Page 1

kina, kluby, koncerty, v˘stavy a dal‰í akce

záfií 2005

Belly Dance Group Aphrodite Tanec je neodmyslitelnou souãástí Ïivota více na str. 6


Naše služby:

- kompletní sortiment zboží - počítačové návrhy koupelen - odborné poradenství - dodávky koupelen na klíč - záruční a pozáruční servis

Otevírací doba:

PO - PÁ: 09:30 - 18:00 SO: 09:00 - 12:00

Specialista na koupelny tř.T. Bati 582, Zlín tel.: 577 044 788, fax: 577 044 789 email: zlin@stofi-koupelny.cz www.stofi-koupelny.cz


partner

Programov˘ mûsíãník poskytující lidem ve Zlínû a okolí co nej‰ir‰í spektrum informací jak vyuÏít voln˘ ãas.

obsah téma Tanec Jak na podzimní depku Kde si ve Zlíně zatrsat Tanec je neodmyslitelnou součástí života

4 5 6

film Etnofilm Rožnov

8

hudba Divoký srdce vydává třetí CD - rozhovor GAMMA RAY HRAnDĚNÍ2005

10 12 14

divadlo Tomáš Šulaj: „Na východě divadlem žijí a ... 16 Slovácké divadlo zahajuje unikátním projektem 17 Městké divadlo Zlín připravuje ... 18

v˘stavy IV. Nový zlínský salon

mediální partner

19

mapa Zlína

23

kalendáfi

27

film

26

hudba

29

kulturní centra divadlo

31 33

v˘stavy

35

relax

37

Informace o pofiádan˘ch akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

Uzávûrka dal‰ího ãísla 15. záfií 2005 !!! Pfiíjem inzerce: tel.: 736 689 470 inZlin vychází za podpory Krajského úfiadu Zlínského kraje

Vydává: Ing. Zbyněk Trvaj Redakce inZlin Na Výsluní 318 760 01 Zlín reg. č. MK: ČR E 14351

26. číslo vychází : 2. 9. 2005 grafika, DTP: etuare: Zlín webdesign: HUCOT, Zlín foto titulka: -


4

téma

Jak na podzimní depku Asi jste uÏ nûkoho takového na ulici vidûli, proudil jakoby mimo dav a v‰ední Ïivot, pohyboval se s neuvûfiitelnou lehkostí. V jeho chÛzi byla dûtská hravost a zároveÀ z nûj vyzafiovalo ticho a klid. Byl to taneãník ãi taneãnice. Dnes je v módě honit se za duševní rovnováhou, zvlášť v nadcházejícím podzimním sychravém počasí se boj proti tzv. podzimní depce stává takřka masovým. Touto útočnou zbraní se mají stát meditace nejrůznějšího druhu, přírodní medicína, masážní, akupunkturní či zábalové procedury a řada dalších východních vymožeností. Nejnovější výzkumy však praví, že energii a klid nejlépe načerpáte, když si půjdete normálně zatrsat. „Bůh nás respektuje, když pracujeme, ale miluje nás, když tancujeme," praví jedno asijské přísloví. Tanec je nejpřirozenější pohyb a zároveň nejsnadnější způsob, jak si udržet zdraví tělesné i duševní. Rytmický pohyb a tanec totiž uvolňuje napětí, odstraňuje stres a harmonizuje. Tanec se dá přirovnat k meditaci, při které se zbavujete fyzických i psychických bloků. Zajímavý je vliv tance na lidskou tvořivost. Emotivnost hudby pomáhá vyměnit myšlení za cítění a přísnou sebekontrolu za hlubší vnímaní sama sebe. Tělo se jakoby osvobodí. Během tance totiž intenzivně pracuje pravá hemisféra mozku, která má intuici

a tvořivost na starosti. Tvořivost obecně přináší lidem příjemné prožitky a na rozdíl od únavné jednotvárnosti bývá zdrojem energie a dalšího zájmu. Kreativní potenciál oživený tancem se tak projevuje i v dalších činnostech jako např. kreslení či psaní. V běžném životě přetížená levá hemisféra mozku, v níž se soustředí myšlenkové operace, dále slovní projev, sebekontrola, zkušenosti, pocity strachu, vnímání času a zaměření na detaily naopak při tanci odpočívá. Tím se odbourává stres a napětí a tělo se dostává do kýžené rovnováhy. S rozvíjejícími se pohybovými dovednostmi poznáváme hlouběji vlastní tělo i sebe sama, proto má tanec prokazatelně dobrý vliv i na léčbu strachu či psychických bloků. Hlavně je však tanec výborná zábava, proto jsme pro vás zmapovali zlínské taneční kluby různých stylů, kde se můžete do sytosti vyřádit. A pokud chcete začít s něčím novým vyberte si z nabídky tanečních kurzů, většina začíná právě v září. (Klára Slámová)


téma

5

Kde si ve Zlínû zatrsat Taneãní ‰koly a kurzy Country: Dreams Country Zlín - Taneční klub, který se pravidelně schází ve středu v 19:30 v DK Flip a kromě country tanců se věnuje i tancům mexickým, irským, staropražským, židovským ad. www.dreams.cz

Moderní tanec: Fitness CAT - Energií nabité lekce moderních tanců i aerobiku s lektorem Charlesem Burtonem. Sportovní hala Novesta/ www.fitnesscat.com Dům kultury - Kurzy moderních tanečních technik, jazz dance i flamenca. Zlín, ul. Gahurova 5265/ www.dkzlin.cz Taneční škola pro děti Domino -Přípravné taneční oddělení pro děti od 3 let., Disco dance - rap, floordance, showdance, hip hop, pro děti a mládež od 7 let. Děti se naučí základům moderních směrů tanců. Hip hop - od 13 let, Výběrové oddělení - Profi dance pro zájemce o tancování na profesionální úrovni, Taneční skupina - disco dance a hip hop, od 15 let. www.dominozlin.cz, domino@dominozlin.cz začátečníci - Aneta Součková 604 151 941. pokročilí tanečníci - Martina Fraňková 603 508 153

Spoleãensk˘ tanec: Taneční klub Fortuna Zlín - Kurzy sportovního a společenského tance, taneční hodiny pro mládež, taneční hodiny pro dospělé, moderní taneční směry, taneční vystoupení, plesy a další taneční akce. Zlín, ul. U Trojáku/ www.tkfortuna.cz Taneční škola A.& A. Mědílkovi - výuka společenského tance pro, základní, pokročílé, děti, studenty i dospělé, taneční vystoupení Tř. T. Bati 31, Zlín, Aleš Mědílek - Tel.: 777 283 877, medilek@seznam.cz

Folklór: Slovácký soubor VONICA, Dům kultury s.r.o. Gahurova 5265, Zlín, mujweb.cz/kultura/vonica

Orientální tance Delila Orient dance centre - Kurzy orientálních tanců, prodloužené víkendy břišních tanců s výukou, dovolená v pohybu. , Zlín, ul. Dlouhá/ www.delila.cz Layla Abdel Oriental center - První škola orientálních tanců ve Zlíně nabízí kurzu pro ženy všech věkových kategorií, semináře a vystoupení. Zlín, ul. Kvítkova 683/ www.layla-abdel.cz Belly Dance Group Aphrodité - Nabízí komplexní výuku různých tanečních stylů a choreografií. Orient-ženy, orient-děti, orient-seniorky, orient-těhul-

ky, flamenko, afrotance, perský styl, saidí, indicko arabský mix... www.aphrodite.cz Pavlína Frnková -Výukové kurzy orientálních tanců, semináře pro relaxaci a výuku břišních tanců. Fryšták, ul. Souhrady/ www.salmaorient.cz Studio Geminy - kurzy flamenga, tel.: 602 184 594

Kluby Staré dobré disco: Club 603 –žánrově nevymezený klub s koncerty, diskotékami, parties i koncerty. Zlín - Jižní Svahy, Okružní ulice 4701/ www.603.cz Flip - Pravidelné diskotéky, travesti show, dámské jízdy (pánský striptýz). Zlín, Dům kultury, F. L. Gahury 5265 STAR club - Pravidelné taneční večery a diskotéky Zlín, Kúty, www.star-club.cz REM club - Pravidelné taneční večery a diskotéky Zlín, Interhotel Moskva Taneční kavárna Morava - Pravidelné taneční večery a diskotéky, Zlín, Bartošova ul. Music Land A - Největší diskotékový a koncertní klub ve Zlíně. Páteční party, noční akce pro mládež, DJs z celé republiky a koncerty tuzemských i zahraničních kapel. Součástí je oblíbený studentský bar Mustang., Zlín, Hradská 1/ www.music-land.cz bar U Šneka - Pravidelné taneční večery a diskotéky, Zlín -Malenovice ( vedle pošty) Club Paříž - Pravidelné taneční večery a diskotéky Hotel Ondráš na ulici Kvítkové/ www.djlab.cz

Rock a folk: Golem Gambrinus Klub - Rockový klub ve Zlíně s pravidelné středeční rockotékami a víkendovými koncerty., Zlín, nám. Práce 1099/ golemclub.com Zelenáčova Šopa - Koncerty country, folkových, bluegrassových a jazzových kapel. Zlín, Dlouhá ulice 111, www.sopa.cz/sopa Múzický klub ve Fryštáku – nabízí zajímavé akce nemající masový charakter. Fryšták, náměstí Míru 386/ www.muzickyklub.zde.cz

Klubová scéna: DJ Lab - Hraje všechny styly klubové hudby. Hotel Ondráš na ulici Kvítkové/ www.djlab.cz U Tetoura – Poměrně nový klub nabízející ve zlínské kotlině příjemnou alternativu. Zlín - Malenovice Podhradí, ul. Švermova 91/ www.utetoura.com


6

profil

Tanec

je neodmyslitelnou souãástí Ïivota Afro Africký tanec je velmi rytmický a divoký. A přesto je v něm něco krásného a uvolňujícího. Pohyby vychází z veškerého života a každodenního konání. Odráží se v něm originalita každé osobnosti, souhra s přírodou, prostředí kde se tancuje. A africká hudba to vše jen podněcuje. Je vlastně návratem v čase. Připomíná zvuk matčina srdce - zvuk života. Africký tanec je určen pro každého, kdo má rád pohyb a pocit volnosti. Vždyď díky pohybu se člověk skvěle odreaguje od shonu a stresu. Jak vznikla Belly Dance Group Aphrodité?

Flamenco

Jsme sdružení sedmi lektorek, které se několik let aktivně věnují tomuto nádhernému umění a na základě přátelských vztahů a jistých zásahů osudu se zrodila naše taneční skupina. Jaký význam ( co znamená ) název Aphrodité?

Aphrodité-zrozená z mořské pěny je bohyně zosobňující krásu, lásku k umění, plodnost, půvab. Tyto čtyři priority orientální tanec ztělesňuje. Každou z těchto vlastností mají ženy již v sobě a my je jen pomáháme probudit a rozvíjet se. Co všechno Vaše taneční škola nabízí?

Nabízí komplexní výuku různých tanečních stylů a choreografií. Orient-ženy, orient-děti, orient-seniorky, orient-těhulky, flamenko, afrotance, perský styl, saidí, indicko arabský mix....atd. V těchto tanečních stylech nabízíme solové, skupinové, ucelené programy na špičkové úrovni. Vyučujeme pravidelné kurzy po celé republice. Jaká byla Vaše cesta ke zdokonalování se?

Naši učitelé jsou velmi uznávanými lektory a lektorkami u nás i v zahraničí . Layla Abdel /ČR/, Rena Milgram /ČR/, Mila El Kral /ČR/, Leyla Jouvana /NSR/, Ashraf Hassan /Egypt - Cairo/, Azal /USA/ ... Bharata Natyam /Indie/atd. Co Vám dává tanec?

Pro každou z nás je tanec neodmyslitelnou součástí života a naplňuje nás . Léčí smutek , dodává energii a je naším velkým koníčkem. Má spoustu pozitivních účinků na ženské zdraví. Např. uvolnění nejenom krční ale i bederní páteře, napomáhá ke zpevnění vnitřního svalstva, které vede u mladých žen k úspěšnému otěhotnění a u zralých žen k léčení inkontinence. V neposlední řadě formuje ženskou postavu.Je to krásný způsob jednoduchého pohybu stvořené pro ženské tělo vedoucí k okouzlujícím variacím a báječnému pocitu ze sebe sama. Tû‰íme se na Vás!

Flamenco vzniklo vzájemným ovlivňováním evropské, arabsko-perské a indické kultury. Zrodilo se ve žhavém kotli hudebních systémů Andalusie. V šestém století byla Andalusie součástí Byzantské říše, což také zanechalo což také zanechalo stopy v melodice flamenca. Islámská invaze začátkem 8. století měla také svůj vliv. Do dneška je však velkou otázkou, jestli se flamenco jako takové začalo vytvářet až příchodem cikánů na území Španělska v polovině 15. století, anebo jestli byla jen vyživována dosavadní andaluská tradice. Je rozšířen také názor, že cikáni přinesli styl flamenca z Indie - což vychází ze silné příbuznosti znaků flamenca a indické tradiční hudby. Flamenco jako takové bylo opravdu zčásti ovlivněno stylem života cikánů. Tito z počátku byli ve Španělsku vítáni, avšak v 16. století jim byl zakázán vlastní jazyk, jména i nošení tradičního oblečení, byli nuceni přijmout katolickou víru. Mnozí z nich utekli, ostatní žili v chudobnějších čtvrtích pobřeží Costa del Sol. A zde, v těchto podmínkách chudoby a vyhnanství, v boji o rovnoprávnost, v podmínkách izolace i křivdy se začal proces utváření flamenca. Proto je flamenco dodnes tak plné citu a vášně, smutku i slavnostního veselí. „Flamenco je odrazem dude". Velmi důležitý je tzv. výraz, odraz emocí, výraz zoufalství, bolesti a naopak vroucího citu a radosti.Vrcholnou kategorií je duende - „duch písně", který povyšuje flamenco do mystických sfér. Je to tajemná kvalita, kterou nelze naučit, nemá nic společného s technikou či cvikem, někteří ji mají v sobě, jiní ne.Výuce tohoto nádherného tanečního stylu se můžete věnovat v pravidelných lekcích. Vyučuje lektorka Oriana. Důraz je kladen na individuální přístup, potřebujete jen motivaci, pohodlné oblečení, boty na nižším podpatku. Ostatní nechejte na nás. Těším se každý čtvrtek v pravidelné výuce.

Orientální tanec pro dívky Výuka dětí probíhá 3. rokem. Kurs vznikl na popud mé dcery veroniky. nyní je tanec součástí jejího života. naše výsledky můžete zhlédnout na školních plesech v Městském divadle, kde jsme vystupovali i loni. Tanec posiluje sebevědomí, uvolňuje, odbourává stresy, tvaruje postavu a děti tvoří výborné kolektivy, kam se rády vrací. Dívky vytváří pozitivní prostředí pro nové holčičky a pěkně je mezi sebe přijímají. Přijímáme holčičky ve věku 7 až 14 let. Zápisy do kurzů probíhají vždy 1. pondělí v měsíci v září, lednu a dubnu.

Informace o na‰í ãinnosti / Zlín a jiná mûsta/ mÛÏete získat na

www.aphrodite.cz


8

film

Etnofilm RoÏnov První roãník ETNOFILMU ROÎNOV ve Vala‰ském muzeu v pfiírodû byl vyhlá‰en v roce 1977 pro amatérské tvÛrce s tématy, která zÛstala v platnosti i v následujících, co dva roky se opakujících pfiehlídkách: âlovûk, jeho Ïivotní a sociální prostfiedí - ZpÛsoby hospodafiení, v˘roba, fiemesla - Lidové umûní, zvykosloví v tradiãním prostfiedí - Národopisná dokumentace souãasného Ïivota, muzea v pfiírodû, folklorismus.

Díky nasazení zainteresovaných „nadšenců" a osobní zálibě protagonisty ing. Josefa Stromšíka, vynikajícího filmaře, se v celkem osmi ročnících podařilo do roku 1991 vytvořit z Etnofilmu renomovanou soutěž, obesílanou vysokým počtem titulů, s kvalitním zázemím pro autory, porotu a hosty a s fundovanými semináři, jichž se účastnili i profesionální tvůrci. Osmý ročník zařadil do projekce vedle filmů 16 mm a 8 mm také první videozáznamy. Už devátý ročník, vyhlášený na rok 1993, se ale nekonal pro nedostatek zaslaných filmů a změněné politické, kulturní a hospodářské poměry, zejména ukončení oficiální podpory zájmové umělecké činnosti, do níž byla tvorba amatérských filmařů zahrnována. Podzimní termín roku 1995 s sebou místo soutěžní přehlídky přinesl vědecký seminář, na němž se účastníci – jak filmaři tak etnografové – shodli na konstatování, že má-li se Etnofilm Rožnov realizovat i v obdobích následujících, je třeba jasně formulovat cíle, které by měly obeslané filmy a videoprojekce naplnit, korigovat témata, která jsou autorům zadávána a změnit přístup k profesionálům, u nichž se dala předpokládat větší solventnost pro filmovou tvorbu. Další ročníky, připadající na roky 1997 a 1999 se vzhledem k nezájmu tvůrců nezačaly ani připravovat. V roce 1999 sice s iniciativou přišla rožnovská Městská kulturní agentura a nabídla spolupráci při obnově a organizaci Etnofilmu. I přesto tyto snahy vyzněly na prázdno. Retrospektivní přehlídka vítězných snímků z let minulých v roce 2000 ověřovala možnost obnovit

celou akci při využití dosavadních zkušeností a připravit ročník jedenáctý s upravenými stanovami a pozměněnými tématickými okruhy, střídající se s obdobným festivalem v Čadci. Organizátoři dalších ročníků Etnofilmu, tedy 2001 a 2003, se rozhodli využít aktuální dokumentární produkce filmů a videoprogramů vytvořených jak tvůrci amatérskými tak i profesionály k daným tématům a seznámit s nimi odbornou i laickou veřejnost, iniciovat dialog mezi tvůrci a národopisci k vyhledávání nových neotřelých témat, jejichž zaznamenání může pomoci při odstraňování bariér mezi společenstvími, jednotlivci, společenstvími a etnickými skupinami a poznání nositelů kulturní tradice v nejširším slova smyslu. Na rozdíl od let minulých se upustilo od striktně formulovaného národopisného filmu, jenž se pro většinu současných tvůrců ukazuje zřejmě neinspirativním a z hlediska finanční návratnosti málo atraktivním. Etnografických dokumentů ubylo i na úseku filmové tvorby profesionálních médií, která devadesátými léty na tomto poli více méně zcela ukončila činnost. Změnou oproti předcházejícím ročníkům se stal nesoutěžní charakter celé přehlídky. Ta se prokázala snímky, které byly natočeny v posledních pěti letech a svým obsahem odpovídaly nově vyhlášeným kategoriím. První tematický okruh Člověk, život a tradice se snažil podchytit příběhy lidí, věnujících se v podmíněnosti současných transformačních trendů uchovávání a revitalizaci tradičních řemesel, podomácké výroby a hospodaření na půdě. Druhá kategorie V cizině jsme


film našli nový domov se orientovala na problematiku národnostních menšin, na osudy a životní styl těch, kteří zaměnili svůj rodný kraj za jiné kulturní a sociální prostředí dříve i v současné době. V rámci oslav 80. výročí založení Valašského muzea v přírodě jsme se spolu s Valašským muzejním a národopisným spolkem rozhodli požádat o spolupráci Město Rožnov pod Radhoštěm a Kino Panorama. Pro 13. ročník naší nesoutěžní přehlídky jsme vyhlásili téma ETNIKUM, ETNICKÁ SKUPINA A JEJICH IDENTITA s podtitulem Člověk a tradice – filmová dokumentace a hraný film a doplnili jsme ho projekcí partnerských měst Śremu a Kermendu. OZVĚNY ETNOFILMU jubilejního roku 2005 jsme se rozhodli věnovat památce slovenského filmaře a etnografa prof. Martina Slivky, CSc., spoluzakladatele našeho festivalu.

OZVùNY ETNOFILMU 2005 – PROJEKCE PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2005

15:30 – 17:30 HOSPODA NA POSLEDNÍM GROŠI projekce filmů odborné sekce na téma ETNIKUM, ETNICKÁ SKUPINA A JEJICH IDENTITA (dosud neuzavřena) 18:15 – 20:15 KINO PANORAMA RADHOŠŤ (Tomáš Dorůžka) NEVESTA HÔĽ (Martin Ťapák) SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2005

10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 HOSPODA NA POSLEDNÍM GROŠI projekce filmů odborné sekce na téma ETNIKUM, ETNICKÁ SKUPINA A JEJICH IDENTITA (dosud neuzavřena) 16:15 – 21:15 KINO PANORAMA projekce filmů věnovaná etnografovi a filmaři Martinu Slivkovi SPOMIENKA NA MARTINA SLIVKU (Ján Oparty) DETI VETRA (Martin Slivka) ŽELARY NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2005

10:00 – 12:00 HOSPODA NA POSLEDNÍM GROŠI projekce filmů odborné sekce na téma ETNIKUM, ETNICKÁ SKUPINA A JEJICH IDENTITA (dosud neuzavřena) 15:00 – 21:15 KINO PANORAMA polská a maďarská sekce projekce filmů partnerského města ŚREMU BEZ JEDNEGO WYSTRZAŁU (Barbara Jahns) LIŚĆ KLONU (Barbara Jahns, Jerzy Tomyślak) FRANCISZKANIE W ŚREMIE (Małgorzata Jurgowiak) PASAŽÉRKA (Andrzej Munk, Witold Lesziewicz dokončení filmu) projekce filmů partnerského města KERMENDU MÉ XX. STOLETÍ (Ildikó Enyedi)

9


10

hudba - rozhovor

Divok˘ srdce vydává tfietí CD Nejprve byli N‰oãi. Teì jsou Divok˘ srdce. O tom, jak to postupnû ‰lo, i o dal‰ích zajímavostech se dozvíte v rozhovoru s Radovanem Jelínkem. V těchto dnech vychází vaše nové CD. Vaši třetí desku vydáváte po dlouhé době. Co dělo mezi tím?

Druhé cédéčko Kajuvej vyšlo v roce 2002. Od té doby se stále hrálo, dělali jsme i nové písničky, ale nikam jsme nespěchali. Pak jsme si ale řekli, že už je to docela velký odstup, i naše vydavatelství Indies naznačovalo, že by něco mohlo vyjít, takže jsme na tom začali pracovat intenzivněji. Takže část repertoáru už je vašim fanouškům známá.

Asi polovina písniček se už na koncertech hraje, další část je zcela nová. To se nám, povedlo vůbec poprvé,


11

Honza Mikulčík mi říkal, že jste hrávali ještě v legendárním klubu Spusa...

To bylo ještě v roce 1992 s kapelou Nšoči. Měli jsme několik takových domácích scén - Spusa, klub Mír, žlutý pes v Pardubicích a v Praze na Chmelnici. Když srovnáš klubovou scénu devadesátých let s tím, co se děje dnes?

Většina z těch klubů už neexistuje, tenkrát měli lidi kluby hlavně proto, že je muzika bavila a to že, podnik moc nevydělává moc neřešili, takže zákonitě skončily. Některé ale samozřejmě fungují dodnes. S Nšoči jsme měli ještě punkové publikum, které za námi dokázalo jezdit na všechny naše koncerty. Kdy se z Nšoči stalo Divoký srdce?

V roce 1996 jsme začali mít pocit, že hvězda Nšoči už padá dolů a že u toho pádu nechceme být. To jsme ještě nevěděli, že budeme hrát s Michal Ambrožem. Seděl jsem v Akropoli a bavil jsem se s Michalem o tom, že už nemáme kapelu, že jsme čtyři, ale chybí nám zpěvák. On naopak zase říkal, že Hudba Praha už nechce hrát, že mu zase tedy chybí kapela. Tak jsme se dohodli a absolvovali týdenní soustředění u něho ve stavení v Okrouhlici, dopadlo to tak, že jsme po týdnu měli hned koncert v Babicích. Příští rok Divoký srdce oslaví deset let. V Nšoči zůstal lídr Pavel Knap a společně s dalšími muzikanty hrají dál a jde jim to výborně. Když to porovnáš, kam jste se s Divokým srdcem posunuli?

S Nšoči jsme měli hudebně progresivnější sound, v harmonii i rytmu jsme si dělali co chtěli. Divoký srdce je hudebně tradičnější a více postavené na zpěvu, trochu je to melodičtější a konzervativnější. A co fanoušci, zůstali vám z dob Nšoči?

Ne, ti nám nezůstali, nechodí na nás ani posluchači Hudby Praha, máme už nový okruh lidí. Dá se to zevšeobecnit? Kdo na vás chodí?

Myslím, že generalizovat to nejde. protože dřív jsme vždycky skladby obehráli na koncertech a pak je dali na desku. Plánujete koncertní turné na podporu nové desky?

Deska vyjde 9. září a budeme ji křtít v Mikulově na vinobraní a pak ještě jednou 9. října v pražské Akropolis. Celý podzim se pak bude každý víkend hrát Budete hrát spíše v halách či klubech?

Jsme komorní kapela, nechodí na nás zase tolik lidí, takže budeme vystupovat hlavně v klubech. A co festivaly, jezdíte?

Letos jsme hráli skoro každý víkend. Byli jsme v Trutnově, České hrady.cz, Sázavafest a další. Co máš raději kluby nebo festivaly?

Osobně hraji hrozně rád v klubech, protože když se hraje devadesát minut až dvě hodiny, tak máme větší možnost se s lidmi naladit na stejnou frekvenci. Festivaly mají zase úplně jiné kouzlo, sejde se tam spousta lidí, které baví muzika, a když hrajeme, tak je to baví, takže mě to potom taky baví. Například v Trutnově pod pódiem křepčí, volá a píská deset tisíc lidí, takže v tom je taky obrovská energie. Festivaly mají pro nás tu výhodu, že si můžeme zahrát pro takové množství návštěvníků. Zase v klubu, i když přijde jen sto fanoušků a baví je to, účinek je podle mně stejný.

Kdy se scházíte, když všichni máte nějaké zaměstnání?

Pavel Jordan je učitel na základní škole v Otrokovicích, Michael Šimůnek učí na Základní umělecké škole v Otrokovicích, Víťa Hanslian vyrábí reklamy pro síť rádia Kiss, Michal Ambrož je majitel vodní elektrárny a já prodávám kuchyně Hanák. Zkoušíme kdy se dá, pokud nehrajeme celý víkend, tak zkoušíme buď v pátek nebo v sobotu. Pravidelně se scházíme poslední týden o prázdninách, ale letos se natáčela deska, takže to padlo. Jinak zkoušíme ve třech v Otrokovicích, kdy nachystáme prazáklad repertoáru, který se pak dodělá v kompletní sestavě v Okrouhlici. Honza Mikulčík: Byl jsi na CzechTeku?

Nebyl. Zrovna jsme mixovali desku, takže jsem to sledoval z pražského bytu. Bylo to strašlivé,...příšerné. Pobavilo mě, jak v Trutnově rozdali čísla mobilního telefonu na Paroubka. Další den z v televizi z části přiznal, že udělal chybu, možná to byla poslední kapka. Bylo to plné paradoxů, ale mám zásadní otázku: Proč ten zásah byl tak brutálně naplánovaný? Celou dobu jasně věděli, že ty lidi tam jdou seřezat. A to měli letos legálně pronajatou louku! Je to příklad policejní zvůle. Další debata se stočila na hodnocení brutálního policejního zásahu na letošním CzechTeku a k přepisu by nám nestačila kapacita InZlinu... (magi)


12

agentura Pragokoncert

Nûmeãtí powermetaloví

GAMMA RAY

zavítají v rámci svûtového „Majestic Tour" do âR! Německá powermetalová formace v čele s ex-Helloweenem Kai Hansenem, vydává 26.9. novou desku s názvem „Majestic". Již druhý den po vydání můžete jejich koncert, v rámci světového Tour k této nové desce, navštívit v ČR! Agentura Pragokoncert Vám přichystala koncerty GAMMA RAY hned dva. 27.9. od 20:00 hodin v PLZNI, KD Šeříkovka a 30.9. od 20:00 ve ZLÍNĚ, Golem Gamrinus Klub! Koncerty slibují velká pódiová show a skvělou muziku plnou energie! Na obou koncertech doplní kapelu Gamma Ray ještě další dva speciální zahraniční hosté – power metalová kapela ze Švédska NOCTURNAL RITES, jejíž nesporné kvality jsme měli tu čest na vlastní uši i oči posoudit již v loni na jaře v rámci turné s kapelou EDGUY, a německo-rumunská metalová kapela POWERWOLF. Frontmanem této metalové kapely s nádechem strašidelna a vampirismu je

rumunský zpěvák Attila Dorn, který vystudoval klasický operní zpěv na akademii v Bukurešti, takže se můžeme těšit na neobyčejně dramatické vystoupení v čele s neuvěřitelně silným hlasem. S Gamma Ray, Nocturnal Rites a Powerwolf nás čeká dlouhý metalový večer, který naplní a nadchne snad všechny pravé metalové fanoušky!

Pojìme se podívat na hlavní hvûzdu veãera kapelu GAMMA RAY. Hlavním podnětem vzniku kapely byl odchod kytaristy a skladatele Kai Hansena z Helloween. Kai spolu se svým přítelem Ralphem Sheepersem pak zakládá skupinu GAMMA RAY. V roce 1990 vydává debut "Heading For Tomorrow". V témže roce vychází také EP "Heaven Can Wait" a z koncertního turné po Japonsku pochází také videokazeta "Heading For The East". V roce 1991 vychází druhá deska "Sigh No More" a skupina se v říjnu toho roku vydává na turné, které čítá 50 zastávek. V září roku 1993 skupina vydává další album "Insanity &Genius" a vydává se na turné s Rage, Helicon a Conception. Turné nese název "Melodic Metal Strikes Back". V prosinci roku 1993 vychází další video "Lust For Live". Ze skupiny překvapivě odchází zpěvák Ralph Scheepers a za mikrofonem jej nahrazuje sám Kai Hansen. Roku 1995 vychází deska "Land Of The Free", ve které si zazpíval i Michael Kiske (ex-Helloween) a Hansi Kursch (Blind Guardian). Ihned startuje evropské turné. Z tohoto turné v roce 1996 vychází i živák skupiny "Alive 95". V únoru roku 1997 se skupina připravuje na nahrávání další desky, ale v červenci vyráží má mini turné po Jižní Americe (Brazilie a Argentina). Nové album "Somewhere Out In Space" je vydáno v srpnu téhož roku. Rozjíždí se další turné skupiny. Roku 1999 skupina vydává další desku "Powerplant" a samozřejmě vyráží na turné. Roku 2000 u příležitosti 10.let skupiny vychází "best of" album "Blast From The Past". Jedná se o 2 cd, písně jsou znovu nahrané a nazpívané. Kapela vyráží na tour nazvané "HistoRay tour 2000", se dvěma zastávkami v ČR: 14.7.2000 - Plzeň a 16.7.2000 - Zlín. Další album vychází 10.9.2001 a má název "No World Order". Ani další turné skupiny Gamma Ray neminulo naši republiku. Skupina vystoupila 9.10.2001 v Praze a 10.10.2001 v Brně. V roce 2002 skupina poprvé vystupuje na Slovensku a to 1.8.2002 v Detve. V roce 2003 vychází v pořadí druhé "live" album, tentokráte z mini tour „Skeleton in the Closet". Zbrusu nová deska GAMMA RAY má název "MAJESTIC", vychází v září 2005 a turné, které bude následovat, začíná v ČR! 27.9. PLZEŇ, KD Šeříkovka a 30.9. ZLÍN, Golem Gambrinus Klub! Vstupenky jsou k dostání ve v‰ech pfiedprodejních sítích TicketPro, Ticket-Art, Ticketstream a Ticketportal (i na Slovensku!) a dále v pofiádající agentufie Pragokoncert na tel: 577 432 420, 777 701 591, na e-mailu: dupalova@pragokoncert.com a na stránkách www.mastersofrock.cz (odkaz Vstupenky) i na dobírku!


þWYUWHN2GKRG 6+,1'<352'8&7,21689È'Ë

+$59(67IHVWLYDO 1,/( 86$ 8QOHDVKHG 6ZH 3XQJHQW6WHQFK $87 %HKHPRWK 32/ ,QFDQWDWLRQ 86$ %HOSKHJRU $87

YVWXSQp.þ SĜHGSURGHM .þ QDPtVWČ LQIRQHER ZZZVKLQG\F]

3iWHN

=9Ëě$7 VND3UDKD 3RG]LPQtWXUQpN&'Ä1,.'<1,&1(%</2³ 5RFNRWpND'M0DUWLQ.|QLJ

SiWHN2GKRG 35$*2.21&(5789È'Ë *$00$5$< SRZHUPHWDO 651

.RQFHUWYUiPFLVYČWRYpKRÄ0DMHVWLF7RXU³ VXSSRUW12&7851$/5,7(6 6:( 32:(5:2/) 651

5RFNRWpND±'M=GHQHNýtN VRERWD -DQLV-RSOLQ -LPL+HQGUL[UHYLYDO 7285±YêURþt~PUWt VSHFLDOJXHVW7iĖD3ROiþNRYi-LQGUD9RERĜLO 5RFNRWpND'M9DãHN9\PČWDOtN 3ĜLSUDYXMHPH %OXH(IHNW6/(7%8%(1Ë.8:RUOGPXVLF$OHã%U\FKWD*XORþDU 7HUQHýKDYH/DFR'HF]L 6,;)((781'(5PHWDO 86$ 9\SVDQi¿[D  7/(6.$ý  3UDåVNê 9êEČU  /XERã $QGUãW  9ODVWD5HGO2QH6HDVRQ%DQG9ODGLPtU0LãtN3HWHU/LSD7UDEDQG %UQČQVNpURFNRYpOHJHQG\352*5(6 )878580 =0ċ1$352*5$089<+5$=(1$


14

hudba

HRAnDùNÍ2005 Chceme Vás blíÏe seznámit s akcí HRAnDùNÍ, která je naplánována od 1. do 3. 9. do prostor hradu jihov˘chodní Moravy, areálu firmy VLW spol. s r.o. (pod hradem smûr koupali‰tû Riviera) a hudebního klubu „U Tetoura" v‰e ve Zlínû-Malenovicích. /v‰echny tfii prostory jsou od sebe vzdáleny cca 100m/ Jde o tfietí roãník setkání amatérského divadla a hudby. Jeho loÀsk˘ roãník byl zamûfien˘ spí‰e na divadlo a nav‰tívilo jej 250 divákÛ. Letos jsme ov‰em pfiipravili HRAnDùNÍ programovû rozmanitûj‰í a tím i atraktivnûj‰í pro je‰tû vût‰í poãet lidí. Hrad bude patfiit divadlu, areál firmy VLW hudbû a v hudebním klubu budou probíhat after party. Naší snahou je dát prostor amatérským divadelníkům i hudebníkům, aby si našli svou cestu k divákům a posluchačům ze Zlína a okolí. Chceme amatérskou činnost v regionu přiblížit nenásilnou podobou v příjemném prostředí bez sak a kravat a zvýšit tím zájem o tohle odvětví kultury. Chceme ukázat lidem, že i u „neprofesionální" kultury může být báječná atmosféra pro všechny věkové skupiny. Čtvrteční program zahájí v 19:30 na hradě divadelní host z profesionální scény, Petra Řeháčková, s inscenací Andromaché, která byla minulou sezónu na repertoáru Městského divadla Zlín uváděna ve studiu „Z" v režii Vladimíra Fekara. Hra i její provedení byla divadelní kritikou i diváky velice příznivě přijata na Festivalu Setkání-Stretnutie 2004. After party „U Tetoura" obohatí svým vystoupením hudební těleso STREJDA PROCHOR A KOMISAŘ KATANI – oba členové skupiny VAŠKŮV VĚŠÁK /21:00/. V pátek na hradě mohou diváci shlédnout dvě divadelní představení v 19:30 a 21:00 hodin. První z nich ,v podání divadla Hvizd /Holešov/, s názvem O ukradeném poštovním tajemství, je loutkohereckou kreací vyprávěný komediální příběh malého města, malé pošty a malého úředníčka s detektivní zápletkou. Druhé představení přiveze z Veverské Bitýšky divadlo PRKNO. Hra Arnošta Goldflama Biletářka je psána pro jednu herečku a v roli uvaděčky kina se představí E. Jakubcová. Páteční program je

doplněn o projekci studentských a amatérských filmů, která proběhne v hradním příkopě pod názvem kinematoHrad. After party je určená muzikantům, kteří se mohou sejít na tradičním Musicjamu v klubu „U Tetoura" od 21:00 hodin. Sobotní odpoledne na hradě představí v 15:00 pohádkové představení divadla Hvizd - Sličná panna a zakletý mládenec. V 17:00 přerovské divadlo Dostavník s inscenací O zrození, milování a umírání. Jedná se o muzikálové představení podle hry E. Brylla "Malované na skle" připomene věčný spor Anděla a Ďábla a provokaci zbojníků k žandárům. Program na hradě ukončí přestavení divadla Jiříkovo vidění /Ostrava/ Kat a bázeň v 19:00. Celé odpoledne bude před hradem k vidění vystoupení skupiny historického šermu REVERTAR, místa s prezentací zlínských mládežnických organizací a netradičního centra Slunečnice. Odpolednem bude provázet radiodžíp AZ rádia Zlín. Ve 20:00 začne v areálu firmy VLW koncert hudebních skupin PASS /Zlín/, FILIP M. /Ostrava/, SWORDFISHTROMBONES /Brno/ a ŠUFUNKY GANG /Zlín/. V čase střídání kapel bude probíhat projekce studentských filmů. Klub „U Tetoura" se rozezvučí tóny světových rytmů na after party s názvem WORLD BEAT – Dj’s GNINA, ROOTZ od 21:00 do brzkých raních hodin. Všechny tři areály festivalu budou na nápor návštěvníků dobře připraveny. Snažili jsme se lidem, kteří na HRAnDĚNÍ zavítají zajistit co největší komfort – v areálech bude připraveno občerstvení i dostatečné množství toalet, možnost zahrát si petanque, posedět v čajovně. Pofiadatelsk˘ t˘m tvofií hrst kamarádÛ a dobrovolníkÛ, ktefií spoleãnû vystupují pod hlaviãkou Agentura hejble.cz. Více na http://hrandeni.wz.cz kde také probíhá soutûÏ o permanentky. Dal‰í informace: Jakub Michálek tel.: 776 143 490 nebo e-mail: e-zebra@volny.cz


16

divadlo

Tomበ·ulaj:

„Na v˘chodû divadlem Ïijí a tanga mám podepsané" RychlonoÏka z Rychl˘ch ‰ípÛ, Jerry Lukowski z muzikálu Donaha! ãi dramatik Henry v Tom pravém. To je jen zlomek rolí Tomá‰e ·ulaje, herce Slováckého divadla, kterého jsme na konci prázdnin zastihli na festivalu Divadelní Luhaãovice. Pfiedstavení Autobus na lince 21, kde Tomበztvárnil sám v‰ech osm postav, bylo vyprodáno uÏ t˘den dopfiedu. Proto se ho inZlin neptal jen na zaãátek divadelní sezóny a povûstné zkou‰ky s Oxanou Meleshkinou- Smilkovou, ale i na to, zda nemá spadeno na útûk do Prahy. Zářijové číslo inZlinu je věnováno tanci. Máte za sebou účinkování v úspěšných muzikálech Slováckého divadla jako například Šakalí léta či nový hit Donaha! Jaký je váš vztah k tanci?

Velice pozitivní. Tančím rád a moje profese vyžaduje, abych tančil. Jsem celkem rtuťovitý a pohyblivý, tak mi to nedělá problém. Je pravda, že taneční choreografie muzikálu Donaha! byla dost těžká, dřeli jsme na ní tři měsíce. Radek Baláš, který u nás muzikály režíruje rok od roku zvyšuje laťku po pěvecké i taneční stránce a myslím, že se mu to daří. Víte, že kolují o muzikálu Donaha! spekulace zda jdete ke konci vždy až na doraz – tedy donaha. Jak to tedy je?

Ne, ne donaha se svléknem vždycky.

Tak mi nedá, abych se nezeptala, jak si pak ty zlatý tanga ze závěrečného striptýzového čísla muzikálu poznáte?

Máme je podepsané, všechno máme pečlivě podepsané. 10. září se uskuteční očekávaná premiéra Lermontovy Maškarády v režii Oxany Meleshkiny-Smilkové. Vy na Maškarádě nepracujete, ale zkoušení s kontroverzní Oxanou jste zažil už třikrát, je na zkouškách opravdu tak tvrdá, jak se o ní traduje?

S Oxanou jsem pracoval ještě na JAMU ve hře Elektra - Metamorfózy mýtu, v Uherském Hradiště na Rackovi a v Národním divadle v Praze na Mistrovi a Markétce. No, je to hodně tvrdé, Oxana je opravdu náročný režisér. To vychází i z její ruské nátury, mám pocit, že čím

Tomበ·ulaj Narodil se 7. 1. 1976 v Přerově. Po studiích na brněnské JAMU (1995 - 1999 činoherní herectví) odešel do angažmá ve Slováckém divadle, kde působí dodnes. Z jeho „mimo hradišťského" působení lze zmínit např. účinkování v Národním divadle v Praze v Bulgakovově Mistrovi a Markétce. Na svém kontě má řadu ocenění: nominaci na cenu Thálie i cenu A. Radoka (2003), divácké ocenění Slovácký Oskar (2003) i cenu divadelních recenzentů Největší z pierotů (2001 a 2003). V současné době ho můžete ve Slováckém divadle vidět v inscenacích Donaha!, Svačinka generálů, Liška Bystrouška, To pravé, Autobus na lince 21, Blbec k večeři, Zase jsem se umýval zbytečně, Kytice a Rychlé šípy. Od září zkouší Žebráckou operu.


divadlo východněji se divadlo ubírá, tím víc herectví vychází zevnitř. „Východňáři" divadlem žijí, berou to jako poslání. My na tento přístup nejsme zvyklí a zdá se nám náročný, ale Oxana není režisérka, která tápe a ví, proč to dělá. Dokáže tento východní přístup herce strhnout, má na ně dlouhodobý vliv?

17

Spíš jsem si v tom čtvrtém ročníku na JAMU pyšně myslel, že bych do Slováckého divadla v životě nešel.Všichni na škole jsme tehdy měli pocit, že jsme hvězdy a máme nárok hrát jedině v Praze. Tak nějak jsem tedy sem do divadla přišel a za půl roku zjistil, že to není pravda, že nejsme hvězdy, jen ještě hrozně maličcí, a jsem hrozně rád, že jsem tady.

Třeba kolegyně Jitka Josková si z Oxany dodnes hodně bere i já ji považuju za takovou svoji učitelku, která mě toho dost naučila. Je to na každém herci, co si z ní vezme. Ale nemyslím si, že by pak divadlem začali žít. Přece jenom je na světě i řada jiných starostí než divadlo.

Slovácké divadlo zažívá v současné době boom, je druhým nejlepším divadlem v ČR, na představeních je neustále plno, ale nepřemýšlíte přesto někdy o přesunu do Prahy?

Začátek divadelní sezóny je spojen s příchody nových tváří či změnami angažmá umělců v divadlech. Vzpomenete si ještě, s jakými pocity jste přicházel do Slováckého divadla?

V jakém smyslu?

S jakými pocity? To už nevím, bral jsem to jako první angažmá a neplánoval jsem, že tam zůstanu dlouho.

Zatím ani ne. Mám pocit, že tady na oblasti to divadlo děláme poctivěji. No, poněvadž tu nemáme lákadla v podobě dabingu, rozhlasu, filmu a musíme se soustředit jenom na to divadlo. (Klára Slámová)

Slovácké divadlo zahajuje unikátním projektem Novou divadelní sezónu zahajuje Slovácké divadlo doposud neobjevenou verzí Lermontovovy Ma‰karády. Se souborem uherskohradi‰Èského divadla ji nastudovala kontroverzní moskevská reÏisérka Oxana Meleshkina – Smilková. Novou divadelní sezónu zahajuje Slovácké divadlo doposud neobjevenou verzí Lermontovovy Maškarády. Se souborem uherskohradišťského divadla ji nastudovala kontroverzní moskevská režisérka Oxana Meleshkina – Smilková. Maškaráda patří mezi nejhranější ruské hry. Málokdo však ví, že její autor M. J. Lermontov napsal další verzi, která měla být zničena. Autor v ní změnil postavy, vytvořil nové situace a překvapivě změnil i její celkové vyznění. Hra se ale na jeviště nedostala, zůstala zachována jenom v knižní podobě. Tu objevila režisérka Smilková a spolu s dramaturgyní Slováckého divadla Ivou Šulajovou ji připravují jako unikátní projekt nejenom na českých jevištích. „Na Slovácké divadlo jsou kladeny stále vyšší a vyšší nároky. Poté, co nám o jediný hlas unikl titul Divadlo roku, jsme sledováni ostřížím zrakem a záleží nám na tom, abychom vysokou úroveň udrželi," říká mluvčí Slováckého divadla a představitel Kazarina v „nové" Maškarádě Josef Kubáník, který s režisérkou Smilkovou už pracoval na inscenaci Čechovova Racka. Ta uherskohradišťskému divadlu vynesla účast na několika mezinárodních divadelních festivalech, nominaci v anketě Alfréda Radoka a nominaci na cenu ministerstva kultury. Režisérka Smilková je pověstná svými mimořádnými nároky na herce a občas se o ní mluví jako o postrachu českých divadelníků. „Málokdo práci se mnou zvládne, vím to. Jsem náročná, ale pokud budeme usilovat o velké divácké i herecké zážitky, musíme tvrdě pracovat," prohlásila na jednom z divadelních festivalů režisérka Smilková, jež byla několikrát nominována na cenu Alfréda Radoka a spolupracovala s vyhlášenými soubory v Německu, Francii, Velké Británii a USA.U nás znají její inscenace například diváci pražského Národního divadla. Slova o náročnosti zkoušení potvrzují i samotní herci: „Ruská režijní škola se výrazně liší od té naší a je pro nás moc těžké

přistoupit na postupy, které paní Smilková uplatňuje. Ale protože to všichni víme, jsme obrněni trpělivostí a věříme, že inscenace nakonec bude patřit k vrcholům sezóny," hodnotí netradiční zkušenost Anna Michlíčková. Premiéra Ma‰karády, na níÏ se podílí i rusk˘ v˘tvarník Jevgenij Kulikov a hudební skladatel Pavel Helebrand, probûhne 10. záfií. Více informací vãetnû rozhovorÛ pfiiná‰í divadlo na www.slovackedivadlo.cz


18

divadlo

Mûstké divadlo Zlín pfiipravuje jubilejní 60. sezonu Uplynulá divadelní sezona 2004/2005 Městského divadla Zlín patřila k nejzdařilejším sezonám v historii divadla. Našla svou cestu k divákovi, což je nejcennější poznatek. Navázala svou vyrovnaností i dramaturgickou a inscenační odvahou na sezonu předchozí a vytvořila dobré předpoklady pro udržení tohoto trendu v tolik očekávané jubilejní 60. sezoně naší zlínské divadelní scény. Muzikál Šumař na střeše, který zůstává na repertoáru divadla, patří bezpochyby k jednomu z vrcholů umělecké práce našeho divadla v celé jeho historii. Sám jsem Šumaře navštívil již jedenáctkrát a z toho devětkrát obecenstvo aplaudovalo potleskem ve stoje. To mluví samo o sobě, stejně jako úspěch Šumaře na I. Mezinárodním hudebním festivalu Dokořán 2005 v Brně. Zaslouženého úspěchu se těší i inscenace Figarova svatba, na níž se tvůrčím způsobem podíleli samotní herci. S touto inscenací se v listopadu představí umělecký soubor Městského divadla Zlín na velké scéně Slovenského národního divadla v Bratislavě. Je to nejen pocta našemu divadlu, ale také důkaz jeho kvalitní umělecké práce. Jubilejní šedesátá sezona se představuje skutečně jedinečným a originálním výběrem titulů, které patří mezi skvosty dramatické tvorby různých žánrů. Na prvním místě bych uvedl inscenaci VÁLKA MEZI ROZMARÝNEM A MAJORÁNKOU, režiséra Františka Listopada z Lisabonu, která je česko - portugalským projektem zařazeným do projektů seznamování se s kulturou evropských zemí a národů. Původní jevištní adaptace vyjímečného světového románu Michaila Bulgakova se ujme jeden z nejžádanějších divadelních režisérů Dodo Gombár. Velký úspěch jim nastudovaného Šumaře na střeše je toho příslibem. Divák se může právem těšit na jeho novou režii. Dalším z vrcholů jubilejní sezony by měl být melodram SMRT HIPPODAMIE autorů Zdeňka Fibicha a Jaroslava Vrchlického. Poprvé v historii divadla jde o společný projekt Městského divadla Zlín a Filharmonie Bohuslava Martinů. Scénického nastudování strhujícího melodrama se ujme častý host zlínské scény, režisér Jan Antonín Pitínský. Mezi nabídkou nechybí tituly zvlášť oblíbených žánrů. Nejoblíbenější komedie Williama Shakespeare ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY v režii Pavla Šimáka a světově proslulý muzikál MUŽ Z KRAJE LA MANCHA autoři Dale Wasserman, Mitch Leight, Joe Darion. Muzikál bude opět velkou příležitostí pro pěvecky i herecky disponovaný soubor naší scény, ale také slibuje být velkým zážitkem pro všechny návštěvníky divadla. Dílo Karla Čapka zůstává po léta na repertoáru zlínského divadla. Ptá-li se někdo proč, pak právě pro velikost jeho lidství. VĚC MAKROPULOS patří k nejlepším Čapkovým dramatickým dílům a chceme věřit, že inscenační ztvárnění v režii Vladimíra Kelbla bude zážitkem pro herce i diváky. Komedie soukromé banky s názvem FRANK PÁTÝ švýcarského dramatika Fridricha Dürrenmatta, scénická koláž inspirovaná osobností Bohumila Hrabala s názvem ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRASNEJ v režii Josefa Krasuly, autora a režiséra inscenace JAK JSEM POT-

KAL LIDI, oblíbené JÁMA A KYVADLO autorů Edgara Allan Poe a Hana Galetková dotváří to nejnovější co může divák shlédnout na scénách Městského divadla Zlín. V široké nabídce nezapomínáme ani na nejmenší děti a také mládež. Z pohádkové říše opět představí svou PERNÍKOVOU CHALOUPKU hostující Vlastimil Peška a napínavý příběh určený pro mladé diváky TAJEMSTVÍ VILÉMA STORITZE přední dílo Julese Verneho ve zpracování Arnošta Goldflama. Ve velkém množství ostatních kulturních a společenských aktivit Městského divadla Zlín zaujímá jedinečné postavení mezinárodní divadelní festival SETKÁNÍ STRETNUTIE, který si již dávno našel své pevné a nezastupitelné místo v kalendáři nejvýznamnějších festivalů svou dramaturgickou orientací na nové dramatické texty, na současnou hru či nové inscenační formy. Letošní jubilejní 10. ročník nastartoval novou etapu. Poprvé v historii byl festival organizován ve spolupráci se slavnými zahraničními partnery Slovenským národním divadlem Bratislava a polským Narodowym Starym Teatrem Krakov. I příští ročník, který se uskuteční v květnu 2006 bude pořádán ve spolupráci s těmito významnými divadelními scénami. Pokračujeme tak v myšlence otevřít prostor divadelním scénám i z ostatních zemí Evropy. Městské divadlo Zlín je divadelním centrem sídelního města Zlínského kraje, které za uplynulých 10 let dokázalo vytvořit platformu pro setkávání, konfrontaci a výměnu zkušeností představitelů živé kultury. Město Zlín a Zlínský kraj se i jeho přičiněním stává místem pro vzájemné poznávání a porozumění lidí bez hranic. PhDr. Antonín Sobek ředitel Městského divadla Zlín

P¤EDPLATNÉ 60. SEZONY MùSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN 2005/2006 Zakoupením pfiedplatného získáte fiadu v˘hod!

Jubilejní 60. sezona Městského divadla Zlín nabízí divákům velice zajímavý a přitažlivý repertoár. Výhodu budou mít opět předplatitelé – kromě cenového zvýhodnění dostanou např. možnost zakoupit si vstupenky na další měsíc dva dny před ostatními zájemci. Zajímavé tituly si mohou vybrat z měsíčních programových letáků, které zdarma s předstihem dostávají poštou. U většiny typů předplatného je navíc divákům zaručeno stálé místo v hledišti. Podrobné informace o nabídce 60. sezony jsou uvedeny v katalogu předplatného 2005/2006, který je všem dosavadním předplatitelům automaticky zasílán, pro ostatní zájemce je volně k dispozici ve foyeru divadla, u pokladny a na mnoha dalších kontaktních místech v regionu. Obsah katalogu najdete také na internetu na stránkách Mûstského divadla Zlín www.divadlo.zlin.cz


v˘stavy

19

IV. Nov˘ zlínsk˘ salon Od 26. kvûtna do 18. záfií 2005 je ve Zlínû k vidûní nejrozsáhlej‰í pfiehlídka ãeského a slovenského v˘tvarného umûní. Zlínské galerii se podafiilo shromáÏdit díla celkem 134 osobností souãasné v˘tvarné scény. V˘stavy probíhají v Domû umûní ve Zlínû, II. poschodí zlínského zámku, 12. budovû b˘val˘ch BaÈov˘ch závodÛ a v Alternativû. Nenechte si tuto akci ujít, Nov˘ zlínsk˘ salon je trienále, takÏe dal‰í ‰anci dostanete aÏ za tfii roky. Nový zlínský salon obnovuje tradici historických Zlínských salonů, které probíhaly každoročně v letech 1936-1948 (s výjimkou let 1945 -1946). Ve Zlíně platí, za vším hledej Baťu a nejinak je to i v případě ojedinělých přehlídek soudobého československého, resp. českého (v letech 1939 – 1944) výtvarného umění. První Zlínský salon spatřil světlo světa 26. dubna 1936, kdy v souvislosti s otevřením první nové budovy Studijních ústavů proběhla i vernisáž soudobého výtvarného umění. Již této první přehlídky se zúčastnilo 207 českých a slovenských malířů a sochařů, včetně předních uměleckých osobností. Tyto přehlídky se ve své době těšily velké oblibě. Přísný výběr, pečující o kvalitu vystavených děl přitahoval do Zlína nejen přední výtvarníky, kritiky a historiky umění, ale i širokou veřejnost. Salony byly významnou kulturní událostí pro celé město. Poslední IX Zlínský salon se uskutečnil v roce 1948. Specifický charakter výběru vystavovaných děl, vylučoval Zlínský salon z účasti na politickém dění, což mělo v té době logicky důsledek - zrušení této akce. Na baťovské salony navázala až 26. dubna 1996, tedy přesně 60 od zahájení prvního Zlínského salonu, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně. Za účasti prezidenta Václava Havla byl zahájen první ročník trienále Nového zlínského salonu. K přehlídce je pravidelně připravován také katalog obsahující kromě obrazové přílohy a biografických údajů vystavujících umělců také odborné charakteristiky současné české a slovenské výtvarné scény. Součástí letošního již IV. ročníku bude výstava pojatá jako pocta výjimečným osobnostem, které zemřely v předchozích letech. Tato doprovodná výstava v sále Alternativy představí tvorbu slovenského Sochaře Ivana Štěpána (1937 – 1986) a českého malíře Vladimíra Vašíčka (1919 – 2003). (inZlin)


Zlín - Jižní Svahy, Okružní ul. 4701 (u 1. segmentu pod restaurací Rex)

tel: 577 145 870, 775 603 603

www.603.cz PIZZERIE po - ne 11.00 - 23.00 italská kuchyně od šéfkuchaře s dlouholetou zahraniční praxí

COCTAIL BAR út - čt 18.00 - 03.00 pá - so 20.00 - 04.00 velký výběr míchaných nápojů, receptury jsou připraveny ve spolupráci se světově uznávanými barmany.

ROZVOZ PIZZÍ A JÍDEL PO ZLÍNĚ ne - čt 11.00 - 22.45 pá - so 11.00 - 01.45

program klubu - záfií 2005 02.09.2005 - 21:00 hod.

16.09.2005 - 21:00 hod.

ŠKOLNÍ SKANDÁL

JAGERMEISTER PARTY

DJ’s Tráva, Koala, Simon Sayz

DJ Kossi Vstupné: ZDARMA

03.09.2005 - 21:00 hod.

NAROZENINOVÁ JACK DANIELS PARTY DJ Kossi Vstupné: ZDARMA 09.09.2005 - 21:00 hod.

METAXA PARTY DJ Kossi Vstupné: ZDARMA 10.09.2005 - 21:00 hod.

MICHAL DAVID DJ Felix Hodinové vystoupení, které začne ve 22:30 -pro prvních 500 hostů bonus vstupenka v hodnotě 249,- Kč na koncertní turné ČPP TOUR MICHAL DAVID 2005 + hosté MONIKA ABSOLONOVÁ, MICHAL HUDEČEK, NOBLES - dívčí smyčcové kvarteto, DaMiCHi, které se bude konat 9.11. 2005 ve Zlíně v hale Novesta. Vstupné: 100,-

17.09.2005 - 21:00 hod.

JOSE CUERVO PARTY DJ Jitka Vstupné: ZDARMA 23.09.2005 - 21:00 hod.

BEEFEATER PARTY DJ Stoupa Vstupné: ZDARMA 24.09.2005 - 21:00 hod.

ČSSR DISKO DJ’s Milan Stašek a Radek Máša Vstupné: ZDARMA 27.09.2005 - 21:00 hod.

BECHER PARTY DJ Kossi Vstupné: ZDARMA 30.09.2005 - 21:00 hod.

MOJITO PARTY DJ Jitka Vstupné: ZDARMA


Shadar

Golem Gambrinus klub

Golf bar u 19.jamky

Velryba

Subform

September

Foto Kanada

Delila

Extrem Sport

Pragokoncert

Upsa

Zelenáčova šopa

Kuchyně Hanák

Stofi

STARCLUB


kalendáfi akcí 1 15:30 16:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00

2 10:00 15:30 17:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

3 14:00 14:00 15:00 15:30 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

4 10:00 14:30 14:30 16:00 17:00 17:00 17:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

5 10:00 10:00 10:00 15:30 17:00 17:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:30 20:00 21:00

6 09:00 10:00 15:30 17:00

âtvrtek UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda Velké kino Val. Meziříčí M-KLUB UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Elektra Luhačovice Velké kino U Tetoura UH Kino Hvězda UB Kino Máj

Karlík a továrna na čokoládu Buch Cassidy a Sundance Kid Kouzelný kolotoč Vernisáž výstavy Zuzany Opluštilové Ostrov Sahara Zálesanka Ostrov HRAnDĚNÍ 2005 Vinci Hotel Rwanda

Pátek UH Slovácké divadlo UH Kino Hvězda Velké kino Kino Květen UH Klub kultury UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Velké kino Kino Květen U Tetoura UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH klub Mír Val. Meziříčí M-KLUB Derby club Slušovice Golem Gambrinus klub Club 603 Club Paříž Dj Lab

Svačinka generálů Karlík a továrna na čokoládu Kouzelný kolotoč Stopařův průvodce po Galaxii Vernisáž výstavy - Daniela Benešová Vinci Sahara Ostrov Království nebeské HRAnDĚNÍ 2005 Ostrov Hotel Rwanda Jungle and d’n b + promítání Diskotéka za 15 Diskotéka Welcome rock Školní skandál Diskotéka Warm Up University

Sobota Ranč KOSTELANY Hvězdárna U Tetoura UH Kino Hvězda Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda UH klub Mír UB DK Velké kino Kino Květen UH Slovácké divadlo UH Kino Hvězda UB Kino Máj Zelenáčova šopa Derby club Slušovice Golem Gambrinus klub Club 603 Club Paříž Dj Lab

Loučení s prázdninami Vernisáž výstavy Obce architektů HRAnDĚNÍ 2005 Karlík a továrna na čokoládu Kouzelný kolotoč Stopařův průvodce po Galaxii Ostrov Martyrdod, Fucked up, From the ashes .... Koncert japonského klavirního tria Ostrov Království nebeské Maryša Vinci Blízko nebe Bratři ze Soluně Diskotéka Rockotéka Jack Daniels party Hip Hop, Reggae Jungle & Drum „N“ Bass

Nedûle Ranč KOSTELANY UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda Zelenáčova šopa Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda Kunovice Kino Lípa Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH - Diskotéka No6

Parkurové soutěže ČJF Malovásek Karlík a továrna na čokoládu Šopa Kofola open Kouzelný kolotoč Stopařův průvodce po Galaxii Vinci Kruh II. Ostrov Království nebeské Ostrov Blízko nebe Diskotéka

Pondûlí Velké kino UH Slovácké divadlo KD Benešovo nábřeží UH Kino Hvězda Velké kino UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Kino Květen Elektra Luhačovice Interhotel Moskva Velké kino UH Kino Hvězda UH - Diskotéka No6

Příběh obyčejného šílenství Pohádka do dlaně Zápis do kurzů Karlík a továrna na čokoládu Kouzelný kolotoč Ostrov Svěrací kazajka Sluneční stát Beseda / Srí Lanka Nauč se meditovat Ostrov Ostrov Diskotéka

Úter˘ MC Malenovice KD Benešovo nábřeží UH Kino Hvězda Velké kino

Kosmetická poradna Zápis do kurzů Karlík a továrna na čokoládu Kouzelný kolotoč

17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

7 13:00 15:30 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

8 13:00 16:00 16:45 17:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

9 00:00 10:00 10:00 17:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

10 00:00 00:00 09:00 10:00 11:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:00 17:00 17:30 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00

UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět DK Zlín Velké kino Elektra Luhačovice UH Kino Hvězda UB Kino Máj Zelenáčova šopa UH - Diskotéka No6

23

Ostrov Svěrací kazajka Divadlní soubor STUDIO T - nábor členů Ostrov Josef Zíma Edi Old boy Orange Diskotéka

Stfieda DK Zlín Dodatečný zápis UH Kino Hvězda Karlík a továrna na čokoládu Velké kino Hotel Rwanda UH Kino Hvězda Ostrov Holešov Kino Svět Válka policajtů MD Zlín Divadélko v klubu Elektrická puma Kunovice Kino Lípa Cesta kolem světa za 80 dní Velké kino Hotel Rwanda UH Slovácké divadlo Rychlé šípy Kostel sv.Jakuba a Filipa Varhaní koncert UH Kino Hvězda Hledání Země Nezemě UB Kino Máj Svěrací kazajka UH - Diskotéka No6 Diskotéka

âtvrtek DDM Astra - Příluky Den otevřených dveří UH Kino Hvězda Dům voskových figurín Centrum pro rodinu Květinová vazba Velké kino Příšerná tchýně Alternativa Vernisáž výstavy - Michal Gigrela UB DK Kamenosochařské sympozium - vernisáž UH Kino Hvězda Dům voskových figurín Holešov Kino Svět Válka policajtů Elektra Luhačovice Moravěnka Velké kino Válka světů KM Arcibiskupský zámek Houslový koncert UH Kino Hvězda Válka světů UB Kino Máj Svěrací kazajka UH - Diskotéka No6 Diskotéka

Pátek Rožnov p. VMP UH Slovácké divadlo KD Benešovo nábřeží Velké kino Kino Květen Charita UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda UB Kino Máj Angel club Březolupy U Tetoura Elektra Luhačovice UH - Diskotéka No6 Derby club Slušovice Golem Gambrinus klub Club 603 Club Paříž Dj Lab

Ohlasy Etnofilmu Maškaráda Zápis do kurzů Příšerná tchýně Madagaskar Zahájení výstavy Závan fantazie Dům voskových figurín Válka světů Válka světů Něco jako láska Válka světů Sin City Zahájení nové sezony BIRTHDAY BOYS FunTom & Woska Děti a tanec Diskotéka Diskotéka Rocková liga Metaxa party Diskotéka Lab-Ra-Door

Sobota Rožnov p. VMP Ohlasy Etnofilmu Turistika Zlínská nejen padesátka UH Slovácké muzeum Otevřené dveře fotoarchivu Malenovice hrad Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě Velké kino Radegastův rej - film. pásmo UB DK Dny Uherskobrodska Velké kino Příběh žraloka Velké kino Madagaskar Holešov Kino Svět Rychlý Stripes Velké kino Příšerná tchýně Kino Květen Madagaskar UH Kino Hvězda Válka světů MD Zlín velký sál Slavnostní zahájení jubilejní 60. sezony Holešov Kino Svět Válka světů Kostel ve Štípě Benefiční koncert duchovní hudby Velké kino Válka světů Kino Květen Něco jako láska UH Slovácké divadlo Maškaráda UH Kino Hvězda Dům voskových figurín UB Kino Máj Sin City Angel club Březolupy Velký morasvký křest CD sk. Alkehol Zelenáčova šopa Romeo Autentico Val. Meziříčí M-KLUB Květy a HM..... UH - Diskotéka No6 Diskotéka Derby club Slušovice Diskotéka Golem Gambrinus klub Noc s panděrem


24 kalendáfi akcí 21:00 Club 603 21:00 Club Paříž 21:00 Dj Lab

11 00:00 00:00 00:00 09:00 14:00 14:30 14:30 15:30 16:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

12 10:00 14:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 21:00

13 09:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 20:00 20:00 21:00

14 00:00 14:00 15:30 15:30 17:00 17:00 17:30 17:30 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

15 10:00 10:00 16:00 16:00 17:00 17:30 18:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 21:00

16 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00

Michal David Diskotéka The Essential Progressive Tribal

Nedûle Rožnov p. VMP ZOO Zlín Turistika UB DK Ranč KOSTELANY UH Kino Hvězda MD Zlín velký sál UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Kunovice Kino Lípa Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda UB Kino Máj Zelenáčova šopa UH - Diskotéka No6

Ohlasy Etnofilmu Den Asie Cestou kamenných křížů Dny Uherskobrodska Westernové odpoledne Malovásek O perníkové chaloupce Madagaskar Rychlý Stripes Příšerná tchýně Madagaskar Dům voskových figurín Válka světů Království nebeské Válka světů Něco jako láska Válka světů Sin City Testify Diskotéka

Pondûlí UH Slovácké divadlo Kytice DDM Astra - Příluky Den otevřených dveří Velké kino Válka policajtů UH Kino Hvězda Madagaskar Holešov Kino Svět Tlumočnice Kino Květen Blízko nebe MD Zlín Studio Z Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou Velké kino Válka policajtů KM Arcibiskupský zámek Hudební výlet po Evropě UH Kino Hvězda Válka světů UH - Diskotéka No6 Diskotéka

Úter˘ MC Malenovice Alternativa UB Kino Máj Velké kino UH Kino Hvězda KM DK Hvězdárna Holešov Kino Svět DK Zlín Velké kino UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH - Diskotéka No6

Reflexní masáže páteře Pěvecká liga Pasáček vepřů Válka policajtů Madagaskar Liška Bystrouška Večer deskových her Tlumočnice Divadelní soubor STUDIO T - nábor členů Válka policajtů Old boy Proti zdi Diskotéka

Stfieda Turistika Holešov Drive club UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda UH Slovácké divadlo Knihovna Fr. Bartoše UH Kino Hvězda Velké kino Holešov Kino Svět Kunovice Kino Lípa Velké kino UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH - Diskotéka No6

Oskorušné Melouniáda 4.ročník Madagaskar Madagaskar Maryša Beseda nakladatelství ALISA Madagaskar Válka policajtů Batman začíná Tlumočnice Válka policajtů Leon 2046 Diskotéka

âtvrtek MD Zlín velký sál O perníkové chaloupce UH Slovácké divadlo Pohádka do dlaně UH Kino Hvězda Leon UB Kino Máj Závodník Proužek Velké kino Štěstí UH Kino Hvězda 3:15 zemřeš Golem Gambrinus klub HARVEST festival Holešov Kino Svět Batman začíná MD Zlín Studio Z Letní salon Elektra Luhačovice Mistříňanka Velké kino Štěstí KM Arcibiskupský zámek Mozartovský večer UH Kino Hvězda Utržený ze řetězu UH - Diskotéka No6 Diskotéka

17 00:00 08:00 09:00 14:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

18 00:00 00:00 09:00 13:00 14:30 15:30 17:00 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

19 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 21:00

20 16:00 17:00 17:30 17:30 18:00 19:00 19:00 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

21

Pátek Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět MD Zlín velký sál

19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

Štěstí Sahara 3:15 zemřeš Batman začíná Válka mezi rozmarýnem a majoránkou

08:30 14:00 15:30 16:00 17:00 17:00

Elektra Luhačovice Velké kino Kino Květen UH Klub kultury UH Kino Hvězda UB Kino Máj Angel club Březolupy U Tetoura UH klub Mír Val. Meziříčí M-KLUB UH - Diskotéka No6 Derby club Slušovice Golem Gambrinus klub Club 603 Club Paříž Dj Lab

Koktejl operetních melodií Štěstí Román pro ženy Imperial College Symphony Orchestra Utržený ze řetězu Rukojmí DJ Michal Blažek REGGAE DANCEHALL BASH selecta Psychonaut + předkapela Diskotéka za 15 Diskotéka Diskotéka 100 zvířat Jagermeister party Diskotéka Creative

Sobota Turistika DDM Astra - Příluky UB DK Ranč KOSTELANY Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět MD Zlín velký sál Velké kino Kino Květen Pozlovice OGAR UH Slovácké divadlo UH Kino Hvězda UB Kino Máj Angel club Březolupy U Tetoura Elektra Luhačovice UH - Diskotéka No6 Derby club Slušovice Golem Gambrinus klub Club 603 Club Paříž Dj Lab

Podzimní putování Valašskem Turnaj - magic the gathering IX. autosalon DK Derniera programu na Ranči Štěstí Sahara 3:15 zemřeš Příšerná tchýně Válka mezi rozmarýnem a majoránkou Štěstí Román pro ženy HH Blues Maškaráda Utržený ze řetězu Rukojmí DJ Blažek a D.A.N. Gaginovi narozeniny - akce pro zvané Jam session Diskotéka Diskotéka Metal / Hard Rock Jose Cuervo party Dance Rotation Party 22 Happy House Night

Nedûle Turistika Za Oto Prostějovsko Turistika Peškov UB DK IX. autosalon DK Čajovna Pohoda na Sadové Ve světle Luny - přednáška UH Kino Hvězda Malovásek UH Kino Hvězda Pat a Mat Velké kino Štěstí Kino Květen Sahara UH Kino Hvězda 3:15 zemřeš Holešov Kino Svět Příšerná tchýně Kunovice Kino Lípa STAR WARS: Epizoda III. Velké kino Štěstí Kino Květen Román pro ženy UH Slovácké divadlo Maškaráda UH Kino Hvězda Utržený ze řetězu UB Kino Máj Rukojmí UH - Diskotéka No6 Diskotéka

Pondûlí UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Kino Květen Velké kino Pozlovice OGAR UH Kino Hvězda UH - Diskotéka No6

Utržený ze řetězu Hotel Rwanda Utopie - Nejvíc lidí žije v Číně Štěstí Poutníci Utržený ze řetězu Diskotéka

Úter˘ Alternativa Velké kino UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH Slovácké divadlo Holešov Kino Svět DK Zlín Velké kino UH Kino Hvězda UB Kino Máj Zelenáčova šopa UH - Diskotéka No6

Rozkvětlé město - vyhlášení 9.ročníku Štěstí Utržený ze řetězu Cesty - Argentina, Chile .... Maškaráda Hotel Rwanda Divadelní soubor STUDIO T - nábor členů Štěstí Padlé ženy Válka světů Radio Jam Diskotéka

Stfieda UH Klub kultury Velké kino UH Kino Hvězda UB Kino Máj Velké kino UH Slovácké divadlo

Starořecké báje a pověsti Pád třetí říše Pat a Mat Slavíci v kleci Pád třetí říše Maškaráda


kalendáfi akcí 17:00 17:30 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

22 16:00 16:00 16:45 17:00 17:30 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

23 17:00 17:00 17:00 17:30 17:30 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

24 17:00 17:00 17:30 18:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

25 14:30 15:00 15:30 17:00 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30

KM DK UH Kino Hvězda KM Alma klub Holešov Kino Svět MD Zlín velký sál Kunovice Kino Lípa Velké kino UH Klub kultury UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH - Diskotéka No6

Taneční podvečer pro nezadané Utržený ze řetězu 12 domů horoskopu Dům voskových figurín Šumař na střeše Sahara TV NET - představení pro členy Pět klobouků Jana Přeučila Pátrání po Ester Válka světů Diskotéka

âtvrtek UH Kino Hvězda Sedmikrásky UB Kino Máj Brazil Centrum pro rodinu Drátkování na sklo a kameny Velké kino Příběh modré planety UH Kino Hvězda Fantastická čtyřka UH Kino Hvězda Štěstí Holešov Kino Svět Dům voskových figurín MD Zlín velký sál Rákoš Rákoczy Velké kino Příběh modré planety UH Slovácké divadlo Maškaráda UH Slovácké divadlo Autobus na lince 21 KM Arcibiskupský zámek Francouzská noc UB Kino Máj Stopařův průvodce po Galaxii Zelenáčova šopa Podjezd uvádí hosta Hazard U Tetoura Music bar UH - Diskotéka No6 Diskotéka

Pátek Velké kino Kino Květen UB DK UH Kino Hvězda Charita MD Zlín velký sál Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda UB Kino Máj Angel club Březolupy U Tetoura UB DK Holešov Drive club Val. Meziříčí M-KLUB UH - Diskotéka No6 Derby club Slušovice Golem Gambrinus klub Club 603 Club Paříž Dj Lab

Fantastická čtyřka Rychlý Stripes Výstava sdružení výtvarníků - vernisáž Fantastická čtyřka Vnímání Figarova svatba Fantastická čtyřka Rukojmí Štěstí Stopařův průvodce po Galaxii DJ Štach Death _ black _ trash session 4 Noc vědců ASYL AKT Diskotéka za 15 Narozeninová párty No6 Diskotéka Snížená Pracovní Schopnost Beefeater party Diskotéka Jungle, Drum „N“ Bass, Jungle

Sobota Velké kino Fantastická čtyřka Kino Květen Rychlý Stripes UH Kino Hvězda Štěstí Galerie K+P Skřivánkovi Vernisáž výstavy Ota Janeček Holešov Kino Svět Rukojmí Val. Meziříčí M-KLUB Tam a zpátky - divadlo Schod MD Zlín velký sál Absolvent MD Zlín Divadélko v klubu Elektrická puma Velké kino Fantastická čtyřka Kino Květen Rukojmí Pozlovice OGAR Odpolední směna UH Slovácké divadlo Donaha! UH Kino Hvězda Fantastická čtyřka UH Kino Hvězda Štěstí UB Kino Máj Batman začíná Angel club Březolupy DJ Spike + Nightmare Zelenáčova šopa Bratři ze Soluně U Tetoura Cafe la Maňana UH - Diskotéka No6 Diskotéka Derby club Slušovice Diskotéka Golem Gambrinus klub A.M.O. , VEC + dj JAZZY Club 603 ČSSR disco Club Paříž Afro Art Stage Dj Lab Drum Stage

Nedûle KM DK UH Klub kultury UH Kino Hvězda Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Kunovice Kino Lípa Velké kino Kino Květen UH Slovácké divadlo

Jak si princezna vzala draka Taneční zábava Slonisko a medvídek Pú Fantastická čtyřka Rychlý Stripes Štěstí Rukojmí Madagaskar Fantastická čtyřka Rukojmí Donaha

20:00 20:00 20:00 21:00

26 17:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 21:00

27 10:00 16:00 17:00 17:00 17:30 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00

28 00:00 15:30 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

29 16:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

30 00:00 10:00 17:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH - Diskotéka No6

25

Fantastická čtyřka Štěstí Batman začíná Diskotéka

Pondûlí UH Kino Hvězda Štěstí Holešov Kino Svět 3:15 zemřeš Kino Květen Občanská výchova Hvězdárna Temná hmota vesmíru - přednáška Velké kino Klíč Pozlovice OGAR Marian Varga UH Slovácké divadlo O pejskovi a mačičke KM Arcibiskupský zámek Orchestr a sbor studentů konzervatoře UH Kino Hvězda Štěstí UH - Diskotéka No6 Diskotéka

Úter˘ MD Zlín velký sál UB Kino Máj Velké kino Studio 6.15 UH Kino Hvězda UH Slovácké divadlo Hvězdárna Holešov Kino Svět DK Zlín Velké kino UH Kino Hvězda UB Kino Máj Zelenáčova šopa Val. Meziříčí M-KLUB UH - Diskotéka No6 Golem Gambrinus klub Club 603

Tajemství Viléma Storitze Cesta kolem světa Fantastická čtyřka Setkání s Ladislavem Nebeským Štěstí Vstupte! Večer deskových her 3:15 zemřeš Divadelní soubor STUDIO T - nábor členů Klíč Štěstí Amélie z Montmartu Inter Fernet Babička Diskotéka Rockotéka Becher party

Stfieda Turistika UH Kino Hvězda Velké kino UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Kunovice Kino Lípa Velké kino UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH - Diskotéka No6

Hrad Helfštýn Slonisko a medvídek Pú Fantastická čtyřka Štěstí 3:15 zemřeš Válka světů Klíč Štěstí Divoké včely Kinsey Diskotéka

âtvrtek UH Kino Hvězda Velké kino UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět MD Zlín velký sál Elektra Luhačovice Velké kino UH Slovácké divadlo UB DK UH Kino Hvězda UB Kino Máj U Tetoura UH - Diskotéka No6

Lesní jahody Doblba Noční hlídka Karlík a továrna na čokoládu Válka mezi rozmarýnem a majoránkou Dietomanka Doblba Maryša Jiří Levíček trio Noční hlídka Kinsey Music bar Diskotéka

Stfieda ZOO Zlín Večerní lampionová exkurze MC Malenovice Divadýlko Velké kino Doblba Kino Květen Bokovka UH Kino Hvězda Noční hlídka Hvězdárna Zápis do astronomických kroužků Zelenáčova šopa Čas, který se nepočítá + Jazzub Holešov Kino Svět Karlík a továrna na čokoládu MD Zlín velký sál Škola žen MD Zlín Divadélko v klubu Letní den Velké kino Doblba Kino Květen Sin City UH Slovácké divadlo Maryša UH Kino Hvězda Noční hlídka UB Kino Máj Hlas smrti Angel club Březolupy DJ Blažek + D.A.N. Golem Gambrinus klub GAMMA RAY U Tetoura Frank Zappa revival Val. Meziříčí M-KLUB Diskotéka za 15 UH - Diskotéka No6 Diskotéka Derby club Slušovice Diskotéka Club 603 Mojito party Club Paříž Diskotéka Dj Lab DJ Lab Party


26

film

VELKÉ KINO Zlín

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ 5. září v 10 h FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

nám. Práce 2511, Zlín, tel.: 577 432 936 Přístupnost: (0) = mládeži přístupno, (12) = do 12 let nevhodný, (15) = do 15 let nepřístupný, (a) = film pro náročné diváky, FK = filmový klub, FKS = Filmový klub seniorů. Předprodej vstupenek 1 h před začátkem. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

ČR/SR/SRN-2004-100 minut-Bioscop-(0) Komediální love story o různých podobách lásky. V hlavních rolích I. Trojan, J.Bartoška, Z. Bydžovská, M. Krobot, N.Divíšková, K.Heřmánek, Režie: Petr Zelenka

KOUZELNÝ KOLOTOČ 1. – 6. září v 17 h

Velká Británie/Francie-2004-85 minut-česká verzepremiéra-SPI-(0)Animovaná pohádka inspirovaná populárním televizním seriálem – Malá Florence se díky zlému kouzlu ocitá v ledovém vězení. Na záchrannou výpravu se vydávají psík, kráva, slimák a králík…. Režie Dave Borthwick, Jean Duval, Frank Passingham OSTROV 1. – 6. září v 19.30 h

USA-2005-136 minut-titulky-premiéra-WarnerBros.(12) Je polovina 21. století. Lincoln a Jordan žijí v obrovském obytném komplexu, kde čekají na možnost odjet na „Ostrov" o němž se tvrdí, že je posledním neznečištěným místem na Zemi. Jenže Lincoln zjisti skutečnost, která celou jeho dosavadní existenci obrátí vzhůru nohama… Režie: Michael Bay inzerce

HOTEL RWANDA (a)

7. září v 17 a v 19.30 h JAR/Velká Británie/Itálie-2004-122 minut-titulkyHCE-(15) Apokalypsa jednoho národa versus tiché vítězství jednoho člověka. Příběh, který se, bohužel, stal… Režie: Terry George PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ 8. – 11. září v 17 h

USA-2005-102 minut-titulky-premiéra-WarnerBros.(12) Jane Fondová a Jennifer Lopezová se perou o muže svých snů. První je jeho matkou, druhá snoubenkou… Režie: Robert Luketic VÁLKA SVĚTŮ 8. – 11. září v 19.30 h

USA-2005-117 minut-titulky-Bontonfilm-(12)Filmové zpracování klasického románu H.G.Wellse o marťanské invazi na Zemi s Tomem Cruisem a Timem Robbinsem v hlavních rolích Režie: Steven Spielberg VÁLKA POLICAJTŮ 12. – 14. září v 17 a v 19.30 h

Francie-2004-110 minut-titulky-premiéra-Bioscop(15) Daniel Auteuil a Gérard Depardieu jako dva policisté v drsném kriminálním dramatu podle skutečných událostí… Režie: Olivier Marchal ŠTĚSTÍ 15. – 20. září v 17 a v 19.30 h

ČR/SRN-2005-100 minut-premiéra-Bontonfilm-(0) Příběh o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku…. V hlavních rolích Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová, Aňa Geislerová, Marek Daniel, Bolek Polívka, Simona Stašová Režie: Bohdan Sláma PÁD TŘETÍ ŘÍŠE 21. září ve 14 h FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 21. září v 17 h (a)

Německo-2004-150 minut-titulky-Bontonfilm-(12) 20. července 1944 byl spáchán ve Vůdcově hlavním stanu „Vlčím doupěti" atentát na Hitlera (Bruno Ganz).Z bezprostřední blízkosti zažila tuto událost jeho osobní sekretářka Gertraud „Traudl" Junge. Jejíma očima pak sledujeme konec II. světové války z prostředí bezprostředně kolem Hitlera a jeho nejbližších spolupracovníků …Režie: Oliver Hieschibiegel SMÍM PROSIT? 21. září v 19.30 h Uzavřené představení pro členy V.I.P. Clubu TV NET

USA-2004-106 minut-titulky-SPI-(12) Romantická komedie s americkou muzikálovou hvězdou Richardem Gerem, tentokrát v roli nudného a přepracovaného obchodního právníka Johna, který hledá východisko z plíživé životní krize tím, že se zapíše do tanečních kurzů….. V dalších rolích Jennifer Lopezová, Suzan Sarandonová, Stanley Tucci a Anita Gilletteová Režie: Peter Chelsom PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY 22. září v 17 a v 19.30 h (a)

Francie/Itálie-2004-81 minut-titulky-premiéra-SPI(0) Po šesti letech usilovné práce přichází druhý opus od scénáristů-režisérů snímku Microcosmos. Africký


film

27

průvodce filmem používá výpravného jazyku mýtů a bájí, aby nám představil zrození vesmíru a hvězd, výbušné začátky naší planety a vznik života na Zemi. Je to pravdivý příběh, příběh nás všech. Zvířata jsou hlavními aktéry v této nádherné, moderní a nesmrtelné Genezi Režie: Claude Nuridsany, Marie Pérennou

ČR-2005-95 minut-CinemArt-(15) Hlavní hrdinové – kamarádi z ostravské fabriky: Milan, Tomáš, Karel a Vinco, přijdou o práci. rozhodnou se nerozšiřovat řady nezaměstnaných a začnou podnikat. Před nimi a jejich blízkými se tak otevírá zcela nový svět…. Režie: Martin Šulík

FANTASTICKÁ ČTYŘKA 23. – 28. září v 17 h + 23. – 25. září i v 19.30 h

MADAGASKAR 9. – 11. září v 17 h

USA-2005-123 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm(0) Další comicsová adaptace uvádí na scénu partičku superhrdinů- vynálezce-vědce, astronauta,vedoucí genetického výzkumu a pilota, kteří hodlají uskutečnit expedici do středu kosmické bouře. Mise probíhá zdárně až do okamžiku, kdy zjistí, že došlo k chybě v odhadu rychlosti blížící se bouře. V okamžiku je vesmírná stanice pohlcena mraky kosmické radiace a začnou se dít neuvěřitelné věci…. Režie: Tim Story

USA-2005-animovaný-80 minut-česká verze-Bontonfilm-(0) Hroch, zebra, lev a žirafa žijí v newyorské ZOO a jsou hvězdami místní show. Jak se jim ale povede, až se ocitnou v jejich původním domově – v divočině? Režie: Eric Darnell, Tom McGrath

KLÍČ 26. – 28. září v 19.30 h

USA-2005-105 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm(15) Nový thriller, v němž mladá ošetřovatelka (Katie Hudsonová) skončí v pasti vlastního soucitu Režie: Iain Softely DOBLBA 29. září – 5. října v 17 a v 19.30 h

ČR-2005-120 minut-premiéra-Bontonfilm-(0) Černá komedie o rodině Mukových (otec a syn Duškovi, Petr Čtvrtníček), jejíž život obrátí naruby jedno nečekané dědictví… PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI V SOBOTU V 15 H SE V MĚSÍCI ZÁŘÍ NEKONAJÍ

RADEGASTŮV REJ - VSTUP ZDARMA 10. září se uskuteční před Velkým kinem Součástí programu bude i promítání ve Velkém kině 11.00 - KYTICE POHÁDEK – pásmo krátkých filmů - 68 minut Konzerva,Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu,Cvrček a basa,Krtek a zelená hvězda,Velryba Abyrlev,Člověk neandrtálský,Jak jeli k vodě,Jak Žofka pořádala maškarní bál,Krtek a televizor 13.00 – PŘÍBĚH ŽRALOKA - USA-2004-animovaný- 86 minut-česká verze, Příběh Oscara – malé upovídané rybky, který se za podivných okolností spřátelí s velkým bílým žralokem Lennym… 15.00 – MADAGASKAR- USA-2005-animovaný80 minut-česká verze, Hroch, zebra, lev a žirafa žijí v newyorské ZOO a jsou hvězdami místní show. Jak se jim ale povede, až se ocitnou v jejich původním domově – v divočině?

KINO KVĚTEN Malenovice Masarykova ul. 1014, Zlín - Malenovice tel.: 577 10 32 84 STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII 2. – 4. září v 17 h

USA/Velká Británie-2005-110 minut-titulky-premiéra-Falcon-(0) Nepropadejte panice, ani když stopujete v županu….! Sci-fi komedie s Martinem Freemanem v hlavní roli Režie: Garth Jennings KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 2.– 4. září v 19.30 h

USA-2005-148 min-titulky-Bontonfilm –(12)Orlando Bloom statečně bojuje za osud Jeruzaléma v historickém velkofilmu, Režie: Ridley Scott SLUNEČNÍ STÁT 5. září v 19 h (a)

NĚCO JAKO LÁSKA 9. – 11. září v 19.30 h

USA-2005-107 minut-titulky-premiéra-Falcon-(0) Romantická komedie - příběh Olivera (Ashton Kutcher) a Emily (Amanda Peet) – dvou zcela odlišných lidí, kteří se před sedmi lety potkali na palubě letadla z Los Angeles do New Yorku. Osud je svádí znovu a znovu dohromady, vždycky však v nesprávnou chvíli…. Režie: Nigel Cole BLÍZKO NEBE 12. září v 19 h (a)

inzerce


28

film

KINO Máj - UH. BROD nám. 1. Máje 2057, Tel.: 572633785,607647102 www.ub.cz/kino

KINO Napajedla Na kapli 459, tel. 577 944 247

KINO Lípa - Kunovice kina.365dni.cz

KINO Svět - HOLEŠOV nám. Dr. beneše 62, Tel.: 608 984 935 www.mks.holesov.cz

KINO Uherské Hradiště Kino Hvězda, nám. Míru 951 tel.: 572 553 617, www.artfilm.cz

KINO Beseda Otrokovice nám.3. května 1302,Otrokovice tel.fax : 577934441, www.volny.cz/otr.beseda

ČR-2005-96 minut-premiéra-Bontonfilm-(0) První český „evropský" film s mezinárodním obsazením, etnickou hudbou a univerzálním tématem, platným nejen v české kotlině. Příběh o lásce k bíle dívce vyprávěný očima mladého Afričana, žijícího se svou rodinou v hotelu „Blízko nebe" Režie: Dan Svátek SAHARA 16. – 18. září v 17 h

USA-2005-127 minut-titulky--Bontonfilm-(12) Zkušený badatel Dirk Pitt najde minci, k níž se váže historická legenda. To ještě netuší, že se se svým parťákem Al Giordinem vydá na největší dobrodružství svého života – honbu za pokladem tím nejnebezpečnějším koutem západní Afriky… ROMÁN PRO ŽENY 16. – 18. září v 19.30 h

ČR-2004-100 minut-Bioscop-(15) Komedie podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha s Markem Vašutem , Simonou Stašovou a Zuzanou Kanóczovou v hlavních rolích - Režie: Filip Renč UTOPIE – NEJVÍC LIDÍ ŽIJE V ČÍNĚ 19. září v 19 h (a)

Norsko-2002-82 minut-titulky-premiéra-CinemArt(12) Absurdní komedie o maličkostech a jejich obrovských důsledcích…. Režie: Morten Tyldum, Thomas Robsahm, Arild Fröhlich, Sara Johnsen, Ingebjorg Torgersen, Terje Rangnes, Magnus Martens, Martin Asphaug, Hans Peter Moland RYCHLÝ STRIPES 23. – 25. září v 17 h

USA-2004-84 minut-česká verze-HCE-(0) Mládě zebry má sen : vyhrát dostihy…. Rodinná komedie, v níž zvířata mluví hlasy našich známých herců: Zdeňka Podhůrského, Veroniky Žilkové, Michala Suchánka či Richarda Genzera… Režie: Frederik Du Chau RUKOJMÍ 23. – 25. září v 19.30 h

USA-2004-113 minut-titulky--Bioscop-(15) Tři brutální zločinci se po nevydařené krádeži v panice ukryjí v domě, kde jako rukojmí drží chlapce, dívku a jejich otce.. Případ se zkomplikuje tím, že otec je účetním mafie. Bruce Willis, jako elitní vyjednávač, má jen jednu noc na jejich záchranu……… Režie: Florent Siri OBČANSKÁ VÝCHOVA 26. září v 19 h (a)

Německo/Rakousko-2004-127 minut-titulky-premiéra-SPI-(12) Jana, Petera a Jule spojuje jejich vášeň – touží změnit svět. Jan i Peter se stanou „záhadnými aktivisty", kteří nenásilným způsobem upozorňují místní smetánku, že jejich dny hojnosti jsou sečteny. Komplikace nastanou, když se Jule zamiluje do obou….. BOKOVKA 30. září v 17 h FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

USA-2004-123 minut-titulky-Bontonfilm-(12) Dva dávní přátelé se vydávají na ochutnávku vín. Miles, zatvrzelý rozvedený muž, údajný spisovatel a skutečný znalec vín, pozve svého bývalého spolužáka - týden před jeho svatbou – na exkurzi do vinic. Společně pak ochutnávají víno ve společnosti krásných žen…. Režie: Alexander Payne SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU 30. září – 2. října 19.30 h

USA-2005-125 minut-titulky-SPI-(15) Sin City – město hříchu je zamořeno kriminálníky, zkorumpovanými policisty a sexy ženami. Někdo touží po pomstě, někdo po spasení – další po obojím…. Představení pro děti v neděli v 15 h se v měsíci září nekonají!!!


hudba ANGEL CLUB - Březolupy Agentura ATLANTIC / Pavel Tichopádek tel.: 608 123455, atlantic@tiscali.cz Pá 9 Zahájení nové sezony 20:00 So 10 Velký morasvký křest CD sk. Alkehol 20:00 Pá 16 DJ Michal Blažek 20:00 So 17 DJ Blažek a D.A.N. 20:00 Pá 23 DJ Štach 20:00 So 24 DJ Spike + Nightmare 20:00 20:00 Pá 30 DJ Blažek + D.A.N.

CLUB 603 Okružní 4701, tel. 577 145 048 club@603.cz, www.603.cz Pá 2 Školní skandál So 3 Jack Daniels party Pá 9 Metaxa party So 10 Michal David Pá 16 Jagermeister party So 17 Jose Cuervo party Pá 23 Beefeater party So 24 ČSSR disco Út 27 Becher party Pá 30 Mojito party

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

CLUB PAŘÍŽ Hotel Ondráš, ul. Kvítková Pá 2 So 3 Pá 9 So 10 Pá 16 So 17 Pá 23 So 24 Pá 30

Diskotéka Hip Hop, Reggae Diskotéka Diskotéka Diskotéka Dance Rotation Party Diskotéka Afro Art Stage Diskotéka

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

DERBY KLUB SLUŠOVICE www.no6.cz

Pá 2 So 3 Pá 9 So 10 Pá 16 So 17 Pá 23 So 24 Pá 30

Diskotéka Diskotéka Diskotéka Diskotéka Diskotéka Diskotéka Diskotéka Diskotéka Diskotéka

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

DJ Lab Hotel Ondráš, ul. Kvítková, www.djlab.cz Pá 2 So 3 Pá 9 So 10 Pá 16 So 17 Pá 23 So 24 Pá 30

Warm Up University Jungle & Drum „N“ Bass Lab-Ra-Door The Essential Progressive Tribal Creative 22 Happy House Night Jungle, Drum „N“ Bass, Jungle Drum Stage DJ Lab Party

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

ČAJOVNA - MÚZICKY KLUB nám. Míru 38, Fryšták, tel. 577 912 269 muzickyklub.zde.cz, muzickyklub@seznam.cz

29


30

hudba

GOLEM GAMBRINUS KLUB

M-KLUB VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Tržnice, nám. Práce 1099, Zlín tel. 577 596 212-3, fax: 577 596 114-212 golem@golemclub.info, www.golemclub.info Pá 2 Welcome rock 21:00 So 3 Rockotéka 21:00 Pá 9 Rocková liga 21:00 So 10 Noc s panděrem 21:00 Čt 15 HARVEST festival 18:30 Pá 16 100 zvířat 21:00 So 17 Metal / Hard Rock 21:00 Pá 23 Snížená Pracovní Schopnost 21:00 So 24 A.M.O. , VEC + dj JAZZY 21:00 Út 27 Rockotéka 21:00 20:00 Pá 30 GAMMA RAY

Komenského 1, www.kzvalmez.cz/mklub Tel. +420 571 684 222 Čt 1 Vernisáž výstavy Zuzany Opluštilové 17:00 Pá 2 Diskotéka za 15 20:30 So 10 Květy a HM..... 20:00 Pá 16 Diskotéka za 15 20:30 Pá 23 Diskotéka za 15 20:30 So 24 Tam a zpátky - divadlo Schod 19:00 Út 27 Babička 20:00 20:30 Pá 30 Diskotéka za 15

U TETOURA Švermova 91, Zlín Malenovice-Podhradí tel.: 577 105 298, www.utetoura.com Čt 1 HRAnDĚNÍ 2005 19:30 Pá 2 HRAnDĚNÍ 2005 19:30 So 3 HRAnDĚNÍ 2005 15:00 Pá 9 BIRTHDAY BOYS FunTom & Woska 20:00 Pá 16 REGGAE DANCEHALL BASH selecta 20:00 So 17 Gaginovi narozeniny - akce pro zvané20:00 Čt 22 Music bar 20:00 Pá 23 Death _ black _ trash session 4 20:00 So 24 Cafe la Maňana 20:00 Čt 29 Music bar 20:00 20:00 Pá 30 Frank Zappa revival

KLUB MÍR UHERSKÉ HRADIŠTĚ Smetanovy sady, Uherské Hradiště tel.: 572 553 617, www.mir.uh.cz Pá 2 Jungle and d_n b + promítání 20:00 So 3 Martyrdod, Fucked up, From the ashes 19:00 20:30 Pá 16 Psychonaut + předkapela

MUSIC CLUB SLADY Kroměříž Na Sladovnách 1576, www.mcslady.cz

MUSICLAND „A“ Hradská 1, Zlín, www.music-land.cz

ZELENÁČOVA ŠOPA Dlouhá111, Zlín, tel.: 577 434 414 sopa@sopa.cz, www.sopa.cz So 3 Bratři ze Soluně Ne 4 Šopa Kofola open Út 6 Orange So 10 Romeo Autentico Ne 11 Testify Út 20 Radio Jam Čt 22 Podjezd uvádí hosta Hazard So 24 Bratři ze Soluně Út 27 Inter Fernet Pá 30 Čas, který se nepočítá + Jazzub

20:00 16:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 18:30

VALAŠSKÝ ŠENK OGAR Pozlovice 47, Luhačovice, tel.: 577 131 650 info@ogar.cz, www.ogar.cz So 17 HH Blues 19:30 Po 19 Poutníci 19:30 So 24 Odpolední směna 19:30 19:30 Po 26 Marian Varga

DISKOTÉKA NO.6 - UH.HRADIŠTĚ Hradební 1198, Uherské Hradiště tel.: 572 55 408, www.no6.cz Ne 4 - Čt 22 Diskotéka Pá 23 Narozeninová párty No6 So 24 - Pá30 Diskotéka

21:00 21:00 21:00

REM CLUB Inter Hotel Moskva, Zlín, tel.: 577 560 289 mob. 604 214 996, Jaroslav Redek

inzerce

STAR CLUB Zlín - Kúty, tel.: 577 432 591, www.star-club.cz


kulturní centra

Pá 30 Zápis do astronomických kroužků 18:00

ALTERNATIVA Osvoboditelů 3778, Zlín, tel.: 577 018 162 www.alternativa.cz

PO-PÁ 8-12, 13-17 h, SO 10-16 h Čt 8 Vernisáž výstavy - Michal Gigrela 17:00 Út 13 Pěvecká liga 15:00 16:00 Út 20 Rozkvětlé město - vyhlášení

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI klášterní budova Regina, Divadelní 6, 760 01 Zlín tel.: 577 212 020 zázn., mob.: 732 376 193 centrum.zlin@volny.cz Čt 8 Květinová vazba Ne 18 Pouť rodin na Provodov Čt 22 Drátkování na sklo a kameny

16:45 00:00 16:45

CHARITA Podlesí IV / 5302, Zlín, tel. 577 240 036, 603 491 601, chp.zlin@charita.cz Kavárna s galerií: po-pá 14.00-20.00 h Komplex obchůdků: po-pá 9:30-17.00 so 8:30-12.00 a při kulturní akci Pá 9 Zahájení výstavy Závan fantazie 17:00 17:30 Pá 23 Vnímání

POHODA NA SADOVÉ, Zlín kafírna a čajírna, Sadová 3049, tel.:777 222 528 Ne 18 Ve světle Luny - přednáška 13:00

DK ZLÍN Gahurova, tel.: 577 211 184, 577 210 318, w.w.w.dkzlin.cz

St 7 Dodatečný zápis 13:00 Út 27 Pohádky z Krakonošovi zahrádky 00:00

KD ELEKTRA LUHAČOVICE tel.: 577 131 104 Čt 1 Po 5 Út 6 Čt 8 Pá 9 Čt 15 Pá 16 So 17 Čt 29

Zálesanka Beseda / Srí Lanka Josef Zíma Moravěnka Děti a tanec Mistříňanka Koktejl operetních melodií Jam session Dietomanka

19:00 19:00 19:30 19:00 20:00 19:00 19:00 20:00 19:00

DRIVE CLUB HOLEŠOV nám. Dr. beneše 62, Tel.: 608 984 935 www.mks.holesov.cz, kensa@mks.holesov.cz St 14 Melouniáda 4.ročník 14:00 20:00 Pá 23 ASYL AKT

HVĚZDÁRNA ZLÍN Areál gymnázia Zlín, Lesní čtvrt www. zas.cz, tel.: 577 436 945 Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v PO, ST a PÁ od 19 do 21 h. Vstupné dospělí 20, -, děti 10,-

So 3 Út 13 Po 26 Út 27

31

Vernisáž výstavy Obce architektů 14:00 Večer deskových her 18:00 Temná hmota vesmíru - přednáška 19:00 Večer deskových her 18:00

DK KROMĚŘÍŽ tel.: 573 337 422 KM Arcibiskupský zámek Čt 8 Houslový koncert 19:30 Po 12 Hudební výlet po Evropě 19:30 Čt 15 Mozartovský večer 19:30 Čt 22 Francouzská noc 19:30 Po 26 Orchestr a sbor studentů konzervatoře 19:30 KM DK Út 13 Liška Bystrouška 18:00 St 21 Taneční podvečer pro nezadané 17:00 14:30 Ne 25 Jak si princezna vzala draka

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE Tř. T. Bati 204, Zlín, tel.: 577 210 018 info@kfbz.cz, www.kfbz.cz St 14 Beseda nakladatelství ALISA

17:00

RANČ KOSTELANY tel.: 573 367 272, www.kostelany.cz So 3 Ne 4 Ne 11 So 17

Loučení s prázdninami Parkurové soutěže ČJF Westernové odpoledne Derniera programu na Ranči

inzerce

14:00 10:00 14:00 14:00


32

kulturní centra

Valašské muzeum v přírodě Palackého 147, Rožnov p.R., www.vmp.cz tel.: 571 757 173, 571 757 161 Ne 4 Putování po Valašsku - Rožnovsko00:00 Pá 9 Ohlasy Etnofilmu 00:00 So 10 Ohlasy Etnofilmu 00:00 Ne 11 Ohlasy Etnofilmu 00:00 Út 13 Jak se dřive 00:00 St 14 Jak se dříve 00:00 Čt 15 Jak se dříve 00:00 So 17 Běh rodným krajem Emila Zátopka 00:00 00:00 Pá 30 Podzimní putování s broučky

NÚLK Strážnice 08:00 08:00

DŮM KULTURY UH. BROD tel.: 572 634 802, dkub@ub.cz, Předprodej: Galerie panský dům, Po-Pá: 9-12, 13-17 So 3 So 3 Čt 8 So 10 Ne 11 So 17 Ne 18 Pá 23 Pá 23 Čt 29

Kamenosochařské sympozium 00:00 Koncert japonského klavirního tria 19:00 Kamenosochařské sympozium - vernisáž17:00 Dny Uherskobrodska 11:00 Dny Uherskobrodska 09:00 IX. autosalon DK 09:00 IX. autosalon DK 09:00 Výstava sdružení výtvarníků - vernisáž17:00 Noc vědců 20:00 Jiří Levíček trio 19:30

inzerce

Hradební 1198, Uherské Hradiště Tel.: 572 551 249, www.kkuh.cz Pá 2 Vernisáž výstavy - Daniela Benešová 17:00 Pá 9 Slavnosti vína a otevřených památek So 10 Slavnosti vína a otevřených památek Ne 11 Slavnosti vína a otevřených památek Pá 16 Imperial College Symphony Orchestra19:30 St 21 Starořecké báje a pověsti 08:30 St 21 Starořecké báje a pověsti 10:00 St 21 Pět klobouků Jana Přeučila 19:30 15:00 Ne 25 Taneční zábava

ZOO LEŠNÁ

tel.: 518 306 632 St 21 Podzim na dědině Čt 22 Podzim na dědině

KK UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Lukovská 112, Zlín, Tel.: 577 914 180 office@zoolesna.cz, www.zoolesna.cz Ne 11 Den Asie 00:00 Pá 23 Večerní lampionová exkurze 00:00 00:00 Pá 30 Večerní lampionová exkurze

ASTROLOGICKÁ ABECEDA Ivana Sýkorová, poradenství, konzultace, přednášky tel. 777-283 342, www.ivankasykorova.wz.cz Přednáška : Ve světle Luny.

Ne 18. září 13 hodin Čajovna Pohoda na Sadové, Zlín Speciální úplňkové setkání, kouzla našich babiček i praktické tipy lunární astrologie pro váš život. Přednáška : 12 domů horoskopu, 12 klíčů k osudu

Středa 21. září 18 hodin Alma klub, Kroměříž Na říjen připravujeme opakování úspěšného semináře ASTROLOGICKÁ ABECEDA. Přihlášky a bližší informace na tel.: 777-283 342

Orient Dance Centre DELILA Dlouhá 4217, Zlín, Mariánské nám. 73, Uh. Hradiště tel.: 608 751 645, www.delila.cz

kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé NETRADIČNÍ KAVÁRNA SLUNEČNICE II. Morysův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín, Tel.: 577 434 602, Po 14-20, Út-Pá 10-22, So, Ne zavřeno

DŮM KULTURY VSETÍN Svárov 1055, www.dkvsetin.cz tel. : (+420) 571 417 993

OTROKOVICKÁ BESEDA nám.3. května 1302,Otrokovice, tel.fax : 577934441, www.volny.cz/otr.beseda

FILHARMONIE BM Zlín Dům umění, tel.: 577 005 742, www.fbmzlin.cz

BAŤOVA VILA, Zlín Gahurova 292,tel. 577 219 083, www.batova-vila.cz

ČAJÍRNA U PYTHONA, Holešov Nám. Sv.Anny 1030, Holešov, tel.573 397 276, python-tea@volny.cz, www.cajirna.net bubenické čt 17-20 h. Otevřeno : út-ne od 15 h.

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek Soudní 1, Zlín, tel.: 731 106 507, eko4listek@seznam.cz


Mûstské divadlo Zlín MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN tř. T. Bati 4091/32, divadlo.zlin.cz pokladna: 577 636 207, hromadné objednávky: 577 636 202, otevřeno PO - PÁ 9.00 - 18.00 h a 1 h před každým představením So 10 Slavnostní zahájení jubilejní 60. sezony 18:00 Ne 11 O perníkové chaloupce 14:30 Po 12 O perníkové chaloupce 10:00 Čt 15 O perníkové chaloupce 10:00 Pá 16 Válka mezi rozmarýnem a majoránkou 19:00 So 17 Válka mezi rozmarýnem a majoránkou 19:00 Út 20 Budulínek 10:00 St 21 Šumař na střeše 19:00 Čt 22 Rákoš Rákoczy 19:00 Pá 23 Figarova svatba 19:00 So 24 Absolvent 19:00 Út 27 Tajemství Viléma Storitze 10:00 Čt 29 Válka mezi rozmarýnem a majoránkou 19:00 19:00 Pá 30 Škola žen

DIVADÉLKO V KLUBU St 7 Elektrická puma So 24 Elektrická puma Pá 30 Letní den

19:00 19:00 19:00

STUDIO Z Po 12 Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou 19:00 19:00 Čt 15 Letní salon

33

Hosté v záfií 2005 Terry Johnson:

ABSOLVENT Studio DVA Divadelní podobu slavného filmového příběhu o lásce, kvůli které má smysl se rvát, uvidíte v nastudování režiséra Patrika Hartla s herci Kryštofem Hádkem, Vilmou Cibulkovou nebo Ivanu Chýlkovou, Monikou Zoubkovou, Jaroslavem Satoranským, Gabrielou Vránovou, Petrem Křiváčkem, Evou Suchánkovou a Pavlem Baťkem. 24. 9. 2005 v 19 hod., Velký sál Moliere

·KOLA ÎEN Národní divadlo Brno V této slavné komedii chce hlavní hrdina vychovat ze své schovanky svou budoucí ženu – poslušnou bytost připravenou na příkladné manželství. Když se však dívka ocitne před svatbou v jeho domě, seznámí se s mladým mužem, jenž se jí začne dvořit, aniž tuší hostitelovy záměry. V režii Ivana Rajmonta hrají Zdeněk Dvořák a další herci známí ze svého působení ve Zlíně - Jiří Pištěk a Ondřej Mikulášek, dále pak Kateřina Holánová (za hlavní ženskou roli ve filmu Nuda v Brně byla nominována na Českého lva), Václav Vašák, Marika Procházková, Jaroslav Dufek (nositel Ceny Thálie), Jan Grygar a Jindřich Světnica. 30. 9. 2005 v 19 hod., Velký sál

V anketû Aplaus uÏ mÛÏete hlasovat elektronicky!!!! Letos přicházíme s novinkou: můžete své hlasy posílat i elektronicky – na našich webových stránkách v sekci Aplaus 2005 najdete hlasovací formulář. Upozorňujeme, že hlasovat se dá jen jednou! Prostřednictvím své účasti v anketě APLAUS 2005 můžete dát svůj hlas herečce, herci a inscenaci, jež Vás v sezoně 2004/2005 nejvíce zaujaly. Ceny za Vámi nejvýše hodnocený ženský a mužský herecký výkon se udělují vždy za největší počet hlasů získaných za roli v jedné inscenaci.

P¤EDPLATNÉ 60. SEZONY MùSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN 2005/2006 Zakoupením pfiedplatného získáte fiadu v˘hod!

Podrobné informace o nabídce 60. sezony jsou uvedeny v katalogu předplatného 2005/2006, který je všem dosavadním předplatitelům automaticky zasílán, pro ostatní zájemce je volně k dispozici ve foyeru divadla, u pokladny a na mnoha dalších kontaktních místech v regionu. Obsah katalogu najdete také na internetu na stránkách Mûstského divadla Zlín www.divadlo.zlin.cz

Dûtem V září uvede Městské divadlo Zlín pro nejmenší diváky hned dvě pohádky: první bude premiéra O perníkové chaloupce aneb Jenom jako (11. 9. ve 14.30 hodin, podrobnosti viz Premiéra v září) a reprízy 12. a 15. 9. v 10 hodin ve Velkém sále. Pohádku Budulínek zahrajeme 20. 9. v 10 hodin rovněž ve Velkém sále divadla.


34

divadlo

AGENTURA SEPTEMBER Záramí 4422, tel.: 577 042 214 september@zlin.cz, www.september.cz

MALÁ SCÉNA Štefánikova 91, Zlín, tel./fax: 577 210 576 www.malascenazlin.cz

DIVADLO MANDRAGORA 00Dřevnická 1788, Bartošova čtvrt , Zlín tel. 603 772 353, www.mandragora.webz.cz

HOFFMANNOVO DIVADLO - UH Orlovna, Mariánské nám., Uherské Hradiště Tel.:572579983, www.hoffmannovodivadlo.uh.cz

STUDIO „T“ Dům kultury Zlín, Gahurova, Tel.: 603 511 638, www.volny.cz/studiot Divadelní soubor pořádá konkurs na nové členy. Setkání se zájemci bude probíhat každé zářijové úterý od 19 hodin na Domě kultury ve Zlíně. inzerce

SLOVÁCKÉ DIVADLO - UH Tyršovo nám. 480, 686 12 Uherské Hradiště Tel.: 572 557 720, sd.uh.cz Pá 2 Svačinka generálů 10:00 So 3 Maryša 19:30 Po 5 Pohádka do dlaně 10:00 St 7 Rychlé šípy 19:30 Pá 9 Maškaráda 10:00 So 10 Maškaráda 19:30 Po 12 Kytice 10:00 St 14 Maryša 17:00 Čt 15 Pohádka do dlaně 10:00 So 17 Maškaráda 19:30 Ne 18 Maškaráda 19:30 Út 20 Maškaráda 18:00 St 21 Maškaráda 17:00 Čt 22 Maškaráda 19:30 Čt 22 Autobus na lince 21 19:30 So 24 Donaha! 19:30 Ne 25 Donaha 19:30 Ne 25 Donaha! 19:30 Po 26 O pejskovi a mačičke 19:30 Út 27 Vstupte! 18:00 Čt 29 Maryša 19:30 19:30 Pá 30 Maryša

Premiéra Michail Jurjevič Lermontov

Ma‰karáda "Maska je vždycky něčím přitažlivá: když mlčí, vzrušuje nás tajemstvím, když promluví, je milá zase tím, že si k ní domyslíme vše, co zbývá úsměvy, pohledy. a co já vím! A co můžete vědět, kdo to je?" Ze světově proslulé hry klasika ruského romantismu prosvítají pro dnešní dobu na výsost aktuální témata: fenomén hráčství a fenomén maskovanosti - přetvářky. Ústřední postava Arbenin propadl jako mnoho jiných kartám. Jeho hráčská vášeň se však rozšířila na život obecně: pohrává si s osudy jiných i osudem svým. Každý večer se znovu - třeba na maškarním plese - roztáčí ruleta osudu. Ve snaze co největší výhry sami sebe cílevědomě okrádáme - v kartách, láskách, automatech, počítačových hrách? Je otázkou pro každého z nás, nakolik sami vládneme nad svým reálný světem, a nebo nakolik spřádáme, či ještě hůře jsme zaplétáni, do pouhé fingované "maškarády". S komickým nadhledem inscenace režisérky Oxany Smilkové na to možná přijdete.

Informace o pofiádan˘ch akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

Uzávûrka dal‰ího ãísla 15. záfií 2005 !!!


v˘stavy MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž tel. 573 338 388, fax 573 343 297 www.muzeum-km.cz, muzeum@muzeum-km.cz otevřeno 12 a 13-17 h Stálé expozice - otevřeno celoročně:

Památník Maxe švabinského, Příroda a člověk JOSEF JÍRA - GRAFICKÉ DÍLO 30. 6. - 11. 9. Malá galerie Výstava grafik našeho předního grafika a malíře OSOBNÍ HYGIENA NA ŠLECHTICKÝCH SÍDLECH.

28. 4. - 30. 9. Zámek Chropyně

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ Dům umění, nám. T. G. M. 2570, tel: 577 210 662 Zámek, Soudní 1, tel: 577 431 429 Út-Ne 9 - 12 a 13 - 17 h, www.kgvu.zlin.cz Každé 1. Út v měsíci je vstup bezplatný. Stálá expozice - ZLÍNSKÝ ZÁMEK -ZAVŘENO !!!

České malířství a sochařství 20.století IV. Nový zlínský salon 2005

DŮM UMĚNÍ, ZLÍNSKÝ ZÁMEK 12.BUDOVA TOVÁRNÍHO AREÁLU 26.5.-18.9.2005

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ Soudní 1, Zlín, Hana Čubanová - tel./fax: 577 004 626 www.muzeum-zlin.cz

expozice: tel. 577 004 635; 577 004 618 denně kromě Po 9.00-12.00 h, 13.00-17.00 h Stálé expozice

Pamětní síň Františka Bartoše S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti V˘stavy KDYŽ ŘINČÍ ZBRANĚ

8. září – 20. listopadu 2005 Výstava v hlavním sále muzea předvádí historické chladné, střelné i palné zbraně ze sbírek muzeí Zlínského kraje. Vystavené předměty dokumentují nejen řemeslný um našich předků, ale i technický vývoj jednotlivých typů zbraní od pravěku do roku 1945. Zvláštní pozornost je věnována první a druhé světové válce, které jsou přiblíženy nejen tehdy používanými zbraněmi, ale i uniformami, militárii a unikátními dobovými fotografiemi. Především pro Zlíňany je zajímavá část výstavy, která připomíná zlínského prvorepublikového puškaře Starostu. Kuriozitou je osobní pistole Ing. Miroslava Zikmunda, kterou byl vyzbrojen na svých cestách. Vystavené zbraně jsou doplněny historickými dřevěnými střeleckými terči, součástmi zbroje a militárii. Děti jistě potěší miniatury vojáčků v nejrůznějších uniformách a model rytíře na koni. NÁRODNÍ SOUD VERSUS J. A. BAŤA

do 18. září 2005 FOTOGRAF A KAMERAMAN

JOSEF RAŠÁNEK 22. září – 27. listopadu 2005 OKUPACE ZLÍNA (1939 – 1945)

8. září – 20. listopadu 2005 Cílem výstavy je prostřednictvím unikátních zlínských fotografií, dobových letáků, plakátů, potravinových

35

lístků, novinových výstřižků apod. přiblížit především mladým návštěvníkům muzea každodenní život Zlíňanů v Protektorátu Čechy a Morava. Výstava se snaží zachytit atmosféru strachu a setrvalého napětí plynoucího z politického i národnostního tlaku, hmotného nedostatku i omezení jazykového, školského a kulturního, vyvolaného nastoleným totalitním fašistickým režimem. Výstava je ozvláštněna dobovým dokumentárním filmem Šest let Zlína, který doplňuje vystavené obrazové a písemné materiály. Dny evropského kulturního dědictví

Tématem letošních zářijových Dnů evropského kulturního dědictví je Nový život v historickém prostředí. Pro zlínské muzeum je to příležitost nabídnout veřejnosti něco víc než jen běžnou prohlídku výstav. Na sobotu 10. září 2005 proto připravilo ve své nové etnografické expozici Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě, umístěné v bývalé hájence před malenovickým hradem, ukázky tradičních výrobních postupů. Návštěvníci uvidí opracování dřeva na „strýcově stolici", broušení nástrojů na ručním brusu, drátování keramiky, tkaní na ručním stavu. Otevřeno bude od 10 do 16 hodin, vstup zdarma.

HRAD MALENOVICE Středověký hrad, hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu). stálé expozice – Hrady jihovýchodní Moravy, Pravěk jihovýchodní Moravy, Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945, Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě, výstava Řemesla ve starých Malenovicích – s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků So,Ne 10-16 h, poslední prohlídka 1h před uzavřením objektu kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, 577103379; 577119582 kastelan.malenovice@razdva.cz, ,sweb.cz/hradmalenovice

Obuvnické muzeum Zlín průmyslový areál 1, tel. 577 522 225, m.stybrova@seznam.cz Mirka Štýbrová Út-Pá 10-12 h, 13-17h, poslední prohlídka v 16 h

SLOVÁCKÉ MUZEUM Uherské Hradiště Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště tel.: 572 556 556, 572 551 370 Galerie SM, Otakarova 103, tel.: 572 552 425 Památník Velké Moravy, tel.: 572 543 382 Topolná tel. 572 508 272 www.slovackemuzeum.cz Stálá expozice Slovácko, Umění jihovýchodní Moravy, Hlavní budova ve Smetanov˘ch sadech: Lidová umělecká výroba v České republice

národopisná výstava do 11. 9. Nejsvětější Trojice národopisná výstava do 30. 10. Střelecké terče ze sbírek Slováckého muzea Zámek Buchlovice, areál u fuchsií., do 30. 9. 2005. Čas Keltů. Morava v mladší době železné Archeoskanzen Modrá, do 30.9. Galerie Slováckého muzea v Otakarovû ulici:

do11.9. Z výsledků 8. ročníku sochařského sympozia lité medaile a drobné plastiky Karel Vaca - obrazy, kresby Petr Sís - ilustrace, návrhy mozaik Štěpán Mareš - Různé verze konverze


36

v˘stavy

Slovácké muzeum ke DnÛm evropského dûdictví Každoročně nabízí Slovácké muzeum v Uherském Hradišti v rámci Dnů evropského dědictví, ustavených Radou Evropy v roce 1991 na druhý víkend v září, vstup volný do svých objektů. Slavnosti vína a otevřených památek – jak je svátek nazván a patřičně oslavován v Uherském Hradišti – připadají v letošním roce na víkend 10. a 11. září. Slovácké muzeum spravuje osm objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku. V sobotu 10. září můžete bezplatně navštívit hlavní budovu ve Smetanových sadech - stálou národopisnou expozici Slovácko, podávající obraz o lidových zvycích a obyčejích na Slovácku v průběhu kalendářního roku a přibližující krojovou pestrost v jednotlivých podregionech Slovácka, ale i projevy lidové výtvarnosti. Další sály nabízejí přehled řemesel ve výstavě Lidová umělecká výroba v České republice a výstavu Nejsvětější Trojice. V Galerii Slováckého muzea v Otakarově je možné prohlédnout si stálou expozici Umění jihovýchodní Moravy v Ondřejském sále, nazvaném podle dochované technické památky tzv. ondřejských křížů, které jsou specifickým druhem vazby krovů. Ve třech výstavních sálech jsou v čase slavností vína instalovány tři výstavy, které přibližují výběr z tvorby Petra Síse, filmové plakáty Karla Vaci a výsledky 8. ročníku Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky. V Památníku Velké Moravy ve Starém Městě se nachází stálá archeologická expozice dokumentující život v jednom z center velkomoravské říše. Naopak v Topolné můžete v památkách lidového stavitelství zhlédnout expozici lidového bydlení a kovářství.Odborní pracovníci muzea každým rokem připravují i další zpestření vaší návštěvy. I letos budou v sobotu od 9.00 do 17.00 hodin k dispozici Otevřené dveře fotoarchivu, kde můžete za pomoci dokumentátorek M. Bilíkové a H. Zemánkové zjistit, v čem spočívá důležitost dokumentačního oddělení, zalistovat v šedesátitisícovém fotografickém fondu, podívat se, co je právě tady uloženo z vaší obce, zjistit, jak se obrazový materiál – fotografie, negativy, diasnímky, videozáznamy zpracovávají. Ke sledování budou připraveny i zajímavé videoprojekce. Kdo se do Smetanových sadů vypravil v loňském roce, mohl obdivovat práci řady řemeslníků. V návaznosti na velkou výstavu o lidové umělecké výrobě v sobotu od 12.00 do 18.00 hodin představí své řemeslo a své výrobky vybraní tvůrci. K poslechu i k tanci bude hrát dechová hudba Kněžpolanka a folklorní soubor a cimbálová muzika Včelaran.Otevřená vrata k návštěvám bude mít v sobotu době od 9.00 do 18.00 hodin také Galerie muzea v Otakarově ulici. Vedle už zmíněných výstav je připraven v Dětském ateliéru galerie od 9.00 do 17.00 hodin v rámci Slavností vína a otevřených památek třetí ročník výtvarné soutěže „Kreslení o památkách". Pro děti budou k dispozici výtvarné pomůcky, aby mohly svými obrázky zachytit to, co je při procházce městem a po historických objektech nejvíce zaujalo. Na nádvoří galerie se představí mikroregion Východní Slovácko – obce Bánov, Vlčnov a Dolní Němčí. Ani tady nebudou chybět tradiční ochutnávky a prezentace. Hudební a taneční občerstvení na nádvoří galerie zprostředkují folklorní soubory ze Slovenska, Folklorní soubor Kohútek, Kuřátko, Dolněmčan, Vlčnovjan a cimbálová muzika Čardáš, mužský sbor z Vlčnova a cimbálová muzika Durancia. Těšíme se na vaši návštěvu. R. Habartová

KAFÍRNA ARCHA, Zlín Bartošova 12 (budova radnice), Zlín Jiří Štourač - obrazy

GALERIE JIŘÍ HOLÍK Hrobice u Zlína, tel.: 577 981 324 Stálá expozice děl Jiřího Holíka a přátel výtvarníků

GALERIE K +P ŠKŘIVÁNKOVI Zálešná I/1779, tel:577437651,mob:603463673 otevřeno Po-Pá 09-12h 13-17h, So 09-12 Ota Janeček - grafika, pastel, olej

do 24.10. , veznisáž 24.9. v 18.00 h

Galerie Ateliér, Zlín Santražiny 3061, Tel.: 603727950, Po-Pá 9-12 13-17 Výstava nových asolventů SUPŠ UH -od 17.6.

Fotogalerie DIOS, Zlín Na výsluní 252, Tel.: 577210375, Út-Pá 10-18, So09-12

Minigalerie 6.15, Zlín Filmová 174, Zlín, tel.: 577 592 376 Ladislav Nebeský - Bílá místa

Galerie Celebra, Vizovice zámek Vizovice, tel.: 577 011 991 Otilie Demelová-Šuterová, plastiky, kresby

11.8. - 9.9.2005


relax PLAVÁNÍ Lázně Zlín

Hradská 888, tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz 50m krytý bazén25m krytý bazén, dětský bazén, sauna, masáže, veřejná posilovna, parní kabinky, občerstvení, výuka plavání a potápění, vodní aerobic

po - pá 6.00 - 21.00, so- ne 9.00-20.00

FITNESS Lázně Zlín

Sport studio – veřejná posilovna, tel.: 577599 928 FC PANTER

Zlín Tyršovo náb. tel.: 608 428 384 487spinning, dámská pos., masáže, solárium, Fitness Cat

/sportovní Hala Novesta /- Zlín , tel.: 577 217 068 Fitcentrum Olympia

Zlín Burešov 4886 tel.: 577 431 425 Kapa Fitness

Zlín – Jižní Svahy Česká 5384, tel.: 577 141 926

37

TURISTICKÝ KALENDÁŘ KČT ZLÍN informace St. Chadima ml. , tel. 721 422 767. Vycházky se konají za každého počasí. So 3 Súkenica 00:00 Ne 4 Klenčov a Doubrava 00:00 Ne 4 Kuželek 00:00 Út 6 Skály 00:00 So 10 Zlínská nejen padesátka 00:00 Ne 11 Cestou kamenných křížů 00:00 St 14 Oskorušné 00:00 So 17 Podzimní putování Valašskem 00:00 Ne 18 Za Oto Prostějovsko 00:00 Ne 18 Peškov 00:00 So 24 Havlíčkobrodsko 00:00 St 28 Svarý Hostýn 00:00 00:00 St 28 Hrad Helfštýn

TENIS Tenis Vršava

Zlín Vršava, tel.: 577 215 496

SQUASH

SPORTCENTRUM K2

Zlín Vršava, tel.: 577 200 204, 604 260 020 bowling, spinning, powerjoga, tae-bo, owerbally, fitbally, aerobic, solárium, posilovna

Squash Kvítková

Zlín Kvítková 5279, tel.: 577 434 112 Squash Club Malenovice

Zlín - Malenovice Masarykova, tel.: 577 103 827

PODZIM NA DùDINù 21. – 22. 9. 2005

„Podzim na dědině" je didaktický program, zaměřený na seznámení školní mládeže s tradičními způsoby hospodaření a života na moravské vesnici přelomu 19. a 20 století. V rámci objektů a areálů jsou vytipována jednotlivá stanoviště, kde jsou skupiny dětí seznamovány s vybranými činnostmi závěru hospodářského roku. Naší snahou je nejen předvést odpovídající prostředí a techniky práce, které nezřídka předvádí sami pamětníci soukromého hospodaření, ale také umožnit dětem, aby si jednotlivé práce vyzkoušely. Ukázky jsou střídány soutěžemi, které umožňují odreagování a následnou koncentraci. Letošním tématem programu je obilí a víno. Navazujeme tak na velice úspěšný program z minulého roku, během něhož se děti mohly seznámit s pomůckami a různými technikami sklizně obilovin. Prohlédly si praktické ukázky vázání snopů, stavbu mandelů či panáků a manipulaci s nimi. Velmi vítaná byla ukázka mlácení obilí cepy. Šikovnější z dětí si mohly tuto práci vyzkoušet, podobně jako mletí obilí na ručních mlýncích – žernovech. Téma vinohradů, vinné révy a hroznů, budeme letos prezentovat poprvé. V našem regionu měla tato činnost vždy velmi silnou a dlouhodobou tradici, která se rozvíjí úspěšně až do současnosti. Návštěvníci se seznámí se základními způsoby pěstování vinné révy a především pak sběrem a zpracováním hroznů. To vše bude doplněno o soutěžní hry, dovednostní úkoly, možnosti vyzkoušet si vybrané činnosti a třeba i ochutnat hrozny z nové úrody roku 2005. Program se koná ve dnech 21. a 22. září 2005 v čase od 8.00 – 14.00 hod. (poslední prohlídka ve 13.00 hod.) v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy - ve strážnickém skanzenu. Je určen především pro žáky 1. – 9. třídy ZŠ. Vstupné: dospělí 40,Kč, děti 20,- Kč. Objednávku je třeba předem zaregistrovat na telefonu 518 306 632, u pana Vojtěcha Ducháčka. Na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků NÚLK Strážnice.


38

tipy

Star˘ BaÈovsk˘ areál oÏívá 3. – 6. 10. 2005. Zlín zaÏije I. design párty. Značka Home_Office za podpory firem Tescoma, Elektrolux a Club 603 pořádá ve svých prostorách v budově 42. výstavní párty pod názvem Design Block Zlín 2005.

ât 29.9. od 15.00 do 22.00 Námûstí Míru Zlín Vystoupí kapely Horkýže slíže, Fast Food Orchestra, UDG, LSD (Wabank) a Boomerang. Festival všech studentů dorazil letos poprvé konečně i do Zlína! Hrají špičkové kapely, které není nutné nikomu představovat. Kromě bohatého hudebního programu na Vás čeká snad ještě bohatší program doprovodný! Přijďte se bavit spolu se studenty UTB. Vstup zdarma. Heslo: Nechci titul zadarmo Více na www.gaudeamus-igitur.cz

Celá akce bude věnována vývoji v nábytkářství a nezbytných součásti interiérů a sice doplňkům. Návštěvníci budou moci nahlédnout nejen do přítomnosti ve světě interiérového vybavení, ale také do počátků produkce některých renomovaných nábytkářských značek. Především však zde budou premiérově představeny novinky těchto značek. Za zmínku také stojí, že bude k vidění vývoj v oblasti designu firem Tescoma a Elektrolux. Dále budou mít návštěvníci možnost seznámit se a vyzkoušet si přístroj, který znamená revoluci v navrhování a výrobě matrací. Zařízení dokáže zaznamenat zatížení matrace pod jednotlivými partiemi lidského těla a následně navrhne její vhodnou konstrukci. Průběh akce je rozvržen do čtyř dnů a bude mít dynamický charakter. Každý den bude jinak zaměřený, takže si každý návštěvník přijde na své. Jednou si můžete vyzkoušet jak se pohodlně posadit doma anebo v kanceláři, podruhé zas jak a v čem lépe uvařit. Každý den se bude expozice měnit dle jednotlivých témat a zaměření. Vûfiíme, Ïe tato akce nebude poslední tohoto druhu v na‰em regionu, ale Ïe Zlín bude oÏívat Designem kaÏd˘ rok. Bliωí informace o pfiipravované akci jsou k dispozici na stránkách www.homeofficecz .cz. P¤IJëTE SE INSPIROVAT!

studio 6.15 si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Ladislav Nebesk˘ Bílá místa 20. 7. 2005 – 30. 9. 2005

Studio 6.15, Filmová 174, Filmové ateliéry Zlín – Kudlov Setkání s autorem 27. září 2005 v 17 hodin

uvede Jiří Valoch, kurátor NG Praha

Cena roãního pfiedplatného je 220 Kã Máte- li zájem dostávat inZlin až do své poštovní schránky, zašlete objednávku na e-mail: predplatne@inzlin.infonebo na adresu: inZlin, Na V˘sluní 318, 760 01 Zlín

První generační vrstvu české experimentální poezie v šedesátých letech reprezentovali Ladislav Novák, Jiří Kolář a autorská dvojice Bohumila Grögerová – Josef Hiršal. Brzy se kolem nich ovšem utvořil okruh většinou o generaci mladších umělců např. Ladislav Nebeský. Ladislav Nebeský se svým kódováním je stále jedinečný a mimořádně kvalitní – jeho tématem se stává nepřítomnost určitých znaků, které jsou kódovány přítomností určité sémantické struktury. Je to umění, fascinující svou schopností zpřítomňovat neviditelné… Pro zlínskou výstavu jsme vybrali nejnovější, veřejnosti neznámý soubor vizuálních textů Bílá místa.


nové kuchyně HANÁK KUCHYŇSKÉ STUDIO – ZLÍN, Tř. T. Bati 3684, 760 01 Zlín

tel.: 577 221 325 / fax: 577 221 326 / e-mail: zlin@hanakstudia.cz www.hanakstudia.cz

inzlin09_05  

Programov˘ mûsíãník poskytující lidem ve Zlínû a okolí co nej‰ir‰í spektrum informací jak vyuÏít voln˘ ãas. Asi jste uÏ nûkoho takového na...

inzlin09_05  

Programov˘ mûsíãník poskytující lidem ve Zlínû a okolí co nej‰ir‰í spektrum informací jak vyuÏít voln˘ ãas. Asi jste uÏ nûkoho takového na...

Advertisement