Retro 2015

Page 1

RETROSPECTIVA EVENIMENTELOR MNIT DIN ANUL 2015 APARATURĂ MEDICALĂ CLUJEANĂ

În perioada 29 august - 27 noiembrie Colecţia de Istorie a Farmaciei a găzduit o nouă expoziţie

temporară,

dedicată

aparaturii

medicale folosită în spitalele clujene de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până în a doua jumătate a secolului XX. Evenimentul a făcut parte din Anul patrimoniului tehnic şi industrial 2015.

CU PIETRICEL NE JUCĂM ŞI PREISTORIE ÎNVĂŢĂM Expoziţia a fost deschisă publicului în perioada 11 - 27 noiembrie 2015 a adus în atenţia publicului obiectele realizate de elevii clasei I de la Colegiul Naţional ”George Bariţiu” - prof. înv. primar Loredana Petrule, replici ale pieselor şi machete de locuinţe preistorice realizate de micuţii expozanţi. Cu ocazia expoziţiei a avut loc şi lansarea unui album ce conţine desenele realizate de copii pe teme ce acoperă diverse aspecte privind cultura materială şi viaţa spirituală din această perioadă istorică.


CARTEA CARE POATE SCHIMBA LUMEA

Organizată în perioada 03 -21 noiembrie la sediul MNIT, expoziția a adus în atenția publicului peste 130 de exemplare ale Cărții Sfinte, printre care Biblia din anul 1701, in original, tradusă de Martin Luther sau Biblia în limba maghiară, în original, tradusă de Karoly Gaspar, tipărită în 1764.. Colecţia îi aparţine clujeanului achiziţionate

Florian

Stoica,

cărţile

de

colecţionar

în

fiind timpul

călătoriilor sale.

NAPOLEON BONAPARTE. O VIAȚĂ ILUSTRATĂ ÎN MEDALII

Expoziția a putut fi vizitată în perioada 18 iunie - 14 noiembrie 2015, la sediul MNIT. Organizată la împlinirea a două sute de ani de la celebra bătălie de la Waterloo (18 iunie 1815), încheiată cu înfrângerea dezastruoasă a armatelor franceze și abdicarea pentru a doua oară a lui Napoleon, expoziția prezintă colecția de medalii napoleoniene păstrată în Cabinetul numismatic al muzeului. Cu acest prilej, publicul a avut ocazia să vadă pentru prima dată în integralitatea sa această colecție ale cărei baze au fost puse încă din anul 1842 (donația Esterhazy Laszlo) și care a fost îmbogățită ulterior prin strădaniile mai multor generații de colecționari. Cele peste 270 de medalii, jetoane și copii napoleoniene din colecție sunt realizate din


metal prețios, bronz și metal comun și au fost emise timp de patru decenii în cursul anilor 17921832. Ele fac referire la numeroase evenimente militare, politice, culturale, sociale și reprezintă în ansamblu o incursiune captivantă într-o perioadă zbuciumată din istoria Franței și a Europei, marcată decisiv de personalitatea lui Napoleon care a fascinat și fascinează în continuare generație după generație. Cele mai multe dintre medalii au fost emise în Franța dar există și piese care provin din Prusia, Austria ori Anglia. Pentru Napoleon, medaliile au constituit un excelent mijloc de propagandă și, de aceea, împăratul a sprijinit constant fondarea instituțiilor însărcinate cu emiterea lor precum și premierea gravorilor francezi care astfel au realizat adevărate capodopere de măiestrie artistică.

OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80 + DE ŞAHURI COLECŢIA SITAS DE ŞAHURI TEMATICE DE PRETUTINDENI

Deschisă la 17 septembrie la sediul muzeului, expoziţia a adus în atenţia publicului 88 de jocuri de şah, care fac parte din colecţia particulară Emil Sitaru. Piesele au fost aduse de profesorul Sitaru din zeci de ţări vizitate de-a lungul turneelor la care a participat împreună cu jucătorii Academiei SITAS şi reprezintă, fiecare, o parte din tradiţiile sau specificul ţării respective, fie prin materialul din care sunt confecţionate (de ex: piese de şah din marmura de Carrara, din cristal de Boemia placat cu aur şi argint, din aur de Toledo, etc) sau prin motivele tradiţionale ale tablei sau ale pieselor (cu motive maure din Alhambra sau incaşe din Peru, etc). O altă caracteristică o reprezintă tematica istorică a pieselor (piese şi tabla cu motive din Egiptul antic, cu motive mitologice greceşti, sau ilustrând bătăliile dintre Napoleon şi austrieci, sau cea de la Grunwald dintre polonezi şi cavalerii teutoni, etc). O altă sursă de inspiraţie pentru jocul de şah o reprezintă literatura, astfel că avem


tabla şi piesele reprezentându-i pe Robin Hood, Don Quijote de la Mancha, etc. sau tabla şi piese inspirate din filme (Star Trek, Familia Simpson, etc). O altă categorie o reprezintă piesele ce folosesc “simboluri” de epocă modernă (ale clubului Real Madrid, piese de la Muzeul Mercedes din Stuttgart). Din colecţie nu lipsesc nici şahurile cu tematică specifică pentru copii (şah cu păpuşi Matrioshka, şah din Lego). Expoziţia a adus în atenţia publicului şi o colecţie de ceasuri de şah, de la cele mai vechi până la cele digitale, precum şi cărţi de şah deosebite. Evenimentul a fost şi o pledoarie pentru învăţarea şi practicarea jocului de şah, cunoscute fiind beneficiile pe care acest sport al minţii le are în dezvoltarea personalităţii copiilor şi în îmbunătăţirea performanţelor şcolare. În acest scop, exponatele au fost însoţite şi de postere care să prezinte beneficiile învăţării şi practicării şahului, povestea şahului, proiecţii cu micuţii jucători de şah la competiţiile Academiei SITAS sau în taberele internaţionale organizate de aceasta.

S-A ÎNTÂMPLAT ȘI S-AR FI PUTUT ÎNTÂMPLA. EXPOZIȚIE MEMORIALĂ DEDICATĂ ARHITECTULUI MAKOVECZ IMRE.

În perioada 16 august–26 septembrie 2015 MNIT a

găzduit

expoziția

temporară

intitulată

Vernisajul expoziției a avut loc la sediul MNIT, în data de 16 august 2016, în prima zi a festivalului Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a VI-a. Organizatorii

expoziției

au

fost

Academia

Maghiară de Arte din Budapesta, Fundația Makovecz (Ungaria), Asociația Clujul Comoară și MNIT.


Expoziția a fost dedicată lui Imre Makovecz – un arhitect maghiar de renume mondial, care a trăit între anii 1935-2011 și a fost un exponent de marcă al așa-numitei arhitecturi organice, una dintre

cele

mai

inovatoare

arhitectura

tendințe

din

contemporană.

Expoziția a fost prezentată de domnul arhitect Csernyus

Lőrinc,

membru

corespondent

al

Academiei Maghiare de Arte, laureat al premiului Ybl Miklós, și de doamna Répás Zsuzsanna, Director general al Direcțiunii pentru Probleme Internaționale și Legate de Maghiarii de Peste Hotare din cadrul Academiei Maghiare de Arte. Expoziția a constituit un bun prilej pentru cunoașterea arhitecturii organice maghiare din secolul al XX-lea, precum și a celui mai important reprezentant al acesteia. Imre Makovecz a lăsat în urma sa câteva sute de clădiri, cu diverse destinații: biserici, universități, cămine culturale sau piscine, realizate într-un stil aparte. În vederea realizării acestora, arhitectul maghiar a apelat la materiale de construcții tradiționale, folosind în special lemnul. În concepția lui Makovecz, o clădire trebuie să arate ca și cum partea de jos ar ieși din pământ, iar acoperișul ar coborî din cer. Arhitectura lui este „organică”, urmărind contopirea construcțiilor cu natura și încadrarea armonioasă a acestora în peisaj. O construcție remarcabilă în stil Makovecz a fost ridicată și în orașul Cluj: Biserica Reformată din Cartierul Grigorescu, în realizarea căreia un rol deosebit îi revine și arhitectului Müller Csaba.


SARMIZEGETUSA REGIA. CROMATICĂ ŞI DECOR ÎN ANTICHITATEA DACICĂ.

Expoziţia a putut fi vizitată în perioada 15 mai - 12 septembrie la sediul MNIT. Trecerea a aproape două mii de ani peste vestigiile Sarmizegetusei Regia are, adesea, efectul unei lentile imperfecte care atenuează culorile şi distorsionează sau fragmentează imaginile. Vizitatorul contemporan al anticei capitale poate vedea construcţiile monumentale, purtând la rândul lor semnele timpului, dar cu greu îşi poate imagina bogăţia de culori şi de ornamente din perioada dacică. Expoziţia şi catalogul care o însoţeşte şi-a propus să (re)aducă în atenţia publicului cromatica şi decorul unei lumi antice, ilustrate prin artefacte. Lista cuprinde o gamă variată de obiecte, de la cele din sticlă, până la cele din piatră, toate aflate la Sarmizegetusa Regia şi în zona din jurul său. Am putut sesiza preferinţele pentru anumite culori şi reprezentări zoomorfe, am descoperit o lume în ton cu moda vremii, care îşi permite produse de lux aduse de la distanţe care par mari până şi în zilele noastre. Totodată, îi i-am descoperit pe meşterii desăvârşiţi în arta prelucrării fierului care măsoară, trasează şi apoi realizează cu migală ornamente complicate, dar şi pe artizanii vaselor pictate care respectă modelele pretrasate, până la un punct, după care îşi iau libertatea de a ieşi din tipare şi de a crea imagini noi. Aşa au luat naştere motive geometrice greu de redat prin cuvinte şi animale fabuloase care sunt, uneori, imposibil de identificat. Există o categorie de cromatică mai puţin evidentă, anume a materiilor prime, fie că este vorba despre piatră, lut sau despre metale, cu ajutorul cărora dacii şi-au ridicat construcţiile şi din care au obţinut obiectele ce le populau spaţiul cotidian. Acesta este motivul pentru care au fost incluse în expoziţie piese lucrate din calcar, andezit, micaşist, tuf vulcanic, dar şi din fier, plumb sau din metale preţioase, fiecare evocând o culoare particulară, unele dintre ele au fost decorate, precum calotele de calcar şi ţintele din fier. Toate artefactele cuprinse în expoziţie au o valoare excepţională din punct de vedere arheologic şi istoric, nu doar prin vechimea lor, ci şi prin aceea că ne ajută să privim dintr-o altă perspectivă civilizaţia dacică.


PROIECT DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Tabăra studenţească de pe şantierul arheologic Colonia Dacica Sarmizegetusa, organizată în cadrul proiectului STUDARHEX, s-a dovedit un succes în rândul participanţilor proveniţi de la universităţi din Anglia (Exeter), Germania (Heidelberg) şi România („Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi „1 Decembrie 1918” Alba Iulia). În cadrul acesteia, studenţii au participat atât la activităţile practice de pe şantierul arheologic cât şi la sesiuni de instruire pe teme privind importanţa patrimoniului cultural mobil, ceramica de epocă romană descoperită pe acest sit de importanţă majoră, la sesiuni de desen arheologic, realizarea vaselor ceramice, metodele de ars ceramica în antichitate, aspecte legate de cercetarea arheologică şi prelucrarea primară a artefactelor descoperite în săpătură. Viitorii arheologi au fost instruiţi şi îndrumaţi de un colectiv de cercetători şi profesori: Dr. Richard Petrovsky, Dr. Carmen Ciongradi, Prof. Dr. Reinhard Stupperich, Dr. Emilian Bota, Dr. Sorin Bulzan, Prof. Univ. Dr. Alexandru Diaconescu. Acest proiect reprezintă un preambul pentru viitorul proiect Erasmus+ câştigat de MNIT Cluj-Napoca, „From theory to practice – International Teaching in Field Archeology in Roman Sarmizegetusa”. Proiectul STUDARHEX a fost implementat de Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu MNIT Cluj-Napoca şi şi-a propus, prin activităţile sale, să dezvolte un ansamblu de metode non-formale şi informale de învăţare aplicată, menite să ducă la însuşirea de cunoştinţe privind meşteşugurile comunităţilor antice în rândul studenţilor din patru universităţi europene, în perioada 15 iulie - 15 octombrie 2015. Proiectul a fost finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului în urma Concursului Naţional pentru Proiecte Studenţeşti şi are un buget total de 35606 Lei.


ISTORIA ÎNGRIJIRII DINŢILOR

În perioada 28 mai -28 august 2015 a avut loc Colecţia de Istorie a Farmaciei, Piata Unirii nr. 28, o nouă expoziţie temporară, însoţită de un traseu tematic prin colecția de istorie a farmaciei, dar şi prin cea de aparatură medicală.

PATRIMONIU CULTURAL EUROPEAN : HEREND

În perioada 1–30 august 2015 MNIT a participat – alături

de

Manufactura

de

Porțelan

Herend

(Ungaria), Muzeul de Artă Cluj-Napoca și Asociația Clujul Comoară – la expoziția temporară Patrimoniul cultural european : HEREND. Expoziția a fost deschisă la sediul Muzeului de Artă.Contribuția muzeului clujean de istorie la organizarea acestei expoziții a constat în expunerea a unsprezece obiecte decorative din colecțiile de porțelanuri Herend ale instituției, datate în perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Dintre bunurile culturale prezentate în cadrul expoziției s-au distins câteva piese de fotoceramică, nu numai prin faptul că ele provin din filiala Fabricii Herend de la Cluj, înființată de Vilmos FISCHER, în anul 1874, ci și prin împrejurarea că fotografiile au fost aplicate pe obiectele respective, după toate indiciile, în cabinetul faimosului fotograf clujean Ferenc VERESS. Vilmos FARKASHÁZY-FISCHER (1839-1921), a fost fiul lui Mauriciu Fischer, proprietarul renumitei


fabrici de porţelanuri de la Herend, din Ungaria, întemeiată în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Vilmos Fischer a activat în fabrica tatălui său încă din copilărie. După studii intense în domeniul ceramicii, efectuate la Paris, Fischer cel tânăr a continuat tradiţia familiei, prin deschiderea unei filiale a fabricii Herend la Cluj, în anul 1874. Aceasta fusese mai mult un depozit de porţelanuri albe, aduse de la Herend sau din Cehia, Vilmos Fischer şi meşteşugarii săi aducându-şi contribuţia mai mult în ceea ce priveşte pictarea şi decorarea produselor finite, albe. Decoratorul clujean a devenit o personalitate marcantă a activităţii industriale ardelene, ajungând să reprezinte acest domeniu de activitate la expoziţia milenară a Ungariei, din 1896. Vilmos Fischer a fost şi cel care a pus bazele comunităţii mozaice clujene de rit neolog, fiind primul președinte al acesteia. Sub oblăduirea sa a fost ridicată şi Sinagoga Neologă din Cluj, situată pe str. Horea nr. 21. În ceea ce îl priveşte pe fotograful Ferenc VERESS (1832-1916) , acesta este considerat atât în literatura de specialitate cât şi în monografiile Clujului drept un deschizător de drumuri – lui îi datorăm deschiderea primului cabinet fotografic din Ardeal, în anul 1853 –, un expert remarcabil în mai toate tehnicile fotografice ale vremii (mărirea, stereofotografia, fotografia în culori etc.). Aşa s-a întâmplat şi în cazul fotoceramicii, procedeu fotografic care a apărut în Transilvania pe la finele secolului al XIX-lea şi care a fost practicat aici aproape în exclusivitate de către Veress. Fotograful clujean a avut ocazia să vadă piese de fotoceramică în anul 1855, la expoziţia internaţională de la Paris. Fotografiile puteau fi aplicate pe toate tipurile de vase din porţelan: platouri, farfurii, casete de bijuterii, servicii de ceai şi cafea, vaze, medalioane. Întors în ţară, el a depus toate eforturile pentru a-şi însuşi acest procedeu, cu ajutorul literaturii de specialitate din spaţiul german sau francez, ajungând să obţină primele succese în anul 1876. Obiectele sale de fotoceramică vor fi expuse în cadrul expoziţiilor naţionale de artă industrială de la Szeged, din 1876, şi Székesfehérvár, din 1879. Anul 1876 va constitui şi momentul în care numele lui Veress a fost asociat pentru prima dată cu cel al lui Fischer. Lăudând colecţiile de porţelanuri ale lui Fischer, etalate în cadrul expoziţiei de la Szeged, presa vremii atrage atenţia şi asupra „fotografiilor puse pe porţelan de către Veress Ferenc, care sunt unicate în această categorie nu numai în cadrul expoziţiei, ci şi în întreaga ţară”. Pe baza datelor biografice referitoare la Vilmos Fischer şi Ferenc Veress, precum şi a articolelor din ziarele contemporane, care relatau despre activitatea celor doi artişti din Cluj, putem concluziona


că, deşi nu dispunem de un document oficial care să ateste colaborarea lor, această colaborare exista cu siguranţă. Atât Fischer cât şi Veress erau membri de vază ai comunităţii clujene şi experţi notorii – aproape singulari – în domeniile pe care le practicau. Iar faptul că fabrica Fischer furniza porţelanuri albe pentru experimentele de fotoceramică ale lui Veress, care în cabinetul său fotografic avea montate cuptoare speciale pentru arderea fotografiilor, este cât se poate de plauzibil,

în

acest

fel

realizându-se

o

serie

de

piese

deosebit

de

valoroase.

De altfel, aşa cum era firesc în Clujul epocii respective, Fischer şi Veress s-au cunoscut personal, lucru dovedit şi prin faptul că printre clişeele pe sticlă realizate de fotograful clujean, la finele secolului

al

XIX-lea,

se

pot

regăsi

şi

fotografiile

soţilor

Fischer.

Cele șase obiecte de fotoceramică provin (alături de alte două care nu au fost incluse în epoziție) din colecțiile fostului Muzeu de Relicve ale Revoluţiei de la 1848 din Cluj, instituţie culturală maghiară care a funcţionat între anii 1892-1902 şi al cărei patrimoniu a ajuns în proprietatea muzeului nostru în anul 1976.

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” A ŞANTIERULUI ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA (GRĂDIŞTEA DE MUNTE), JUD. HUNEDOARA.

MNIT

din

Universitatea

Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai

în

parteneriat din

cu

Cluj-Napoca,

Consiliul Judeţean Hunedoara, Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice Deva, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva a organizat, sâmbătă, 15 august 2015, „ZIUA PORŢILOR DESCHISE” A ŞANTIERULUI ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA (GRĂDIŞTEA DE MUNTE), JUD. HUNEDOARA. Ediţia din acest an a evenimentului a fost una specială. Între orele 10.00 şi 18.00, au fost propuse vizitatorilor un ghidaj al monumentelor şi cercetărilor arheologice aflate în curs, precum şi cele mai recente reconstituiri şi scanări 3 D ale artefactelor şi monumentelor dacice, realizate în cadrul proiectului „Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală


şi contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei”. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 linia de proiecte: PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural. Promotorul acestui proiect este Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar parteneri sunt MNIT Universitatea Babeş-Bolyai şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane. Publicul a avut ocazia să interacţioneze cu tehnologii 3D de ultimă generaţie folosite în punerea în valoare a vestigiilor dacice din Munţii Orăştiei. În acest context, o atenţie specială a fost acordată matriţei de bronz recent descoperită.

CÂND VIAŢA COTIDIANĂ ANTICĂ DEVINE PATRIMONIU UNESCO

În data de 04.08.2015, ora 12, a avut loc la Muzeul Civilizației Dacice şi Romane Deva (Palatul Magna Curia, Sala Șemineului) o prezentare și o conferință de presă legate de activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Când

viaţa

cotidiană

antică

devine

patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei”.


PORŢILE DESCHISE LA MNIT

În mod excepțional, în data de 22 iulie 2015, MNIT si-a deschis porțile pentru vizitatori intre orele 21.30 - 00.30, atât la sediul central, unde s-au putut vizita expozițiile temporare: NAPOLEON BONAPARTE. O VIAȚĂ ILUSTRATĂ ÎN

MEDALII

şi

SARMIZEGETUSA

REGIA.

CROMATICĂ ȘI DECOR ÎN ANTICHITATEA DACICĂ, cât şi la Colecția de Istorie a Farmaciei unde s-a vizitat expoziția de bază și expoziția

temporară

ISTORIA

ÎNGRIJIRII

DINȚILOR.

78 YOUNG ARTISTS

MNIT a organizat la sediul central, Str. C. Daicoviciu, nr. 2, în perioada 5-12 iunie, expoziţia de pictură 78 YOUNG ARTISTS.


DE VITA CAESARUM – MARI ÎMPĂRAŢI ÎN ARTA MEDALISTICĂ A LUI CHRISTIAN WERMUTH

Expoziţia a avut loc la sediul muzeului în perioada 31 martie – 6 iunie 2015. După vernisaj a avut loc lansarea volumului Seria medaliilor imperiale a lui Christian Wermuth, de Livia Călian şi Ágnes Alföldy Găzdac, apărut în colecţia MNIT, si conferinţa susţinută de Márta Pallag, istoric de artă la Universitatea Eötvös Loránd – Budapesta, cu titlul Kaiser Leopold der I. un die Universal Monarchie.

Opera deosebit de bogată şi multilaterală a maestrului gravor Christian Wermuth din Gotha (Germania), care a câştigat o faimă considerabilă la începutul secolului al XVIII-lea, este o sursă inepuizabilă pentru istorici. El a fost unul dintre cei mai productivi maeştrii gravori ai epocii, având abilitatea de a surprinde pe medalii teme actuale. La sfârşitul secolului al XVII-lea cataloagele şi studiile de numismatică antică s-au înmulţit semnificativ. Această abundenţă literară a exercitat o influenţă în diferite domenii ale vieţii culturale şi chiar în politică. Un concept artistic fundamental al epocii, Monarchia Universalis, s-a evidenţiat adesea în propaganda Casei de Habsburg. În ideologia epocii moderne timpurii unitatea Europei creştine, fezabilă prin tendinţele monarhice ale Habsburgilor, s-a exprimat prin ideea de unitate şi continuitate a Imperiului Roman. MNIT a propus prezentarea „seriei imperiale” a lui Wermuth (216 piese păstrate în colecţia muzeului clujean, dedicate împăraţilor romani, bizantini, carolingieni, romano-germanici şi habsburgici) într-un cadru care evidenţiază climatul cultural-politic al epocii baroce în Europa centrală. Expoziţia oferă o incursiune captivantă nu numai pentru cei pasionaţi de numismatică şi istoria antică, pentru admiratorii artei de medalistică modernă, dar şi pentru iubitorii frumosului de pretutindeni.


În ultima săptămână a expoziţiei De vita caesarum... am invitat profesorii de istorie din Cluj (si nu numai!) să viziteze împreună cu elevii

lor

această

expoziţie

interactivă.

Pentru a-i încuraja am avut şi o ofertă specială pentru 2 -6 iunie 2015, ultima săptămână de deschidere a expoziţiei: Toţi profesorii care au însoţit grupurile de elevi au primit gratuit un poster cu împăraţii romani reprezentaţi pe medaliile expuse. Toţi copii care ne-au vizitat au primit gratuit o carte poștală cu imagini din seria medalistică expusă, reprezentând un animal fantastic simbol

al

Monarhiilor

Universale.

În cadrul acestor vizite am oferit şi un ghidaj gratuit grupurilor peste 15 persoane.

CU PIETRICEL NE JUCĂM „MEȘTEȘUGUL ARMELOR ȘI MEȘTEȘUGUL PODOABELOR” Activitatea a constat dintr-o prezentare în power point a principalelor obiecte de podoabă și armament din epoca preistorică (epoca pietrei și epoca metalelor) aflate în colecția MNIT, precum și familiarizarea copiilor cu tehnicile de confecționare. În a doua parte, copii au participat la un atelier de creaţie, unde au avut posibilitatea de a reproduce (folosind lutul, pasta specială de modelaj, cretă, carto, culori) diverse obiecte de podoabă (activitate dedicată fetelor) și piese de armament (activitate dedicată băieților).


ISTORIA AFRODISIACELOR Colectia de Istorie a Farmaciei, Piata Unirii nr. 28 a organizat expoziţia temporara în perioada 28 februarie – 28 mai 2015. Aceasta a fost dedicată istoriei afrodiziacelor şi a conținut vase farmaceutice, ingrediente şi preparate considerate de-a lungul timpului a stârnii pasiunea.

MURI TRANSYLVANI ANTIQUI semnată de prof.univ.dr. Liviu Vlad Expoziţia a adus în atenţia publicului 119 lucrări ce reiterează o pasiune veche a artistului pentru istorie şi mai ales, potrivit acestuia ,,pentru o istorie subiectivă a locurilor unde îşi are rădăcinile: Clujul, Transilvania’’. Orasul natal, Cluj-Napoca, ocupă locul central în tematica lucrărilor expuse. Alături de Clujul gotic, baroc şi renascentist, desenele au creionat şi alte meleaguri transilvane, printre care vestigiile de la Bonţida sau Manăstirea. Profesorul Liviu Vlad, chirurg – fost şef al Clinicii Chirurgie III – a participat, graţie talentului, cu expoziţii de pictură de grup la tradiţionalele saloane artistice de iarnă ale medicilor din Cluj, începând cu anul 1978. A organizat şi expoziţii personale de pictură şi grafică începând cu anul 1984 şi are lucrări colecţii din România, Ungaria, Germania, Italia, Grecia, Israel şi Canada. Expoziţia a putut fi vizitată în perioada 6 - 29 mai 2015.


NOAPTEA MUZEELOR MNIT a propus pentru Noaptea Muzeelor 2015 mai multe expoziții temporare pentru iubitorii de numismatica, pentru cei interesati de istoria dacilor, pentru iubitorii de arta, pentru cei mici dar şi pentru cei pasionaţii de istoria farmaciei. Ceea ce nu s-a putut vedea a fost Praful de Mumie, unul dintre cele mai celebre exponate din cadrul Colecţiei de Istorie a Farmaciei şi faimoasele monede de tip „Koson”, din cadrul expoziţiei temporare SARMIZEGETUSA REGIA. Cromatică şi decor în antichitatea dacică, care au fost ascunse sub o pânză, în cadrul protestului naţional împotriva lipsei de soluţii faţă de retrocedarea clădirilor şi a colecţiilor muzeale din ţară.

CLUJUL ARHEOLOGIC / Str. Şt. O. Iosif nr. 1-3. 13 martie – 3 mai 2015 Obiectul acestui demers cultural se identifică şi se delimitează încă din titlu, şi anume prezentarea cercetărilor arheologice efectuate de arheologii Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei în anii 2013-2014 în Cluj Napoca, pe strada Şt. O. Iosif, nr. 1-3. Expoziţia a fost concepută ca o prezentare sintetică a aspectelor muncii pe care o presupune cercetarea arheologică (cercetarea de teren – „săpătura arheologică”, sortarea materialului, munca de restaurare şi conservare), prin intermediul imaginilor, textului şi a artefactelor propriu-zise. De asemenea, prin intermediul acestei expoziţii vizitatorii au putut surprinde şi varietatea artefactelor descoperite într-un sit arheologic urban şi importanţa lor pentru istoria locală.


CU PIETRICEL NE JUCĂM „Magie, Credință, Artă”, aprilie 2015 Durata activităţii: 1:30 ore Activitatea s-a adresat atât şcolarilor, cât şi preşcolarilor (vârsta 5 -11 ani). Dorind să punem în valoare funcţia educativă a muzeului, am propus un Proiect de pedagogie muzeală ce are ca obiectiv principal stimularea interesului copiilor faţă de preistorie, prin intermediul “poveştilor” unor piese de excepţie expuse în muzeul nostru. Activitatea a constat dintr-o prezentare în power point a principalelor caracteristici ce alcătuiau viața spirituală a comunităților umane din epoca preistorică. În a doua parte, copii au participat la un atelier de creaţie, unde vor avea posibilitatea să reproducă (folosind lutul) diverse obiecte de cult (idoli, altărașe miniaturale). RESPONSABILII DE PROIECT: Dr. Monica Tecar, Tiberiu Tecar (muzeografi) Secţia de pedagogie muzeală: Dana Şerban (artist plastic) ŞCOALA ALTFEL 2015


CU PIETRICEL NE JUCĂM „Pictura rupestră”

Perioada

de

desfăşurare:

Martie

2015

Locul desfăşurării: Activităţile s-au desfăşurat la sediul

Muzeului

Naţional

de

Istorie

a

Transilvaniei, str. C. Daicoviciu, nr. 2, ClujNapoca. Activitatea a constat dintr-o prezentare în power point a principalelor descoperiri de picturi rupestre, atât de la noi cât şi din Europa. În a doua parte, copii au participat la un atelier de creaţie, unde au avut posibilitatea să reproducă (pe hârtie), picturi rupestre (scene de vânătoare, animale, arme şi unelte preistorice).

AURUL ȘI ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI MNITa contribuit cu 61 de piese excepţionale la expoziția Aurul și argintul antic al României, proiect muzeografic de anvergură națională iniţiat de Muzeul Naţional de Istorie a României, unul dintre cele mai mari demersuri de acest fel organizate în ultimii 25 de ani în ţara noastră. Publicul clujean a avut posibilitatea de a vedea reunite cele mai importante capodopere ale orfevrăriei pre și protoistorice sau de epocă clasică din colecțiile a 31 de muzee din țară. La Cluj, expoziţia a fost găzduită de Muzeul de Artă (Palatul Banffy). Expoziția “Aurul și argintul antic al României” a putut fi vizitată la Muzeul de Artă Cluj până în data de 22 martie 2015.


EXPANDING THE UNESCO-WHS: FRONTIERS OF THE ROMAN EMPIRE

MNIT a organizat în ziua de 11 martie 2015, orele

16,00,

conferința

Expanding

the

UNESCO-WHS: Frontiers of the Roman Empire, prezentată de prof. dr. C.S. Sommer, coordonator al

Comisiei

Limes-ului

din

Germania, profesor la Universitatea din Bamberg și inspector-șef al Monumentelor Arheologice din Bavaria. Prezentarea a avut loc la Bastionul Croitorilor, str. Baba Nova, nr. 35, fiind astfel găzduită de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și de Centrul de Cultură Urbană. Monumentele care compun granița romană din Germania, ca și cele din Anglia, sunt deocamdată singurele care fac parte din UNESCO. Prelegerea se va concentra pe studii de caz diferite, fiind prezentată detaliat situația actuală a siturilor arheologice care compun granița romană din Germania (zona fostei provincii Raetia), cu accent pe prezentarea istoricului și a structurii sistemului actual de promovare romane.

și

management

al

frontierei


SĂRBĂTOAREA IUBIRII LA COLECŢIA DE ISTORIE A FARMACIEI

MNIT a organiza în 28 februarie, între orele 14.00 – 22.00, Sărbătoarea Iubirii la Colecţia de Istorie a Farmaciei (Piaţa Unirii nr. 28, Cluj-Napoca) Evenimentul a fost unul tematic, în spiritul sărbătorilor dedicate iubirii şi îndrăgostiţilor, dar şi a celor de început de primăvară şi a inclus

o

serie

de

momente

speciale:

– deschiderea expoziţiei temporare Istoria afrodisiacelor (care va putea fi vizitată în perioada 28.02.2015-28.05.2015) – traseu individual în expoziţie, cu fişă de parcurs, pentru descoperirea a opt ingrediente sau preparate farmaceutice speciale, folosite de-a lungul timpului pentru a stârni sau pentru a

domoli

pasiunile

(doar

cu

ocazia

evenimentului) – târg de carte, cu toate publicaţiile muzeului (în limita tirajelor existente) Preţul biletului a fost de 3 lei pentru toate categoriile de vizitatori, iar cuplurile „fac corp comun” şi au plătit un singur bilet. Deoarece Clujul este anul acesta capitală europeană a tineretului, am încurajat vizitatorii străini să ne treacă pragul, prin includerea de explicaţii şi fişe de parcurs în limba engleză.


DESPRE PIPE ŞI FUMAT ÎN TRANSILVANIA

Piese din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei a fost organizată la Colecţia de Istorie a Farmaciei, Piaţa Unirii, nr. 28 şi a putut fi vizitata in perioada 27 noiembrie - 27 februarie 2015.

CU PIETRICEL NE JUCĂM ŞI ÎN PREISTORIE NE PLIMBĂM Activităţile s-au desfăşurat la sediul MNIT. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Ianuarie 2015. Cea de a doua activitate din cadrul proiectului de

Padagogie

muzeală

a

constat

din

prezentarea în power point a aşezărilor şi locuinţelor preistorice (neolitic şi epoca bronzului) cercetate pe teritoriul României (scurtă prezentare a modului de viată a comunităţilor umane din această perioadă şi principalele caracteristici ale aşezărilor şi


locuinţelor: mod de organizare, tipuri de aşezări şi locuinţe, sisteme de aparare, tehnici de construcţie). În a doua parte copii au participat la un atelier de creaţie, unde au avut posibilitatea să confecţioneze o machetă a unei aşezări preistorice. Durata activităţii: 2 ore Activitatea s-a adresat atât şcolarilor, cât şi preşcolarilor (vârsta 5 -11 ani).

ARRIUS ANTONINUS UND HELVIUS PERTINAX: BEOBACHTUNGEN ZUR ZIEGELINSCHRIFT AUS ROMULAMALVA

MNIT și Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Istorie și Filosofie au organizat conferința prof. DR. FRITZ MITTHOF DE LA UNIVERSITATEA DIN VIENA.

Evenimentul a avut loc joi, 5 februarie, ora 17.00 în Aula Regele Ferdinand I, str. Napoca, nr.11.


UN ALTFEL DE RĂZBOI. CLIPE DE ,,PACE’’ PE FRONTUL DIN NORDUL ITALIEI

Eveniment organizat în parteneriat cu Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Bistriţa – Năsăud şi Instituto per Storia del Risorgimento Italiano Gruppo Estero Romeno din Italia. Primul Război Mondial, moment de cumpănă în istoria umanităţii prin dramatismul său, presărat atât de tragedii individuale cât şi de catastrofe naţionale, a avut şi momente de acalmie, muncă, destindere, refacere, camaraderie, răgazuri surprinse în fotografiile vremii. Astfel de instantanee fac obiectul expoziţiei de fotografie, documente aflate în patrimoniul MNIT şi al Complexului Muzeal Bistriţa – Năsăud dar şi provenite din colecţii personale. Expoziţia şi-a propus să reprezinte cât mai elocvent clipele de ,, pace’’ trăite pe front, atât ca imagine în sine, cât şi ca încărcătură emoţională, aflată dincolo de fotografia în sine. În acest sens, expoziţia s-a axat pe prezentarea unor secvenţe a preocupărilor soldaţilor austro-ungari şi germani din timpul momentelor petrecute în spatele frontului sau în cele de repaos, dintre două bătălii. Panourile fotografice au cuprins varii situaţii din cotidianul vieţii de front, de la pozele camaradereşti de gup, trecând la prietenia dintre soldaţi şi animalele care i-au ajutat săşi îndeplinească sarcinile zilnice, ajungând la realităţile spitalelor de campanie, din apropierea frontului sau la pozele de familie făcute în timpul permisiilor şi încheind cu îndatoririle muncilor efectuate în diverse ateliere şi ferme, menite să susţină efortul de război. Expoziţia a putut fi vizitată în perioada 19 decembrie 2014– 14 ianuarie 2015, la sediul muzeului, str. C. Daicoviciu