Page 1

Vážení členové

čas zamyslet se nad tím, kam naše sdružení směřuje. Vím, že v

dnešní uspěchané době to není snadné. Cokoliv děláme často, opakovaně, denně, tomu hrozí, že to budeme dělat s rutinou,

formálně a bezobsažně. To je třeba mít na mysli i tehdy, jde-li

o tak posvátnou činnost, jakou je sobotní basket. Vzpomeňme jen, co krásných chvil jsme prožili v BK JUH Aréně i mimo ni v

našem sdružení, co koček (kocovin) jsme protrpěli o nedělních

ránech. A nejsou právě tohle ty nádherné okamžiky, kvůli kterým za to stojí přijít na basket.

Rozjímejme nad tím ve dne v noci, abychom mohli bedlivě naplnit vše, co je správné.

Potom nás bude na naší cestě provázet zdar, potom budeme jednat prozíravě.

Bděme tedy, protože nevíme, který den náš Pán přijde.

Výzva pro členy BK JUH

Po sobotě 17.3., kdy se nás na basket sešlo 5 a v hospě 2, nastal

Výzva pro členy BK JUH  

věcné sdělení členům bkj

Výzva pro členy BK JUH  

věcné sdělení členům bkj