Konferencja nauka i biznes

Page 1

Projekt „POMORSKI ŚWIAT INNOWACJI – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja „Nauka i Biznes – wzajemne inspiracje” 5-6 Lutego 2014 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Dzień I – 5 lutego (środa), Sala Morska PPNT

9:00 – 9:30

Rejestracja Gości

9:30 – 9:40

Przywitanie Gości, prezentacja założeń i rezultatów projektu „Pomorski Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”, Katarzyna Błasińska, Koordynator, INVESTIN

9:40 – 10:00

W drodze do funduszu zaawansowanych technologii, Przedstawiciel Zarządu INVESTIN

10:00 – 10:30

Rola parków naukowo technologicznych w świecie innowacji Michał Rybak, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

10:30 – 11:00

Prezentacje innowacji: Nauka-Dydaktyka-Przedsiębiorczość – czy te elementy połączył staż? Dr Bogusław Pilarski, Firma CERKO Układ regulacji napięcia generatora w elektrowni wodnej, Dr inż. Krzysztof Blecharz, Politechnika Gdańska Stanowisko pomiarowe podzespołów radarów FMCW, Dr inż. Michał Widlok, Centrum Techniki Morskiej, Radosław Piesiewicz, Firma SIRC

11:00 – 11:30

Czy skuteczna współpraca biznesu i uczelni jest możliwa? Mgr inż. Damian Kuźniewski, Centrum Transferu Technologii PG

11:30 – 11:50

Prezentacje innowacji: Wspomaganie realizacji zadań transportowych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej GIS, Dr inż. Jerzy Demkowicz, Politechnika Gdańska Jak przekazać wiedzę w procesie przetwarzania języka naturalnego? Mgr Agnieszka Pluwak, Państwowa Akademia Nauk

11:50 – 12:20

Przerwa kawowa

12:20 – 12:50

Inteligentne specjalizacje Pomorza – potencjał, wybór i wsparcie Stanisław Szultka, Dyrektor Zarządzający, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową


Projekt „POMORSKI ŚWIAT INNOWACJI – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12:50 – 13:10

Prezentacje innowacji: Optymalizacja zużycia zasobów w systemach przetwarzania w chmurze, Dr inż. Paweł Kaczmarek, Politechnika Gdańska Roboty będą nas słuchać, Dr Stanisław Raczyński, Politechnika Gdańska

13:10 – 13:40

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie Dr Leszek Wilczyński, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Centrum Techniki Okrętowej S.A.

13:40 – 14:10

Prezentacje innowacji: Racjonalne wykorzystanie surowca w zakładzie produkcyjnym, Dr Edyta Malinowska-Pańczyk, Politechnika Gdańska Poprawa efektywności i warunków pracy w Zakładach Patomorfologii, Mgr inż. Karolina Krefft, Gdański Uniwersytet Medyczny Przyszłość e-learning’u, Katarzyna Zawada, Firma CTAdventure

14:10 – 14:40

Możliwości finansowania projektów współpracy nauki i biznesu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Martyna Sawicka, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

14:40 – 15:10

Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów

15:10 – 16:00

Lunch, networking

Prosimy o zgłoszenia do udziału w konferencji do dnia 3 lutego, przesyłając e-mail na adres: k.blasinska@investin.pl, w tytule wpisując: „Konferencja”, a w treści podając imię i nazwisko. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny! Informacji o konferencji udziela Katarzyna Błasińska pod nr 606 960 480.


Projekt „POMORSKI ŚWIAT INNOWACJI – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzień II – 6 lutego (czwartek), Budynek Wystawienniczo-Konferencyjny PPNT Godz. 9:00 – 17:00 Warsztaty: 1. „Modelowanie biznesowe” Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodami, które pomagają wygrywać na rynku firmom takim jak 3M, GE, czy T-Mobile i są podstawą sukcesu wielu innych przedsiębiorców na całym świecie. Uczestnicy warsztatów uczą się wykorzystywać m.in. business model canvas – narzędzie opisane w bestsellerze Alexandra Osterwaldera „Tworzenie modeli biznesowych”. Każdy uczestnik warsztatu otrzymuje „Business Model Toolkit”, zawierający m.in. kanwę do pracy nad modelem i szablon do weryfikacji potencjału finansowego modeli biznesowych. 2. „Prawne i podatkowe aspekty nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych” Warsztat ma na celu przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych, problemów oraz ryzyk związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji. W jego ramach omawiana jest problematyka związana z umowami licencyjnymi. Prezentowane są rozwiązania prawne i podatkowe pozwalające na zminimalizowanie ryzyk związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji. Celem warsztatu jest podniesienie prawnej i podatkowej świadomości uczestników dotyczącej problematyki związanej z nabywaniem wyników prac B+R oraz udzielaniem i korzystaniem z licencji. 3. „Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka” Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących możliwości zarządzania projektami B+R za pomocą tzw. zwinnych metodyk (takich jak Agile Scrum czy Kanban). Szkolenie ma na celu pokazanie atutów „lekkiego” podejścia, szczególnie w prowadzeniu projektów o wysokiej złożoności i niskim stopniu zdefiniowania.

Ilość miejsc na warsztaty ograniczona, zapisy pod adresem k.blasinska@investin.pl do dnia 3 lutego – w tytule prosimy wpisać tytuł wybranego warsztatu, a w treści podać imię i nazwisko. Wstęp wolny! Informacji o warsztatach udziela Katarzyna Błasińska pod nr 606 960 480.

Partnerem konferencji jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.