Page 1

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 1

ZDARMA 10.000 ks měsíčně

ROZHOVORY & INSPIRACE & TIP Y

DUBEN 2019

PDF verze na www.inzlin.info

PSH rozhovor na str. 6-7


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Strรกnka 2


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 3

Baťova pláž! Srdcem města nad Dřevnicí je Sad Komenského – místo setkávání, bezuzdného zevlování i spontánního sportu. Mám na mysli tak zvaný Horní park, ten Dolní (sad Svobody) hraje druhé housle, i když právě v něm stojí zámek, se kterým jsou plíce Zlína historicky spjaty. Až do konce dvacátých let minulého století oba sady svíraly zdi, sloužily jako panský dvůr a zámecká zahrada. Zámek patřil šlechtickému rodu Hauptů, který neměl rád Baťu, a tak umožňoval komunistům, kteří taky neměli rádi Baťu, aby na zdi psali protibaťovská hesla. Baťa se od nich pozemek dlouho marně snažil odkoupit. Ne kvůli heslům, ale aby tam mohli Zlíňané, kteří Baťu rádi měli, chodit piknikovat. V roce 1923 byl nejslavnější zlínský Tomáš ke komunistické nevoli zvolen zlínským starostou. V roce 1929 se Hauptové konečně nechali obměkčit. Zdi šly dolů a park připadl Zlínu za symbolickou korunu. Možná by se slušelo ho na počest velkorysého dárce přejmenovat. Tak zvaná revitalizace v roce 2015 zdecimovala v parku křoviny, které ho chránily od akustického i klasického smogu. Ze tří stran ho rdousí frekventované silniční tepny jako tlama mamby zelené. Volně se dá dýchat jen z ulice Školní, která je sice taky tepnou, ale naštěstí jen pěší. Rozkaz zněl jasně – park se má otevřít světu. Osvětáři vztyčili sloupy s kamerami a po obvodu nasázeli jednu vedle druhé lampy se silným studeným světlem, aby na lidi bylo vidět i v noci. Učiněná Čína. Intimní přítmí nočních potlachů vzalo za své, ale člověk si zase klidně může sednout na lavičku s knihou a začíst se i ve dvě ráno. Za keři už se sice neskrývají suspektní subkultury mladých experimentátorů se vším možným, ale na druhou stranu se tu ani nevyčuráte, pokud netrpíte sklony k exhibicionismu. Zeleně v Parku světlých zítřků výrazně ubylo, ale drtivá inZlin - zlínský lifestylový & kulturní magazín vydání: 4/2019, datum vydání: 4. 4. 2019 ve Zlíně provozovna: Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín náklad: 10.000 ks, periodicita: měsíčně, neprodejné Vydavatel: Ing. Zbyněk Trvaj, Nerudova 1208, 763 61 Napajedla IČ: 61406554, reg. č. MK: ČR E 14351 REDAKCE: redakce@inzlin.info INZERCE: inzerce@inzlin.info, tel.: 736 688 018

inZlin duben 2019

poskytovatel internetového připojení www.avonet.cz

www.inzlin.info

většina zpovídaných Zlíňanů považuje změnu za pozitivní. Tvrdí, že park „prokoukl“. Pravda je, že stěžejní stromy zůstaly, třeba šikmá borovice. Opěrátka laviček mají sklon dozadu, což není ideální pro dlouhé vysedávání. Slunce je beztak dravé, zvlášť když ho nebrzdí ozonová vrstva, dnes spíše díra. Lavičky jsou rozmístěné tak, že v primetimu (když to pálí nejvíc), jich stín poskytuje jen pár. Když jednu stinnou zaberete, lidé si k vám hned přisedávají. Když slunce zapadne, kovová lavička vystydne, takže noviny s sebou. Když se přižene bouřka, nebe zšedne, někdy až do černa. Krásně to jde dohromady se zelení stromů, zvlášť tou čerstvou, jaká je v květnu a červnu, než ji zpraží vedra. Když se rozprší, všichni prchnou do revitalizovaného betonového altánu. Čemu se park otevřel? Těm nejmenším. Roztomile se potácejí a pobíhají nejen po štědře rozšířeném hřišti, ale všude. Maloš jde kolem, kouká na mě a já na něj. Usměju se, on taky. Po chvíli se podívá znova, jestli se nespletl. Jsem tam pořád. Párkrát se ještě ohlídne, ale za chvíli už o mě neví. Naplno se věnuje novým vjemům. To upřímně přítomné dětské vnímání je nakažlivé. Starší děti se prohánějí na skateboardech a na koloběžkách po oranžovém oválu s ideálním sklonem terénu. Už tak dost živého parku se občas zmocní ještě program Živý Zlín. Osobně nemám nic ani proti Zlínu mrtvému. I já jsem dřív nadával, že se tu nic neděje, ale časem jsem si toho začal cenit. Rozlehne se dechovka, cimbálovka, lokální superstar nebo Jazzubs. Bodne procházka podél Dřevnice malebnou Zálešnou k nemocnici a zase zpátky. Nenápadně se setmělo. V Klubu 207 zkouší Avion Big Band, z oken se linou filmové melodie nebo juchání folklóristů. Jeden špalek je volný, natáhnu se. Příjemná únava, dívám se na hvězdy. Občas proletí družice. Z přilehlého Pštrosa hraje hudba. Když mám štěstí, spadne i hvězda. Co víc si přát? Adam El Chaar

3


Okem čtyřicátníka

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 4

Murphyho zákony v praxi Málo kdy chci někoho obelstít, přečůrat nebo jinak „ojebkat“. Zdá se mi to únavné, náročné v kombinacích a přímočarost je stále natolik dech beroucí, že se raději uchyluji k ní. Pokud někoho „oblafnu“, tak jen proto, abych neobtěžoval. Lépe řečeno, nejde tak ani o blaf, jako pouho pouhou věc, že neinformuji včas. Nebo nesděluji úplně vše. Některé věci se mi zdají vážně zbytečné pouštět do éteru a někoho tím zatěžovat. Jenže schválnost je prevít a ráda ukazuje svoji škodolibou tvář. Inu, jednou jsem byl pozván na sedánek lidu, jenž pro Zlín něco dělá kulturně. Zatetelil jsem se, neboť jsem si připadal polichocen, že patřím mezi ty vyvolené, jež se snaží Zlín nějak kulturně posouvat či vůbec kultivovat. Tetelení se dostalo do obrátek až na slastné vrnění mého ega, a tak jsem se rozhodl, že se tohoto setkání musím účastnit stůj co stůj, i přesto, že jsem byl pracovně vázán jinde. V té chvíli jsem ještě netušil, že se společně se mnou tetelí asi dalších 150 lidí. Ukázalo se totiž, že to není intimní pracovní schůzka, kde vymyslíme kulturní směřování Zlína až do roku 3086, ale mítink těch, co něco ve Zlíně dělají. V radostné nevědomosti domluvil jsem proto kolegyni jako pojistku, která občas jukne na mé studenty a svým studentům zadal jsem práci s příkazem, kdyby mě někdo hledal, jsem na toaletě. V životě mě nikdo nikdy nehledal! Na to jsem vystavil svou fantazii představám o diskuzi moudrých hlav nad ještě větší moudrostí v explodujících ohňostrojích našich nápadů, invence a tvorby. Ze zasněného vzrušení mě občas do reality dostávaly děti, které egocentricky přeřvávaly jeden druhého a posléze i paní ředitelka, která mě přišla požádat o supl. Aha, osud si mě zkouší – napadlo mě. Bylo nutné začít taktizovat. Své téměř dospělé studenty jsem tedy požádal, ať dále zkouší, až odejdu, tak jak jsme domluvení a případné děti, které dorazí na suplovanou hodinu, posadí, a mučí je pohledem na vlastní tvorbu. Nenápadně jsem se vykradl a prozpěvujíc jsem doskotačil do studia Z, abych zjistil, že jsou tam úplně všichni, kteří v té chvíli měli kam odložit své děti, muže, ženy, práci, psa, kanárka, postelové avantýry i politické povinnosti. Mělo mě to napadnout, že setkání nebude nikterak intimní, když se odehrává ve studiu Z, ale bláhově jsem si myslel, že Maruška Vančurová zarecituje, Helenečka přidá šanson a Marek Příkazský svou dekorativní vizáž, až zachráníme lidstvo od barbarské prostoduchosti a průměru. Hnedle po té, co jsem se usadil, mi oko spočinulo na mé paní ředitelce, která chudinka asi jako já, také myslela, že je to tajné setkání vyvolených, jako charta 77 v bytě Chramostové a nikomu se ani slůvkem nezmínila. Aby nás nepozatýkali. Jak jinak! Měli jsme kulturně zachránit svět! Zajel jsem tedy hlouběji do židle, což se mi přes v zimě nabobtnalou pneumatiku kolem pasu zase hned tak nepodařilo, neboť už při své 15. větě mě

4

zahlédl pan ředitel divadla a vykřikl do pléna něco jako: „A i Péťa Nýdrlůj je tady. A ON vede Tvůrčí psaní kdesi na periferii Zlína, chudáček.“ Za jiných okolností bych předvedl opravdu dojemného chudáčka, nicméně v té chvíli mě vražedným zrakem probodla má paní ředitelka a já umíral další dvě hodiny, zatím co jiní chtěli zachránit kulturu města Zlína odstraněním starých nástěnek, jevištěm pro 500 dětí, slzou nad malým počtem diváků atd. Zatím co politici poslouchali přehazujíc nožku přes nožku, moji studenti zažívali s kolegyní psycho, neboť pan zástupce se nechtěl vzdát touhy mě nalézt, lítal po budově sem a tam, toaletu po toaletě a hledal mě. Kolegyně i žáci ho totiž mystifikovali mou nikdy nekončící návštěvou záchodků, jen jsem podle nich, dost často měnil poschodí, prý mě to víc uklidňuje a jako zvíře si značím svůj prostor. Vyčerpaný pan zástupce omdlel v přízemí u toalet, když po 149. proběhl všechna patra. Ráno vstal a rovnou už zůstal, když byl další pracovní den. Zákon schválnosti však na sebe nenechal dlouho čekat. Po 79 předváděčkách se všemi mými skupinkami žáčků a studentů, celý vyklepaný vyčerpaností, jsem v návalu bláhové naivity zrušil hodinu nejstarším studentům, neboť jsme se měli vidět kvůli zkoušce a představení v sobotu. Ke všemu byl ten den na Malé scéně pronájem a tlačit se s šestnácti puberťáky ve třídě - to je dost peklo! Tak jsem si říkal, že se alespoň ve čtvrtek stihnu nadechnout, najíst a vyčůrat. Nečůrám od té doby, co jsem děti chtěl opustit na 2 minuty, ale ony už po minutě přiběhly za mnou na toaletu, že jedno děvčátko šlo, zavadilo samo o sebe a zlomilo si ručičku. Inu, močení byl utrum nejen v tom okamžiku, ale i na další týdny a měsíce. Co kdyby zase nějaké dítě šlo a hlavičkou třeba vrazilo do stěny, okna, nedej bože třeba i kamaráda. Huuuu, ty následky! Co čert nechtěl, ještě mi nezačalo ani odpolední vyučování a naše paní ředitelka již laserovým zrakem zjišťovala, jak to, že někteří studenti tvrdí, že nemají hodinu?! Nu, málem jsem omdlel. Má tajné služby úplně všude! A povolal jsem všechny, raději úplně všechny své ročníky, co učím. Pár jich i přišlo a počali jsme se vystavovat celé škole na odiv (ve Zlíně je nutné být viděn) a ladně zapluli do tanečního sálu. Na to jsem své studenty podrobil výslechu na detektoru lži, abych zjistil, kdo a za kolik mě prodal! Výsledek byl víc než trapný. Hujerovic prostě chtěli využít volna k návštěvě nějakého koncertu a tak se u paní ředitelky informovali, jestli náhodou někde něco nehraje. Tato banálnost se nedá vlastně použít ani jako inspirace k povídce. Tak tedy odjinud. Jednoho brzkého jarního dne jdu takhle prostorem a rána. To se mi tak rozbušilo srdce. A druhá rána. To mi mozek vypadl z hlavy a roztříštil se po zemi. Mé nozdry nasály vzduch. Páteří mi projelo


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 5

vzrušení. A slabiny ožily. Okouzlil jsem se! Po pěti letech. I přes pocit absolutního ohrožení se má osobnost jala podniknout vše, abych objekt mého okouzlení uviděl mé okouzlení. Smůla je v tom, že se v té chvíli vždy začnu chovat jako pomatený inspektor Clouseau nebo mužská verze Bridget Jones. Různě padám do kanálů, vypadávám z oken, vrážím do dveří a jiných předmětů, velmi často si roztrhnu oděv, vypíchnu oko a co je nejhorší, má pusa sděluje úplně vše, co mou mysl v okouzleném chaosu napadne. Tudíž to pak může vypadat asi takto: „Omlouvám se, že tak žvaním, ale tak moc žvaním jen proto, že jsem Vámi okouzlen a bojím se, že se pohybuji na hranici zamilovanosti, tak se vlastně svým žvaněním snažím před Vámi ubránit. Nicméně vraťme se k problematice Nietzscheho a dopad jeho myšlenek na západní civilizaci. Ale nevím, zda Vám už někdo řekl, že jste velmi sexy, tedy jako živoucí, nebo tak nějak. A uvidím Vás ještě někdy? To jsou Vaše nohy? Jsou krásné.“ Podobně jsem schopen blábolit hodiny, dokud neupadnu do mlčenlivého kómatu nebo druhá strana neomdlí, aby se osvobodila z mé pasti. Naštěstí mám přátele a ti mi dali několik důležitých rad, když jsem dramaticky pobíhal po Zlíně a všech se vyptával, jak člověk pozná, že o něj někdo má zájem. Ne, že by o mě nikdo neměl zájem. Vlastně neustále někdo projevuje zájem. Ale nyní hovořím o zájmu svého objektu okouzlení. Snažil jsem se vysvětlit Renatě, která s očima v sloup potahovala ze své elektronické cigarety opřená ledabyle o patník u silnice. Pak svým nakřá-

inZlin duben 2019

plým hlasem zasloužilé kuřačky řekla: „Hele, uklidni se. Hlavně si svůj objekt nezažeň. Je tě vždycky moc! Vyčkávej, užívej si i tu nejistotu. Když se ozve, ne že ji zahlušíš nekonečnou pozorností. A zakazuji ti cokoliv vyzvídat nebo si ji hned nastěhovat do bytu. A vůbec, mluv co nejmíň! A hrej trochu ty hry. Nebuď hned hrrrr a tolik přímočaře otevřený!“ Venďa mi řekla: „Ty jsi oheň a asi sis našel vodu. A ve vztazích je to tak, že když je někdo velmi intenzivní, tak ten druhý to vyrovnává klidem a pasivitou.“ Ale já chci být jednou také pasivní a nechávat se obluzovat!!! – vykřikl jsem a Vendula se rozesmála. „Ty a pasivní?! To si vůbec nedokážu představit! Hlavně buď sám sebou!“ Honza mi sdělil, že všechny mé vztahy byly výjimečné a jedinečné, že moc dobře vím, že to nikdy není zadarmo, ale že jsem dost zajímavý, abych se nevzdával. Irenka to uzavřela tím, že je přece nádherné dobrodružství, když jsem stále nebyl odmítnut. A v té chvíli mi to došlo. Já už nás vidím spolu kdekoliv po světě, dokonce i tady a vlastně vůbec, ale vůbec nemůžu očekávat, že se ze tří setkání osoba okouzlila i mnou! To se snad děje jen ve filmech a v mém jednostranném životě! Ale to jsem celý já! Vrhám se do všeho po hlavě. A víte proč? Je nadmíru překrásné a povznášející okouzlit se někým jiným, zažívat nejistotu, naději a touhu. A je úplně jedno, kolik je Vám právě let. Touhu, touhu po životě přeji nám všem! Krásné dny. Petr Nýdrle

5


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 6

Legendární PSH budou ozdobou blížícího se Lážo Plážo Festu v Otrokovicích: „Přijedeme v plné síle a na pódiu necháme vše!“ Kapela PSH je jistotou a také definicí českého hiphopu, kterému udává tvář už od začátku devadesátých let minulého století. Pod názvem Peneři Strýčka Homeboye se její založení datuje zhruba do roku 1991 a od té chvíle ušla pořádný kus cesty. Jak to této legendární partičce, hrající aktuálně ve složení Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik, šlape, se můžete přesvědčit už 15. června na prvním ročníku otrokovického Lážo Plážo Festu. PSH budou jednou z ozdob této letní párty u Štěrkáče. Pánové, jak se těšíte na premiérový ročník otrokovického Lážo plážo Festu? Těšíme se velice. Máme za sebou tříměsíční pauzu, takže jsme nabití. 6

Přiznám se, že tak nějak podvědomě vás vidím spíš na pódiu v klubu, než na velké festivalové stagi. Kde se cítíte lépe? Jaký formát koncertu je vám bližší? Všechno má svoje, a to jak malé kluby, kde jsi s publikem v těsném kontaktu, tak velké kluby, kde už jsi mimo dosah, ale pořád je tam ta atmosféra noci, temnoty a světel. Samozřejmě své kouzlo mají i letní festivaly, kde jsi na velké stagi a hraješ před tisíci lidmi. Máme rádi vše. Vybavíte si, který koncert za poslední dobu vás opravdu potěšil a zůstal ve vás? Aktuálně stále ten poslední koncert roku 2018 v brněnské Flédě, kde s radostí končíme už sedm let po sobě. Jak jsme řekli, akorát se momentálně rozjíždíme, takže nacpaná Fléda je pořád v naší živé paměti.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 7

V Otrokovicích s vámi rozhodně nuda nebude. Prozraďte, na co všechno se v rámci vašeho setu můžeme těšit? S čím na Zlínsko dorazíte? Kromě našeho standartního koncertního setu zapojíme i naše poslední novinky – Hlavně, ať se to nedoví máma a Kdo já jsem. Každopádně přijedeme v plné síle a na pódiu necháme vše. Můžeme zmíněné novinky chápat jako jakousi předzvěst nové desky? Případně, v jakém stádiu je její příprava? Desku právě natáčíme. Ano, je to aktuální. Bude to naše nejlepší a největší deska. Už teď tam vidíme několik zásadních hitů. Ale jestli se na desce objeví i Kdo já jsem, to zatím není jisté… Poslední album jste vydali v roce 2010, což je přece jen

dávno. Jak se PSH za těch dlouhých devět let změnili? V čem jsou jiní? Jako kapela jsme vydali desku Epilog před devíti lety, to je pravda, ale sólově jsme mezi tím vydali čtyři desky, navzájem jsme si byli nápomocni při tvorbě a nonstop koncertujeme. Čili v zásadě se nic nezměnilo. Jsme starší, zkušenější a bereme věci s větším nadhledem. Jaká témata vás aktuálně pálí? K čemu byste se rádi prostřednictvím svých písní momentálně vyjádřili? My se průběžně vyjadřujeme k aktuálnímu dění ve společnosti celou naši kariéru… A co za témata se objeví na desce? Bude to aktuální odraz nás samotných i společnosti. Troufám si říct, že na československé hiphopové scéně patříte mezi legendy. Když se za těmi pětadvaceti lety, co PSH funguje, ohlédnete, na jaké období vzpomínáte nejraději? Nevzpomínáme. Jedeme dál, jsme kapela živá, aktuální, ne nostalgická. Mohli bychom říct, že každé období mělo něco. A to, co se teprve stát má, je jediné vzrušující. Budoucnost. Co je podle vás důležité proto, aby se hiphopová formace udržela na vrcholu tak dlouho? Práce. A co konkurence? Říká se, že pokud je zdravá, tak nikdy neuškodí. Je nyní na scéně někdo, koho s respektem sledujete a nutí vás stále hnát kupředu? Máme nadhled a soutěžit s někým, kdo je o dvě dekády mladší, je přeci nesmysl. Děláme si naše věci a lidé je milují. Co bylo, to nám už nikdo nevezme. A proto tady PSH jsou stále. Pojďme nepatrně nahlédnout do blízké budoucnosti. Co vás letos čeká? Na co se skutečně těšíte? Určitě na vydání nové desky PSH a na koncerty k ní. Na závěr bych vás poprosil, zda byste poslali vzkaz čtenářům magazínu inZlin. Doražte na PSH, na Penery… Vidíme se v klubu nebo na festivalu. Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz) Foto: Archiv kapely PSH

inZlin duben 2019

7


INSPIRACE

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 8

to nejlepší z pivního sortimentu pro každého pivaře Rozmanitý výběr sudového piva velkých, středních i malých pivovarů z celé České republiky najdete v unikátním konceptu prodejen Pivní Anděl. Pro každou příležitost, velkou či malou oslavu jsou v nabídce sudy různého objemu od 10 až do 50 litrů a rovněž pětilitrové soudky, které oceníte při každé party nebo malém setkání s přáteli či rodinou. Buďte bez obav o provoz, k zakoupenému sudovému pivu vám Pivní Anděl zapůjčí výčepní zařízení s chlazením, nebo samostatnou pípu (umožňuje vyčepování piva bez přístupu k elektrické síti). Pokud máte vlastní výčepní zařízení a potřebovali byste jej před začátkem sezóny vyčistit, není nic snazšího než se obrátit na Pivního Anděla, který vám potřebnou mechanickou i chemickou sanitaci po předchozí domluvě zařídí. Kromě sudového piva jsou prodejny naplněny také pivem lahvovým a plechovkovým. Vybírat si můžete z více než 100 druhů piva v půllitrových lahvích, takže pokud chcete oslavit narozeniny a naplnit si bednu jiným pivem za každý prožitý rok, jsou na vás v Pivních Andělech náležitě připraveni. Všichni pivní znalci jistě uvítají velké lednice plné pivních speciálů z české i zahraniční produkce. Velice oblíbená jsou například piva od Matušky, z pivovaru Nachmelená Opice a kdo se nebojí, může vyzkoušet třeba i Náhlou Smrt z pivovaru Falkenštejn. Pokud byste chtěli obdarovat svého známého pivaře nebo překvapit netradičním dárkem jakéhokoli oslavence, můžete zabrousit do sekce dárkových předmětů, kde objevíte různorodé předměty jednotlivých pivovarů a také originální dárková balení piv. Vlastní znalosti a kreativitu tak můžete předvést při plnění pivního kbelíku a vytvořit si tak svůj jedinečný dárek. 8

Navštivte Pivní Anděly ve Zlíně nebo v nově otevřené provozovně v Otrokovicích a přesvědčte se sami o pestrosti sortimentu a celé řadě dalších nabízených služeb, které nyní před nadcházející letní sezónou spojenou s grilováním a zahradními party mohou přijít vhod. Proškolený personál pro vás s úsměvem otevírá každý den kromě neděle.

Prodejny najdete na těchto kontaktech: - ZLÍN Kútiky 626, Tel: 724 412 922 - OTROKOVICE tř. Tomáše Bati 377, Tel: 577 924 041 (V Otrokovicích je Pivní Anděl součástí prodejny ENAPO)


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Strรกnka 9


INSPIRACE

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 10

Dvanáct důvodů, proč se stavit každý den do Bistrotéky Valachy Bistrotéka Valachy se za necelý půl rok existence stala místem, kde se můžete zastavit třeba každý den a vždy tu najdete něco zajímavého. Proč se do tohoto originálního podniku v Obchodním domě v centru Zlína vypravit? Co a kdy tu ochutnáte a zažijete? Nechejte se inspirovat.

Pestré snídaně po celý týden

Denně kvasový chléb z pekárny

Vajíčka na různý způsob, párky z čestru, ale i pastrami, mléčná rýže či Valachy set, k tomu fresh, káva… to vše najdete ve snídaňovém menu, jehož kulisu dotváří výhled na Baťův mrakodrap. Ve všední dny již od 7, v sobotu od 8 a v neděli od 9 hodin.

Kvasový chléb z Bistrotéky se stal hitem. Pokud ho nechcete propást, stavte se včas, odpoledne bývá vyprodáno. Pekaři připravují chléb podle starých receptur pouze z vody a mouky bez kvasnic, což je proces pracnější a pomalejší, ale výsledek chutnější a chléb vydrží déle.

Smažený sýr (nejen) v pondělí „Smažák“ je klasika, s níž si občas zahřeší každý. Aby byl opravdu lahůdkou, nesmí být ošizený levnou surovinou nebo polotovarem. Kuchaři používají kvalitní sýr (45% tuku), přepuštěné máslo a domácí tatarku. Dát si ho můžete k obědu každé pondělí, nově je i ve stálém večerním menu - denně.

Ryba k obědu každé úterý Milovníci rybích specialit si mohou zapsat napevno do diářů úterní obědy v Bistrotéce, pravidelně v tento den bývá pokrm z ryb.

Úterky se zabíjačkou z Kudlova Řeznictví Leoše Nováka z Kudlova je mezi milovníky zabíjaček pojmem. Každé úterý vozí do Bistrotéky čerstvé zabíjačkové dobroty, které koupíte u uzenářského pultu v obchodě.

Každý pátek frgály z Velkých Karlovic

Novinka: polední menu v Baru 1931

Jedny z nejlepších frgálů pečou pekařky z Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Nechejte si je dovézt. Když ve středu objednáte, v pátek si můžete svůj koláč vyzvednout. V nabídce jsou tvaroh, hruška, povidla a mák.

Polední menu se servíruje nejen v bistru, ale od dubna i v komornějších prostorách Baru 1931 a to ve všední dny od 11 do 13:30. Víkendy jsou zasvěceny oblíbené polévce pho.

Nedělní pekáče a rodinné obědy Nedělní rodinný oběd nemusíte řešit jen doma. Zajděte si v neděli na „rodinný pekáč“, poseďte s blízkými bez starostí s nakupováním, vařením a úklidem. Nejčastěji bývá v nabídce kuře s bramborovou kaší a okurkovým salátem, ale i další.

Každou neděli živé piano v kavárně Vychutnejte si nedělní šálek kávy nebo oblíbený dezert za poslechu živé hudby. Každou neděli od 14 do 19 hodin zpříjemňuje atmosféru kavárny ve druhém podlaží pianista.

Nejmíň pětkrát měsíčně škola vaření Do Bistrotéky Valachy se nechodí jen jíst nebo nakupovat, můžete

10


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 11

se tu i lecčemu přiučit při kurzech vaření. Chystanou novinkou jsou kurzy japonské kuchyně.

Na pestré svačiny do kornuterie Na svačiny s sebou je tu kornuterie. Nabídka papírových kornoutů je pestrá: sladké, slané, teplé, studené, něco i pro bezlepkáře, k tomu káva Nespresso, buchty, římská pizza, tvaroháček, palačinka, chléb s pomazánkou, pastrami, denní polévka… prostě pro každého něco.

Denně čerstvé dezerty pro náročné Už jste ochutnali výrobky cukrářů Bistrotéky? Jsou opravdu vynikající, od štrúdlů přes různé dortíky až po francouzské delikatesy jako petit brest nebo mille feuille. Udělejte si radost, zabalí vám je i s sebou.

inZlin duben 2019

Tipy na akce 24. 4. - Víno a chřest - degustační večer s VinoVinoVino a párované pokrmy z chřestu 24. 4. – Barmanský večer s Kateřinou Kluchovou a degustací ginu 30. 5. – Asijské menu s šéfkuchařem Markem Raditschem

www.bistrovalachy.cz Pracujte v Bistrotéce Hledáte novou příležitost a baví vás gastro? Zapojte se do týmu Bistrotéky, kde nachází uplatnění různé profese: kuchař/ka, obsluha, cukrář/ka, pekař/ka nebo pomocné síly.

11


INSPIRACE

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 12

La Formaggeria Gran Moravia Rodinný poklad z Hané s italskou mašlí konečně ve Zlíně! Kdo zná koncept La Formaggeria Gran Moravia jásá, konečně máme prodejnu i ve Zlíně, v Obchodním domě Zlín. Pokud vám tento název zatím nic neříká, zpozorněte! Mléčné výrobky jsou z jejich vlastní sýrárny v Litovli. Největším pokladem Brazzale Moravia, která dvacítku prodejen v Česku provozuje, je vynikající sýr Gran Moravia. připraveno jen pro sebe? Máte-li chuť nějaký sýr třeba ochutnat, využijte této stálé nabídky a rovnou si nechte i vyprávět o tom, jak se z nejlepšího litovelského mléka zpracovává sýr, který si získal oblibu i v samotné Itálii. Je opravdu jednoduché se nechat zlákat dalšími výrobky, které chuťově dobarvilo italské slunce. Na pultech prodejny ve Zlíně najdete olivový olej, sušená rajčata, marmelády, vinné i cibulové džemy, lanýžové paštiky, těstoviny, italské kravské, ovčí i kozí sýry, grissini, vynikající salámy, naprosto úžasná vína a další speciality.

Co si dát v dubnu? Zamilujete si zdejší litovelské máslo i specialitu – máslo s 84 % tuku pojmenované po majitelích – bratrech Brazzale, stejně tak jejich syrovátky, ricotty, italské sýry giuncata, caciotta, mozzarella. Tyto produkty vyráběné v litovelské sýrárně exkluzivně pro podnikové prodejny prostě jinde nenajdete. Doslova fascinující je koncept firmy, který klade důraz na rodinnou atmosféru ve firmě i ve vztahu k zákazníkům. Díky tomu se na prodejnách setkáte se skvělou náladou a příjemnými zážitky z nakupování, podobně jak to znáte z usměvavé Itálie.

Kvalita, chuť, původ, dostupnost, servis Kvalita vám bude jasná už od pohledu – vůně a vzhled sýrů, pečlivost při jejich krájení a balení na pultu, ale třeba i jogurty zrající přímo ve skleničkách. Není to krásný servis, mít něco s láskou 12

Máte rádi sezónní záležitosti? Pak si nenechte ujít speciální nabídky. Například sýr giuncata s medvědím česnekem, či rukolou. Velikonoční Itálii si domů přiblížíte prostřednictvím ručně balené focaccie Loison, nebo speciální limitovanou edicí vína Astoria spumante - nápojem vítězů Giro d´Italia, jinde nežli v La Formaggeria Gran Moravia ho nenajdete.

La Formaggeria Gran Moravia, Obchodní dům Zlín www.laformaggeria.com

11. a 12. 4. ochutnávka sýrů z vaší sýrárny


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Strรกnka 13


INSPIRACE

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 14

milionářů - ústřice zde najdete také. Sladkou tečku vyberete hned na několika místech. K dostání budou originální donuty, domácí raw a bezlepkové dobroty, domácí zmrzlina a k tomu skvělá káva, připravená přímo na místě z mobilní pražírny. Ohledně sladké tečky máme speciální lákadlo. Svou účast totiž potvrdila velmi talentovaná účastnice kulinářské soutěže MasterChef - Kateřina Kolbová, známá také jako LadyBaker. Tahle sympatická slečna ze Zlína, které fandí každou středu půlka republiky, uvaří přímo na pódiu před zraky všech návštěvníků. Co přesně nám připraví zatím nechtěla prozradit, ale slíbila, že pokud se podíváme na její instagram - katka_ladybaker - představu si uděláme. Nezbývá tedy, než se na Kačku těšit! Zamiřme i do zóny s nápoji, která je stejně tak nabitá. Proslulá americká whiskey z Tenesee - Jack Daniel’s přiveze svůj trailer včetně stylových dárků. Kdyby vás náhodou unavila ta spousta jídla, osvěžení vám zaručí třeba míchaný drink v Havana Club chill out zóně nebo koktejl na baru od Beefeater Gin London. Pro fajnšmekry bude připraven i bar s řízenou degustací prémiových rumů.

Mňam!Gastrofestival Kroměřížské výstaviště letos poprvé nabídne akci pro milovníky světových chutí. 18.5.2019 přichází dlouho očekávaná akce Mňam! Gastrofestival. Začneme popořadě, jelikož program je na jeden den opravdu velmi pestrý a nabitý. Protože se jedná o akci spojenou s jídlem, nesmí tady chybět speciality, které běžný smrtelník denně neobědvá. Na Mňam! festivalu přivítáme kuchaře z Gruzie, kteří připraví tradiční pirožky, nebo typický zapečený sýr chačapuri. Pokud vaše gastrosrdce bije třeba v barvách italské trikolory, těšte se. Pravou italskou pastu míchanou uprostřed bochníku parmazánu, nebo lahodnou boloňskou omáčku dostanete také. Dále přijedou i mistři grillů se steaky ze všech různých druhů masa a to včetně toho pravého argentinského. Dáváte přednost dobrému šťavnatému burgeru? Není problém! Mistrů “burgrařů” dorazí hned několik i se speciály, jako je hamburger v černé bulce nebo s telecím masem. Z české kuchyně budou vařit ti nejlepší a připraví vám tradiční guláš, držťkovou polévku nebo čerstvě uzený bůček s křenem. Na Výstavišti Kroměříž bude k vidění hned několik food trucků, mezi nimi i jeden z největších v České republice! Dvanácti tunový kolost - GrillPub foodtruck s mobilní kuchyní. Pokud se vám už sbíhají sliny, možná bude lepší obstarat si ubrousek, protože my nekončíme. Jako správný gastrofestival, i Mňam! nabídne opravdu netradiční pochutiny. Můžete zde zažít premiéru se šneky na talíři, pochroupat svou první smaženou kobylku nebo si dát luxusní chobotnice a vysrknout lahůdku milionářů - ústřici. Každý gastrofestival by měl nabídnout i chutě, které nejsou tak příliš tradiční, i Mňam! je má! Šneci, smažené kobylky nebo lahůdku 14

Ani pivaři ale nepřijdou zkrátka. Speciálně pro festival Mňam! sládci tří pivovarů - Litovel, Zubr a Holba - uvaří jedinečné pivo, které bude k dostání pouze na této akci. Tak jsme už nyní zvědaví, které pivo bude návštěvníkům nejvíce chutnat. Tak co, kterému ze sládků budete nakonec gratulovat? Když už jsme nakousli souteže, nesmíme opomenout ani první ročník klání jedlíků typických hanáckých vdolků - Hanácké Vdolek 2019. Matějova pekárna připraví stovky klasických vdolečků, které jsou na Hané velmi oblíbenou specialitou. V časovém limitu potom na pódiu zjistíme, kolik zvládne “na jeden zátah” sníst ten nejlepší ze soutěžících. Pozvání přijali i mistři z vizovického pojídání knedlíků, takže výkony očekáváme velké! Kromě jídla, o kterém gastro festivaly bezesporu jsou, je ale připravený také zábavný program pro malé i velké. Ty menší potěší celodenně otevřený Dětský svět, kde si můžou zařádit na atrakcích všech druhů a velikostí. Jako bonus přijede i skvělý kouzelník a bavič Jirka Hadaš se svým Kouzelným karnevalem. Ty větší bude na pódiu celým dnem provázet český herec a průkopník gastroturismu Lukáš Hejlík. Ten má na svědomí nejstahovanější aplikaci s mapou dobrých restaurací v česku, takže je to muž na svém místě. O hudbu se postará výborná kapela Naty & Gents nebo v českém koutku umístěná, tradiční cimbálová muzika. A protože k cimbálovce patří dobré víno i na to to v téhle zóně rozhodně narazíte. Závěrem se už snad jen patří dodat, že Výstaviště Kroměříž disponuje plochou 20 000 čtverečních metrů, která je navíc zastřešená, takže se nezaleknem ani špatného počasí. Parkoviště pro 2400 automobilů je potom zárukou, že pohodlně odstavíte svůj vůz blízko vstupu do areálu. Takže už nezbývá než si povolit opasky, obléci volnější tričko a 18.5.2019 dorazit na Mňam! Ondřej Albrecht


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Strรกnka 15


INSPIRACE

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 16

Načerpejte inspiraci Špaček, Čenský, Uzel či Kynychová ve Spa hotelu Lanterna Spa hotel Lanterna Velké Karlovice pokračuje i letos v tradici setkávání se zajímavými a inspirativními osobnostmi. Vedle osvědčených večerů s etiketou stolování Ladislava Špačka nebo běžeckých kurzů Miloše Škorpila se těšte i na novinky – třeba seminář komunikace s Janem Čenským, večer s Radimem Uzlem nebo fit pobyt s Hankou Kynychovou. Všechna připravovaná setkání je možné spojit s ubytováním v komfortním prostředí hotelu a využít veškerých jeho služeb od prvotřídní krajové gastronomie až po časově neomezený vstup do wellness. Zkrátka ideální příležitost pro útěk ze shonu všedních dnů nebo i dárek pro vaše blízké.

Ladislav Špaček: Kurzy etikety Kurzy etikety s předním českým odborníkem a bývalým mluvčím prezidenta Václava Havla se už staly ve Velkých Karlovicích tradicí. Program probíhá v restauraci Vyhlídka při vícechodové degustační večeři. Nabyté znalosti si tak rovnou vyzkoušíte při stolování. Kdy: 1. 5. a 14. 12.

Jan Čenský: První dojem Není pochyb, že právě herec a moderátor Jan Čenský je tím, kdo ovládá kouzlo získat si sympatie hned při prvním setkání. O zkuše16

nosti a know-how se podělí při semináři První dojem. S módní poradkyní Lenkou Bernardes da Silva pohovoří o řeči těla a využívání charismatu a ukáže i principy práce s šatníkem. Při ubytování ve Spa hotelu Lanterna sleva 10%. Kdy: 23. 6.

Radim Uzel: Příhody z ordinace i soudní síně Přední český sexuolog, gynekolog a soudní znalec Radim Uzel je také výborným a vtipným vypravěčem. Zaposlouchejte se do příhod z ordinace i soudní síně, těšte se na nejzajímavější případy, sexuální mýty i pověry, které nejen pobaví, ale i rozšíří vaše obzory. Kdy: 18. 5.

Hanka Kynychová: Fit pobyt Známá cvičitelka, moderátorka a autorka řady knih a DVD o cvičení a zdravém životním stylu vás provede lekcemi cvičení zaměřenými na získání postavy snů. Jako doplněk můžete využít neomezený vstup do L-Spa a Wellness Horal. Kdy: 11. – 14. 8. a 8. – 11. 11.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 17

Snídaně s Naďou Labanovou pro ženy

Naučte se běhat s Milošem Škorpilem

Setkání s dlouholetou spolupracovnicí L. Špačka a módní stylistkou je příležitostí probrat ženská témata jako trendy v oblékání, společenské vystupování a etiketa, to vše při bohaté snídani. Hostem budou Ladislav Špaček a Jan Čenský. Kdy: 1. 5.

Chcete se naučit běhat, ale rádi byste se hned v začátcích vyvarovali chyb a omylů? Nebo se chcete zdokonalit a posunout svou výkonnost? Známý kouč Miloš Škorpil opět míří do Velkých Karlovic se čtyřdenními kempy nabitými tréninkem, konzultacemi i relaxací. Kdy: 22. – 25. 4., 25. – 28. 4. a 10. – 13. 10. 2019

Zbigniew Czendlik: Postel hospoda kostel Nahlédněte do soukromí charismatického Zbigniewa Czendlika, známého moderními názory na církev i na život. Beseda je inspirována stejnojmennou knihou, která získala v roce 2017 cenu Magnesia Litera. Kdy: 10. 10.

inZlin duben 2019

Triatlonový kemp s Petrem Vabrouškem Zdokonalte se ve sportu, který zažívá boom popularity, s triatlonem, pod vedením nejúspěšnějšího českého Ironmana. Dvoufázový trénink s osobním přístupem je tou nejlepší možností, jak načerpat zkušenosti. Kdy: 11. – 14. 7.

17


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:34 Stránka 18

Podřevnický pivovar fandí domovarníkům „Jak si Moravák umí vypálit slivovici, měl by si umět uvařit i pivo.“ www.podrevnickypivovar.cz Michal Navrátil a Honza Česal jsou dlouholetí kamarádi a pár měsíců už i obchodní partneři. Na podzim spolu založili „létající“ Podřevnický pivovar. Sebevědomé a chuťově bohaté Podřevnické pivo svrchně kvašeného typu můžete ochutnat už v několika zlínských barech a hospodách, ale i doma. Podřevnický pivovar jste jen vy dva, nebo je vás víc? Jak se pivovar vlastně „narodil“? Michal: Jsme čtyři. Honza Česal je finanční ředitel a stará se o papíry, Tomáš Raška má na starost rozvoz a prodej a Michal Bahula je můj souputník v receptech. Výroba piva mě zajímala vždycky. Svoje první jsem uvařil před dvěma lety doma na zahradě. Loni jsem zůstal delší dobu doma po operaci nohy, tak jsem se do toho víc ponořil a zkoušel. Honza už nějakou dobu podnikal, tak jsem se mu svěřil, že bych chtěl vaření piva rozjet trochu víc. Pomohl mi koupit kotel a tak to vlastně začalo. Od té doby spolu vaříme lepší a lepší pivo. Jaké bylo první pivo, co jste uvařili? Bylo dobré? Michal: Vaření piva je hodně alchymie. Stačí se malinko odchýlit od postupu a vznikne ti něco úplně jiného, než jsi chtěla. Ale kupodivu bylo. Uvařili jsme ho v říjnu doma u kamaráda v Želechovicích v Podřevnické ulici. Podle mikroregionu Podřevnicko vznikl i název pivovaru. Mělo hodně chmelovou chuť a bylo hutnější. Zajímavé je, že tom baráku kdysi dávno bydlel prapředek Tomáše Bati František. Honza: Dva měsíce pak leželo a čekali jsme s napětím na výsledek. A báli se (smích). A fakt se povedlo. Hned se taky rozprodalo a vypilo. Dá se někde aktuálně ochutnat? Michal: Druhá várka. Viena Ale. Tu jsme uvařili čistě z vídeňského sladu, použili jsme dva české chmely a jeden německý, takový zvláštně aromatický. Je to čtyřikrát chmelené pivo, zase trochu jiné než to první. Honza: Objevuje se v Zelenáčově šopě, což byla první hospoda, která nás podpořila. Moc za to děkujeme. Pak v baru Indián, Moloko na Jižních svazích, v Garáži na Lesňáku, na Sokolovně ve Vizovicích a postupně se nabalují další. Jste létající pivovar, kde vaříte? Michal: Vaříme v Hanáckém pivovaru v Olomouci. Jeho majitel je taky ze Zlína. Takže kapacitou omezení nejste? Máte kam růst?

Honza: Nejsme. Spolupráce je výborná a můžeme růst na desetinásobek toho, co vaříme teď. A to je? Honza: Vaříme v objemu 1000 litrů. Další várky už plánujeme navýšit, protože zájem je čím dál větší a víme, že pivo prodáme. Michal: Jdeme stylem uvaříme - prodáme - až pak uvaříme další. Nechceme dělat zásoby. Nechceme, aby pivo někde leželo. Jak moc experimentujete? Michal: Od začátku vařím podle sebe. Nikdy jsem cizí recepty nestudoval, nechtěl jsem, aby mě to nějak ovlivnilo. A reakce jsou z 95 procent kladné. Objíždíte jiné malé pivovary? Pro inspiraci? Honza: V rámci svých jiných aktivit hodně cestuju, takže Michalovi vždycky nějaká piva dovezu, aby vyzkoušel. Bečky prodáváte jenom do hospod, nebo se u vás dají na ochutnávku koupit i PET láhve? Honza: Určitě. Z každé várky dáváme 30 procent do PETek, zbytek jsou sudy. Stačí se ozvat, klidně přes facebook, a na předání se domluvíme. Jaká piva máte vy osobně nejradši? Michal: Světlý ležák, IPU, APU, anglická karamelová piva... Honza: Mně chutnají kyselá piva. Teď jste na startu. Jaké máte plány dál? Michal: Létající pivovar je pomalý a levný start. Nemusíš tolik investovat do zařízení apod. My jsme teď spokojení. Ale snem každého létajícího pivovaru je mít vlastní hospodu. Tak uvidíme. Honza: Chceme podporovat domovarnictví. Není to drahé. Dobré pivo si může uvařit doma každý, a bude lepší, než jaká nabízejí obchodní řetězce. Počáteční investice je jen kolem 3000 korun. A uvaříš to na sporáku. Potřebuješ jen velký hrnec, nastudovat si postupy a koupit extrakty. Když k tomu dáš místní vodu z vlastní studny, může to být paráda. Tak, jak si na Moravě umí člověk vypálit slivovici, měl by si umět i uvařit pivo. Rádi s čímkoli poradíme. Michal: Schválně, dám ti hádanku. Kolik myslíš, že je potřeba litrů vody na výrobu 1000 litrů piva? Netuším. Tipnu. Jednou, dvakrát tolik? Michal: Pětkrát. Ono se to nezdá. Vodu potřebuješ nejen na vaření, ale i na ochlazování. Honza: Takže kdy uvaříš svoje první pivo? Letos určitě:). Díky za rozhovor. Ptala se Veronika Jurčová

18


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 19

Zveme Váás n na

jarní

gastrronomické é ak kce

16.4. - 28.4.2019

Jarní a vveeliko ikonoční hodyy 3.5. - 19.5.2019

Chřestovvé vé hody VÍCE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁ ÁNKÁCH.

U zimního stadionu 4092, Zlín Z

www.k koliba oliba-zlin zlin.cz cz tel.: +420 577 436 908

inZlin duben 2019

19


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 20

Ulov jídlo, které by skončilo v koši! Je to jako dobrodružná hra. Za úkol máte zachránit dobré jídlo před vyhozením do koše a vaším teritoriem jsou zlínské kavárny, pekárny a restaurace. Novou mobilní aplikaci Jídlov vyvinuli Matěj Káňa, Petr Lysoněk a Jan Talaš ze Zlína. Spustili ji začátkem března a už se do ní přihlásilo přes 1200 uživatelů, kterým podobně jako jim není plýtvání jídlem lhostejné. „Vadí mi, kolik dobrého jídla denně skončí v koši. Chtěl jsem s tím něco udělat. Chodil jsem těsně před zavíračkou do pekáren a pozoroval, kolik pečiva tam zbývá. Jasně, něco se dá ještě zpracovat třeba na strouhanku, ale slané pečivo, koláčky… To všechno se vyhazuje. Meníčka v restauracích to samé. Co se neprodá ten den, vyhodí se. Zbytečně. Ta potravina není ničím horší. Nemůže se ale prodávat déle kvůli předpisům,“ říká mladý podnikatel Matěj Káňa, kterého už od roku 2014 živí marketing, grafika a tvorba e-shopů. Matěji, na jakém principu funguje aplikace Jídlov? Inspirovali jsem se jedním projektem v Dánsku. Různí obchodníci mohou jejím prostřednictvím nabízet potravinové balíčky a v nich čerstvé zboží, které mají na pultě navíc a které jim legislativa nedovolí prodávat déle. Čtyři měsíce jsme investovali do příprav a vůbec jsme nevěděli, jestli to bude fungovat. Jsem strašně rád, že to má takový úspěch i u nás. Potravinové balíčky? Upřesnil bys to? Když obchodník ví, že něco ten den neprodá, připraví přebytkové zboží do několika balíčků, přes aplikaci je prodá s nějakou zajímavou slevou a nabídne je v konkrétní dobu k vyzvednutí. Vím přesně, co si v balíčku kupuju? Konkrétní obsah kupující nezná. Když nakoupíš v pekárně, víš, že dostaneš pečivo, v masně maso. Je v tom trochu tajemství. V aplikaci uvidíš původní cenu i slevu, kterou dostaneš. Obchodníci balíčky sestavují pokaždé jinak a podle toho, jak se prodej ten den vyvíjí. Důležité je dát tomu šanci. Kdo to zkusil, vrací se. Nákupem nejenže pomůžeš „zachránit jídlo“, ale ochutnáš věci, které by sis třeba normálně nekoupila, nakoupíš v obchodě, kam bys třeba normálně nešla. Je to zajímavé pro všechny strany. Buďme prosím konkrétnější. U kterých obchodníků to funguje? Zatím máme aktivní desítku obchodníků ve Zlíně a jednáme s dal20

šími. Každý pátek nabízí balíčky kavárna Melk. Jsou v nich dortíky, chlebíčky, smoothie… Balíček v původní hodnotě 200 korun můžeš mít skoro o polovinu levněji. Velké dobroty nabízí denně Rybena, Dary kraje, pekárna U Jahodů, Coffeezone, Z dědiny, Prašád, Sýrárna. Restaurace U Janků nabízí v balíčcích XXL menu – dvě menu za cenu jednoho. Jsou to obrovské porce, ze kterých se nají dva lidi dvakrát. Za 60 korun nabízí meníčka i restaurace Novesta. Aktuální výpis najdeš přehledně v naší aplikaci. Chcete se zaměřit jen na malé obchodníky, nebo i na supermarkety? Nevím, jestli se někdy dostaneme do supermarketů. Chtěli bychom. Ale zkušenost je taková, že supermarkety plýtvání jídlem moc neřeší. Zatím spolupracujeme s drobnými obchodníky, kterým vadí, že jídlo, se kterým měli práci, musejí vyhodit. Stavíme na lidech, kteří mají zájem. Co k lovu balíčků potřebuju? Jen chytrý telefon, v něm naši aplikaci Jídlov, která je zdarma, a platební kartu. Takže cílíte hlavně na mladé lidi? Primární cílová skupina byla student. Dnes vidíme, že jsou primární dvě (smích). Aplikaci hodně využívají maminky od rodin. Nemají pořád sílu vařit a jsou rády, když můžou za dobrou cenu někde v restauraci odpoledne vyzvednout dvě meníčka a ohřát je doma na večeři. Můžu si pro jídlo přijít s vlastní nádobou? Toho bychom chtěli dosáhnout. Zbytečné obaly nemáme rádi. Jak je to v jiných městech? Jsou takové projekty i jinde v ČR? V Brně něco podobného funguje. A my od dubna stejnou aplikaci jako je ve Zlíně rozjíždíme i pro Prahu. Byl bych rád, kdyby se nám časem povedlo rozšířit to do každého města. www.facebook.com/jidlovapp/ Ptala se Veronika Jurčová


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 21

PONDĚLÍ 15. DUBNA

STŘEDA 24. DUBNA

17.30 ZLÍN Alternativa – kulturní institut

16.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut Cestovatelský biograf Stín jaguára (Režie: Pavol Barabáš) 18.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut

Zdeněk Thoma – Kouzlo japonských zahrad Japonské zahrady nejsou pouhým napodobením přírody, ale jejím živým obrazem prostoupeným tvůrčí vizí. Mají všechny znaky uměleckého díla. 20.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut

Pavel Svoboda – Napříč Jižní Amerikou

Miloň Čepelka – Kolik třešní, tolik višní aneb psal i Jára Cimrman japonské haiku?

Dva lidé, dva batohy, pět zemí a sedm měsíců dobrodružství. Nejlepší fotky, videa a historky z velké cesty po Ekvádoru, Peru, Bolívii, Argentině a Chile! 18.00 OTROKOVICE Obřadní síň Městského úřadu

Miloň je nejen nezaměnitelný herec Divadla Járy Cimrmana ale taky literát a autor několika básnických sbírek včetně japonských haiku. A možná přijde i Uko Ješita.

Petr Horký, Miroslav Náplava – Sloni žijí (alespoň) do sta let

ÚTERÝ 16. DUBNA 16.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut Cestovatelský biograf

Japonsko v dokumentech Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky (Režie: Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund) 18.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut

Vladimír Váchal – Írán není arabská země Írán bývá neprávem považován za zemi, kde zuří válka nebo kde projít se po ulici je nanejvýš nebezpečné. Přijďte a společně poznejme, jaký Írán ve skutečnosti je. 18.00 OTROKOVICE Obřadní síň Městského úřadu

Rudolf Švaříček – Západní Afrika, woodoo, šamani a mystéria Vydáme se za rituály, ze kterých mrazí. Na tajemné obřady, kdy upadají ženy do transu. Zažijeme extatické tance na hraně jiného světa a seznámíme se s působivými šamany. 20.30 Velkokavárna GULLIVER – budova zlínské polikliniky

Jana a Dan Urbanovi – Škodou 100 do Mongolska Přijďte na vyprávění manželů Urbanových o tom, jak vyrazili starým střepem Škodou 100 z roku 1969 - ze Strašína přes Pamír do Mongolska a nakonec do Prahy na Václavák.

STŘEDA 17. DUBNA 16.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut Cestovatelský biograf 118 dní v zajetí ledu (Režie: Pavol Barabáš) 18.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut

Martin Rosulek – 8 let digitálního nomádství Digitální nomádství je životní styl a sen, který láká mnohé z nás. Dozvíte se, jak udělat ten první krok, co vše je potřeba zařídit nebo jaké destinace jsou ty nejlepší. Kde a jak hledat práci, klienty a zakázky, které dokáží zaplatit všechny účty! 19.30 ZLÍN náměstí Míru

V únoru letošního roku oslavil Miroslav Zikmund neuvěřitelné sté narozeniny. Dva jeho spolupracovníci vzpomenou na dvacet let intenzivní spolupráce a přátelství. Nebudou chybět ani veselé historky, třeba o tom, proč měl Mirek Náplava několik let zákaz vstupu do kuchyně Miroslava Zikmunda a jak Petr Horký uskutečnil největší mejdan v jeho vile Na nivách od dob disentu…

ČTVRTEK 25. DUBNA 16.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut Cestovatelský biograf Žít pro vášeň (Režie: Pavol Barabáš) 18.00 ZLÍN Lezecká stěna Vertikon

Martin Krejsa a Petr Piechowicz – Navždy první! Beseda s autory unikátní publikace přinášející autorizované portréty nejvýznamnějších československých horolezců na jejich dlouhé cestě k prvním himálajským výstupům. 20.30 ZLÍN Café 21 – Baťův mrakodrap

Marie Bulínová – Za vědou do Grónska a na Špicberky Maruška nadšeně fotografuje a natáčí s dronem, obzvláště v polárních oblastech. Přijďte si poslechnout, co všechno zažila na dvou svých vědeckých expedicích do chladných krajů. I věda dokáže být zábavná!

PÁTEK 26. DUBNA 16.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut Cestovatelský biograf Suri (Režie: Pavol Barabáš) 18.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut

Richard Jaroněk – Hic Sunt Leones: Zde žijí lvi Beseda o místech, která jsou málo turisticky navštěvována, kde za celé dny jízdy potkáme pouze jediné auto a taky o životě Sanů – křováků savan, záchraně sloního mláděte, nočním lovu osamělé lvice či tragickém pádu letadla… 20.30 Velkokavárna GULLIVER – budova zlínské polikliniky

KONCERT Heda Pěňová

JEDINEČNÝ FESTIVALOVÝ KONCERT IVAN HLAS & NORBI KOVÁCS

Kapela hraje ve složení: Heda Pěňová, zpěv; Vladimíra Dvořáková, piano, zpěv; Petr Ševčík, baskytara; Tomáš Hradil, kytara; Ester Dvořáková, saxofon.

Tušili jste, že je Ivan Hlas velkým obdivovatelem Hanzelky a Zikmunda? Koho jiného tedy pozvat na koncert věnovaný nedávným stým narozeninám Miroslava Zikmunda! Fenomenální kytarista Norbi Kovács je např. autorem hudby k filmu U mě dobrý. 20.30 ZLÍN Kavárna Továrna – 13. budova

NEDĚLE 28. DUBNA

Ina Píšová – Transsibiřská odysea: Po stopách legionáře Jana Kouby Putování po stopách deníku, který český legionář sepsal během bojů na transsibiřské magistrále. Přesně po sto letech se po stopách jednoho z nich, desátníka 7. „Tatranského“ pluku Jana Kouby, vydává jeho pravnučka Ina.

ČTVRTEK 18. DUBNA 16.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut Cestovatelský biograf Vábení výšek (Režie: Pavol Barabáš)

ÚTERÝ 23. DUBNA 16.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut Cestovatelský biograf Blues velkého bílého žraloka (Režie: Miroslav Náplava a Jan Kiss) 18.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut

Andre Hartman – Legendární žraločí muž ve Zlíně! Jediná beseda v ČR! Andre Hartman je první člověk na světě, který se potápěl bez jakékoli ochrany k velkým bílým žralokům. Patří mezi největší znalce těchto démonizovaných paryb, natáčel s filmovými štáby BBC či Discovery Channel. Andreho životní příběh by vydal na román. Hosty besedy budou skvělí potápěči a filmaři Steve Lichtag, Jan Tutoky, Richard Jaroněk a Vašek Pištora. Besedu moderuje Petr Horký. 20.30 Velkokavárna GULLIVER – budova zlínské polikliniky

Věra Kociánová – Litva: mystická kráska Pobaltí Litva je země tajemných mýtů, písní a jazyka, který se prý nejvíc podobá původní praindoevropeištině. Překladatelka Věra Kociánová do Pobaltí jezdí už léta, Litvu procestovala křížem krážem autostopem.

14.00 ZLÍN hotel Tomášov

Festivalový běh od hotelu Tomášov na Tlustou V prvním ročníku žádný velký závod, ale radost z pohybu! Pro děti ovšem medaile chybět nebudou. A třeba za námi doběhne hned po návratu z New Yorku i náruživý běžec, spisovatel Josef Formánek! Spontánní autorské čtení není vyloučeno!

PONDĚLÍ 29. DUBNA 16.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut Cestovatelský biograf Trou de Fer - Železná díra (Režie: Pavol Barabáš) 16.00 OTROKOVICE Městská knihovna

Káva se čtenáři – Josef Formánek, Petr Horký, Miroslav Náplava Přijďte si dát lahodnou kávu s autory cestopisů Petrem Horkým, Miroslavem Náplavou a úspěšným spisovatelem Josefem Formánkem. V červené cestovní moka konvici ji uvaří Mirek Náplava, který s ní provandroval kus světa. Přinese k ní někdo ze čtenářů buchty? Necháme se překvapit! 18.00 ZLÍN Alternativa – kulturní institut

Josef Formánek – Cesty vnitřní a vnější Beseda s úspěšným spisovatelem o jeho výpravách vnějších – po exotických místech světa a o jeho cestách vnitřních – po vlastní duši. Josef nám taky promítne reportáž o mentawaiských šamanech, kterou natočil na indonéském ostrově Siberut. VSTUP na projekce a přednášky (vyjma označených ) VOLNÝ! Přijďte včas, rezervace míst předem není možná! Předprodej v Městském informačním a turistickém středisku v přízemí radnice.


INSPIRACE

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 22

Živý Zlín vyráží do ulic, duben bude ve znamení oslav jara a pouliční hudby

PROGRAM 16. dubna: Den Země / park Komenského / 15.00 - 18.00 20. dubna: Velikonoce v parku /park Komenského / 14.00 21. dubna: Potkej Zlín - Zlín sportovní! (procházky s architekty) / sraz vchod do Městských lázní, 14.00 26. dubna: Pouliční koncert /park Komenského / 16.30 27. dubna: Putování za tajemným zlínským hradem / 12.00 sraz před zámkem 28. dubna: Jarní muzikantský blešák / 10.00 - 16.00 4. 5. Gallery tour 7. 5. Čtení v parku s KKFB, tvořivou dílnou a hudbou

www.zivy-zlin.cz, fb zivyzlin

Potkej Zlín: Zlín sportovní! Téma sportu bylo pro baťovský Zlín zásadní. Prostřednictvím sportu měl mladý muž či žena posílit soutěživost, bojového ducha a hlavně smysl pro týmovou hru. Cvičiště, hřiště, bazény a jiná sportovní zařízení byli součástí dělnických čtvrtích, koupaliště se nacházelo hned vedle továrního areálu. Procházka po starších i novějších sportovních areálech povede od Městských lázní až k Zimnímu stadionu Luďka Čajky. Opět se tešte na tým spolku aArchitektura.

Den Země Přijďte oslavit Den Země do parku Komenského ve Zlíně. Živý Zlín a MMZ (Odbor živ. prostředí) spolu s mnoha dalšími pro vás připravili programově bohaté odpoledne. Akce je pro širokou veřejnost a nabídne řadu workshopů, naučnou stezku i tvořivé dílny, sportovní aktivity a mnohá stanoviště. Těšit se můžete například na poutavé vyprávění a setkání s netopýry s panem Tošenovským, malování na plátěné tašky, výrobu přírodních velikonočních věnců s Katkou Zkvítí, henna tatoo, hudební zvířátkový workshop Muzihrátky, máte zde možnost dozvědět se něco o třídění odpadu. Na akci si můžete zakoupit občerstvení do vlastních nádob v duchu hesla "netvoříme odpad".

Velikonoce v parku Už počtvrté se bude v rámci Živého Zlína konat rodinná akce, která je oslavou Velikonočních svátků a jara. Opět se o ni postará Inspirace Zlín. Pro děti budou připravena poznávací zastavení s jarní tématikou - sázení kytiček, poznávání stěhovavých ptáků, mláďátka, jarní květiny, společné zdobení parku a další zajímavé aktivity. Děti si pak budou muset v parku objevit králíka, od kterého získají odměnu. Nebude chybět pletení pomlázky, výtvarné aktivity, zdobení vajíček a řemeslné dílničky. O kulturní program se postarají dětské folklorní soubory s jarním pásmem. Součástí akce bude minijarmark. Novinkou budou překážkové závody králíků. Vstupné na akci je vajíčko. V případě špatného počasí se akce částečně přesune do Klubu 204. 22

Pouliční koncert První pouliční muzikanti letos vystoupí už v dubnu. Představíme vám jednu začínající kapelu, a následně skupinu ostřílenější. Stále se mohou hlásit talentovaní hudebníci, kteří chtějí vystoupit během pouličních koncertů v parku Komenského. Přidáváme koncerty! Pište a posílejte nahrávku na info@zivy-zlin.cz

Putování za tajemným zlínským hradem Akce, kterou v rámci projektu Živý Zlín už po čtvrté připravuje Inspirace Zlín, připomíná někdejší zlínský hrad. Ten byl postaven ve 13. století na kopci Hradisko, asi kilometr jižně od centra Zlína. Můžete se vypravit na cestu dlouhou přibližně hodinu. Začíná ve 12 hodin před zlínským zámkem. Zde se účastníci dozví první informace o Hradisku a poté se společně vydají ulicí Hradská a následně lesem na kopec Hradisko, kde stával v minulosti zlínský


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 23

hrad. Při prvním ročníku byla slavnostně odhalena informační cedule, která zde zůstala natrvalo. Letos se chystá překvapení v podobě dřevěné sochy rytíře Miloše. Akce bude zpestřena výklady o historii zlínského hradu, vystoupením šermířských skupin a občerstvením se středověkou tématikou

Jarní muzikantský blešák Pokud vám, muzikantům, doma něco přebývá, nebo chybí, pak je to pro vás ideální příležitost! Kromě krásných setkání a možnosti zakoupit, či prodat muzikantské vybavení, se zde budou prodávat i desky. Více informací o prodeji najdete v hudebninách Hudební kutloch, nebo přímo na místě v den akce.

Živý Zlín pro ty, kteří mají co říct! Buďte součástí květnového Sousedského besedování! Jste domácí umělec, máte sbírku motýlů a chcete se pochlubit, jste součástí komunity či organizace, která chce rozvíjet Zlín, výborně vaříte, angažujete se v oblasti eliminace odpadu, jste jedineční v nějakém oboru a máte co nabídnout, čím se pochlubit? Tak pojďte do toho! Vytvořte svou prezentaci, výstavu, dílnu, či workshop a buďte součástí Sousedského besedování - my vám samozřejmě pomůžeme! Festival místních komunit, umělců, domácích kuchařů i kutilů chce už potřetí nabídnout "Zlín na jednom místě", propojit jednotlivce, komunity a organizace. Pokud se chcete zapojit, budeme se na vás těšit! Pište na info@zivy-zlin.cz inZlin duben 2019

23


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 24

"Lešenský zámek je unikát, který nemá žádná zoologická zahrada," říká Světlana Divilková, vedoucí zámecké expozice na Lešné.

24

Vždy jsem měl rád lešenský zámek. Od nepaměti stál hrdě obklopen parky v naší zoo. V dětství mi připadal jako načančaný marcipánový dort, který v sobě ukrývá nebezpečné plazy ve sklepení, se kterými musíme bojovat jako v pohádkách. Na pokraji dospělosti mi přišel neskutečně kýčovitý. V pozdější době jsem naopak ocenil jeho modernost, důmyslnost a kouzlo. Dnes si nedovedu představit, že by sídlo hraběcí rodiny Seilern – Aspang, zakladatelů zoologické zahrady, nestálo tam, kde si hoví už tolik desetiletí. Také již vím, že tento krásný dům voní dřevem a dobrotou lidí, kteří v něm žili. Pozitivní energie prostupuje snad každou místnost. A občas člověk zaslechne i šustění šatů paní hraběnky Sarolty nebo dětský smích. O zámek se stará žena, která díky svému chování, kultivovanosti, ženskosti a vědomostem působí, jako by přicházela ze starých rodinných fotografií, z doby zašlých časů, kdy blíž bylo k dvornosti a úctě než k hloupé ignoraci a povrchnosti. Žena, která se v posledních letech snaží oživit zámek a díky spoustě nápadů otevřít dveře široké návštěvnické obci. A tuto pozoruhodnou dámu jsem požádal o rozhovor. O zámku, rodině Seilernů i tak trochu o ní. Domnívám se totiž, že se často stává, že to, co máme nejblíže, může být pro místní to nejméně zajímavé. Neboť raději toužíme po omamné iluzi nedostupného snu než po tom, co máme vedle sebe na dotek. A kouzlo lešenského zámku a lidé v něm, jsou opravdu blízko.

Jak jste se dostala na lešenský zámek? Na zámek jsem přišla před třemi lety. Před tím jsem dvacet let pracovala v médiích a v oblasti Public Relations. No a právě před čtyřicítkou jsem začala mít pocit, že je nejvyšší čas na změnu, nejvyšší čas začít něco nového. Psaní už mě ani netěšilo, ke spoustě věcí jsem byla daleko kritičtější. Byla jsem už prostě „vypsaná“. Chyběla mi počáteční lehkost a nadšení. K Lešné a ke zdejšímu zámku jsem začala mít blíž v roce 2013, kdy jsem začala pracovat na tištěném průvodci zámkem. Vždycky mě bavila práce v archivech, hledání souvislostí a zapomenutých příběhů. V Moravském zemském archivu v Brně jsem si pár dní užívala ty doteky historie, pomalu jsem pronikala do historie rodiny Seilernů a jejich lukovského panství. Průvodce vznikl, a když potom za pár let hledali na Lešnou vedoucího zámecké expozice, tak jsem se s velkou chutí přihlásila, protože jsem měla pocit, že vím, do čeho jdu. Co Vaše práce obnáší? Ve zkratce řečeno mám na starost údržbu a provoz zámku. Pěkně to vlastně shrnul náš devítiletý syn, který ve škole prohlásil, že maminka uklízí a provází na zámku. Často se lidé ptají, co dělám mimo sezónu. Má práce je zkombinovaná ještě s marketingem. Takže v zimních měsících sedím u počítače a píšu texty, výroční zprávy, vymýšlím různé programy pro zámek, plánuju změny v expozici, chystám žádosti o dotace. Letos přišla nová výzva vytvořit časopis ZOO Zlín určený pro děti.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 25

Překvapilo Vás na začátku něco? Ani ne. Věděla jsem, že tu ještě v dubnu bude zima:). Věděla jsem, jak funguje provoz zámku i zoologické zahrady. Prohlídkovou trasu jsem už tehdy znala skoro zpaměti díky několika prohlídkám, které jsem organizovala ještě jako zaměstnanec zlínského magistrátu. Byly to speciální prohlídky zámku, při kterých nemuseli návštěvníci platit vstupné do zoo. Tento projekt pořád běží, ale už ne v původním rozsahu. Během těch prvních ročníků jsem s návštěvníky prošla za jedno odpoledne zámek, hrobku Seilernů a štípský kostel. Všechna tato místa souvisí se Seilerny. Chyběl nám jen hrad Lukov, ale to bychom měli výlet na celý den a nejen na odpoledne. Jaká byla rodina Seilernů? Díky pamětníkům, i díky lukovskému rodákovi spisovateli Františku Pavlíčkovi víme, že to byli velmi hodní lidé. Neslyšela jsem, že by na ně někdo vzpomínal ve zlém. Seilernové dávali práci spoustě lidem v lukovském podhradí. Prakticky v každé dědince v okolí najdete rodiny, jejichž předkové pracovali pro hraběcí rodinu. Ať už to bylo ve velkostatku, v lesích, nebo přímo na Lešné. Panství bylo opravdu velké. A dnešní generace Seilernů? Při krátkém osobním setkání jsem měla pocit, že to jsou lidé velmi skromní a srdeční. Moc ráda na to setkání vzpomínám. A to jsem se nejdřív setkání bála, říkala jsem si: Jak já s nimi vůbec můžu mluvit a nestydět se? Jejich předkové tady tu nádheru vybudovali, a oni se na to teď jezdí jenom dívat. Rodina si nikdy nevyžádala zámek nebo pozemky zpět? Veškerý jejich majetek byl po druhé světové válce zabaven na základě Benešových dekretů. Koncem 70. let došlo ke kompenzaci zabaveného majetku v rámci česko-rakouského vyrovnání, žádné další nároky už původní majitelé nemají. Měla hraběcí rodina Seilern – Aspang ve své době velký vliv tady v kraji? Ano, byli to zdejší velkostatkáři, kteří dávali lidem obživu. Navíc ve své době to byli velmi moderní lidé. Netěžili pouze z toho, co kdysi vybudovali jejich předkové. Sami byli velmi podnikaví. Byli to hospodáři, zemědělci, později se začali věnovat průmyslu. Příbuzní, kteří vlastnili zámek v Přílepech na Kroměřížsku, dokonce měli výzkumný ústav, kde vyvinuli chemický postup na výrobu inZlin duben 2019

portlandského cementu, cenné suroviny, která se používá ve stavebnictví. Takže zatímco první generace hraběcí rodiny byly hlavně vysoce postavenými úředníky u císařského dvora ve Vídni, moderní Seilernové se stali podnikateli. Jak se hraběcí rodina snesla s továrníkem Baťou? Na žádné bližší informace, které by se tomuto tématu věnovaly, jsem dosud nenarazila. Byly to asi dva úplně odlišné světy. Seilernové se setkávali s okolní aristokracií z Napajedel, Buchlovic, Holešova, ale o Baťovi nikde žádná zmínka. Měli jsme tady dva silné rody, rod Baťů a Seilernů, jak je možné, že se nikde nepropojují pracovně nebo jen společensky? Netuším. Možná by nám pomohli historici, kteří se věnují Baťovi a nějakou zmínku našli. Za každou informaci budu vděčná. Například v dobových novinách se o Seilernech příliš nepíše, pokud zrovna nebyl nějaký velký skandál, jako třeba zpronevěra majetku rodiny Seilernů jejich správci. Také je pravděpodobné, že se rodina po první světové válce, po odebrání titulů a pozemkové reformě, kdy přišli o velkou část majetku, začala před světem uzavírat, takže Baťa už je vůbec nemusel vnímat jako konkurenty. Jaké je v současné době postavení zámku vůči místní zoo? Na jednu stranu je to unikát, který nemá žádná zoologická zahrada. O tom není třeba diskutovat. Na Lešné jsou nesmírně cenné sbírky, jaké nejsou na žádném jiném zámku široko daleko. Pro návštěvníky zoo je to zpestření, ale zároveň výdaj navíc. Pro vedení zoo je to na druhou stranu velká starost navíc, kterou v jiných zahradách nemusí řešit. Je to historická budova, která potřebuje obrovské investice. Jiná Zoo by peníze mohla využít na větší výběh pro zvířata, kdežto u nás jdou peníze třeba na novou střechu. Má to své plusy i mínusy. Asi každý ale cítí, že zámek je tak jedinečný, že je potřeba se o něj starat. Chtěla jste v dětství pracovat na zámku? Ne. Já nikdy nechtěla být princezna. U nás v Rackové, odkud pocházím, jsme si na pastvisku hráli spíš na indiány než princezny. Že bych cíleně chtěla pracovat na zámku? Ne! Prostě to vyplynulo. Je pravda, že jsem hodně zámek znala z dětství. Chodili jsme sem s maminkou. Ale já vůbec jako dítě nevěděla, co chci dělat, takže pracovat na zámku mě nenapadlo. Co je na Vaší práci nejtěžší? Než něco začne. Rozjet nový program. Loni to byly prohlídky s výukou etikety, letos dětská pátračka Zámecká šifra. Nejhorší je pro mě opravdu to, než to začne fungovat. To jsem nervózní. Vy jste vlastně takovou režisérkou tohoto prostoru. Trochu ano. A moc oceňuji, že v tom mám absolutní volnost, že to nadřízení nechávají na mně. Cítím jejich důvěru, a co si vymyslím, to vlastně můžu realizovat. 25


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 StrĂĄnka 26

ZlĂ­nskĂĄ soukromĂĄ vyĹĄĹĄĂ­ odbornĂĄ ĹĄkola umÄ›nĂ­, o.p.s. %ÄŤFWOJDLĂˆ ;MĂ“O

Přijímací řízení:

9. - 10. 6. a 25. - 26. 8. 2019

Výtvarný ateliÊr - obory:

t6äJUĂˆNBMCB t4PDIBÄŤTLĂˆUWPSCB t(SBmDLĂˆUWPSCB DramatickĂ˝ ateliĂŠr - obor:

t)VEFCOÄ?ESBNBUJDLĂ? VNÄ?OĂ“ TermĂ­n uzĂĄvÄ›rky pĹ™ihlĂĄĹĄek: 31. 5. 2019 16. 8. 2019 (2.kolo) JOGP!TLPMBVNFOJD[

www.skolaumeni.cz

TESTOVĂ NĂ?, PRODEJ A SERVIS .2/=1$Ă&#x17D;.<*Î&#x2013;$17

WWW.BIFU.CZ

26

Co VĂĄm v prĂĄci dÄ&#x203A;lĂĄ radost? NejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ radost mi samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; dÄ&#x203A;lajĂ­ nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci. KdyĹž vidĂ­m, Ĺže je to bavĂ­. KdyĹž prohlĂ­dku zĂĄmku â&#x20AC;&#x17E;hltajĂ­â&#x20AC;&#x153;. Nebo kdyĹž je zajĂ­majĂ­ pĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;hy zdejĹĄĂ­ rodiny, kterĂŠ rĂĄda vyprĂĄvĂ­m. NÄ&#x203A;kdy je tyto pĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;hy dojĂ­majĂ­ a pak si pĹ&#x2122;ipadĂĄm jako blĂĄzen, protoĹže mĂĄm slzy v oÄ?Ă­ch s nimi. Pak mĂĄm rĂĄda, kdyĹž chodĂ­m s dÄ&#x203A;tmi, kterĂŠ se mnou fungujĂ­ v nÄ&#x203A;jakĂŠ interakci a spolupracujĂ­. KdyĹž cĂ­tĂ­m, Ĺže jsou dobĹ&#x2122;e naladÄ&#x203A;nĂ­ a bavĂ­ je to. Je tady na zĂĄmku nÄ&#x203A;jakĂĄ zĂĄhada, tajemstvĂ­, straĹĄidlo? Spoustu mĂ­st mĂĄme jeĹĄtÄ&#x203A; neprobĂĄdanĂ˝ch. ZnĂĄm nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnickou trasu, patro, kde jsou depozitĂĄĹ&#x2122;e, mĂ­sta, kde jsou kancelĂĄĹ&#x2122;e, taky suterĂŠn, ale nebyla jsem zatĂ­m na pĹŻdÄ&#x203A;. A moĹžnĂĄ je tam schovanĂ˝ poklad. To mi obÄ?as tady ĹĄpitne nÄ&#x203A;jakĂ˝ nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­k. Ă&#x161;dajnÄ&#x203A; by tam mohly bĂ˝t schovanĂŠ ĹĄperky, kterĂŠ si tam rodina dala, kdyĹž odsud odchĂĄzela. Kdo vĂ­? Ale je to hezkĂŠ si to myslet. A straĹĄidlo? JĂĄ se tady cĂ­tĂ­m velmi dobĹ&#x2122;e, duchovĂŠ mÄ&#x203A; nestraĹĄĂ­. NĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci Ä?asto Ĺ&#x2122;Ă­kajĂ­, Ĺže je zde velmi dobrĂĄ, pozitivnĂ­ energii. Co chystĂĄ zĂĄmek na letoĹĄnĂ­ sezĂłnu? ZĂĄmek pro veĹ&#x2122;ejnost funguje od roku 1948. Na letoĹĄek jsme vytvoĹ&#x2122;ili novou expozici, pracovnu pana hrabÄ&#x203A;te Josefa Seilerna. Budeme si povĂ­dat o jeho cestÄ&#x203A; kolem svÄ&#x203A;ta na konci 20. let minulĂŠho stoletĂ­. ProdlouŞíme tĂ­m nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnickou trasu do patra. A pro ĹĄkolĂĄky budeme mĂ­t novĂ˝ program ZĂĄmeckĂĄ ĹĄifra. Kde berete inspiraci? Asi to vznikĂĄ, kdyĹž jsem tady na zĂĄmku sama, prochĂĄzĂ­m si ho a mĹŻĹžu si pĹ&#x2122;edstavovat, co by se zde mohlo odehrĂĄvat. Jak by se dala vyuŞít jedna konkrĂŠtnĂ­ vÄ&#x203A;c z mobiliĂĄĹ&#x2122;e nebo Ä?ĂĄst pĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;hu hrabÄ&#x203A;cĂ­ rodiny. A na to se uĹž nabalujĂ­ vÄ&#x203A;ci, fantazie nÄ&#x203A;jak pracuje. VĂ˝bornÄ&#x203A; se mi taky pĹ&#x2122;emýťlĂ­, kdyĹž jedu do prĂĄce, z prĂĄce na kole pĹ&#x2122;es tÄ&#x203A;ch naĹĄich pĂĄr kopeÄ?kĹŻ. Podle Ä?eho si vybĂ­rĂĄte prĹŻvodce? ZatĂ­m se mi ozvali lidĂŠ, kteĹ&#x2122;Ă­ tuto prĂĄci opravdu chtÄ&#x203A;jĂ­ dÄ&#x203A;lat. Ona to nenĂ­ pro brigĂĄdnĂ­ky prĂĄce, kterĂĄ by byla nÄ&#x203A;jak super finanÄ?nÄ&#x203A; ohodnocenĂĄ. Je to spĂ­ĹĄ prĂĄce z lĂĄsky. A z lĂĄsky to dÄ&#x203A;lajĂ­ jen lidĂŠ, kteĹ&#x2122;Ă­ jsou stejnÄ&#x203A; naladÄ&#x203A;nĂ­, takĹže sem pasujĂ­. JistÄ&#x203A; musĂ­ zapadnout mezi ostatnĂ­, ale to se vĹždy nÄ&#x203A;jak vystĹ&#x2122;Ă­bĹ&#x2122;Ă­. TakĂŠ uvaĹžuji nad tĂ­m, jak zvlĂĄdnou nejrĹŻznÄ&#x203A;jĹĄĂ­ zĂĄmeckĂŠ speciĂĄlnĂ­ programy. K tomu je totiĹž potĹ&#x2122;eba, aby byl prĹŻvodce hravĂ˝ a dokĂĄzal improvizovat. DĂĄ se pojmenovat, jacĂ­ nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci na zĂĄmek chodĂ­?

Je to velice pestrĂĄ smÄ&#x203A;s. BÄ&#x203A;hem sezĂłny se nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci mÄ&#x203A;nĂ­. Na jaĹ&#x2122;e jsou to spĂ­ĹĄ ĹĄkolĂĄci, o vĂ­kendech samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; dospÄ&#x203A;lĂ­, senioĹ&#x2122;i, rodiny s dÄ&#x203A;tmi. MĂĄme spoustu nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­kĹŻ ze Slovenska. A ti jsou vĹždy nadĹĄenĂ­ jak ze zoo, tak ze zĂĄmku. Ĺ&#x2DC;Ă­kajĂ­, Ĺže takovĂ˝ zĂĄmek u nich nemajĂ­. NenĂ­ jim lĂ­to zaplatit dalĹĄĂ­ vĂ˝daj navĂ­c, cenu vstupnĂŠho do zĂĄmku vĹŻbec neĹ&#x2122;eĹĄĂ­. Naopak mĂ­stnĂ­ lidĂŠ to vnĂ­majĂ­ jako pĹ&#x2122;ekĂĄĹžku. PtajĂ­ se, proÄ? by mÄ&#x203A;li zase nÄ&#x203A;co platit, kdyĹž uĹž zaplatili vstup do zoo. Na druhou stranu od nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­kĹŻ z Ä&#x152;ech slyĹĄĂ­me: Za tak mĂĄlo penÄ&#x203A;z, takovĂ˝ krĂĄsnĂ˝ zĂĄmek? To si nechejte zaplatit poĹ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A;! Na zĂĄmek tak chodĂ­ daleko vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ poÄ?et â&#x20AC;&#x17E;pĹ&#x2122;espolnĂ­châ&#x20AC;&#x153; neĹž mĂ­stnĂ­ch. MĂĄme se stĂĄle uÄ?it z historie? PoĹ&#x2122;ĂĄd a znovu a znovu bychom se k nĂ­ mÄ&#x203A;li vracet. Jak rosteme, vnĂ­mĂĄme totiĹž historii ĂşplnÄ&#x203A; jinak neĹž jako ĹĄkolĂĄci. UvÄ&#x203A;domĂ­me si, Ĺže stĂĄle opakujeme chyby, a jen tÄ&#x203A;Ĺžko se jim vyhĂ˝bĂĄme. Pokud ale dobĹ&#x2122;e znĂĄme historii mĂ­sta, ve kterĂŠm Ĺžijeme, budujeme v sobÄ&#x203A; i Ăşctu k tomuto mĂ­stu a lĂŠpe se nĂĄm tady Ĺžije a snad jednou pĹ&#x2122;edĂĄme toto mĂ­sto dalĹĄĂ­ generaci v dobrĂŠ kondici. JakĂ˝ je dneĹĄnĂ­ svÄ&#x203A;t? SpoleÄ?nost? Ĺ˝ijeme ve svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; velkĂ˝ch moĹžnostĂ­. Obdivuji dneĹĄnĂ­ mladou generaci, co vĹĄechno ve svĂŠm vÄ&#x203A;ku zvlĂĄdĂĄ. KdyĹž vidĂ­m naĹĄe prĹŻvodce-brigĂĄdnĂ­ky, kteĹ&#x2122;Ă­ perfektnÄ&#x203A; ovlĂĄdajĂ­ jazyky, vrhajĂ­ se do svÄ&#x203A;ta a rychle nasĂĄvajĂ­ novĂŠ informace a zkuĹĄenosti, mĂĄm z nich radost. PĹ&#x2122;ĂĄla bych si, aby mĂŠnÄ&#x203A; lidĂ­ kolem mÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;Ă­kalo, Ĺže mladou generaci niÄ?Ă­ novĂŠ technologie. NemÄ&#x203A;li bychom takhle zevĹĄeobecĹ&#x2C6;ovat a odsuzovat. MÄ&#x203A;li bychom jim nechat prostor a rozlet a hlavnÄ&#x203A; jim dĹŻvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ovat. Je VaĹĄe prĂĄce naplĹ&#x2C6;ujĂ­cĂ­? Ano. MnÄ&#x203A; vyhovuje ten roÄ?nĂ­ rytmus. Ä&#x152;ĂĄst roku jsem na zĂĄmku s lidmi a nÄ&#x203A;kolik mÄ&#x203A;sĂ­cĹŻ se vÄ&#x203A;nuji prĂĄci v kancelĂĄĹ&#x2122;i. OdpoÄ?inu si od lidĂ­. NeomrzĂ­ se mnÄ&#x203A; jedno ani druhĂŠ. TakĹže Ĺžijete to, co jste si vysnila? Ĺ˝iju Ĺživot, kterĂ˝ mÄ&#x203A; tÄ&#x203A;ĹĄĂ­. VĹĄichni jsou zdravĂ­, za coĹž dÄ&#x203A;kuji. Jsem ve svĂŠm ĹživotÄ&#x203A; ĹĄĹĽastnĂĄ. MĂĄm skvÄ&#x203A;lĂŠho manĹžela, naĹĄe syny. MnÄ&#x203A; to v tĂŠto fĂĄzi vyhovuje. A opravdu jsem za to velmi vdÄ&#x203A;Ä?nĂĄ. Jsme v Zoo, takĹže si neodpustĂ­m na zĂĄvÄ&#x203A;r jeden dotaz. Dostanou se nÄ&#x203A;kdy i lidĂŠ do klecĂ­? Jen ti, co tam budou chtĂ­t bĂ˝t dobrovolnÄ&#x203A;, aby byli oddÄ&#x203A;lenĂ­ od vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ho svÄ&#x203A;ta, kterĂ˝ je bude dÄ&#x203A;sit. DÄ&#x203A;kuji za rozhovor Petr NĂ˝drle


TIPY

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 27

OD DUBNA STARTUJÍ SOBOTNÍ KURZY PEČENÍ FRGÁLŮ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH

VALACHY DUATLON VE VELKÝCH KARLOVICÍCH LETOS S NOVINKOU: RODINNÝMI ŠTAFETAMI

K nejtypičtějším specialitám valašské kuchyně patří kromě slivovice a kyselice také frgál. Pro všechny, kteří se chtějí naučit tento tradiční valašský koláč vyrábět, pořádá kurzy pečení Resort Valachy ve Velkých Karlovicích. Po zimní přestávce startují opět od dubna. Kurzy vedou pekařky Resortu Valachy, jejichž koláče patří k nejvyhledávanějším na Valašsku. „První dva roky jsme kurzy pořádali jen o prázdninách, ale pro velký zájem je letos rozšiřujeme i na další měsíce v roce. Od dubna do června a poté od září do listopadu se konají každou sobotu, o letních prázdninách i v úterky,“ uvedla mluvčí Resortu Valachy Martina Žáčková. Kurz trvá přibližně 3 hodiny. Účastníci se dozví zajímavosti o výrobě i historii koláčů a pod vedením pekařky si zhotoví vlastní frgál, který si odvezou domů i s receptářem a zástěrou na památku. Kurz je vhodný i pro děti. Resort Valachy se zabývá výrobou frgálů od roku 2013. Zásobuje jimi restaurace svých hotelů Lanterna, Horal, Galik a Pod Javorem, navíc je prodává i volně přímo „od pece“ kolemjdoucím turistům v Bistru Razula. Nově se dají frgály koupit každý pátek v Bistrotéce Valachy, kde si je můžete i objednat. Kurzy pečení frgálů s pekařkami z Velkých Karlovic se občas konají i v rámci školy vaření v Bistrotéce. Duben – červen a září – listopad každou sobotu, července a srpen úterky a soboty, Bistro Razula Velké Karlovice Více: www.valachy.cz.

Atraktivní novinku v podobě rodinných štafet přinese sportovcům Valachy duatlon, který se bude konat v sobotu 4. května ve Velkých Karlovicích. On-line registrace probíhá na www.valachytour.cz, při přihlášení do 22. dubna za zvýhodněné startovné. „Dětí na našich závodech přibývá a my chceme rodinný charakter Valachy tour podporovat. Proto jsme se rozhodli, že letos duatlon obohatíme o rodinné štafety o dvou sportovcích, z nichž jeden musí být mladší 16 let. To, jak si mezi sebou rozdělí běžeckou a cyklistickou disciplínu, je na nich. Vzhledem k obtížnosti cyklistické části ale doporučujeme, aby se mladší člen štafety ujal spíš běhu,“ říká mluvčí Valachy tour Martina Žáčková. Valachy duatlon je kombinací běhu a horského kola. Zahrnuje 3 km běhu, 12 km horského kola a na závěr další 3 km běhu. Zatímco běžecká část je vedena zalesněným údolím podél potoka, na kole závodníci překonávají převýšení 500 metrů. Před závodem dospělých, který startuje ve 12 hodin, proběhnou dopoledne závody dětí na kratších trasách. Děti mají při přihlášení předem startovné za symbolických 50 korun. Start i cíl je u hotelu Galik, který sportovcům poskytuje zázemí včetně možnosti občerstvení. Náš tip: Další akcí Valachy tour bude 15. 6. závod horských kol Bike Valachy.

MYSLIVECKÁ VÝSTAVA PROMĚNÍ KROMĚŘÍŽSKÉ VÝSTAVIŠTĚ V KRÁLOVSTVÍ PŘÍRODY Výstavišti Kroměříž bude o víkendu 13. a 14. dubna patřit již šestému ročníku prodejní výstavy MYSLIVOST A PŘÍRODA. Milovníci přírody se mohou těšit na stovky vzácných trofejí v rámci tradiční chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v okrese Kroměříž v roce 2018. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní přednášku odborníka na srnčí zvěř Pavla Scherera, velkolepou expozici africké zvěře, jarní svod psů loveckých plemen, sokolníky, raritní sbírku entomologa Jiřího Stavinohy z Kroměříže s více než sedmdesátiletou historií, soutěž o nejlepší zvěřinový guláš. Nově v sobotu proběhne Burza mysliveckých a rybářských potřeb. Platící návštěvníci mohou prodat vše, co jim doma překáží a co neupotřebí. Pro prodej bude vyhrazen prostor pod přístřeškem E,

připraveny budou prodejní stoly. O pohodovou atmosféru se postará kapela Podjezd a Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou. Více info na www.vystavistekromeriz.cz

27


TIPY

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 28

Auto moto burza, bleší Floria JARO láká na trh a veteráni opět na Květinový zvěrokruh Výstavišti Floria Kroměříž ve hře světel a stínů Letošní první dubnová neděle bude patřit na Výstavišti Kroměříž všem nadšencům Auto moto a Blešáku. Opět bude k mání vše, co se týká motorismu – náhradní díly, součástky, komponenty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské předměty. Opět budou probíhat i klasické bleší a sběratelské trhy, které mají na kroměřížsku letitou tradici. Pomyslnou třešničkou na dortu všech milovníků motorismu bude přehlídka veteránů na ploše G. Majitelé, kteří přijedou vystavit své historické skvosty, mají vstup zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu. Více Informací na www.vystavistekromeriz.cz .

ZLÍN FILM FESTIVAL HLEDÁ DOBROVOLNÍKY. BYL ZAHÁJEN NÁBOR PRO LETOŠNÍ ROČNÍK Vstupy na koncerty, promítání zdarma či snídaně s filmovými hvězdami. Nejen tyto benefity jsou připraveny pro všechny dobrovolníky, kteří se zapojí do příprav a realizace letošní filmové přehlídky ve Zlíně. Již 59. ročník Zlín Film Festivalu se uskuteční v termínu od 24. května do 1. června a bez pomoci dobrovolníků by nebylo možné ho vůbec zrealizovat. 28

Svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře se blíží. Od 1. do 8. května bude Výstaviště Kroměříž patřit všem milovníkům květin, skvělé hudby a také těm, kteří přijdou potěšit své oko zhlédnutím nápadité květinové expozice. Hlavním mottem je Květinový zvěrokruh, zároveň bude probíhat aranžování v přímém přenosu na téma Čtvero ročních období. To vše a ještě mnohem více zažijete na již 43. ročníku největší zahradní prodejní výstavy v České republice - Floria JARO 2019. Nakoupíte vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z České republiky i ze zahraničí. V doprovodném program vystoupí Yvetta Simonová, Duo Jamaha, Eva a Vašek, Vladimír Hron, dechové hudby Zdounečanka a Hulíňané, Jaromír Adamec jako Matuška Revival a mnoho dalších. Více info na www.vystavistekromeriz.cz

Získat spolehlivé pomocníky na devítidenní festival však vůbec není snadné. „Kolem sto padesáti lidí potřebujeme v době konání festivalu a další stovku potom v sobotu 1. června, kdy se uskuteční Festivalový půlmaraton,“ uvádí výkonná ředitelka Jarmila Záhorová a dodává: „Dobrovolnictví je činností bez nároku na finanční odměnu, nicméně se každý rok snažíme systém dobrovolnictví vylepšovat a připravovat pro dobrovolníky zajímavé poděkování a atraktivní benefity.“ Lidé, kteří se dobrovolně zapojí do organizace festivalu, získají například stravenky na občerstvení podle počtu odpracovaných hodin, vstupy na koncerty ve festivalové koncertní zóně nebo do letního kina podle vlastního výběru či festivalové tričko. A stejně jako v loňském roce se pomocníci můžou těšit na snídaně, při kterých se budou moci pravidelně setkat s některou z festivalových hvězd. Připraveny jsou ale i další atraktivní odměny, dle rozsahu a míry zapojení jednotlivých dobrovolníků. Do dobrovolnického týmu se může zapojit prakticky kdokoli, starší patnácti let včetně studentů. „Práce na festivalu je ale tak rozmanitá, že pro každou věkovou kategorii máme uplatnění. Letos bychom však do týmu chtěli získat více pomocníků starších 18 let a to především kvůli náročné organizaci dopravy během sobotního festivalového půlmaratonu,“ dodává Jarmila Záhorová. Zájemci se mohou hlásit na emailu jan.lerl@zlinfest.cz nebo prostřednictvím http://my.zlinfest.cz/cz/prihlaska-dobrovolnika/. Více na www.zlinfest.cz


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 29

FORBÍNA 2019 - Tradiční přehlídka divadelních souborů

Výstava komiksů a film o vzniku neobyčejné inscenace

POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY 24. 4. MDZ 17.00 foyer - vernisáž výstavy komiksů, 18.00 Dílna - promítání snímku 28. 4. MDZ 14. 30 - představení Představení Povídky z jedné a druhé kapsy, které můžete od září vidět na prknech Městského divadla Zlín je naprosto unikátní. Kromě skvělých herců Matěje Štrunce a Marie Vančurové v něm totiž hrají i vybraní mladí herci ze zušek. Celé představení ale není žádným poloamatérským kouskem, je od začátku do konce vedeno zcela profesionálně. Jak takové představení vznikalo a co bylo klíčem k úspěchu, který se následně dostavil? Odpověď najdete v časosběrném snímku Jana Švece, který celý průběh příprav zachycuje. Promítat ho budou v Dílně MDZ Zlín a moderovat budou postavy z představení, hudební doprovod obstará duo The Human. Ještě před tím si můžete vychutnat vernisáž výstavy komiksů, které na motivy Čapkových povídek různými způsoby pracovali studenti výtvarných oborů veřejných ZUŠ ze Zlínského kraje. Moderovat budou opět známí povídkoví detektivové.

Jarní Sazeničková burza v Kompostu

5. 4. | 19 h. STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ Divadelní spolek BLAŽENA Blažovice - veselý horor na motivy známé povídky Oscara Wildea. 6. 4. | 19 h. NA SPRÁVNÉ ADRESE Divadelní spolek TYJÁTR Otrokovice - premiéra ztřeštěné francouzské komedie M. Camolettiho. 7. 4. | 10 h. JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK Divadlo VĚŽ Brno - kouzelné TV studio plné písniček. Autorské představení pro malé i velké diváky

7. 4. | 18 h.

HULÍŇANÉ

Taneční odpoledne pro příznivce dobré dechovky.

14. 4. | 15 h. VÍTÁNÍ

JARA

Tradiční akce na náměstí 3. května

26. 4. | 19 h.

OLYMPIC

Koncert domácí hudební legendy. VYPRODÁNO.

předprodej tel.: 571 118 103 predprodej@otrokovickabeseda.cz náměstí 3. května 1302, Otrokovice

Epoque Quartet Oleg Sokolov - marimba Petr Valášek - basklarinet Karel Košárek - klavír

Vzešla vám všechna semínka a máte přebytek sazeniček? Rádi byste je nabídli ostatním nebo vyměnili za jiné druhy či odrůdy? Nebo jste naopak vyset nestihli, nezadařilo se předpěstování, ale přesto toužíte po vlastní úrodě? Semínkovna Zlín zve 28. dubna od 9 do 11 hodin na výměnnou jarní Sazeničkovou burzu v Kompostu na Vodní ulici ve Zlíně. Jakékoli množství kelímků od jogurtů s sebou! inZlin duben 2019

29


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 30

Ve Zlíně se chystá designová revoluce První květnový týden propukne ve zlínských ulicích už pátý ročník projektu Zlin Design Week. Festival designu pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vévodit mu bude výstava [R]EVOLUCE. Jak se taková #designovarevoluce připravuje? Na to nám odpověděly manažerky Zlin Design Weeku, Zuzka Piliarová a Venda Gregorovič.

30

Jak byste popsaly Zlin Design Week lidem, kteří ho vůbec neznají a nikdy na něm nebyli? Venda: Je to jediný festival designu, který navštívíte, i když nechcete! Zaplňujeme totiž designem nejen prostory uvnitř budov, ale máme také spoustu instalací v ulicích Zlína, kterých si všimne každý kolemjdoucí. Zuzka: No a kromě výstav si můžete užít i Konferenci design & marketing, Galavečer soutěže Best in Design, workshopy Vepřo knedlo design, vernisáže a skvělé párty. Na ZDW jednoduše zažijete design v různých podobách. Jaké je téma letošního Zlin Design Weeku a proč jste vybraly právě toto téma? Venda: Každoročně vymýšlíme další téma ZDW už v létě. Naše brainstormingy v parku Komenského se často neobejdou bez dlouhé výměny názorů, ale tentokrát jsme měli favorita celkem brzo. Téma REVOLUCE je pro nás důležité ze spousty důvodů, nejen kvůli letošnímu výročí Sametové revoluce. Klíče u nás totiž cinkat nebudou. Zuzka: Přesně tak. Místo toho se ptáme sami sebe, co je revoluce

v designu, a které přelomové momenty posunuly design na úroveň, na jaké je dnes. Všechno kolem nás vzniklo dlouhým procesem, v myslích nadaných designérů. Co revolučního čeká na nás? Uvidíte na Zlin Design Weeku. Je podle vás Zlin Design Week jen pro lidi, kteří se zajímají o design? Zuzka: Myslím si, že během Zlin Design Weeku dáváme možnost nahlédnout do světa designu i lidem, kteří do něj až tak nevidí. Mají možnost poznat designéry, zjistit jejich pohled na různé oblasti a pochopit, proč je design vlastně tak důležitý. Venda: Design je součástí našich životů. Vaše tenisky, váza po babičce nebo třeba vodovodní kohoutek. Ne vždycky má valnou úroveň, ale je tady. Chceme veřejnost přesvědčit, že design si zaslouží pozornost všech. A ukážeme vám ten dobrý. Kde všude budeme moci v květnu na Zlin Design Week narazit? Zuzka: Tento rok je ZDW opět v centru Zlína. Mohli bychom ho rozdělit v podstatě do tří skupin. Hlavní výstavy, instalace a tzv. mezipointy. K velkým expozicím patří určitě rozsáhlá výstava na


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 31

Majáles UTB si vyhodí z kopýtka! Zlínském zámku, moduly na náměstí Míru, galerie G18, Zlínský klub 204, výstava ve Zlatém Jablku a výstavy v novém Obchodním domě. Mezi nimi lze natrefit na venkovní instalace, které návštěvníkům zpříjemní cestu z bodu A do bodu B. A aby se po cestě nenudili, budou na ně čekat i designové fotostěny. Navíc jsou všechny výstavy zdarma, takže na ně neváhejte vyrazit! Chystáte i další doprovodný program? Venda: Už pátým rokem pořádáme v rámci ZDW Konferenci design & marketing, která letos bude v Kongresovém centru. Vystoupí na ní mimo jiné Pavel Kacerle, který se se svým talentem pro vizuální efekty podílí na hollywoodských filmech, nebo italská designérka barev Francesca Valan. No a tím samozřejmě nekončíme. Na zámku budou probíhat každý den kreativní workshopy, nebude chybět ani PechaKucha Night Zlin, dvě jarní kina, videomapping a tři nezapomenutelné párty, kdy na té úvodní v pátek 3. května zahraje třeba skupina WWW Neurobeat. Užijí si Zlin Design Week i děti? Zuzka: Rozhodně ano. Zlin Design Week je skvělým prostředkem k tomu, jak v dětech probudit cit pro umění a možná také k objevení jejich kreativního ducha. I v rámci designových instalací se snažíme myslet na nejmenší. Skvělým příkladem je dětská herna Zámek, která vznikla na základě loňské spolupráce s o.p.s. Zlínský zámek a kterou zde mohou rodiče s dětmi navštěvovat po celý rok. V parku Komenského se děti budou moct také kreativně vyřádit na naší interaktivní výstavě, kterou chystáme ve spolupráci s firmou FATRA. Na co se vy na Zlin Design Weeku nejvíc těšíte a co by si návštěvníci rozhodně neměli nechat ujít? Zuzka: Za mě jsou to kreativní workshopy Vepřo knedlo design a už zmiňovaná Konference. Na workshopech se návštěvník seznámí s tvorbou jednotlivých umělců, vyzkouší si jejich rady v praxi a dostane od nich i zpětnou vazbu, která je velmi důležitá. Na Konferenci pak pozná zajímavé tváře designérů i marketingových expertů z celého světa a může jim přímo na místě pokládat otázky, které ho zajímají. Úžasnou atmosféru pak samozřejmě dotvoří spousta dobrého jídla, coffee breaky a jedinečná afterpárty. Venda: Já navážu na tu afterpárty… Večery na Zlin Design Weeku jsou moje nejoblíbenější. Skvělý hudební program, mnoho zajímavých lidí, se kterými byste se jinde nepotkali a spousta zábavy. A i když se zrovna večer nekoná žádná párty, noční procházka kolem osvícených modulů nebo jarní kino na potemnělém zámku má taky svoje kouzlo. Přijďte to zažít taky.

inZlin duben 2019

Jaro se hlásí o slovo a s ním i Majáles UTB, který se letos koná 7. května. Abychom však mohli řádně oslavit jaro, budeme se muset na chvíli vrátit zpátky na zlínský lyžařský svah a dát zimě definitivní sbohem. Line-up má letos opravdu co nabídnout a své si najde skutečně každý. Na letošním ročníku Majálesu zazáří jména jako Kapitán Demo s jeho Demo Crew, či vyšlá hvězda české rapové scény Lvcas Dope. Tím to ale rozhodně nekončí a můžeme se těšit na další skvělé interprety jako je UDG, John Wolfhooker, Cirkus problém, Glad for today či pop-rocková kapela Like it. Pro milovníky punku zde vystoupí zlínská skupina Franz Alpa a pro příznivce energetické hudby zde zahraje známé dýdžejské duo Malalata. Letos si tak zlínští ševci opravdu vyhodí z kopýtka a co víc: se vstupným zdarma! Organizátorem je UTB ve Zlíně ve spolupráci se Studentskou unií UTB. Další informace na FB eventu Majáles UTB 2019.

Letenku nepotřebuješ! V sobotu 6. dubna 2019 se od 10 hodin ve 14|15 Baťově Institutu ve Zlíně koná sedmý ročník cestovatelského festivalu Culturea. Návštěvníkům nabídne celodenní program v podobě přednášek, workshopů, ochutnávek specialit, hudby a tance. Témata přednášek jsou stejně zajímavá jako země sedmého ročníku festivalu. Doktorka Ludmila Šimečková přiblíží mexické zdravotnictví a Jiří Tkadlčík, nejsilnější muž světa do 105 kilogramů, představí islandský sport. Od Daniely Krchňákové se návštěvníci dozví, jaké je studium v Mexiku a Babetta maniaci ukážou, jak objet Island na mopedu. Svou činnost představí také Cetrum pro integraci cizinců. Zapomenout nelze ani na přednášku Milana Jána, tuláka na cestách. Nakonec promluví Veru s Lukym o své cestě na Island obytnou dodávkou a svém projektu Share Happiness. Více informací naleznete na www.culturea.cz a na facebookové události bit.ly/Culturea2019.


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 32

REC FEST: Vzkříšení

32

Ve Zlíně se chystá pátý ročník studentského festivalu krátkých filmů REC FEST. Co letos přinese, prozradila jedna z organizátorek Jana Bébarová. Co je to REC FEST, jak byste ho představila? REC FEST je přehlídka, na kterpu se může se svým dílem se stopáží do 30 minut (a datem výroby od 1. 1. 2017) přihlásit de facto kdokoliv z ČR a Slovenska, bez ohledu na produkční zázemí filmové školy. Letos se nám do tří soutěžních pásem přihlásilo více než sto snímků, které všechny zhlédla porota složená ze studentů ateliéru Audiovize napříč všemi ročníky a specializacemi. Na základě hlasování byl vytvořen finální a vskutku pestrý výběr, který budete moci vidět na festivalu. Co návštěvníky čeká? Tři rozmanitá soutěžní pásma, a to krátkých hraných, dokumentárních a animovaných filmů (se stopáží do 30 minut). Kromě toho bude k vidění i tradiční retrospektivní pásmo snímků dnes již absolventů ateliéru Audiovize, které se letos ponese v duchu hlavního motta festivalu: Vzkříšení. Doslova tedy budeme „křísit“ díla, která dnešní studenti ateliéru neznají a mnozí na ně zapomněli. Rozhodně však stojí za pozornost. Sama za sebe - co byste doporučila nejvíc? Ze soutěže hraných filmů bych doporučila drama Rekonstrukce dvojice režisérů Ondřej Novák-Jiří Havlíček pojednávající o brutálním napadení bezdomovce, které bylo premiérově uvedeno na

prestižním švýcarském filmovém festivalu v Locarnu. Nejen zlínské diváky bych také pozvala na dokument Technika všedního dne od Gabriela Zajtka nahlížejícího do pozoruhodného světa kulisáků z Městského divadla ve Zlíně. V rámci programu chystáme i projekce dvou celovečerních snímků: při příležitosti zahájení REC FESTu v úterý 9. 4. promítneme českou road movie Všechno bude, která aktuálně získala šest sošek Českých lvů, výročních filmových cen, včetně té pro nejlepší film. Promítat ji budeme v rámci pocty herečce Elišce Křenkové, která zde ztvárnila hlavní ženskou úlohu a kterou organizátoři z řad studentů chtějí ocenit za její nesporný herecký talent. Druhý festivalový večer, ve středu 10. 4., v programu uvedeme jeden z nejvýraznějších slovenských snímků loňského roku, dokument Poslední autoportrét, za nějž jeho autor Marek Kuboš získal řadu festivalových ocenění a je nominovaný na výroční filmovou cenu Slnko v sieti. Přijedou do Zlína nějací zajímaví hosté? Kromě již zmiňované herečky Elišky Křenkové do Zlína zavítá i slovenský dokumentarista Marek Kuboš, který usedne ve festivalové porotě, a to po boku talentované české animátorky Kateřiny Karhánkové a bývalé dlouholeté šéfredaktorky časopisu Cinema, jež v současnosti pracuje v pozici umělecké ředitelky Letní filmové školy, Ivy Hejlíčkové. Mladší generace jistě uvítají přítomnost videokouzelníka Michala Orsavy, absolventa ateliéru Audiovize, který je v posledních letech velmi populární díky svým virálním videím. Kde se bude promítat? Promítání bude probíhat ve Studiu Z v Městském divadle Zlín, stejně jako doprovodný program přednášek a workshopů. Prostorem k neformálnímu setkávání na afterparties bude Sklep 33. A vstupenky? Jsou potřeba? Případně kde je sehnat? Vstupné na festival je pro všechny zdarma. Těšíme se na vás! www.facebook.com/RecFestZlin/ Ptala se Veronika Jurčová


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 33

2. - 30. 4. HIC SUNT LEONES: ZDE ŽIJÍ LVI RICHARD JARONĚK Výstava Afriky Hic sunt leones je kolekce 80 druhů zvířat, jejich příběhů, přírodních nástrah a strastí, bojů o přežití, či mnohdy humorných situací, které život v Africe přináší. Otevřeno: po-pá: 8-12, 13-17, so: 10-16

3. 4. v 18 h ZUŠ JIŽNÍ SVAHY žákovský koncert . Vstup volný 4. 4. v 18 h MUSICA ANGELICA KONCERT Dámy hudební scény v Alternativě. Magdalena Malaníková - zpěv, Lucie Fajkusová - harfa. Úžasný recitál dvou talentovaných dam. Zazní irské balady, šansony, filmová hudba a také známé muzikály. Jako host vystoupí Fanda Dominec - akordeon. Vstupné: 90 Kč (studenti, senioři 50 Kč)

9. 4. v 18 h ČERNÝ VEČER S MIRKEM ČERNÝM A MISTRY - STAVITELI HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ Michal Smetánka /SR/, Vít Kašpařík, Marek Gonda, Martin Heřkovič, houslařská dílna Pavla Celého, Jiří Macků, Dominik Matůšů Další z Černých večerů nabídne velmi netradiční setkání s mistry svého oboru- špičkovými výrobci hudebních nástrojů. Vstupné: 70 Kč (studenti, senioři 25 Kč) 11. 4. v 18 h SAX AND CRIME JAZZOVÝ KONCERT (AT) Harald Kräuter - saxofon, zpěv, show, Thomas Vigl - kytara, baskytara, show Projekt Sax & Crime, který lze vzdáleně označit jako „jazzový šanson“. Projev rakouského dua stojí na fúzi neuvěřitelného koncertního nasazení, rapu, jazzu, reggae, kabaretu, parodie ikon světového rocku a špetky toho zmíněného šansonu včetně mrazivé sebeironie. Vstupné: 120 Kč (studenti, senioři 50 Kč)  15. - 30. 4. 2019 NEZNÁMÁ ZEMĚ 2019 XXIII. ROČNÍK FESTIVALU CESTOVÁNÍ, SBLIŽOVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ KULTUR Besedy, Cestovatelský biograf v Alternativě - podrobné informace o programu na www.neznamazeme.cz

Alternativa (Kolektivní dům), tel.: 604 220 473, 577 018 162 otvírací doba během výstav: Po – Pá: 8 – 12, 13 – 17, So: 10 – 16

Facebook: AlternativaZlín

Vstupné zakoupíte v Městském informačním a turistickém středisku (přízemí radnice) nebo v Alternativě před vystoupením.

Gallery Tour 2019 současné umění a zlínská architektura sobota / 04. 05. 2019 / 13:30 – 23:00 h zahájení akce v 13:30 h v evangelickém kostele ve Zlíně Akce upozorňuje především na kulturní subjekty, které fungují částečně komunitním způsobem a jsou neziskové. Gallery Tour se uskuteční v rámci projektu Živý Zlín a vstup je zdarma. Celou akci můžete absolvovat po své ose, nebo využít přistavený autobus. Každá zastávka je výjimečná, a to i připraveným programem. Čekají vás vernisáže (výstavy českých i zahraničních autorů), komentované prohlídky, koncerty a performance, světelná instalace, hudební produkce,.. a to vše během jednoho odpoledne a večera. Přidat se můžete na kterékoliv zastávce Gallery Tour 2019. Tour začne v Galerii evangelickém kostele, na ulici Štefánikova ve Zlíně, vyzváněním zvonu. GT navštíví i dva nové zlínské prostory – Galerii Komnatu Zlín na zastávce Zahradnická a G18 Gallery na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Novinkou bude také komentovaná prohlídka nově zrekonstruovaného Památníku Tomáše Bati s Davidem Valůškem, ředitelem Státního okresního archivu Zlín. Podrobný program najdete na FB stránkách Gallery Tour a v Gallery Tour Map (vydává pořadatel akce galerie Kabinet T. a najdete ji právě v této galerii nebo ve vybraných kavárnách, informačním centu Zlín a u vstupu do 21) fb.com/gallerytourzlin, zivy-zlin.cz inZlin duben 2019

33


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 34

Zlín se stává postarším samečkem, jenž opouští svou zuřivost a spontánnost. Uchyluje se ke klidnému bdění. Snad právě proto dává mladým prostor, čas tvořit. V klidu a bezpečí. S trpělivostí. V zastavení, jakoby nás spíše fascinovala minulost, než lákala budoucnost. Přemýšlím, za co to město tak urputně krvácí, že je tak červené. Není to náhodou krev onoho mládí? Jejich myšlenky, touhy, sny? Životaschopnost? Možná se Zlín už udusil. Dávno. A na torzu minulosti vzniká nový život. Nová cesta. Víte jak to je? Něco musí skončit, aby nové mohlo začít, rozkvést. Krvácející, udušený Zlín tím úhledným plynutím v šedi bílých mraků nadýchaných jako cukrová vata nebo táhnoucích se jako smetana do kávy. Zlín velmi často působí, jakoby se uzavřel do skleníkové melancholie v nic neposouvající se myšlence, či chvíli. A jsou okamžiky, kdy se promění v chaoticky epileptickou Matějskou pouť. Ten klid je však klamný. Rodí talenty. Proto mám to krvácející, zdánlivě mrtvé město rád. Zlín byl vždy podhoubím talentů. Různých umění, oborů, umů. A těch pět našich statečných, o kterých Vám vypravuji, porodil v rozličném ročním období, a právě proto jsou úplně jiní. Originální. Nezaměnitelní. A přesto si v něčem tak podobní. Je to zájem o divadlo. Herectví. Možná vášeň. Možná láska. Možná prostředek k sebevyjádření. Zlín je zplodil, jiná města utvářejí. A oni jsou stateční, protože šli. Objevovat, hledat, pochybovat. Oni jsou stateční, neboť se sami sebe snaží přesvědčit, že to má smysl. Jsou stateční, protože ještě věří v krásu a setkání člověka s člověkem. Tak si je představme. Andrea Berecková Konzervatoř a gymnázium v Ostravě – obor Hudebně – dramatický. Pedagogové Martin Františák a Anna Cónová. DAMU – Praha. Katedra alternativního a loutkového herectví. Pedagogové SKÚTR – Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Od září 2019 v angažmá Činoherní studio Ústí nad Labem. Matyáš Darnady JAMU – Brno. Obor činoherního herectví v ateliéru doc. PhDr. Oxany Smilkové, CSc. a Ladislava Odrazila. Jan Janča Vysoká škola múzických umení v Bratislavě, obor Herectvo a Divadelná réžia v ročníku prof. Emílie Vášáryové, prof. Juraje Nvoty a Marka Majeského. Barbora Křupková DAMU – Praha. Obor činoherní herectví v ateliéru Evy Salzmannové, Michala Dočekala a Ondřeje Vetchého. Jan Lefner Konzervatoř a gymnázium v Ostravě – obor Hudebně – dramatický. Pedagogové Martin Františák a Anna Cónová. Hostuje - Divadlo Jiřího Minora, Antonína Dvořáka, Komorní scéna, Stará Aréna, Divadlo Odaz. Hlásí se na Filozoficko – přírodovědeckou fakultu v Opavě – obor Audiovizuální tvorba.

34

Pět statečných Proč jste se rozhodli pro divadlo? Matyáš: Na to bych si taky rád vzpomněl (smích přecházející do táhlého sténání až breku). Myslím, že to bylo víc věcí dohromady. Prvotně mě bavila ta myšlenka celoživotního „hraní si“. Zhmotnění vlastní fantazie v prázdném prostoru, možnost být někým jiným – takový chvilkový útěk do jiného světa, jiné reality. Později se k tomu přidaly aspekty jako sebevyjádření a touha divákovi něco sdělit, předat nebo v něm vyvolat, změnit. Já si to vždy pojmenovával jako jistý „pocit“, který jsem míval, když jsem odcházel z divadla a něco ve mně se chvělo a hřálo zároveň tak, že jsem ještě hodinu po představení ani nechtěl mluvit. Jen jsem měl chuť se někam schovat, nechat ten hřejivý pocit jistého naplnění, v němž se mísil smích a pláč doznít. Já jen chtěl tenhle „pocit“ dopřát i ostatním. Nevím, jak bych to pojmenoval dnes, jestli emoční otevření se anebo pohlazení duše… Barbora: Divadlo se mi zalíbilo, a tak jsem začala chodit do dramaťáku. Troufám si říct, že jsem poměrně cílevědomý člověk, takže jsem se toho nepouštěla. Měla jsem štěstí, že jsem potkávala lidi, kteří mají divadlo rádi jako takové a dokázali mi o něm povídat, seznamovat mě s ním jak pozitivně, tak negativně. A ani to mě neodradilo. Začala jsem ho mít ráda čím dál víc a bylo to. Andrea: Kéž bych si vzpomněla. Bylo mi 14, byla jsem hravá a na dramaťáku mi pochlebovali (smích). Přišlo mi to jako skvělý nápad. Jan Lefner: Už jako malý kluk jsem tíhnul k herectví. Jednou táta přinesl domů herní konzoli Play Station a začal na ni hrát hry. A když jsem ho sledoval při hraní, začali mě napadat různé příběhy té postavy, za kterou otec v té hře hrál. Tak jsem si je začal psát. Ze začátku to byly komiksy, pak slohovky a nakonec scénáře. Odjakživa mě bavilo prožívat příběhy druhých lidí. O to víc, když jsem si tu postavu a příběh sám ve své hlavě vytvořil. Byl jsem celkem aktivní dítě se spoustou zálib a přirozeně jsem si chtěl vyzkoušet a dělat všechno. Ale hlavně jsem si vždycky přál zrealizovat své scénáře a samozřejmě v nich i hrát. (Kdo jiný, než já by měl hrát tu hlavní roli.) Z touhy a snu se stal životní cíl a studium herectví bylo mé vykročení na cestu k cíli. A taky mě to baví. Jan Janča: Nejdříve to byla touha si hrát, později možnost vyzkoušet si být někým jiným, chuť objevovat, pokračovalo to potřebou něco sdělit a v poslední době zjišťuji, že se může divadlo stát očistou jak pro inscenátory, tak pro diváka. Momentálně se snažím pracovat na tom, aby divadlo, které budu dělat já, bylo vším zmíněným.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 35

Matyáš Darnady

Andrea Berecková

Barbora Křupkova

Jan Lefner Jan Janča

inZlin duben 2019

35


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 36

Jaká je realita od Vašich představ o studiu herectví? Matyáš: Smutná a občas veselá. Vaše vnitřní dítě se stane fackovacím panákem na úkor vytvoření z vás osobnosti, která by mohla v divadelním světě přežít a vy jen po čtyřech letech studia marně přemýšlíte nad tím, jestli jim za to máte celoživotně děkovat anebo je nenávidět. Barbora: Realita je vždycky jiná. Člověk si něco vysní a najednou je to stokrát náročnější, než v jeho představách. Ale tak to má asi být, jinak bychom se nikam neposunuli. Andrea: Končím tento rok magisterské studium na DAMU. To znamená, že studuji 9 let (to zní strašně), takže na svá očekávání si moc nepamatuji. Asi jsem věřila tomu, že se to dá naučit. Jan Lefner: Mé představy studia herectví byly nic proti tomu, jak barevná byla skutečnost. Janáčkova konzervatoř v Ostravě je nejlépe vybavená konzervatoř v Česku. Naučil jsem se díky škole hrát na kytaru, zpívat, tančit, stepovat, šermovat, akrobacii, pantomimu atd. Konzervatoř vám toho může spoustu nabídnout a je jen na vás, co si vezmete. Co bylo během studia herectví nejtěžší? Barbora: Jsem stále v procesu studia, ale zatím je asi nejtěžší přijmout sebe samotnou a to takovou, jaká jsem. Přijmout a pracovat se sebou. Také je pro mě často těžké nebát se. Andrea: Udržet si psychickou a fyzickou kondici v souladu. Bez propojení těchto dvou složek je nereálné odvádět kvalitní dlouhodobou práci v jakémkoliv oboru, natož v něčem tak osobním jako je herecké povolání. Také neztratit svou osobní disciplínu. Divadlo je o setkávání se zajímavými lidmi, o dostávání se do vyhrocených situací, o mravenčí práci se svou vlastní osobností a mladého člověka tato kombinace může snadno semlít. Je důležité mít nad sebou vlastní bič, motivovat se, neustále si pojmenovávat a nepřestávat pracovat. To chce někdy mnoho energie a odhodlání. Jan Lefner: Když jsem se před 11 lety přestěhoval z mého rodného Zlína do Ostravy, začala pro mě nová etapa života. Nejtěžší byly pro mě začátky. Patnáctiletý kluk z Malenovic v neznámém městě sám bez rodiny si musel zvyknout na nový kolektiv a osamostatnit se. Například, když jsem jel poprvé v tramvaji, nevěděl jsem, že musím zmáčknout čudlík, aby se mi vůbec ty dveře otevřely. Takhle jsem ze začátku přejel spoustu zastávek. Každopádně abych byl taky trochu konkrétní a nenudil čtenáře, největší problém mi na konzervatoři dělala angličtina. Ale ne proto, že by byla těžká, ale proto, že mi nešla. Jan Janča: Z hlediska času nevnímám práci 7 dní v týdnu jako překážku, ale jako příležitost. Při tvrdé práci však občas zapomínáme na radost, kterou bychom měli zažívat. Co Vám udělalo naopak při studiu radost? Matyáš: Během studia jsem potkal obrovské množství úžasných, talentovaných a inspirativních lidí. Už jen mí spolužáci jsou každý neuvěřitelnou studnicí inspirace a jsem opravdu vděčný, že jsem mohl být vedle nich. To oni jsou do jednoho skvělými herci, lidmi, osobnostmi, a když k tomu přidáte ještě skvělé pedagogy a další a další lidi kolem… Díky nim jsem to, co jsem, stejně tak i díky jistému rozhledu, které mi studium nabídlo a zkušenostem, které jsem nabyl. Člověk si to uvědomí většinou až na konci, ale dnes z toho mám opravdu radost. Barbora: Při studiu mi dělají radost lidi, které potkávám, ale hlavně 36

náš ročníkový kolektiv, který máme. Myslím, že mezi sebou sdílíme hodně věcí a pro mě jsou dost podstatní. Je to takové klišé, ale jsou tady pro mě jako ti nejbližší, kamarádi a chvílemi i terapeuti. Neměnila bych je! Andrea: Setkání – pracovní, pracovně – přátelské a přátelské. Oba kolektivy, ve kterých jsem během studií (konzervatoř, DAMU) mohla pracovat, a které se staly na určitý čas mou novou rodinou. Cestování díky práci / studiu po celém světě. Všechny ty okamžiky na zkouškách, kdy konečně přijdete, jak na to. Mnoho smíchu a porozumění si s někým třeba i úplně cizím. Je toho mnoho. Nelituji ani jednoho studia, kterým jsem si prošla. Jan Lefner: To jak přátelský, kamarádský a férový jsme byli kolektiv. Jan Janča: Posouvání vlastních hranic, momenty těsně před a po premiéře. Velkou radost mi dělá jakákoli upřímná reakce diváka. Člověk se nemusí zavděčit všem, aby jeho práce dávala smysl. Co Vám dělá radost mimo divadla? Matyáš: Když si vezmu kytaru a jdu někam hrát a zpívat, když procházím Brnem a objevuji stále nové, když si dám s rodiči kávu, když svítí slunce, když přichází čas teplých letních večerů, když mám možnost někam vycestovat, když poznávám nové lidi, když mám chvíli se v tom prazvláštním koloběhu zastavit a nadechnout… Ale asi to první „když“ je pro mě v poslední době ta největší. Barbora: Mimo divadlo mě hodně naplňuje hudba. Než jsem odešla do Prahy, hrávala jsem (kromě zobcových fléten) i na hoboj. Pak jsem přestala a už mi to chybí, takže jsem v procesu shánění nového nástroje a znovu se do toho pustím! Jinak ráda chodím odpočívat ven, na procházky, objevovat nová místa a někdy i nové kavárny :-) Andrea: Čas mimo divadlo a jeho vliv nejraději trávím společně s partnerem, cestováním, četbou knih, plaváním, saunováním, pobytem v přírodě, hraním společenských her a nově vyšíváním. Jan Lefner: Dělá mi radost, když lidi kolem mě jsou šťastní. Dělá mi radost, když mohu někoho postrčit správným směrem, ať je to student nebo kamarád a tomu dotyčnému to pomůže. Krátce a jasně: Dělá mi radost dělat lidem radost. Jan Janča: Povznášející, ale upřímná odpověď – rodina. Přízemní, ale také upřímná odpověď – fotbal. Co chystáte? Matyáš: Máma vždycky říkala, že chce být dobrým člověkem. Táta zase, že chce být pánem světa… chystám se být něčím mezi tím. Barbora: Zatím se chystám dál studovat, ideálně dostudovat a přitom na sobě pracovat. Kéž by se naskytla i při tom studování nějaká práce, ale na to je snad ještě čas. Teď makám. Andrea: Mám za sebou čerstvě premiéru Maryša (mlčí) v režii Jakuba Čermáka, tak ji ještě zpracovávám. Dokonce sezóny mě čekají ještě další 3 premiéry a většina českých divadelních festivalů na začátku léta. Takže vlastně už teď se těším na červenec:). Jan Lefner: Momentálně se chystám se svým autorským představením „Vana“ do Prahy, kde se bude hrát v divadle Komedie. Do toho zkouším v Divadle Antonína Dvořáka komedii „Výnosné místo“ - režie Ivan Krejčí. Pak následuje premiéra mé nové autorské hry „Zastávka“. Nahrávání cédéčka s kapelou. Natáčení klipu s kapelou. A mnoho dalších věcí, na které si teď momentálně nevzpomenu.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 37

Jan Janča: Do konce června představení na škole v Paříži (kde v současné chvíli studuji), přes léto budu běhat za míčem, v září však nastupuji do absolventského ročníku v Bratislavě, na podzim prodám kravku a na jaro se chystám na stáž do varšavského divadla. Věci se však tak rychle mění, že se pokouším nic nechystat. Jaké je dnešní divadlo, potažmo herectví? Matyáš: To kdybych věděl… přijde mi, že čím víc si myslím, že vím, tak tím ve skutečnosti vím méně. Hlavně bych mu přál, ať není mrtvé. Ve světě dneška to nemá jednoduché. Můj telefon mi otevírá cestu do jiného světa také. Kontakt v tomhle světě nikdy nebude tak hřejivý, bude spíše povrchním, ale i skrze tuhle bránu mohu vidět vše. Můžu být šokován, můžu se vše dozvědět, můžu nabýt uspokojení skrze palce a srdce. Takže na co divadlo? Na druhou stranu, mého srdce či duše se to ve výsledku nedotýká, a tak se stávám „mrtvým“- otupělým, lhostejným i já. Divadlo je přece o kontaktu člověka s člověkem, sdílení emocí, o setkání duše s duší a byla by obrovská škoda, kdybychom o tohle přišli. Proto by se i divadlo mělo posouvat a hledat, Treplevovsky řečeno, „Nové formy“, které by zaujaly i mladého diváka a zase dostaly člověka k divadlu s myšlenkou, že tohle je přece daleko víc, než co mi nabízí sociální sítě a virtuální svět… asi jsem se trošku odklonil od otázky, čtete to ještě?:) Barbora: Nemám pro to obecné pojmenování. Některá divadla se snaží víc divákům zavděčit, než jim něco sdělit, jinde na diváky tolik nehledí, ale to se zase může projevit v návštěvnosti. Nejlépe je asi hledat ten střed, protože divadlo nemá plnit primárně funkci zábavní, ale hlavně estetickou. Zanechávat v nás dojem, ať už pozitivní či negativní. Důležité ale je, aby to alespoň nějaký dojem zanechalo a aby lidé přemýšleli. Andrea: To se neodvažuji pojmenovávat. Rozhodně je tato otázka velmi probíraná v rámci seminářů na naší katedře. Myslím, že české divadlo je teď tak mnohostranné a vytváří inscenace v takovém žánrovém rozpětí, že se herec potká s mnoha hereckými prostředky a musí být tvárný a co nejvíce otevřený různým stylům herectví, aby sám sebe nezakonzervoval. Což může být matoucí, ale zároveň to nabízí velkou tvůrčí svobodu a možnost neustále se posouvat. Jan Lefner: Těžko říct, zda-li to má vzestupnou či sestupnou tendenci. Můj subjektivní názor a zároveň odpověď je, že se ještě stále máme co učit od našich předků a kolegů. Pravdou však zůstává, že herectví je řemeslo, které se učí celý život. Jan Janča: Myslím, že než časově se to liší spíše místem a kulturou dané země nebo regionu. Objektivním měřítkem pro každou dobu by mohla být dramatika. Současné texty například působí velice povrchně, až banálně. Jazyk má často jednoduchou formu, je vulgární a je zbaven vznešenosti. Všechny významné texty významných dramatiků však mají svá poselství. Nejsem ale teoretik, abych mohl objektivně dnešní drama, potažmo divadlo posoudit. Našli jste díky herectví něco, co Vás na sobě samotných překvapilo? Matyáš: Vůli, trpělivost a doufám, že i pokoru. Stejně jako deprese, pocity úzkosti a sebezapření, ale to je spíše ke studiu herectví. Žertuji, ale něco na tom taky bude. Myslím, že samotné herectví ve mně vybudovalo estetiku, etiku (to slovo nenávidím) a empatii. Také schopnost většího porozumění lidem kolem sebe, jistého

inZlin duben 2019

soucitu k okolí (tohle mi asi nikdo z mých přátel nepotvrdí), stejně tak jako větší porozumění a pochopení sebe sama. Barbora: Myslím, že při rozvíjení osobnosti se člověk překvapuje neustále. Andrea: Během každého nového zkoušení objevím něco, co mě překvapí. Ne vždy mile:) Jan Lefner: Ano našel. Spousta věcí mě mile překvapila, ale spousta také ne. Jan Janča: Překvapili mě především poznání, jak rád jsem na jevišti i v životě překvapován. Co plánujete do budoucna? Je těžké se v současné době herectvím uživit a prosadit se? Matyáš: To brzo zjistím. Jsem teď v té fázi, kdy člověk musí udělat ten prazvláštní krok do neznáma, v něčem opustit to, co zná a jít vstříc novému, snad lepšímu. Sám jsem zvědavý, jak to celé dopadne. Skoro celé 4 roky jsme byli zavřeni v jakési izolaci, teď je ten čas jít svou cestou a vy jste zase na začátku. Najednou si uvědomíte, že téměř nikoho neznáte, nikdo neví o vás a vy jen marně projíždíte nejrůznější divadla a zapisujete si emailové adresy, kam budete psát. Tak je to ale asi všude, v jakékoliv profesi. Já naštěstí už nějaké nabídky dostal, takže nemůžu říct, že bych se úplně bál o budoucnost. Teď bych si samozřejmě jen přál vybrat tu nejlepší, což stejně zjistím až časem. Věřím, že každý má svou cestu. Oproti tomu už ale nechci říkat, že všechno je tak, jak má být. Sám jsem se s touhle větou dostal do jisté fáze alibismu, ve kterém jsem se jen udržoval a opodstatňoval tím svou nečinnost. Proto bych se sám chtěl postarat o to, abych šel tou cestou, kterou opravdu jít chci a jestli divadlo půjde se mnou anebo ne, už nechám na něm. Barbora: Nevím. Mám ve zvyku vše plánovat, ale tady jsem trochu v koncích. Chci dělat divadlo. Pohybovat se okolo něj. Určitě je v dnešní době těžké se divadlem uživit, prosadit se, ale já v to (v této životní fázi) věřím, snažím se a udělám pro to všechno. Protože jak říká trenér Jurij Bezručko: „Cením snahu“, tak snad mě někdo někdy ocení. Třeba tím, že mi dá práci. Andrea: Od září nastupuji do angažmá do Činoherního studia v Ústí nad Labem, které je známé jako jedno z nejtvrdších českých divadel. Žít ale budu v Praze, kde budu dohrávat již hrající se inscenace a také zkoušet nové. Jan Lefner: V současné době se dá uživit herectvím. Otázka je, jaké jsou vaše priority. Někdo si vystačí s málem, někdo chce víc. Někdo bude raději druhým nejobsazovanějším hercem v oblastním divadle než stopadesátý herec na volné noze v Praze. Je to vždy otázka priorit. Ale pokud to divadlo milujete, tak si k němu cestu najdete, ať vás živí nebo ne. Jan Janča: Školy v Česku nebo na Slovensku ročně absolvuje až drzé množství lidí. Člověk tak lehce získá pocit, že práci nemůže v životě najít. Proto se tím ani nezabývám. Děkuji za rozhovor a přeji štěstí. Petr Nýdrle

37


TIP

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 38

Malí velcí filharmonici Vedle filharmoniků na pódiu usednou nejlepší děti ze zušek. Mimořádný projekt nabídne atraktivní program, elitního českého dirigenta i devadesátičlenný sbor. Malí velcí filharmonici - unikátní orchestr s věkovým průměrem kolem dvaceti let vytvoří 27 zlínských filharmoniků a šedesát vybraných žáků veřejných ZUŠ Zlínského kraje. Vystoupí s ním mimořádní mladí sólisté, hosté a sbor zpěváků ze ZUŠ a kroměřížské konzervatoře. Orchestr čekají čtyři koncerty. Na dirigentském stupínku bude jeden z nejvýraznějších českých dirigentů současnosti Tomáš Netopil, hudební ředitel Aalto Theater a filharmonie v německém Essenu a hlavní hostující dirigent České filharmonie. Střídat ho bude dirigent, pedagog a klavírista Jiří Kadavý. Projekt pořádá spolek Zuška?Zuška! podruhé, partnerem je Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Program koncertů nabídne Nováka, Vejvanovského, Vivaldiho, Haydna a vrcholem bude výběr z Orffovy Carminy Burany. "Pro nás je to historicky nejrozsáhlejší projekt, spojilo se 23 škol," uvedla předsedkyně spolku a ředitelka ZUŠ Martina Hniličková. Mezi sólisty je například dvanáctiletý Honza Schulmeister, klavírista, který je mimořádným talentem a vítězem řady soutěží. Na pódiu ho vystřídají další talentovaní sólisté - trumpetista Matyáš Ondrůšek, violoncellistka Klára Janíčková a zpěvačka Zuzana Hradilová. Program zpestří také hostování mladých operních pěvců Romana a Tadeáše Hozy. Sbor povede Lenka Polášková. "Slyšet i vidět takový orchestr je velmi netradiční zážitek, euforie z odvedeného výkonu se dotkne snad každého v sále," říká ma38

nažerka projektu Jana Kubáčová. Všichni účinkující, včetně dirigentů a hostů získali své hudební kořeny právě na zdejších zuškách, Zlínský kraj je pověstný vysokou kvalitou uměleckého vzdělávání. "Malí velcí filharmonici jsou opravdu ojedinělý projekt, předchozí ročník měl velkou odezvu nejen u odborné veřejnost," uvedl ředitel zlínské filharmonie, Josef Němý. Kromě čtyř společných setkání na zkouškách čeká orchestr turné po Zlínském kraji - prvním koncertem ho zahájí ve Zlíne, následuje Hradiště, Holešov a velkolepý závěr s mezioborovou prezentací ZUŠ bude v rámci víkendu otevřených zahrad v Kroměříži. Z celého projektu vzniká časosběrný dokument, který představí cestu na pódia i krušné chvilky v zákulisí. Premiéru bude mít ve Zlíně na podzim.

Koncerty (vždy v 19.00) 5. 5. Zlín / Kongresové centrum /vstupenky na pokladně FBM 7. 5. Uherské Hradiště / Klub kultury 18. 5. Holešovský zámek / v rámci festivalu Musica Holešov 8. 6. Kroměříž / skleník květné zahrady

www.zuskazuska.cu www.filharmonie-zlin.cz fb: festivalzuska


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 39

ƐƏĺƔĺŇƐƖĹƏƏ ,‫(ࡈ  ܬ‬

,  "  ! & ş!(‫ܬ‬ ‫ ܬ‬

ĺĺ*ĺ !$ !

 !!Ĺ !b1_|;uĹom1;u|ruo1;l0-Ѵoş "†r;u Ѵ†lbm--0‹Ѵombv Ŋvˆ࣒|oˆ࢙ru;lb࣐u-

(" "$&‫ݽ‬ĹƑƓƏņƐƔƏķŊࣂ ࣂ ং; ;7ruo7;fĹ"oѴ;঍oˆ vlvঞ1h;|ĺ1Œķঞ1h;|rou|-Ѵĺ1Œ

"Ĺ ĺĺ)bѴѴbŊ1;l0-Ѵo +2/(â29

 1_-m-oŒ-u|-Ĵ -


TIPY

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 40

MUSICA HOLEŠOV 2019 Hudební festival MUSICA HOLEŠOV pokračuje ve své jarní řadě dalšími dvěma koncerty, které představí posluchačům široké rozpětí klasické hudby od barokního koncertu Richter Gala až po jazzové inspirace klasiky a vrcholné virtuózní skladby jazzu.

George GERSHWIN Rapsodie v modrém Epoque Quartet, Karel Košárek – klavír, Oleg Sokolov – melodické bicí, Petr Valášek -basklarinet 11. duben 19.00 hod. Holešovský zámek Toto věhlasné Gershwinovo dílo koncert nabídne v netradičním komorním obsazení. Dalším pozoruhodným hudebním dílem bude na koncertě provedena skladba současného skladatele Aleše Březiny Falling Leaves, kterou komponista napsal v roce 2012 pro náš festival Musica Holešov, tehdy pro filharmonii, tentokrát v komorní úpravě pro klavír, smyčcové kvarteto, basklarinet a melodické bicí. Hudební setkání dvou virtuózů na své nástroje, klavíristy Karla Košárka a hráče na marimbu a vibraphon Olega Sokolova nemohlo opomenout skladbu Senor Mouse nejslavnějšího jazzového dua Chick Corey a Gary Burtona jiskřící latinskoamerickým rytmem a jazzovým napětím. Na koncertě budou rovněž uvedena díla současných hudebních skladatelů Lukáše Sommera a Jana Kučery.

„SATORI“ (Spirituální déšť) Léčivé divadlo Gabriely Filippi + host Zdenka Pohlreich 26. dubna 2019, Městské divadlo Zlín, 18:30 h Spojení hudby, slova, tance a meditace ve společné řeči, která promlouvá až do ticha lidské duše, kde probouzí vibrace touhy po poznání a propojuje naše smysly. Jako déšť svými kapkami nese život všemu živému, tak i Spirituální déšť probouzí v divákovi radost ze života. Představení provází myšlenky českých mystiků Míly a Eduarda Tomášových a Fráni Drtikola. Hostem Gabriely je tentokrát Zdenka Pohlreich - autorka knihy "Zprávy z nitra", kde vypráví o své nemoci, která se proměnila v moc, a díky které pochopila, co znamená absolutní převzetí plné zodpovědnosti za svůj život. Dále účinkují: Gabriela Filippi, Sofie Filippi, JeN Hovorka (hudební doprovod). Rezervace a prodej vstupenek v předprodeji na tel: 577 636 207, 737 227 856. Více na www.centrumarkana.cz.

Richter Gala Czech Ensemble Baroque, Roman Válek dirigent, Barbara Maria Willi hammerklavier 10. květen, 19.00 hod. Holešovský zámek F. X. Richter: Miserere f moll F. X. Richter: Koncert pro cembalo a orchestr e moll F. X. Richter: Super flumina Babylonis (Žalm 137) Holešovský rodák František Xaver Richter / 1709 – 1789 / slavící letos dvojí jubileum, byl jedním z vedoucích představitelů a vedle J.V.Stamice i nejvýznamnější osobností Mannheimské školy, jejíž stylotvorný přínos napomohl k pozdější instrumentální kompozici klasicismu Mozarta či Haydna. Právě dílo tohoto velkého a světově uznávaného mistra chce Czech Ensemble Baroque systematicky zmapovat, provozovat a zviditelnit ve světovém měřítku. V rámci dlouhodobého projektu se již podařilo uvést a ve světové premiéře natočit pro firmu Supraphon jeho Requiem Es dur, Oratorium Deposizione dalla Croce, kantáty Te Deum et Exsultate Deo. Tato nahrávka kantáty byla nominována mezi tři nejlepší nahrávky roku 2018 Prague Music Award. Dalšími díly F.X.Richtera, které objeví pro dnešní hudební svět Czech Ensemble Baroque, bude žalm Super flumina Babylonis a Koncert pro cembalo a orchestr. 40

MARTA JANDOVÁ A NOID BÁRTA zazpívají rockové pecky se zlínskou filharmonií 26. 4., Euronics, 18:00 Do Zlína míří projekt Rocksymphony. Hity kultovních kapel jako Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Deep Purple, Scorpions nebo Guns n´Roses zahraje živá rocková kapela a 47 členů symfonického orchestru FBM pod vedením dirigenta a muzikanta Viktora Kozánka. Některé skladby jsou prezentovány jako instrumentální sóla, která hrají hudebníci na nástroje jako například trubka, housle, pozoun, viola, lesní roh, hoboj, fagot nebo kontrabas. Koncert má ve Zlíně desetiletou tradici, nově se ale vedle oblíbené české zpěvačky Marty Jandové představí Václav Noid Bárta, který působí jako zpěvák, skladatel a hudební aranžér. Organizátoři slibují projekci na velkoplošném plátně.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Strรกnka 41


TIPY

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 42

Daniela Krajčová, Peter Janošík VERNISÁŽ 4. 4. / v 18:00 h 5. 4. - 9. 5. Galerie Kabinet T. Zlín Daniela Krajčová se v tvorbě kontinuálně věnuje tématu mezilidských vztahů. Způsob její umělecké komunikace je založený na participativních a sociálních projektech, ve kterých se často věnovala marginalizovaným skupinám (utečenci, rómové). Danielina tvorba je založená na kresbě, ale často vychází z média i do jiných oblastí: video, malba, prostorová instalace. Peter Jánošík je mladý výtvarník pohybující se na poli malby a kresby. Jeho abstrahované a znakové kresby se v jeho tvorbě často blíží piktogramům. Na druhé straně mnohé jeho malby svědčí o schopnosti až hyperrealisticky ztvárnit skutečnost. V pracích tematizuje motiv lidské blízkosti i motiv hranice v obou jejích dualitách: jako motivu rozdělení i sousedství. Peter pracuje v syntéze, v snaze - formálně i obsahově spojovat protiklady. kabinett.cz

AŤ OČI SPOČINOU do 24.05., Galerie OPTIKA MEZÍRKA ZLÍN VENDULA CHALÁNKOVÁ, MARTIN HELÁN, ONDŘEJ MÁCHA SOCHY, OBRAZY, KRESBA / Dřevo, sklo, keramika, akryl, olej, plátno, akvarel, papír. Výstava tří autorů z ateliéru Zbrojovka Brno.

(Ne)viditelné vzory do 25.4.2019, Galerie G18 budova U18, UTB Úspěšné české umělce žijící v New Yorku - Kristýnu a Marka Mildeovi společně s Petrou Gupta Valentovou představuje vyběr z jejich environmentálních projektů, které se snaží aktivně přispívat k obecnému diskurzu.

54. ČIN: Veronika Špundová Václav Cigler a Michal Motyčka 28. 3. – 17. 5. 2019 GVCh Zlín Komentovaná prohlídka: 24. 4. v 17:00 Václav Cigler a Michal Motyčka vytvoří pro Galerii Václava Chada na zlínském zámku unikátní site specific instalaci. Ve zlínském prostředí se dílo Václava Ciglera představí zcela poprvé a návštěvníci tak budou mít možnost studovat dílo jednoho z nejvýznamnějších autorů umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Je mezinárodně uznávaným autorem v oboru skla, realizoval řadu světelných a kinetických projektů pro architekturu. V mnoha směrech překračuje hranice sklářské tvorby a dotýká se řady environmentálních i architektonických problémů a je průkopníkem v uplatnění optického skla. Světelně-kinetický moment je tak trvalou součástí celé řady jeho prací. V posledních letech je jeho tvorba neodmyslytelně spjata s tvorbou Michala Motyčky, který se zabývá přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. zlinskyzamek.cz 42

Uctění památky smrti antropocentrismu GAG Galerie Garáž Zlín vernisáž ČINu: 1. 4. 2019 od 20:30 po setmění instalace a živý obraz (tableau vivant) Gallery Tour: 4. 5. 2019 cca od 20:30 po setmění instalace a živý obraz (tableau vivant) Zamyslel jsem se nad sebou samým, až jsem z toho zaspal. Udělal jsem si domek z igelitu, co vydrží, nejde v něm ale dýchat. Naučil jsem se oslavovat vlastní smrt a trpím enviromentálním žalem. Uctění památky smrti antropocentrismu je setkáním před – stále ještě – živým sousoším, které postojí před vyšívaným pozadím schematicky vizualizujícím pokus o pochopení současného lidského jednání prostřednictvím definice nové trikolory.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Strรกnka 43

inZlin duben 2019

43


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 44

14|15 BAŤŮV INSTITUT připravuje

Výstava v krajské galerii se věnuje historii podniku ETA Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve návštěvníky na výstavu „ETA – Umění (a) spotřebiče“, která vznikla ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Východočeskou galerií v Pardubicích. Výstava je k vidění v krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT do 19. května 2019. Za názvem výstavy se skrývá historie podniku, který jako ESA vznikl za druhé světové války, po znárodnění se jako Elektro-Praga Hlinsko stal monopolním tuzemským výrobcem elektrospotřebičů pro domácnost, a po roce 1989 si jako ETA a. s. udržel významné místo i na otevřeném trhu. Už od padesátých let část jeho produkce směřovala také do zahraničí, a to i „na západ“. „Umění (a) spotřebiče – to jsou ale i desítky let společné práce konstruktérů, designérů, technologů i propagačních výtvarníků. Především ale desítky a desítky typů vysavačů, žehliček, kuchyňských strojků, vařičů, grilů a dalších druhů spotřebičů, které se natrvalo zabydlely v československých domácnostech i v našich vzpomínkách. Mixér Pragomix Special, vysavače Pluto a Jupiter, první gril z šedesátých let, žehlička ETA 211 s kosodélníkovou žehlicí plochou – to jsou dnes pojmy všeobecně známé, stejně jako jméno designéra Stanislava Lachmana, „rekordmana“ činného tři desítky let ve vývoji elektrospotřebičů,“ představil výstavu její autor Jiří Hulák,

Hrad Malenovice V dubnu otevře návštěvníkům znovu své brány hrad Malenovice. Tento nenápadný „hradíček“ je ve skutečnosti jedním z nejlépe dochovaných hradů Moravy a uchovává i po staletích stavební prvky gotické, renesanční i barokní. Hrad založil bratr císaře Karla IV. moravský markrabě Jan Jindřich už v polovině 14. století. Majitelé se zde střídali často –posledními byli až do roku 1945 Šternberkové. Dnes hrad i přilehlou hájenku spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Kromě klasické prohlídkové trasy a vyhlídky z hradní věže nabízí hrad expozice Zvířata na Zemi a člověk, Řemesla starých Malenovic nebo Dřevo, proutí, sláma. V průběhu roku se tu konají i velké akce pro veřejnost. Slavnostní otevírání hradu s doprovodným programem je naplánováno na sobotu 11. května od 10 hodin. Hrad si můžete prohlédnout už v dubnu o víkendech, ve všední dny na objednávku. V květnu pak každý den mimo pondělí. Více informací na www.muzeum-zlin.cz 44

vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea. Na výstavě je k vidění mnoho desítek exponátů. „Výše uvedené a další „kultovní“ elektrospotřebiče i novodobé evergreeny jako vysavače Neptun nebo Trino doprovázejí unikátní prototypy a designérské modely i mnohdy nepublikované materiály z vývoje výrobků z bývalé podnikové sbírky a archivu společnosti ETA. Dosud málo známá jsou ovšem i jména řady dalších designérů, počínaje Borisem Dudou a konče Zdeňkem Veverkou, jejichž pozoruhodnou tvorbu výstava rovněž připomíná,“ doplnil Vít Jakubíček, kurátor designu z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Lidé mohou navštívit také komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy v úterý 23. dubna v 17 hodin. Více informací na www.galeriezlin.cz a www.14-15.cz.

Velikonoce ve zlínském muzeu Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo pro návštěvníky velikonoční program zahrnující panelovou výstavu, tvořivou dílnu pro celou rodinu a také edukační programy pro základní školy. Panelová výstava s názvem „Vajíčko malované, z lásky darované“ je věnována období tzv. pašijového týdne. Představí základní typy kraslic na Moravě a lidové zvykosloví, jak ho zachytil ve své práci František Bartoš. Výstava je doplněna o ukázky kraslic ze sbírky pana Poulíčka. Vidět ji můžete ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU od 2. dubna do 5. května. Program s tvořivou dílnou "Mrskačka, mrskačka, běda tom, kdo nemá korbáčka“, který se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna od 10 hodin v 5. podlaží budovy 14, nabídne pletení tatarů, zdobení kraslic slámou, gravírováním a batikou či výrobu vizovického pečiva. Více informací na www.muzeum-zlin.cz a www.14-15.cz


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Strรกnka 45


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 StrĂĄnka 46

14|15 BAŤŎV INSTITUT pĹ&#x2122;ipravuje

LiterĂĄrnĂ­ jaro je opÄ&#x203A;t tady PĹ&#x2122;elom dubna a kvÄ&#x203A;tna jiĹž tradiÄ?nÄ&#x203A; patĹ&#x2122;Ă­ festivalu autorskĂ˝ch Ä?tenĂ­ a besed se spisovateli LiterĂĄrnĂ­ jaro ZlĂ­n, jehoĹž hlavnĂ­m poĹ&#x2122;adatelem je KrajskĂĄ knihovna FrantiĹĄka BartoĹĄe ve ZlĂ­nÄ&#x203A;. LetoĹĄnĂ­ desĂĄtĂ˝ jubilejnĂ­ roÄ?nĂ­k s podtitulem Za lesy a za horami bude z velkĂŠ Ä?ĂĄsti zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;en na propagaci Ä?eskĂŠ literatury v zahraniÄ?Ă­. Festival se konĂĄ od 23. dubna do 7. kvÄ&#x203A;tna ve 14|15 BAŤOVÄ&#x161; INSTITUTU. I letos se nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci mohou tÄ&#x203A;ĹĄit na Ĺ&#x2122;adu vĂ˝znamnĂ˝ch osobnostĂ­ souÄ?asnĂŠ literatury. PozvĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;ijali spisovatelĂŠ ĹžijĂ­cĂ­ v zahraniÄ?Ă­ â&#x20AC;&#x201C; Dora KaprĂĄlovĂĄ, brnÄ&#x203A;nskĂĄ rodaÄ?ka ĹžijĂ­cĂ­ v BerlĂ­nÄ&#x203A;, kterĂĄ bude Ä?Ă­st ze svĂŠ pĹ&#x2122;ipravovanĂŠ povĂ­dkovĂŠ knihy Ostrovy, Ä?eskorakouskĂ˝ autor pochĂĄzejĂ­cĂ­ ze ZlĂ­na Stanislav Struhar, Ä?i Jaroslav RudiĹĄ, drĹžitel Ĺ&#x2122;ady ocenÄ&#x203A;nĂ­, autor scĂŠnĂĄĹ&#x2122;e k filmu Davida OndĹ&#x2122;Ă­Ä?ka Grandhotel Ä?i snĂ­mku reĹžisĂŠra Ĺ tÄ&#x203A;pĂĄna Altrichtera NĂĄrodnĂ­ tĹ&#x2122;Ă­da, jehoĹž premiĂŠra se chystĂĄ letos. S velkĂ˝m ĂşspÄ&#x203A;chem se setkalo filmovĂŠ zpracovĂĄnĂ­ jeho komiksovĂŠho pĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;hu osamÄ&#x203A;lĂŠho ĹželezniÄ?ĂĄĹ&#x2122;e Aloise Nebela. ChybÄ&#x203A;t nebude autorka nominovanĂĄ na Magnesii Literu 2019 Radka DenemarkovĂĄ, jedna z nejpĹ&#x2122;eklĂĄdanÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch Ä?eskĂ˝ch spisovatelek. Ve ZlĂ­nÄ&#x203A; zaznĂ­ Ăşryvky z jejĂ­ho novĂŠho romĂĄnu Hodiny z olova, inspirovanĂŠho autorÄ?inĂ˝m pobytem v Ä&#x152;Ă­nÄ&#x203A;. SvĂŠ novĂŠ knihy pĹ&#x2122;edstavĂ­ Emil Hakl, jeden z naĹĄich nejĂşspÄ&#x203A;ĹĄnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch souÄ?asnĂ˝ch autorĹŻ, jehoĹž zdramatizovanou povĂ­dku NĂĄvĹĄtÄ&#x203A;va uvĂĄdĂ­ v souÄ?asnosti NĂĄrodnĂ­ divadlo. DĂĄle Viktorie HaniĹĄovĂĄ, autorka romĂĄnĹŻ AneĹžka a HoubaĹ&#x2122;ka, kterĂŠ vzbudily mimoĹ&#x2122;ĂĄdnĂ˝ Ä?tenĂĄĹ&#x2122;skĂ˝ ohlas. RomĂĄn AneĹžka byl uveden na letoĹĄnĂ­m MezinĂĄrodnĂ­m kniĹžnĂ­m veletrhu v Lipsku. BĂĄsnĂ­k, autor knĂ­Ĺžek pro dÄ&#x203A;ti, pĹ&#x2122;ekladatel a pedagog Radek MalĂ˝ potÄ&#x203A;ĹĄĂ­ posluchaÄ?e svou sbĂ­rkou lehce rozmarnĂŠ poezie Zahrada s meruĹ&#x2C6;kami, vÄ?elami a mandlonĂ­. Za zmĂ­nku stojĂ­ jeho proslulĂ˝ SlabikĂĄĹ&#x2122;. Spisovatel Marek Ĺ indelka do ZlĂ­na zavĂ­tĂĄ se svĂ˝m romĂĄnem inspirovanĂ˝m osudy bÄ&#x203A;ĹžencĹŻ Ă&#x161;nava materiĂĄlu ocenÄ&#x203A;nĂ˝ MagnesiĂ­ Literou. Program festivalu uzavĹ&#x2122;e oblĂ­benĂŠ Ä&#x152;tenĂ­ v parku â&#x20AC;&#x201C; tentokrĂĄt z knihy Karla PolĂĄÄ?ka Hostinec U kamennĂŠho stolu v podĂĄnĂ­ herce MÄ&#x203A;stskĂŠho divadla ZlĂ­n Marka PĹ&#x2122;Ă­kazkĂŠho. CelĂ˝ festival bude provĂĄzet vĂ˝stava RakouskĂŠho kulturnĂ­ho fĂłra Sigmund Freud â&#x20AC;&#x201C; OdhalenĂ­ 21. stoletĂ­, pĹ&#x2122;edstavujĂ­cĂ­ rodĂĄka z moravskĂŠho PĹ&#x2122;Ă­bora takĂŠ jako velkĂŠho spisovatele. O hudebnĂ­ doprovod jednotlivĂ˝ch poĹ&#x2122;adĹŻ festivalu se postarajĂ­ Ä?erstvĂ­ drĹžitelĂŠ ocenÄ&#x203A;nĂ­ AndÄ&#x203A;l â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝amboĹĄi, EliĹĄka LajdovĂĄ, Ĺ tÄ&#x203A;pĂĄn HolĂ­k, Vlastimil Ĺ koda, Helena a Julie VajdĂĄkovy nebo Martin Kot. VĂ­ce informacĂ­ o programu i autorech najdete na www.literarnijaro.cz a na www.facebook.com/literarnijaro 46

LiterĂĄrnĂ­ jaro ZlĂ­n 2019 23. 4. - 7. 5. 23. 4.  

Radek MalĂ˝, FrantiĹĄek PetrĂĄk, Pavel ,WPIOCPP<CJTCFCUOGTWÉŤMCOK XȸGNCOKCOCPFNQPČ&#x153;

24. 4.

4CFGM/CNČŠ$GUGFCRTQFÉ&#x201E;VK

24. 4. 

6QOČ?Ę&#x201A;-WDČ&#x153;ȸGMȡGUMČ?NKVGTCVWTC X\CJTCPKȸČ&#x153;

24. 4.

Marek Ĺ indelka: Ă&#x161;nava materiĂĄlu

25. 4.

5VCPKUNCX5VTWJCT&CTPCFÉ&#x201E;LG

26. 4.

8KMVQTKG*CPKĘ&#x201A;QXČ?*QWDCɸMC

29. 4.

Dora KaprĂĄlovĂĄ: Ostrovy

30. 4.

Radka DenemarkovĂĄ: Hodiny z olova

2. 5.

Emil Hakl: Výsek

3. 5.

,CTQUNCX4WFKĘ&#x201A;ȡGUMČŠTČ?L

7. 5.

ȡVGPČ&#x153;XRCTMW*QUVKPGE7MCOGPPČ&#x2DC;JQ stolu

1. 4.â&#x20AC;&#x201C;7. 5 Sigmund Freud â&#x20AC;&#x201C; OdhalenĂ­ 21. stoletĂ­


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 47

2 ročník česko-slo 24. venského o div vadelního festivalu

13. ------- 18. května 2019 LÁSKA AVÉ V BOHYNE Slovenské národné divadlo VINNETOU Divadlo Polárka JAK SBALIT T ŽENU 2.0 Divadlo pod Palmovkou KALIBŮV V ZLOČIN Východočeské divadlo Pardubice NA AŠ ŠE E TŘÍD TŘÍ A Divadlo Polárka VIP Radim Vizváry MOSKYTI Městské divadlo Zlín 1993 Divadlo na cucky POHLA AVNÍ V ŽIVOTY MeetFactory SIAMSKÝCH DVOJČAT ZEM PA AMÄ ÄTÁ Slovenské komorné rn divadlo Martin MASAR RY YK/ŠTEF FÁ ÁNIK NIK Městské div di adlo o Zlín TRANSKY Y, BOD DY, Y, VTEŘ VTE INY Divadlo Petra Bezruč B e SPOLEČENSTV VO VLA V STNÍKŮ Vosto5 CIRKUS NECIRKUS Divadlo Fack ka SATURN T IN Městské div vadlo Zlín ELEGANCE MOLEKUL LY Dejvické div i adlo

Gener rální á partner festiv valu a

Hlavní mediální partner

Pod záštitou

www.divad dlozlin.cz


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 48

„U divadla jsem odpoután od jakékoliv definitivnosti, což mi vyhovuje,“říká zlínský herec Josef Koller Hračička na jevišti i v zákulisí. Věčně usměvavý, neustále zapálený pro věc, svolný pro jakoukoliv srandu. Tak by se dal jednoduše a přitom velmi výstižně charakterizovat herec ze zlínského divadla Josef Koller. Muž, který se vedle své profese zvládá věnovat i celé řadě neuvěřitelných koníčků. Ve volném čase chová papoušky, leští veterány a taky sbírá Lego. Svou rozsáhlou sbírkou už je pověstný. „Například mám rád lego-vlaky, které když jsem si chtěl rozložit na kolejiště o délce čtyřiceti osmi metrů, tak jsem musel jet do divadla na zkušebnu, jejíž rozměry odpovídají velikosti našeho obrovského jeviště, abych si to mohl vyfotit všechno pěkně pohromadě. Doma bych to dohromady nedal,“ líčí s nadšením čerstvý čtyřicátník, kterého už brzy uvidíte v nové komedii Městského divadla Zlín s názvem Pan Kaplan má stále třídu rád. Jak se vlastně cítíš coby čerstvý čtyřicátník? Měl bych se cítit jinak? Nejsi první, kdo se mě na to ptá. Nepociťuji vůbec žádnou změnu, všechno je naštěstí pořád při starém. Stárnou divadelníci jinak než ostatní lidé? Přijde mi, že ve vašem případě je věk opravdu jenom to číslo. Určitě. Myslím si, že divadelníci obecně stárnou pomaleji. A to vycházím například i ze zkušenosti, kolik mých pedagogů na JAMU chtělo a hlavně dokázalo hrát divadlo v docela vysokém věku. Vezmi si, že naše hlava je permanentně v neustálém zápřahu, což je taky jakási známka toho, že by mohla vydržet o něco déle... (úsměv) Co jiného, kromě hravého a svěžího pohledu na život, ti divadlo dává? Živí mě! Ano. A pomineme-li i tuto stránku věci? Všechno to kašpárkování si odbudu v práci a doma je pak klid… (smích) Dělám si samozřejmě legraci, já se vlastně ani moc necítím být exhibicionistou. Ačkoliv když dělám tuto profesi, tak svým způsobem jím být musím, že jo. Nicméně jsem docela stydlivý. Třeba mluvit sám za sebe, jako je tomu teď, když děláme rozhovor, to je pro mě opravdu těžké. Vždyť já celý život prezentuji myšlenky někoho jiného a najednou, když mám vyplodit něco za sebe, tak cítím určitou zodpovědnost. Mám třeba i problém s psaním vlastní tvorby, protože mi to vždycky přijde hrozně definitivní. Stejně tak to mám i s malováním. Vybavuji si, jak můj učitel a zlínský polyhistor Jaroslav Kovanda chtěl, abych se raději věnoval

48

grafice či animaci, než divadlu... Safra, teď to ale vypadá, že jsem špatný herec, že? Kdepak. Pokračuj. Zkrátka mistr Kovanda nechtěl, abych v divadle sloužil režisérovi, ale byl si svým vlastním pánem a maloval. Jenže, jak už jsem řekl, mě ta definitivnost čáry – psané i malované – trápí. A u divadla ji řešit nemusím. Tím se dostávám k odpovědi na tvou původní otázku, co mi dává divadlo. Představení je každý večer jiné, jako by bylo poprvé, takže jsem od jakékoliv definitivnosti odpoután, což mi absolutně vyhovuje. Dovedeš si představit, že by ses dneska věnoval něčemu jinému než divadlu? Přece jen, jsi muž mnoha činností a taky mnoha neobvyklých koníčků. Ano, dneska si dovedu představit, že bych se věnoval něčemu jinému, protože mám zrovna rozetřené parapety a večerní představení mi moc nevyhovuje… (smích) Samozřejmě rozumím, kam otázkou míříš, a nepopírám, že mě to občas i nenapadlo. Myslím si, že kdyby na to z jakéhokoliv důvodu došlo a musel jsem s divadlem skončit, tak bych se uživil. Vždyť díky práci na domě jsem už schopný podlahář, malíř-natěrač, svářeč i zedník… Nicméně, obrovsky by se mi po jevišti stýskalo a potřeboval bych si občas zahrát alespoň na ochotnické úrovni. Chov papoušků, sbírání Lega nebo krásných veteránů. To jen tak namátkou na vysvětlení těch tvých neobvyklých koníčků. Na umělce jsou to opravdu poněkud netradiční záliby. Kdes k nim přišel? Všechno se odvíjí od mého dětství a od toho, k čemu mě vedli rodiče. A taky to lehce souvisí s tvou první otázkou, zda se cítím být čtyřicátníkem. Necítím, a to díky všem těm zmíněným zájmům… Chov papoušků mě provází odmalička, jen s tím rozdílem, že jsem začínal s andulkou a skončil u ary, což je Rolls Royce mezi ptáky. Co se aut týče, tak je to taky takový klukovský sen. Vždyť každý kluk chce mít pořádné auto. Díky tomu, že mám velmi tolerantní ženu, tak nemusím mít všechny ty veterány jenom na plakátech, ale rovnou na dvoře. A Lego? Ve dvanácti letech mi rodiče slíbili k narozeninám hrad, ale bohužel jsem ho nedostal a následovalo tak pouhé zklamání. Nicméně jsem si řekl, že počkám, protože naše rodina je tak trochu recesistická a není vůbec vyloučené, že třeba ke čtyřiadvacátým narozeninám nedostanu ty hrady hned dva. Nestalo se. Odmítl jsem čekat do třiceti šesti, jestli náhodou někoho nenapadne dát mi tři hrady, a rozhlédl se po internetu. Ano, hrad z Lega jsem si pořídil sám. To už jsem byl čerstvě ve Zlíně v angažmá a vášeň k Legu ve mně propukla naplno. Navíc je ideální, že můžeš v obchodě tvrdit, že to Lego kupuješ dětem… (úsměv)


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 49

Uspořádal jsi několik výstav, vedeš Lego kroužek a přitom se v obchodě vymlouváš, že stavebnici kupuješ svým dětem? Pozor – Lego kroužek už nějaký čas nevedu, protože se u kostiček pořád klečelo na kolenou a to mě bolelo… (smích) Samozřejmě, že nyní už se na děti vymlouvat nemusím, protože jsem se dostal mezi celou řadu vášnivých legistů – Afolů (pozn.: Adult Fan of Lego), což jsou stejně potrefení chlápci i ženy jako já, a pochopil jsem, že se jedná o regulérní sběratelské odvětví s perfektním organizováním a systémem, a že se skutečně není za co stydět. Moje děti už mají zakázané vstupovat do mé lego-pracovny, protože tam mám fakt cenné kousky, které by mohly přijít k újmě. Holt, děti mají svá Lega… Kecám… Jistě, že ke mně chodí a vlastně mě i těší, že mají o Lego takový zájem, nebudu zapírat. Dokážeš nějak popsat, jak rozsáhlá je tvá sbírka Lega? Ty jo, to je těžká otázka. Když u nás před dvěma lety natáčela Česká televize reportáž, tak jsme zjistili, že lego-pracovna zabírá nejvíc prostoru v našem domě, protože je dvoupatrová. A když jsem Lego vystavoval v pasáži obchodního centra Zlaté Jablko, tak se tam vlezla jenom polovina mé sbírky. Třeba zmíněné hrady, ty mám skoro všechny, co kdy Lego vydalo. Pak mám rád lego-vlaky, které když jsem si chtěl rozložit na kolejiště o délce čtyřiceti osmi metrů, tak jsem musel jet do divadla na zkušebnu, jejíž rozměry odpovídají velikosti našeho obrovského jeviště, abych si to mohl vyfotit všechno pěkně pohromadě. Doma bych to dohromady nedal. Stačí to pro představu? Stačí. Vraťme se k divadlu. Kdy tě okouzlilo? No, za všechno může ten pan Kovanda. Chodil jsem k němu totiž nejen do výtvarky, ale i do dramatického kroužku, který vedl v Uherském Brodě. To bylo něco neskutečného. Byl jsem tam jediný kluk, kolem mě bylo devatenáct holek. Chápeš to? Mimochodem, právě v dramaťáku jsem si odehrál například Romea, Robinsona, Odysea i Hamleta. Tehdy v novinách psali: „Životní výkon v roli Hamleta podal Josef Koller.“ Je blbé, že od té doby už o mně noviny v takových superlativech nepsaly a já jsem prožil svůj divadelní vrchol v osmnácti… (smích) Je pro tebe jakožto pro uherskobrodského rodáka angažmá ve Zlíně samozřejmostí, nebo jde čistě o náhodu? Není to náhoda. Když jsem byl v angažmá v brněnském Mahenově divadle, tak jsme si s manželkou řekli, že v takovém městě děti vychovávat nechceme a rozhodli jsme se, že půjdeme někam na venkov. V úvahu logicky přicházelo buďto Hradiště nebo Zlín, kdy já bych byl blízko svého rodiště a Lucka blíže Slovensku, odkud pochází. Nakonec si mě pozvali na konkurz do Zlína, kde tehdy působil coby umělecký šéf Mirek Plešák, který mě znal už z JAMU, a navíc i má spolužačka Petra Hřebíčková. Dopadlo to dobře, a i když chtěli původně jenom jednoho kluka, nakonec vzali dva – mě a Zdeňu Lambora. Nikdy jsi neuvažoval, že bys to zkusil ještě i jinde než ve Zlíně? Ne. Sice jsem nějakou tu nabídku měl, ale nelákalo mě to. Dokážeš mi říct tři důvody, proč jsi po pracovní stránce ve Zlíně spokojený? (zamyslí se) Všechno souvisí se vším. Za prvé - kolektiv: Divadlo mě musí bavit, jinak se trápím. A aby člověka divadlo bavilo, je třeba mít kolem sebe dobrý kolektiv. Ten totiž dokáže i ze špatné hry udělat nezapomenutelný zážitek. A že jsem tady pár takových situací zažil… Za druhé – zázemí: S rodinou jsme si vybudovali kousek od města místo, kde se nám úžasně žije a děláme to, co nás těší. To by jinde úplně nešlo. Jen těžko bych v Brně choval ary nebo inZlin duben 2019

ovce, že jo? A za třetí – klid: Obecně. V práci i ve městě. To je další velký plusový bod. Za sebou máš celou řadu zajímavých rolí. Diváci tě mohli vidět jako Romea, Francka nebo i jako Jana Antonína Baťu v prvním představení z trilogie, jež mapuje baťovskou éru… No, na Romea ať raději zapomenou. Sám se o to snažím… (smích) Otázka zní – na kterou ze všech svých roli rád vzpomínáš? Která pro tebe byla skutečnou výzvou? Velice rád vzpomínám na právě zmíněného Francka z Maryši. Mimo jiné jsem se hrozně těšil, že budeme konečně tvořit pár se spolužačkou Peťou Hřebíčkovou, protože se nám to do té doby nikdy nepodařilo. Ke vší smůle to režisér Martin Františák narežíroval tak, že jsme se za celé to představení ani jednou nedotkli, natož abychom se třeba políbili. Smůla… Dále si rád vzpomenu na Lennieho z dramatu O myších a lidech, na Jofannela z Andělů všedního dne a zmínit musím ještě i komedii Na flámu, kdy hra jako taková měla k dokonalosti daleko, ale ta parta, která se tehdy potkala, to celé povýšila a udělala z toho opravdu nezapomenutelný zážitek. Vzniklo tolik humorných situací, že z toho žijeme ještě dnes… Ale vraťme se přece jenom k tomu Romeovi, kterého jsi nazkoušel krátce po tom, co jsi nastoupil do zlínského angažmá. Dala ti něco v začátku tak velká role? Podívej, my jsme tomu samozřejmě do poslední chvíle věřili. Troufám si říct, že všichni. Vždyť nemůžeš něco rezignovaně zkoušet a říkat si, že to bude průšvih. To nejde. Ale bohužel, ono se to představení absolutně minulo se zlínským publikem. Myslím si, že možná v Praze by si takový kus s chladnou a minimalistickou německou režií své diváky našel, ale tady to prostě neprošlo. Ten výklad nebyl šťastný. Můžeš ho ve zkratce přiblížit? 49


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 50

Realizační tým se chtěl vyhnout všem historizujícím prvkům, takže v představení třeba nebyl ani jeden souboj na kordy. Všechno se řešilo přes pouhé dva kbelíky s vodou, které byly postavené na scéně. To znamená, že pokud měl někdo zemřít, musel se utopit. Při chlapském souboji s Tybaltem to ještě šlo, ale poněkud horší už bylo, když jsem se měl otrávit – tedy napít z toho kyblíku, ve kterém se před tím celá řada postav utopila – nebo když se měla Julie zabít – v tomto případě musela sama sebe utopit. Bylo to hodně absurdní a nám se to hrálo fakt těžce, když se z hlediště ozývalo co chvíli chichotání… V letošní sezóně tě potkaly inscenace Testosteron, Hamlet nebo Petr a Lucie. Cítíš se být herecky naplněný? Já jsem hlavně ve velkém očekávání, protože jsem obsazený do pohádky Pat a Mat, na kterou se fakt těším. Jinak musím říct, že Testosteron si neskutečně užívám, to pro mě byl jednoznačný vrchol této sezóny. S Hamletem problém nemám, avšak malinký problém mám s muzikálem Petr a Lucie, což je pro mě nelehký úkol, protože nejsem ani zpěvák a ani tanečník. Ale co víc si můžu v sezóně přát, než dojít od Testosterou k Patovi a Matovi. To je hezký oblouk, ne? Aktuálně zkoušíš v komedii Pan Kaplan má stále třídu rád, kterou ti divadlo „nadělilo“ ke čtyřicátým narozeninám. Vzpomeneš si, co ti „nadělilo“ ke kulatému výročí před deseti lety? To nevím, já si tyto věci moc nepamatuji… Byla to Madam Piaf, úspěšná hra o životě a díle slavné šansoniérky Edith Piaf. Fakt? A víš, jak jsem se k ní dostal? Když jednoho dne vedení vyvěsilo obsazení, tak jsem slyšel hrozný křik a spoustu nadávek. Šly z úst kolegy Zdendy Lambora, který stál u nástěnky a nevěřícně 50

na ni zíral. Proč asi, že? Ano, našel se na křestním listu. Tak jsem mu řekl, že jestli je to pro něho fakt takový problém, že za něj tu roli vezmu, ale musí mi zaručit, že nebudu muset zpívat ani tančit. Samozřejmě mi nic nezaručil, takže jsem v Madam Piaf zpíval i tančil dlouhých osm let, než jsme se dočkali derniéry. Za dobrotu na žebrotu… (smích) Máš nějaký divadelní sen? Krásného veterána jsme už na jevišti zažili, s dcerou i pejskem sis zahrál, jen pořádnou scénu z Lega jsme doposud neviděli… Alespoň jsem ale Lego procpal do komedie Blbec k večeři. Sice mě během zkoušení museli krotit, abych ho tolik neprosazoval, ale to nevadí… (úsměv) Co jsem však zatím do žádného představení nepropašoval, je ta moje milovaná ara, která je v letu opravdu nádherná. Jednou mi při procházce uletěla a bylo to něco neuvěřitelného, ale překrásného. Prožíval jsem vlastně takovou tu dvojitou emoci, kdy na jednu stranu s radostí pozoruješ onen neuchopitelný výtvarný prvek a na druhou stranu ti odlétá někam do dáli pětadvacet tisíc… (smích) Dobře. Co se však takových vysněných rolí týče, tady asi není třeba se ptát, sám jsi řekl, že to nejlepší máš už za sebou… Ale tak ještě by se přece jen něco našlo. Třeba takový Cyrano. Zase je pravda, že vzhledem k tomu, jaká smůla tuto postavu na zlínském jevišti provází, tak si ho asi zahrát nepotřebuji… (odmlčí se) Člověče, ale třeba Pat a Mat, to může být takový splněný sen. Pokud se to povede, tak to může být zábava nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Necháme se překvapit. Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz) Foto: Marek Malůšek, archiv Josefa Kollera a archiv Městského divadla Zlín


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Strรกnka 51


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 52

AGENTURA SEPTEMBER uvádí

PRO TEBE COKOLIV Pátek 12. dubna 2019 v 19.00 hod. Kongresové centrum Zlín Výborná francouzská komedie pro sedm herců a jednoho králíka o tom, že mateřská láska nemá žádné hranice a že i lež pronesená z čisté lásky zůstává pořád lží a jako taková má krátké nohy. Pokud se chcete zasmát a zamyslet nad vážným nevážně, tato skvělá komedie vaše očekávání zaručeně naplní. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Simona Lewandowská, Ladislav Hampl, Pavla Vojáčková – Rychlá, Kristián Kašpar.

SZIDI TOBIAS - koncert Čtvrtek 25. dubna 2019 v 19.00 hod. Malá scéna Zlín Koncert slovenské šansonové zpěvačky Szidi Tobias, zpěvačky s podmanivým projevem a hlasem drsným jako Tina Turner a současně sametovým jako Tanita Tikaram. Svým chraplavým a zároveň sametovým hlasem nechává vzduchem poletovat písně plné melancholie, radosti i bláznovství. Její osobitý vklad do světa slovenského i českého šansonu je nepřehlédnutelný. Písně Szidi Tobias jsou plné citu, upřímnosti, radosti a pozitivní energie.

TITANIC Neděle 28. dubna 2019 v 19.00 hod. Malá scéna Zlín Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi světa. Představení je skvělou příležitostí pro sehranou dvojici komiků, kteří spolu dokážou vytvářet překvapivé situace a pointy a nebojí se tu a tam oslovit také publikum. Hrají: Filip Blažek a Miroslav Vladyka.

52


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 53

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK Neděle 12. května 2019 v 19.00 hod. Malá scéna Zlín Komedie o rozdílech mezi muži a ženami, o životě, který nás opakovaně dokáže překvapit. Veselá a odlehčená komedie plná paradoxů a Murphyho zákonů. Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Oslava Silvestra se stane nečekanou příležitostí k neobvyklé výměně manželů. Hrají: Michaela Badinková, Daniel Rous, Dana Homolová, Martin Kraus.

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD Úterý 21. května 2019 v 19.00 hod. Malá scéna Zlín Můj nejlepší kamarád je inteligentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie plná nečekaných situací, která nabízí skvělé herecké příležitosti. Na začátku vtipného kolotoče situací a zápletek je nepolepšitelný sukničkář, který se s pomocí věrného přítele dokáže vykroutit ze všech situací a nástrah. Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma, Nela Boudová, Petr Motloch, Michaela Sejnová / Lucie Okonová.

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ Čtvrtek 13. června 2019 v 19.00 hod. Malá scéna Zlín Vtipná komedie se skvělým hereckým obsazením o začátku a konci jednoho manželského trojúhelníku v režii Jiřího Menzela. Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné nebo směšné, často obojí, střídavě i současně. Manželská nevěra jako častý námět měšťácké komedie a spolehlivě pobaví i v současnosti. Hrají: Jana Švandová, Rudolf Hrušínský a Josef Carda.

AGENTURA SEPTEMBER Tř. T. Bati 190, Zlín, tel: 576 114 529, agentura@september.cz www.september.cz, www.facebook.com/agenturaseptember inZlin duben 2019

53


RECENZE

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 54

Kapsy plné vášnivé hravosti Dílo Karla Čapka, velikána české literatury a dramatu 20. století, v Městském divadle Zlín právem ctí, většina jeho her tu byla uvedena již opakovaně; legendární je inscenace Bílé nemoci ze září 1968, poměrně nedávno byla uvedena Věc Makropulos a R.U.R. A protože ani svět Čapkových povídek není divadlu uzavřený – vzpomeňme jen inscenaci Trapná muka režiséra Jana Mikuláška v brněnské Huse na provázku (2011) –není divu, že nyní ve Zlíně došlo na Povídky z jedné a druhé kapsy. Okolnosti vzniku inscenace jsou jedinečné: Městské divadlo při ní spojilo síly se spolkem Zuška? Zuška!, který zastřešuje a koordinuje činnost základních uměleckých škol ve Zlínském kraji. Jedna z jeho iniciativ s názvem Malí velcí herci si vytkla za cíl připravit inscenaci ve spolupráci s profesionálním divadlem, a sice nikoliv příležitostnou, nýbrž takovou, co by mohla být vřazena do běžného repertoáru divadla s jeho předplatitelským systémem. A to navzdory tomu, že profesionálové jsou početně menší částí tvůrčího týmu, v němž převažují juvenilní adepti hereckého řemesla vzešlí z konkursů napříč uměleckými školami kraje. Jenže o to mimo jiné šlo: upozornit širokou veřejnost na evropsky unikátní systém uměleckého vzdělávání mládeže prostřednictvím společ54

ného díla, v němž se stírá beztak často nezřetelná hranice mezi těmi, kdož umělecké dílo vytvářejí za plat a kdo „jen“ z entuziasmu či vášně. Ostatně jako „zločin z vášně“ charakterizovali tvůrci dvě ze zpracovaných povídek, a vůbec bychom vášeň jako společný jmenovatel mohli vztáhnout na celou šestici vybranou z obou Čapkových souborů. Výběr z téměř padesáti povídek logicky pominul skvosty autorova vytříbeného psychologismu a humanismu a soustředil se na rovněž bohatou nabídku příběhů, které vynikají intenzivním zaujetím a hravostí, tedy vlastnostmi, jež jsou školským hercům na pomezí dětství a mládí přirozeně blízké. Ovládnout jejich energii a nasměrovat ji k výsledku, jenž by uctil velkého autora i práci „zušek“, byl úkol, jehož zadání Vladislavu Kracíkovi, uměleckému šéfu olomoucké Tramtárie, se jeví jako takřka ideální. Mladý režisér se totiž v domovském souboru jak divadlu pro děti (a s dětmi), tak i Čapkovi dosti soustavně věnuje. K žádoucímu tvaru výrazně přispěla funkční scénická stavba Adély Szturcové, která v základním principu dost připomíná řešení oněch Trapných muk v Huse na provázku. Tvoří ji modrošedavý domek s šesti číslovanými dveřmi, za nimiž se skrývají drobné prostory tak či onak dotvářející prostředí jednotlivých povídek. Střešní terasa domku slouží především detektivní kanceláři Karel, která zde přijímá hlášení o případech, k jejichž vyřešení se přítomná dvojice detektiva (s čapkovským kloboukem na hlavě) a jeho asistenta spouští po bočních skluzavkách na prázdnou přední část scény vymezenou bílým jevištním povrchem. Akční nástup na něj i z boků zajišťují trampolíny.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 55

VE FRYŠTÁKU PROBĚHNE DIVADELNĚ HUDEBNÍ FESTIVAL

Pružná hravost a náruživá tvořivost patří vůbec k základním chutím inscenace, jež řešení šesti příběhů sjednocuje klíčem zkušeného detektiva a jeho dychtivého asistenta. Role detektivů hrají posluchači ZUŠek, jako vyjevení nováčci sbírající první ostruhy se střídali Markéta Holcmanová a Matěj Štrunc, herci Městského divadla, jimž věk školních kolegů není příliš vzdálený. Paradox převrácení rolí (profesionál ztvárňuje nováčka a naopak) je v inscenaci stejně důsledný (dívky hrají mužské role, chlapci ženské, rekordmanem ve vrhu koulí je hubený hoch atd.) jako logický: vychází přece ze základní premisy, že děti hrají dospělé; a že hra a hravost, s níž je v nadsázce ledacos možné, jsou hnacím motorem čapkovského představení. Často dovádivě překotným či přetočeným do obrátek rošťácky černého humoru (rozstřílený zloděj na útěku), který se s Čapkem kupodivu netře. To spíš postava lyžaře, co se občas motá po scéně a hledá Sněžku, sem asi zabloudila z nějakého nonsensového kusu. Čtrnáct příslibů ve věku od 11 do 18 let je zapřáhnuto do inscenace a zdá se, že všichni žijí nadějí být tahouny Thespidovy káry i v budoucnu. Nemělo by smyslu vyzdvihovat jednoho nad druhého. Ostatně už to, jakým sítem konkursů prošli, je dostatečným vysvědčením. A možnost stát se - v tu větší, tu menší roli součástí díla, které pod vedením zkušeného a vnímavého týmu roste v důkladném přípravném procesu v inscenaci, v níž s každou reprízou na prknech profesionálního divadla přichází nová zkušenost, je cenná sama o sobě, bez ohledu na to, kam nakonec kroky mladých nadšenců povedou. Za to, že takovou příležitost dostali, patří všem, co tento nejen společensky a výchovně prospěšný, ale i umělecky hodnotný projekt vymysleli a uskutečnili, patřičné uznání.

Ve fryštácké hospůdce U Žáků proběhne na konci měsíce další ročník akce nazvané Fryštácký jarní slet. Tato tradiční akce se snaží prezentovat kvalitní kapely a divadla z cele republiky. Letošní ročník zahájí divadelní hra pro nejmenší Mrav e Nec Kočovného osvětového divadla. Nejenom děti se mohou dozvědět, jak se dva malí mravenci dokážou vyrovnat s nástrahami okolního světa. Pak už program zaplní hudební koncerty. Jako první vystoupí Jan Žamboch se svým temně poetickým projektem Wolf Lost in the Poem a představí ceněnou desku Nepřipoutaný. Po něm obsadí pódium pražští Hm...Muzikanti oplývají schopností napsat harmonicky i melodicky složitou skladbu tak, aby zněla pro posluchače srozumitelně a vtipně. Silnou stránkou Hm.. jsou zhudebnělé básně českých klasiků, nebrání se ovšem ani vlastním textům. Pohodové sobotní odpoledne uzavře punkové nasazení a energie kapely 100 procent. Roztančí Vás jejich progresivní rock, načichlý ska a funky. Hlavním záměrem festivalu je společné setkání lidí a představení kvalitních, zajímavých a pro mnohé méně známých kapel. Navíc se snažíme, aby to byla akce pro celou rodinu. Proto je tradicí i odpolední divadlo pro děti, upřesňuje jeden z pořadatelů Břetislav Jančík. Fryštácký jarní slet odstartuje v sobotu 27. dubna v 16 hodin a vstup je stanoven na 250 korun. Jakub Bartošek

MARCEL SLADKOWSKI

Městské divadlo Zlín – Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy Výprava Adéla Szturcová, hudba Martin Peřina, pohybová spolupráce Eliška Holčapková, animace Dominika Hrbková. Dramaturgie Vladimír Fekar. Režie Vladislav Kracík. Premiéra 30. září 2018. inZlin duben 2019

Monkey Business Na novou desku Bad Time For Gentlemen navazuje kapela Monkey Business jarním turné. Do vsetínského klubu Tři opice zavítají čerství držitelé Ceny Anděl 2018 a ocenění Žebřík 27. dubna. 55


ROZHOVOR

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 56

HOUPACÍ KONĚ odehrají v regionu dva živé koncerty

56

Ústecká kapela Houpací koně se na scéně pohybuje od začátku devadesátých let. Za dobu své existence vydala několik ceněných desek, ale tou zásadní, průlomovou, se stal Everest z roku 2014. Do té doby znala Houpací koně jen hrstka nadšenců, převážně z jejich rodného Ústí nad Labem. Momentalně živým hraním muzikanti propagují novou desku Desolation Peak, která vyšla na konci minulého roku. Ústřední postavou formace je zpěvák, spisovatel a v neposlední řadě také učitel Jiří Imlauf. Jste zhruba v polovině jarního turné k nové desce Desolation Peak. Koncertovat od konce ledna, pomalu každy víkend dá docela zabrat ne ? Nechci to zakřiknout, ale nevnímám to jako zabíračku, navíc takhle hodně koncertů je na kapele znát, ty kiláky v dodávce a tahání beden se nám vracej. Jestli je něco těžký, tak přepnout do toho režimu normálního týdne a práce. A když hrajeme ve všední den, druhý den ráno vstát. Jakou důležitost dáváš živému hraní v porovnáním s prací v nahrávacím studiu ? Dá se to nějak porovnat ? Obojí chce svoje. Pořád se to učíme. U obojího je zásadní cejtit ty druhý, se kterýma jseš, a bejt soustředěnej. Fakt je, že v Tajným studiu, kde jsme dělali poslední tři alba, je nějaká energie podobná tý na koncertech. Není tam efekt červenýho světla, je to tam živý. Pocházíte z města Ústí nad Labem. Jeho genius loci ve vaší tvorbě v různých podobách stále silně rezonuje. Mýlím se? Když bydlíš v takhle podivně dramatickým městě, nevyhneš

se tomu, i kdybys chtěl. My to teď chtěli, řekli jsme si, že si tu náladovou obludu budeme držet od těla, protože už se z toho stalo klišé, ale stejně jsme ji nezahnali. Koukali jsme na ní okny ve studiu. Nad Předlicema zapadalo slunce a nad chemičkou vycházel měsíc. Tvojí hlavní profesí je práce učitele. Jak se to dá skloubit s tím, když víš, že pojedete v následujícícm čase nekolikaměsíční turné ? Zkouším přidat ve škole. Diktáty opravuju v dodávce. Zdá se mi, že Houpací koně koncertují převážně u nás. Neláká Vás vyjet za hranice? Nějaká lokalita, jako zatím nesplněný sen? Jde o ten jazyk, zpíváme v jazyce, ve kterym si kupujeme cigára, objednáváme polívku a zdravíme souseda. Chcem, aby nám lidi rozuměli. Až budeme mít pocit, že to má smysl, tak to třeba přijde. Ale na Slovensku hráváme, budeme zase, přemýšlíme teď o Polsku. Poslední album Desolation Peak vyšlo na konci minulého roku. Jaký je podle Tebe zásadní rozdíl mezi novinkou a deskou Kde jste mý přátelé dneska v noci? Nevím, jestli je tam zásadní rozdíl, když vyšlo Kde jste mý přátelé..., dělali jsme pak na věcech s tím spojených, hráli ty písničky a brzy po tom začli dělat nový. Nepřemýšleli jsme nějak o změně kurzu, měli jsme chuť udělat desku s hutným šťavnatým zvukem, slyšeli mezi tím spoustu hudby, která nás dostala, zažili různý věci, podlehli Franku Oceanovi i Kiasmos, sedmdesátkovýmu soulu a tak, pozvali holky zpívat.. a nahráli tohle. Novinka vysla nejdrive v digitalni podobe, pak nasledoval vinyl a jako poslední CD. Byl v tom nejaký záměr? Skoro jo. Nejdřív jsme měli v úmyslu vydat LP a CD zároveň, ale vzhledem k výpravnosti toho všeho a preciznosti Honzy Brambůrka


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Stránka 57

(zvuk, mix) a Lukáše Franze (grafický artwork) jsme si to takhle rozfázovali. Po zlomovém Everestu si Vás konečně našlo mnoho nových posluchačů. Ale co ti skalní ? Pociťoval jsi nějaký odliv, nebo názory, že se stáváte více, řekněme konzumní (známější) ? Ne, nic takovýho. To přijde až po další desce, až to konečně bude r´n´b. Vydal jsi již dvě, v literárních kruzích ceněné knihy a pravidelně přispíváš do Fullmoonu. Co Tě na psaní tak přitahuje a chystáš něco nového? Děkuju, ale nemyslím, že jsou v literárních kruzích nějak ceněné. Ano, chystám, rád bych. Uvidim, jak mi to půjde a jestli se to povede. Stíháte po příjezdu do města koncertu najít si čas a trochu ho poznat? Moc ne, dojet včas, připravit a nazvučit zabere čas, jsme taková ta šatnově-barová kapela. Ale zase abych to nepřeháněl, někdy čas je, třeba teď v únoru v Opavě jsme v tý strašný zimě courali po městě, byli v kavárně jak z první republiky a pak na výstavě.. Dlouhodobě vycházejí desky Houpacích koní u nezávislého labelu Yannick South. Oboustranná spokojenost nadále trvá? Všechno není ideální, ale jsme si blízký, dokážeme se domluvit. Sleduješ tuzemskou hudební scénu? Se kterými kapelami se zde cítíte spřízněni? Docela to sledujeme, většinou se shodnem. Hraje tady spousta sympaťáků, s některýma se známe roky a jsme kamarádi, ale respektujeme všechny, každej dělá, co může a co umí.

Jaký význam přikladáš hudebním videím jako důležité prezentaci každé nové nahrávky? Docela velkej, lidi chtějí obraz, mám pocit, že čím dál víc je zajímá, kdo to je, kdo zrovna tohle hraje, jestli to myslí vážně. Plány na letošní léto a druhou polovinu roku? Hrát a hrát.. bude toho hodně, přibývá to. Do konce roku budeme jezdit. Někdy někde zase se všemi zpěvačkami. Na podzim možná Slovensko. Prodat všechno a pak zase do studia. Houpací koně naživo: 26.4. Uherské Hradiště, Klub Mír, 20 h 27.4. Rožnov pod Radhostěm, Klub Vratnice, 20 h Mgr. Jiří Imlauf se narodil 6. září 1966 v Žatci. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně aprobace Český jazyk a Občanská nauka. Od roku 2010 působí jako redaktor hudebního časopisu Fullmoon a již několik let je korektorem severočeské přílohy MFD. Jakub Bartošek

:LPEZR°GLVSP°GL >HIRÞO.YPMREE1EVIO4Ę°OE^OÀ

>HIRÞO.MVSXOE

7G¬R¤Ę%PIRE,IVQER6IĽMI.ER&¤VXIO4VIQM¬VEFĘI^REZ(°PRÞ (¤PILVEN°)ZE(EćOSZ¤0YGMI6]FRMO¤ĘSZ¤6EHSWPEZğST°O4EZIP0IMGQERE6EHSZER/V¤P

inZlin duben 2019

[[[HMZEHPS^PMRG^

57


TIPY

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:35 Strรกnka 58


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:36 Stránka 59

TIPY

hudební restaurace

Hospůdka Hospůdka piivn pivních iv vn ních spe s peciálů ciá álů ál lů

Hulínská 2322 767 01 Kroměříž

www.stara-masna.cz

Duben 2019 5.4.

ZZ Top revival RestharD český cover band Americký jižanský rock

6.4.

Vitacit, Arakain,Debustrol, Lucie, Alkehol...

20.4.

Country večer Michal Tučný cover band

1.4.

RUSK U KO Kuuba Veenglářř - cestoovat ate elsská k beseda

4.4.

GABRIELA A VERMELHO a GaR Re

6.4.

Jiří Schelinger revival NEZMAŘI Ř

9.4. 11.4. 14.4.

FRESH MINUTE

Perú - magické g a extrémní

cestovatels l ká b beseda d

16.4.

TOM SMITH Quatre Q t

18.4.

DOBROHOŠŤ ŠŤ poprvé v Šopě

25.4.

TOKY YO Charlie McCo oy & R Ro obert há tráv Křesťan & Druhá va Charlie McCo oy & R Ro obert Křesťan & Druhá va há tráv Sunda ay Session

28.4. Začátky všech představení ve 20:30

29.4. 30.4. 2.5. 4.5.

Sláv ve ek Janoušek & Luboš Vondr o ák

Boston Strings g & Pěšáci

country večírek k zlíns lí ký kých h bl bluegrass legend l d

9.5.

O 18 měsíců později

12.5.

LA ACO C DECZI & CEL LU ULA NEW YO ORK

23.5. Šufunky gang 5.-8.6. PIVNÍ KOŠT

ww ww ww w .sopa.cz . so pa . c z

www.ar tzlin.cz

AK KCE C SE KON ONAJÍ J ZA PODPOR RY SMZ akce pořádá občanské sdružení "ArtZlín"

inZlin duben 2019

59


20 1

9

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:36 Stránka 60

7/6 14 / 6 14 / 7 20 / 7 9/8 17 / 8 23 / 8

V isací záme ek, SPS Tomáš Klus s Fíha tralala /Ba b y Band/ Stromboli, Roman Dra goun n Queenie Mig 21 Tri sestry více na

w www .vichrr..cz


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:36 Strรกnka 61


AGENTURA PRAGOKONCERT připravuje

inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:36 Stránka 62

Čistě ženská trashová kapela NERVOSA je synonymem brutální divokosti a nezkrotné síly. Tato divoká smečka v čele s černovlasou zpěvačkou a baskytaristkou Lirou se rozhodla vyrazit na turné po Evropě, aby představili své třetí album, jež vyšlo loni v červnu. Nová deska „Downfall of Mankind“ perfektně zachycuje živoucí energii s rysy old school death metalu a samozřejmě thrash metalu ostrého jako břitva! Brazilské válečnice NERVOSA v dubnu míří také k nám a 19. dubna předvedou ve zlínském klubu Masters of Rock Café pořádnou trashovou vichřici. Doprovázet je budou mladí němečtí thrasheři REZET.

MASTERS OF ROCK 2019 Jako každý rok se Vizovice, město ležící 15 km od Zlína, promění v metropoli rockové a metalové hudby! Kultovní festival Masters of Rock láká desetitisíce fanoušků z celého světa na svou opojnou atmosféru, kterou nabízí areál likérky R. Jelínek obklopený Vizovickými vrchy. Každý si v něm přijde na své a tento rok bude opět z čeho vybírat – ty nejzářivější zahraniční i tuzemské hvězdy se sjedou na svůj oblíbený festival! Už XVII. ročník jedné z největších kulturních akcí v republice, mezinárodní open-air festival Masters of Rock proběhne od čtvrtka 11. do neděle 14. července. 62

TÝR - folk metalová skupina z Faerských ostrovů, vydá 8. března svou novou desku s názvem "HEL". V pořadí 8. studiové album obsahuje směs nemilosrdných melodií a zdrcujícího podmanivého progressive folk metalu. Máte se rozhodně na co těšit! A na oslavu novinkového alba se Faeřané TÝR vydávají na cestu napříč Evropou a společně s holandskou partou pohanů HEIDEVOLK a maďarskými folkmetalisty DALRIADA chystají pořádný paganský večírek. Tak si nenechte tuto parádní folkovou veselici ujít a přijďte si 20. dubna zařádit do zlínského klubu Masters of Rock Café!

Hlavními hvězdami letošního festivalu budou Tobias Sammet a jeho metalová opera AVANTASIA, nizozemský symfometalový soubor WITHIN TEMPTATION v čele s charismatickou Sharon den Adel, norští poslové symfonic black metalu DREAM THEATER a také vás čeká zcela unikátní show rockových velikánů URIAH HEEP, kteří zde vystoupí společně s bývalými členy! Mezi další potvrzené účinkující hvězdné soupisky patří také STEEL PANTHER, TARJA, DIMMU BORGIR, ELUVETIE, GAMMA RAY, CHILDREN OF BODOM, SOULFLY, AMARANTHE, SATYRICON, DEATHSTARS, DELAIN, BATTLE BEAST, TURILLI LION RHAPSHODY, PRIMAL FEAR, EQUILIBRIUM, RAGE AND LINGUA MORTIZ ORCHESTRA, DARK TRANQUILLITY, FIREWIND, LEGION OF DAMNED, XANDRIA, BRAINSTORM, HARDLINE, SALTATIO MORTIS, EVERGREY, FOLLOW THE CIPHER, CYHRA, MAYAN, SERENITY, SERIOUS BLACK, TWILIGHT FORCE, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, TRI STATE CORNER, RHEMORHA, CITRON, DARK GAMBALLE, SYMFOBIA a další… Kromě hudebních zážitků budou pro návštěvníky připraveny také další "atrakce", které dokreslí odpočinkový (a zároveň aktivně prožitý) prodloužený víkend na Zlínsku. Každoročním největším lákadlem jsou i organizované autogramiády hvězd na Prosperita Meet & Greet Stage a pro prvních 15.000 příchozích fanoušků bude opět připraveno kompilační CD s hity hvězd, které na festivalu zahrají.

Vstupenky na tyto koncerty zakoupíte osobně v klubu Masters of Rock Café na Čepkově a online na www.mastersofrock.cz.


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:36 Strรกnka 63


inZlin_4_2019.qxp_Sestava 1 02.04.19 11:36 Strรกnka 64

Profile for inZlin

inZlin duben 2019  

inZlin duben 2019  

Profile for inzlin
Advertisement