Page 1

Du er hjertelig velkommen til visning og PRIStilbud

Kontakt: Per Malme

Losjehuset i Asker AS – LIA

Mobil 971 770 56 epost: permalme@frisurf.no

Røykenvn. 142b 1386 Asker Postboks 432 1372 Asker

Jan Almerud Mobil 971 89 781 Epost: jan@almerud.no

Org.nr.997 436 210

Hvit gammel Villa bak Fargerike v/Foliefabrikken


LIA

Utleie av Losjehuset i Asker Rimelig lokale til møter og festligheter

Kontakt: Per Malme

Losjehuset i Asker AS – LIA

Mobil 971 770 56 epost: permalme@frisurf.no

Røykenvn. 142b 1386 Asker Postboks 432 1372 Asker

Jan Almerud Mobil 971 89 781 Epost: jan@almerud.no

Org.nr.997 436 210

Hvit gammel Villa bak Fargerike v/Foliefabrikken


Lokalene har bl.a. • God parkering i området • Garderobe - toaletter • Tilberednings-kjøkken m/kjølerom • Utstyr, glass & dekketøy • Salong m/piano – lerrett – prosjektor – overhead


Lokalene er godt egnet for: • Jubileèr • Bursdager • Konfirmasjoner • Barnedåper • Komitèmøter • Sameiemøter • Styremøter – Årsmøter • Møtelokaler for foreninger - klubber • Minnesamvær, for inntil 40 personer Etter avtale kan vi også forestå oppdekning av bord o.a.

Losjhuset utleiebrosjyre  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you