__MAIN_TEXT__

Page 1

inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 1

leden 2014

ZDARMA

Rapper KALI poprvé ve Zlíně více na str. 24


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Strรกnka 2


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 3

Z obsahu Josef Kocourek

str. 4

Projekty, kterými už léta žije Zlín. Stojí za nimi studenti UTB! Narazili jste na výstavu fotografií krásných vysokoškolaček v nákupním centru, nebo na jejich módní přehlídku, překvapila vás kapela hrající v trolejbuse, nebo vás dojal příběh hrdiny, který bydlí ve vašem městě? To je jen zlomek výstupů práce studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Už léta zasahují do života regionu a někdy dokonce ovlivňují lidské i zvířecí životy. Jak takové projekty vznikají, kdo se na nich podílí a jak funguje Komunikační agentura, která je zaštiťuje? Na tyto otázky zná nejlépe odpovědi ředitel agentury, Josef Kocourek. foto: Luděk Ovesný

Petr Vabroušek: „Čím těžší podmínky, tím lépe“ Během roku zvládne místní sportovní hvězda více než deset triatlonů. Petr Vabroušek je schopen absolvovat závody i několik víkendů po sobě, ve své kariéře už zvládl dokončit více než 130 Ironmanů (závody trvající osm až devět hodin finišují běžeckým maratonem), lákají ho i ultramaratony (ty trvají až třináct hodin),.. A unikátem je v mnoha dalších věcech, třeba i tím, že je mezi elitou, nejen českou, ale světovou už 25 let! Ze závodů po celém světě vozí domů trofeje a různá pojmenování – například „ledový muž“. To když vyhrál koncem loňského roku maraton i stokilometrový ultramaraton na Antarktidě a aby toho nebylo málo, tak ještě v traťových rekordech.

str. 8 foto: foto: www.facebook.com/PetrVabrousek

Malina Brothers: Křest desky v Zelenáčově šopě Vynikající houslista Pepa Malina, multiinstrumentalista, ale především banjista Luboš Malina a do třetice kytarista a taktéž známý muzikant Pavel Malina přibrali do party Pavla Peroutku a založili formaci Malina Brothers. Kdo tato jména zná, ví, že pánové jsou osobnosti české hudební scény. Kluci do repertoáru kapely vybrali své srdcové skladby, ušili jim nové aranže a nahráli CD Rychlejší koně. Najdete na něm skladby zpívané i instrumentální a to od bluegrassu až po irskou hudbu. Během své lednové křtící šňůry se Malina Brothers zastaví i ve Zlíně a jak to zastavení bude vypadat, prozradí Luboš Malina.

str. 28 Foto: archiv Malina Brothers (zleva: Pepa, Luboš, Pavel P., Pavel M.)

poskytovatel internetového připojení

Zlínský programový magazín -12. ročník / leden 2014/ vychází: 6. 1. 2014/ cena: zdarma. Vydavatel: Ing. Zbyněk Trvaj - etuare:, Nerudova 1208, 763 61 Napajedla IČ: 61406554, reg. č. MK: ČR E 14351

leden 2014| inZlin |3


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Strรกnka 4


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 5

ROZHOVOR!

Projekty, kterými už léta žije Zlín

Stojí za nimi studenti UTB! Narazili jste na výstavu fotografií krásných vysokoškolaček v nákupním centru, nebo na jejich módní přehlídku, překvapila vás kapela hrající v trolejbuse, nebo vás dojal příběh hrdiny, který bydlí ve vašem městě? To je jen zlomek výstupů práce studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Už léta zasahují do života regionu a někdy dokonce ovlivňují lidské i zvířecí životy. Jak takové projekty vznikají, kdo se na nich podílí a jak funguje Komunikační agentura, která je zaštiťuje? Na tyto otázky zná nejlépe odpovědi ředitel agentury, Josef Kocourek. text: Jana Bílková foto: Luděk Ovesný Kolik máte aktuálně projektů na FMK, které spadají pod vaši Komunikační agenturu (KOMAG)? Momentálně máme devět projektů, které zaštiťuji a koordinuji společně se studenty. Máme ale také další projekty, které se zabývají podporou a propagací neziskového sektoru (Paraparáda, Vánoce v útulku atd.). Ty zaštiťuje paní doktorka Göttlichová z našeho týmu pedagogů FMK. Mezi těmi zmíněnými devíti projekty, které vždy vrcholí konkrétní akcí, je jeden, který funguje celoročně – Propagace FMK. Studenti jezdí na střední školy a prezentují, co studují, jak je to baví či nebaví, jaké to na naší škole je. Předávají svou, v té chvíli půlroční, zkušenost. To má obrovský efekt. Všechny projekty, které organizujeme, vrcholí v letním semestru. Studenti je celý předchozí semestr plánují a hlavně na ně musí sami získat peníze. Je to o jejich schopnostech a o tom, jak se prosadí na trhu. S vašimi projekty jsem se už setkala, nicméně, jak vypadá celý ten přípravný proces? Jakým dílem se na projektech studenti podílí? Zakládáme si na myšlence, že všechny projekty, které na FMK vznikly, pochází z hlav našich studentů. Studenti mohou každoročně podávat návrhy na nové projekty, které poté vyhodnocuje tým složený z pedagogů FMK. Pokud návrh uspěje, stává se jeho navrhovatel (student) manažerem projektu a realizuje ho v rámci KOMAG a pod záštitou FMK, pod kterou agentura spadá. Již na konci akademického roku je tedy jasno, kdo bude manažerem daného projektu pro další rok. Manažeři tak mají dostatek času se připravit na svou funkci, vyhledat si a poskládat tým dle svých představ. Na konci září probíhá setkání, kde manažeři prezentují koncept daného projektu ostatním spolužákům. To zároveň slouží také jako náborová akce studentů do jednotlivých týmů.

A pak se tým konkrétního projektu rozdělí ještě na sekce někdo se věnuje komunikaci s médii, někdo shánění sponzorů,.. Tedy předpokládám.. V podstatě fungují jako klasický projektový tým. Jsou sekce – produkce, sponzoring, PR a propagace, kde vzniká celá kreativní koncepce a návrh vizuálního stylu. Tady pomáhá Art Director, zástupce výtvarných oborů, který je hlavou hlavních vizuálních myšlenek a má pod sebou grafiky, designery, animátory,.. Velkou složkou týmu je ještě produkce audiovizuálních výstupů (spoty, propagační videa, přímý přenos např. Miss Academia, Salvator,.), v čele je produkční, který je kontaktní osobou pro manažery celého projektu. Řekl bych však, že to nejhorší mají na starost studenti, kteří řeší fundraising, tedy shání všechny finanční prostředky. Od toho, kolik se jim podaří prostředků získat, závisí rozpočet celého projektu. Účast na tomto projektu je skutečně know-how. Kromě toho, že to je vyloženě praktická věc, tak je to také to, že se snažíme, aby studenti vnímali co nejvíce hodnotu peněz – když si nic neseženu, tak nemůžu nic realizovat, což je velký úkol. Některé projekty se už vžily do povědomí široké veřejnosti v kraji a fungují léta, přesto mají každý rok jiný realizační tým. Není to problém? To je asi největší úskalí. Dobře si uvědomuji význam seniorizace manažerů. Komunikační agenturu mají jako povinný předmět všichni studenti FMK ve druhém ročníku, kdy se z nich stávají manažeři a realizují projekty povinně. Je hodně těžké je po úspěšné realizaci udržet v rovině alespoň senior manažerů nebo konzultantů na další rok. Všechny projekty jsou opravdu velká zodpovědnost i zkušenost. Motivace pro udržení existuje, ale studenti často ve třetím ročníku odjíždí na výměnné pobyty v rámci Erasmus, což nám znesnadňuje situaci. Na druhou stranu studenty chápu a je dobře, že chtějí zažít i zahraniční studium. leden 2014| inZlin |5


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 6

ROZHOVOR! Zeptám se v podstatě na totéž, ale z pohledu těch, kteří jsou osloveni v rámci sponzorství, mediální podpory, či jiné formy pomoci. Jak se na takový způsob spolupráce s každoročními obměnami tváří firmy, státní instituce atd. když za nimi pokaždé přijde někdo jiný? Je to samozřejmě trochu problém, snažím se ho ale eliminovat tím, že s těmi kompetentními osobami ať už na radnici, nebo na kraji jsem v kontaktu já, aby věděli, že za projektem stojí skutečně instituce Univerzity Tomáše Bati. Takže, pokud má některý partner pocit, že mu vadí to, že se každý rok mění v projektu lidé a je pro něj komunikace složitá, tak se domluvíme na jiném způsobu spolupráce. U Krajského úřadu jsme se domluvili na partnerství, kdy dostáváme dotační prostředky každoročně, čehož si osobně velmi vážím. Na Magistrát města Zlína žádosti o finanční podporu podáváme ve stanovených termínech. Jsme domluveni, že při své každodenní rutině vítají setkání se studenty, které je pro ně zpestřením a jen v případě, že by byl problém, tak se obrací přímo na mě. U té soukromé sféry je to trochu jinak, hodně individuální. Někdy to máme nastavené tak, že firmy oslovuju já centrálně, nebo po ukončení aktuálního ročníku akce se studenti rozloučí s partnery, poděkují a upozorní je, že příští rok to bude dělat jejich nástupce. Ta turbolence v dnešní době není jenom u nás, ale i u těch kontaktních osob. Je to každoroční problém, který si ale myslím, že nemá stoprocentní řešení. V čem agentura zaznamenala vývoj za léta své existence? Kam směřujete? Myslím si, že je to mimo jiné v momentálním zaměření se na společensky důležité téma sociální zodpovědnost firem, organizací. Třeba nově navržený projekt Skrz prsty, se kterým přišli studenti sami, je ukázkou potřeby sociální zodpovědnosti té dané organizace. Ať už je to směrem k menšinám, ke společensky znevýhodněným osobám, nebo lidem v nějaké životní nepříznivé situaci. Druhý projekt, který chystáme pro příští rok je projekt zaměřený vyloženě na design. U nás na FMK je spousta oborů, které produkují špičkový design a cítíme, že je toho ve Zlíně málo ve smyslu přiblížení veřejnosti krásu designu i s ohledem na minulost města. Zlín je přitom město, kde studují skutečně špičkoví lidé. V kuloárech občas slýchám „Zlín – město designu“ a toto bychom chtěli šířit. I z hlediska cestovního ruchu, i z hle-

diska udržení absolventů v kraji, má smysl vytvářet takové projekty, které budou mít dlouhodobou hodnotu a prezentují Zlín jako významné město. Mohou dávat podněty na projekty třeba i firmy zvenčí? Stává se to? Ano, řekl bych, že víc a víc. Řada firem si představuje, že my jakožto komunikační agentura fungujeme jako soukromá firma. Nechceme ale v tomto ohledu podléhat komerční sféře. Pokud nějaká taková firma přijde, pak nabízíme jako škola spoustu jiných řešení, jak jí pomoci. V první řadě se snažíme najít rovinu jak si s ní vybudovat dlouhodobý vztah, neodmítat ji, ale pomáhat řešit její problémy. Na věci komunikační a marketingové máme řadu jiných nástrojů – například na Ústavu marketingových komunikací je to soutěž Talent marketingových komunikací, kdy se firma přihlásí, zadá studentům úkol, oni mají dva týdny na vypracování. Pokud se řešení firmě líbí, může si vzít studenty na stáž, dokonce zaměstnat, což je pro nás jako školu nejdůležitější. Už se to několikrát v minulosti stalo a ty ohlasy jsou všechny pozitivní a buduje to vztah s praxí, na kterém si zakládáme. Na fakultě působíte už řadu let, nicméně ředitelem KOMAG jste čerstvě, co se s Vaším příchodem změnilo? Jaké máte vize do budoucna? Tím, že jsem měl velice dobrého předchůdce v podobě Honzy Ptáčníka, který komunikační agenturu posunul odborně, tak mám zatím jen svůj soukromý plán vstupovat do projektů iniciativně, zanalyzovat celý tento rok a pak přijít s něčím novým. Vizí mám několik. Ta největší je přispění KOMAGu k nějakému všeobecnému povědomí o designu ve Zlíně, vybudování velkého silného projektu, který bude týdenní přehlídkou toho nejlepšího. V okolí Zlína je spousta firem, které si zakládají na kvalitním designu a spolupráce s námi by mohla přinést městu Zlín mimořádný benefit. Ale vím, že se mi to nepodaří z roku na rok. Mezi ta další témata patří sociální zodpovědnost, sociální témata a snažit se pomáhat jako instituce těm, kteří ve společnosti patří mezi okrajové skupiny. -JB-

MISS ACADEMIA

CULTUREA

BUSFEST

11.3. 2014 - 18. ročník Soutěž krásy i inteligence. Vítězkou bude studentka některé VŠ v ČR. www.missacademia.cz

8. a 9. 4. 2014 - 2. ročník Multikulturní festival, který je letos zaměřený na Velkou Británii a Indii. Festival Culturea, je jedinečný projekt, ocenili ho i odborníci. Studenti marketingu z UTB Zlín, kteří jsou podepsaní pod vznikem tohoto multikulturního projektu, získali dvě ocenění v soutěži Projektový manažer roku 2013, a to 1. cenu týmu expertů a 2. místo v kategorii Neziskový a studentský projekt. Culturea obstála v konkurenci projektů z celé republiky. Festival přibližuje zlínské veřejnosti kultury dvou států. První z nich je českému člověku bližší, ta druhá naopak voní exotikou. Startovní ročník představil prostřednictvím workshopů, kinematografie, gastronomie a divadla Itálii a Japonsko. www.culturea.cz

16. 4. 2014 - 5. ročník Multižánrový hudební festival, jehož dějištěm jsou trolejbusy. www.busfest.cz

SALVATOR 19. 3. 2014 - 11. ročník Do konce ledna můžete navrhnout člověka, který vás zaujal svým mimořádným činem. Slavnostním galavečerem vrcholí projekt, který oceňuje hrdiny, kteří zachránili život. www.cenasalvator.cz

SKRZ PRSTY 2. 4. 2014 - 1. ročník Festival osvětluje sociální témata formou diskuzí a přednášek + doprovodný program www.skrzprsty.cz 6 | inZlin | leden 2014

MIXER 28. - 30. 4. 2014 - 9. ročník Multimediální festival – film, design. www.mixer.utb.cz

TALENT DESIGNU 2. 5. 2014 - 5. ročník Mezinárodní soutěž studentského designu vyvrcholí galavečerem. www.talentdesignu.cz


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Strรกnka 7


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 8

ROZHOVOR! Během roku zvládne místní sportovní hvězda více než deset triatlonů. Petr Vabroušek je schopen absolvovat závody i několik víkendů po sobě, ve své kariéře už zvládl dokončit více než 130 Ironmanů (závody trvající osm až devět hodin finišují běžeckým maratonem), lákají ho i ultramaratony (ty trvají až třináct hodin). A unikátem je v mnoha dalších věcech, třeba i tím, že je mezi elitou, nejen českou, ale světovou už 25 let! Ze závodů po celém světě vozí domů trofeje a různá pojmenování – například „ledový muž“. To když vyhrál koncem loňského roku maraton i stokilometrový ultramaraton na Antarktidě a aby toho nebylo málo, tak ještě v traťových rekordech. • 10x Mistr ČR v dlouhém triatlonu • 73x top 10 na oficiálních Ironmanech WTC (světový rekord) • 15x v řadě profesionální účast na Havaji • 25x vítězství v závodech na tratích Ironmana • 2 x vítěz světového poháru v dlouhém triatlonu 2006 a 2011 • 136x dokončený závod na tratích Ironmana • Vítěz seriálu ultramaratonů Horská výzva 2013 • Vítěz maratonu v Antarktidě na 42km a 100 km v rekordních časech 8 | inZlin | leden 2014


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 9

Nejúspěšnější český triatlet

Petr Vabroušek: „Čím těžší podmínky, tím lépe“ text: Jana Bílková foto: foto: www.facebook.com/PetrVabrousek Začnu trochu od lesa.. Máte čas na jiné věci, koníčky, aktivity mimo své povolání sportovce a rodinu? Mám to štěstí, že jak mí blízcí, tak sport, kterému se věnuji, jsou současně mým největším koníčkem. Na nic jiného ani nezbývá čas a tak i koníčky, kterým jsem se věnoval v mládí, šly stranou. Vždy jsem také rád cestoval po světě a toho si aktuálně užívám dost s rodinou i se sportem. Naprosto mne tento stav uspokojuje! Už s Vámi byla Vaše rodina například na Havaji? To je bezesporu zajímavá destinace.. Ne. Na Havaji se mnou byla jen manželka a to ještě dřív, než jsem začal jezdit Ironmany. Byli jsme tam na svatební cestě v roce 97 a usoudili jsme, že Havaj není ideální destinací, kam bychom s dětmi jeli na dovolenou. Letí se tam nějakých 24 – 36 hodin, což je pro malé děti ubíjející. Havaj je samozřejmě strašně krásná, co se týče sopečných parků a okolního moře, ale pláží je tam velice po skromnu, je to divoké pobřeží. Přestože se tady odehrává jedinečný závod, není to dostatečný důvod k tomu, abychom všichni strávili tři dny cestováním po letištích. Existuje mnohem více míst, kde si více užijeme i mimo závod a na ta se pak vydáváme. Třeba závod v Orlandu jsme spojili s návštěvou Disneylandu, závod v Miami s výletem na Cape Canaveral, odkud startují vesmírné programy NASA, při Ironmanovi v Texasu jsme vyrazili do řídícího centra NASA v Houstonu. Syn Filip je velkým fandou vesmírného programu… Nebo jsme spojili pobyt na jezeře při Ironmanu v Zurichu s přeletem k Niagarským vodopádům, odtud do olympijského centra v Lake Placid, kde se konal další Ironman a pak ještě pár dní prozkoumávali New York… Líbí se nám také u Worthersee (Ironman Klagenfurt) nebo na Kanárech (Ironman Lanzarote). Úplně nejlepší dovolené jsou ale ty bez závodu (obvykle plavby lodí nebo klasická plážovka). Jste pro mnohé skutečným sportovním zjevením – přece jenom, běžet jeden závod, za týden další a tak dále a to ještě s takovými výsledky jaké máte, je skutečně neuvěřitelné! Kdysi jsem slýchal, že to takto vydržím jen pár závodů a bude po mně, pak že to nejde zvládnout déle než rok, dva, tři… Už takto závodím téměř dvacet let a všichni si zvykli. Můj systém častého závodění je sice v profesionálním triatlonu opravdu poněkud ojedinělý, ale vypracoval jsem se k němu během let a závodní nálož je neustále kompenzována souběžným poklesem času věnovaného tréninku. Tělo si už zvyklo na systém, kdy se o víkendu zboří při dlouhém závodu a potom má celý týden na to, aby se z toho dostalo a naladilo na další nášup. Tento systém mi vyhovuje také proto, že mi umožňuje se denně opravdu naplno věnovat rodině.

Už před lety jsem na soustředění létal jen s rodinou a program dělil mezi tréninky a výlety, od té doby, co je syn ve škole jsem na soustředění nebyl. Letět někam jen za účelem tréninku, jídla a spánku mi přijde jako ztráta času, jako bych ani nežil… Už číst a poslouchat rozhovory s Vámi je zajímavé. A teď když Vás zpovídám osobně, tak mě fascinuje lehkost, která je ve Vašich odpovědích a zdá se i v životě.. To je další věc, která asi souvisí s tou dlouhověkostí psychickou i fyzickou – sport zůstává jen sportem, i když mne současně živí. Když trénuji nebo závodím, snažím se být koncentrovaný. Jakmile ale přijdu domů, už sportem nikoho nesytím a užívám si běžných starostí a radostí. Doma taky nikoho nezajímá, kolik jsem ujel, jaký byl můj wattový průměr a jestli jsem u toho zmokl… Přepnu tedy do módu civil a na sport ihned zapomenu. Vy jste známý také tím, že jste sám sobě trenérem i manažerem. Rozhodujete o sobě jen Vy sám? Ano, sám. Z pohledu tréninku se můj systém natolik vymyká běžným zvyklostem, že najít trenéra, který by byl schopen s tím pracovat, je prakticky nemožné. Manažera nepotřebuji. Vystudoval jsem ekonomii a k vlastnímu překvapení jsem zjistil, že řízení profesionálního sportovce je prakticky totožné s řízením jakékoli jiné firmy. Jde o neustálé rozhodování o tom, jak co nejefektivněji vynaložit ty přibližně čtyři hodiny denně, které jsem v průměru ochoten své práci obětovat. Zda jet jedno dlouhé kolo, nebo raději hodinu běžet, hodinu plavat, nebo vyřizovat nezbytné e-maily. Vím, že kdybych dal více času tomu sedět nad emaily a vyjednávat s organizátory či sponzory, dá se teoreticky vydělat víc peněz, než když budu o hodinu víc trénovat, zlepším si kondici a umístím se v nějakém závodě třeba o příčku líp. Je to nepřetržitá multikriteriální analýza. Existují trendy v trénování dlouhého triatlonu? Určitě existují, existuje i řada teorií jak by se co mělo dělat nejlépe. Každý ale na různé podněty reaguje jinak a já svým způsobem trénování řadu těch teorií vyvracím. Když se ale objeví nějaké novinky, nové pomůcky, tak je rád vyzkouším, už proto, že po těch pětadvaceti letech ve vrcholovém sportu člověk musí dělat změny, aby se vydržel zlepšovat. Opět jste na sebe upozornil svým úspěchem na Antarktidě, kdy jste vyhrál prestižní maraton i stokilometrový ultramaraton, obojí navíc v traťových rekordech. Mnohé zaujala už příprava na tuto výzvu – tréning v mrazírnách. To byla tréningová metoda z Vaší hlavy? leden 2014| inZlin |9


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 10

ROZHOVOR! Když se bavíme o takovém extrémním závodu. Mluvíte o přesunech z jednoho závodu na druhý bez zaváhání, přitom se jedná často o velmi odlišné destinace. Dělá Vám aklimatizace vůbec problémy? Dělá, asi jako každému. Ideální by vždy bylo strávit v místě závodu pár týdnů, to ale s ohledem na rodinu nikdy nedělám a na závody létám jen zhruba tři až čtyři dny před startem. V únoru jsem třeba tradičně závodil v Malajsii ve čtyřicetistupňových vedrech, přičemž víkend před tím jsme trávili na sjezdovkách. Připravuji se alespoň pravidelnými návštěvami páry a tréninkem na cyklotrenažeru ve vyhřáté místnosti. Jaké jsou pro Vás ideální podmínky? Obecně bych řekl čím těžší podmínky, tím lépe – extrémní zima, extrémní horko, extrémní kopce. Po slabší plavecké části soupeře naháním na kole i běhu. Čím více překážek před nás závod postaví, tím lépe pro mne.

To bylo spíše z nouze ctnost. Čekal mne závod v mrazech kolem –30°C a poslední závod v nohách jsem měl z Havaje. Ideální by byl pobyt někde na ledovci, při kterém bych natrénoval i běh po sněhu, ledu, v závějích… Tam bych ale jel jen s rodinou. Nechtěli jsme kvůli tomu brát syna ze školy. Začal jsem tedy pátrat po mrazírnách v okolí a podařilo se mi domluvit se v Nivnici v Adria Gold, kde mne nechali trénovat ve 25m dlouhé chodbě skladu při –22°C. Absolvoval jsem tam sedm tréninků mezi hodinou a hodinou a půl, při kterých jsem zvykal průdušky na vdechování mrazivého vzduchu a vyzkoušel také veškeré vybavení a doplňky stravy. Také jsem dva týdny před odletem denně na čtyři minuty navštěvoval zlínské polárium, kde jsem byl vystaven teplotě až 190°C, což výrazně napomohlo všeobecné 10 | inZlin | leden 2014

otužilosti. Tři týdny před závodem jsem si zlomil loket a jediné, co šlo se sádrou dělat byl běh. Plavání i kolo šlo stranou a já jsem dvakrát denně běhal, k tomu třikrát týdně posiloval. Snažil jsem se v domácích podmínkách nic nepodcenit. Když jste pak ten závod vyhrál a zpovídali Vás, jak jste trénoval, to museli asi koukat, že jste se připravoval v mrazírnách? Ani ne. Ta myšlenka samozřejmě napadla mě, ale pak jsem zjistil, že i mí soupeři podobné prostředky v tréninku využívali. Buď vysokohorskou přípravu někde na ledovci nebo právě ty mrazírny. Někteří v těch mrazírnách měli dokonce i běhátko a v mínus pětatřiceti stupních tam běhali vícehodinové tréninky.

Někde jsem četla Vaše vyjádření k celému svému dosavadnímu sportovnímu působení, kde jste řekl, že jste snad ještě nikdy nezávodil na doraz. Je to skutečně tak? Ano, je to možné. Jedna z věcí, která mi umožňuje tak často závodit je to, že jsem od narození extrémně líný, ještě v deseti letech jsem byl líný i chodit, natož běhat nebo plavat, jet na kole či cokoliv. Nechtěl jsem o sportu ani slyšet, ale zlomilo se to někdy v těch jedenácti, dvanácti letech. To nás se starším bratrem rodiče strčili na veslák do Otrokovic, kde jsem sportu postupně začal přicházel na chuť. Taky jsem na všechno byl strašně levý, z tělocviku jsem měl na základce dvojku, takže strašně dlouho mi trvalo, než jsem se dostal na úroveň svých vrstevníků. Starší brácha byl na tom talentem stejně jako já, možná i líp a mladší bratr byl extrémně talentovaný na sporty a na pohyby. Když jsme měli dělat poprvé v životě shyby, tak já jsem neudělal ani jeden a on jich udělal deset. A tak nějak to se mnou bylo u všech sportů. Nenechal jsem se tím ale nikdy odradit a věřil, že se to časem poddá. Tak jsem se postupně dostal přes první shyb a za půl roku jich udělal třicetšest. A na to je ideální právě triatlon, obzvlášť jeho dlouhá varianta. Tam to moc o talentu není, ale o tom, kam se člověk během let vypracuje. Ani tam ale neplatí rovnítko, že čím jsem toho víc natrénoval, tím lepší budu. Všechny cesty vedou do Říma, ne všechny ale optimálně. A právě hledání toho optima je dost velký logistický problém – zoptimalizovat délky, obsahy a kombinace tréninků, regenerace, stravy, pití,… Po více než


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 11

130 dokončených Ironmanech už mám dost zkušeností, jak se s tou rovnicí o mnoha neznámých poprat… Čím více spolu mluvíme, tím více nabývám dojmu, že musíte být ve věcech velmi urputný.. Je to tak. Když si vezmu něco do hlavy a chci toho dosáhnout, snažím se nic nepodcenit a dobře se připravit. Pak už je to jen o hledání onoho optima, které mi současně umožní žít normální „civilní“ život. V příštím roce jste si naplánoval nějakou podobnou výzvu jako byla Antarktida? Osu mých závodů bude i nadále tvořit má hlavní specializace – závody v dlouhém triatlonu. Jako zpestření ale občas rád, většinou v rámci tréninku, vyrazím i za něčím novým. Mimo Antarktidu jsem letos absolvoval třeba seriál Horská výzva (horské ultramaratony v Jeseníkách a na Šumavě), Beskydskou sedmičku nebo třeba maraton na běžeckých trenažérech. Beru to vždy jako oživení a příjemné zpestření. Pořadatel antarktických závodů mi nabídl pozvánku s uhrazením nákladů na jejich druhý závod – maraton na Severním pólu. Ten údajně probíhá v ještě extrémnějších podmínkách. To je určitě výzva, kterou v budoucnu rád vyslyším. Na začátku rozhovoru jsem zmínila Havaj. Tam se odehrává jeden z největších triatlonových svátků. V čem se tento závod liší od ostatních? Předpokládám, že se tam nelze jen tak přihlásit, že se musíte kvalifikovat.. Musíte se kvalifikovat tím, že vyrazíte na některý ze závodů seriálu Ironman. Tam pak musíte vybojovat jednu z předních příček. Obvykle se kvalifikuje dvacet pět až sedmdesát nejlepších z cca dvou až tří tisíc

startujících. Celkem se o 2000 havajských startovních míst uchází více než 100 tisíc lidí, takže šance jsou zhruba 1:50. Na rozdíl od cyklistického Tour de France nebo tenisového Wimbledonu, zde ale má šanci se v přímém závodě poměřit s profesionálním mistrem světa každý. Záleží jen na jeho výkonnosti ve srovnání se stejně starými soupeři. Takže když to máte už teď poznačeno v itineráři, tak to je zároveň i výpověď o Vaší kvalitě a úrovni? Zatím se mi to podařilo pokaždé od roku 1999, kdy jsem začal závodit na tratích Ironmana. Letos to tudíž byl můj patnáctý start. Určitě se stále cítím na to, že ještě pár účastí přidám. To je ale světový unikát, že? Ano, to asi je. Nevím o nikom, komu by se to podařilo. Profesionální startovní pole se dost obměňuje a málokomu se podaří kvalifikovat se na Havaj více let v řadě. Ještě bych se vrátila k té otázce Vašich hranic. Lze to chápat i tak, že dokud si nesáhnete až za tyto hranice, jste stále schopen být na vrcholu? Těžko říci. Mám v sobě jakousi brzdu, která mi brání jít úplně na hranu a případně až za ni. Což je docela užitečné při mnohahodinových závodech. Současně ale vím, že nějakou rezervu v sobě ještě mám. Takže se asi stále ještě mám kam zlepšovat. Je to také o prioritách. Sport nás sice živí, ale nejde o život. Hlavní je pro mne to, abych se po každém závodě vrátil zdravý ke své rodině. Takže tu svou „hranu“ možná nikdy neobjevím… www.petrvabrousek.eu www.facebook.com/PetrVabrousek


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 12

INSPIRACE!

Kam vyrazit v zimě? Ledové sochy, zasněžené hory, ticho na běžkařské stezce a adrenalin pro aktivní i pasivní sportovce. Tak ta zima snad už skutečně dorazí!

Pro rodiny s dětmi, single, i páry

Wellness Horal. Pokud si objednáte masáž, automaticky získáváte časově neomezený vstup do všech prostor Wellness Horal včetně čajového a ručníkového servisu. Více na www.razula.cz

SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ LYŽUJ A PLAV HODINU ZDARMA NA PUSTEVNÁCH 7. - 26. 1., Pustevny Beskydy V TERMÁLNÍCH BAZÉNECH 11. - 12. 1. a 18. - 19. 1. - víkendový program na pódiu 13. - 17. 1. a 20. - 26. 1. - výstava soch A je tady leden, kdy se království Pusteven tradičně ocitne v obležení turistů, ale především umělců a milovníků ledu. Beskydy poskytnou zázemí už šestnáctému ročníku mezinárodního sochařského symposia jehož výsledkem jsou úžasné ledové a sněhové sochy. O atraktivitě akce svědčí pravidelná účast více než třiceti výtvarníků. V prvních dvou víkendech dlouhodobé výstavy bude i program na pódiu se soutěžemi pro děti. www.dagi.cz

LYŽOVÁNÍ ZA VYSVĚDČENÍ 30. - 31. 1., Ski areál Razula

SAUNOVÁ NOC Ve Ski areálu Razula si můžete v zimě užít nejen lyžování, ale také koupání. Od 2. 1. 2014 až do konce zimní sezóny platí bonusová akce "Lyžuj a plav", díky které získáte k vybraným typům skipasů hodinový vstup zdarma do termálních bazénů Wellness Horal. Po lyžování tak můžete hodinu zdarma relaxovat v příjemně teplé slané vodě a dopřát si odpočinek po dni stráveném na sjezdovkách. „Chceme návštěvníkům nabídnout víc než „jen“ lyžování. Málokde jinde v tuzemsku si mohou během jediného dne užít za jednu cenu dva tak rozdílné zážitky, jako jsou lyžování a koupání,“ říká šéf Ski areálu Razula Leo Bača. Akce Lyžuj a plav se vztahuje na: celodenní skipas do ski areálu Razula, dopolední skipas do Ski areálu Razula, večerní skipas do Ski areálu Razula. Hodinový vstup zdarma je možné využít v průběhu dvou měsíců od zakoupení skipasu. Hodinový vstup do termálních bazénů je možný ve všední dny: pondělí až čtvrtek: 7:00 - 22:00, pátek: 7:00 - 14:00 Areál termálních bazénů se nachází v hotelu Horal vedle „modré“ sjezdovky Horal se snowtubingem. Tvoří ho plavecký, zábavně relaxační a dětský bazén s odpočinkovou terasou a Vital barem. K bezplatnému vstupu do termálních bazénů si můžete přikoupit vstup také do saunového světa a dopřát si odpočinek v sauně, páře, tepidáriu nebo venkovním whirlpoolu a také saunovací rituály, které jsou specialitou 12 | inZlin | leden 2014

So 1. 2, 1. 3., Wellness hotel Horal Užijte si termální bazény a sauny Wellness Horal netradičně - v noci. Saunová noc - koupání a saunování za svitu svíček. Otevřeno je až do půlnoci.

B LOCAL 2014 – KAROLINKA So 8. 2., Snowpark Karolinka Snowboardová show. Sobota bude už tradičně patřit několika best trickům o věcné ceny na různých překážkách v parku a proběhne i ollie contest. Všechno budou klasicky soudcovat zkušení jezdci, tentokrát tým rideři firmy Vans, tedy Matěj Novák, Dušan Kříž nebo Martin Mikyska. www.boardmag.cz

VALENTÝNSKÉ LYŽOVÁNÍ ZA HUBIČKU Po 10. 2. - Pá 14. 2., Ski areál Razula Zájemci mohou získat pro partnera či partnerku skipas zdarma. Stačí dorazit společně k pokladně a prokázat věrohodně své vzájemné city. Za to získají k zakoupenému skipasu druhý ve stejné hodnotě zdarma. Způsob, jakým pokladní přesvědčí o své zamilovanosti, je na jejich fantazii.


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Strรกnka 13


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 14

INSPIRACE! FREERIDE.CZ JUST RIDE 2014

HOROLEZECKÁ ČTYŘIADVACETIHODI-

So 8. 3., Skiareál Karolinka Oblíbená akce v podání partičky z freeride.cz opět v Karolince! Freeride.cz organizuje série snowboardových happeningů na českých a slovenských horách. www.skikarolinka.cz, www.freeride.cz

So 22. 2. - Ne 23. 2., Studnice - Nové Město n M., 9:00

MAŠKARNÍ LYŽOVAČKA NA HORALU

NOVKA A DVANÁCTIHODINOVKA XXXIV. ročník na běžkách.

S ČT 4 SPORT NA VRCHOL

Ne 9. 3., Holel Horal, Ski areál Razula, Velké Karlovice

St 5. 3. - So 8. 3., SKI Bílá Závody amatérských lyžařů pro širokou veřejnost ve spolupráci s Českou televizí. Každý den budou probíhat na ČT 4 reportáže z tohoto klání. www.ceskatelevize.cz, www.skibila.cz

Závody aktivně i pasivně

Testování lyží

O POHÁR NEJRYCHLEJŠÍHO TYGRA od 19. 1. do 2. 3. každou neděli, Razula Dětský lyžařský závod O pohár nejrychlejšího tygra (série).

ROSSIGNOL DEMO TOUR 2014 22. - 23. 2., SKI Bílá Předváděcí akce významného výrobce lyží s možností zapůjčení.

TESTOVANÍ LYŽÍ LUSTI 2014 V.I.P. testování pro jednotlivce, rodiny, hotely, penziony, střediska, firmy nebo skupiny po tel. dohodě. Marian Kovařík: 608 476 616 termíny viz: www.lusti.cz/testovani-lyzi/

KARLOVARSKÁ 50 So 25. 1., Velké Karlovice Závod v běžeckém lyžování na pomezí Beskyd a Javorníků startuje v malebných Velkých Karlovicích, které jsou známým centrem zimních sportů. Díky nádherným kulisám se dá závodu bez nadsázky přezdívat Valašská Marcialonga! Závod je veřejný, startují registrovaní i neregistrovaní závodníci. Startující mladší osmnácti let se zúčastní závodu pouze s písemným souhlasem rodičů. www.karlovska50.cz

ZÁVODY FIS UNI DOSPĚLÝCH Pá 14. 2. - Ne 16. 2., SKI Bílá Evropský pohár FIS / UNI a Mezinárodní akademické mistrovství České republiky. Přijďte podpořit nejlepší univerzitní lyžaře a juniory v České republice. www.skibila.cz

14 | inZlin | leden 2014


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 15

gastro a nákupy

INSPIRACE!

z lokálních surovin

Nejezte, nepijte a nežijte blbě!

na dosah ruky

GRAND RESTAURANT FESTIVAL Od 15. 1. do 28. 2. 2014

100% šťávy V nabídce nápojů, stejně jako ostatních potravin, se krámek Dary kraje řídí svým základním mottem „Raději méně a kvalitně, než za každou cenu uspokojit požadavky všech zákazníků a nabízet konvenční výrobky“. To vše navíc pokud možno lokálně. Nealkoholické nápoje tedy do tohoto krámku dodávají Moštárna Hostětín z, této opravdu malebné obce z Bílých Karpat a podnik pana Františka Kusáka z Ostrožské Nové Vsi. V hlavní jablečné sezóně, tedy na podzim, v krámku najdete také čerstvě lisovaný nepasterizovaný mošt od menších domácích dodavatelů. Mošty z Hostětína jsou čistě přírodního charakteru a opravdu z ovoce. V žádném případě se nejedná jen o nějaký výtažek, nebo koncentrát. Jablka, která jsou na mošt určená, jsou navíc před lisováním vytřiďována. Nemusíte mít tedy strach, že byste pili mošt z něčeho, co byste měli strach vyhodit i na kompost. Mošty v Hostětíně pro dosažení delší trvanlivosti sice konzervují, ale ne prostřednictvím nějakých umělých E „pomocníků“. Používají klasickou průtokovou pasterizaci, při které se mošt zahřeje na 85°C. Základnu nabídky moštárny tvoří BIO mošty, do kterých jsou používána jablka výhradně od ekologických zemědělců. Přičemž v maximální míře od pěstitelů z nejbližšího okolí. V nabídce Moštárny Hostětín najdete čistý jablečný mošt, a to jak BIO, tak i levnější „nebio“, dále také mošty jablečné v kombinaci s jinou surovinou. A sice jablko + červená řepa, jablko + máta, jablko + zázvor, jablko + rakytník, ale také jablečný mošt s výtažky ze zeleného čaje a maté green, který představuje zcela přírodní energetický nápoj v BIO kvalitě. Kromě moštů najdete ale v nabídce tohoto regionálního výrobce také 4 druhy BIO sirupů. A to konopný, rooibos, mátový a bezový. Pokud tedy toužíte pít opravdu kvalitní a čistě přírodní nápoje, zavítejte do krámku Dary kraje ve Zlíně na Kvítkové ulici. Tady najdete širokou nabídku čerstvých (nepasterovaných), ale i pasterovaných ovocných a zeleninových šťáv a moštů.

Další ročník prestižního festivalu startuje. Představí se nejlepší a nejzajímavější restaurace z celostátní ankety Maurerův výběr Grand Restaurant 2014. V rámci festivalu budou vařit speciální festivalové menu za zvýhodněné ceny. Grand Restaurant Festival probíhá přímo v interiérech vybraných TOP podniků. Festival začal už loni propagovat lokální suroviny, biopotraviny a produkty z farem. Myšlenkou festivalu je umožnit komukoliv, kdo má zájem o kvalitní gastronomii, aby navštívil nejlepší a zároveň leckdy dražší podniky této země a to za symbolické ceny. Můžete tak ochutnat asijskou, českou, českou moderní, dary moře, francouzskou, indickou, indonéskou, italskou, japonskou, mezinárodní, regionální, rybí, řeckou, staročeskou, steakhouse, středozemní, španělskou, tex-mex, thajskou, vietnamskou kuchyni a zvěřinu. Na webu festivalu najdete možnosti zvýhodnění v případě, že si naplánujete zimní gastroturistiku (Mňam tour - festivalové degustace, „Mňam Busy" gastronomické výpravy po Praze a "Mňam Vlaky“ - dvoudenní gastronomicko – kulturní výprava z Prahy do Olomouce).

Kam v okolí? Šéfkuchaři nabídnou návštěvníkům festivalu jídla v kategoriích: • TO JSTE JEŠTĚ NEJEDLI! • CTÍME TRADIČNÍ RECEPTY A ZVYKLOSTI • LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM

Lesní hotel Zlín Kudlov, www.lesni-hotel.cz Luxusní čtyřhvězdičkový hotel s precizním personálem nabízí čistou a moderní gastronomii.

Na Koupališti Sportovní komplex Sazovice, www.nakoupalisti.cz Moderní a příjemná restaurace je součástí velkého sportovního komplexu včetně koupaliště, či wellness centra. Naleznete zde zážitkovou gastronomii a elegantní prostředí.

-PR-

Restaurace Vyhlídka Lanterna Spa hotel, Velké Karlovice, www.lanterna.cz Restaurace je umístěna v prosklené místnosti s impozantním výhledem do údolí, je součástí Spa hotelu Lanterna. krámek s farmářskými potravinami Kvítková 540, Zlín www.facebook.com/darykraje

www.grandrestaurantfestival.cz www.grandrestaurant.cz, www.gurman.cz

leden 2014| inZlin |15


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Strรกnka 16


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 17

INSPIRACE!

Vyrážíte na ples? Letošní plesová sezóna bude podle stylistů pohádková. A to doslova. Čím více fantazie, třpytu, lesku a zdůraznění ženských a mužských prvků, tím lépe. Ženy budou trendy v princeznovských šatech s bohatou sukní a korzetem zdůrazňujícím přednosti a figuru. Sáhněte po svěžích odstínech modré, růžové, žluté, ale věřte i černobílým kombinacím. Partneři by měli být sladění. Muži se neobjedou bez černého obleku či smokingu. Nezbytnou součástí je košile s dlouhým rukávem, v tom lepším případě košile s manžetovými knoflíky. Nesmí chybět motýlek nebo kravata dle toho, o jaký ples se jedná. Budete-li pozváni na ples typu gala, benefiční, či ples v opeře, motýlek a kapesník do klopy nesmí chybět!

I muži mají svůj styl!

sovým módním stylem, ale také praktičností. Jsou zpracovány tak, aby se nemačkaly. Pozor i na výběr obuvi. Hranatým tvarům už odzvonilo, proto zvolte raději společenskou obuv s kulatou špicí. A nezapomeňte na opasek, který má s materiálem obuvi ladit.

Radí odborník Mezi české firmy nabízející aktuální trendy patří Feratt fashion, jejíž prodejnu můžete navštívit i ve Zlíně v 1. patře OC Zlaté Jablko. Jednatel společnosti Petr Grejták ví, co z muže udělá dokonalého partnera na ples. Jaké jsou trendy letošní plesové sezóny? Pokud chcete být „IN“, vsaďte na oblek užšího střihu se dvěma knoflíky na přední straně saka. Oblek by měl oplývat decentním leskem a kvalitou použité látky. Skvělým tipem je černý oblek s bílou košilí s manžetovými knoflíky, ke které se skvěle hodí tmavý motýlek. Velice módní je košile se stejně zdobeným límcem a manžetou rukávů. K takové košili neodmyslitelně patří vázanka a kapesník stejného vzoru. Právě tento velice módní set košile nabízí firma Feratt nejen v bílém, ale i v šampaň provedení. U nás můžete vybírat z pestré kolekce společenských košil, které mohou sloužit jak do

obleku, tak i samostatně k jiným příležitostem. Střih košil je navržen tak, aby se majitel cítil komfortně a přitom vynikla jeho mužná figura tvaru „V“.

TIPY PLESY ZLÍN

hosty připraveny skutečné zábavní lahůdky. O předtančení se postará Taneční klub Fortuna, těšit se můžete i na taneční duo Gabriela a Petr Nečasovi, bavit vás bude Rozhlasový Big Band Gustava Broma se sólisty, Cimbálová muzika Strážničan, sólisté opery ND Hana Jonášová (soprán) a Jaroslav Březina (tenor). Večerem provází Jolana Voldánová a Jan Pokorný. Předprodej: FBM, Hotel Baltaci www.filharmonie-zlin.cz www.baltaci.cz

VIP ples

2. PLES FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ So 18. 1., KCZ, 19:00 Jedinečná možnost zatančit si za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů. Dále jsou pro

Chce-li muž vypadat seriózně a přitom nadčasově, na co se má při nákupu obleku zaměřit? Při výběru by měl dbát zejména na barvu, střih a kvalitu použitých materiálů. Součástí šatníku každého muže má být alespoň jeden oblek tmavé barvy. Aktuální jsou obleky ve slim střizích, které zdůrazní stavbu mužské postavy. Obleky značky Joyvi jsou skvělé nejen nadča-

Jak široká je nabídka služeb Vaší firmy? Velkou výhodou je šití obleků na zakázku, kdy si zákazník vybere střih i látku, která mu vyhovuje. Samozřejmostí je úprava zakoupené konfekce. Hlavní výhodou firmy Feratt je výhradní zastoupení značek, které nabízí sortiment na území České republiky. Zákazníci se v zakoupeném oblečení zřídka kdy setkají na jiných lidech. A nesmíme opomenout ani lidský přístup našich asistentek a zájem o konkrétní potřeby klientů, který je v pobočkách Feratt alfou omegou.

OC Zlaté Jablko Zlín, 1. patro www.feratt.cz

Krojovaný

VALAŠSKÝ BÁL So 25. 1., KCZ, 19:30 Skutečně netradiční – krojovaný bál. Účinkují na něm pořádající Bartošův soubor, dále Cimbálová muzika Máj, CM Aloise Skoumala a CM Juráš a Valašský soubor Jasénka. Cena vstupenky: 130,- až 190,- Kč Předprodej: KCZ www.bartosuvsoubor.cz leden 2014| inZlin |17


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Stránka 18

INSPIRACE! Plesová sezóna Slovácký

XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ So 11.1. DK UH Tradičně bohatý program: Slovácký komorní orchestr, Marathonband, YOYO Band, Taneční klub Rokaso, CM Ohnica, degustace regionálních vín, raut , tombola. Cena vstupenky: sál 350 Kč, balkon 300 Kč. www.kkuh.cz Kulturní

1. REPREZENTAČNÍ PLES Pá 17. 1., DK Kroměříž, 20:00 Hostem plesu bude skvělá skupina ABBA World Revival, Ukulele orchestra jako Brno, SWING BAND, Gregor Music, Dj Martin Čapka. Dále Vás čeká bohatá hudební i taneční nabídka, ochutnávka vína, kouzelník a mnoho dalších překvapení. Večerem budou provázet moderátoři Rádia Kroměříž, kouzlit a moderovat bude Jirka Hadaš. Nebude chybět ani bohatá tombola a raut. Cena vstupenky: 299,- Kč www.dk-kromeriz.cz Na zámku

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HOLEŠOV So 18. 1., Zámek Holešov, 19:30 Hvězda večera bude moderátor, zpěvák a herec Roman Vojtek. Dále účinkují Avion Big Band, Showband Pavla Březiny a Cimbálová muzika Linda. Slavnostní předtančení zajišťuje Taneční škola A&A Mědílkovi. Na programu je i Barmanská show Barmani Zlín a krasojízda. Cena vstupenky: 350,- až 500,- Kč www.holesov.info Rybářský

Lázeňský

11. RYBÁŘSKÝ PLES

18. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES V LUHAČOVICÍCH

Pá 31. 1., IH Moskva Zlín, 19:30 Nejen k tanci, ale i k dobré zábavě zahraje taneční kapela bez hranic PL Band a DJ Jára Stašek. O plesové předtančení se postará Taneční škol a A+A Mědílkovi. Zábavu rozproudí i Magická show kouzelníka Šeklina a další zajímavá taneční čísla, včetně ukázek irského a angloamerického stepu. Bohatá tombola. Cena vstupenky: 190,- Kč Předprodej: Recepce IH Moskva, rybářské prodejny Kovin Fish, Unzeitlich, Milfa a Grauvell www.zrs.cz

SO 25. 1., Společenský dům LU, 19:30 Jeho moderátorem je oblíbený herec Jan Čenský. Hosty večera budou Hana Zagorová a Pavel Vítek. Představí se i Top Band Jana Smolíka, Caroline Band, Marathon Band Dušana Mathona, Strážnická CM Michala Miltáka, QUEENIE - world Queen tribute band. O předtančení se postará Taneční škola A + A Mědílkovi. www.lazneluhacovice.cz

Podnikatelský

Alžbětinský

6. REPREZENTAČNÍ PLES PODNIKATELŮ ZLÍNSKA 2013

5. PLES V OPEŘE BRNO 2014

So 8. 2., IH Moskva Zlín, 20:00 Moderují herci Markéta Hrubešová a Jan Čenský. Vystoupí Věra Martinová a Lenka Slavíková, Lešek Semelka, Ivanna Bagová, Taneční škola A+A Mědílkovi, 80's Factory, Marathon Band a další. www.ivajanalova.cz 18 | inZlin | leden 2014

So 18. 1. Mahenovo divadlo Brno Vrchol plesové sezony v Brně proběhne ve stylu alžbětinské doby. Ples zahájí slavný hollywoodský herec Christopher Lambert. Akci též poctí svou návštěvou herec Jan Tříska. Moderátorem bude slovenský herec Maroš Kramár. Ples není jen o tanci, ale patří k němu i úžasný gastronomický zážitek. O ten se postará elitní brněnský šéfkuchař Michal Göth. www.plesvoperebrno.cz


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:05 PM Strรกnka 19


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 20

INSPIRACE! Knihy do vaší knihovny Zdeněk Pokluda: Baťa v kostce Knížka Baťa v kostce nabízí čtenáři stručný, avšak ucelený a přehledný pohled na důležité momenty působení Tomáše Bati a jeho světové firmy. Odpovídá také na některé otázky týkající se jeho nástupců a novějších osudů podniku. O Baťovi se často mluví a píše, a přece to podstatné často uniká. Za monolitem pevné osobnosti se zbytečně ztrácejí lidské osudy Tomáše Bati, prožitky, které ho formovaly. Mnozí jsou dnes překvapeni jeho všestranností, která vtiskla pečeť československému podnikání, architektuře, školství či zdravotnictví, a také veřejné správě města Zlína či země Moravskoslezské. Kniha chce připomenout leccos z toho, co se kolem Bati a jeho impéria odehrálo. Tak, aby to podstatné nebylo zapomenuto. Vyšlo v nakladatelství Kniha Zlín. www.knihazlin.cz

Antoine Bello: Falzifikátoři Falzifikátoři jsou příběhem tajné mezinárodní organizace KFR (Konsorcium pro falzifikaci reality), která falšuje skutečnost, ale jejíž pohnutky nikdo nezná. Jsou příběhem některých z největších podvodů naší doby: Lajky, prvního psa ve vesmíru, který nikdy neexistoval, Kryštofa Kolumba, který Ameriku neobjevil nebo falešných archívů Stasi. Jsou hlavně příběhem Sliva Dartunghuvera, čerstvého absolventa, který se stane zaměstnancem kanceláře environmentálních studií v Reykjavíku. Velmi rychle ale pochopí, že jeho šéf Gunnar pracuje pro tajnou společnost KFR, které islandská firma jen poskytuje krytí. KFR falšuje realitu, doplňuje bílá místa v historii a vytváří mýty. Jaké jsou cíle konsorcia? Pro koho vlastně Sliv pracuje? Je falšování reality jen hrou? Anebo je to zoufalý pokus změnit minulost v zájmu lepší budoucnosti? Vyšlo v nakladatelství Kniha Zlín. www.knihazlin.cz

William Landay: Jacobova obhajoba Andy Barber je respektovaným žalobcem v kanceláři okresní návladní. Zvrat v jeho dvacetileté kariéře – a nejen v ní – přinese případ vraždy čtrnáctiletého chlapce, jehož vyšetřování se Andy sám ujme. Brzy po zahájení vyšetřování se totiž objeví důkazy, které s vraždou spojují jeho syna Jacoba. Dosavadní život rodiny se ze dne na den obrátí vzhůru nohama, Andy a jeho žena Laurie prožívají jednu z nejhorších nočních můr, která může rodiče potkat: jejich dítě je obžalováno z těžkého zločinu. Andy Barber podřídí vše jedinému cíli – obhájit Jacoba před soudem i před veřejností. Ví, že tak jako každý teenager, i Jacob má své vrtochy a svá tajemství, o jeho nevině je však pevně přesvědčen. Svého syna přece zná lépe než kdokoliv jiný. Anebo nezná? Vyšlo v nakladatelství Kniha Zlín. www.knihazlin.cz

Lamschová Petra, Havlíček Petr: Superjídelníček Pro každého, kdo se zaměřuje na zdravý životní styl, se stává jídlo alfou a omegou. Někdo zvládne přechod na zdravou stravu sám a někdo potřebuje poradit v podobě přesného jídelníčku. Pokud si tedy nevíte rady, jak si sestavit jídlo od snídaně po večeři a den za dnem, vyzkoušejte jídelníček, který pro vás připravili Petr Havlíček s Petrou Lamschovou. „Nesmírně mě baví vymýšlet zdravé recepty, které pak v praxi ožívají a hlavně chutnají,“ říká Petra Lamschová a Petr ji doplňuje: „Důležité na tom všem je, že díky našim receptům všichni zjistí, že jídlo není jejich nepřítel. Že nebudou hladovět, budou jíst a ještě jim to bude chutnat.“ Kromě jídelníčku najdou čtenáři v této knize také praktické rady, jak si jídelníček sestavit, z čeho a jak vařit, zkrátka jak s ním pracovat. zakoupíte v prodejnách Kanzelsberger Zlín a Kroměříž nebo na e-shopu Dumknihy.cz cena: 339 Kč

MUDr. Tomáš Lebenhart: Bez pláště Nová kniha MUDr. Tomáše Lebenharta není čtením pro každého. Je drsně upřímnou zpovědí lékaře celostní medicíny, který bez sebelítosti, s velkou potřebou nalézt správné a fungující řešení pro sebe i své pacienty ukazuje svůj život v průběhu několika let v plné nahotě: boj s depresí, závislost na lécích na spaní, pobyt na detoxikačním oddělení psychiatrie i vítěznou cestu k vlastnímu uzdravení. MUDr. Tomáš Lebenhart je poctivý k sobě i ke svým pacientům. Hledá kořen nemoci, který často spočívá v destrukčním chování nemocného, a nalézá cesty, vedoucí přes homeopatii, ayurvédu, čínskou medicínu až k autopatii. Je praktikem, který „bez pláště“ předkládá osobní zkušenost s chorobami, o kterých se ve společnosti nemluví příliš nahlas a na které moderní medicína nenalézá účinný lék. Na vlastní kůži prošel dlouhým léčebným procesem se všemi jeho úskalími až k vítěznému konci. Je jedním z mála lékařů, který má odvahu promluvit o procesu uzdravování i z pohledu pacienta. Kniha přináší inspiraci a naději - pacientům i jejich blízkým. MUDr. Tomáš Lebenhart připomíná starý čínský princip, kdy lékař zodpovídal za zdraví celé rodiny, byl oslavován, když rodina byla zdravá a zatracován, když někdo onemocněl. Tím, že se s námi dělí o své letité poznatky praktického lékaře, naplňuje ideu prevence a zároveň apeluje na naši osobní odpovědnost za stav vlastního těla i duše. Svou knihou nám dává nahlédnout do svého uvažování o zdraví člověka jako výslednici harmonického chování k sobě i okolí. zakoupíte v prodejnách Kanzelsberger Zlín a Kroměříž nebo na e-shopu Dumknihy.cz cena: 199 Kč 20 | inZlin | leden 2014


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 21

Konference „Cambridge English“ Zkoušky, které Vám změní život! Jako jednoho ze svých partnerů v České republice si Cambridge University vybrala Jazykové Centrum Zlín Prštné. Studenti této jazykové školy tak mají možnost absolvovat na jednom místě jak přípravné kurzy, tak samotné zkoušky. Partnerství s Cambridge English znamená pro Jazykové Centrum Zlín Prštné velké ocenění kvality služeb a současně velký závazek, který s sebou nese dodržování vysokých mezinárodních standardů v oblasti výuky, organizace kurzů i organizace zkoušek. Proč skládat Cambridgeské zkoušky? Zkoušky jsou mezinárodně platné a světově uznávané. Usnadní Vám přístup na vysoké školy po celém světě a zvýší Vaši atraktivitu na trhu práce. Získáte certifikát s celoživotní platností. Kde se dozvím více o Cambridgeských zkouškách? Přihlaste se na konferenci „Cambridge English“, která se koná dne 17. ledna 2014 od 16,00 hod. v Jazykovém Centru Zlín Prštné. Všichni účastníci obdrží slevový poukaz na pre-testing a také budou přednostně zařazeni do přípravných kurzů. Jak se na zkoušky připravit? Na zkoušky se nejlépe připravíte ve speciálních přípravných kurzech, které probíhají přímo pod vedením zkušebních komisařů. Je možné studovat v Jazykovém Centru Zlín Prštné také jiné jazyky? Ano, právě probíhá zápis do nových kurzů na 2.pololetí. Jazykové Centrum nabízí kurzy všech světových jazyků v mnoha pokročilostech.

Bližší informace obdržíte v kanceláři na adrese: Jazykové Centrum Zlín Prštné, Nerudova 167, na tel.: 577 011 498 nebo na: www.jazykove-centrum.cz

Kupon na slevu

350 Kč Lze uplatnit na jazykový kurz od 2.pololetí 2013/2014 nejpozději do 14.2.2014. Slevu nelze sčítat s bonusovou cenou. leden 2014| inZlin |21


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 22

INSPIRACE!

SUBINK TATTOO tetovací studio, kde ke každému jedinci přistupují individuálně Ahoj Lukáši, už je to rok co jsi otevřel SUBINK tattoo studio, jak se Ti tetuje ve Zlíně? Vzhledem k tomu, že náhled lidí na tetovaní se rapidně zlepšil, můžu říct, že v rámci zásahu do integrity těla, jako je tetování, persing, nebo tělesné modifikace, už pro mnohé znamená nebát se pustit do větších projektů. Myslím, že toto pojetí má své příznivce i ve Zlíně. Který motiv a nebo styl je v současnosti nejžádanější? Momentálně to není ani tak o motivu, nebo stylu. Ale o celkové myšlence a ztvárnění na danou osobu. Ke každému jedinci přistupuji individuálně. Je mnoho faktorů, které jsou důležité vědět, aby to splnilo účel se nechat potetovat. Jakou máš zkušenost, že si někteří lidé nechávají svoje tetování předělat? Abych pravdu řekl, za poslední dobu docela velkou. Spousta lidí si nechalo neodborně zhotovit tetováni, nebo je k tetování dohnala jejich mladistvá nerozvážnost ohledně motivu. Ale naštěstí to s trochou snahy jde zachránit. Co se změnilo ve tvém studiu od jeho vzniku? Tak asi nejzásadnější změnou je, že jsem přibral do studia dalšího tatéra, Radka. Radek je určitě se svou zručností na kvalitní úrovni a tím pádem myslím, že přináší další tvůrčí náhled na podněty a přání lidí, kteří mají zájmem o tetoáž. Jinak samozřejmě nějaké menší úpravy studia za tu dobu byly, ale to hlavně z hlediska praktičnosti.

Máte katalog motivů? Ne, nic takového u nás nenajdeš. Nejsme zastánci výběru motivu z katalogu za 5 minut ve studiu:), ale magazíny a jinou literaturu máme pro inspiraci. Ovšem mám nejraději, když mám volnou ruku ve zpracování myšlenky nebo nápadu a můžeme tak spoluvytvářet tetování až do výsledné podoby. ...dik za odpovědi -redx-

22 | inZlin | leden 2014


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Strรกnka 23


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 24

ROZHOVOR!

Rapper KALI poprvé ve Zlíně Subform party 2014 So 18. 1., Golem klub Zlín, 21:00

Kdy jsi začal rapovat a jak tě to vůbec napadlo? Před sedmi lety jsem se poprvé postavil ve studiu před mikrofon, texty jsem si psal už od začátku střední školy, jakože básničky. Jeden můj kamarád, kterému jsem v autě četl texty do převzaté hudby říkal, že zná Opaka, který má nahrávací studio Zion 5, ať si tam jdu zkusit zarapovat. Tak jsem šel. Co ty a Hip Hop Kemp? Jaký k němu máš vztah? Jel by ses tam podívat jako nevystupující? Na Hip Hop Kempu jsem nikdy nebyl, nebyl jsem nikdy ani pozvaný, i když jsem věděl, že lidi nás tam chtěli. Na Hip Hop Kemp ani nikdy nepojedu. Ale jinak tu akci cením, je pro lidi super. Kdyby ti byla nabídnuta možnost vystoupit na Hip Hop Kempu. Šel bys do toho? Ne nešel. Proč? Kdybys věděl, že tě tam tví fanoušci chtějí vidět a přijde jich na tvůj koncert obrovské množství? Těžká otázka. Kvůli nim bych tam velmi rád jel, ale lidi, který maj na starosti tuhle událost, mě tam nechtěli v době, kdy jsem tam hrozně moc chtěl být. Ne kvůli tomu, že bych byl špatný raper, ale kvůli tomu, co se o mně psalo a pravda to nebyla. Bohužel jsem stále odsuzovaný a označovaný za nějakého rasistu, fašistu nebo tak "Diss patří k rapu." Teď je venku tvůj song „Doteraz“. Měl jsi ho v plánu už delší dobu nebo tomu napomohla ta slovenská přestřelka mezi Rytmusem a zbytkem scény? Celé moje album bylo nahrané do konce srpna. Tahle skladba dokonce ještě dřív. Nebylo to myšleno na nikoho z nich. Dokonce mám na albu 24 | inZlin | leden 2014

věc, kde mluvím o chlapcích, kteří na mě udělali diss. Byla nahraná dřív, než ten diss vyšel. Bylo to na úplně jiný kluky, ale když si to člověk poslechne teď, tak si může myslet, že to je na Rytmuse, Separa a Moma. Není. Vážím si Rytmuse, Separa i Moma po hudební stránce, jsou to jedni z nejkvalitnějších raperů v Česko-Slovensku. Budu to tvrdit stále. Takže to fakt nebylo myšleno na ně, ale na lidi v mém soukromém životě, ne hiphopovém. Co si o té zmiňované přestřelce myslíš? Nechci se nikdy dostat na takovou úroveň, že budu někoho dissovat, nejsem to já. Na Kontrafaktech jsem vyrůstal. S Momem jsem chtěl spolupracovat, dokonce jsme měli nahrané asi čtyři věci, které se pak vymazaly, protože jsme si neporozuměli už tehdy. Cením je, a to, že vydali diss, je jejich osobní názor. Diss patří k rapu. Udělali to, co cítili, že mají udělat. Já to ani jednomu nemám za zlé. Každému přeju jen to dobré. Separovi a Momovi přeju, aby měli minimálně tolik koncertů, kolik já. Myslím si, že až se jim začne dařit stejně jako mně, tak přestanou řešit lidi okolo a budou se věnovat sami sobě. V tu chvíli ještě víc stoupnou. To je krásné, že i když tě oni zmiňují v dissu, ty o nich stejně mluvíš takhle pěkně. Já nemám důvod mluvit jinak, protože Separ je jedním z nejlepších rapujících "undergroundistů" jaké tu máme. Dle mého je Momo nejvíc nedoceněný raper na Slovensku, protože jeho texty mají fakt váhu. Jeho flow a projev je jeden z nejlepších. Já nemám důvod na ně nadávat. Jednoduše vyjádřili svůj názor. Nemají mě rádi, tak co, hodně lidí mě nemá rádo. Co mám dělat, mně už je třicet, já beru věci jinak než dvaadvacetiletí kluci. Přemýšlím jinak. -gk-


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Strรกnka 25


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 26

HUDBA! agentura Pragokoncert připravuje

Zlín i v novém roce 2014 potvrzuje, že je hlavním městem rocku!

U.D.O. (GER) Pá 7. 2., Masters of Rock Café, 20:00 Německá metalová stálice kolem bývalého frontmana ACCEPT - skupina U.D.O. prošla velkými změnami. Skoro po 15 letech z ní kvůli pracovní vytíženosti odešel kytarista Igor Gianola a ze zdravotních důvodů odstoupil dlouholetý všestranný hráč Stefan Kaufmann. Ovšem Udo Dirkschneider místo nich nenajal žádné nýmandy - noví členové jsou sice mladí, ale zkušení kytaristi - Fin Kasperi Heikkinen (33) a Rus Andrej Smirnov (30). V tomto složení (s Fitty Wienholdem a Francesco Jovinem) kvintet nahrál i svou aktuální desku „Steelhammer“. Ta vyšla na konci jara a na obalu se pyšní nálepkou Album Of The Year. Přijďte se přesvědčit i vy - naživo - že U.D.O. jsou praví heavy metaloví šampioni. Na koncert, který tato parta dá den po pražském v pátek 7. 2. ve zlínském Masters of Rock Café. 26 | inZlin | leden 2014

ICED EARTH (USA) WARBRINGER (USA) ELM STREET (AUS) So 8.2, Masters of Rock Café, 20:00 Jon Schaffer, zakladatel americké skupiny ICED EARTH, je sice jediným původním členem této metalové party, ale lidi kolem sebe si vybrat dovede. I proto příznivci a hudební kritici nešetřili chválou na poslední desku „Dystopia“ (2011), kterou svým hlasem premiérově obohatil zkušený Kanaďan Stucifer Block. Slovní spojení poslední deska zanedlouho dostane nový význam - ICED EARTH totiž po desátém albu vydávají (21. ledna) novinkovou studiovku „Plagues of Babylon“. Skupina, která na své pověsti pracuje už od 85. roku je při chuti, o čemž svědčí i fakt, že v uplynulém roce odehrála víc koncertů, než za posledních deset let dohromady. Světové turné k nové desce startuje hned po Novém roce a jedinou štací široko

daleko od nás bude Zlín. Silným argumentem pro návštěvu koncertu jsou i další dvě zámořská jména na vstupence - kalifornští WARBRINGER, kteří umí thrash metal a australští ELM STREET, jež zase dovedou klasický heavy metal. Na 8. únor v Masters of Rock Café se dlouho nezapomene!

PRIMAL FEAR (GER) BULLET (SWE) So 15.2., Masters of Rock Café, 20:00 Jen co se otřepeme z Valentýnských oslav, vrátíme se do reálu a následující večer prožijeme s dvěma rockovými veličinami - s německou power metalovou kapelou PRIMAL FEAR a švédskou heavy metalovou skupinou BULLET. Ralf Scheepers, Mat Sinner a spol. přijedou představit novou, tři týdny starou desku „Delivering the Black“. Frontman PRIMAL


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 27

FEAR se nechal slyšet, že jejich příznivci se velkých změn nedočkají - nové skladby se nebudou lišit od předešlých nahrávek, protože skupina si „drží svůj styl“. Máme se na co těšit… Taky v pěti to dělají BULLET a kdo se s nimi ještě neseznámil, o hodně přišel. Tito Seveřani si libují v old school zvuku - mixují tradiční heavy metal a hard rock, říznutý NWOBHM s garážovou náladou. Hlas jejich urostlého zpěváka jménem Dag Hell Hofer má velice blízko k Bonovi S., Joelovi O’K., Robovi H., Biffovi B. nebo Udovi D. a hudební doprovod tomu taky odpovídá! Žádné zbytečné vyhrávky a vykecávání, melodické sóla, chytlavý refrén - prostě čistá forma poctivého heavy metalu, která se zalíbí napoprvé. Přijďte taky zbavit se růžové nálady a vrátit si vkus do normálu!

SEPULTURA (BRA) LEGION OF THE DAMNED (NED) FLOTSAM AND JETSAM (USA) MORTILLERY (CAN) Ne 16. 2. Masters of Rock Café, 20:00 Brazilsko - americká metalová čtyřka SEPULTURA právě vydala novou studiovku se stručným názvem „The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart“ (Prostředníkem mezi hlavou a rukama musí být srdce). Podle prvních ohlasů kritiků se jedná o temné ale hudebně velmi propracované album, které spojuje to nejlepší z předešlé tvorby kapely thrash metalové prvky z „Beneath the Remains“ a „Arise“, nadupaný rytmus z „Chaos A.D.“ a „Roots“ i punkové nálady novějších

desek. Dobré znamení, ale nechme se překvapit… Důležité je, že SEPULTURA se v roce 30. výročí svého vzniku vydá na celosvětovou cestu za svými příznivci a my můžeme muziku, kterou Derrick, Andreas, Paulo Jr. a Eloy dělají, pocítit naživo - při jediném koncertě pro ČR. A že nás čeká obrovský metalový svátek, potvrzují další velká jména účinkujících - nám dobře známí LEGION OF THE DAMNED z Holandska a FLOTSAM AND JETSAM ze Států. Ano, tato ikona thrash metalu osmdesátých let, se kterou pět roků hrál i Jason Newsted (než odešel k METALLICE), je zpět! Zkraje večera nám seznámení nabídne Cara McCutchen a její kanadský thrash metalový band MORTILLERY. Minifest za cenu koncertu!

GAMMA RAY (GER) RHAPSODY OF FIRE (ITA) Pá 21. 3., Masters of Rock Café, 20:00 Jedna z nejvýznamějších skupin německé heavy metalové scény, kapela kolem Kaie Hansena, dokončí to, co začala našlapaným maxisinglem "Master of Confusion". A svou novou desku "Empire of the Undead", která by měla vyjít ještě v zimě, přiveze i k nám. GAMMA RAY se přesně rok po své velkolepé show v rámci Hellish Rock Tour - Part II vrátí do naší republiky. Hned na začátku jara, 21. března, zahraje ve zlínském Masters of Rock Café. GAMMA RAY ani tentokrát nejedou sami - jako speciální host je doprovodí oblíbená squadra italiana vedená Alexem Staropoli RHAPSODY OF FIRE. Album "Dark Wings of Steel" jí vyšlo vloni, na konci listopadu a fandové symphonic epic metalu si i tentokrát přišli na své. Už podesáté. Udělejte si čas v pátek 21. března na dvojitou dávku live rocku! Vstupenky seženete na dobírku přes www.mastersofrock.cz, osobně v Masters of Rock Café ve Zlíně nebo v předprodejních sítích TicketPortal, TicketPro a TicketArt. leden 2014| inZlin |27


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 28

ROZHOVOR!

Tři bratři a basista Čt 23. 1., Zelenáčova šopa, 19:00 - Křest desky Malina Brothers www.malinabrothers.cz Foto: archiv Malina Brothers (zleva: Pepa, Luboš, Pavel P., Pavel M.)

Vynikající houslista Pepa Malina, multiinstrumentalista, ale především banjista Luboš Malina a do třetice kytarista a taktéž známý muzikant Pavel Malina přibrali do party Pavla Peroutku a založili formaci Malina Brothers. Kdo tato jména zná, ví, že pánové jsou osobnosti české hudební scény. Kluci do repertoáru kapely vybrali své srdcové skladby, ušili jim nové aranže a nahráli CD Rychlejší koně. Najdete na něm skladby zpívané i instrumentální a to od bluegrassu až po irskou hudbu. Během své lednové křtící šňůry se Malina Brothers zastaví i ve Zlíně a jak to zastavení bude vypadat, prozradí Luboš Malina. Projekt Malina Brothers se jeví podle repertoáru a obsahu CD jako projekt pro radost, ne jenom záležitost která vás živí. Jak vlastně fungujete, jak sbíráte repertoár a jak ke vzniku seskupení došlo? Máte pravdu že nás těší si spolu zahrát, a to je asi ten hlavní důvod, proč jsme se nakonec dali dohromady a vystupujeme i na veřejnosti. Předtím jsme se totiž scházeli jen zřídka a kromě rodinných sešlostí, jen v jedné hospodě u Náchoda. Nakonec nás kamarádi z Náchodska přesvědčili zahrát na festivalu Hronovské slunce a od té doby čas od času zahrajeme nějaký koncert. Náš repertoár se skládá především z písniček našeho kamaráda Mirka 28 | inZlin | leden 2014

"Skunka" Jaroše, se kterým jsme se seznámili na Rábiši, v trampské osadě u Dvora Králové, koncem sedmdesátých let, dále několika bluegrassových standardů a vlastních nebo převzatých instrumentálek. Jste tři bratři, každý jinak úspěšný v hudebním světě, kdo je šéfem kapely? Nemáme šéfa, ale myslím, že největší úsilí, pokud jde o fungování naší kapely, vyvíjí Pepa. Na pódiu ale uvádíme jako kapelníka Pavla Peroutku.. (smích) Bratrské trio doplněné skvělým Pavlem Peroutkou je hodně zajímavý prvek - byli jste vedeni ke hře na odlišné hudební nástroje? Byli jsme vedeni k hudbě obecně a nástroje jsme si v podstatě vybrali sami. Vzpomínám si, že například Pepa zkoušel hrát i na pětistrunné banjo, než se dostal k houslím. Pavel vystudoval tubu a violoncello na vojenské konzervatoři a já tamtéž klarinet a cello. Vy sám jste ve zlínské Zelenáčově šopě často hostem, těšíte se na místní zázemí a publikum? V Šopě jsem hrál už mnohokrát s různými sestavami (DT, Trapeři, García, Brothers) a naprosto upřímně říkám, že je to pro mě jedno z nejpříjemnějších míst na hraní. Jeden z důvodů je bezprostřední kontakt s publikem, ale hodně důležité je pro mě i dlouholeté přátelství s Martinem Juříkem, kterému se podařilo vytvořit ve Zlíně takto úžasný prostor


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 29

pro alternativní žánry muziky. Do Zelenáčovy šopy se vždycky těším! Jak bude zlínský křest vypadat? Nic speciálního nechystáme, zahrajeme koncert, představíme cd a možná si zahrajeme i po koncertě, ale to záleží na momentálním rozpoložení.. (smích) A jaké máte další plány s MB? Vzhledem k naší vytíženosti v jiných kapelách nemáme žádné dlouhodobé plány, čili naše lednové turné je zatím nejdál, kam lze dohlédnout... Děkuji za odpovědi a ať se Vám ve Zlíně opět dobře hraje! -JB-

Pepa Malina (housle) Multižánrový houslista. Absolvoval na Konzervatoři J. Ježka v Praze obor housle. Na svém kontě má spolupráci se skupinou P.R.S.T., Druhou Trávou, Věrou Martinovou, Pavlem Bobkem, Charlie Mc Coyem aj. V současné době vystupuje se skupinou Cop, kapelou Garcia a Jimmy Bozemanem & the Lazy Pigs.

Luboš Malina (akustické a elektrické banjo, irské píšťaly, klarinet, tarogáto, saxofon, mandolína, kytara, housle, violoncello), spoluzakladatel Druhé trávy a v současnosti její kapelník. V osmdesátých letech minulého století se stává členem nejslavnější sestavy Poutníků, kde se potkává s Robertem Křesťanem – s ním pak nepřetržitě spolupracuje již přes dvacet let. Je vyhledávaný producent a studiový hráč, podílel se například na projektu Lucie v Opeře, na deskách Lenky Dusilové, skupin Kabát, MIG 21, Teagrass a mnoha dalších.

Pavel Malina (kytara) Všestranný kytarista, vyhledávaný sideman, opravář hudebních nástrojů. Vystudoval obor tuba a cello a poté kytaru na Konzervatoři J. Ježka. Má za sebou bohatou kariéru doprovodného a studiového hráče (V. Martinová, Zelenáči, Druhá tráva, W. Matuška, L. Filipová, Fragment, P. Jíšová, P. Bobek, Beelee Beat z Deellee).

Pavel Peroutka (kontrabas) Vynikající kontrabasista a zpěvák, majitel nezaměnitelného tenorového hlasu. Má za sebou dlouholetou praxi bluegrassového kontrabasisty a zpěváka ve skupině Reliéf, spolupráci s Pavlínou Jíšovou, Pavlem Bobkem, hráčem na foukací harmoniku Charlie Slavíkem, účinkování v muzikálu Šakalí Léta atd. V současné době vystupuje se skupinou Spirituál Kvintet a Jiří Holoubek triem.


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 30

INZLIN! tipy

Kdo hmotnou nouzi nepoznal, ten si žije blaze!

SAMODIVA

Subform party 2014

HipHopová událost zimy je tady! So 18. 1., Golem klub Zlín, 21:00

Je tady xxx-té pokračování tradiční a oblíbené akce, která se koná jen jednou ročně ve Zlíně. Za posledních pár ročníků vyprodala Zlínský club Golem do posledních míst! Ano určitě jste už pochopili, že se jedná o SUBFORM PARTY!

/divadelní blues pro sólo matky/ Unikátní projekt divadla v sociální akci, který si za svůj cíl vzal pomoci matkám samoživitelkám v krizové životní situaci, zavítá do Zlína. A aby toho nebylo málo – díky městu Zlín, ZUŠ Zlín a divadlu Malá scéna budou vstupenky zdarma! Proč? Aby mohl přijít skutečně každý!

Jako headliner této akce, bylo vybráno jedno s nejskloňovanějších jmen slovenské hudební scény, rapper KALI, který se ve Zlíně ukáže vůbec poprvé. Jistě se bude chtít svým fanouškům předvést v tom nejlepším světle, což bude zárukou skvělé show! Kalimu budou krýt záda jeho parťáci Petr Pann a Don Čičo. Dále můžete očekávat celou řadu kvalitních DJs, kteří vystoupí na dvou hudebních scénách. A to například: LowMoney, Przema, Lejboj Slim, Caloosh, Jah Jah, Skree... atd. Na hlavní stage zazní zejména hiphopové pecky, zpestřením bude beatbox show v podání Marteze, který byl mimo jiné úspěšným účastníkem televizní show ČSS má talent. Na facebook události probíhá contest kapel o možnost vystoupení na této akci jako „předkapela“. Na druhé stage můžete očekávat našlapanou electro-dnb-reggae-danchall music. Na každé Subform party je zvykem, že se pořadatelé postarají o maximální komfort návštěvníků a přinesou „něco navíc“... např: hostesky s dárečky, akční drinky, posílenou hudební aparaturu, vyšperkovanou světelnou show a mnohé další... Za zmínku stojí taky tombola o věcné ceny, kterou pro Vás připravili partneři této akce. V tombole budou ceny za 20 000 Kč, takže se rozhodně je na co těšit!

V sobotu 18. ledna večer se od 19:30 odehraje na jevišti zlínského divadla Malá scéna repríza inscenace SAMODIVA /divadelní blues pro sólo matky/. Ta vznikla v rámci unikátního projektu Divadlo žen a mužů, který je iniciován občanským sdružením Tripitaka a Centrem experimentálního divadla v Brně. Jeho cílem je podpořit matky samoživitelky, které po mateřské dovolené marně hledají práci. Deset nezaměstnaných matek, deset sólo matek, prošlo v březnu 2013 výběrovým řízením. Na šest měsíců (od dubna do září 2013) tak získaly smlouvu, byly zaměstnány jako herečky v projektu Divadlo žen a mužů. O co jde? Vybrané ženy během šesti měsíců projektu dostávaly kromě sociálního, právního a psychologického poradenství hodiny herectví a tance s profesionálními lektory. Dále prošly dílnami kreativního psaní, během kterých se snažily zachytit přelomové okamžiky svého života, své minulosti. Z napsaných textů se pak rodil námět inscenace, který v mnohém překračuje základní téma genderově podmíněné diskriminace na trhu práce směrem k autentické výpovědi o životní situaci sólo matky v současné společnosti, o rozpadu tradičního modelu rodiny, o nových dimenzích samoty západního člověka i o síle bojovat za svůj život i za život svých dětí. Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová, Hrají SAMODIVY:Magda Gregurková, Lenka Chmelařová, Uyanga Kaňková, Vladimíra Lehká, Denisa Nytko, Alena Pavlasová, Veronika Schwarzová, Michaela Straková, Lenka Václavíková a Jiřina Zezulová.

Vstupné v předprodeji činí 150 Kč (předprodejní místa: Golem Zlín, IC Kroměříž, record music Uherské Hradiště). Na místě pak 199 Kč. Veškeré info o akci najdete na: facebook.com/BackstageAgency.cz

Více informací najdete na www.facebook.com/DivadloSamodiva, více informací o o.s. Tripitaka naleznete na webových stránkách tripitaka.cz. Rezervace na www.malascenazlin.cz a na tel.: 776 575 307.

-pr-

30 | inZlin | leden 2014


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 31

4TET – Symphonic: exkluzivní projekt 4TETu a FILHARMONIE BRNO V jejich podání zazní díla Leonarda Bernsteina, Leoše Janáčka, Johanna Sebastiana Bacha, Beatles a dalších.

Po 3. 2. 2014 v 19 hod. – Kongresové centrum Zlín Spojení vokálního kvarteta 4TET s velkým symfonickým tělesem dává tušit velký zážitek. Polovina koncertu bude věnována nesmrtelným dílům amerického velikána Leonarda Bernsteina – ucho posluchače pohladí známé melodie muzikálů West Side Story, Candide a neméně populárního muzikálového oratoria Mše. Druhá půle se ponese v duchu jedinečných aranží Jiřího Škorpíka. Originální pojetí světových i domácích hitů pop music, folku a vážné hudby přednese pod taktovkou Františka Štěrbáka vokální seskupení 4TET ve spojení s FILHARMONIÍ BRNO. 4TET byl založen z iniciativy Jiřího Korna roce 2002. Precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s pověstnou dokonalostí a profesionalitou jeho zakladatele. Originálně pojatá aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka, kostýmy Marie Markové a Jana Boušky i temperamentní vokální a herecké výkony aktérů na pódiu - to je 4TET. Tito charismatičtí muži s neméně charismatickými brněnskými filharmoniky představí nejen muzikálové hity velikána Leonarda Bernsteina, ale třeba i písně Beatles a dalších autorů. Světoznámá FILHARMONIE BRNO se vydala cestou svých větších zahraničních kolegů jako Berlínská filharmonie nebo Londýnský symfonický orchestr a začíná tak vířit české vody vážné hudby. Svým příznivcům dokazuje, že vážná hudba není pouze Mozart, Beethoven, Janáček a další významní velikáni české a světové klasiky, ale že vkusně a vhodně propojená se soudobou populární hudbou může být stejně fascinující a hluboká. Syntéza 4TETu s velkým symfonickým tělesem připraví hluboký zážitek nejen návštěvníkům koncertu, ale i samotným umělcům na podiu. Zcela jistě tak přiláká nejen příznivce populární hudby, ale i zvědavce z řad milovníků hudby vážné. -PR-

Předprodej vstupenek: Kongresové centrum Zlín, Centrální předprodej vstupenek ve Velkém kině Zlín, Městské informační a turistické středisko Magistrátu města Zlína a v prodejní síti TICKETPORTAL. oficiální Facebookový profil: www.facebook.com/4TETSymphonic Info: www.wapdoowap.eu


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 32

INZLIN! tipy

KONCERTY Párty

BAYDAY Pá 17. 1., BandR club, UB DJs: Denysa, Miss Renny, DVJ Wizard (Pioneer DJ) + XTR, Lucasch, Coma, Mildee, Karloss. i n f o : w w w. f a c e b o o k . c o m / d j l u c a s c h , www.strobe.cz foto: Lukáš Urbaník

Z Vizovic až do Zlína Fleret naživo 24. 1. Masters of Rock Café, 20:00 Dvorní kapela Valašského království, kapela FLERET, přijede opět do krajského města! Koncert plný starých osvědčených hitů, ale i novinek přijedou Flereti odehrát do klubu Masters of Rock Café ve Zlíně na Čepkově. Jako host a předskokan vystoupí kapela SCHELINGER REVIVAL, která vzdává hold velikánovi české rockové scény přelomu 70. a 80. let. Kdo by vizovickou legendu FLERET ještě naznal, připomeneme - regionální a lidové kořeny souboru jsou patrné hlavně z nástrojového obsazení: housle, fujara, klarinet, flétny, mandolína. Rockový vliv je zastoupen elektrickými kytarami a bicími nástroji. To vše podpořeno charismatickým způsobem zpěvu, melodikou, strukturou skladeb i písňovými texty, které jejich autoři (Libor Mysliveček, Zdeněk Hrachový a další) píší formálně přesně a přitom neotřele vtipně ve valašském dialektu. Tuto kapelu si dokonce pozvala britská rocková legenda JETHRO TULL k hostování na World Tour. Přijďte strávit příjemný večer s domácí muzikou - v pátek 24. ledna. Vstupenky seženete v kavárně klubu Masters of Rock Café ve Zlíně na Čepkově (tel. 777 701 592), v Centrálním předprodeji vstupenek u Velkého kina (577 437 008), v Golden Apple Cinema (571 817 255), dále v Record Music Uherské Hradiště, v Čedoku Vsetín, v Music Tóny v Přerově, v Kroměříží v CK Frčíme a v Městském Info Centru Holešov. Taky v sítích TicketPortal, TicketPro a TicketArt nebo na webu www.mastersofrock.cz 32 | inZlin | leden 2014

Revival

RED HOT CHILLI PEPPERS REVIVAL Pá 17. 1., Golem klub ZL, 20:00 Red Hot Chilli Peppers revival přiveze všechny nejzásadnější hity této kalifornské formace. Under The Bridge, Aeroplane, Californication a spousta dalších zazní během energické a do detailu dotažené show. Po koncertu následuje rockotéka.

legenda. V programu tria zazní vlastní úpravy jazzových standardů, tak originální kompozice členů tria. Raggaungle, drum&bass

NUFF SENSI MUSIC Pá 24. 1., Klub Mír UH, 20:30 Poprvé zavítá do našeho kraje známá ČeskoPolská partička NUFF SENSI MUSIC se svojí večerní show! Večer na hlavní stage doplní borci jako DJ DREADLOCK z Olomouce s jeho vytříbenými mixy, JahJah se svojí positive vibration, a selecta Magadread nabitý dubplates! O Barovou stage se postarají borci z 303freaks.cz. Folk, pop

ZRNÍ So 25. 1., Golem Music Club Zlín Formace Zrní je zde pro všechny posluchače, kterým nestačí běžná hudební produkce.

Only core

ALL THE SHELTERS Pá 17. 1., Klub Mír UH, 20:30

ALL THE SHELTERS (FR – post-hardcore/metalcore), SHADOW AREA (metalcore/crossover), SUNSET TRAIL (Nu-metal/metalcore), PRINCESS KNOCKED OUT THE GARDENER (metalcore/hardcore), MARVELS OF CONTRAST (post-hardcore)

Kapela ve své tvorbě vychází ze základu folku a popu, který dále recykluje a místy přidává moderní elektronické postupy. Výsledné dílo je pak dokončeno přidáním ambientních hudebních ploch a osobitým přednesem frontmana Jana Ungera. Balkan kabaret, elektroswing

MALAKATA (SK) Út 28. 1., Blok 12 ZL

Jazz

TRIO WUH St 22. 1., Alternativa ZL, 18:00 Čt 23. 1., Reduta UH, 19:30 Trio tvoří americký pianista Skip Wilkins. Koncertoval s D. Liebmanem, D. Sanchezem, B. Watsonem a dalšími. Je vysokoškolským pedagogem na Lafayette College, působí nejen v USA, ale i v Evropě. Dalšími členy jsou František Uhlíř, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů a Jaromír Helešic česká bubenická

Rap

BOYBAND(BOY WONDER + IDEA) ZVERINA Pá 31. 1., Golem klub ZL, 21:00 Formace BoyBand aka Boy Wonder + Idea a slovenský pes Zverina. Ten v Golemu představí svoji novou desku. K tomu navíc DJs AKA a FNTM.


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Strรกnka 33


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Strรกnka 34

34 | inZlin | leden 2014


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 35

tipy

KLASIKA Salcburský festival (záznam) Petr Iljič Čajkovskij:

EVŽEN ONĚGIN Po 13. 1., kino Hvězda UH, 19:30 Děj Oněgina je zasazen na ruský venkov, kde se mladičká naivní dívka Taťána zamiluje do pohledného šlechtice Oněgina. Ten ji nejprve odmítá. Po letech se však znovu setkávají na petrohradském plese, Oněgin je ohromen její vyspělou krásou a vyznává jí lásku. Pro Taťánu je však příliš pozdě na to, aby ji opětovala. Režisér Andrea Breth vytvořil komorní dílo, těžící z věrohodnosti a charismatu hlavních protagonistů, Petera Mattei jako Oněgina a Anny Samuilové jako Taťány. (rusky s českými titulky)

Mendelssohn Bartholdy, Fanny Mendelssohn Hensel, Ernest Bloch, Elias Parish-Alvars,.. Přímý přenos

SERGEJ KRYLOV Čt 23. 1., KCZ, 19:00 Sólista zvučného jména zamíří do Zlína a v repertoáru má tento houslista českou hudbu. Hraje FBM pod vedením svého šéfdirigenta Stanislava Vavřínka. Představí se i sólistka Gloria Campaner (klavír). koncert

MUSICA DOLCE VITA „PÍSNĚ BEZE SLOV“ Ne 26. 1. Muzeum J. A. K. UH. Brod, 17:00 Koncert k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu. Program je složený ze skladeb hudebních skladatelů židovského původu a díla slavných skladatelů psaných na hebrejské motivy. Daniela Demuthová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna), Zbyňka Šolcová (harfa). Program: Sefardské písně, Giuseppe Verdi, Felix

VLK Z WALL STREET

otevřená studie

NYMFOMANKA – ČÁST II.

životopisné drama

od 9. 1., GAC Zlín

12 LET V ŘETĚZECH

GISELLE Po 27. 1., kino Hvězda UH, 20:15 Přímý přenos z Královského baletu v Londýně. Giselle patří k nejpopulárnějším romantickým baletům. Příběh obsahuje podmanivé spojení lidských vášní, nadpřirozených sil a sebeobětující lásky. Režie: Christopher Carr.

FILM

DRAHOKAMY

FBM

Divoký příběh od 16. 1., GAC Zlín Neuvěřitelný, fascinující a divoký je příběh Jordana Belforta, který proslul jako vlk z Wall Street. Na plátno ho převedl režisér Martin Scorsese a v hlavní roli muže, který ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu a stejně rychle je v noci roztáčel, se představí Leonardo DiCaprio. Bylo to legální? Ani náhodou! Film Vlk z Wall Street přináší velkolepou podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo pistolníků na koních se tu prohánějí jachty a nahé blondýny a místo prachu nad prérií víří vzduchem bankovky. Hrají: Leonardo DiCaprio, P.J. Byrne, Jon Favreau. USA/2013/titulky/Bonton/Režie: Martin Scorsese

Přímý přenos Ne 19. 1., Velké kino Zlín, 15:45 Drahokamy jsou pravým "drahokamem" v repertoáru neoklasického baletu 2. poloviny 20. století. George Balanchine, zakladatel New York City Ballet se v abstraktním baletu inspiroval rozmanitou krásou drahých kamenů a přirovnal je k rozmanitosti baletních stylů. Kostýmy Barbary Karinské jsou uměleckým dílem sami o sobě. Hudba: I. Stravinskij, G. Faure, P. I. Čajkovskij , Choreografie: G. Balanchine

INZLIN!

Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. Hrají: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Uma Thurman. Dánsko/2013/od 18/titulky/Aerofilms/Režie: Lars von Trier Komedie

NĚŽNÉ VLNY od 9. 1., GAC Zlín Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority – především rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989… Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk. ČR /2013/Falcon/komedie/Režie: Jiří Vejdělek

od 23. 1., GAC Zlín Film 12 let v řetězech sklízí nadšené ohlasy diváků i odborníků a bez velkého přehánění aspiruje na film roku 2013. Je jedním z favoritů na ceny Zlatý Glóbus, pro jejichž udělení získal sedm nominací, i na samotné Oscary. Především je ale strhujícím příběhem o muži, který se zničehonic ocitl spoutaný v řetězech jako otrok. Ze dne na den přišel o všechno a zůstal mu jen boj o přežití a víra ve svobodu. Hrají: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch. USA/ 2013/ titulky/ Bonton/ životopisné drama/ Režie: Steve McQueen drama

CLUB POSLEDNÍ NADĚJE od 23. 1., GAC Zlín Píše se rok 1985. Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Doktoři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevědí rady a tak Ronovi víceméně dokážou poradit jediné – pošlou jej domů umřít. Ale Ron to nevzdává, pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu jak přežít. Vyráží do Mexika, ale nehledá tam drogové bosse, hledá alternativní možnosti léčby AIDS a jeho šancí se tak stane mezinárodní černý trh s neschválenými léky. A protože nemá jinou možnost ani co ztratit, začne tyto léky pašovat přes hranice do USA. Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto, Denis O’Hare, Steve Zahn. USA/2014/titulky/Cinemart/Režie: Jean-Marc Vallée leden 2014| inZlin |35


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 36

INZLIN! tipy

AKCE Přednáška Martin Trdla:

Trasa končí výstupem na vrchol Mt. Whitney nejvyšší horu USA mimo Aljašku.

PRO DĚTI

B.A.S.E. JUMPING Út 7. 1., Lezecké centrum VertikonSinging Rock ZL, 19:00 Lety v malé výšce nad terénem, při kterých tuhne krev v žilách. www.vertikon-singingrock.cz

Divadlo

BUBÁCI Ne 19. 1. - premiéra 26. 1. a 9. 2., Zámek Zlín, 10:00 Hraje divadelní soubor Studio T.

Na hrad v zimě

MALENOVICKÝ HRAD NABÍZÍ

ZIMNÍ NEDĚLNÍ VSTUP PRO VEŘEJNOST leden - březen

Karneval

NÁMOŘNICKÁ SHOW Ne 19. 1., DK KM, 15:00 Animační autorský pořad kouzelníka Jirky Hadaše s názvem Námořnický karneval. Během 120ti minutové animační show si děti mohou s klauny Jájou a Pájou zahrát v pravých námořnických dovednostech a soutěžích. Připravena je i dětská diskotéka a nová Škola kouzel s ukázkou modelování balónků Balloon Twisting.

since 2010 a pokaždé během pár hodin vyprodá Studio Z. Na jubilejním představení čeká na diváky divadelní dárek! Hrají Gustav Řezníček, Pavel Vacek, Zdeněk Julina, Jan Leflík, Helena Čermáková a Michaela Doleželová j. h. premiéra

KABARET ASTRAGAL Pá 10. 1., Dílna MDZ, 19:00 Zběsilou milostnou jízdu životem, s živou hudbou a nespoutaným herectvím slibuje Kabaret Astragal, nová klubová inscenace MDZ. Herci ji zkoušeli pod vedením talentované mladé režisérky Anny Petrželkové. Podle skutečných životních osudů slavné francouzské spisovatelky Albertine Sarrazinové napsal hru dramaturg Vladimír Fekar. Dráždivý příběh mladé delikventky a jejího přítele Juliena Sarrazina tak trochu připomíná legendární gangsterskou dvojici Bonnie a Clyde. inscenace

TÝDEN JANA PALACHA:

HRA Čt 16. 1., Dílna MDZ, 16:00

ZOO

OSLAVTE VYSVĚDČENÍ! Hrad v místní zlínské části Malenovice se každou neděli probudí ze zaslouženého zimního spánku a otevře výletníkům část svých prostor. Cestopisná přednáška Robert Bazika

TOULKY BESARÁBIÍ Čt 16. 1., Hvězdárna Zlín, 18:00 Moldávie nebo Moldavsko? Kde vlastně leží a existuje vůbec? Evropa nebo Asie? Most nebo propast mezi Západem a Východem?

31. 1. – 2. 2., ZOO Zlín Bez ohledu na studijní výsledky bude pro žáky základních i středních škol vstup zdarma.

DIVADLO 100. repríza

SPLAŠENÉ NŮŽKY Pá 10. 1., Studio Z, MDZ

Cestopisná přednáška Niko Burget:

Divadelní blues

JOHN MUIR TRAIL, SIERRA NEVADA, CALIFORNIA, USA Čt 23. 1., Hvězdárna Zlín, 18:00 370km americkou divočinou s nedotčenou přírodou v národních parcích Yosemite, Kings Canyon a Sequoia. Prastaré lesy s obřími borovicemi a sekvojemi, množství zvěře, která se člověka nebojí, několik setkání s dotěrnými medvědy, kteří se rádi pokouší ukrást jídlo. 36 | inZlin | leden 2014

Inscenované čtení Hra britského spisovatele a dramatika Jonathana Chadwicka. Upálení Jana Palacha a invaze Československa v roce 1968 vyprovokovala Chadwicka a jeho spolužáky k tomu, aby k dění u nás prostřednictvím divadla zaujali postoj. Hru přeložila Eliška Poláčková, režie se chopila studentka JAMU Brno Gabriela Krečmerová a hrají studenti zlínské herecké školy.

SAMODIVA

Komedie z prostředí kadeřnického salonu s detektivní zápletkou. 100. reprízu bude mít 10. ledna divácký hit Městského divadla Zlín Splašené nůžky. Komedie z prostředí kadeřnického salonu s detektivní zápletkou, kterou hercům pomáhají řešit diváci, je na repertoáru od pro-

So 18. 1., Malá scéna ZL, 19:30 Divadelní blues pro sólo matky. Deset nezaměstnaných matek samoživitelek prošlo v březnu 2013 výběrovým řízením. Na šest měsíců získaly smlouvu, byly zaměstnány jako herečky v projektu „Divadlo žen a mužů.“ O co jde? O unikátní projekt divadla v sociální akci iniciovaný občanským sdružením Tripitaka a Centrem experimentálního divadla v Brně. Vybrané ženy během šesti měsíců projektu do-


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 37

stávaly kromě sociálního, právního a psychologického poradenství hodiny herectví a tance s profesionálními lektory, dále prošly dílnami kreativního psaní, během kterých se snažily zachytit přelomové okamžiky svého života, své minulosti. Z napsaných textů se pak postupně rodil námět inscenace, který v mnohém překračuje základní téma genderově podmíněné diskriminace na trhu práce směrem k autentické výpovědi o životní situaci sólo matky v současné společnosti, o rozpadu tradičního modelu rodiny, o nových dimenzích samoty západního člověka i o síle bojovat za svůj život i za život svých dětí. premiéra

POHŘBÍVÁNÍ ANEB ZÍTRA SE BUDE POHŘBÍVAT VŠUDE So 18. 1., SD UH, 19:00 Herci Slováckého divadla připravili pod vedením režiséra Igora Stránského černou komedii Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude. „Velmi černá komedie vypráví o jednom oblastním divadle, kde se finanční krizi a krizi v kultuře rozhodnou vyřešit jednoduše – lze přece hrát divadlo i bez herců,“ popisuje dramaturgyně Iva Šulajová. „Jejich místa zaujmou zbylí zaměstnanci divadla a úředníci magistrátu. Groteska nejen o stavu kultury v Čechách, se strefuje i do rozličných divadelních manýr, jež jsou všem hercům moc dobře známé,“ dodává. setkání

PALUBNÍ DENÍK HANZELKY A ZIKMUNDA Út 21. 1., MDZ, 17:00 Divadlo zve na setkání s Miroslavem Zikmundem. Lednová repríza Palubního deníku Hanzelky a Zikmunda ve Velkém sále Městského divadla Zlín bude mít mimořádné zakončení. Po představení se uskuteční beseda a autogramiáda s Miroslavem Zikmundem. Využít můžete i možnosti hlídání dětí.

MYSTERY STORY Čt 9. 1. a Pá 31. 1. Divadlo Scéna ZL, 19:30 Už jsi někdy umřel a díval ses jak se doktoři marně snaží resuscitovat tvé tělo? Detektiv, který vyšetřuje tuhle nenadálou smrt, flirtuje s tvou manželkou a ona se tak nevinně a svůdně usmívá. Kdo by jí odolal? Tobě už je vše jedno a jenom ty jedinej víš, kdo je vrah... Jsou věci mezi nebem a zemí. www.divadloscena.cz

AGENTURA SEPTEMBER připravuje: David Tristram:

OPAČNÉ POHLAVÍ Ne 9. 2. Academia centrum UTB Zlín, 19:00 Bláznivá komedie, ve které mají dva manželské páry společného více, než by kdo čekal. Když zjistí, co to je, rozpoutá se peklo na zemi. O slovo se přihlásí modřiny, záchvaty hněvu, pláč, smích i policie. Milostný čtverec to totiž může být docela průšvih, pro nezúčastněné ale i zdroj nečekané zábavy… Tam, kde se hrdinům této hry tají dech a dochází jim smysl pro humor, může divák naopak pookřát a pobavit se. A především se radovat, že ho tato prekérní situace minula. Autor hry David Tristram patří mezi nejvyhledávanější světové dramatiky. V Británii patří navíc k nejhranějším. O tom, že má smysl pro humor, svědčí i fakt, že od roku 1985, kdy začal psát, má na svém kontě již 23 komedií. Hrají: Jana Krausová, Bob Klepl, Michaela Maurerová, Roman Štabrňák, Produkce: Studio DVA Praha, Režie: Adam Kraus Marc Camoletti:

A DO PYŽAM! Po 17. 2. Academia centrum UTB Zlín, 19:00

Brilantní komedie A do pyžam z produkce divadelní agentury AP Prosper z Prahy si klade za cíl zejména pobavit diváky. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Její autor, známý francouzský komediograf Marc Camoletti má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani jistého druhu pikantérie. Hlavní zápletkou této komedie je nikdy nekončící kolotoč vtipných situací kolem jedné malé manželské nevěry. O tom, že Camoletti umí rozvibrovat bránice diváků, svědčí množství titulů a inscenací, které byly u nás již dříve s velkým úspěchem uváděny. Hra A do pyžam byla poprvé inscenována 7. prosince 1985 v Paříži. Režíroval ji sám autor a inscenace dosáhla neuvěřitelných 900 repríz. Záznam inscenace odvysílala francouzská televize. Od té doby byla přeložena do mnoha jazyků a stala se doslova hitem evropských divadelních scén. Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová / Kamila Špráchalová, Kateřina Hrachovcová-Herčíková / Nela Boudová a další , režie: Petr Hruška Antonín Procházka:

S TVOJÍ DCEROU NE Po 24. 2. Academia centrum UTB Zlín, 19:00 Plzeňský Moliére, tak se přezdívá herci, režiséru a dramatikovi Antonínu Procházkovi. Jeho komedie ovšem nesklízí vavříny jen v domovském Divadle J. K. Tyla, ale i na divadelních scénách po celé republice. Je totiž obdařen talentem pro komediální žánr. Přitom vychází ze situací, které všichni důvěrně známe a hrdinové této jeho komedie jsou také úplné obyčejné manželské páry – tentokrát bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí. Stačí lehká zápletka, vybočení z denního stereotypu a odstartuje se gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění svérázné dospívající dcery, která kdekomu poplete hlavu, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást a zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, co se kolem něj děje! Kromě brilantního textu se můžete těšit na vynikající herce s tvořivou invencí a komediálním talentem, zaručujícím skvělý zážitek. Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Týna Průchová, Pavel Kikinčuk / Martin Zahálka, Antonín Procházka / Viktor Limr, Zuzana Slavíková / Dagmar Novotná a další. Produkce: Agentura Harlekýn Praha, režie: Antonín Procházka

leden 2014| inZlin |37


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 38

14-15 BAŤŮV INSTITUT!připravuje

Domorodé týpí, archiv MJVM

Muzeum představí kulturu indiánů Severní Ameriky Proč a čím okouzlují „moderního člověka“ původní domorodé kultury? Jak ožívají stará indiánská řemesla a umění v prostředí současné střední Evropy? Proč jsme všichni příbuzní a co spojuje kruh lidí a přírody? To vše vám nastíní nová výstava nazvaná Všichni jsme příbuzní aneb Inspirace indiánskými kulturami Severní Ameriky, kterou připravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava se uskuteční od 16. ledna ve výstavních prostorách muzea ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. „Expozice představuje Čechy, Moraváky a Slováky, kteří se nechali inspirovat kulturami severoamerických indiánů. Její součástí budou ukázky oděvů, šperků, čelenek i vybavení napodobující život indiánů před více než sto lety,“ přiblížila kurátorka výstavy Petra Hanáková. Artefakty, mezi nimiž nebude chybět ani tradiční domorodé obydlí týpí, doplní i fotografie z táboření v přírodě, pohled na taneční slavnosti powwow, příběhy, myšlenky a vnímání světa původních obyvatel USA a Kanady. „Nechybí ani část věnovaná setkání se současnými indiány a pohled na střet domorodých obyvatel s „bílou civilizací“,“ doplnila Petra Hanáková s tím, že všechny výstavní předměty zapůjčila komunita lidí zajímající se ve svém volném čase o indiánskou kulturu. Většina z nich tento životní styl trvale vyznává a přímo i praktikuje. Během vernisáže, která se uskuteční 16. ledna v 17 hodin, zazní i indiánské písně. Součástí výstavy bude také doprovodný program a budou připraveny i edukační programy pro školy. Výstava potrvá do 20. dubna. 38 | inZlin | leden 2014

Doprovodný program 13. 2. 17:00 Posvátná místa a příběhy indiánského kmene Černonožců Povídání o setkání s indiánským kmenem v jihozápadní Kanadě, jeho zemí, lidmi, příběhy a tradicemi.

21. 2. 18:00 Round Dance Night Večer s indiánskou hudbou. Ke kruhovému tanci zahraje hudební skupina z Moravy, která se zabývá tradiční hudbou severoamerických indiánů.

8. 3. 10.00 – 18:00 Babi, dědo, pojďme v sobotu za indiány! Den věnovaný především prarodičům a jejich vnoučatům, ale nejen jim. Příběhy, tvoření a poznávání indiánské kultury pro malé i velké.

13. 3. 17:00 Medicínové kolo indiánů kmene Černonožců Harmonie lidské bytosti pohledem tradiční indiánské kultury.

4. 2., 4. 3., 1. 4. vždy v 17:00 Komentované prohlídky Rádi se dozvíte více o vystavených exponátech, původních obyvatelích severoamerických plání a lidech, kteří se zabývají jejich kulturou u nás?


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 39

Galerii zkrášlí retrospektiva

Svatopluka Slovenčíka Osmdesáté výročí narození význačného malíře Svatopluka Slovenčíka (1934 –1999) si letos připomene také Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. U příležitosti tohoto jubilea galerie připravila rozsáhlou výstavu nazvanou Retrospektiva, která představí šíři a význam autorovy tvorby. Ta začne v hlavním výstavním prostoru galerie ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU 15. ledna. Malíř Slovenčík vyjma doby studií trvale žil a tvořil v rodných Malenovicích. „Těžiště jeho tvorby spočívá jednak v obrazech, které se na-

Slovenčík Svatopluk: Ateliér, 1981 kombinovaná technika, papír, 75 x 58,5 cm, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

chází ve sbírce galerie, v pozůstalosti rodiny a v mnoha sbírkách soukromých, jednak v obsáhlém souboru experimentálně pojatých kombinovaných kreseb, koláží, materiálových asambláží, eternitů i térových papírů,“ přiblížila kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.

K základnímu okruhu témat děl Svatopluka Slovenčíka náleží především části interiérů a ateliérových zátiší. Tyto důsledně stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice začal vytvářet již na sklonku studií na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1967-1968. „Od poloviny 70. let zájem rozšířil rovněž na figurální motivy a na drobné divadelní scény budované dynamicky v hutných barevných hmotách blízkých abstrakci,“ upřesnila kurátorka výstavy s tím, že na přelomu 70. a 80. let začaly vznikat první rozsáhlé série kombinovaných kreseb, koláží, kvašů i materiálových asambláží. Kromě autorových tradičních témat se jednalo o zaujetí částmi staveb, lešení či rytmem ulic města Zlína. Závěrečná léta jeho tvorby reprezentují tzv. monochromy nebo též eternity a malířsky pojednané térové papíry či obrazové kompozice s neonovými trubicemi. Záštitu nad výstavou, která potrvá do 9. února, převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Výstava poté bude v obměněné podobě pokračovat v Topičově Klubu v Praze a následně v menším rozsahu také v Olomouci. Doprovází ji katalog s odborným textem historika umění Ludvíka Ševečka, předního znalce díla S. Slovenčíka, s nímž ho pojilo mnohaleté přátelství.


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 40

ROZHOVOR!

PETR WILLERT do 17. 1., GALERIE KABINET T., 12. tovární budova / Svit, Zlín www.kabinett.cz

ZÁTIŠÍ

Petr Willert (1981) absolvent magisterského studia v Ateliéru reklamní fotografie na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2011 pracuje jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. V roce 2011 spoluzakládal Fotofestival Uničov. Letos jsi se zúčastnil například výstavy Vnitřní okruhy, která proběhla v Galerii hlavního města Prahy - Městské knihovně, jednom z našich pro současné umění nejdůležitějších prostorů. Teď pro změnu v galerii Kabinet T. Můžeš tyto dvě výstavní příležitosti nějak porovnat? Výstava v pražské knihovně je projektem Vladimíra Birguse, který se snažil o odkrytí jednoho z aktuálních témat, konkrétně šlo o intimitu všedního života. Vybrané snímky na Vnitřních okruzích byly malým vzorkem z diplomky, která jinak čítá několik desítek snímků. Oproti tomu výstava Zátiší v Kabinetu T je dalším rozvinutím tématu. Pokusil jsem se zde propojit některé ze starších věcí s mojí aktuální tvorbou. Na rozdíl od tak velké výstavy, jakou byly Vnitřní okruhy jsem zde mohl dát prostor jednotlivým fotografiím a každá tak mohla promlouvat sama za sebe. Obě výstavy byly důležitou zkušeností, ale samostatná výstava je přece jenom o něco důležitější. Asi tě musí hodně těšit, že jsi v podstatě prvním fotografem, který má samostatnou výstavu v Kabinetu T.? V současnosti u nás není moc míst, kde by se plně věnovali médiu fotografie. Ve většině galerií zaměřených na fotku, které dávají alespoň nějaký prostor mladším autorům, jsem měl už možnost vystavovat. Jednalo se například o ostravskou Fiducii nebo pražskou Fotograf Gallery. Nabídka vystavovat v Kabinetu T., kde jak říkáš samostatnou výstavu ještě žádný fotograf neměl, byla opravdu nečekaným ale o to příjemnějším překvapením. Proč vlastně fotíš? Fotografií, přestože jsi absolvoval Ateliér reklamní fotografie, se neživíš. Na rozdíl od pravidelných školních úkolů už nejsi pod „výrobním tlakem“? Mimo jiné asi proto, že mě žene potřeba neustále reagovat na to, co se kolem mě děje, ale taky objevovat nové způsoby jak to všechno obrazově zachytit. A to, že jsem studoval reklamní fotografii, má nejspíš za následek, že se na věci koukám často i z hlediska techniky. Možná právě proto ještě pořád některé věci fotím na střední formát a na diáky, což už je v současnosti dost neobvyklé. Na potřebu pokračovat v souvislé tvorbě se ptám také s ohledem na tvé nejzásadnější téma. Převážnou většinu fotek jsi 40 | inZlin | leden 2014

věnoval jednomu nevelkému bytu v Uničově, jeho obyvatelům a návštěvníkům. Přišlo mi, že topografii tohoto prostoru jsi završil v diplomové práci s názvem Pocta. Asi největším mezníkem pro mě byla Babiččina diskotéka, kdy jsem babičce dal do ruky Polaroid. Babička mi nosila fotky ze svých návštěv. Další motivací ve sledování babičky a její domácnosti pro mě znamenala tvorba mých kamarádů. Kdyby Ondřej Adámek a Alžběta Presová neřešili podobnou tématiku v navrhování fashion designu asi bych se k tématu babičky tak rychle po bakalářce nevracel. Jednoho dne jsem objevil doma v knihovně Babičku a tak vznikl soubor Dobrá hospodyňka má pro pírko přes plot skočit a to už je v podstatě počátek diplomky. O co konkrétně v Poctě šlo? Diplomka byla humornou glosou babiččina života, ale zároveň vodítkem pro možná čtení díla Boženy Němcové. Obrozenecká babička byla nositelkou hodnot, které v pozměněné formě uctívá i moje babička. Divák zjistí, že některé věci se změnily a jiné zase ne. Třeba drahá latinská kuchyně Babičky se proměnila v rozhodně ne levnější léčebné pomůcky z předváděcích akcí mojí babičky. Vraťme se k výstavě Zátiší, která právě probíhá v galerii Kabinet T. Jak ty sám cítíš posun od „školních témat“? Všechno to má jakýsi přirozený vývoj, jen teď už na volnou tvorbu nemám tolik času, jako když jsem byl ve škole. Momentálně pracuji paralelně na několika projektech a z toho jsou tam i věci, které jsem začal dělat ještě ve škole. Nikdy jsem nebyl ten typ, který je schopný něco „uvařit na počkání“. Možná proto jsem se nevrhnul na dráhu reklamního fotografa. Osobně mi přijde, že na výstavě Zátiší dominuje linie tvé tvorby, kterou sám pro sebe označuji za vizuální hádanky. Hrst pálivých papriček sušených v ošatce společně s šípky. nebo stejně tak záhadné jako obscénní kruhové fotografie v poslední místnosti. Baví tě víc nacházení podobných zvláštností, nebo bezradnost některých návštěvníku před těmito fotografiemi? Obecně vyhledávám náměty, které v sobě nesou další skryté odkazy. Začalo to souborem o hospodyňce, když jsem vyfotil sušenou petržel, tak málokdo to dokázal odhalit. Protože kdo by dnes sušil petržel? Některé fotky jsou naopak obrazovou hříčkou, respektive pohrávání si s možnostmi zobrazení v médiu fotografie. Manipulace s výřezem a perspektivní zkratkou dávají i nejbanálnějším předmětům, jako jsou letící nože nebo jablečné pyré, trochu jinou vizuální kvalitu. A co se týče reakce diváků, tak mě samozřejmě těší, když se před některou z fotek divák zastaví a láme si nad ní hlavu. A po chvíli s jistou mírou uspokojení odhalí její tajemství. A nebo taky ne.


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Strรกnka 41


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 42

VÝSTAVY! tipy Zlín až odosobněná estetika. Materiál, ze kterého vychází, je stejně bohatý jako škála médií, se kterými pracuje. Může se jednat o různě získané texty, internetový smog, grafický design, nalezené zvuky. Kurátor: Martin Fišr

PETR WILLERT ZÁTIŠÍ do 17. 1., GALERIE KABINET T. 12. tovární budova / Svit, Zlín www.kabinett.cz

Svatopluk Slovenčík

FILIP LANG -OBRAZY PETR HORAK - SOCHY do 31.01.2014 OPTIKA ZLÍN - Zdenek Mezírka

15. 1. – 9. 2. 2014 KGVU ZL, 1. podlaží 14. bud.

Tvorbu Reného Hábla můžeme zařadit do proudu současné české abstraktní malby. Z vnějšího světa ponechává jen stopy, skryté v dávném dětském prožitku, fantazii, představě či snu. Jeho obrazy jsou hravé, zaujmou barevností a ostrým kontrastem vzniklým mezi vesměs monochromním pozadím a četnými detaily předního plánu, jimiž jsou například různě rozmístěné drobné figurativní prvky, geometrické tvary, barevné linie, segmenty a symboly, v nichž můžeme nacházet různé souvislosti.

PAVEL MEX SCHMIEDT

29. 1. – 23. 3. 2014 KGVU Zlín, 14. tovární budova

Vernisáž st 15. 1. Coffee & Music Bar U Pštrosa ZL

Pohledy do sbírky architektury krajské galerie pokračují prezentací racionálně pojatých sakrálních staveb, navržených architekty pro firmu Baťa. Byly postaveny na kompozici jednoduchých kubických tvarů s užitím standardních konstrukčních modulů. Kurátorka: Ladislava Horňáková

FOTO - GRAFIKA - Sklo & světlo. Co je na zdech? PC grafika. Přírodní foto. Obloha. Industrial. Abstraktní struktury. Žena vždy jiná. Klam perspektivy.

JAN ŠERÝCH

Vernisáž po 13. 1. v 18:00 do 1. 2. Alternativa Zlín

42 | inZlin | leden 2014

Výstava je přístupná od 9 - 12 h a od 14 - 17 h v pracovních dnech od 3. 1. 2014. Zhlédnout a koupit můžete mistrovské kusy malované olejem na plátně.

Vernisáž čt 23. 1. v 17:00 Galerie SM UH

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA PRO FIRMU BAŤA

Jan Šerých (*1972) se volně pohybuje mezi klasickými a novými médii. Asi nejvíce je známý jako malíř, ale vytváří i stejně zásadní videa, jejichž výběr bude představen ve videoroomu. Pro jeho tvorbu je typická redukovaná

Derniéra výstavy 31. 1. v 18 hod. V prostorách studia 9 pořádá galerie TOAST ,bud. 23 areál Svit, dveře č.209

RENÉ HÁBL - VLÁKNO

V roce 2014 si připomínáme osmdesáté výročí narození významného zlínského malíře Svatopluka Slovenčíka (1934–1999). Retrospektivní výstavou představuje galerie stěžejní momenty autorova rozsáhlého díla. K nim náleží zejména stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice části interiérů a ateliérových zátiší, které Slovenčík začal vytvářet již na sklonku svých studií na pražské Akademii v letech 1967–1968. Na přelomu 70. a 80. let svou pozornost soustředil na rozsáhlé soubory experimentálně pojatých kombinovaných kreseb, koláží, kvašů i materiálových asambláží, u nichž se kromě svých tradičních témat nechal inspirovat částmi staveb, lešení či rytmem ulic. Reflektována na výstavě jsou i závěrečná léta autorovy tvorby, která reprezentují tzv. monochromy a eternity spolu s malířsky pojednanými térovými papíry či obrazové kompozice s neonovými trubicemi. Kurátorka: Pavlína Pyšná

do 9. 2. 2014 KGVU Zlín, 14. tovární budova

PAVEL PREISNER PRODÁVÁM SE

QUANTUM Obrazová prezentace tvorby absolventů bakalářského a magisterského stupně studia a pedagogů ateliéru Animovaná tvorba, Ústavu animace a audiovize Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

DARINA ALSTER Ne 19. 1. v 18 h, GALERIE GARÁŽ ZLÍN Vizuální umělkyně, performerka Darina Alster, známá mezi českými horami a řekami, patří ke generaci, která prožila citlivý věk dospívání v devadesátých letech, což se v její tvorbě jistým způsobem odráží. Rozsah její práce je široký, ale podstatné je pro ni je přímé sdělení, proto se nejčastěji vyjadřuje prostřednictvím performancí nebo happeningů. Své myšlenky realizuje v jednotlivých představeních. Vyslovuje se k tématu času, víry a polarity technokratického a duchovního světa. Tentokrát zavítá přímo do Zlína, se svým multifunkčním představením v roli Matkah.


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Stránka 43

Patrícia Koyšová - Bez názvu, 2013, akryl na plátně

Peter Cvik

Petr Bařinka

FAKT / FIKCIA do 31. 1. Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

PETR BAŘINKA, PETER CVIK PATRÍCIA KOYŠOVÁ, JAKUB REKEN Doktoranti ze 4. ateliéru katedry malby a jiných médii na VŠVU v Bratislavě pod vedením profesora Ivana Csuadia. Cílem této přehlídky je představit ateliér široké veřejnosti, poukázat na jeho kvality a zároveň opět upozornit na velmi vydařenou slovenskou výtvarnou scénu. Na této výstavě budeme moci shlédnout díla Petra Bařinky, který ve

Jakub Reken

svých výtvarných pracích maluje imaginární světy a bytosti. Většinou usiluje o vytvoření autonomního světa, který má své zákonitosti, své charakteristické rysy, ale zároveň do něj doléhají dozvuky našeho světa plného konzumu, podivných zvyklostí a paralyzovaných dezorientovaných jedinců. Autor pochází ze Zlína. Dalším autorem výstavy je Peter Cvik, finalista soutěže Malba roka 2012 v Bratislavě a Strabag Art Award ve Vídni. Na improvizaci a procesuální práci sází Jakub Reken. Jednotlivé fáze obrazů reflektují množství vytvořených situací a momentálních kompozicí, které vytváří přímo na plátno bez jakéhokoli vnějšího zásahu. Fascinuje ho detail a vytváří tak komplikovaný shluk propletených struktur. Příběh se často vynoří během malířského procesu. Jediným ženským elementem na této výstavě je malířka Patrícia Koyšová. Její práce s barvou připomíná výzkum, experiment s technologickými možnosti struktury i redukci barvy. Jedná se o jakýsi svět mikro forem a mikro příběhů v dramatickém pojetí. leden 2014| inZlin |43


inZlin 012014_Sestava 1 1/3/14 6:06 PM Strรกnka 44

Profile for inZlin

inZlin leden 2014  

inZlin leden 2014  

Profile for inzlin
Advertisement