Page 1

Nařízení BK JUH 1.1 Práva členů Člen má právo • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností • na speciální péči v rámci možností (Detroit, Stone-Face apod.) • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj • požádat Macka o pomoc, pokud nerozumí vyúčtování • dodržovat pitný režim, svobodně se pohybovat v prostorách BKJ Arény • vybírat si kamarády odpovídající jeho věku a přiměřený odpočinek vzhledem k jeho věku • nosit, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu a na akcích organizovaných BKJ

1.2 Povinnosti členů Člen má povinnost • docházet včas a řádně upraven do BK JUH Arény • odcházet od Švejka „včas“ a řádně upraven • účastnit se akcí, na které se přihlásil • plnit pokyny organizačního výboru BK JUH (kapitánka-Marti, finance-Macek, kultůra-Patka, cestování-Tomas, pijatiky-doposud Šesty - po oslavě ???) • třídit odpad(lé) • vyjadřovat svá mínění a názory vždy slušným způsobem • jakékoliv formy ubližování a náznaky šikanování mezi členy BKJ ihned hlásit výchovnému poradci (Macek)

Je-li v textu použit termín člen, myslí se tím zároveň i členka.

Narizeni BK JUH  

Narizeni pro vsechny cleny BK JUH

Advertisement