Page 1

SCHIMB DE CARTE HELLENISTIC AND ROMAN POTTERY IN PRE-ROMAN DACIA (2nd century B.C. - 1st century A.D.) Mariana-Cristina Popescu București, Ed. ARA, 2013

AMN XI, AMN XII, AMN XIII, AMN XV, AMN XVI, AMN XVII, AMN XVIII, AMN XIX, AMN XX, AMN XXII-XXIII, AMN XXIV-XXV, AMN XXVI-XXX (arh.), AMN XXVI-XXX (ist.), AMN 31/I (arh.), AMN 31/II (ist.), AMN 32/I (arh.), AMN 32/II (ist.), AMN 33/I, AMN 33/II, AMN 34/I, AMN 34/II, AMN 35/I, AMN 35-36/II (ist.), AMN 36/I, AMN 37/I, AMN 38/I, AMN 37-38/II (ist.), AMN 39-40/I (arh.), AMN 39-40/II (ist.), AMN 4142/I (arh.), AMN 41-44/II (ist.), AMN 43-44/I (arh.), Acta MN 45-46/II (ist), Acta MN 47/II (ist)


CATALOGUL MEDALIILOR NAPOLEONIENE/NAPOLEONIC MEDALS Livia Călian, Maria Magdalena Jude Cluj-Napoca, 1995

GURA BACIULUI. MONOGRAFIE ARHEOLOGICĂ‚ Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim Cluj-Napoca, 1995

MATERIA MEDICA DE TRANSYLVANIE Eva Crişan Cluj-Napoca, 1996


ASOCIAŢIILE CULTURALE ALE TINERETULUI STUDIOS ROMÂN DIN MONARHIA HABSBURGIC 1860-1918 Eugenia Glodariu Cluj-Napoca, 1998

CLUJENII Şi MAREA UNIRE Daniela Comşa, Eugenia Glodariu, Maria Magdalena Jude Cluj-Napoca, 1998

IMAGINEA ROMÂNILOR ÎN FRANŢA LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA Ovidiu Muntean Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005


PRINCIPELE STEFAN BOCSKAI ŞI EPOCA SA Tudor Sălăgean, Melinda Mitu (coord.) Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005

GRABMONUMENT UND SOZIALER STATUS IN OBERDAKIEN Carmen Ciongradi Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2007

LIBERALII CLUJENI DESTINE ÎN MAREA ISTORIE, vol. I Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2007


LIBERALII CLUJENI DESTINE îN MAREA ISTORIE, vol. II Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2007

ARHEOMETRIE ÎN ROMÂNIA, vol. 3 Zoia Maxim, Diana Bindea, Luminița Săsăran Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009

LĂMPI DIN DACIA POROLISSENSIS Cristian Aurel Roman Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009


VEACUL ÎNTUNECAT AL DACIEI Paul Pupeză Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012

LE FORUM DE TRAIAN A SARMIZEGETUSA, ARHITECTURE ET SCULPTURE Diaconescu Alexandru, Emilian Bota Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009

ORGANIZAREA INTERNA A CASTRELOR DIN DACIA Marcu Felix Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009


DIE ROMISCHEN STEINDENKMALER AUS ALBURNUS MAIOR Ciongradi Carmen Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009

UN SECOL ŞI JUMĂTATE DE ACTIVITATE MUZEALĂ Catalog aniversar Cluj-Napoca, 2009

REMEMORÂND REVOLUŢIA 1848-2008 Melinda Mitu, Ovidiu Muntean Cluj-Napoca, 2008


ORAŞUL COMOARĂ CLUJUL ÎN SECOLELE XVI-XVII Mihály Melinda Cluj-Napoca, 2005

RELIGIOUS REPRESENTATIONS ON STOVE TILES FROM THE MEDIEVAL KINGDOM OF HUNGARY Ana-Maria Gruia Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013

POLUS. ISTORIE PIERDUTĂ‚ ISTORIE REGĂSITĂ‚ Catalog de expoziţie Cluj-Napoca, 2007


BAROQUE INFLUENCES IN CENTRAL EUROPEAN MEDAL WORK Claudia M. Bonţa Cluj-Napoca, Ed. Argonaut & Mega, 2012

FORURILE SARMIZEGETUSEI ediţia a doua, revăzută şi adăugită Alexandru Diaconescu Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2013

CLASICISMUL ÎN PLASTICA MINORĂ DIN DACIA ROMANĂ Alexandru Diaconescu Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2013


JUC- HERGHELIE. O FERMĂ ÎN TERITORIUL ANTICEI NAPOCA ŞI APROVIZIONAREA CU CAI A ARMATEI ROMANE Diaconescu Alexandru Cluj-Napoca,Ed. Mega, 2012

RESTAURAREA ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ Catalog de expoziţie Cluj-Napoca, 2009

PAGINI DIN PREISTORIA TRANSILVANIEI, EPOCA BRONZULUI Mihai Rotea Cluj-Napoca, 2009


THE DANUBE SCRIPT IN LIGHT OF THE TURDŞ AND TĂRTĂRIA DISCOVERIES Viorica Crişan, Zoia Maxim Cluj-Napoca, 2009

CUTIA CU COMORI, GHIDUL CELOR MICI Ana Maria Gruia, Ioana SavuGruiţă, Cristian Aurel Roman Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009

PRINCIPELE STEFAN BOCSKAI ŞI EPOCA SA Tudor Sălăgean, Papp Andrea Cluj-Napoca, 2006


DACII DIN CURBURA CARPAナ「ILOR Catalog de expoziナ」ie Cluj-Napoca, 2009

ISTORIILE UNUI TEMPLU Rトホvan Mateescu Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012

LE FORUM DE TRAIAN A SARMIZEGETUSA, ARHITECTURE ET SCULPTURE Diaconescu Alexandru, Emilian Bota Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009


MEDALII TRANSILVANE DIN COLECŢIILE ESTERHÁZI DALHAES Livia Călian Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2013

CONSTANTIN ŞI HADRIAN DAICOVICIU MEMORIA IMAGINILOR Daniela Comşa Cluj-Napoca, 2010

Profile for Muzeul National de Istorie a Transilvaniei

Schimb de carte  

Schimb de carte  

Advertisement