Page 11

inZlin_7_2019.qxp_Sestava 1 28.06.19 7:15 Stránka 11

í vn i t a a kredí ln

na

&

ár kav

STUDUJ NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

k

PŘ IJ ÍM AČ KY STÁL E BĚ ŽÍ ! → W W W.UTB.CZ ←

í

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

MAGISTERSKÉ STUDIUM

→ Fakulta technologická

do 15. 9. 2019

do 31. 8. 2019

→ Fakulta aplikované informatiky

do 8. 9. 2019

do 8. 9. 2019

→ Fakulta humanitních studií

do 11. 8. 2019

do 18. 8. 2019

→ Fakulta logistiky a krizového řízení

do 11. 8. 2019

do 11. 8. 2019

inZlin léto 2019

11

Profile for inZlin

Inzlin leto 2019  

http://inzlin.info/download/inZlin_leto_2019.pdf

Inzlin leto 2019  

http://inzlin.info/download/inZlin_leto_2019.pdf

Profile for inzlin
Advertisement