Page 1

En tidning för dig som är kund hos Invest Kapitalförvaltning. Invest Kapitalförvaltning AB Huvud kontor: Lilla Torg 1, 211 34 Malmö Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm Varbergsvägen 19, 504 30 Borås Växel: 040 - 611 37 10 E-post: info@investkapitalforvaltning.se Hemsida: www.investkapitalforvaltning.se

JÄMFÖRELSE

Brummer Multi Strategy

500 000 kr växer till 628 457 kr

Checkkonto

500 000 kr växer till 524 386 kr

Diagrammet demonstrerar skillnaden mellan Brummer Multi Strategys genomsnittliga avkastning jämfört med ränta på checkkonto vid bindning i 1 år på en av de svenska storbankerna. Ränta Brummer 7,92 % Checkkonto 1,6 %.

Information om fonden Brummer Multi-Strategy Har du som företagare din företagskassa på ett checkkonto? Med ett relativt liten risktagande kan du höja avkastningen avsevärt. Många företag har idag sina pengar på ett checkkonto. På ett checkkonto har man generellt mellan 0–2 % i ränta. Som privatperson har man en bankränta som ligger på 1–2,5 % utan bindningstid, och om man binder upp sitt kapital under t.ex. 3 år kan man få upp till 3 %. Ofta har man kapitalet placerat på ett konto för att man inte vill ta någon risk. Men för den som vill

ha chans att höja avkastningen, med en relativt liten risk, finns alternativ. Brummer Multi-Strategy är en bred fond med exponering mot hedgefonder, förvaltade av fondbolag inom Brummer & Partners. Målet för Brummer MultiStrategy är att uppnå en stabil och positiv avkastning över tiden, oavsett marknadsutveckling, och att leverera en god riskjusterad avkastning och

effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL. Fonden klassas till mycket lågrisk och har på årsbasis fram till och med 2013 aldrig backat. Genom att placera sin företagskassa, hela eller delar av, i en lågriskfond får man chans till en bättre avkastning. Observera att alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde.


68 procent

Reallönerna har under de senaste fyra decennierna ökat med 56 procent för arbetare och 68 procent för tjänstemän. Ökningen skedde framförallt efter mitten på 1990-talet. I nominella termer är lönerna tolv gånger så höga som 1970. Reallönen är lönen när man tagit hänsyn till inflationen och visar utvecklingen av löntagarnas köpkraft.

Foto: Myresjöhus

Här får du FLEST antal kvadratmeter villa för 1 miljon kronor - Söderhamn: 159 kvadratmeter - Härnösand: 148 kvadratmeter - Nybro: 148 kvadratmeter - Bollnäs: 135 kvadratmeter - Ludvika: 133 kvadratmeter Här får du MINST antal kvadratmeter villa för 1 miljon kronor - Lidingö: 19 kvadratmeter - Danderyd: 20 kvadratmeter - Stockholm: 25 kvadratmeter - Nacka: 25 kvadratmeter - Sollentuna: 30 kvadratmeter

Här är det billigast – och dyrast – att köpa bostad För 1 miljon kronor kan du köpa en 19 kvadratmeter stor villa på Lidingö. I Söderhamn får du däremot betydligt mer. Här räcker miljonen till hela 159 kvadratmeter villa. BOSTAD I en ny kartläggning har Svensk Fastighetsförmedling sammanställt hur många kvadratmeter villa man får för 1 miljon kronor runt

om i landet. Kartläggningen är baserad på försäljningar inrapporterade till Svensk Mäklarstatistik under perioden januari 2013 till november

2013. För att säkerställa statistiken är endast kommuner där minst 100 villor sålts med i sammanställningen, med undantag för Lidingö

DEN SVENSKE MILJONÄREN KARTLAGD Miljonären är oftast en man, i snitt 52 år gammal, som bor i Stockholm och arbetar som entreprenör eller vd inom industrin, it eller finansbranschen. Snitt-

åldern globalt är 57 år. Hela 71 procent av miljonärerna röstar på Moderaterna och bara 0,9 procent på Vänsterpartiet. Den svenske miljonären kör helst BMW.

Resor är miljonärens största intresse och 50 procent reser privat minst en gång i kvartalet. På armen bär miljonären en Omega (18 procent) eller en Rolex (12 procent). Hugo Boss är det populäraste klädmärket för manliga miljonärer och Filippa K för kvinnliga, det visar en undersökning som reklambyrån McCann genomfört i samarbete med Connoisseur.

som har 99 sålda villor under perioden. Resultatet visar att det är till Söderhamn som svenskarna ska flytta för att få mycket bostadsyta för pengarna. I den kustnära kommunen får villaägare 159 luftiga kvadratmeter för 1 miljon kronor, vilket innebär ett kvadratmeterpris på 6 302 kronor. I landets dyraste kommun, Lidingö, räcker 1 miljon kronor inte långt. Där får man endast 19 kvadratmeter villa för samma summa, vilket motsvarar ett kvadratmeterpris på 51 876 kronor.

MEST FÖRBÄTTRING Följande varumärken har förbättrat sin poäng mest sedan YouGovs undersökning för ett år sedan: 1. Allerum ost 2. Däckia 3. Göteborgs Energi 4. Swedbank 5. Svenska Kyrkan 6. St1 7. Euromaster 8. Norwegian 9. SJ 10. SEB


Det är enkelt att beräkna sina utgifter. Man lägger bara till tio procent på intäkterna. – Bing Crosby filosoferar om pengar.

Pensionsklippet som ger 4,7 miljarder Nio av tio pensionssparare betalar tusentals kronor i onödiga försäkringsavgifter, trots att det finns gratisalternativ. För spararkollektivet finns miljarder att tjäna på att flytta pengarna. PENSION Pensionsförsäkringen har dödförklarats efter att politikerna visat samsyn kring att trappa ned avdragsrätten för privat pensionssparande, meddelade DI i mitten av mars. Finansminister Anders Borgs förslag att till 2016 slopa avdraget på pensionssparpremier har mötts av gillande nickar från Socialdemokraterna. Experternas tips är att styra om pensionssparandet till ett Investeringssparkonto (ISK) i stället. Kontot medger både friare åtkomst till pengarna och efter ändrad avdragsrätt mer fördelaktiga

skattevillkor jämfört med en olika pensionsförsäkringslösningar eller individuellt pensionssparkonto, så kallat IPS. För den som sparar i pensionsförsäkring och valt alternativet fondförsäkring finns även pengar att tjäna på de belopp man redan lagt in. Pensionssparare i fondförsäkring betalar nämligen försäkringsavgifter på i snitt 0,96 procent av sparbeloppet, trots att det finns gott om gratisalternativ, enligt pensionsjämförelsesajten pensiono.se. Det handlar alltså om den

försäkringsavgift som bland andra storbankerna tar ut, utöver avgifterna för själva

Kostnadsfri IPS med marknadens största fondutbud. Vill du veta mer om IPS? Boka ett kostnadsfritt möte/telefonmöte med din mäklare via e-post info@investkapitalforvaltning.se eller ring 040 611 37 10.

förvaltningen i fonder. Flera utmanare erbjuder försäkringsavgift på noll procent.


Vill du veta mer? Du kan alltid höra av dig till Invest Kapitalförvaltning om du vill boka ett möte eller bara ha svar på dina frågor. Du når oss på telefon 040 - 611 37 10 eller e-post info@investkapitalförvaltning.se VD och ansvarig utgivare: Roger Rosén Form och text: Erika Jansson Tryck: FS Grafiska Invest Kapitalförvaltning: Lilla Torg 1, 211 34 Malmö Tel: 040 - 611 37 10, Hemsida: www.investkapitalforvaltning.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning Detta nyhetsbrev kommer från Invest och innehåller allmän marknadsinformation om Invests finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som Invest bedömt som tillförlitliga ansvarar Invest inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.investkapitalförvaltning.se. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla, och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information, t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter, finns på www.investkapitalforvaltning.se.

Det självklara valet. Navigator arbetar med färdiga portföljer i olika riskklasser. Som kund har du tillgång till sveriges största fondutbud. Det skapar en unik förutsättning för att skapa fondportföljer som är marknadsledande. Vår uppgift är att kontinuerligt granska och analysera de över 7 000 fonderna som finns på marknaden. Vi arbetar oberoende. Vill du veta mer om Navigator? Boka ett kostnadsfritt möte/telefonmöte med din mäklare via e-post info@investkapitalforvaltning.se eller ring 040 611 37 10.

Maj fondbrev 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you