Page 1

En tidning för dig som är kund hos Invest Kapitalförvaltning. Invest Kapitalförvaltning AB Huvud kontor: Lilla Torg 1, 211 34 Malmö Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm Varbergsvägen 19, 504 30 Borås Växel: 040 - 611 37 10 E-post: info@investkapitalforvaltning.se Hemsida: www.investkapitalforvaltning.se

HÄR BOR VÄRLDENS LYCKLIGASTE 1. Schweiz 2. Norge 3. Island 4. Sverige 5. Danmark 6. Nederländerna 7. Österrike 8. Kanada 9. Finland 10. Mexiko

Sverige på fjärdeplats över världens lyckligaste Sverige är världens fjärde lyckligaste land, det visar ny statistik från OECDs Better life Index. Silvret går till grannlandet Norge, och guldet till Schweiz. UNDERSÖKNING. Better life Index, som presenteras av OECD, är ett index som undersöker ett antal länder och deras välmående. Undersökningen tar hänsyn till ett flertal punkter, som inkomst, utbildning, hälsa, balans mellan arbete och fritid och hur nöjda invånarna är med livet i stort. Årets vinnare blev Schweiz, med ett snitt på 7,8 av 10 på lyckoskalan under 2013. Sverige kvalar in på en fjärdeplats, med ett snitt på 7,6

i livsnöjdhet. Sverige visar bra siffror vad gäller det allmänna välbefinnandet. Den viktigaste faktorn för välbefinnande har visat sig vara arbete eller sysselsättning. I Sverige har cirka 74 % av befolkningen i åldern 15 till 64 ett betalt arbete, jämfört med undersökningens snitt på 66 %. Det genomsnittliga hushållets nettoinkomst är 169 000 kr per år, mer än OECD-genomsnittet, som ligger på 148 500 kr per år. Men det

finns ett stort gap mellan de rikaste och fattigaste – de översta 20 % av befolkningen tjänar mer än fyra gånger så mycket som de nedre 20 %. Sverige är högst rankad bland alla länder vad gäller att skydda miljön, med bland annat den bästa luft- och vattenkvaliteten. Sverige är även bland de friskaste länderna: 80 % uppger sig vara vid god hälsa, jämfört med OECD-snittet på 69 %.


30

miljarder

Under fjärde kvartalet 2013 var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 424 miljarder kronor. Det är en ökning med 30 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Alla val kan vara en djungel. Vi lagger upp en plan som passar just dig

Har du frågor eller funderingar kan du alltid nå oss på tel. 040 611 37 10.

Samla alla dina fonder på samma ställe

Kolla ditt innehav narsomhelst, varsomhelst, via din personliga sida..

Sveriges största fondutbud, enkelt och alltid uppdaterat. FONDER Invest Kapitalförvaltning arbetar med sveriges största fondutbud. Hos oss kan du köpa och byta fonder från över 360 banker och fondbolag, och du har över 7 000 fonder att välja mellan. Ett stort utbud är en grundläggande förutsättning för att endast skapa fondportföljer som är marknadsledande. Genom

vårt samarbete med MFEX kan vi erbjuda våra kunder ett globalt urval, även om vi är ett lokalt mäkleri.

LÄGRE HUSKÖPKRAFT Hushållens husköpkraft sjönk något fjärde kvartalet 2013. Ökade småhuspriser bidrog till nedgången trots positiva faktorer som sjunkande räntor och förbättrade förvärvsinkomster. Boindex, som mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens förvärvsinkomster, sjönk till 141,0 för riket som helhet fjärde kvartalet förra året, jämfört med tredje kvartalets siffra på 142,1.

600 MILJONER TILL VÄLGÖRENHET Sedan den 1 januari 2012 kan privatpersoner som skänker pengar till välgörenhet få skattereduktion för detta. År 2012 var det knappt 200 000 personer, eller 2,6 % av befolkningen, som fick denna skattereduktion. Den totala skattereduktionen för gåva till välgörenhet var 153 miljoner kronor, vilket innebär att drygt 600 miljoner kronor skänktes.

Kontinuerlig uppdatering med ansvarig mäklare Enligt oss är återkopplingen det viktigaste. Det är kommunikationen med dig som kund och oss som mäklare som ger

bäst resultat. Hos oss har du alltid en ansvarig mäklare, som du lätt kan kontakta. Genom att logga in på din egen depå via minafonder.se har du tillgång till ständig uppdatering och kontroll över ditt innehav. Här hittar du information kring din historik, deklaration, jämförelser och marknadens fonder.

HUSHÅLLEN FÅR DET ALLT BÄTTRE Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år under 2000-talet. Ökningen mellan 2006 och 2012 var 16 %. Alla grupper har inte haft lika stor ökning. För förvärvsarbetande ökade den ekonomiska standarden med 45 % mellan 1999 och 2012. För icke förvärvsarbetande ökade den med 9 %.

Vi skoter administration och skickar hem den informationen du behover.

För att bli en aktievinnare på lång sikt krävs så mycket mer än att råka springa på bolag som blir uppköpta. – Jonas Elofsson, reporter på Affärsvärlden


Arbetslösheten ligger kvar på en fortsatt hög nivå och uppgick i december 2013 till 7,5 %. Från andra håll i ekonomin kommer dock mer hoppingivande signaler. Färre som varslas om uppsägning är ett exempel på detta. – Ekonomifakta summerar januari 2014.

Få lönetagare vet att högre lön ger högre pension Storleken på din pension baseras i mycket stor utsträckning på hur stora inkomster du haft under arbetslivet. För de som arbetar med pensionsfrågor är detta självklar kunskap. Men en ny undersökning visar att få svenska löntagare inser den kopplingen. PENSION När tjänstepensionsföretaget Alecta frågade privatanställda tjänstemän i åldern 55 – 67 år vilka åtgärder de tror kan påverka den framtida ekonomin som pensionär trodde de flesta att höjd lön bara skulle ha liten påverkan. En åtgärd som de flesta däremot tror har stor betydelse är att gå i pension senare. – Det är ju helt riktigt att pensionen påverkas mycket av att jobba längre så man skulle kunna säga att politikernas budskap har nått fram i det avseendet. Men det som sticker ut är att så många inte

verkar inse kopplingen mellan lön och pension. Man tror att aktiva val lönar sig bättre än hög lön, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta. Många i den undersökta gruppens ålder har pensioner där lönenivån de sista åren på arbetsmarknaden spelar stor roll för tjänstepensionens storlek. – Även för yngre är löneutvecklingen viktig, oavsett vilket pensionssystem man tillhör. Har man möjlighet att höja sin lön så ger det också högre pension senare i livet, säger Eva Adolphson. Undersökningen visar att de

tillfrågade inte tror sig kunna påverka sin pension i någon större utsträckning. Det är egentligen bara ”att gå i pension senare” som de flesta tror har stor betydelse. Väldigt få tror att aktiva omplaceringar,

Kostnadsfri IPS med marknadens största fondutbud. Vill du veta mer om IPS? Boka ett kostnadsfritt möte/telefonmöte med din mäklare via e-post info@investkapitalforvaltning.se eller ring 040 611 37 10.

flytt till annat pensionsbolag eller att ta hjälp i förvaltningen skulle göra skillnad. Något fler, men långt ifrån en majoritet, anser att ”spara på egen hand” och ”minska utgifterna” skulle göra stor skillnad.


Vill du veta mer? Du kan alltid höra av dig till Invest Kapitalförvaltning om du vill boka ett möte eller bara ha svar på dina frågor. Du når oss på telefon 040 - 611 37 10 eller e-post info@investkapitalförvaltning.se VD och ansvarig utgivare: Roger Rosén Form och text: Erika Jansson Tryck: FS Grafiska Invest Kapitalförvaltning: Lilla Torg 1, 211 34 Malmö Tel: 040 - 611 37 10, Hemsida: www.investkapitalforvaltning.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning Detta nyhetsbrev kommer från Invest och innehåller allmän marknadsinformation om Invests finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som Invest bedömt som tillförlitliga ansvarar Invest inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.investkapitalförvaltning.se. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla, och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information, t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter, finns på www.investkapitalforvaltning.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i Invest.

Det självklara valet. Navigator arbetar med färdiga portföljer i olika riskklasser. Som kund har du tillgång till sveriges största fondutbud. Det skapar en unik förutsättning för att skapa fondportföljer som är marknadsledande. Vår uppgift är att kontinuerligt granska och analysera de över 7 000 fonderna som finns på marknaden. Vi arbetar oberoende. Vill du veta mer om Navigator? Boka ett kostnadsfritt möte/telefonmöte med din mäklare via e-post info@investkapitalforvaltning.se eller ring 040 611 37 10.

Mars fondbrev 2014