διορθώσεις ορθογραφίας,ύφους και σύνταξης.

Τα νέα μας Νέος Έλληνας Πρέσβυς Τα διαπιστευτήρια του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κο János Áder επέδωσε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου στο Προεδρικό μέγαρο, ο νέος Πρέσβυς της Ελλάδας στην Ουγγαρία κος Δημήτρης Γιαννακάκης, τονίζοντας ότι θα εργαστεί για την περαιτέρω βελτίωση των ήδη εξαίρετων ελληνοουγγρικών σχέσεων. Στη συνέχεια είχε ημίωρη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Áder, η οποία περιεστράφη σε θέματα ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος. Ο κ. Γιαννακάκης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης Ο κ.Γιαννακάκης με τον Πρόεδρο της και του ελληνικού λαού προς αντιμετώπιση Ουγγρικής Δημοκρατίας κ.Άντερ της δημοσιονομικής κρίσης. Ακολούθησε η προβλεπόμενη τελετή κατάθεσης στεφάνου στο Μνημείο των Ηρώων. Ο κ. Γιαννακάκης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και έχει υπηρετήσει σε πολλές διπλωματικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην ΜΕΑ Βρυξελλών, Γενικός Πρόξενος στη Φιλιππούπολη, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Πρετόρια της Ν. Αφρικής, ενώ μέχρι πρότινος ήταν Διευθυντής Κύπρου στο ΥΠΕΞ.

Το δώρο της Ελλάδας “Το δώρο της Ελλάδας” είναι ο τίτλος άρθρου της εφημερίδας Fejér Megyei Hírlap όπου γίνεται λόγος για την δωρεά του ελληνικού κράτους στο σχολείο Ν. Μπελογιάννης, Η οικονομική ενίσχυση ύψους 4000 ευρω χρησιμοποιήθηκε για την πλήρη ανακαίνιση του τμήματος πληροφορικής του σχολείου με την αγορά 15 υπολογιστών, 2 λάπτοπ και 2 προβολέων.

Görögország ajándéka A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola négyezer eurót kapott ajándékba a görög államtól. Ebből az összegből sikerült teljesen felújítani az iskola informatikai tantermét , emellett 15 számítógépet , két laptopot és két projektort is vásároltak. A cikk a Fejér Megyei Hírlapban jelent meg .

KÖSZÖNET A PÉCSI GÖRÖGÖKNEK A Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat ezúton szeretné megköszönni a Pécsi Görög Önkormányzatnak a segítséget, amit a szeptember 22-i kirándulás alkalmával nyújtott.

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Minden, az újságunkban megjelenő vélemény kizárólag a cikkek íróinak nézetét fejezi ki. Minden cikkíró maga felelős a megjelent cikk tartalmáért. Szerkesztőségünknek azonban joga van helyesírási és mondattani javításokat végezni. Az ELLINIZMOSZ Szerkesztőbizottsága

Koszorúzás Makrisz Agamemnon szobránál

Külön köszönet Georgiou Grigorisz elnöknek, Ormanlidisz Angelinának és Ravasz Gyöngyinek, akik (a pécsi görögök jóvoltából) fantasztikus idegenvezetést tartottak nekünk, nagyon sok érdekességet és információt megosztván a városról.

7


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

Πρόσωπα

Νεκταρία Καραντζή

“Η βυζαντινή μουσική πριν από τέχνη είναι προσευχή” συνέντευξη στον Σωτήρη Μπέκα

Βερύκιος. Μου δίδαξε την ομορφιά της τέχνης, τη μυστική επιρροή της προσευχής και τον τρόπο που αυτή μπορεί να σε αρπάξει από την τεχνική απλώς ερμηνεία και να σε οδηγήσει στον Ουρανό.   - Πως ήρθες σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική;   - Οφείλω την ενασχόλησή μου με την ελληνική παραδοσιακή μουσική σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της, τον δάσκαλό μου και δάσκαλο όλων των Ελλήνων, Χρόνη Αηδονίδη. Εκείνος με τη γενναιοδωρία του, το θεόσδοτο ταλέντο του και την θυσιαστική διδασκαλία του, με μύησε στην ομορφιά της παράδοσης και με βοήθησε να ανακαλύψω την αξία της, όχι μόνο για τον πολιτισμό μας ,αλλά και για την ίδια την ψυχή μας. Η Παράδοση δεν είναι μόνο η ιστορία του τόπου και η ταυτότητά μας, αλλά υφαίνει το ύφασμα της ψυχής του καθενός μας.    - Ποια είναι η σχέση της βυζαντινής με την παραδοσιακή μουσική;

“η φωνή ενός ανθρώπου λέει πολλά για την ψυχή του” Με αφορμή τη συμμετοχή της στη συναυλία της Χορωδίας του Αγίου Εφραίμ, στη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου υπό τον τίτλο «Orientale», η ψάλτρια Νεκταρία Καραντζή ανοίγει την ψυχή της στο περιοδικό «Ελληνισμός» της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας. Η προικισμένη τραγουδίστρια μιλάει για τη σχέση της με τη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική, τις μουσικές καταβολές της, τον δάσκαλό της και μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, Χρόνη Αηδονίδη, ενώ στέλνει το δικό της μήνυμα προς τους Έλληνες της Ουγγαρίας και όχι μόνο… - Πως ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη βυζαντινή μουσική και ποια η βαθύτερη, εσωτερική σου σχέση με αυτήν;

8

- Ξεκίνησα 9 ετών να τη σπουδάζω. Η σχέση μου όμως μαζί της ξεκίνησε νωρίτερα, ακούγοντάς τη στην εκκλησία τις Κυριακές. Το ιδιαίτερο αυτής της μουσικής είναι ότι μπορείς να την προσεγγίσεις αληθινά μόνο αν πιστεύεις. Ως τέχνη είναι δύσκολη και απαιτητική, αλλά ακόμα και αν την κατέχεις τεχνικά σε βάθος, δεν την κατακτάς ποτέ, εάν δεν πιστεύεις στον Θεό. Η Βυζαντινή Μουσική πριν από τέχνη είναι προσευχή και αυτή προσπαθώ να είναι η σχέση μου μαζί της. Προσευχητική. - Ποιοι άνθρωποι υπήρξαν δάσκαλοί σου και πως σε επηρέασαν; - Ο σημαντικότερος δάσκαλός μου στη βυζαντινή μουσική είναι ο Δημήτρης

- Οι μουσικές αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και η συγγένειά τους αποδεικνύεται όχι μόνο μουσικά και ιστορικά, αλλά, απλώς και μόνο, αφήνοντας την ακοή και την ψυχή μας να ταξιδέψει στους δρόμους τους. Θα αναφέρω την χαρακτηριστική περιγραφή του δασκάλου μου, Χρόνη Αηδονίδη, που αναδεικνύει την σχέση τους: „Η ελληνική μουσική είναι ένα δέντρο που έχει ρίζα την αρχαία ελληνική μουσική και ο κορμός της καταλήγει σε δύο κλαδιά, το ένα είναι η βυζαντινή και το άλλο η δημοτική μουσική”.   - Με ποιο τρόπο η βυζαντινή μουσική φέρνει κοντά εσένα με τον Χρόνη Αηδονίδη;  - Τόσο ο δάσκαλός μου όσο και εγώ ξεκινήσαμε από τη βυζαντινή μουσική. Ο Χρόνης Αηδονίδης πριν από τραγουδιστής της παράδοσης, υπήρξε ψάλτης. Σπούδασε τη βυζαντινή κοντά σε σπουδαίους ιεροψάλτες και είχε πάντα την επιθυμία κάποτε να ηχογραφήσει εκκλησιαστικούς ύμνους. Όταν με ανέλαβε ως μαθήτριά του, το 2003, στο παραδοσιακό τραγούδι, είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου στη βυζαντινή και ήμουν ενεργή ψάλτρια σε εκκλησία. Θεωρήσαμε λοιπόν από κοινού, ότι αυτή η περιόδος της μαθητείας μου κοντά του, ήταν η κατάλληλη συγκυρία για να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο, ηχογραφώντας βυζαντινούς ύμνους. Κυκλοφορήσαμε τρεις βυζαντινούς δίσκους, στους οποίους με τίμησε έχοντάς με πλάι του


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Πρόσωπα δισκογραφικά.   - Ποια είναι η θέση της βυζαντινής μουσικής με το “σήμερα”; Πόσο επίκαιρη είναι και με ποιο τρόπο; - Δεν υπάρχουν οι λέξεις “επικαιρότητα”, ούτε “αναχρονιστικότητα” στη βυζαντινή μουσική, γιατί όπως στον Θεό και στους “κανόνες” του ουρανού, δεν υπάρχει η διάσταση του χρόνου, έτσι και η βυζαντινή μουσική δεν δεσμεύεται από εποχές. Η προσευχή δεν υπόκειται ούτε στους κανόνες εμπορικότητας, ούτε στη φθορά του χρόνου. Η προσευχητική διάθεση είναι ίδιον της ανθρώπινης ψυχής από την δημιουργία της. Όσο ο άνθρωπος πιστεύει στον Θέο, τόσο θα έχει ανάγκη να μιλάει μαζί Του, προσευχόμενος.   - Τι σημαίνει για εσένα η συναυλία της 19ης Δεκεμβρίου με τη χορωδία του St. Efrem;  -Τιμή και ευλογία. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τη χορωδία του Αγίου Ευφραίμ σκέφτηκα πως κάπως έτσι πρέπει να είναι οι αγγελικές φωνές. Όσο για την ευκαιρία που μου δίνει η Marta να βρεθώ πλάι της στην ίδια σκηνή, νομίζω πως δύσκολα μπορώ να περιγράψω τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι απέναντί της. Καλλιτεχνικά θεωρώ πως αυτή η συναυλία συγκαταλέγεται σε μία από τις σημαντικότερες στην μέχρι τώρα πορεία μου.   - Ποια η σχέση σου με τη Márta Sebestyén και πως νιώθεις που θα συναντηθείτε για πρώτη φορά  καλλιτεχνικά;   - Η Márta είναι ένας άνθρωπος που αγάπησα και εκτίμησα από την πρώτη στιγμή που την άκουσα να τραγουδά. Συχνά, η φωνή ενός ανθρώπου λέει πολλά για την

„κάθε φορά που η Ελλάδα νοσεί, τη σωτήρια μετάγγιση την αντλεί από εκείνους τους ανθρώπους που διατηρούν και ξέρουν να σέβονται το καλύτερο κομμάτι του ελληνισμού”

ψυχή του. Πολύ δε περισσότερο, το τραγούδισμά του. Ένας τραγουδιστής έχει περισσότερες ευκαιρίες να το καταλάβει αυτό, γιατί γνωρίζει πώς λειτουργεί η φωνή. Γνωρίζει ποιες είναι οι κερκόπορτές της, από όπου μπορούν να διαφύγουν οι πραγματικότητες της ψυχής, όσο καλά και αν προσπαθήσεις να τις κρύψεις. Πίσω από κάθε λύγισμα της φωνητικής χορδής, κρύβεται συνήθως ένα αληθινό συναίσθημα. Γι’ αυτό η φωνή είναι το τελειότερο όργανο, γιατί είναι ο τρόπος που μιλά η ίδια η ψυχή χωρίς μεσολαβήσεις. Όποιος ακούει λοιπόν τη Márta, μπορεί να καταλάβει! Να καταλάβει ότι εδώ δεν έχουμε απλώς μία εξαιρετική, ανθεκτική, γλυκύρροη φωνή αλλά μία ψυχή που δίνει το είναι της και το πάθος της στο τραγούδισμα, που μεταμορφώνει τον ήχο σε συναίσθημα και το μεταγγίζει απευθείας στην ψυχή του ακροατή, ακόμα και αν δεν γνωρίζει τη γλώσσα των στίχων. Από τότε που

γνώρισα τη Márta, από κοντά, όλες αυτές οι σκέψεις, επιβεβαιώθηκαν… Θα μπορούσα, με δυο λόγια, να πω πως το όνομά της ορίζει τις λέξεις “Μουσικός”, “Καλλιτέχνης”, “Αυθεντικότητα”, “Δόσιμο”, “Πάθος”, “Ευαισθησία”, “Δυναμισμός”, “Ταπεινοφροσύνη”, “Απλότητα” και “Διακριτικότητα” στο ακέραιο. - Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα ήθελες να μεταφέρεις στους Έλληνες ομογενείς της Ουγγαρίας;   - Η καρδιά της Ελλάδας ζει στην απανταχού ομογένεια. Κάθε φορά που η Ελλάδα νοσεί, τη σωτήρια μετάγγιση την αντλεί από εκείνους τους ανθρώπους που διατηρούν  και ξέρουν να σέβονται το καλύτερο κομμάτι του ελληνισμού. Αυτοί είναι πάντα οι ομογενείς μας στο εξωτερικό. Δεν μεταφέρω μήνυμα λοιπόν στους Έλληνες ομογενείας της Ουγγαρίας, αλλά παράκληση. Κρατήστε μας ζωντανούς!

9


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

A varázslatos görög szellem Az európai kultúra alapjait az antik görögök és rómaiak rakták le. Ők teremtették meg a filozófiai és tudományos gondolkodást. A szociális jelenségek vizsgálatában olyan szintet értek el, hogy egyetlen más ókori nép sem hasonlítható hozzájuk. Nekik köszönhető az erkölcstan, az esztétika, valamint a neveléselmélet kidolgozása. A történelem során náluk bukkant fel első ízben az ateizmus, az a meggyőződés, hogy nincsenek földöntúli hatalmak, és a kozmosz minden történése anyagi önmozgás. Az általuk létrehozott művészetek számos alkotása utánozhatatlan szépségű, és lenyűgöző hatásuk alól senki sem vonhatja ki magát. A görög – főként athéni –demokrácia megteremtésével olyan államberendezkedést hívtak létre, amelynek nincs párja az ókori időkben. A “Mi az ember?” kérdésre pedig annyira

helyes választ adtak, hogy a lényeget tekintve azóta sem sikerült őket túlhaladni. Az említett tények miatt érthető,hogy Marx úgy nyilatkozott, hogy a görögség képviseli a történelemben az emberiség normális gyerekkorát! És az sem meglepő, ha az antik hellének szellemi teljesítményeit nagyra becsülve a német bölcselettörténész, Theodor Gomperz - Attika fővárosát említve - így kiált fel a maga egyik művében: “Mily szegény volna az emberiség, ha nem lett volna Athén!” Maguk ezek az kijelentések nem túlzók, mert amikor az antik bölcseknek, tudósoknak és művészeknek az emberi természettel, a társadalommal, az erkölccsel, a neveléssel, a szokásokkal és a megismeréssel kapcsolatos nézeteit olvassuk, úgy érezzük, nem a régmúlt, hanem a jelen gondolkodói szólnak hozzánk, és nem az ókori idők embereiről, hanem rólunk szólnak. Előadássorozatunk az antik hellének e csodás szellemi világába kalauzolja el az érdeklődő embereket. Az első 3 előadás magának az ókori görög kultúrának az értékeit mutatja be. Az utolsó kettő pedig azt, hogy ezekre az értékekre építve a későbbi történelem során a gondolkodók mily nagyszerű tudományos eredményeket értek el. A sorozat előadásaira szeretettel meghívják a varázslatos ókori görög szellem, és emberi lét vagy kérdései iránt érdeklődőket a szervezők: XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és a Kondor Béla Közösségi Ház

E címmel öt részből álló előadássorozat kerül megrendezésre minden alkalommal 18 órai kezdettel a KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZBAN (Budapest, XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 8. Tel.: (061)291-6564) Az előadásokat a 80. születésnapját nemrég ünnepelt, az antik hellénekről számos tanulmányt, továbbá két nagy sikerű, a hazai viszonyok közt páratlan könyvet írt PAIS ISTVÁN filozófiatörténész, nyugalmazott egyetemi docens tartja. A sorozat programjai: 2012. nov. 16.: Az ókori görög szellem időszerűsége 2012. dec. 14.: Ógörög humor, ógörög szerelem (ókori görögök a nevelésről és az esztétikáról) 2013. jan. 18.: A görög felvilágosodás és a szofisták 2013. febr. 15.: Hódolat a múlt bölcselőinek 2013. márc. 22.: A Biblia igazi világa A díjmentesen látogatható sorozat támogatói: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Budapest XVIII. kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzat Kondor Béla Közösségi Ház Bartók Béla Zenei Műhely

10


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

PROGRAMAJÁNLÓ 2012 JANUÁR ZENE

Mydros - www.mydros.hu 01/12 18:00 Ferencváros, József Attila lakótelep Budapest, IX. kerület, Toronyház utca 3/b 01/18 18:00 Zorbas, Budapest. VI. kerület, Podmaniczky utca 18

Fanari Minden csütörtök, 19:00 Gyradiko, Budapest, III. kerület (Békásmegyer), Pünkösdfürdő és Királyok útja sarok

Zeus - www.zeus.hu Minden vasárnap, 13:00 Gyradiko

Sirtos - www.sirtos.hu Minden vasárnap, 18:00 Óbudai Kulturális Központ,

Budapest, III. kerület, San Marco utca 81

TÁNC

Helidonaki 01/04 és 01/05 Mediterán Nemzetközi Néptánc ta-

lálkozó, Csili Művelődési Központ, Budapest 1201, Pesterzsébet, Nagy Győry István u. 4-6.

GYERMEKPROGRAMOK Január minden nap 15:00-19:00

korcsolyázási lehetőségek Budapesten II. kerület, Budai Műjégpálya, Bp., 1022 Varsányi Irén u., Belépő: 1200 Ft. III. kerület, Óbudai Jégpálya, Bp., Kalap u. 1., UTE sportpálya. Belépő: 700 Ft IV. kerület, Ice Center, Bp., 1046, Homoktövis u. 1., Belépő: 800 Ft. VI. kerület, Eiffel tér, jégpálya, Bp., 1062, Teréz krt. 55-57., Belépő: 500 Ft. VIII. kerület, Arena Pláza, Jégterasz., Bp., 1087, Kerepesi út 9., Belépő: 1100 Ft. X. kerület, Kőbányai Jégpálya, Bp., 1105, Ihász u. 24. (Kápolna téri körforgalom), Belépő: 600 Ft. XI. kerület, BHG jégpálya, Bp., 1117, Soproni út 19., Belépő: 1100 Ft. XII. kerület, Sportmax Jégpálya, Bp., 1123, Csörsz u. 14., Belépő: 600 Ft. XIV. kerület, Városligeti Műjégpálya, Bp., 1146, Olof Palme sétány 5., Belépő: 1400 Ft XV. kerület, Pólus Jégpálya, Bp., 1152, Szentmihály út 131., Belépő: 500 Ft. XX. kerület, Pesterzsébet, Jégcsarnok, Bp., 1201, Zodony u. 1., Belépő: 1200 Ft.

EGYHÁZ

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchatus Magyarországi Exarhátusának Szent Hierotheosz és Szent István kápolnája

Budapest V. kerület Váci utca 55. I. emelet 1. www.patriarchatus.hu Μinden szerda 18:00 Paraklisz Μinden szombat 18:00 Alkonyati szolgálat Μinden vasárnap 9:00 Hajnali szolgálat,10:00 Isteni Liturgia 01/06 10:00 Vízkereszt Liturgia 01/20 10:00 Főpapi Liturgia

TV, rádió görög nyelvű adásai minden csütörtök 13:00 az MR4 rádióban hallható a görög nyelvű műsor. Ismétlés minden szombaton, 00:01-kor (Középhullámon a 873 vagy 1188 khz.)

EGYÉB

Papadimitriu Athina Színház 01/06 Menyasszonytánc, Operett Színház. Bp., VI. kerület, Nagymező u. 17. 01/08, 01/09, 01/10 és 01/11 10:00 Erdei Kalamajka zenés mesejáték, Operett Színház 01/22 19:00 Honfoglalás Kiskőrös Műv. Közp., Petőfi tér 4/a 01/23 Honfoglalás, RAM Colosseum, Budapest, XIII. kerület, Kárpát utca 23. Telefon: (061)222-5254

Kariatidák rendezésében Pireuszi esték 01/09 17:00 Bizánc eszmei öröksége. Előadó: Iljovszki Riszto történész. Budapest, V. kerület, Váci utca 81/a., Váci Utca Center Irodaház (a Fővám térhez van közel)

Angyalföldi Görög Önkormányzat 01/12 19:00 Vaszilopita-vágás. Budapest, XIII. kerület, Övezet utca 5

Beloiannisz falu 01/12 Vaszilopita-vágás,17:00 templomi szertartás, 18:00 művelődési házban ünnepi műsor, fellépnek az iskola tanulói és a Taverna zenekar.

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 01/05 17:00 Vaszilopita-vágás és közmeghallgatás. Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 1/b.

Fővárosi Görög Önkormányzat 01/20 12:30 Vízkereszt szertartás Acuinqum hajón

Kapcsolattartó: Stefanidu Janula tel.: +36 70 31 20 783 e-mail: stefaniduj@gmail.com

11


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

1

Határtalanul

Pátra

Miliosz Katalin írása Tagadhatatlan, hogy az igazán nagy utazások évszaka a nyár, hiszen szabadságunkat is legtöbben erre az időszakra időzítjük. Legtöbbünk vágya ilyenkor a hűsítő tengerparton élvezni a nap forró sugarait, és csokibarnán, energiával és élményekkel feltöltekezve hazatérni. Hiba lenne azonban az ezerszínű őszt, a hóban gazdag telet és a mindent üde frissességgel feltöltő tavaszt figyelmen kívül hagyni. Az élet ilyenkor sem áll meg, éppen ellenkezőleg! Győződjünk meg erről a saját szemünkkel is! Telnek-múlnak a napok, ismét itt az év vége. A szeretet ünnepe felé közeledve, a karácsonyi előkészületek közepette mindenkinek hazahúz a szíve, ám, amint a bensőséges, meghitt napok eltelnek, kezdetét veszi a vidám szilveszteri, majd farsangi karneváli hangulat. Vesszünk hát el mi is a pátrai forgatagban! Ha feltennénk a kérdést, hogy melyik az a görög város, ahol az ország első vízerőműve épült, vagy ahol először jelent meg az utcai világítás, bizonyára nem sokan tudnák a választ. Ha azonban azt mondanánk, hogy Hellász harmadik legnagyobb városa Athén és Thesszaloniki után, és egyben NyugatGörögország központja, biztos sokan rávágnák, hogy Pátráról van szó. A Peloponnészosz-félszigeten, a Panahaikon-hegy lábánál, a Pátrai-öböl partján elhelyezkedő település kb. 171 ezer fős lakosságával valóban dobogós a görög metropoliszok között. Elhelyezkedése miatt is hívják Görögország nyugati kapujának. A félszigetről a szárazföldre legegyszerűbben a közeli

12

Rio városából induló és Antirio városában végződő hídon tudunk átjutni. Az éppen ezért Rio-Antirio nevet viselő építmény (hivatalos nevén Harilaosz Trikupisz) 2880 méteres hosszúságával a világ leghosszabb, több részből álló, drótkötélből készített hídja, ami 2004 óta képviseli az összekötő szerepet a Korinthoszi-öböl felett. A város az ókori görög, római és bizánci stílusok kavalkádja. A belvárosban található Római Odeon az egyik legfontosabb látnivaló. Kr. e. 160-ban, Antonius Pius és Marcus Aurelius uralkodása alatt emelték. Az azóta szépen felújított épület nyaranta szabadtéri színházi, daraboknak és koncerteknek ad otthont. A középkori pátrai vár az ókori akropolisz területén helyezkedik el, melyet még a bizánci Justinianusz császár emeltetett. Az idők folyamán frank, velencei, török stílusjegyekkel gazdagodott, ma közkertként funkcionál. A Kr. e. I. századból származó Római Amfiteátrum a Római Odeon közelében magasodik, ez a város egyik kiemelkedő nevezetessége. A területen még ma is régészeti kutatások zajlanak. A Szent András templomot 1974-ben avatták fel, és a város védőszentjének ajánlották. A tengerpart közelében, a régi és az új kikötő között elhelyezkedő monumentális építmény 5000 fős befogadóképességével a második legnagyobb bizánci stílusban épült templom a Balkánon. A központban található a város leghíresebb, XIX. században, klasszicista stílusban épített színháza, az Apollon.


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

2

3

1. Rio-Antirio híd, 2. Római Odeon, 3. A híres pátrai karnevál A borok szerelmeseinek vétek lenne kihagyni az Ahaia Clauss Boripari és Kóstoló Központot, mely Petroto falunál található. A bajor Gustav Clauss alapította még 1861-ben, leginkább mavrodaphnéjáról híres. A történelem kedvelői látogassanak el a Pátrai Arheológiai Múzeumba, ahol a város emlékeit sorakoztatták fel, egészen a történelem előtti időktől a római korszakig. A fénykorában 6,5 km hosszú római vízvezeték maradványai is fellelhetőek a városban. A Milihosz folyón át ível a Római híd, mely Kr. e. 114-ből származik. A Bukauri utcában sétálva látogassuk meg a török fürdő épületét, mely azon kevés ilyen épületek egyike, mely nem csak megmaradt, de eredeti funkciója szerint ma is működik. Pátra városát gyönyörű terek és parkok ölelik körbe. Egyik ilyen az I. Georgiu tér, mely a város szíve is egyben. Csodálatos szökőkútjával a település politikai és kulturális életének központját képviseli, és különböző kulturális események, politikai gyűlések, karneválok színteréül is szolgál. Egy másik rendkívül népszerű találkozóhely a Pszilalonia tér, amely kb. 1,5 km-re található a belvárostól. Kútjával, apró járdáival, pálmafáival és játszótereivel teremti meg a kellemes hangulatot. A 2006. év Európa Kulturális Fővárosának is megválasztott település egyik leghíresebb ismérve a minden év januárjában megrendezésre kerülő, méltán híres karneválja, mely a kontinens legnagyobbjai közé tartozik. Az immár több mint 160

évre visszatekintő ünnepély 2013-ban is tömegeket vonz majd a városba, hogy január 17-től egészen februárig, az ortodox húshagyó hétfőig szórakoztassa vendégeit. A rendezvény olyan programokat tartogat az idelátogatóknak, mint a táncmulatság, parádé, elrejtett kincsek utáni vadászat, és persze külön programok kötik le a gyermekek figyelmét is. A hangulat a tetőpontját az utolsó hétvégén éri el, mikor az extravagáns szombati parádén felvonul az összes karneváli csoport, és sor kerül a karnevál király rituális elégetésére a Szent Nikolasz utcában. A mulatozás, sokszínűség mellett a rendezvényen a spontaneitás, az improvizáció, és az inspiráció kapja a főszerepet, aminek eredményeképp a vállalkozó kedvű látogatók is aktív szereplőkké válhatnak. Az először ide látogatókból is könnyen visszatérő turisták lehetnek, hiszen az itt jelenlévő varázs örökre rabul ejthet. Persze az sem marad program nélkül, aki pátrai utazását nyárra tervezi! A Pátrai Nemzetközi Fesztivál keretében rengeteg színdarab és musical közül választhatunk, érdemes előtte tájékozódni. De bármikor vezet utunk ebbe a városba, a számtalan galéria, könyvtár és színház mellett nehéz akár egy percig is unatkozni! Idei utazásaink végére érve szeretnék minden honfitársamnak nagyon boldog, békés, szeretetben gazdag karácsonyt és vidám, felejthetetlen élményekkel teli új évet kívánni! Keljünk együtt útra jövőre is!

13


Το δραστήριο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μπελογιάννης Δούρειος Ίππος από πλαστικά μπουκάλια

Ανανέωση του τμήματος πληροφορικής

Το δημοτικό σχολείο στο χωριό Μπελογιάννης αφιέρωσε την τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη στην υγεία Από τις 19 μέχρι τις 23 Νοεμβρίου το Δημοτικό Σχολείο Νίκος Μπελογιάννης διοργάνωσε την εβδομάδα υγείας. Κάθε μάθημα είχε ως θέμα την υγεία και την υγιεινή διατροφή, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των παιδιών για την σπουδαιότητα της γυμναστικής. Τα μεγάλα παιδιά είχαν την τύχη να ακούσουν τη διάλεξη του ομοιοπαθητικού κ. Ρόμπερτ Λάιονς (Robert Lyons) τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στο κουνγκφου. Στα μικρά παιδιά μίλησε η κα Μαριάνν Τότ (Tóth Mariann) με θέμα την σωστή διατροφή και την υγιεινή του στόματος.

Το Δημοτικό Σχολείο Νίκος Μπελογιάννης είχε την τύχη να χορηγηθεί με 4000 ευρώ από την Ελλάδα. Αυτή η παροχή σημαίνει μεγάλη αρωγή για το σχολείο, διότι μέχρι τώρα δεν είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς λόγω του χρέους που επιβάρυνε τον δήμο του χωριού. Γι’ αυτό τον λόγο μέχρι τώρα υπήρχαν πολύ λίγα μέσα πληροφορικής στη διάθεση του σχολείου. Από το συγκεκριμένο ποσό το σχολείο αγόρασε 14 ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους μαθητές και έναν για τους δασκάλους. Επίσης, αγόρασε δύο φορητούς υπολογιστές και δύο προβολείς ενώ τέλος αντικαταστάθηκαν τα ηλεκτρικά καλώδια στην αίθουσα πληροφορικής με νέα.

Το σχολείο έχει πάρει τον τίτλο Öko που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος, και για αυτό το λόγο τα παιδιά κατασκεύασαν έναν Δούρειο Ίππο από πλαστικά μπουκάλια. Επίσης, έφτιαξαν την Πυραμίδα Διατροφής με τη βοήθεια εικόνων παρμένες από εφημερίδες. Εκτός από αυτά, διοργάνωσαν και αθλητικούς αγώνες. Την τελευταία μέρα τα παιδιά έκαναν ωραίες και νόστιμες σαλάτες χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απόκτησαν ολόκληρη την εβδομάδα.

Χριστουγεννιάτικες Κάρτες Προκήρυξη Διαγωνισμού

Το Δημοτικό Σχολείο Νίκος Μπελογιάννης προκήρυξε διαγωνισμό για την σχεδίαση χριστουγεννιάτικων καρτών (με ημερομηνία υποβολής συμμετοχής την 5η Δεκεμβρίου). Η κάρτα που θα κερδίσει το πρώτο βραβείο από τα έργα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα σταλεί προς εκτύπωση και θα αποτελέσει εμπορικό προϊόν για τα Χριστούγεννα στο σχολείο.

14


Σοκολάτες, καραμέλες και χαμόγελα... Οι μαθητές του 8τάξιου δίγλωσσου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μπελογιάννης μαζί με τους δασκάλους τους υποδέχτηκαν με τραγούδια και ποιήματα την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2012 τον Άγιο Νικόλαο -  Mikulas. Μια γλυκιά προσμονή επικρατούσε σε όλο το σχολείο όπου ξαφνικά χαρούμενα καμπανάκια και κουδουνάκια γέμισαν με τον ήχο τους το χώρο. Σοκολάτες, καραμέλες, γλυκά αλλά και αγωνία για τον κατάλογο με „τα πιο καλά παιδιά”... γέμισαν το σχολείο. Η διευθύντρια του σχολείου τον συνόδευσε σε όλες τις τάξεις.  Συγχρόνως όμως είχαμε την ευκαιρία ως Έλληνες εκπαιδευτικοί να αναφερθούμε στον Άγιο Νικόλαο, τον προστάτη των Ελλήνων ναυτικών και να δείξουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η μέρα για την Ελλάδα και πόσο διαφορετικά την γιορτάζουμε εμείς, μια χώρα όπου η θάλασσα είναι η ζωή της... Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να συγκρίνουν, να ζωγραφίσουν και να εκφραστούν. Απολαύστε τα.! Θεοδοσία Χατζηευγενάκη δασκάλα

15


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

Πολιτιστική ατζέντα Έκθεση φωτογραφίας “Εκτός Σχεδίου” Η σύγχρονη ελληνική πόλη, μέσα στη σημερινή κοινωνικό-οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας, ήταν o θεματικός πυρήνας της έκθεσης “Εκτός Σχεδίου” που ταξίδεψε στη Βουδαπέστη, παίρνοντας μέρος στον Διεθνή Μήνα Φωτογραφίας “Fotóhónap” της πόλης. Στα εγκαίνια της έκθεσης που φιλοξένησε η γκαλερί FUGA, παραβρέθηκε και ο Πρόξενος της Ελλάδας στην Ουγγαρία κ.Γιάννης Σταματέκος, ο οποίος στον χαιρετισμό που απηύθυνε στους επισκέπτες χαρακτήρισε τον ελληνικό πολιτισμό ως τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, θέλοντας να τονίσει με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της ελληνικής τέχνης, η οποία μέσω των εκφραστών της, συνεχίζει να δίνει ζωντανά το παρόν στις μέρες μας παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα. Να πούμε ότι με έργα τους συμμετείχαν στην έκθεση Ελλήνες και ξένοι δημιουργοί και πιο συγκεκριμένα οι: Χρήστος Δημητρίου, Άννα Μαραγκουδάκη, Marie Mauzy (Σουηδία), Szilvia Mucsy (Ουγγαρία), Ελένη Παπαμανώλη, Σωτήρης Παπανικολάου & Μαρία Παυλάκη. Την έκθεση επιμελήθηκαν η Ιωάννα Βασδέκη και ο Jeff Vanderpool, μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας Fotograficus, ενώ τον γενικό συντονισμό της παρουσίασης της έκθεσης στη Βουδαπέστη είχε η φωτογράφος και επιμελήτρια Szilvia Mucsy. Τέλος, αξίζει ν’αναφέρουμε λίγα λόγια για την ομάδα Fotograficus η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 έχοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει φωτογραφικά δρώμενα, σεμινάρια, εκθέσεις, διαλέξεις, workshops και διάφορες άλλες δράσεις, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας στην Ελλάδα και την προβολή του έργου Ελλήνων δημιουργών εκτός συνόρων. Στα άμεσα σχέδια της ομάδας είναι η οργάνωση της έκθεσης με έργα Nelly’s (το καλλιτεχνικό όνομα της Έλλης Σεραϊδάρη), της πιο γνωστής ίσως ελληνίδας φωτογράφου, η οποία είχε τολμήσει να φωτογραφίσει τη δεκαετία του ‘30, γυμνές, διάσημες χορεύτριες της εποχής πάνω στην Ακρόπολη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο Τζεφ και η Ιωάννα διοργανώνουν το λεγόμενο “crowd funding” που σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε οικονομικά για την πραγματοποίηση της έκθεσης με όσα χρήματα θεωρεί ότι μπορεί να διαθέσει ο καθένας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους συνδέσμους: www.fotograficus.com και www.groopio.com . Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο Long Room, έναν ιδιαίτερο κι επιβλητικό αρχιτεκτονικό χώρο που βρίσκεται στο Πικέρμι Αττικής, όπου συνδυάζει ιστορία και παράδοση -καθώς ήταν μοναστήρι του 16ου αιω.- με μοναδικής ομορφιάς περιβάλλον. Β.Αυγουροπούλου

16

Οι επιμελητές της έκθεσης Jeff Vanderpool & Ιωάννα Βασδέκη με την Szilvia Mucsy (στο κέντρο), συντονίστρια της παρουσίασης στη Fuga


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Τα νέα μας Πρόσκληση Σας καλούμε στην εκδήλωση του 12-τάξιου Ελληνικού Σχολείου που διοργανώνει με την συνεργασία της Pandokrator Ε.Π.Ε. την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου ώρα 5 με θέμα την ελληνική κρίση. Εισηγητής είναι ο Dr. Zoltán Pogátsa, καθηγητής Πανεπιστημίου. Την παρουσίαση θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Επίσης οι μαθητές του σχολείου και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν την διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων με 2 φοιτητές της Ομογένειάς μας από την Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε, να ρωτήσετε ή να πείτε κάτι για την σημερινή Ελλάδα. Η εκδήλωση θα γίνει στην ουγγρική γλώσσα. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί, Νόρα Γιαννακάκη

Hivatalvezetői pályázat

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata KözgyűléseHivatalvezetői állásra pályázatot hirdet. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A hivatal vezetése, döntés előkészítés, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében a jogszabályokban és a közgyűlés határozatainak megfelelő végrehajtása, és az országos önkormányzat testülete által meghatározott feladatok ellátása. Az országos kisebbségi önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának felelős irányítása, vagyongazdálkodási és adminisztrációs feladatainak az ellátása, kiszolgálása. A jogviszony időtartama: Határozatlan időtartamú jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidős foglalkoztatás vagy megbízási szerződés alapján. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. A munkavégzés helye: A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, székhelye: 1054 Budapest, Vécsey u. 5. Pályázati feltételek: - Igazgatásszerezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közgazdász képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés mellett pénzügyi-gazdasági ismeretekkel való rendelkezés, - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, - Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, - Költségvetési intézmények gazdálkodásában, vagyonkezelésében és ezzel kapcsolatos döntés-előkészítésben szerzett több éves tapasztalat, - Szakmai és vezetői gyakorlat, - A görög nyelv ismerete, Angol nyelvtudás előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Kísérőlevél, részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, oklevelek és bizonyítványok másolata, hivatalvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések. - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyontételi kötelezettséget, valamint hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A munkakör díjazása: felek közti megállapodás szerint. A pályázat kihirdetése: 2012. december 12. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31. A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatban további információt Koranisz Laokratisz elnök nyújt, a 302-72-75 telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata címére történő megküldésével (1054 Budapest, Vécsey u. 5.) A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok közül – a meghallgató bizottság véleményének mérlegelésével – az elnök javaslatára a Közgyűlés – a benyújtást követő első ülésen dönt – határozatlan időre nevezi ki a hivatal vezetőjét. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 15. A pályázat közzétételének helye: www.ellinismos.hu

17


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

Τα νέα μας

Év végi közmeghallgatás Kőbányán Tisztelt honfitársaim, kedves magyar és görög barátaim! Tisztelettel köszöntöm Önöket az év végi közmeghallgatásunkon, majd az azt követő Olümposzi teadélutáni összejövetelünkön. Örömmel köszöntöm meghívott kedves vendégeinket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat távollévő alpolgármesterét, Radványi Gábor urat, aki sajnos váratlan hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, de minden kedves vendégünknek jó szórakozást, és a fellépő művészeknek sok sikert és jó hangulatot kíván. Tisztelettel köszöntöm dr. Kántásné, dr. Szabó Ivett asszonyt, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájának csoportvezetőjét, valamint Jógáné Szabados Henrietta úrhölgyet, a Humán Iroda civil és nemzetiségi referensét. Köszöntöm a Kőbányai Görög Önkormányzat képviselőit, csakúgy Inguszné dr. Barabás Rita asszonyt, a Kőbányai Német Önkormányzat elnökét, valamint minden kedves vendégünket és honfitársunkat. A mai napra tervezett rendezvényünk az előző évektől eltérően nemcsak a gyerekekről és a gyerekeknek szól, hiszen éveken keresztül az advent időszakában tartottuk a Mikulás ünnepséget a gyerekek legnagyobb örömére. A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete idén úgy döntött, hogy, megszakítva ezt a hagyományt, egy különleges kulturális és hagyományőrző rendezvénnyel próbál Önöknek kellemes, meghitt perceket varázsolni. Úgy gondoljuk, hogy a közönség soraiban ülnek azok a görög honfitársaink, akikről sohasem szoktunk megfeledkezni, és így történik ez a mai napon is, amikor is a fiatal tehetséges művészek tolmácsolásában klasszikus zenei betétekkel kedveskedünk Önöknek. A meghívóban szerepel a Kőbányai Görög Önkormányzat 2012. évi közmeghallgatása is, melyről néhány mondatban csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy a Kőbányai Görög Önkormányzat a 2012-es évben 9 képviselő-testületi ülést tartott, amelyen 68 határozatot hozott, tehát eleget tettünk a törvény által előírt kötelezettségeknek, mely szerint 4 testületi ülést kell tartani. Széles körű kulturális tevékenységünket a Hagyományőrző Görög Kulturális Estet, a Görög Nemzeti Ünnepet, a Nemzetiségek Napját és a karácsonyi ünnepséget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága (250 ezer forinttal) támogatta. Folyamatosan meghívást kaptunk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság üléseire, amelyeken a Kőbányai Görög Önkormányzatot érintő ügyek kapcsán részt vettünk. Több mint 13 éve sikeresen működtetjük a Görög Klubot, amely 2007 óta nemzetiségi iroda szerepét tölti be. A klubban találkozhatnak a környéken lakó idős görög kőbányai honfitársakkal. Az ifjúság részére heti rendszeres-

18

séggel zene- és táncórákat tartunk. A klubot az önkormányzat hetente hétfőn és csütörtökön 10.00-12.00 óra között díjmentesen a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány rendelkezésére bocsátja, akik rendszeresen fogadóórát és tornaórákat tartanak. Heti 3 alkalommal délelőtt a nyugdíjasok rendszeresen összejönnek és beszélgetnek, tavliznak, sakkoznak, kártyáznak illetve felelevenítik régi közös emlékeiket (lehetőség van görög műsorok megtekintésére is). A programjaink közül kiemelném a legnagyobb rendezvényünket, amelyet idén június 1-jén tartottunk és ez nem más, mint a Hagyományőrző Görög Kulturális Est, amelynek hagyományos módon a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (KÖSZI) adott otthont. A nagy sikerű kulturális programot hagyományainkhoz híven görög táncház követte, majd a görög nemzet különleges ételeiből készült gasztronómiai bemutatóval várták a vendégeket. A nagyszámú közönség késő éjszakába nyúlóan táncolt és énekelt a fellépő művészekkel együtt. A Kőbányai Görög Önkormányzat tagjai részt vesznek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken, a Szent László Napok programsorozat rendezvényein, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén, a Szent Lászlószobor koszorúzásán, a megemlékezéseken, valamint a kerületi nemzetiségi önkormányzatok által szervezett rendezvényeken a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. Képviselő-testületünk tagjai nemcsak részt vettek az Országos Görög Önkormányzat által rendezett Görög Nemzeti Ünnepen a József Attila Művelődési Házban, hanem jómagam vállaltam a kulturális műsor összeállítását és zenekarral való sikeres fellépést. Tisztelt Honfitársaim, Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy a Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete nevében köszönetemet fejezzem ki a kőbányai görögség érdekében kifejtett példamutató, áldozatos munkájáért: Angelopulu Zafirulának és Nikolaidisz Vangelisz úrnak. További sok sikert és nagyon jó egészséget kívánok nekik!!! Az Önkormányzat továbbra is szervezi a kerületi görög nemzetiségek kulturális tevékenységét. Rendezvényeinkkel és programjainkkal hozzájárulunk a magyarországi sokszínű görög kulturális örökség kerületi szintű bemutatásához és megismertetéséhez. Reméljük, 2012. ADVENT várakozásának idejében az általunk szervezett Olümposzi teadélutáni rendezvényünk emlékezetes marad az Önök számára. Ezen alkalomból magam és az önkormányzat nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!

Kollátosz Jorgosz elnök Kőbányai Görög Önkormányzat


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Οι ρίζες μας Πως βρέθηκα στην Ουγγαρία Πύργος Στράτσιανης 1949 Όλοι μας ξέρουμε, ύστερα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ότι οι γερμανοιταλοί στην φυγή τους άφησαν πίσω τους καταστροφές και ερείπια… όλα “γης μαδιάμ”. Δεν έφτανε αυτό μόνο, γύρισαν και τα τσιράκια τους οι αγγλοαμερικάνοι και κάθισαν στο λαιμό του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού, που ηρωικά πολέμησε για τη δίωξη των κατακτητών. Άρχισε η δίωξη, οι φυλακές, η τρομοκρατία ενάντια στην εθνική αντίσταση ΕΑΜ, ΕΛΛΑΣ, ΕΠΟΝ και ΚΚΕ που ήταν πρωτοπόροι στη δίωξη του κατακτητή. Στη συνέχεια είχαμε απειλές στο χωριό μας όπου παρέμεινε ο στρατός. Μόλις βγαίναμε από το σπίτι για δουλειές με την αδερφή μου σηκώνονταν οι στρατιώτες : “Προσοχή! Περνάνε οι κομμουνίστριες, γρήγορα θα πάτε και εσείς στους γονείς σας!”. Το έγκλημα ήταν αντιστασιακοί με σφραγίδα κομμουνιστές. Εδώ το ποτήρι ξεχείλισε που λένε. Ξεκίνησε η δεύτερη αντίσταση… Εμφύλιος πόλεμος, χωρίς λεπτομέρειες, σε χοντρές γραμμές μια ενημέρωση, ύστερα από απειλές, περνώ διπλά τα βουνά, διπλά τα κορφοβούνια, το ίδιο και η αδερφή μου, η Ιφιγένεια, και πολλοί νεοσύλλεκτοι ΕΠΟΝίτες γεμάτοι φλόγα και τραγούδια. “Στ’ άρματα, στ’ άρματα! “ λες και πηγαίναμε σε γάμο, ήταν κάτι τρομερό. Τραβάμε για το Γράμμο το 1948, με πολύ κρύο και βροχές φτάσαμε σε ένα χωριό, μούσκεμα, όλοι νηστικοί και ρούχα δεν είχαμε μαζί μας. Το χωριό ήταν άδειο, αφού κάναμε μαθήματα πώς να χειριζόμαστε τα όπλα, βγήκαμε έξω για σκοποβολή. Πρώτος βάζει ο εκπαιδευτής …και με το πρώτο μπαμ το βάζουμε στα πόδια. Μια αυστηρή φωνή του λοχαγού: “Πίσω!” και μας λέγει: “Στρατιώτες θα πειθαρχείτε σε κάθε ανώτερη εντολή!” και μου δίνει το όπλο στα χέρια μου: “Μπρος συναγωνίστρια βάλε”. Τα χέρια μου έτρεμαν και νόμιζα θα μου έπεφτε το όπλο. “Συναγωνίστρια μπρος βάλε!”. Κλείνω τα μάτια και πατώ τη σκανδάλη. Ούτε είδα που πήγε η σφαίρα. Τέλος ο λοχαγός λέγει : “Το πολυβόλο θα το χειρίζεται η συναγωνίστρια που βγήκε πρώτη”, και δείχνει εμένα. Τρόμαξα, ξαφνιάστηκα! Να έχω το νου μου: Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Οι πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολες, το 1948 ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς, τρομερή παγωνιά, ο ρουχισμός μας πολύ λίγος και τα άρβυλα τρύπια. Λοχαγό είχα το Στεριόπουλο Βαγγέλη από το χωριό, Αγιόφιλο Γρεβενών. Ξεκίνησε σα μαρτύριο, από μάχη σε μάχη, αποκρούοντας κάθε επίθεση του εχθρού, φτάσαμε στα ηρωικά Πατώματα, ένα μικρό υψωματάκι στην καρδιά του Γράμμου που ήταν γερά οχυρωμένος ο κυβερνητικός στρατός. Πολλές επιθέσεις κάναμε για να το καταλάβουμε, χάσαμε πολλούς αγωνιστές και όλες μας οι προσπάθειες απέτυχαν. Δεν έμενε άλλο παρά να σταματήσουμε την επίθεση και να πάμε ειρηνικά. Συμφιλίωση, να μιλήσουμε και να μη χύνουμε το αίμα αναμεταξύ μας, αφού είμαστε όλοι παιδιά του Λαού μας. Φωνάζει στον τηλεβόα: Συμφιλίωση! Με ρωτάει “Πως σε λένε;” και του απαντώ “Συναγωνίστρια”. Και ρωτώ εγώ μετά και μου απαντά με λένε Γιώργο από την Κοκινιά. Την δεύτερη φορά λέμε να ανταμώσουμε σε ουδέτερο μέρος, την τρίτη φορά καλώ τον Γιώργο, άλλη φωνή στρατιώτη μου λέει ότι ο Γιώργος δεν είναι εδώ, πήρε μετάθεση. Φεύγουμε από τα Πατώματα παραμονές γιορτών και δίνουμε την θέση στη Δημοκρατική Νεολαία, το πλήρωσαν όμως πολύ ακριβά, χάθηκαν πολλοί αγωνιστές και τα Πατώματα από αυτά. Ξεκινάμε για Πυρσόγιαννη, από μάχη σε μάχη απομακρύνουμε κάθε επίθεση του εχθρού. Τα κανόνια βαρούσαν ανελέητα και σκορπούσαν το θάνατο. Τέλος φτάσαμε

Οι ήρωες στο βουνό του θανάτου στα υψώματα Πυρσόγιαννη. Παίρνουμε θέση στο ύψωμα “Άγιος Χριστόφορος”από τις πρωινές ώρες. Μέχρι τις βραδινές και καθηλώναμε κάθε επίθεση του Στρατού για να πάρουν το ύψωμα. Εκεί με τίμησαν με το βαθμό του επιλοχία. Το πολυβόλο μου το γέμιζε μια νέα που όπως μου είπε ήταν από το χωριό Κιλκίς, την λέγανε Δέσποινα, άφησε πίσω ένα κοριτσάκι 3 χρονών στην πεθερά της, ο άντρας της ήταν στρατιώτης. Βγήκαμε από το χαράκωμα και τότε πέφτει πάνω της ένα βλήμα και την κάνει κομμάτια. Την έκλαψα πικρά. Πριν ξεκινήσουμε την αποστολή στήναμε χορό και τραγούδια και με ένα κομμάτι νερόβραστο και ανάλατο κρέας γιατί δεν είχαμε καιρό. Το Μάρτη έδωσαν εντολή ότι φεύγαμε, για πού ποτέ δεν το έλεγαν, στη διάρκεια του ταξιδιού τραυματίζεται ο Σωτήρης Κλίτσας, ένα παλικάρι που σε όλες τις μάχες έδειξε ηρωισμό. Ο Πύργος Στράτσιανης καίγεται, τώρα ξέρουμε που πάμε φτάσαμε στο καταραμένο βουνό και 15 μερόνυχτα πολεμούσαμε με το θάνατο, καμία σφαίρα δε πήγαινε χαμένη. Οι Ελληνίδες αντάρτισσες πολεμούσαν σα λιοντάρια για την πατρίδα, τη λευτεριά και την ανεξαρτησία. Λευτεριά Σουλιώτισσες, λευτεριά ή θάνατος. Σε μια νυχτερινή ανίχνευση τραυματίζομαι σοβαρά, το αίμα έτρεχε και πήγαινε μέσα στις αρβύλες και γλιστρούσε το πόδι. Ζητώ βοήθεια μέσα στο σκοτάδι και ακούω φωνή : Κουράγιο έρχομαι ! Αψηφώντας κάθε κίνδυνο, τα κανόνια να βαράνε ανελέητα και να σκορπούν το θάνατο, φτάνει τραυματιοφορέας, ο μικρός Θησέας δεν ήταν άλλος παρά ο Αθανάσιος Φόρος. Μεταφέρθηκα στο γενικό νοσοκομείο και από κει με φορτηγό αυτοκίνητο στα Τίρανα. Η θεραπεία που έγινε ήταν ανεπαρκής, για αυτό μεταφέρθηκα αεροπορικώς στη Βουδαπέστη σε νοσοκομείο. Τον Αύγουστο μήνα του 1949 γινόταν φεστιβάλ, μια ομάδα από τραυματίες θα τραγουδούσε. Ο εχθρός από το Βίτσι δε θα περνούσε. Τελικά αναβλήθηκε, το Βίτσι έπεσε. Πέρασα από εξετάσεις διάφορες και έκανα εγχείρηση. Και από τότε ανάπηρη, με σπασμένη την ωμοπλάτη. Αφού τελείωσαν οι θεραπείες, έπρεπε να φύγουμε από το νοσοκομείο κάπου 10 άτομα. Πήγαμε στο Nagymaros για ξεκούραση. Εκεί ήταν γυναικόπαιδα που μας περίμεναν, στήσαμε χορό, πολίτες και αντάρτες. Τις επόμενες μέρες που περνούσαν δουλεύαμε, μαζεύαμε φρούτα, καλαμπόκια και καθαρίζαμε πάρκα. Το 1951 πίσω στη Βουδαπέστη για δουλειά και η κατοικία μας ήταν το ξακουστό Dohánygyár. Η πρώτη δουλειά στο εργοστάσιο Lánggyár 14 χρόνια και 24 χρόνια στο Ganz Mávag όπως στο πόλεμο έτσι και στη πολιτική ζωή. Ζούσαμε με στρατιωτική πειθαρχία, εκτιμούσα τους συνεργάτες μου και δύο φορές με τίμησαν με το αστέρι καλής εργάτριας. Το 1954 παντρεύτηκα με το Θανάση. Τέλος ζω στη Βουδαπέστη, είμαι μάνα 2 παιδιών και έχω 4 εγγόνια. Η κόρη μου η Θωμαΐτσα δασκάλα και μάνα 2 αγοριών, του Gábor και του Viktor. Ο γιος μου ο Θωμάς, ηθοποιός και πατέρας 2 κοριτσιών, της Νίκης και της Σοφίας. Είμαι ευτυχισμένη μάνα, έχω την αγάπη και τη συμπαράσταση από τα παιδιά μου, που είναι πάντα κοντά μου και με βοηθάνε να ξεπερνώ κάθε δυσκολία και λύπη μετά το χαμό του μπαμπά τους. Όπως βλέπετε αγαπητοί αναγνώστες, η νεανική μου ζωή ήταν γεμάτη ταλαιπωρίες και πόνους. Ευχαριστώ την Ουγγαρία που μας δέχτηκε. Με αγάπη, Σε όλους τους αναγνώστες, αντάρτισσες και αντάρτες.

(ΜΗΤΣΙΟΠΟΎΛΟΥ) ΓΚΑΛΜΠΈΝΗ ΑΝΤΙΓΌΝΗ

19


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

Όλος ο κόσμος...μια Ελλάδα

Szivárványország Miliosz Nikolett rovata Közeleg az év egyik legszebb ünnepe, a karácsony, s ennek nyomán arra gondoltam, ebben a hónapban olyan beszélgetőtársat választok, akitől a vallásról, annak közösség-összetartó, közösségépítő erejéről, valamint a karácsonyi hagyományokról, tradíciókról sokat tanulhatok. Nacsinák Gergely András ortodox pappal beszélgettem, s ezzel a beszélgetéssel kívánok mindenkinek, áldott, békés karácsonyt! Nagyon érdekes életút az öné, ahogyan a görög ikonok iránti szenvedélyéből kiindulva a vallás élete meghatározó része lett. De hogyan is kezdődött a történet? Merő véletlenek sorozatának köszönhető minden, vagy az isteni gondviselésnek, ki hogyan olvassa a dolgokat. Már az érettségi után, 1996-ban tudtam, hogy engem a vallástörténet és a filozófiatörténet érdekel, azonban akkor még nem volt ennyi szak, mint manapság, ezért az egyetlen lehetséges helyre mentem, ahol ezt tanulhattam, a Tan Kapuja Buddhista Főiskolára, itt szereztem buddhista tanítói diplomát. Itt, a főiskolán volt egy szemináriumunk, amelynek keretében különböző témákat lehetett választani, én a keresztény ikonográfiát választottam, és az ikonok tanulmányozása során jöttem rá arra, hogy azok mélyebb rétegeinek megértéséhez konyítani kellene a teológiához, a liturgikus rendhez, hisz az ikonoknak nagyon sok összefüggése van a kereszténység más ágaival, például a keresztény misztikával vagy a liturgikus zenével. Az ezt követő évek azzal teltek, hogy elkezdtem felfedezni az ortodox kereszténységnek ezt a számomra korábban teljesen ismeretlen világát, és így lassacskán felerősödött bennem egy belső intuíció, egy belső hang, ami az évek során egyre tisztábban kivehetően mondta számomra is érhetően, hogy „Itthon vagy ebben”. Ebből az érzésből született meg a keresztség döntése is. Nem voltam megkeresztelve, tehát nem áttértem, hanem 2001. április 1-jén, a beloianniszi templomban kereszteltek meg. Rájöttem, ha ikonokkal szeretnék foglalkozni, meg kell tanulnom görögül, hiszen a kapcsolódó szakirodalom görög vagy orosz nyelvű, de utóbbihoz nem volt kedvem. Az alapokat a Vécsey utcában tanultam meg, majd később önállóan próbáltam meg ezt a tudást elmélyíteni, egészen addig, míg Mihail metropolitának ki nem fejeztem abbéli vágyamat, hogy szeretnék teológiát tanulni valahol Görögországban. Mihail metropolita egyfajta spirituális „alkut” ajánlott: én mehetek Görögországba tanulni, de cserébe felszentel diakónusnak. Nem nagyon tudtam, mit jelent ez, ezért rábólintottam, a megállapodás megköttetett, így amikor félidőben hazajöttem, Mihail metropolita diakónussá szentelt. Azt hittem, a történet itt véget ért, de a metropolita egy idő múlva kijelentette, hogy a diakónusi lét folytatása a papság, így 2006-ban ortodox pappá szenteltek. Mi a feladata egy diakónusnak? A diakónus egyfajta liturgikus segéd, az ortodox liturgia

20

„Az ember nem megváltozik, hanem szépen lassan átalakul” szimbólumrendszerében ő a szolgáló angyal, aki odavissza „rohangál” az oltár és a nép között, nem végezhet önállóan semmiféle szertartást, hanem a pap segítségére van. Onnan lehet megismerni, hogy ő az, aki a könyörgéseket mondja az oltáron kívülről. Hol teljesít papi szolgálatot? Beloianniszban és Budapesten szolgálok, váltva Kalota József protopresbiterrel. Mit ad az Ön számára a vallás? Beszéltünk arról, hogy az ikonok tanulmányozásából indult ki a papi pályája, de kell ehhez egyfajta elhivatottság is, hogy az ember szívvel-lélekkel tudja csinálni… Elgondolkodtató a kérdés, mert a megközelítés, hogy a vallásnak valami pluszt kellene „adnia” az ember életéhez, nekem mindig kissé furcsa volt, valószínűleg azért, mert én nem a kereszténységgel együtt nőttem fel. Ha meg kellene fogalmazni, mit jelent számomra az, hogy keresztény vagyok, úgy tudnám megragadni, hogy szép lassan, napról napra valahogy újjáteremtődik körülöttem a világ azzal párhuzamosan, ahogy belülről újjáformálódik az emberi lény is. A vallás nem egy állapot, hanem folyamat. A kereszténység nem egy statikus valami, amit „megkap” az ember, hanem küzdelem, transzformáció, vagy, ha görög szóval mondjuk, egyfajta metamorfózis, ami nem egyik pillanatról a másikra megy végbe. Az ember nem megváltozik, hanem szépen lassan átalakul; de nem harsány, külsődleges módon, hanem egy titkos, belső átalakulás által. Több könyv és publikáció is kötődik a nevéhez. Mik azok a témák, amelyek inspirálják, amelyekről szívesen ír? Mindig az, ami éppen érdekel: javíthatatlanul kíváncsi lény


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Όλος ο κόσμος...μια Ελλάδα vagyok, de alapvetően két nagy területen érzem otthon magam. Az egyik az ortodoxiához kapcsolódik: készült már könyvem például ikonfestészetről szóló esszék gyűjteményéből, a „belső-” vagy „Jézus-ima” történetéről – ami az ortodox kereszténység egyik leghíresebb spirituális gyakorlata – és az athoszi monostorokról. A másik terület a „minden egyéb”: leginkább a Liget című irodalmiökológiai folyóiratban jelennek meg kisebb tanulmányaim és esszéim. Van-e olyan téma, amivel eddig még nem foglalkozott, de már régóta nagy vágya? Sok ötlet mozog, készülődik az emberben, a világ azt valahogy mindig hozza magával, melyik valósul meg. Írnék például könyvet Sinai Szent Gergely életútjáról, aki a 13-14. század fordulóján hallatlanul érdekes és kalandos életet élt, de jó volna összeszedni az itt-ott megjelent kis cikkeket, tanulmányokat az emberi gondolkodás labirintusairól, furcsaságairól, zsákutcáiról is. Beszéltünk az athoszi kolostorokról, járt már ott? Igen, az utóbbi 10 évben minden évben legalább egyszer ellátogatok oda. Úgy gondolom, hogy azoknak a keleti keresztényeknek, akik nem ortodox országban, hanem diaszpórában élnek, főleg a papoknak, különösen fontos, hogy időnként feltöltsék a belső elemeiket. Elég sok embert ismerek ott, az ott töltött idő mindig a belső rendrakás ideje.

alapra, amely egységben tarthatja a görögséget. Ha nincs vallási mítosz, amely az identitásképzés magjául szolgálhatna, akkor kell egy szekuláris mítosz. Az itteni görögség ezért az olyan identitásképző eseményekhez és alakokhoz nyúl vissza, mint a partizán alakja, az egyetemi események, vagy az OXI. A kérdés, hogy ezek vannake olyan erősek, hogy generációkon keresztül képesek legyenek identitásképző alapként funkcionálni: amikor már kihal az a nemzedék, amely ezt személyesen átélte, bőrén érezte. A nyelv egy dolog, de nem elég, ha nincs mögötte hagyományok komplex rendszere, amelyekben a nyelv megnyilvánul, „testet kap” – legyenek azok bármilyenek, nem feltétlenül vallásosak. A görög kultúrát megtanulni pedig elég nehéz a nélkül a háttér nélkül, amit a vallás jelent Görögországban. Ezért úgy látom, hogy nagyon nehéz a magyarországi görögök helyzete, ha tovább akarják vinni a görög identitást.

„...napról napra valahogy újjáteremtődik körülöttem a világ” Beszélgessünk a karácsonyról! Mi kapcsolódik a karácsonyi ünnepkörhöz, milyen szokásokból, hagyományokból áll?

Az ortodox karácsony nem egyetlen ünnep, hanem egy időszak, a „to agio dodekaimero” (a szent 12 nap), ami december 25-től január 6-ig, vízkeresztig tart. Ezt az ünnepsorozatot megelőzi egy hosszabb böjti időszak, Hogyan telnek ott a mindennapok? ami ugyanúgy 40 napos, mint a húsvétot megelőző nagyböjt, de kevésbé szigorú, jelezvén azt, hogy ez a Egy átlagos nap hajnali 3 óra körül kezdődik, fél 4-4 lelki felkészülés, nem pedig a szigorú aszketikus önmegórakor kezdődik a templomban az első szertartás, ami tartóztatás ideje. A szent 12 napban egymást követik liturgiával zárul, és eltart 8-fél 9-ig. Utána közös étkezés különböző ünnepek, például január első napja, Nagy van a monostori refektóriumban, ami nem hosszabb, mint Szent Vazul ünnepe, amikor a hagyományos vaszilopi10-15 perc. Az athoszi szerzetesek sohasem esznek húst, tát szokás megszegni, majd január 5-e, 6-a a vízszenünnepnapokon sajtot és halat fogyasztanak, egyébként telésekkel egybekötött vízkereszt. Egyébként a félreércsak zöldségféléken, gyümölcsön, gabonaféléken élnek. tésekkel ellentétben, az ortodox karácsony nem január Ezt követi a monostorokban a napi munka, a szerzetesek 6-án, hanem december 25-én van a görög egyházban. szétszélednek dolgozni, ki a földekre, ki gyertyát önteni, Az minden önálló egyháznak a szabad választása, hogy ki tömjént készíteni, építkezni. Délután 4-5 körül egy ónaptár szerint január 6-én, vagy újnaptár szerint, decemórát pihennek, rendbe szedik magukat, majd napnyugta ber 25-én tartják-e a Karácsonyt. A görög egyház és a körül kezdődik az esti istentisztelet, az eszperinósz, Konstantinápolyi Patriarchátus az újnaptárat követi, így ami nagyjából egy óra, talán másfél. Ezt követi a napi december 25-e a karácsony emlékezete. másodszori étkezés, majd a lenyugvási istentisztelet, Az ortodox egyház, szemben a nyugati egyházakkal, az apódipnon. Ezután van még egy kis szabadidejük, főleg a katolikussal, és a protestánssal, megtartotta azt mielőtt este 10-11 körül aludni térnek, majd hajnali 3-kor az ősi keresztény hagyományt, hogy a teljes liturgikus ismét megszólalnak a harangok. Nők nem élnek itt, sőt, napot követi. Míg pl. a katolikusoknál reggel, is, délután börtönbüntetés is járhat azért, ha ezt a szabályt valaki is lehet mise, az ortodox egyházban megmaradt az, hogy megszegi – természetesen nem a szerzetesek, hanem a napi egyszer lehet liturgiát tartani, és a különböző temgörög állam részéről. Mindig megvan a szabad választás plomi istentiszteletek harmóniában vannak mind az adott lehetősége, hogy el lehet hagyni ezt a helyet, de nem évszakkal, mind az adott napszakkal. Este például nem sokan élnek vele. szokás liturgiát végezni, hanem van egy speciális szertartás, az Est szolgálata, ami olyan imákból és énekekből áll Mennyien élnek ott? össze, amik jelzik, hogy a nap befejeződött, és az ember nyugovóra tér, számot vet az aznapi életével. Ennek megA lélekszám mindig változik, de körülbelül háromezren. van a reggeli párja, ami a Hajnali szolgálat, a felserkenés szolgálata, ez kiegészül kisebb szertartásokkal, mint az Milyennek látja vallás helyzetét a mai magyarországi éjféli, vagy a lenyugvási szertartások. Ennek értelme az, görög közösség vonatkozásában? hogy az embernek minden nap többször is alkalma van arra, hogy egy kicsit megálljon, összeszedje magát, és A diaszpórákban létező nemzetiségek mindig azért küztekintetét a földi dolgokról az égiekre fordítsa – emlékezdenek, hogy a többségi társadalommal szemben meg tetve magát arra, hogy ő sem csak földi, mulandó lény, tudják őrizni saját identitásukat. Az első görög diaszpóra hanem rejtőzik benne valahol egy isteni szikra, amely úgy tudott relatíve hosszú időn keresztül fennmaradni, keresi a maga útját és eredetét. hogy két pillérre helyezte a hangsúlyt önképének kialakításakor: a nyelvre és a vallásra. A második diaszpórában Köszönöm, hogy beszélgettünk! is megvan a nyelv, de mivel itt a vallás nemigen játszott szerepet, szükség lenne egy olyan közös hivatkozási

21


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

Όλος ο κόσμος...μια Ελλάδα

Τα ελληνικά μνημεία του Veszprém Dr. György Antal Diószegi Στην πόλη Veszprém υπάρχουν διάφορα μνημεία που έχουν σχέση με τον ελληνισμό. Στην πανέμορφη Κοιλάδα Veszprém βρίσκονται τα λεγόμενα Ερείπια της Αγίας Μαργαρίτας, διότι εκεί ζούσε ως τα δέκα της χρόνια η κόρη του Ούγγρου βασιλιά Μπέλα Δ’ και της Μαρίας Λάσκαρη. Επίσης εδώ βρίσκεται το ερειπωμένο «βυζαντινό μοναστήρι καλογραιών», ένα από τα παλιότερα εκκλησιαστικά κτίρια της Ουγγαρίας.(1) Σημαντικό γλωσσικό μνημείο αποτελεί το πιστοποιητικό της μονής που είναι γραμμένο στα ελληνικά και εκδόθηκε πριν το 1002. Το αντίγραφό του σώζεται χάρη στον βασιλιά Könyves Kálmán και χρονολογείται το 1109. Το έγγραφο είναι ο πρώτος ιδρυτικός χάρτης στην Ουγγαρία, καθώς και το πρώτο γλωσσικό μνημείο της χώρας. (2) Στον χάρτη αυτό αναφέρεται επίσης ότι: «το πιστοποιητικό γράφτηκε στη γλώσσα του ιδρυτή, στα ελληνικά, και προστέθηκε για να διαπιστωθεί η αλήθεια με την σύγκριση της παλιάς και η καινούρια εκδοχή». Ακόμα, στο έγγραφο προστέθηκε και μια μορφή κατάρας σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει σκόπιμα τους κανονισμούς, τα δικαιώματα της μονής, γραμμένη επίσης στα μεσαιωνικά ελληνικά. (3)

ιδρυτικού χάρτη γράφτηκε στα ελληνικά, πράγμα που μαρτυρεί τις βυζαντινές σχέσεις του πρώιμου ουγγρικού χριστιανισμού. Ο ιδρυτικός χάρτης της μονής είναι το παλιότερο αυθεντικό πιστοποιητικό έγγραφο του Κρατικού Αρχείου Ουγγαρίας, καθώς και το παλιότερο με νομικό περιεχόμενο. Είναι κομμάτι της λόγιας εγγράμματης παράδοσης του νεοϊδρυθέντος Ουγγρικού Βασιλείου και το μοναδικό, αδιαμφισβήτητα αυθεντικό έγγραφο από την εποχή της ίδρυσης του κράτους από τον βασιλιά Άγιο Στέφανο. Σύμφωνα με ειδικούς, η εγκατάσταση των Ελληνίδων μοναχών οφείλεται στην βαθιά θρησκευόμενη μητέρα του Αγίου Στεφάνου, την ηγεμόνισσα Sarolt που βαπτίστηκε στο Βυζάντιο. Η ορθόδοξη μονή πιθανώς να προοριζόταν για τις βυζαντινές καλόγραιες του τάγματος του Αγίου Βασιλείου, που συνόδεψαν στη χώρα μια Ελληνίδα πριγκίπισσα, τη σύζυγο του Αγίου Imre, ο οποίος ήταν γιος του ιδρυτή Αγίου Στεφάνου. Μεγάλη υπόληψη περιέβαλε τις μοναχές διότι ήταν δεξιοτέχνιδες των περίφημων βυζαντινών κεντημάτων.» (4) Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μανδύας Στέψης των Ούγγρων «κατασκευάστηκε στην ελληνική μονή του Veszprém σε βυζαντινό ρυθμό, πιθανόν σε σχέδια βυζαντινού «Το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της ζωγραφικής μας παράδοσης από μάστορα, καθώς η χρήση την εποχή εκείνη είναι η απεικόνιση των Αποστόλων στο Παρεκκλήσι χρυσής κλωστής σε υφάσματα απαντάται Gizella του Veszprém από τον 13ο αι. με έντονη βυζαντινή επίδραση. για πρώτη φορά στο Βυζάντιο.» (5) Στην Κοιλάδα Betekints μια πινακίδα τονίζει την σημασία του Η μονή ανήκε στη δικαιοδοσία της ελληνορθοδόξης χώρου: «Η μονή της Κοιλάδας του Veszprém είχε σημαντικό Μητρόπολης της λεγόμενης «Τουρκίας» (δηλ. της Ουγγαρίας), ρόλο στην ιστορία της πόλης, του πολιτειακού καθεστώτος με πρώτο μητροπολίτη τον Έλληνα ιεραπόστολο Ιερόθεο. (6) και του πρώιμου χριστιανισμού στην Ουγγαρία. Μέρος του Στα μέσα του 10ου αιώνα ο ηγεμόνας Gyula της Τρανσυλβανίας

22


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Όλος ο κόσμος...μια Ελλάδα «επέστρεψε με έναν Έλληνα μοναχό ονόματι Ιερόθεο, ο οποίος χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Τουρκίας από τον Πατριάρχη Κων/πόλεως.» (7) Ο χριστιανός ορθόδοξος Gyula είχε κόρη την Sarolt, εγγονό τον βασιλιά Άγιο Στέφανο και δισέγγονο τον πρίγκιπα Άγιο Imre. Ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις ελληνο-ουγγρικές σχέσεις. Ο θρύλος του καταγράφηκε αργότερα από κάποιον που είχε επισκεφτεί την Πόλη τον 12ο αιώνα.(8) Σύμφωνα με το έργο αυτό, ο πρίγκιπας ορκίστηκε σε έναν ναό του Veszprém που ονομαζόταν Άγιος Γεώργιος. (9) Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο πιο γνωστός στρατιώτης-άγιος της ορθοδοξίας και ο πιο σημαντικός της Ουγγαρίας.

Σημαντικό γλωσσικό μνημείο αποτελεί το πιστοποιητικό της βυζαντινής μονής της κοιλάδας του Veszprém που είναι γραμμένο στα ελληνικά και εκδόθηκε πριν το 1002. Το έγγραφο αυτό είναι ο πρώτος ιδρυτικός χάρτης στην Ουγγαρία, καθώς και το πρώτο γλωσσικό μνημείο της χώρας Λόγω των παραπάνω στοιχείων είναι λογικό να στρέψουμε την προσοχή μας και βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, στο ελληνορθόδοξο Κράτος των Ρως. Το μυστήριο του «Dux Ruziorum» (πρίγκιπας των Ρως) απασχολεί για πολύ καιρό τους Ούγγρους ιστορικούς: τα χρονικά από το Hildesheim του 12ου αιώνα υποστηρίζουν ότι ο Imre έφερε τον προαναφερόμενο τίτλο. Ο Flórián Mátyás γράφει: «ο χρονικογράφος του Hildesheim αναφέρει ότι ο Άγιος Imre ήταν πρίγκιπας των Ρως, ενώ στην Ουγγαρία δεν υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες». (10) Το ιστορικό αυτό μυστήριο είναι σημαντικό, επειδή η Ουγγαρία την εποχή εκείνη συνόρευε με εδάφη που ήταν στην σφαίρα επιρροής του Βυζαντίου, κέντρου της ορθοδοξίας, και με εκείνα των Ρως επίσης, καθώς και μετά το Μεγάλο Σχίσμα των εκκλησιών (1054) συνέχισαν να υπάρχουν στοιχεία της προηγούμενης βυζαντινής ιεραποστολής στην Ουγγαρία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι «ολόκληρος ο εκκλησιαστικός οργανισμός των Ρως του Κιέβου ανήκε στη δικαιοδοσία του Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως». Η ετυμολογία της λέξης «Ρως» είναι ενδιαφέρον ζήτημα. Έως τα τέλη του 10ου αιώνα «οι Ρως ήταν μια ομοσπονδία φυλών». Ως το 12ο αιώνα ο

μητροπολίτης του Κιέβου και των Ρως εξαρτιόταν άμεσα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, καθώς η εκκλησιαστική ιεραρχία των Ρως αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες. Τα σύνορα των Ρως φύλασσαν, μεταξύ άλλων, οι Πετσενέγοι και οι Ογούζοι. (11) Πρέπει να αναφερθεί ότι έως το 12ο αιώνα η βυζαντινή ιεραποστολή ήταν συνέχεια παρούσα στην «Ρωσοβλαχία» και ο ντόπιος στρατός – αποτελούμενος από ορθόδοξους έφιππους τοξότες – έγινε το θεμέλιο για την ίδρυση κάθε φεουδαρχικού κράτους της περιοχής εκείνης. Η νότια Ρωσοβλαχία ανήκε στην ουγγρική και τη βυζαντινή σφαίρα επιρροής επίσης, και ίσως να ήταν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος φύλαξης των συνόρων, ειδικά κατά την συμμαχία των δύο τον 11ο αιώνα. Σύμφωνα με ιστορικούς της Ουγγαρίας ο όρος «Ρωσοβλαχία» δεν είναι σωστός, σχετίζεται όμως οπωσδήποτε με τον πρίγκιπα Άγιο Imre.(12) Ο György Győrffy π.χ. υποστηρίζει ότι η σωματοφυλακή του βασιλιά Στεφάνου βασιζόταν σε Ρως πολεμιστές, καθώς σύμφωνα με τους τίτλους «Dux Ruziorum» και «Dux exercitus reges» ο πρίγκιπας ήταν ο αρχηγός της σωματοφυλακής. (13) Στις διάφορες ιστορικές πηγές η περιοχή των Ρως αναφέρεται ως Ρωξοβλαχία, Ρωξολανία, Ερυθρά Ρωσία («Ρωσοβλαχία» σημαίνει Χώρα των Ερυθρών Ποιμένων). Η κατάληξη «-βλαχία» δήλωνε χώρα εφίππων μαχητών-ποιμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν ο Imre παντρεύτηκε Ελληνίδα βασιλοπούλα και ως «Πρίγκηψ Ρωσοβλαχίας» διατηρούσε σχέσεις με τις ανατολικές φυλές των Ούγγρων που ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί υπό την επίβλεψη του Βυζαντίου. Ας λάβουμε υπόψη και την συμμαχία του Αγίου Στεφάνου με τους Έλληνες. Αξίζει να αναφερθούμε σε ένα ακόμα έργο τέχνης. «Το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της ζωγραφικής μας παράδοσης από την εποχή εκείνη είναι η απεικόνιση των Αποστόλων στο Παρεκκλήσι Gizella του Veszprém από τον 13ο αι. με έντονη βυζαντινή επίδραση. Ο Πέτρος και ο Παύλος απεικονίζονται ο ένας δίπλα στον άλλον». (14) Πρόκειται για το πιο παλιό κτίριο της πόλης. Η αρχική ονομασία του είναι άγνωστη, από τον 18ο αιώνα φέρει το όνομα Gizella. Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στο περιεχόμενο του γραμμένου στα ελληνικά ιδρυτικού χάρτη της μονής της Κοιλάδας Veszprém: σύμφωνα με το κείμενο ο βασιλιάς Στέφανος ίδρυσε το «μοναστήριον της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μητροπολίτου». (15) απόδοση από τα ουγγρικά: Β.Στεφόπουλος

Πηγές: (1) Kolostorkertek – gyógyító szerzetesek. In.: Szép Magyarország. Επιμ. Bukovszky Balázs. 2012. τεύχος 2. σελ34.| (2) Tudományos Gyűjtemény 30. Ó-magyar olvasókönyv. Επιμ. Jakubovich Emil και Pais Dezső. Pécs, 1929. VIII., σελ.14| (3) Szent István és az államalapítás. Επιμ. Veszprémy László. Bp., 2002. σελ. 36-37.| (4) Γυναικεία μονή και ναός Ιησουητών. Πινακας πληροφοριών στην είσοδο της Κοιλάδας Betekints | (5) Éber László: Művészeti lexikon A-tól Z-ig. H., σελ.467-468| (6) Baán István: Magyarság, Bizánc és Európa. In.: Miskolc a millecentenárium évében. τόμ. 2. Miskolc, 1997. σελ.15| (7) Deér József: A középkori Erdély. In.: Magyar Szemle, τόμ.22. 1934. τεύχ.9-12. σελ.195.| (8) Árpádkori legendák és intelmek. Szentek a magyar középkorból. I. Επμέλεια Érszegi Géza. Bp., 1999. σελ.192. | (9) Történeti emlékek Veszprém megyében. Επιμ. Bándi László. Veszprém, 1980. σελίδα 170. | (10) Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983. σελ. 197. | Szent István és az államalapítás. Επιμέλεια Veszprémy László. Bp., 2002. σελ. 51. | Tarczai György: Az Árpádház szentjei. Bp., 1994. σελ. 45.| Mátyás Flórián: Történeti egyezések és tévedések. (Ομηλία στην Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών, 12 Οκτωβρίου 1896.) Bp., 1896. σελίδα 541 | (11) Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története. Egyetemi tankönyv. Bp., 2001. σελίδες 7., 15., 18., 43., 51, 71. | (12) Szent István és az államalapítás. Επιμ. Veszprémy László. Bp., 2002. σελ. 51. | (13) Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983. σελίδες 192., 196-197. | (14) Műalkotások elemzése. Művészetszemléleti alapismeretek a gimnázium számára. 12η έκδοση. Dr. Maksay Jenő. Bp., 1981. σελίδα 266 | Magyar Kálmán: A somogyvári apátság Péter titulusának forrásairól. Adatok a korai magyar egyházszervezés kérdéséhez. In.: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. 6. Kaposvár 1975. σελ. 23. | (15) Györffy György: A Veszprémvölgyi Alapítólevél. In.: Veszprém kora középkori emlékei. 5ο Συνέδριο Μουσείων του Veszprém. 1994. σελ.19.

23


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

Όλος ο κόσμος...μια Ελλάδα 1940. október 28. Az OXI ünnepe Tatabányán A tatabányai görögség kis csapata 2012-ben is megemlékezett a nagy nemzeti ünnepről, az OXI-ról, amely 1940. október 28-án hangzott el Görögország szent területén. Örömmel ünnepelnek és emlékeznek a legendás hősökre a tatabányai görögök, és örömmel találkoznak egymással, mert görögül beszélhetnek – nem sokszor tudnak kihez szólni az anyanyelvükön. Örömmel vetik bele magukat a táncba, mert az évszázadok óta formálta görög táncban újra átélhetik a görög nép örömét és ritmusélményét; minderre az ünnep nyújt alkalmat. Az estén a görög zenét Sztefanidu Janula és zenekara biztosította, akik a görög népdalkincs igazi gyöngyszemeit szólaltatták meg. A közönségnek nagyon tetszett Janula szívet melengető szopránja és előadásmódja: sokszor a közönség soraiba lépve fokozta a hangulatot,

zenekara pedig táncra perdített mindenkit, aki addig csak ült. Mindezek mellett Szokalopulosz Jannisz csillogtatta virtuóz buzukijátékát, mely lágyan fodrozódott a holdfényes, vidám estében, varázslatossá téve azt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az Országos Görög Önkormányzat két elnökhelyettese is Szianosz Tamás és Kollatosz Jorgosz. Kukumtzisz Aposztoliszné Κίτσα elszavalta Kosztasz Varnalisz Οδηγητής című versét. A Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszédet mondott, idézve Andreász Kálvosz verseiből és a korabeli sajtóból. Az ünnepi beszédből alább idézünk „A múlt szól hozzánk ezen a napon. Int és utat mutat! KÖVETENDŐT! Ünnepelünk ma és emlékezünk arra a napra, amikor kimondatott a nagy Nem, az „OXI” 1940. Október

Γνωρίζω την φωνήν σου. Oδήγει. Oι βράχοι φεύγουσι τώρα υπό τα πατήματα συχνά… 28-án.

Ezen a napon Olaszország megtámadta Görögországot. A náci olasz kormány, Mussolinivel az élen felszólította a görögöket, hogy adják meg magukat, ellenkező esetben megtámadják az országot. A görögök válaszában az örökkévalóság hangja szólalt meg az „OXI”, a Nem volt, és hadrendbe álltak, hogy szívükkel és ügyességükkel felvegyék a harcot, a túlerőben lévő gépesített olasz alakulatokkal. Thermopülé és Marathon szelleme hatolt át a szíveken és újra győzelembe vitte a görögöket. Öldöklő ütközetek közepette, halált megvető bátorsággal kiűzték az olasz csapatokat az országból. De nemcsak a görög területekről szorították ki a fasisztákat, hanem behatoltak Albániába is, onnan is kiűzve az olaszokat.

Az elszánt katonai ellenállás nemcsak az olasz fasisztákat lepte meg, hanem a görög államférfiakat is, akik maguk is fasisztoid politikát folytattak, de a sors furcsán forgatja a kerekét, a rossz akármiben is mesterkedik előbb-utóbb elveszik. Az áradó fuvallatot megérezte a világ is, elismerőn és csodálva fordultak e kis nép felé, akik nem hajoltak meg az óriási agresszió előtt, és győzni tudtak felette. Köszönetüket fejezték ki az oroszok is, akik ezt üzenték: „Harcoltatok szinte fegyvertelenül a nagy fegyveresekkel szemben, és győztetek. A kicsi küzdött a nagyokkal szemben, akiket megállítottatok. Ez nem is lehetett másként, mert görögök vagytok. Mi időt nyertünk, hogy felkészüljünk a védekezésre. Mint oroszok és mint emberek megháláljuk ezt. Az angolok üzenete ez volt: „Régen azt mondták,

Ωκεανέ, πατέρα των χορών αθανάτων, άκουσον την φωνήν μου, και της ψυχής μου τέλεσον τον μέγαν πόθον.

Vizek Óceánja, hallhatatlan táncok atyja, halld meg hangomat, és tartsd meg lelkem nagy szenvedélyét.

24


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Όλος ο κόσμος...μια Ελλάδα Tρέξατε αδέλφια, τρέξατε ψυχαί θερμαί, γενναίαι· εις τον βωμόν τριγύρω τηςπατρίδος αvστράπτοντα τρέξατε πάντες. hogy a görögök hősökként harcolnak, mától úgy mondjuk, hogy a hősök úgy harcolnak, mint a görögök.” A harcosok közül sokkal beszéltem, s közülük egyikük, látva a mai helyzetet azt mondta: „Mi már harcoltunk, most a fiatalokon a sor” Ez így van rendjén. Ma is annyi baj, rákfene van a világban, amit orvosolni kell, s ebben ne csak nézők legyünk, hanem tevékeny orvosok is. Tudunk és lennünk kell orvosnak a magunk területén. Így kap értelmet, és így lesz szebb az életünk. Elmúlik az élet és megkérdezzük majd magunktól,

Futottatok testvérek, futottatok forró és nemes lélekkel, az oltár körül a hazaért villámgyorsan futottatok örökké. mit tettem, teljes életet éltem, adtam valamit a világnak, helytálltam, amikor kellett? S, ha nem fog tetszeni a válasz, elszorul a szívünk! De ha tetszik, emelt fővel élhetünk és nyugodt szívvel halhatunk meg. Mutassuk meg kik vagyunk! Igaz és a nagy görög ősökhöz méltók legyünk és ne hitvány utódaik! Kukumtzi Natasa Elnök TGNÖ

Ω Nίκη, δια τους Έλληνας στεφάνους πλέξε· αλλ’ όχι σάν κείνους που χαρίζεις εις βασιλέα κενόδοξον αιματοπότην· Oh Niké, GÖRÖGÖKNEK fonj koszorút, De ne olyat, amilyet a vérszomjas királyoknak adsz

Εορτασμός του ΟΧΙ στο Miscolc

Στις 17/11/2012 η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων του Miskolc γιόρτασε την επέτειο του ιστορικού ΟΧΙ. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα άνοιξε η Πρόεδρος, η κ. Όλγα Σαββίδου. Τα παιδιά του τοπικού τμήματος του 12τάξιου Συμπληρωματικού Σχολείου Ελληνικών απήγγειλαν εορταστικά ποιήματα και χόρεψαν ελληνικούς χορούς. Μετά ακολούθησε ελληνικό γλέντι με την Γιαννούλα Στεφανίδου και την ορχήστρα της. Υπήρξε πλούσιος μπουφές με ελληνικά φαγητά. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Λαοκράτης Κοράνης, Πρόεδρος, και ο Γιώργος Κολλάτος, Αντιπρόεδρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση.

25


Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

Φόρος τιμής ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ/PAPASZ NIKOSZNÉ (1924-2012) Στις 28 Οκτωβρίου έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη μάνα και γιαγιά, Παππά Χριστίνα. Γεννήθηκε στις 9 Μαΐου 1924 στο χωριό Κρανιές(Ντρένοβο) του νομού Φλωρίνης. Καταγόταν από φτωχή αγροτική οικογένεια. Οι γονείς της, Βασίλης Μπογδάνος και η Γιοβάννα Ίλοβσκα είχαν 3 παιδιά, τη Χριστίνα, τον Αθανάσιο και την Αρχόντω. Μετά το χάσιμο του πατέρα, η Χριστίνα μπαίνει στη σκληρή βιοπάλη. Πολύ μικρή γνωρίζει τη διπλή καταπίεση του διακτατορικού φασιστικού κράτους. Στις περιοχές των σλαβόφωνων απαγορεύεται η ομιλούσα γλώσσα και τιμωρούνται οι παραβάτες. Το 1942 παντρεύεται τον Σπύρο Σκεντερόπουλο κι αποκτούν δυο κόρες, τη Σέβδα και τη Σλόμποντα. Ο Σπύρος εντάσσεται στις γραμμές του ΔΣΕ. Η Χριστίνα φυλακίζεται, βασανίζεται και μετά την αποφυλάκισή της εντάσσεται κι αυτή στον ΔΣΕ. Το 1947 στις μάχες στο Γράμμο χάνει το σύζυγό της. Το 1948 με αποστολή παιδιών βρίσκεται στην Λ.Δ. της Ουγγαρίας. Δουλεύει σε διάφορους παιδικούς σταθμούς και γίνεται γνωστή ως Μητέρα Ίτσα. Από το 1951 είναι στη Βουδαπέστη κι εργάζεται σε διάφορους τομείς της παραγωγής. Το 1954 παντρεύεται με τον Νικόλαο Παππά με τον οποίο αποκτά την Ελένη και τον Βασίλη. Το 1992 χάνει τον σύζυγο και το 2006 τον γιο της. Για την Χριστίνα η καθημερινή επαφή με τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της ήταν η ευτυχία της. Στο στερνό της ταξίδι την αποχαιρετά η οικογένειά της, οι συγγενείς και φίλοι, συμπατριώτες της. Καλή μας Χριστίνα, έκανες το καθήκον για την πατρίδα σου και τον λαό σου. Αιωνία σου η μνήμη. Λ.Κοράνης Egyikük sem tud ellenszegülni az ellenállhatatlan halálnak, se, akit az életében szerettek, tiszteltek, soha nem halnak meg. A M.G.O.Ö. őszinte és mely együttérzését fejezi ki a családnak, rokonoknak, honfitársainknak és barátoknak. Papasz Nikoszné, leánykori nevén Bogdanova Krisztina; Iljopulu Joanna és Bogdani Vaszilisz leányaként 1924. május 9-én született a mai lebombázott és nem létező Kranyesz faluban, amely Görögország észak-nyugati részén Florina megyében feküdt, közvetlenül a kis Prespa-tó partján. Szegény földműves családból származott. Hatodik osztály elvégzése után Krisztina, nővérével Antigonával és öccsével Atanassal nagyon korán árván maradtak és kénytelenek voltak édesanyjukat támogatni. 1942-ben Krisztina férjhez ment Szkenderopulos Szpiroszhoz. Ugyanabban az évben mind a ketten beléptek az EPON (ifjúsági mozgalom) és az EAM (ellenállási mozgalom, a külső ellenállók, a német és olasz fasiszták ellen) kötelékébe. Ebből a házasságból született első lányuk Szkenderopulu Szevda, 1944 novemberében. Amikor férje mint partizán a görög polgárháború elejétől kezdve belépett a demokratikus hadseregbe, Krisztina börtönbe került, ahol 1946 augusztusában megszülte második lányukat, Szkenderopulu Szlobodát. Hat hónappal később hagyhatták el a börtönt, s az anya, férjéhez hasonlóan, aktívan bekapcsolódott a Görög Demokratikus Hadsereg munkájába. Férje tragikusan elvesztette életét a Gramosz hegységben folytatott harcban 1947-ben. Krisztina 1948 márciusában mint megbízott anya, egy görög és makedón gyerekekből álló csoport élén Magyarországra érkezett. Az új hazájában széles körben ismertté vált, és megszerették számos gyermekotthonban (XIII. kerületi Mátyás laktanya, Balatonlelle) mint Ica mama. Ezekben az otthonokban a gyermekek fejlődéséről és oktatásáról gondoskodott. 1951-ben Budapestre költözött, ahol a Magyar Acélgyárban vállalt munkát, és később varrónőként is több textilgyárban dolgozott egészen a nyugdíjig. Elfogadva az új környezetet mint saját otthonát, Krisztina másodszorra is családot alapított. 1954-ben férjhez ment Papasz Nikoszhoz, aki úgyszintén aktív tagja volt Görögország Demokratikus Hadseregének. 1955 áprilisában született meg első lányuk, Papasz Lena, és később 1957 áprilisában fiúk, Papasz Vaszilisz. Második férjét 1992 decemberében veszítette el, és azután sajnálatos körülmények között 2006 januárjában szeretett fiától is búcsúznia kellett. Papasz Nikoszné élete folyamán sok szenvedésen ment keresztül, elveszítette szüleit, férjeit, nővérét, öccsét és fiát is.

26


Δεκέμβριος 2012 • Έτος: 18°

Komolyzene olümposzi ízzel 2012. december 8-án tartotta a Kőbányai Görög Önkormányzat év végi közmeghallgatását a kőbányai Görög Klubban. Ez után egy különlegesen meghitt környezetben a Kőbányai Görög Önkormányzat teadélutánra hívta meg a telepen élő idősebb görög és magyar nyugdíjasokat. Megszoktuk a kőbányai görögöktől, hogy minden egyes kulturális rendezvényük színvonalas szervezésben, igényes módon jelennek meg. Most sem volt ez másképp. A Görög Klubban az oda látogatók egy rendkívül kellemes teadélutánon vehettek részt. Komolyzenei hangversenyt hallgathattunk különböző szólisták előadásában. Fiatal tehetséges művészek (fuvolán, csellón, klarinéton) zongorakísérettel komolyzenei betéteket adtak elő. A zenészek kiváló játéka, ha csak egy rövid időre is, érezhetően elfeledtette a hallgatósággal hétköznapjaink jól ismert gondjait. Kollátosz Jorgosz a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke is részt vett a klasszikus zenei hangversenyen, majd azt követően a Kőbányai Görög Ifjúsági zenekarral görög táncházat tartott, melynek hangulatát Kőbányán már mindenki jól ismerheti. Öröm volt látni, hogy a pattogós görög ritmusokra idős emberek hogyan ropják a táncot. A jó hangulatot a szervezők egy sajátosan finom aromájú, az Olümposz hegyéről hozott eredeti teával ízesítették. Endrész Dorothea Elnökhelyettes Kőbányai Görög Önkormányzat

27


Ópusztaszer Tην εκδρομή διοργάνωσε η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων του Budaörs στις 17 Νοεμβρίου με συμμετοχή του χορευτικού “Ελληνισμός”

Ελληνισμός - Δεκεμβριος 2012  

Περιοδικό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you