Page 1

Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

5 6 7 8 9 10

ยืดเยือ ้ ต่อไปกับค่าปรับ 6.9 พันล.

ศาลอาญาเลื่อนนัด TPIPL เป็นธ.ค.52

12

News Station

นักเทคนิคต่างชาติคาด SET จ่อดิง่ แตะ 540 จุด UMS แม่-ลูกยังไม่หมดเสน่ห์ KBANK จะบวกไปถึงไหน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคพ.ค.ต่ำสุดรอบ เกือบ8ปี

Dynamic Station อยากเล่น IRPC ต้องรอจังหวะ

ธรรมเทนเมนท์

พุทธศาสนาส่องสว่างหนทางรวย

Professional Station

AS คาดกำไรฟื้นในช่วงที่เหลือของปี 13

Basuka Never Dies

ศาลอาญามีคำสั่งให้เลื่อนการนัดสอบถามความคืบหน้าการบังคับยึดทรัพย์ 14 ชอบ QH - LPN TPIPL ออกไปเป็ น วั น ที่ 21 ธ.ค.2552 ให้ เ หตุ ผ ลหาสำนวนไม่ พ บ และไม่ ส ามารถ มองหุˆนจากเซียน ประสานกับจำเลยที่ 1 คือ ทีพีไอ โพลีนได้ครบ ขณะที่ศาลมีคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อบังคับคดี เงินนอก-น้ำมัน 15 กับจำเลยที่ 3 คือ สเติร์น สจ๊วต ให้ชำระค่าปรับ 6.9 พันล้านบาทด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการ Data Station ตรวจสอบสถานะบริ ษั ท ฟากโบรกเกอร์ ใ ห้ ค ำแนะนำการลงทุ น หุ้ น เป็ น ขาย เชื่ อ คดี บั่นทอนราคาหุ้นต่อไป ต‡อหนˆา 3

เปิดซองพบ STEC เสนอราคาต่ำสุด

รฟม. ไม่รอช้า ประกาศจะต่อราคาลง 12%

ยังไม่ทันที่ STEC จะร้องไชโย หลังกลายเป็นผู้ชนะด้วยการยื่นราคางาน ประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญา 2 ที่วงเงิน 15,320 ล้านบาท ฟาก รฟม. ประกาศ ทันที จะต่อราคาให้ถูกลงอีก 12% เพราะมองราคาที่เสนอมาเกินกรอบวงเงินที่ รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 12,600 ล้านบาท ส่วนการประกวดราคาสัญญา 3 คาดอย่าง เร็วจะมีขึ้นราวปลายสัปดาห์หน้า โดย STEC หมดสิทธิลุ้นเพิ่ม ต‡อหนˆา 3

QH โรดโชว์สิงคโปร์ เดือน ก.ค. เตรียมการผนึก สัญชาตญาณเสือ ต‡อหนˆา 11

โบรกฯปรับราคาเป้าหมายเป็น 2 บาท QH เตรียมโรดโชว์ประเทศสิงคโปร์ในช่วงเดือน ก.ค. อัพเดท ข้อมูลแก่นักลงทุน ขณะที่ประเมินแนวโน้มผลประกอบการคงเป้าหมาย รายได้ในปีนี้ไว้ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท คาดQ2/52 ตัวเลขบรรเจิดกว่า 3 เดือนแรก ด้านบล. ภัทร แนะ ‘ซื้อ’ หุ้น เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 1.40 บาท เป็น 2 บาท เชื่อกำไรปีนี้ทำได้ 1.19 พันล้านบาท หด 27% แต่ ปีหน้าฟื้น แข็งแกร่งอัตรา 24% ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 2

สวัสดี... สวีดัด สมาชิกและนักลงทุนทุกท่าน หลังจากที่ต้องเผชิญกับฤดูร้อนอันยาวนาน ในที่สุดฤดูฝน

ที่หลายคนรอคอยก็มาถึงสักที ยังไงก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมพกพาร่มติดตัวด้วยละกันนะครับ เดี๋ยวจะพาลไม่สบายเอา วันนี้ ทางทีมงาน Investor Station มีข่าวดีมาบอก พร้อมกับกิจกรรมดีๆ ให้กับนักลงทุนทุกท่านร่วมสนุกกัน พร้อมลุ้นบัตรเข้าร่วม “งานสัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น ตอน ลงทุนหุ้นกลุ่มไหน พลังงาน หรือ ธนาคารได้ตังค์กว่ากัน” คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดงานสัมมนา กติกาง่ายๆ เพียงคุณทายว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านข้างล่างนี้ เป็นใคร ชื่ออะไรบ้าง หลังจากทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบของท่านมาที่ investor_station@efinancethai.com ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและมีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา กับทาง eFinanaceThai ฟรี!!!! ที่ Investor Station ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถ้าท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ Investor Station ตัวจริง พลาดไม่ได้ รับจำนวนจำกัด แล้วพบกันในงานนะครับ

ด่วน!!!!

หมายเหตุ

ท่านสามารถคลิกดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ http://www.efinancethai.com/bannersstat.aspx?link=investor_station/filepdf/INV250509.pdf&action= pdf(pdf_webefinancethai) โดยเปลี่ยนวันที่ที่ท่านต้องการดูข้อมูล ตรง ตัวเลขที่ทำ ไฮไลท์


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

News Station

หน้า 3

ยืดเยื้อต่อไป (ต่อจากหน้า 1)

ตรวจสอบหลายอย่างเพื่อยืนต่อศาล และยื่นคำขอบังคับคดี แต่ขณะนี้ไม่ สามารถกำหนดเวลาได้ ขณะที่ จำเลยที่ 3 ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ คดี ดั ง กล่ า ว เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี 2547 โดยสำนั ก งานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษนายประชัย เลี่ยว ไพรัตน์ กรณีให้ข่าวซึ่งมีผลต่อราคาหุ้น TPIPL ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2550 ศาลอาญาพิ พ ากษาให้ น ายประชั ย และ TPIPL มีความผิดกรณีให้ข้อมูลที่

ส่งผลต่อราคาหุ้นบริษัท มีโทษจำคุก 3 ปี และไม่รอลงอาญา ขณะที่ให้ ปรับ TPIPL เป็นเงิน 6.9 พันล้านบาท โดย ให้ TPIPL จ่ายค่าปรับดังกล่าวทันที ทว่า TPIPL ยังไม่ยอมจ่ายค่า ปรั บ ทั น ที ต ามคำสั่ ง ของศาลอาญา เนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และอยู่ ร ะหว่ า งการอุ ท ธรณ์ อย่ างไรก็ ตามบริษัทได้ตั้งสำรองค่าปรับดังกล่าว ในงบการเงินในไตรมาส 2/2551 ส่งผล ให้ขาดทุนสุทธิจำนวนมาก **คำแนะนำการลงทุนหุ้น TPIPL** บล.เคที ซีมิโก้ ระบุว่า คดี

ปั่ น หุ้ น จะบั่ น ทอนราคาหุ้ น TPIPL จนกว่าคดีความจะถึงที่สุด ขณะที่ ตัวกิจการเองมีสินทรัพย์ ณ มี.ค. 51 บริษัทสินทรัพย์รวม 7.38 หมื่นล้าน บาท หากไม่ ร วมผลต่ า งจากการ ตีราคาสินทรัพย์ 3.10 หมื่นล้านบาท จะมี สิ น ทรั พ ย์ ห ลั ง ปรั บ ปรุ ง อยู่ ที่ 4.28 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์ (หลังปรับปรุง) 2.90 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต เพื่ อ การ ดำรงอยู่ของกิจการ หากตัดขายเพื่อนำไปชำระ หนี้ก็คงกระทบกับการดำเนินธุรกิจ ปกติ และการอยู่ ร อดของกิ จ การ ขณะที่ เ งิ น สดในมื อ 2.13 พั น ล้ า น บาท ก็ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การจ่ า ยค่ า ปรับทั้งหมด การกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ อาจทำไม่ ไ ด้ ง่ า ยดายนั ก แม้ อั ต ร า ส่ ว น ห นี้ สิ น สุ ท ธิ ต่ อ ทุ น (ปรั บ ปรุ ง ผลต่ า งจากการตี ร าคา สินทรัพย์) จะต่ำเพียงแค่ 0.98 เท่า หลังรวมประมาณการหนี้สินค่าปรับ 6.9 พันล้านบาทแล้ว เพราะที่ผ่าน ม า ก า ร ห า เ งิ น กู้ ใ ห ม่ เ พื่ อ ม า Refinance หนี้เดิม เพื่อลดดอกเบี้ย จ่ายลง ไม่อาจทำได้จนถึงปัจจุบัน ทั้ ง นี้ TPIPL มี BV อยู่ ที่ ระดับ 25.1 บาท/หุ้น ซึ่งรวมผลต่าง จากการตีราคาสินทรัพย์ถึง 15.39 บาทหุ้ น หากปรั บ ปรุ ง รายการ ดังกล่าวจะมี Adj. BV อยู่ที่ 9.70 บาท เมื่อหักค่าปรับคดีปั่นหุ้น 6.9 พันล้านบาท หรือ 3.42 บาท/หุ้น จะ ทำให้ Adj. BV เหลื อ เพี ย ง 6.28 บาท/หุ้ น ใกล้ เ คี ย งกั บ ราคาหุ้ น ปัจจุบัน ดังนั้นระยะสั้นจึงแนะนำ ให้ขายออกไปก่อน (วานนี้ราคาหุ้น ปิดที่ 6.25 บาท)

เปิดซองพบ (ต่อจากหน้า 1)

ไว้ที่ 12,600 ล้านบาท ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการ ประกวดราคาจะมีการเจรจาเพื่อ ข อ ป รั บ ล ด ร า ค า ใ น ส่ ว น ข อ ง สัญญาที่ 2 ลง โดยเบื้องต้นคาด ว่าจะลดลงไม่ต่ำกว่า 12% จาก ราคาประกวด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากใน สัญญารถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญา ที่ 1 ได้มีการเจรจาต่อรองราคากับ ผู้รับเหมาก่อสร้างลง 12% เช่นกัน อย่ า งไรก็ ดี ค าดว่ า ต้ น

สั ป ดาห์ ห น้ า น่ า จะรู้ ผ ลการตรวจ สอบของที่ปรึกษาในรายละเอียด ของตัวเลขแต่ละรายการว่ามีราคา ที่สูงหรือต่ำกว่าปกติหรือไม่ซึ่งขั้น ตอนต่อไปที่ปรึกษาจะเสนอผลต่อ ไจก้ า เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ ซึ่ ง คาดว่ า ไจก้ า จะใช้ เ วลาในการ ตรวจสอบ 2-3 สัปดาห์ ซึ่งหากไม่ มี ข้ อ สงสั ย STEC จะถื อ ว่ า ชนะ การประกวดราคาในครั้งนี้ ซึ่งจะ ท ำ ใ ห้ ร ฟ ม . ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ

ดำเนิ น การประกวดราคาใน สัญญาที่ 3 ได้ทันในปลายสัปดาห์ หน้า ทั้ ง นี้ ในการเสนอ ประกวดราคารถไฟฟ้ า สี ม่ ว ง สัญญาที่ 3 นั้น STEC จะไม่ได้เข้า ร่วมประกวดราคา เนื่องจากความ สามารถทางการเงิ น ของ STEC สามารถรับงานได้เพียง 1 สัญญา ซึ่งทางรฟม.จะต้องคืนซองสัญญา ที่ 3 ให้แก่ STEC

**เรื่องที่ศาลอาญาของ TPIPL** นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม อัยการผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เปิ ด เผย วานนี้ว่า ศาลอาญามีคำสั่งให้เลื่อน การนัดพร้อมเพื่อสอบถามความคืบ หน้ า เกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ คดี ใ ห้ ยึ ด ทรัพย์ บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ตามที่ ส ำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ยื่ น ขอต่ อ ศาลฯ ออกไปเป็ น วั น ที่ 21 ธ.ค.2552 เนื่ อ งจากยั ง ไม่ สามารถคัดถ่ายคำให้การของพยาน ชั้นไต่สวนสอบหาทรัพย์ได้ เพราะหา สำนวนไม่ พ บ และประสานงาน TPIPL เพื่อตรวจหาทรัพย์ นอกจากนี้ ศาลฯ มีคำสั่ง ให้บังคับคดีให้บริษัท สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ใน คดีที่ร่วมกันกระทำผิด พ.ร.บ.หลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรณีให้ ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ผลต่ อ ราคาหุ้ น TPIPL โดยมี โ ทษปรั บ เป็ น วงเงิ น 6.9 พั น ล้านบาท เช่นเดียวกับที่นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และบมจ.ทีพีไอ โพลีน ที่ ต้ อ งการเสี ย ค่ า ปรั บ ในจำนวน ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลฯ ได้ มี ค ำสั่ ง บั ง คั บ คดี กั บ นายประชั ย และ TPIPL ไปก่อนแล้ว โดยพนั ก งานอั ย การ ซึ่ ง เป็ น โจทก์ ใ นคดี นี้ กล่ า วว่ า หลั ง ศาลมีคำสั่งบังคับคดี จำเลยที่ 3 ให้จ่ายค่าปรับจำนวน 6.9 พันล้าน บาท ก็จะต้องสืบต่อไปว่า บริษัท สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) ยังคง สภาพความเป็นบริษัทหรือไม่ และ มีสถานะอย่างไร เช่นเดียวกับกรณี ของ TPIPL ทั้ ง นี้ จากการตรวจสอบ เบื้องต้น บริษัทนี้ยังมีอยู่จริง แต่ต้อง นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร ว่ า ที่ ผู้ ว่ า การการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย (รฟม.) เปิ ด เผยว่ า จากการที่ บ ริ ษั ท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC) ชนะการประมูลราคารถไฟฟ้าสาย สีม่วงสัญญาที่ 2 วงเงิน 15,320 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูง กว่ากรอบวงเงินที่รัฐบาลกำหนด

ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

เปิดซองพบ (ต่อจากหน้า 3)

ทั้งนี้ ในส่วนของสัญญาที่ 1 คาดว่าภายใน 1 เดือนไจก้าจะ สรุปว่ากรอบวงเงินใหม่ที่ 14,842 ล้ า นบาท ที่ ท างรฟม.ได้ ต่ อ รอง ราคากั บ ผู้ รั บ เหมา ซึ่ ง หากไจก้ า เห็ น ชอบเงิ น ดั ง กล่ า วจะสามารถ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากผ่าน ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี จะสามารถดำเนินการเซ็นสัญญา รถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 1 ได้ ภายในเดือนก.ค. และจะสามารถ เริ่มก่อสร้างได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการก่ อ สร้ า งรวมถึ ง การทดลองระบบเดินรถ 4 ปีครึ่ง ก่ อ นที่ จ ะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้ ภ ายใน ปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 นายชูเกียรติกล่าวยืนยัน ว่ า การประกวดราคาโครงการ

QH โรดโชว์ (ต่อจากหน้า 1)

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและรองกรรมการผู้ จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมโรดโชว์ประเทศสิงคโปร์ใน ช่วงเดือน ก.ค.นี้ เพื่ออัพเดทข้อมูล แก่นักลงทุน ซึ่งจากการโรดโชว์ที่ ผ่านมาพบว่า นักลงทุนต่างชาติให้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ ต ล า ด หุ้ น ไ ท ย ค่อนข้างมาก ขณะที่ ป ระเมิ น แนวโน้ ม ผลประกอบการว่า ยังคงเป้าหมาย รายได้ ใ นปี นี้ ไ ว้ ที่ 1.1 หมื่ น ล้ า น บาท โดยในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิด โครงการใหม่ 8 โครงการ มู ล ค่ า รวม ประมาณ 9 พันล้านบาท โดย ในช่ ว งปลายไตรมาส 2/2552 บริษัทฯ เตรียมเปิดอีก 1 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 2 พันล้านบาท คื อ โครงการลั ด ดารมย์ วั ช ระพล

รถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 2 ใน วันนี้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามกระแสข่ า วที่ ห ล า ย ฝ่ า ย กั ง ว ล ว่ า จ ะ มี ผู้ ที่ เกี่ยวข้องในกระทรวงคมนาคมเข้า มามีส่วนรู้เห็นกับ STEC ซึ่งเป็นผู้ ชนะประมูลตามที่เป็นข่าว สำหรั บ กรอบวงเงิ น ที่ รั ฐ บาลกำหนดไว้ 3.6 หมื่ น ล้ า น บาทใน 4 สัญญา ซึ่งสัญญาที่ 1 รฟม.ได้ทำการต่อรองราคาจากผู้ รับเหมาก่อสร้างลงเหลือ 14,842 ล้ า นบาท ขณะที่ สั ญ ญาที่ 2 โครงสร้ า งยกระดั บ ส่ ว นตะวั น ตก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ผู้รับเหมาฯ ที่ ช นะการประกวดราคาได้ เ สนอ ราคา 15,320 ล้านบาท ส่วนสัญญาที่ 3 ศูนย์ซ่อม บำรุ ง และอาคารจอดรถ 4 แห่ ง รัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ประเมิ น ว่ า ยอดขายในครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่า ครึ่ ง ปี แ รก เนื่ อ งจากมี จ ำนวน โครงการเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ประมาณ 4 โครงการ มู ล ค่ า รวมประมาณ 4 พันล้านบาท แบ่งเป็น โครงการ พฤษภิ ร มย์ 1โครงการ, โครงการ คาซ่ า แกรนด์ 2 โครงการและ โครงการทาวเฮ้าส์ 1 โครงการ สำหรับแนวโน้มยอดขาย ในไตรมาส 2/2552 คาดน่ า จะดี กว่า ไตรมาส 1/2552 ที่ผ่านมา ที่มี ยอดขายอยู่ที่ 2,010 ล้านบาท ซึ่ง ในช่วงเดือน พ.ค. เริ่มส่งสัญญาณ ที่ ดี ขึ้ น หลั ง ช่ ว ง เม.ย.ได้ รั บ ผลกระทบจากความวุ่ น วายทาง การเมื อ งภายในประเทศ โดยใน ช่ ว งเดื อ น เม.ย.มี ย อดขายอยู่ ที่ ประมาณ 500 ล้านบาท ด้ า นบทวิ เ คราะห์ ก าร ลงทุ น โดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ภั ท ร ระบุ ใ ห้ ค ำแนะนำ ‘ซื้ อ ’ หุ้ น QH พร้ อ มเพิ่ ม ราคาเป้ า หมายจาก 1.40 บาทเป็ น 2 บาท หลั ง เพิ่ ม ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ำ ไ ร สุ ท ธิ ปี 2552และปี 2553 ในอั ต รา 9% และ 8% ตามลำดับ

News Station

หน้า 4

กรอบวงเงินที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท และสัญญา ที่ 4 สัญญาสร้างรางโครงการสาย สีม่วงกรอบลงทุน 4,000 ล้านบาท ขณะที่ ตัวแทนของ STEC ระบุ ว่ า พร้ อ มเปิ ด ทางให้ รฟม.

เจรจาต่อรองลดราคาค่าก่อสร้างลง เนื่องจากการยื่นซองประกวดราคา ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 2 ที่ราคา 15,320 ล้านบาท เป็นการคำนวณตามราคาต้นทุนค่า วัสดุก่อสร้างเมื่อ ส.ค.51 ซึ่งขณะนั้น อยู่ในระดับราคาสูง

โดยระบุว่า การปรับเพิ่ม ประมาณการกำไรสุ ท ธิ ข อง QH ดั ง กล่ า วมาจากการมองเห็ น สัญญาณแนวโน้มที่ดีขึ้นของยอด ขายใน Q2/52 และจากการ พิ จ ารณาถึ ง ต้ น ทุ น ที่ ล ดลง และ จากส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทย่อย นอกจากนี้ ภั ท รคาดว่ า ผลประกอบการของ QH ในปี 2553 จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจาก แนวโน้ ม การฟื้ น ตั ว ของตลาด อสังหาริมทรัพย์ แต่ในปีนี้คาดว่า กำไรสุ ท ธิ จ ะลดลง 27% ก่ อ นจะ ขยายตัวในอัตรา 24% ในปีหน้า

ทั้งนี้ ราคาเป้าหมายใหม่ ของ QH ที่ 2.0 บาทมาจากค่า P/E ปี 2552 ที่ระดับ 11.02 เท่า อัตรา ผลตอบแทนจากเงิ น ปั น ผลที่ 4.54% และ EV/EBITDA ที่ 18.07 เท่ า ไปจนถึ ง ประมาณการกำไร สุทธิปีนี้ที่ 1.19 พันล้านบาท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552 หน้า 5 ของเศรษฐกิจโลกที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ และ ผลประกอบการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน ตลาดเกิดใหม่ดีกว่าผลประกอบการของบริษัท จดทะเบียนในตลาดที่พัฒนาแล้ว รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า นักวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดดัชนีตลาดหุ้นไทย มอร์แกนสแตนเลย์ชี้ตลาดเกิดใหม่ อาจปรับฐานลงสู่ระดับ 540 จุด หลังสัญญาณ จ่อเป็น ‘กระทิง’ ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงภาวะร้อนแรงเกินไป รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า โดยนายโธมัส ชโรเดอร์ กรรมการผู้จัด มอร์แกนสแตนเลย์คาดตลาดเกิดใหม่กำลังเข้า การชาร์ตพาร์ทเนอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการ สู่ ‘ภาวะกระทิงระยะยาว’ หลังพบสัญญาณ การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ขณะที่ ร าคาสิ น ค้ า จีดีพีญี่ปุ่น Q1/09 ติดลบ 14.2% วิเคราะห์ทางเทคนิค กล่าวว่า ดัชนีตลาดหุ้น ไทยอาจเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 640 จุด ก่อนจะ โภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ปรับฐานลงมาอยู่ที่ระดับ 540 จุด โดยนายโจนาธาน การ์เนอร์หัวหน้า นายชโรเดอร์ กล่าวว่า เส้นอาร์เอสไอ นั ก กลยุ ท ธ์ ต ลาดเกิ ด ใหม่ ภู มิ ภ าคเอเซี ย ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ญี่ ปุ่ น แ ถ ล ง ว่ า มอร์แกนสแตนเลย์ ระบุว่า ดัชนีตลาดหุ้นของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี 14 วันในขณะนี้อยู่ในระดับ 79.4 จุด สูงกว่า ตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ญี่ปุ่นไตรมาสแรกปี 2009 ติดลบ 14.2% ดีขึ้น ระดับ 70 จุด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ตลาดจะ ถึงจุดปรับฐาน และจะหลุดระดับ 600 จุดใน จากการฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ และจากราคา จากที่ติดลบ 15.2% ในไตรมาสก่อนหน้า อย่ า งไรก็ ต าม นั ก เศรษฐศาสตร์ เดือนกรกฎาคม สินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ‘เส้น RSI กำลังเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 80 ข้อมูลจากเอ็มเอสซีไอ ระบุว่า ในปีนี้ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะผ่านพ้นจุดต่ำ ดั ช นี เ อ็ ม เอสซี ไ อตลาดเกิ ด ใหม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น มา สุดในไตรมาส 2 นี้ และจีดีพีจะกลับมาขยาย จุ ด ซึ่ ง บ่ ง ชี้ ว่ า ตลาดสามารถปรั บ ฐานได้ ทุ ก ขณะ SET Index อาจจะปรับฐานครั้งใหญ่ใน แล้ ว 39% สู ง กว่ า ดั ช นี เ อ็ ม เอสซี ไ อเวิ ร์ ล ที่ ตัวอีกครั้ง ‘ตั ว เลขเศรษฐกิ จ บ่ ง ชี้ ว่ า เศรษฐกิ จ ไตรมาส 3 ปี นี้ และคาดว่ า จะปรั บ ฐานลง เพิ่มขึ้นเพียง 7.3% ‘ตลาดหุ้ น เอเซี ย ไม่ ร วมญี่ ปุ่ น และ ญี่ปุ่นได้เผชิญจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสแรก ประมาณ 100 จุด’ นายชโรเดอร์ กล่าว ตลาดเกิ ด ใหม่ อื่ น ๆ ให้ ผ ลตอบแทนสู ง กว่ า ที่ หมายความว่า ภาวะที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้น คาดการณ์ไว้ และอาจกล่าวได้ว่า ตลาดเกิด ไปแล้ว แต่การขยายตัว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นใน ใหม่เป็นแหล่งเดียวที่จะเป็นภาวะกระทิงในหมู่ ไตรมาสนี้ อาจไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันได้ว่า เศรษฐกิจ ญี่ ปุ่ น จะเข้ า สู่ ภ าวะขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง’ ตลาดหุ้นทั่วโลก’ นายการ์เนอร์กล่าว นอกจากนี้ นายการ์ดเนอร์กล่าวว่า นายจุ น โก นิ ชิ โ อกะนั ก เศรษฐศาสตร์ อ าวุ โ ส ตลาดเกิดใหม่เป็นแหล่งขับเคลื่อนการขยายตัว อาร์บีเอสซิเคียวริตี้ส์ในโตเกียว กล่าว

นักเทคนิคต่างชาติคาด SET จ่อดิ่งแตะ 540 จุด

UMS แม่-ลูกยังไม่หมดเสน่ห์ โบรกฯ แนะเก็งกำไร เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ สิ น เอเซี ย เปิ ด เผยว่ า ตาม สัญญาณทางเทคนิคการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น บมจ.ยู นิ ค ไมนิ่ ง เซอร์ วิ ส เซส (UMS) ยั ง คง เคลื่ อ นไหวในลั ก ษณะทรงตั ว แม้ จ ะไม่ มี อ ะไร โดดเด่นมากนัก แต่ยังลงทุนได้ เพราะสัญญาณ ทางเทคนิคยังดีอยู่ ดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุน เล่นเก็งกำไรในกรอบแนวรับ 14.60 บาท ส่วน แนวต้านให้ไว้ที่ 15.50 บาท ส่วนการเคลื่อนไหวของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวครั้งที่1 หรือ UMS-W1 คงจะเคลื่ อ นไหวไปในทิ ศ ทาง

เดียวกับหุ้นแม่ โดยให้แนวรับทางเทคนิคไว้ที่ 5.80บาทและให้แนวต้านไว้ที่ 6.50บาท อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายชัยวัฒน์ เครื อ ชะเอม กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ยู นิ ค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS คาดการณ์ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2552 น่ า จะอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาส 1/2552 ที่ผ่านมา ที่มีกำไรอยู่ที่ 107.18 ล้าน บาท โดย พบว่า ความต้องการใช้ถ่านหินในส่วน ของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มฟื้นตัวขึ้นกว่า ช่วงต้นปีที่ผ่านมา


News Station

Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 6

KBANK จะบวกไปถึงไหน KBANK บวกได้ยาวนาน โดยจุดเริ่มต้นของรอบการขึ้นเมื่อ ราคาสามารถสร้างฐานที่ 40 บาทได้ราวกลางเดือนมีนาคม แล้วก็ ขยับขึ้นเอื่อยๆ แกว่งขึ้นบ้างลงบ้างจนสิ้นเดือนพฤษภาคมราคาหุ้นมา ปิดที่ 56 บาท ครั้นเข้าเดือนมิถุนายน นับเป็นนาทีทองของชาวหุ้นแบงก์ โดยแท้ เกือบทุกตัวบวกได้แรงเหมือนกันหมด ไม่เว้น KBANK ที่ไต่ ระดับชูชัน พรวดเดียวยังไม่ทันถึงกลางเดือนก็วิ่งวนเหนือระดับราคา 70 บาทได้ ส ำเร็ จ มิ ห นำซ้ ำ วานนี้ แ รงซื้ อ ถล่ ม ทลายไม่ ข ายสาย ตลอดเวลาทำการซื้อขาย ปิดที่ 74 บาท บวก 2.50 บาท หรือ 3.50% มูลค่าซื้อขาย 2,164.69 ล้านบาท ด้านนักวิเคราะห์ทางเทคนิค บล. สินเอเซีย ประเมินว่า แม้ สัญญาณการเคลื่อนไหวหุ้นคงอยู่ในภาพขาขึ้น แต่ราคาถือว่าปรับขึ้น มาสูงแล้ว ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุน ควรเน้นซื้อที่แนวรับ ทั้งนี้แนวรับที่ 70 บาท แนวต้านที่ 75 บาท

KBANK Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข้ อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 1,217,861.70 Liabilities 1,100,247.33 Equity 117,614.16 Paid-up Capital 23,932.60 Revenue 21,181.66 Net Profit 3,799.76 EPS(Baht) 1.59 ROA(%) 1.83 ROE(%) 13.18 Net Profit Margin(%) 17.94

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

627.07

+2.52

+0.40

453.37

+2.78

+0.62

965.41

+5.22

+0.54

186.02

+1.59

+0.86

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

34,257.74 837.37

11/06/09 16:59:51

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

6,486.78

6,380.52

+106.26

(18.94%)

(18.63%)

Foreign

6,109.62

3,950.54

(17.83%)

(11.53%)

21,661.33

23,926.68

(63.23%)

(69.84%)

Local Last Update

+2,159.08

-2,265.35

11/06/09

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 10/06/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

11.64 1.45 49.14 2.80 171,118.10

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/04/2552 5 อันดับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่

1. 2. 3. 4. 5.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CHASE NOMINEES LIMITED 42 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD NORTRUST NOMINEES LTD.

270,941,592

(19.93%)

219,718,629

(9.18%)

98,383,200

(4.11%)

59,274,950

(2.48%)

55,159,049

(2.30%)

ได้ แ ล้ ว ไม่ ส นุ ก จบลงแล้ว ความหวัง ความฝัน เมื่อวานนี้นั่งลุ้นผลเปิดซองประมูลรถไฟฟ้าสีม่วงสัญญา 2 ผลสรุปว่า STEC เสนอราคาต่ำสุด ทว่าราคาหุ้นบนกระดานที่วิ่งมาล่วงหน้าแล้ว 2-3 วัน กลับร่วงชัด แถมไม่ได้ร่วงแค่ตัวเดียว ยังพาเพื่อนผู้เข้าร่วมประมูล คือ CK และ ITD แดงกันไปพร้อมเพรียง ...เฮ้อ อย่างนี้จะมานั่งลุ้นผลกันทำไมเนี่ย ขายเมื่อข่าวจริงออกแบบนี้ทำให้รายย่อยเล่นระยะสั้นได้ลำบาก เอาล่ะถึงแม้จะจบ ทราบผลเบื้องต้นไปแล้ว STEC (ย้ำ..ในเบื้องต้น) ได้งานไปครองสมใจ แต่ มหกรรมการเก็งกำไรที่เต็มไปด้วยสีแดงเดือด น่าจะมีลุ้นกลับมาเขียวไสวได้ช่วงสัปดาห์หน้าด้วย ประเด็นซองที่ 3 ซึ่งกำหนดการเปิดซองเค้าบอกมาว่า อยู่ประมาณปลายสัปดาห์หน้า ผ่านเรื่องรถไฟฟ้า มาต่อกันอีกเล็กน้อย กับหุ้นเรือ ตอนนี้ดัชนีค่าระวางเรือ ส่งสัญญาณ ชัดเจนว่า กำลังดิ่งลง เหมือนอย่างที่ใครหลายคนเคยบอกว่า ช่วงกลางปีมักจะเป็นฤดูกาลที่ค่าระวาง เรือจะปรับลงอยู่แล้ว ล่าสุดก็หลุด 3,500 จุดมาพอสมควร ส่วนหุ้นเรือนั้นเล่า ทั้ง PSL-TTA คงยากที่ จะสำแดงเดชให้เราได้ดูเป็นบุญตาในเร็ววัน


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

News Station

หน้า 7

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคพ.ค.ต่ำสุดรอบเกือบ8ปี คลังหนุนนายกฯเชียร์ GM-FORD ลงทุนไทย

ผศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย วิ จั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย เปิ ด เผยว่ า ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ บริ โ ภคต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวม ประจำเดือนพ.ค. 2552 อยู่ที่ระดับ 64.3 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน หน้าที่อยู่ที่ระดับ 65.1 นับเป็นการ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และเป็ น ระดั บ ต่ ำ สุ ด ในรอบ 90 เดือน นับแต่เดือนธ.ค. 2544 ซึ่ง สาเหตุมาจากความกังวลต่อภาวะ เศรษฐกิจไทยถดถอย ประกอบกับ ภาวะการจ้ า งงานที่ ยั ง แย่ ต าม ภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งความกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง นอกจากนี้ ร าคาน้ ำ มั น ขายปลี ก ในประเทศที่ ป รั บ ตั ว เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มกลับ มาวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาค่ า ครองชี พ ราคาสิ น ค้ า ที่ ยั ง คง เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น ร ะ ดั บ สู ง ซึ่ ง ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค่ า ค ร อ ง ชี พ ณ ปัจจุบันที่อยูในระดับสูง ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ศู น ย์ พ ย า ก ร ณ์ เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ และคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ กล่ า วว่ า ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือน พ.ค. ลดลงจากความ กั ง วลต่ อ ราคาน้ ำ มั น ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 บาทต่อลติร เมื่อ เที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมา ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้

บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่ สถานการณ์ ก ารเมื อ งยั ง คงขาด เสถี ย รภาพ เพราะในช่ ว งเดื อ น พ.ค.ที่ ผ่ า นมายั ง อยู่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการพิ จ ารณาพ.ร.ก.กู้ เ งิ น ฉุกเฉิน 4 แสนล้านบาท ของศาล รั ฐ ธรรมนู ญ และตั ว เลขจี ดี พี ใ น ไตรมาส 1 ที่ติดลบถึง 7.1%

นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากได้มีการพบปะ หารือกับ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ค่าย รถยนต์ คือ บริษัทฟอร์ด และจีเอ็ม ทั้ ง สองบริ ษั ท ดั ง กล่ า วได้ มี ค วาม สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ ไทย โดยรั ฐ บาลพร้ อ มจะให้ สิ ท ธิ

สมาชิก Investor Station และ นักลงทุนทุกท่าน เมื่ อ สุ ด สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา ผมได้ มี โ อกาส เดิ น ทางไปเชี ย งใหม่ เ พื่ อ Promote และประชาสัมพันธ์ โปรแกรมตัวใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า eFin Smart Portal และ Investor Station สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันเพื่อ การลงทุน โดยทางแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งทาง eFinanceThai ยังได้จัดอบรมสัมมนาการใช้งาน เพื่อให้ทราบ ถึงประโยชน์ของตัวโปรแกรม eFin Smart Portal .. ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นความสำเร็จอย่างเกินความคาด หมายจริ ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ จั ด การสาขาของแต่ ล ะบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ , เจ้าหน้าที่การตลาด รวมไปถึงลูกค้าทุกท่าน ซึ่งงานนี้จะประสบผลสำเร็จไป ไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย และทางทีมงาน eFinanceThai ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ส่วนนักลงทุนท่านใดที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ ก็ไม่ต้องเสียดายครับ เพราะเราจะยังคงจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ แต่ว่าจะเป็นเมื่อไรนั้น อั น นี้ ต้ อ งคอยติ ด ตามข่ า วผ่ า นทาง Investor Station หรื อ ที่ www.efinancethai.com ครับ

บสก.ซื อ ้ NPL ของ BAY วั น นี 1 ้ .8หมื น ่ ลบ. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย จะซื้อ NPLจากธนาคารนครหลวง ขณะที่ 5 เดือนที่ผ่านมามีกำไรอยู่ที่ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ก รุ ง เทพพาณิ ช ย์ จำกั ด (บสก.) เปิ ด เผยว่ า บสก. เตรียมยื่นประมูลหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (NPL) จากธนาคารกรุ ง ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ในวันศุกร์นี้ มูลค่าประมาณ 1.8-1.9 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนที่

ไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) มูลค่า เกื อ บ 2 หมื่ น ล้ า นบาท ประมาณ เดือนหน้า สำหรับผลประกอบการปีนี้ คาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 2 พัน ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ ที่ 1.8 พันล้านบาท แต่ยังต่ำกว่าปี 2551 ที่ มี ก ำไร 2.2 พั น ล้ า นบาท

600 ล้านบาท นอกจากนี้ทาง บสก. คาดว่ารายได้ในไตรมาส 2 จะดีกว่า ในไตรมาส 1 โดยหากรวมรายได้ จากไตรมาส 1 และไตรมาส 2 รวม กันอยู่ที่ประมาณ 5.5 พันล้านบาท โดยทั้งปีตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 11,628 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนแนวโน้มอัตราดอก

พิเศษเช่นเดียวกับที่คณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ส่วน การปล่ อ ยกู้ หรื อ หาสิ น เชื่ อ ดอก เบี้ยต่ำ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ธนาคารพาณิ ช ย์ เ อกชน และ ธนาคารของรัฐบาล “รั ฐ บาลจะไม่ ใ ห้ สิ ท ธิ พิ เ ศษในเรื่ อ งของดอกเบี้ ย ต่ ำ เพราะหากรั ฐ บาลให้ ด อกเบี้ ย ต่ ำ แก่ทั้งสองบริษัท ก็ต้องให้บริษัทอื่น ที่เข้ามาขอด้วย” อย่างไรก็ตาม เขากล่ าว อีกว่า การที่บริษัททั้งสองแห่งเข้า มาลงทุนในประเทศไทย จะช่วยยก ระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย และจะเป็นการช่วยการจ้างงานใน ประเทศได้เพิ่มขึ้นด้วย “ ผ ม มั่ น ใ จ ว่ า ทั้ ง ส อ ง บริษัทจะเข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหา เรื่ อ งการเมื อ ง ซึ่ ง หากการเมื อ ง เงี ย บสงบเหมื อ นหลายสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาจะทำให้ มี ค วามมั่ น ใจใน การลงทุน” นายกรณ์ กล่าว ก่ อ นหน้ า นี้ นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี ได้ สนั บ สนุ น แนวความคเดที่ จ ะให้ บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ์ทั้ง 2 แห่ง เข้ามาใช้ประเทศไทย เป็นฐานการ ล ง ทุ น เ พื่ อ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

เบี้ยเงินกู้ นายบรรยง กล่าวว่า ยัง สามารถลดลงได้อีก โดยมองว่าการ ปล่อยสินเชื่อที่หดตัวลงในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 จะทำให้ ธ นาคาร พาณิ ช ย์ ห ลายแห่ ง มี ก ารแข่ ง ขั น ใน ด้านการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นในไตร มาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เพื่อเป็น การระบายสภาพคล่ อ งที่ มี อ ยู่ จำนวนมากของธนาคารพาณิชย์


News Station

Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552 ก.ล.ต. แจง ‘วิสฐิ ตันติสนุ ทร’ ซือขายหุ ้ น้ ดักหน้ากองทุนไม่ผดิ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นายธีร ะชัย ภูว นาถนรานุบ าล เลขาธิก าร ส ำ นั ก ง า น คณ ะ กร ร ม ก าร ก ำ กั บ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากจะดำเนินการ ตรวจสอบการซือขายหุ ้ น้ ของนายวิสฐิ ตันติสนุ ทร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ในเชิงลึก หลังจาก การตรวจสอบในเบือ้ งต้น ยังไม่ส ามารถชีช้ ดั ว่าเป็น การ กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการซือ้ ขายหุน้ ดักหน้ากองทุนยังไม่เข้าองค์ ประกอบความผิดตามมาตรา 241 อย่างไรก็ดถี งึ แม้ ไม่ถอื เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ แต่กเ็ ป็น ความผิดทางจรรยาบรรณเพราะเป็นการเอาเปรียบกองทุน และสมาชิก ซึง่ หากผูก้ ระทำผิดเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั หลัก ทรัพย์จดั การกองทุนรวมทัว่ ไปทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกำกับดูแล ของ ก.ล.ต. ก.ล.ต. มีมาตรการลงโทษเริม่ ตังแต่ ้ ตกั เตือน ภาคทัณฑ์ สัง่ พัก จนถึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ แต่ เนือ่ งจาก กบข. ไม่ใช่หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ

ก.ล.ต. หากมีความผิดดังกล่าวเกิดขึน้ จริง ต้องเป็นเรือ่ ง ภายในองค์กร กบข. ในการพิจารณาตรวจสอบและ ดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบ วินยั หรือจรรยาบรรณ ขององค์กรเอง นายกฯ สัง่ การสางปัญหา รง.ขยะสระบุรี รมช.สธ. ขานรับเข้าดูแลกรณี BWG นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าว ถึงกรณีมลพิษจากโรงกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ จ.สระบุรี หลังมีชาวบ้านเรียกร้อง ให้ทางการปิดโรงงานว่า ก่อนทีจ่ ะ มีการพิจารณาตามทีม่ กี ารเรียกร้องดังกล่าว ต้องรอให้ผล การตรวจสอบข้อมูลมีสรุป ชัดเจนก่อ น ซึง่ ได้สงั่ การให้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มไป ดำเนิน การแล้ว เนื่อ งจาก ข้อ มูลในเบือ้ งต้น จากกรม ควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ตรงกัน ด้านนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีชว่ ยว่า การกระทรวงสาธารณะสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณะ สุขพร้อมจะเข้าไปดูแลและแก้ ไขปัญหาด้านสุขภาพของ

หน้า 8

ประชาชนในจัง หวัดสระบุรที อี่ ยู่ ในบริเวณใกล้เ คีย งศูน ย์ บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมของ BWG รวมถึงพนัก งานบริษัท ด้ว ย โดยให้ค ณะกรรมการชุด เก่า คือ คณะ กรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเพือ่ แก้ ไขปัญหาสุขภาพของผู้ ได้ รับผลกระทบกรณี BWG เข้าไปร่วมประชุมและเก็บข้อมูล ร่วมกับทุกฝ่าย GEN คาดQ2พลิกมีกำไรได้ เหตุไม่ต้องตังสำรองรายการพิ ้ เศษ นายกิตติชยั รักตะกนิษ ฐ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง่ จำกัด (มหาชน) หรือ GEN กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 2/52 คาดว่าจะสามาถ พลิก กลับ มามีก ำไรได้จ ากไตรมาส 1 ที่ผ่า นมา ที่มผี ล ขาดทุน 56 ล้านบาท เนือ่ งจากในไตรมาสนีจ้ ะไม่มกี ารตัง้ สำรองหนีสงสั ้ ยจะสูญ สำหรับลูกหนีก้ ารค้า อีกทังรายการ ้ หนีท้ ี่ได้มกี ารตังสำรองในไตรมาสที ้ ่ 1 สามารถเริม่ ทยอยเก็บ จากลูกค้าได้อย่า งต่อเนือ่ ง โดยจะนำไปบัน ทึก อยู่ ในงบ ไตรมาสนีด้วย ้

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

AFET

“เงินเยนผันผวน แต่น้ำมันพุ่ง” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 118 สัญญา สถานะคงค้าง 2,746 สัญญา - ปิด 59.85 บ./ก.ก. ลดลง 0.25 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค.53) ปัจจัยบวก - น้ำมันยังเคลือ่ นไหวในระดับสูง - ระยะยาวราคายางยังเป็นขาขึน้ ปัจจัยล - ระยะสัน้ ราคายางผันผวน - เงินเยนผันผวน - เงินบาทแข็งค่า - ราคายางในตลาดจริงทรงตัว ตามฤดูกาล กลยุทธ์ - ระยะสัน้ ชะลอลงทุน - ระยะกลาง - ยาว ซือ้ ได้ (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค.53) - แนวรับ 59 บ./ก.ก. - แนวต้าน 60 บ./ก.ก.

TFEX

“พักฐานพร้อมน้ำมัน ฝั่งซื้อรีบทำกำไร”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ ำนวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,650 สัญญา สถานะคงค้าง 21,393 สัญญา - ปิด 452.80 จุด ลดลง 0.70 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปัจจัยบวก - หุน้ ไทยยังทะลุ 627 จุด - เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยอย่างต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 2,159.08 ล้านบาท ปัจจัยลบ - น้ำมันอาจจะพักฐานหลังพุง่ แรงหลายวัน - ดัชนี Futures ยังติดแนวต้าน 450 จุด กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ รีบทำกำไร (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 450 จุด - แนวต้าน 458 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 451-461 จุด


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

อยากเล่น IRPC ต้องรอจังหวะ มาเงี ย บๆ แต่ ก็ แ รงใช้ ไ ด้ ที เ ดี ย ว สำหรับ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ร้อนแรงเป็น พั ก ๆ หลั ง จากโชว์ ผ ลประกอบการไตรมาส 1/52 พลิกเป็นกำไรก่อนรายการพิเศษ 1.63 พันลบ. เทียบกำไร 884 ลบ. ในไตรมาส 1/51 และขาดทุน 2.06 หมื่นลบ.ในไตรมาส 4/51 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนน้อย ลงและปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาสก่อน ทำให้บริษัทมีผลกำไรจากสินค้าคงคลังจำนวน 4.84 พันลบ. แม้อัตราการใช้กำลังการกลั่น เพียง 52% จาก 80% ในไตรมาส 4/51 และ 84% ในไตรมาส 1/51 เนื่ อ งจากหยุ ด ซ่ อ ม บำรุงเครื่องจักร 3 สัปดาห์ ที่สำคัญแนวโน้ม ผลประกอบการไตรมาสนี้ คาดว่าจะมีกำไร มากกว่าไตรมาส 1/52 เนื่องจากราคาน้ำมัน ดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับขึ้นอย่างต่อ เนื่ อ งจากความต้ อ งการในจี น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ ดอลลาร์ ส หรั ฐ อ่ อ นค่ า นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น บริษัทกลับมาใช้กำลังกลั่นน้ำมันและสามารถ ผลิตสินค้าปิโตรเคมีเต็มกำลังผลิตแล้ว และจากเหตุนี้เองส่งผลให้ราคาหุ้น IRPC ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งวันที่ 8-11 มิ.ย.นี้ โดย ราคาหุ้น IRPC วันที่ 8 มิ.ย.ปิดที่ 3.70 บาท เปรียบเทียบกับราคาสูงสุดของวันที่ 11 มิ.ย.ที่ 4 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ 8.10% บทวิ เ คราะห์ บล.ฟิ นั น ซ่ า ระบุ ว่ า ฝ่ า ย วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชื่ อ ว่ า แ น ว โ น้ ม ผ ล ก า ร ดำเนินงานจะดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากราคา น้ ำ มั น ดิ บ ที่ ป รั บ ขึ้ น อย่ า งเนื่ อ ง แม้ จ ะขั ด กั บ ความต้ อ งการใช้ น้ ำ มั น ที่ ยั ง ไม่ ฟื้ น ตั ว อย่ า ง แท้จริง แต่เนื่องด้วยการเคลื่อนย้ายเงินทุนโลก ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ที่ อ่ อ นค่ า ประกอบกั บ โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาสต๊อกสินค้า

เพิ่มหลังหดหายมากในช่วงปลายปี 51 จาก วิกฤตการเงินสหรัฐ อีกทั้งยังมีคำสั่งซื้อสินค้า ใหม่ จ ากจี น และอิ น เดี ย ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ สินค้าเพิ่มขึ้นหลังจีดีพีโตดีกว่าคาด ดังนั้นจึงคาดว่าปี 52 บริษัทจะมีกำไร จากการดำเนินงาน 5.67 พันลบ. และปี 53 อยู่ ที่ 6.86 พั น ลบ. ภายใต้ ส มมุ ติ ฐ าน Integrated GRM ปี 52 อยู่ที่ 9 เหรียญสหรัฐฯ/ บาร์เรล และ 10.5 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 53 และ ให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 80% ของกำลังการผลิตรวม และด้วยแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ ที่อ่อนค่าต่อเนื่องและความต้องการสินค้าใน จีนและอินเดียเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจ รวมถึงความคาดหวังว่าเศรษฐกิจ โลกจะฟื้นตัวปลายปีนี้จะยังส่งผลบวกต่อธุรกิจ โรงกลั่นและปิโตรเคมีให้ฟื้นตัวในระยะสั้น แถม IRPC เป็นหุ้นพื้นฐานดีที่มีครบวงจรในส่วนของ ปิโตรเคมีและโรงกลั่นและมีความพร้อมในการ ขยายธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากมี สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ เช่น ท่าเรือน้ำลึก และที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาอีก กว่า 1 ไร่ ดังนั้น ฝ่ายวิเคราะห์จึงเชื่อว่าหากมี การควบรวมกิจการในกลุ่มปตท. IRPC น่าจะ เป็นตัวเต็งและน่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดใน การควบรวมครั้งนี้ ซึ่งปตท. จะประกาศอย่าง เป็นทางการประมาณเดือน ต.ค. นี้ ด้านบทวิเคราะห์ บล.ธนชาต ระบุว่า คาดว่ากำไรของ IRPC จะแตะระดับสูงสุดใน ช่วงไตรมาส 2/52 โดยสเปรดของ HDPE และ PP ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งไตรมาสนี้ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี และเป็ น ปัจจัยหลักผลักดันกำไรในช่วงไตรมาส 2/52 แต่น่าจะไม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปยังช่วงครึ่งปีหลัง

โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าอุปทานใหม่ จะมีจำนวนที่มากกว่าความต้องการในปี 52 ดั ง นั้ น แนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของสเปรดน่ า จะ เปลี่ ย นทิ ศ ทางเป็ น ขาลง และราคาหุ้ น น่ า จะ ลดลงด้ ว ย โดยฝ่ า ยวิ เ คราะห์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง ทบทวนราคาเป้าหมาย นั ก วิ เ คราะห์ ร ายหนึ่ ง กล่ า วว่ า จาก สัญญาณทางเทคนิคราคาหุ้น IRPC ยังติดแนว ต้านสำคัญ 3.86 บาท หากผ่านไปได้มีโอกาสที่ จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 4 บาทอีกครั้ง โดยนักลงทุนที่ต้องการลงทุนให้รอจังหวะซื้อ เมื่อราคาอ่อนตัว มีแนวรับที่ 3.72 บาท ราคาหุ้น IRPC (11 มิ.ย.) ปิดที่ 3.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ 1.58% มูลค่าการ ซื้อขาย 1,914.13 ล้านบาท


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแก้วกับพาลบัณฑิต

พระพุทธศาสนาส่องสว่างหนทางรวย

(ตอนที่ 52)

‘อนุโมทนาขอรับ สักวันกระผมจะเอาชนะความปรารถนาในผัสสะระหว่างเพศให้จงได้’ ‘สาธุ ขอจงสำเร็จในบัดดล’ ‘ยังก่อนสิขอรับ ยังไม่ถึงเวลา ให้หักดิบเลยคงยาก’ ‘ตามใจคุณ มาถึงศีลข้อสี่ คุณจากรักษาศีลข้อสี่ ซึ่งว่าด้วยการไม่กล่าววาจามุสาอันเป็นเครื่องทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่น ก็ได้แก่ จะเป็นผู้ที่มีวาจาน่าฟัง มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัจจะบารมีไปในตัวด้วย สัจจะบารมีนี้เป็นของประเสริฐ ใครทำได้ถึงขั้นสูงสุด แล้วจะปรารถสิ่งใดย่อมกระทำได้ด้วยการกล่าวสัจจะวาจา เขาเรียกว่าเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ อย่างพระร่วงนั่นแหละ ที่บอกให้ขอมรออยู่หน้าวัดจน กลายเป็นหินแห้งกังอยู่ตรงนั้น ผู้ที่มีสัจจะวาจานี้ไปไหนก็มีแต่ผู้เกรงขามในคำพูด จะพูดอะไรคนก็เชื่อ ไม่กล้าหลบหลู่วาจาก ส่วนโทษของการ ละเมิดนั้นก็ได้แก่ จะเป็นผู้ที่มีวาจาไม่น่าฟัง พูดที่ไหนคนเกลียดที่นั่น ไม่มีใครเชื่อถือ จะทำกิจการงานใดให้สำเร็จย่อมเป็นการยาก ด้วยไม่มีใคร เชื่อถือถ้อยคำ’ ‘ผู้ที่มีวาจาสิทธิ์ในสมัยปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่ขอรับ’ ‘มีสิ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอริยเจ้าอีกหลายองค์อย่างไรเล่า คุณลอง สังเกตติดตามดูแล้วจะทราบว่า วาจาของพระองค์ท่านและของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นมีความศักดิ์ สิทธิ์เพียงใด มาถึงคุณและโทษของการรักษาศีลข้อที่ห้า ซึ่งคือการเว้นจากสุราเมรัยและสิ่งมึนเมาทั้ง หลาย คุณจากการรักษาศีลข้อนี้ก็ได้แก่ การเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ จะคิด พูด หรือกระทำสิ่งใดก็อยู่ในร่อง ในรอย มีสติคอยกำกับ อีกทั้งทรัพย์สมบัติก็อยู่ครบไม่เสียไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ซึ่งก็คือสุราเมรัยและ ของมึนเมาทั้งหลาย และการรักษาศีลข้อนี้จะทำให้ไม่เป็นโรคประสาท................... (ติดตามต่อ ฉบับวันจันทร์)

เอ็มเอฟซี จัดกิจกรรมให้ความรู้และปรนนิบัติสุขภาพ ดร.พิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ (ซ้ายสุด) ต้อนรับ ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริ ห าร กลุ่ ม บริ ษั ท ไทยรุ่ ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) หนึ่ง ในผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ในบริ ษั ท มาด้ ว ยดี โดยตลอด ในงานกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ “Happy Healthy & Wealthy” ณ S MEDICAL SPA โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนว คิ ด ความสุ ข กายสบายใจจากการมี สุ ข ภาพที่ ดี พร้อมกับการเติบโตอย่างมั่นคงทางฐานะการเงิน เพื่อตอบแทนลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้บริษัท บริหารเงินลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging (ที่ 2 จากซ้ า ย) ร่ ว มบอกเล่ า ศาสตร์ แ ห่ ง การดู แ ล รักษาสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นอีกด้วย


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

Professional Station

หน้า 11

เตรียมการผนึกสัญชาตญาณเสือ น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า อันตลาดแห่งการลงทุนเมื่อมีการขึ้นลงราคาหุ้น การไหลเข้า ออกของกระแสเงิน ก็ย่อมจะมีนักลงทุนเคียงคู่เสมอเป็นธรรมดา

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า คนเก่งคือ คนที่คิดก่อนทำและนำผลที่ได้มาประมวล แยกผิดและถูก สิ่งใดคือสาเหตุแห่งความบกพร่องก็จะ ไม่มีวันทำอีก สิ่งใดคือต้นตอแห่งความสำเร็จก็จะทำซ้ำ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สั่งสมแต่สิ่งที่ดีมาประมวลเป็นศาสตร์เป็นเครื่องมือใน การพาตนเองให้อยู่เหนือผู้อื่น แต่ เ หนื อ คนเก่ ง ก็ คื อ คนฉลาด ที่ อ าศั ย การสั ง เกต พฤติกรรมคนเก่ง เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของผู้อื่นโดยไม่ต้องไป ลองผิดลองถูกเอง อีกทั้งใจกว้างมากพอที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง ให้มีพัฒนาการยิ่งขึ้นไปตามรอยวิถีทางผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่กรุย ทางไว้ให้แล้ว มาบั ด นี้ ที ม งานแกะรอยเสื อ ได้ น ำเสนอบทความที่ กลั่นจากประสบการณ์เหล่านักลงทุนที่เราขนานนามว่า เสือ มาได้ ร ะยะหนึ่ ง แล้ ว ซึ่ ง น่ า จะมาพอที่ ผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า น จะนำ ประสบการณ์ แนวคิดการลงทุนของเสือแต่ละตัวมาปรับใช้ตาม ความถนัดและเหมาะสม โดยเสื อ แต่ ล ะตั ว ที่ ผ่ า นๆ มามี ทั้ ง พฤติ ก รรมหลาย ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั น และต่ า งกั น ซึ่ ง ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ที ม งานจะ ประมวลขมวด เรื่องของเสือ จากประสบการณ์อันยาวนานของ เสือแต่ละตัวให้รวมเป็นหนึ่ง เพื่อเป็นการรับใช้ท่านผู้อ่านส่ง ท้าย โดยติดตามได้ในตอนถัดจากนี้ ก่อนที่พื้นที่ตรงนี้จะนำ เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบอื่นต่อไป


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

AS คาดกำไรฟื้นในช่วงที่เหลือของปี ผลการดำเนินงาน 1Q52 ออก มาต่ำกว่าที่คาดไว้ คือลดลง 38% y-o-y แต่ฟื้นตัวกลับมา 17% q-o-q เป็น 28 ล้าน บาท สาเหตุ ส่ ว นใหญ่ เ พราะ ผลการ ดำเนินงานที่ต่างประเทศอ่อนตัวลง กอปร กับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น แต่คาดว่ากำไรสุทธิจะมีการฟื้นตัว ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ทางด้านรายได้ควร

Professional Station

หน้า 12

บล. ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ซือ้ ’ ราคาพืน้ ฐาน 8.20 บาท

จะกระเตื้ อ งขึ้ น ใน 2Q52 และข้ อ ดี อี ก ประการหนึ่ง คือ ไม่มีภาษีเงินได้ที่เป็นส่วน เพิ่มพิเศษ ต่างจากที่บันทึกใน 1Q52 ซึ่ง มากกว่า 6 ล้านบาท และเราก็คาดว่าใน ช่วงครึ่งปีหลังก็จะมีการฟื้นตัวได้อย่างต่อ เนื่อง แต่ประเด็นที่เป็นกุญแจสำคัญก็คือ บริษัทจะสามารถออกเกมใหม่ๆ ที่จะก่อให้ เกิดกระแสความนิยมสูงในหมู่ผู้เล่นเกมใน ตลาดสิ ง คโปร์ / มาเลเซี ย ที่ จ ะมาช่ ว ย

ทดแทน Maple Story ที่ใกล้จะถึงช่วงปลาย ของวัฏจักรวงจรชีวิตแล้ว คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยเรื่องราวการ ฟื้ น ตั ว ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี นี้ และการ ประเมินมูลค่าหุ้นที่พบว่ายังถูก P/E ปี 52 เป็น 11.2 เท่า EV/EBITDA ปี 52 ที่ 2.9 เท่ า และคาดการณ์ อั ต ราผลตอบแทน เงินปันผลปี 52 ที่ 7.8%

Photo Release

เปิดตัวโครงการอะเมซิ่งไทยแลนด์แกรนด์เซล 2009

นายวี ร ะศั ก ดิ์ โควสุ รั ต น์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย นางทยา ที ป สุ ว รรณ (กลางภาพ) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ ครบธีรนนท์ (ขวาสุด) ผู้จัดการประเทศไทย วีซ่า นางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการ ใหญ่สายการตลาด ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ และนายชาย ศรีวิกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์ ในงานเปิดตัวโครงการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์แกรนด์เซล 2009”


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

ชอบ QH - LPN สวั ส ดี ค่ ะ ป๋ า ข๋ า ...เมื่ อ วานเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ตื่ น เต้นอีกครั้ง กับการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วงสัญญาที่ 2 ลุ้นระทึกกันน่าดูวันนี้เชื่อว่าทุกคนคงรู้ แล้วแหล่ะ..ว่าไผ..เป็น..ไผ.. วันนี้ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 วันสุดท้ายของสัปดาห์...คงต้องตั้งโปรแกรมล่วง หน้า จะไปพักผ่อนที่ไหนดีน๊า...เผื่อผ่อน คลายสมอง และใช้ตังค์เพื่อกระจายราย ได้ ใ ห้ กั บ ชาวไทยที่ รั ก ทุ ก คน .......รั ก นะ..จุ๊บ..จุ๊บ.. เมื่อวานต้องบอกว่าคนสวยอยู่ ใ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ข อ ง ก า ร ไ ล่ บี้ หุ้ น ด้ ว ย ค่ะ...จุ๊..จุ๊..ไม่ได้อยู่ที่งานประกวดราคา แต่พอ ITD ประกาศเจ้าแรก..เดาว่านัก ลงทุนอาจจะเข้าใจผิด เพราะไล่ราคากัน พรวดพราด...แต่แป๊บเดียวแหล่ะค่ะ...ห่อ เหี่ยวลงทันตา หลังการประกาศราคาของ CK ตามมาติดๆ ...พอตอนนี้ก็หันมาลุย CK กันในบัดดล..แต่ที่ไหนได้..สุ ด ท้ า ย คือ STEC ที่คว้าชิ้นปลามันมากิน.. ด้วยการเสนอราคาต่ำสุด...ซึ่งตอนนั้น นะ...พอประกาศปุ๊บ..หุ้นปรี๊ดดดดดดด เลย..แต่แป๊บเดียว..จากนั้นก็เหี่ยวทันตา จริ ง ๆ อย่ า งนี้ เ รี ย กว่ า sale on fact แต้..แต้..ก้า สุดท้ายก็ทำเจ็บอ่ะ..ปิดที่ 4.50 บาท ลดลง 0.26 บาท หรื อ -5.46% มีมูลค่าการซื้อขายรวม 493.23 ล้านบาท หันหน้ามามองหุ้นใหม่ในดวงใจ สตรอเบอรี่กันดีกว่าค่ะ......ตอนนี้คนสวย แอบเหล่!!! หุ้นอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มอีก 2 ตัวคือ QH และ LPN ซึ่งโดยภาพ รวมแล้ ว ต้ อ งถื อ ว่ า เป็ น สุ ด ยอดของหุ้ น อสังหาฯ ทั้ง 2 ตัวเลยแหล่ะ ทั้งทางด้าน พื้นฐานและเทคนิค ยังไปได้โลดเลยนะคะดาร์หลิง..ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่.. เริ่มจาก QH ตัวนี้เป็นอสังหาฯขวัญใจชาว ประชาที่มาจากต่างแดน เหมือนกันน๊า...ไม่ใช่มีแต่ LH ที่เค้านิยม..เพราะตัวนี้พื้นฐานเจ๋งเป้งด้วยอ่ะ..ล่าสุด ต้ อ งขออนุ ญ าตอ้ า งคำแนะนำของ บล.ภั ท ร ค่ ะ พี่ ข๋า...เค้าบอกให้ ‘ซื้อ’ (สตรอเบอรี่..ก็เป็นคน..เชื่อคนง่าย ซะด้วย..โดยเฉพาะ บล.ภัทร) เพราะตอนนี้ได้เพิ่มราคา เป้ า หมายจาก 1.40 บาทเป็ น 2 บาท หลั ง เพิ่ ม ประมาณการกำไรสุทธิปี 2009 และปี 2010 ในอัตรา 9% และ 8% ตามลำดับ สาเหตุก็เนื่องจากมาจาก การ ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิของ QH ดังกล่าวมาจาก การมองเห็นสัญญาณแนวโน้มที่ดีขึ้นของยอดขาย

ใน Q2/09 และจากการพิ จ ารณาถึ ง ต้ น ทุ น ที่ ล ดลง และจากส่ ว นแบ่ ง รายได้ จ ากบริ ษั ท ย่ อ ย นอกจากนี้ บล.ภัทรคาดว่า ผลประกอบการของ QH ในปี 2010 จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากแนวโน้มการฟื้นตัวของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ แต่ในปีนี้คาดว่า กำไรสุทธิจะ ลดลง 27% ก่อนจะขยายตัวในอัตรา 24% ในปีหน้า ย๊างงงงงงงง..ยังค่ะ..ยังไม่พอ..บล.ทรีนีตี้ ก็อีกคนที่ยกมือเห็นด้วย พร้อมแนะนำซื้อ QH เหมือนกัน..จากยอดขายที่ฟื้นตัว และได้ปรับราคา

เป้าหมายขึ้นจาก 1.3 บาทเป็น 2 บาท โดยใช้ผล ประกอบการในปี 2553 มาคำนวณโดยวิธี sum of the part แต่ตอนนี้ยังคงประมาณการรายได้ในปี 2553 ตามเดิมไว้ก่อนที่คาดว่าจะมีรายได้ 10,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% YoY และมีกำไรสุทธิ 1,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% YoY และถ้าถามว่าแล้ว..ถ้าดูสัญญาณเทคนิค ตามสไตล์ของสตรอเบอรี่แล้วล่ะก็เป็นไง...บอก ได้ ค ำเดี ย วว่ า เจ๋ ง เป้ ง ..มี โ อกาสไปต่ อ ได้ อี ก เยอะ นะ...ตอนนี้ก็ได้แต่แอบหวังเล็กๆ อ่ะค่ะ ว่าจะไปถึง ราคาเป้าหมายที่บรรดาพี่ๆ นักวิเคราะห์บอกมา ส่วน LPN บอกเลยว่านี่คือหุ้นขวัญใจ มหาชน..ชาวตลาดหุ้ น ชอบกั น จริ ง ..จริ๊ ง งงงงง งงง...ซึ่งคนสวยก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ LPN ชอบ

ค่ะ..ชอบมากกกกกกกกกกก...บริษัทอะไรก็ไม่รู้ เปิด คอนโดฯ ที่ไหน ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า..อะโห!!! ล่าสุดเปิด แค่ 1 ชั่วโมงขายได้เป็น 1000 ยูนิต...อะไรจะเริ่ดขนาด นั้นคะ...พี่โอภาสข๋า(โอภาส ศรีพยัคฆ์) เห็นเป้าแล้วใจ มันหวิว..หวิว..อ่ะค่ะ แหม เป้าตุงซะขนาดนี้..ไม่มองก็ แปลกแล้ว กลัวแต่ว่าปลายปีเป้าจะแตกเอาซะ...คงไม่ ใช่เรื่องยากเย็นอะไรที่จะได้เห็นยอดขาย 1 หมื่น ล้านบาท รับรู้รายได้ปีนี้ 8 พันล้านบาท โอ๊ะ..!!”” คุณพระ..ใครจะเชื่อว่า บล. เอเซี ย พลั ส จะให้ ร าคาเป้ า หมายของ LPN ถึง 6.98 บาท และแนะนำซื้อ พี่เค้าว่า จากภาพ P/E Bands พบว่าในสภาวะปกติ ราคาหุ้น LPN จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ P/E 8-10 เท่า โดยที่ระดับฐานราคาที่ P/E 8 เท่า ถื อ เป็ น ฐานราคาที่ มี เ สถี ย รภาพ จากการ ประเมินภาพของ LPN ที่ธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะ ปกติ– ค่ อ นข้ า งดี โดยยอดขายกลั บ มาอยู่ ใ น ระดั บ สู ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทำกำไรอยู่ ใ น เกณฑ์ปกติ ขณะที่ฐานะการเงินพลิกกลับ เป็น Net Cash เป็นครั้งแรก ทำให้เชื่อว่า ราคาหุ้นมีโอกาสกลับไปที่ P/E 8 เท่า ที่ เป็นฐานราคาเดิม และเป็น Fair Value อ ย่ า เ พิ่ ง ล ะ ส า ย ต า ค่ ะ ด า ร์ ห ลิง..วันนี้ข้อมูลแน่นปึ๊ก รู้ป่าวตอนนี้??? LPN ก ลั บ ม า รุ ก อ ย่ า ง ห นั ก ใ น ต ล า ด คอนโดมิเนียมในตลาดกลางล่าง โดยใน ช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2552 จะมีการเปิดตัว โครงการขนาดใหญ่จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมี มู ล ค่ า โครงการรวม 6.5 พั น ล้ า นบาท ซึ่ ง มี ราคาขายเฉลี่ยประมาณ 1.08 ล้านบาท ซึ่ง LPN เชื่อว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และ มีความต้องการสูงอีกทั้งเป็นฐานการตลาด ที่ LPN มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ น ะคะดาร์ ห ลิ ง จาก สถานะของ Backlog ที่มีอยู่ ณ สิ้น 1Q52 จำนวน 8.11 พันล้านบาท จะมีส่วนที่จะ โอนฯ และรับรู้รายได้ในงวดปี 2552 จำนวน 5.58 พันล้านบาท ซึ่งจะทำให้เป้าหมายการบันทึกรายได้ ปี 2552 ของ LPN ไม่ น่ า จะคลาดเคลื่ อ นจาก ประมาณการ ส่วนปี 2553 จะมีส่วนของ Backlog ปัจจุบันที่ถึงกำหนดโอนฯ และบันทึกรายได้ 2.54 พัน ล้านบาท และหากโครงการที่จะเปิดตัวใหม่ช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.2552 ประสบความสำเร็จ ก็จะทำให้เป้าหมาย การบันทึกรายได้ปี 2553 ของบริษัทมีการเติบโต และมี หลั ก ประกั น ที่ มั่ น คง ในส่ ว นของประสิ ท ธิ ภ าพการทำ กำไร โดยภาพรวมเชื่อว่า LPN จะสามารถรักษา Gross Margin ไว้ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 30% บ๊าย..บาย..ค่ะ..วันนี้พอแค่นี้แน่ะ...หวังว่า หุ้นที่น้องหนูแนะนำจะเป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆ นะคะ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็อย่าลืมคิดถึงกันบ้างนะ


มองหุ้นจากเซียน น

Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด ว่าจะผันผวนต่อ แต่มีโอกาสที่ตลาดจะยัง ได้รับปัจจัยบวกจากเม็ดเงินที่ไหลมาจาก ตลาดเ อเชี ย โดยให้ นั ก ลงทุ น ติ ด ตาม ปั จ จั ย ภายนอ กประเ ทศเป็ น หลั ก โดย เฉพาะปัจจัยจากราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่วนปัจจัยในประเทศให้นักลงทุนติดตาม การปร ะชุ ม สภาส มั ย วิ ส ามั ญ ในวั น ที่ 15-17 มิ.ย.พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท กลยุ ท ธ์ แนะเก็ ง กำไร กลุ่ ม พลังงาน กลุ่มหลักทรัพย์ ประเมินแนวรับ ไว้ ที่ 610-6 12 จุ ด และแน วต้ า นไว้ ที่ 630-642 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ น่า จะผันผวนและมีโอกาสปรับฐานเช่นเดียว กั บ วานนี้ หลั ง ดั ช นี ฯ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มา ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต้อง ติดตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศและ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก กลยุทธ์การ ลงทุน แนะนำ ขายทำกำไรเมื่ อ ดั ช นี ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยประเมินแนวรับอยู่ที่ 610 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 635 จุด

หน้า 14

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ น่า จะเคลื่ อ นไหว ในลั ก ษณะ แกว่ ง ตั ว เนื่ อ ง จากดัชนีฯ ก่อนหน้านี้ได้ปรับตัวขึ้นมามาก แล้ว โดยประเด็นที่ต้องติดตาม คือ ทิศทาง ตลาดหุ้นต่างประเทศ รวมถึงราคาน้ำมัน ดิ บ ในตล าดโล ก ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ หุ้ น กลุ่ ม พลังงาน และส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ ดั ช นี ฯ รวมถึ ง ผลกา รประ ชุ ม สภาส มั ย วิสามัญในวันที่ 15-17 มิ.ย.52 กรณีพ.ร.ก. กู้ เ งิ น 4 แสนล้ า นบาท ว่ า จะเป็ น ไปใน ทิ ศ ทางใ ด โดยป ระเมิ น กรอบ การล งทุ น แนวรับไว้ที่ 610 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 630 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปัจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปิดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 146 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

08.30 09.30

10.00 13.00 10.30 13.30

14.00 14.00

14.00 14.30

16.00

ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552

สถาบัน ธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส และสถาบัน Change Fusion จัดสัมมนา “การใช้และให้บริการทาง การเงินอย่างรับผิดชอบเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน” ตลาดหลักทรัพย์ฯ รมว.พม. เปิดสัมมนาผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดพิธีเปิดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2009) สุดยอดงานทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2552 ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ พลังงานบริสุทธิ์ จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือในการซื้อขายไบโอดีเซล B100 ระหว่าง บมจ.พลังงาน บริสุทธิ์ และ บมจ.ปตท. โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รักลูกกรุ๊ป ส่วนงาน Women Media Business ร่วมกับสำนักพิมพ์ more of life จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “สวย...สั่งได้” บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ไมโครซอฟท์ แถลงข่าว “Windows Mobile Experience Tour” ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ คณะ เศรษฐศาสตร์ และศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ เพื่ อ การปฏิ รู ป มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัมมนาและแถลงข่าว เรื่อง “ประมาณการตัวเลข เศรษฐกิจไตรมาสสอง ปี 2552 และข้อเสนอแนะทางนโยบาย ” มหาวิทยาลัยรังสิต เพลย์แม็กซ์ แถลงข่าวเปิดตัว “คินข่ะ คอสเมติคส์” “KINKA Cosmetics” ห้างสรรพสินค้าดิ เอ็มโพเรียม นาน มีบุ๊คส์ จัดสัมภาษณ์พิเศษกลุ่มย่อย “หนังสือการ์ตูนความรู้ชุด ครอบครัว ตึ๋งหนืด ฉลองความสำเร็จ ในโครงการประกวดสุดยอดไอเดียตึ๋งหนืด....ตืดขั้น เทพแห่งประเทศไทย” นานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป จัดเสวนาหัวข้อ “รู้ทันป้องกันโรคเบาหวาน” อาคารอัมรินทร์พลาซ่า แม็ ค โคร จั ด งานแถลงข่ า วการลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจในการสนั บ สนุ น ช่วยเหลือร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” โรงแรมอโนมา สเมอร์นอฟ เปิดตัว “สเมอร์นอฟ มิว อาร์ทีดี” ในรูปแบบคลับ เอ็กซิบิชั่น “Right Here, Right Now Club Exhibition” ผับ Route 66 The Level อาร์ซีเอ Disclaimer

หน้า 27

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-- พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-- เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน-- -ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปิยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-- ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว

Investor_station 12 มิ.ย.2552  

อ่านก่อนลงทุน

Investor_station 12 มิ.ย.2552  

อ่านก่อนลงทุน

Advertisement