Page 1

Syllabus “Kenmerken van de rechtsvormen”

Abcoude 2011


Inhoudsopgave

Pag.

Inleiding

3

Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid 1. Eenmanszaak 4 2. Vof

5

3. Vof man-vrouw

7

4. Cv

7

5. Maatschap

8

Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid 1. Bv

12

2. Nv

15

3. Vereniging

16

4. Stichting

17

Abcoude 2011 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciĂŤle (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciĂŤle publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

2


Inleiding Als u een bedrijf wilt beginnen, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet rechtsvorm. Er zijn twee soorten rechtsvormen: A - de rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid:  Eenmanszaak  Vof  Vof man-vrouw  CV  Maatschap B - de rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid:  BV  NV  Vereniging  Stichting Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval. In deze syllabus zetten wij per rechtsvorm de eigenschappen en de voor- en nadelen voor u op een rij.

Abcoude 2011 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

3


Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid 1 - De eenmanszaak Als u een eenmanszaak start bent u volledige eigenaar en helemaal zelfstandig. In de eenmanszaak kunt u naar eigen inzicht optreden en beslissingen nemen. U bent een eenmanszaak als u een zelfstandig beroep uitoefent (bijvoorbeeld notaris of huisarts) of als u de enige eigenaar van uw bedrijf bent. Maar u kunt ook een eenmanszaak hebben als u personeel in dienst hebt. Als u aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, bent u voor de inkomstenbelasting voortaan ondernemer. Voordeel daarvan is dat u gebruik kunt maken van de speciale regelingen voor ondernemers. Ook voor de btw bent u zelf ondernemer en zijn de btw-regels op u van toepassing. Als u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met loonheffingen. Oprichtingsvereisten Een eenmanszaak is vormvrij en vereist daarom geen (oprichtings-)overeenkomst. Inschrijving van de eenmanszaak in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is wel verplicht. U kunt maximaal één eenmanszaak oprichten. Uw eenmanszaak kan wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben. Aansprakelijkheid De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Als u een eenmanszaak hebt, bent u dus aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming. Er is geen onderscheid tussen privé-vermogen en ondernemingsvermogen. Dit houdt in dat schuldeisers van de onderneming aanspraak kunnen maken op het privé-bezit en andersom; privéschuldeisers aanspraak kunnen maken op de bezittingen van de onderneming. Een zakelijk faillissement is ook direct een persoonlijk faillissement. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, vallen ook de bezittingen van uw partner onder de aansprakelijkheid. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan dit soms worden voorkomen. Sociale zekerheid en verzekeringen Als u een eenmanszaak heeft, dan krijgt u AOW na uw 65e. Dit is een minimuminkomen. Voor een aanvullend pensioen bijvoorbeeld, moet u zelf zorgen. Het is raadzaam om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. En omdat u geen werknemer bent, kunt u ook geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Daarvoor moet u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Ook dit kan het beste doen direct na de start van uw eenmanszaak. Dat kan via het UWV, maar ook via een particuliere verzekeraar. Abcoude 2011 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

4


Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

Eenmanszaak en belasting U moet wel inkomstenbelasting betalen over de winst uit uw eenmanszaak. Maar als de Belastingdienst u als ondernemer erkent, dan kunt u ook weer recht hebben op belastingvoordeel. Als u een eenmanszaak hebt, dan betaalt u inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. U betaalt geen werknemersverzekeringen en u kunt onder voorwaarden aanspraak maken op zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. De hoogte van de zelfstandigenaftrek hangt af van de winst. Starters die recht hebben op zelfstandigenaftrek, kunnen ook profiteren van startersaftrek. Eenmanszaak en personeel Ook als u een eenmanszaak heeft, kunt u personeel aannemen. De term eenmanszaak zegt dus iets over de rechtsvorm en niet over het aantal personen dat in uw bedrijf werkt.

2 - De vennootschap onder firma (vof) Als u samen met anderen een bedrijf wilt beginnen kunt u kiezen voor een vennootschap onder firma (vof). U kunt daarvoor een samenwerkingscontract (laten) opstellen. Alle vennoten brengen iets in de vof. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, geldt voor de inkomstenbelasting als ondernemer. Het is dan meteen ook mogelijk dat hij gebruik kan maken van de ondernemersregelingen. Oprichting vof: het vennootschapscontract Voor een vof moet u een vennootschapscontract opstellen. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld de bevoegdheden, inbreng en verdeling van de winst. Dit contract kunt u het beste vastleggen bij een notaris. Dit is niet verplicht, maar zo weten alle vennoten precies waar ze aan toe zijn. Een juridisch adviseur of accountant kan u helpen bij het opstellen. De vof en aansprakelijkheid De vof is geen rechtspersoon. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt.

Abcoude 2011 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciĂŤle (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciĂŤle publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

5


De schuldeisers van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de zaak. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privévermogen van u en uw echtgenoot. U kunt deze aansprakelijkheid van uw echtgenoot beperken door huwelijkse voorwaarden op te stellen. Als uw vennoot privéschulden heeft, dan kunnen zijn schuldeisers niet terecht bij uw privévermogen, of het zakelijk vermogen van de vof. Sociale zekerheid en verzekeringen Als vennoot krijgt u AOW na uw 65ste. Maar voor aanvullend pensioen moet u zelf zorgen. U kunt geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA. Het is daarom heel verstandig om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij het UWV of een particuliere verzekeraar. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte. Vof en belastingen De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. Voor de btw is de vof als geheel ondernemer. Als u bijvoorbeeld met z'n drieën een vof vormt, bent u alle 3 ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar is de vof als geheel ondernemer voor de btw. De vennoten zijn voor de btw geen ondernemer. Als u namens de vof personeel in dienst neemt, krijgt de vof te maken met loonheffingen. Vof inschrijven bij de KvK Als u een vof begint, moet u uw vof inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Uittreden of overlijden van een vennoot Als een vennoot stopt of overlijdt, dan eindigt de vof. Wilt u dat de vof toch blijft bestaan na het wegvallen van een vennoot, dan moet u dat regelen in het vennootschapscontract. De vof kan dan bijvoorbeeld doorgaan met een nieuwe vennoot, of als eenmanszaak. Ontbinding en vereffening Na ontbinding van een vof betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug in natura of geld („vereffening‟). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig liquide middelen zijn, dan moeten de vennoten bijstorten (op basis van het aandeel in het verlies).

3 - Vof man-vrouw Abcoude 2011 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

6


Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners. Voor de man-vrouwfirma gelden dezelfde regels als voor de vof. Als u en uw partner dus beiden voldoen aan de eisen voor het ondernemerschap, is ieder van u voor de inkomstenbelasting ondernemer. En kunt u beiden gebruikmaken van de ondernemersregelingen. Aansprakelijk De man-vrouwfirma is geen rechtspersoon. Elk van de partners is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de firma. Dit geldt ook als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Belasting Als de Belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privĂŠvermogen en huwelijkse voorwaarden dus geen effect hebben. De regels voor de btw en de loonheffingen zijn hetzelfde als bij de vof. Ongebruikelijk samenwerkingsverband Bij partners die samen een onderneming in de vorm van een vof uitoefenen, is soms sprake van een zogenoemd ongebruikelijk samenwerkingsverband. Dat betekent dat personen die niet elkaars partner zijn of op een andere manier in (familie)relatie tot elkaar staan, een dergelijk samenwerkingsverband nooit zouden aangaan. Een duidelijk voorbeeld van een ongebruikelijk samenwerkingsverband is een vennootschap onder firma tussen een tandarts en een tandartsassistente. Als er sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband, kan het zijn dat een van de partners niet voldoet aan het urencriterium. Of dat zo is, hangt af van de werkzaamheden die u verricht met uw partner. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'hoofdactiviteiten', 'niet-ondersteunende werkzaamheden' en 'overige werkzaamheden'. Zijn de niet-ondersteunende werkzaamheden ongelijk verdeeld, dan tellen de uren van de partner niet altijd mee voor zijn urencriterium. De partner die niet voldoet aan het urencriterium, komt niet in aanmerking voor de speciale ondernemersfaciliteiten.

4 - De commanditaire vennootschap (cv) De commanditaire vennootschap (cv) is eigenlijk een bijzondere vorm van de vof. Er gelden dan ook grotendeels dezelfde regels als voor een vof. Er zijn bij de cv echter 2 soorten vennoten: beherende, en stille (commanditaire) vennoten. De stille vennoten brengen geld in de cv in, maar bemoeien zich niet met de verdere gang van zaken van de onderneming. Zij mogen ook niet namens de cv naar buiten treden. Oprichting van een cv Abcoude 2011 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciĂŤle (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciĂŤle publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

7


Als u een cv opricht bent u niet verplicht om een vennootschapscontract op te richten. Het is wel verstandig de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen. Hierbij worden de zaken geregeld die ook in een vof-contract staan. Daarnaast kunt u afspraken maken over de winstverdeling tussen beherende en stille vennoten in de cv. Een accountant of juridisch adviseur kan helpen bij het opstellen van de akte. Het is verstandig om de akte vast te leggen bij de notaris. Aansprakelijkheid bij de cv De cv is geen rechtspersoon. Beherende vennoten zijn met hun hele privévermogen aansprakelijk als de cv de verplichtingen niet nakomt. Als de cv failliet gaat, dan gaat de beherend vennoot ook failliet. Stille vennoten kunnen slechts hun inbreng kwijtraken. Als een stille vennoot namens de cv naar buiten optreedt, wordt hij gezien als beherend vennoot en is hij aansprakelijk met zijn privévermogen. De cv en sociale zekerheid Een beherend vennoot is geen werknemer en valt niet onder de werknemersverzekeringen. Voor de vrijwillige verzekeringen gelden ongeveer dezelfde regels als de eenmanszaak: u krijgt AOW na uw 65e. Dit is een minimuminkomen. Voor een aanvullend pensioen bijvoorbeeld, moet u zelf zorgen. Het is raadzaam om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. En omdat u geen werknemer bent, kunt u ook geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Daarvoor moet u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Ook dit kan het beste doen direct na de start van uw eenmanszaak. Dat kan via het UWV, maar ook via een particuliere verzekeraar. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte. De stille vennoot wordt voor de sociale verzekeringswetgeving vanzelfsprekend niet als werknemer van de cv gezien. Belastingen en de cv Elke beherende vennoot die aan de eisen voldoet, geldt voor de inkomstenbelasting als ondernemer. Als hij voldoet aan het urencriterium, kan hij dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers. Beherende vennoten in een cv betalen inkomstenbelasting over hun deel van de winst. Zij worden in principe gezien als zelfstandig ondernemer en hebben recht op belastingfaciliteiten, zoals ondernemers- en investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. Stille vennoten in de cv worden fiscaal niet gezien als ondernemer (omdat zij niet aansprakelijk zijn voor schulden) en hebben geen recht op belastingvoordelen. Ze hebben wel recht op de voordelen die te maken hebben met investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek). Voor de btw is de cv als geheel ondernemer. De btw-regels zijn op de cv van toepassing. Als u namens de cv personeel in dienst neemt, krijgt de cv te maken met loonheffingen. Inschrijven cv Abcoude 2011 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

8


Inschrijving in het Handelsregister is verplicht. U geeft bij de inschrijving persoonlijke gegevens van de beherende vennoten op, zoals naam, adres en woonplaats. Van de stille vennoten worden de namen niet vermeld, maar wel het aantal en de hoogte van de inbreng. Bedrijfsopvolging en de cv Volgens de wet eindigt de cv als 1 van de vennoten uit de vennootschap treedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de cv veilig te stellen, kunt u in het cv-contract regelen dat de overblijvende vennoot (of vennoten) de cv (al dan niet met een nieuwe vennoot) voortzetten. Ontbinding en vereffening van een cv Als een cv eindigt, dan wordt deze ontbonden. Hierna moet er vereffening plaatsvinden. De vennoten moeten de opeisbare zaakschulden betalen, waarna ze hun aandeel terugkrijgen (in natura of in geld dat ze hebben ingebracht). Het restant wordt naar rato van ieders winstaandeel verdeeld. Voorschotten worden hierbij verrekend. Als er voor het afbetalen van de schulden onvoldoende liquide middelen zijn, dan moeten de vennoten naar evenredigheid van het aandeel in het verlies van de cv bijstorten. De commanditaire vennoot hoeft niet meer bij te dragen dan zijn commanditaire kapitaal.

5 – Maatschap Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen ('maten') die onder een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen. Bijvoorbeeld tandartsen, architecten, advocaten en fysiotherapeuten. Iedere maat brengt iets in, bijvoorbeeld arbeid, geld of goederen. Het voordeel uit die maatschap wordt gedeeld. Elke maat van de maatschap die aan de criteria voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting en kan dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers. Contract maatschap Het is niet verplicht om een akte op te stellen bij de oprichting van een maatschap. Het is wel aan te raden om de afspraken tussen de maten schriftelijk vast te leggen. U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen. Een accountant of juridisch adviseur kan u daarbij helpen. Het is in ieder geval verstandig om deze akte bij de notaris vast te leggen. In het maatschapscontract staan bijvoorbeeld de volgende afspraken over:  Inbreng van de maten;  Winstverdeling. Deze staat in verhouding met de inbreng, tenzij er iets anders in het maatschapscontract staat. Het is verboden te bepalen dat één maat de hele winst krijgt; Abcoude 2011 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

9


Verdeling van de bevoegdheid. Elke maat kan 'beheersdaden' verrichten, tenzij er een andere regeling is overeengekomen. Beheersdaden zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap worden gerekend. Handelingen daarbuiten kunnen alleen gezamenlijk worden verricht. In het maatschapscontract kunnen bevoegdheden op een andere wijze worden geregeld; Afspraken over de voortzetting van de activiteiten bij beëindiging van de maatschap.

Inschrijven Handelsregister Maatschappen moeten zich sinds 2008 inschrijven in het Handelsregister. Dit geldt niet voor maatschappen die niet extern optreden (stille maatschappen), zoals kostenmaatschappen. Aansprakelijkheid Een maat die bevoegd is, kan een overeenkomst sluiten namens de maatschap, waarna alle maten voor gelijke delen aansprakelijk zijn. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de andere maten in beginsel niet aansprakelijk. De onbevoegd handelende maat heeft dan alleen zichzelf gebonden. Er is bij de maatschap in principe geen vermogen afgescheiden van het privévermogen ('afgescheiden vermogen'). Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privéschuldeisers. Belastingen Voor de btw is de maatschap ondernemer. De maten zijn voor de btw geen ondernemer. Iedere maat betaalt inkomstenbelasting over het eigen deel van de winst. De Belastingdienst ziet iedere maat in principe als zelfstandig ondernemer. De maten hebben dan ook recht op belastingfaciliteiten als ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. De maatschap is geen rechtspersoon. Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. Als u namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt de maatschap te maken met loonheffingen. Sociale zekerheid Een maat is geen werknemer en valt niet onder de werknemersverzekeringen. Voor de vrijwillige verzekeringen gelden ongeveer dezelfde regels als de eenmanszaak: u krijgt AOW na uw 65e. Dit is een minimuminkomen. Voor een aanvullend pensioen bijvoorbeeld, moet u zelf zorgen. Het is raadzaam om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. En omdat u geen werknemer bent, kunt u ook geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Daarvoor moet u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Ook dit kan het beste doen direct na de start van uw eenmanszaak. Dat kan via het UWV, maar ook via een particuliere verzekeraar. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte Abcoude 2011 10 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.


Bedrijfsopvolging Volgens de wet eindigt de maatschap als 1 van de maten uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunt u regelingen opnemen in het maatschapscontract waardoor de overblijvende maten de maatschap (al dan niet met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Ontbinding en vereffening Als de maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden en moet er vereffening plaatsvinden, volgens dezelfde regels als bij de vof.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid 1 - Besloten vennootschap (bv) Als u een bedrijf opricht, dan kunt u kiezen voor de bv als rechtsvorm. Voordeel van de bv is dat het een rechtspersoon is. Dit betekent dat niet u, maar de bv (in de meeste gevallen) aansprakelijk is voor eventuele schulden. U bent als directeur in dienst van de bv en handelt uit naam van het bedrijf. U kunt een bv alleen oprichten, maar natuurlijk ook samen met anderen. U moet (met uw eventuele medeoprichters) in de bv een kapitaal inbrengen van minimaal € 18.000. Voor de oprichting moet u wel een notaris inschakelen. In de notariële akte wordt dan onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de bv krijgt. De belangrijkste eisen bij oprichting van een bv zijn:  U hebt een notariële akte nodig. Hierin staan de statuten. De notaris controleert de juridische kant hiervan;  Het ministerie van Justitie moet een 'verklaring van geen bezwaar' verlenen op basis van een conceptakte van de notaris. Oprichters en bestuurders mogen in de laatste 8 jaar niet betrokken zijn geweest bij een vermogensdelict of faillissement;  U moet minstens 18.000 euro in de vennootschap storten. Dit kan met geld, maar ook in natura, zoals onroerend goed;  U moet de bv inschrijven in het Handelsregister. Totdat dit gebeurd is, bent u naast de bv persoonlijk aansprakelijk. Bv in oprichting Maar u kunt ook, al voor dat u een bv opricht, een onderneming hebben. Bijvoorbeeld omdat u uw bedrijfsactiviteiten al bent gestart, of als u een bestaand bedrijf in een bv onderbrengt. U hebt dan een bv in oprichting (bv i.o.). Abcoude 2011 11 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.


Als u in deze fase namens het bedrijf naar buiten treedt, bent u wel privé aansprakelijk voor contracten en andere rechtshandelingen. Na de oprichting bekrachtigt de bv de rechtshandelingen en is de bv aansprakelijk. U moet wel tijdens de oprichtingsfase duidelijk maken dat u contracten aangaat namens uw bv in oprichting. Sommige eenmanszaken zetten 'bv i.o.' achter de naam, omdat deze in een nog op te richten bv wordt ondergebracht. De contracten die de ondernemer in deze fase afsluit zijn namens de eenmanszaak. De bv kan de contracten later alleen overnemen als degene waarmee het contract gesloten is hiermee ook akkoord gaat. De organisatie van een bv Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouder(s). Bij kleine bv's bent u als directeur vaak de enige aandeelhouder. Als u minimaal 5% van de aandelen of winstbewijzen bezit, dan bent u directeurgrootaandeelhouder (dga). De hoogste macht ligt bij de algemene vergadering van aandeelhouders. De directeur heeft de dagelijkse leiding. Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. Aansprakelijkheid Met een bv bent u in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Maar als directeur of eigenaar kunt u bij wanbeheer wel aansprakelijk worden gesteld. Want banken laten u vaak ook privé meetekenen voor leningen, waardoor u alsnog persoonlijk aansprakelijk wordt. Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk zijn als:  u te zware contracten bent aangegaan en wist (of kon voorzien) dat de bv hieraan niet kon voldoen;  u de Belastingdienst niet op tijd meldt dat u de belastingen en premies niet kunt betalen;  u de belastingen en premies niet kunt betalen door onbehoorlijk bestuur in de 3 jaar voor de melding aan de Belastingdienst;  de bv failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren. Onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld het niet deponeren van jaarstukken. Als u alleen aandeelhouder bent, dan is uw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarmee u deelneemt in de bv. Sociale zekerheid en verzekeringen Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u als werknemer in dienst van de bv en werknemer voor de sociale verzekeringen. Uiteraard zijn er wel uitzonderingen:  u 50% of meer van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering heeft (eventueel samen met uw echtgenoot);  u en uw directe familieleden tweederde of meer van de aandelen bezitten;  u niet tegen uw wil ontslagen kan worden. Abcoude 2011 12 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.


In dit geval valt u niet onder de werknemersverzekeringen en kunt u zich vrijwillig verzekeren. Bent u zelf dga van de bv, dan bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt doorgaans ook voor meewerkende familieleden. Belastingen bij de bv Voor de btw is de bv ondernemer. De bv betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt de dga inkomstenbelasting over het loon en eventueel dividendbelasting. Als de bv personeel in dienst neemt, krijgt de bv te maken met loonheffingen. Als u dga bent van de bv en u ontvangt een salaris van de bv, dan gelden voor u wat de belastingen betreft dezelfde regels als voor andere werknemers. Over het salaris houdt de bv als uw werkgever loonheffingen in en u betaalt, net als elke werknemer, inkomstenbelasting. Let op! Als u zich geen of een ongebruikelijk laag salaris laat betalen, houdt de Belastingdienst toch rekening met een zogenoemd gebruikelijk loon. Over dit gebruikelijk loon moet de bv dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Vennootschapsbelasting De Belastingdienst onderscheidt lichamen van natuurlijke personen. Natuurlijke personen moeten aangifte inkomstenbelasting doen. Lichamen (bedrijven en organisaties) doen aangifte vennootschapsbelasting. Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen. Voorbeelden van lichamen zijn vennootschappen met een aandelenkapitaal en coöperaties. De meest voorkomende lichamen zijn:  naamloze vennootschap (nv).  besloten vennootschap (bv). Bv's, nv's en coöperaties betalen vennootschapsbelasting over de winst. De tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn:  20% over de eerste € 200.000,- van de winst;  25 % over de rest. Jaarrekening deponeren Uw bv moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij de KvK. Welke gegevens u moet deponeren, hangt af van de omvang van uw bedrijf. Ondernemingen worden ingedeeld in de klasse Klein, Middelgroot of Groot. (meer informatie: www.kvk.nl). Aandelen bij de bv De aandelen van de bv staan op naam en kunt u niet zomaar overdragen. In de statuten van de bv moet een blokkeringsregeling staan. Dit betekent dat uw medeAbcoude 2011 13 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.


aandeelhouders het eerste recht hebben om uw aandelen te kopen. Het overdragen van aandelen kan alleen met een akte van de notaris. Uw bv verkopen Als u uw bedrijf wilt verkopen, dan verkoopt uw aandelen, of u verkoopt de onderneming (machines, inventaris etc.) uit de bv. Bij aandelenverkoop betaalt de dga inkomstenbelasting. Als u de onderneming uit de bv verkoopt, dan betaalt de bv vennootschapsbelasting over de (boek)winst. Is de aandeelhouder van de verkopende bv zelf een bv? Deze holding betaalt in principe geen belasting over de opbrengst. Holding en stamrecht-bv Een holding is een bv die de aandelen van een andere bv bezit. U kunt deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van uw ondernemersrisico. In een stamrecht-bv wordt een ontslagvergoeding ondergebracht. (Meer over de holding en stamrecht-bv: www.kvk.nl)

2 - Naamloze vennootschap (nv) Een naamloze vennootschap (nv) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net zoals bij de besloten vennootschap (bv). Een belangrijk verschil tussen een bv en een nv is dat de aandelen van een nv overdraagbaar zijn. In de statuten van de bv moet een 'blokkeringsregeling' staan, in de statuten van een nv mág deze regeling staan. Verder kan de nv overdraagbare aandelen uitgeven, die verhandelbaar zijn op de beurs ('aandelen aan toonder'). Oprichting nv Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gelden vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een besloten vennootschap. Het minimumkapitaal van de nv is echter hoger, namelijk 45.000 euro. Deponeren jaarstukken nv De bv en nv moeten jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf. Ondernemingen worden ingedeeld in de klasse Klein, Middelgroot of Groot. (meer informatie: www.kvk.nl). Aansprakelijkheid, sociale zekerheid en verzekeringen Voor de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid, verzekeringen en continuïteit van de nv, gelden dezelfde regels als voor de bv. Abcoude 2011 14 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.


Vennootschapsbelasting De Belastingdienst onderscheidt lichamen van natuurlijke personen. Natuurlijke personen moeten aangifte inkomstenbelasting doen. Lichamen (bedrijven en organisaties) doen aangifte vennootschapsbelasting. Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen. Voorbeelden van lichamen zijn vennootschappen met een aandelenkapitaal en coöperaties. De meest voorkomende lichamen zijn:  naamloze vennootschap (nv).  besloten vennootschap (bv). Bv's, nv's en coöperaties betalen vennootschapsbelasting over de winst. De tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn:  20% over de eerste € 200.000,- van de winst;  25 % over de rest.

3 – Vereniging Naast de BV en NV kan ook de vereniging in bepaalde gevallen als onderneming worden beschouwd. Uw vereniging betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. Om te beoordelen of u ondernemer bent, heeft de Belastingdienst in grote lijnen uiteengezet waaraan u moet voldoen om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting (zie: www.belastingdienst.nl) Als bestuurder van vereniging kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting of vereniging. Als er sprake is van ondernemerschap voor de btw, gelden ook voor stichtingen en verenigingen de normale btw-regels. Zie ook: de brochure 'Aansprakelijkheid van bestuurders' op de site van de Belastingdienst. Organisatie van een vereniging:  Een vereniging heeft minstens 2 leden;  De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering;  De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering;  De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat. Er zijn 2 soorten verenigingen: A - Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid B - Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid A - Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de statuten. Hierin staan in ieder geval:  Naam en vestigingsplaats; Abcoude 2011 15 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.


    

Doel (het maken van winst om onder de leden te verdelen kan geen doel zijn); Verplichtingen van de leden; Wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen; Regels voor benoeming en ontslag bestuurders; Bestemming van het overschot na ontbinding.

Ook als u de statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. Naast statuten hebben veel verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn geregeld. Hiervoor heeft u geen notaris nodig. U moet de vereniging inschrijven in het Handelsregister. Doet u dit niet, dan bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen. 2 - Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen. Belastingen Ook verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen, namelijk als zij een onderneming drijven. Lichamen (bedrijven en organisaties) die in Nederland zitten zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd. Een vereniging met een onderneming betaalt dus vennootschapsbelasting. Of een vereniging btw moet betalen, hangt af van de specifieke situatie. Raadpleeg hiervoor een belastingdeskundige of de Belastingdienst. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag. Dit is de winst verminderd met eventuele aftrekbare giften en te verrekenen verliezen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is:  20% over de eerste € 200.000,- van de winst;  25 % over de rest. Bestuurders en werknemers Verenigingen kunnen werknemers in dienst hebben. De bestuurders zijn in principe niet in loondienst en vallen dus niet onder de werknemersverzekeringen. Vereniging beëindigen Ontbinding van een vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, door het ontbreken van leden of bij faillissement. Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende regels gelden (zie Belastingdienst). Abcoude 2011 16 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.


Vereniging van Eigenaars (VvE) Alle appartementseigenaars in Nederland zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals onderhoud van het gebouw en de technische installaties. Elke VvE moet zich inschrijven in het Handelsregister. Meer informatie vindt u bij de notaris.

4 - Stichting U kunt ook kiezen voor de stichting als rechtsvorm. Stichtingen worden (net als verenigingen) in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd. Uw stichting betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. Om te beoordelen of u ondernemer bent, let de Belastingdienst, net als bij een vereniging, in grote lijnen op de punten die worden genoemd op de site van de Belastingdienst in het onderdeel: Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Hoe richt u een stichting op? Als u een stichting wilt oprichten, moet dat met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de stichting in het leven roept en bepaalt u de statuten. U kunt een stichting alleen oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten. In de statuten staan onder meer:  De naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;  Het doel van de stichting;  Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;  De vestigingsplaats van de stichting;  Waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven. Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Als u de statuten wilt wijzigen, dan heeft u opnieuw een akte van de notaris nodig. U moet uw stichting inschrijven in het inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Organisatie stichting Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan een onderneming hebben. U moet de winst van de onderneming besteden aan het doel. De bestuurders van een stichting zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Ook kan een stichting personeel in dienst nemen. Aansprakelijkheid Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister (zie hiervoor ook aansprakelijkheid bij de bv op de site van de KvK). Abcoude 2011 17 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.


Als bestuurder van een stichting kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting. Zie ook: de brochure 'Aansprakelijkheid van bestuurders' op de site van de Belastingdienst. Stichting en sociale zekerheid Als bestuurder bent u in principe niet in loondienst van de stichting en valt u dus niet onder de werknemersverzekeringen. Stichting en belastingen Voor de btw is de stichting ondernemer als zij voldoet aan de eisen van het ondernemerschap. Als er sprake is van ondernemerschap voor de btw, gelden ook voor stichtingen de normale btw-regels. Een stichting met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die winst probeert te maken door deel te nemen aan het economisch verkeer. Of de stichting btw moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, hangt af van uw specifieke situatie (meer informatie bij een belastingdeskundige of de Belastingdienst). Maar ook hier geldt, net als bij verenigingen, dat de Belastingdienst lichamen van natuurlijke personen onderscheidt. Waar natuurlijke personen aangifte inkomstenbelasting doen, daar doen lichamen (bedrijven en organisaties) aangifte vennootschapsbelasting. Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen. Ook stichtingen moeten dus soms aangifte vennootschapsbelasting doen, namelijk als zij een onderneming drijven. Lichamen die in Nederland zitten zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag. Dit is de winst verminderd met eventuele aftrekbare giften en te verrekenen verliezen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is:  20% over de eerste € 200.000,- van de winst;  25 % over de rest.

Abcoude 2011 18 Dit is een publicatie van BusinessCompleet.nl. Onderdelen uit deze uitgave mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, zoals studie, hobby en werk. Verveelvoudiging en openbaarmaking op welke wijze dan ook en/of overname van informatie uit deze syllabus voor commerciële (winstoogmerk) publicaties zonder voorafgaande toestemming van BusinessCompleet.nl zijn verboden en dus strafbaar. Voor niet-commerciële publicaties kun je passages overnemen met bronvermelding. Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van informatie van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor bedrijven.

Kenmerken van Rechtsvormen  

Even alle rechtsvormen op een rij met hun specifieke kenmerken. Ideaal voor groeiende (of krimpende) ondernemers.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you